Skip to main content
Hide Articles List

3 articles on this Page

Advertising

Advertising
Cite
Share

R MASNACHOL. I Y WEDDW. I ?B?S HANESYN RHVFEDD 0 LANELLI. ¡ Y maa haneayn toret)onM, nicddai pohebydd o Lano'li, we:l myne.) o tmnii M y w)ad. am htn w.fn): wc-djv </f enw Mar- ¡:aretThcUJap, yr hon eydd yn 7S m!wy d 00'1, ao yn byw mewn ??MNMB? ? .t t,Nvth)n u'r onw Ihyt.mawr. ger ",t. D-.vid < Cohtery mneH), ?NMMM? < S ? yr hen yc!oe(ld wedi bod yti {etthyrm i weudid mawr o'r dropey. 'MMMMM& ?NBt ,r hon ttdfMthyn ddily,.olyii (rr-pit -nirioneddol, ae yn ¡¡naIJuop. i MM:f Yr cedd oi chymydngion yn CMettt! iown wrtbi, no yn fi chynorthwyo oreu ¡(!dent. Fen ??MBBSM???M derfyn.dd ofyn (yn horth ptwyto). a hu i'f gwarehddwald hM). frydij: eaniatfm 2. 6c yn y) "ythnoa iddi at, gtel bwyd a thfJu yrar d Yroedd y ne,,idyg .,eei ffaelu gwneyd dim iddl, er ei bod wedi ¡¡worio punoedd 11m y mil! beth a'r 111111; ODj o r diwojd torod'J i t.wr, M tiid o.dd di<n w.<-yd lie, idd. ta yma i'r bedd. Un boreu daotb wmwl Mianf.'dd yr fwn a ddywcdodd wttht Hm flael pote atd 28 9eu ?JOKM 'S SOVRAN. Ond p:. fodd y R"Hai ei gae) tra ca chawai oad 2. 6c yr wythnoa? 0 r diwedd.aroi gwu<yd abcrtl> "awr, g'all"dd brynu poteMd.yn yr ho)! y cafodl gvfaill gwir. tonfddo'—MCt)' y poenun ymaith, l'hoactod oi baKJuu heibir.. y moe yn awr yn gallu myned gwmipm, a,! i't ca. el, yrryn cid oedd wedi eiwneyder'sOav.MMwyddyn. P,, y byn%%BY Ir Hrnhcu yr tMnMy..t-wn. ymwo!ed no,.i an{oced at Widow Thomas, Brynmawrl. near Bryn, Ar werth gnn bob fferilly-i-I xm 2s 9o a 4B Cc. Yn Nghaprntrfort a Banker gan M.: Evaa' f.t<e (rrpr'r!&-<T'f)]nMQEEL'S!tpot. PIANOS, OBGA,NS, IIAH[ONIUIS VIOLINS OFFERYNAU CEKDD I G\N Y mrNEUTIIURWYR GOREU. AC AM Y PRISIAU MWYAF RHESYMOL BOB AMSMR NEWN STOC. I W ILIJA M8"A"PKJCHA.RD 20, CASTiE SQUARE, CARNARVON. YR MOLL GANEUON ? CYMREIG MWYAF D1WEDDAR MEWN 8TOC "I "CWLAD FY NGHENEDIGAETH," gan DR. PABBY. (A g%nwyd gfm Mr BEN DAVIES yn )-T Eisteddfod.) II BVGAL YH. ERyRI"D. Parry. ) MERCH Y MOR\VR" J. Henry "CEKWCH I'M YR HKN GANIAD ,\U" "GWLAn V DKLYN. ( J. HENRY.) (J. HENRY.) Y TAtR MORDAITH'.l{. S. Hughcs ) "ELLEN FWYN," R. S. Hujhes UXimYW UN O'R IJ.\NEUON' lJCnOn A'MlR DR PO¡;;T LAMEST AND BEST SELECTED STOCK IN NOltrrH WALES. iOR CASH OR BY EXTENDED PAYMENTS OLD INSTRUMENTS T..J{EN IN EXCHANGE, AND FULL VALUE ALLOWED. 4"T YXSTItUMEXT }OR\L\JtDED CARKIAGE PAID ON RECEIPT (IF M; E INSTALMENT. Carnarvon. "I beg to acknowledge safo receipt of harsnoiuutn, and I 11m very plcisod with it both in tOIlP. an.! ap- pearance. Tlianks for your promijtiioss." '# fIDESr & CHEAPEST miiiSE m wms. I'Llaufyllii,. The piano has arrived, and gives every satisfae- iOD. Penmaenpool. I received the organ safe and in good condition. I am very pleased it, and think it worth the money." Walnut Cottage Pianoforte, :Iron Pram&, Trichord, Cheek AcHon, Inlaid or Gilded PMlel. 10s 6d per nioutb. AmcncHn Organ, Seven St('j-s. 2 Kaee SweHs. 7s 6d per morth. Harmonium in Walnut Case. 7 Stops. 6s prr montb. ???"T??G? A?D ?EPAIR? EXEU?TED 1? ANY DISTRICT. CRANlTTM) SONS, R. THORNTON JONES, MANAGER. 4, REGENT STREET, W R E X H A M. ILLUSTRATED CATALOGUE LOST FREE. fH()AISON'S WORLI)= RENOWNED CORSETS -3 ?/ < Dymunaf hysbysu fy Nghwsmerlaid a'r Cy- ?'?\- ? ?oedd yu gyS'rcdmol fy mod ya cadw STO 3 ?(!(!JjN? FAWE o'r CORSETS adnabyddus a cblod- f- /?HS ? ? fawr hyn. Y maent yn RHESYMOL MEWN ? ? rRIS yn berSaith mewn Shape, ac yn gyffyrdd- ? ? ?Ht!MBk/ us i'w Gwisgo. P It 1,Sl A U 2s 112o, ?? 1, 51 lo. ? ?? ??? (u? ) AGENT DROS CAERNARFON A'R CYLCHOEDD WILLIAM JONES, 16, a 27, BONT BRIt'D CAERNARFCN ? BLAWBrBARA BISCUITS HOVIS. BLAWD BARA BISCUITS HOVIS- GWELLHAD HOLLOL I DDIFFyG TREULIAD. ARGYMHELLIR CAN Y MEDDYGON. BL- IITI) BARA BISCUITS HOVIS. BLAWD BARA BISCUITS HOVIS- A ydych wedi rhoddi prawf arno? Naddo. Yna, gwnowch, a bydd i chwi barhau i'w gymeryd. Goruebivylwyr yn yr holl brif dreS. Os ceir unrhyw an- hawsder i'w gael ceir pob manyHon a sample oddiwrth S. FITTON & SUN, MILLERS, MACCLESFIELD. "Mac pobwyf <ydd yn argymhell bara araU yn He 'Hovis* yngwoeyd hyny er mwyn eu helw eu hunain. Bsware )' GoruchwyHwr LIeol:—WILLIAM WILLIAMS, Baker & Flour DeaJel', 18, Poo! Street, Carnarvon. YN Y N BISIEU. am Geryg Y Beddau, &0. Torir mewn LlecbfReu & Monumental A R AIL-LAW, yn cynwyrl ballc, Bral-es, Waggonettea, Princess Cars, Dograrts. Gisr, Coach Builder, Is BI Improvements, Tyre, Brako BeJl and Wrench, Ball-bearing throughout, HeMl Bargain, 6, ca8h.-16, 1)001 treet, Car- nuvon. 702 Iinmeikately, a strong, well. educated Vouth &S Rn Appientleeto the Drapery and OUttitt¡'l Trado.-Apply, øtatiuj! ftge, &0.. i!l bi. own haudwritii?it, to John Jones, Shop Nowyld, Lhn¡;¡rehli.t 742 rl'O TAILORS.-Good Coat Hands Wanted at once.-Apply, Rngbès, Tailor, 7450 OlWCH WyïW 'r' K ti4NI-L  "teian I ':r gynryehioli y Provident Free me Aa- surance Ltd., trwy ba 111\ y gellir diogelu byw),(l a ch,el y policy i brynu anedd-dai. Telcrau rhagorol i ddynion 0 ollu Be ymroad. at Enns and Co Auctioneer., 8tt!on Caambere, RbyJ. 73Q OF yn E's!(,u, Puolwr dB no ya alltieg I -,I wn"yd ychydig 0 with Fir,ter. Giv,.th ?y?f, <hyfhll d? i  bobr B diwyd.-An- f;?ner tes'imonials i-. 716, S?yddf.'r  TY CAPEL M?,)th, Lia.- A9!tntffraid. GiRn CJnwy, yn cynwys CdiD Parlwr, 8:10:' B ei Ty Poptv. Moch, H bl a uuh ei pbe, Clrbyù DV a 714 ANTED 10 mall t HOlIso from let to end of Doembc-r. eijr the Station Apply, X, 1, G. nedl" Office. 740 y N pi-ofiadol In fon. Ymofyner trwy lythyr neu yn beronol a Thomas Ellis,  0 G:¡el'l\arfon i'r .villas, no8 \J Sadwrn, Ebrill 20 fed syvyn 0 Iyfrau, Tailor ;ncl &c, HysbJTwydd anfùn i C (?L,-WYD, ar y Otod cyli:I, Ci liw brown, yn dwyn yr enw ??pot, yn coler ci wJdf. deilwng a,,1 dddo 0 hyd iddo ne a ddenfyn hpLysrw¡c!d i Mr F. W. Poole, 1'anrallt, Port- 763  \VitI-,Ii. yn ei.ku. Y.- Aag R. Jünc".Hughe8, Rh-s- E?'?MAL,'N?jAWit UKBAN UbTKllJT pCOUNCIli.-Yn ei"iau, Sairi Meini, Crefftwyr Du. Ynwfyner Q Mr ,sur- veyor, Penmacninnwr. 75.) T 0 THE II Enoille, in perfpet order Rnd com¡.>lete in 1\11 16 inches.-Apply Virginia." offico of this paper. 7.5-1 at once, good. stroii! general if Servant in a We13h Privltte Hot!'1 in London, Housemaid find Boots kept, al to Daiols, 9 and 10. Inn, Ilolborn, KC, f I 10 Bg HULD two new houses, (semi- detached villas), ut Ellst Twtliill, Car- VOD,  good g,\rden8, situated in the I healthiest part of the town; witb splendid view. Appl.,y on the premiEes.  VILLA, NEAP. ClUC- CIETff.-A Dl8irable Rcsidene3 for Fariily. containing on ground }{OQ;US, 1111(0 ,\0'; lof:y. IfÎist Five ¡<dr-uoms, ThroiJ ditt in R om, K.tch!1. aid a (ioed CdI"r, So ,ILr,v, with a 1\'011 of exelleDt P watr wi-li a f, ret, pmp tn n'Wp'y t?o hou,e; a sm:dl !"ta\(', Couc" Bôuo, Bnl other Out-buildings, The house St"ld6 in its own grounrlij "nel situated in a shdterod poitinn 11 8outh('rn It is ininutet3 fcom the fca aliore, and Wit bin ca-y rcach Jf riV{:18 forfishiiig. The I!rollt;da ale weJl pJuuled with jruit and other For I pply to Messrs LLOYD GEüROE& GEORGE, Solicitors, Criecieth or Mr R. Roden-sti-ect, HO]}OWRY. Lond Ill. QIŒYAN'l'i:) WA'l'l!:D,-lt¿g¡;y Whce of I.:) respootahle Servants, 19, Granby street Princes road, Liverpool. Condu?t-d by MIs L. Morris. A convenient and easy medmm for reqnirÍ1lg situations in Rta FmaU charge. Recommended some of tho eading Nonconformist Commiinieil- tions by post in English or W elh !\ttended to at once. For reply stllllll ed (  DWFJt.mwFEDIG ol?7 gWlleut¡;: uriad diweddaraf at orehUlldio tiolia., 4 (j X 4, Ô X 5, 4'8; i X 5, 8 X Ô, i2e. Llin'j'lI'lU at rwymo a thoi Jlt a gwa;r, Ffelt at doi, I)nv?.g Bands. siarop1au, &c., yu rhad. Enillwyd 12 0 fedalau aur ac ammo OWllcuthurwc a POTTER, Melbourne Works EISTEDDFODOL. IEISTEDDFOD A HYF- RYDLF, DDYDD IAU Y DYIICIIAFAEL, 1895, PRlF 1. 1'1' Cor beb fod dan 40 0 nHor a datg8no 11 Hai (J. Price), o'r derddor, Rhif 64. Gwobr, 5p 5s. 2. Cor 0 Feibion, heb fod dan 30,a ddstgsno orou Y a ddtietli (D. Emlyn 3. Prif Gymwynaswyr Cymrn yn ystod yr hanDer canrii Gwobr 2p 2s. 4. Barddoniaetli :Pryddeat, II Paul yn Atben," heb fod dan 200 na thros 3000 linellau. Gwobr, 2p 28. Y mae heblaw yr ucbod Solos i leisiau nc dFerynsu yn sdran y Gerddoriaotb, ao befyd y wao nuit-yw mewn Celf- yddyd, Adroddiadaii, so Arboliadau. R. Wilfi-id Jones, R.A.M., Parch R. (GInn Alaw), ne ereill. Rhestr o'r Testynau cbel and anfon te.mp dimai at un o'r ysgrifenyddion. E. JONES, Bron y Gan, Talysarn. W. MElWYN JONES, Bosra School. 250P-MEWN GWOllRAU-250P. Cynhclir Pymtbegfed ARDDANGOSFA GEFFYLAU OOGLEDD CYMRU AR LUN 'Y 3YDD, 1895 YN y Ni dderbYDir entrie8 ar 01 Dydd Llun, Mai 189'1. Byd l Trclls Rbsd st gario Ceffylsu i'r bon 0 bob l'han 0 OgJedd Anfonwcb am retr 0'" s'r Dus- (ya rbad drwy y post) at T MR DAN RHYS, Caernarfon. SYMUDIADAU At11!;RLONG-AU Y MBI EVAN JONES, Co., MAl 11, 1895. SOUTH WALKS, 8.8.. yn tradio rhwDg Afon Plate 1\'1' Brazils, Mai 4. 8,S., wedi Palermo am Now York, Mai 8. SOUTH OWALIA, 8.8" wadi pasio St, Vincent 8I1l Homburg, 2S. SWYDDOGOL. LLiNr,RCLIfMEIjD HCHUuLBj'ARl)— 'Y?ANTRn. M?e and Female Ex-P.T.t. YV Welsh rndispensAbte. Salary, 645 per aunum Mth. RFI,, must h tve a kn"wlo.tge of Tonic Sola.fit. and Fema!e be able to take the -?2ewizg. Applications stating age, with testi- monials, to be seot to the undersigned on or before the 2 tut instant. JOHN JONES. Tynygongl, Llanerchymedd. LLANGEFNI SCHOOL BOARD. TT7ANTEf). immediatpty. an Infant Mistrea Tt (ex P.T.). Qualinoations to teach Kindeagurtcn and Singing by Note Welsh indipeu-ble. stating d ,fications together with teltimonl!Ùs, to be gent to me on or beforo Friday, the ;¿4t.h day of May. G. 0. WILLIAMS. 7M Clerk to the Board. AT FFERMWYR MON AC ARFON, HEFYD GWEISiON A MORWYNION. C YNffELllt Flair Galanmai y Borth (MenRi fel arler, dydd hu DOS 1. yr 1&g. Flair anifoiliaid, ae yn frair gyttogi. '1DETSESDA LOAN AND DISCOUNT JD BANK. Rbvddir yn Fcuthyg symian 0 S5 ac uchod à1." 11 Note Rancl," ar rhesymo1. i'w nt111-dRlu llll y Cymerli- yn wystl weithredoedd, life policies, &c.-YmufynlJr â X. HERBERT HUGHES, Gittcogwm School House, 736o Bethesda. PENMAENIIAWR. ?0 BE LET. No. 3, Erw YiHas, Possession .JL to be had about 15th Mtty. For particu- lars appty to Messrs Ellis and DavIcs.Sjiicitora, BethMda. 68\ ORICCIETn. TO BE SOLD BY PRIVATE TREATY. COMMODIOUS BUSINES3 PREMISES AND LODGING HOUSE. 4 LL thnt DweUmg Honsf and Premifes /Tt known as Madoo HouM, 42, High street, The pramises are situated ill the most central purtion of the borough, in the main viti-ect, being recently ocoupied by Mr Evan Jones, promises erectod for the purposo of t.rade and lodging haudA, and are with all "adorn conveniences The House contains a large Entrance HlIll, 2 Sitting Kooms, 6 j:!OOl'OOntS, large Kitchen, Scullery, and W.C., white the ;hop is weU nttedup. There are Jtlso several outbuildings, inclurling Stable attached to the premises, together with a large 0 ardell. The 1'roperty is held under a tease granted in Oetober, 1892, for the term of i)9 ye.tr?, at an  aúnUlIl ground rent of ?t5. immediaie posegsion may be had, and a por- tion of the purche money may be allowed to reinain on ItlOrtagû. For further ptit?c?ulars or permi9ion to viciv the  apply to Mr R. Roberts, Llys Caradoc. Criecieth. or to MESR: ELLI8 & DAVIES. &lieitor,, 33 Bcthrsd, ANNE ROBERTS, 'DECEASED. ?.'OTICE 13 HEREBY GIVEN, pur- i? snant to the Act 22nd and 22rd VIct. c. 35, iutituled An Act to ampnd the law of property and to relieve trustees," that all creditors and oth,er persons having any claims or the estate of Anne of No. 55, Bridge Llangefni, in the of Anglesey, (who did on the 5th day of Jat'Hary, 1S9J, and whose will was proved in the Registry, at Bangor, of the Probato Division of Her Majesty's High Court of Justice, on the 8th day of February. 1S95, by John Evan Roberta, of No. 2, Snowdon Villas, Upper Bangor, in the county of Carnarvon, the sole executor named in th, snid will) are hereby required to scnd in "rit JIg the particulars of snch debts, claims, (r (leniands to the undersigned, R. Jones Rcbf.rts, on or before the 29th day of June, 1 9õ, after which date the said John Evan Roberts will proceed to distribute the of the said estate alllong the persons d hqving only to snch debts, and dointnds, of which he 8hllll notice, and he wjJI not be liaHe for the assests, or any part theicof, so to 311y p9rwn of who&e cJaim he shallliot theu ht1ve had notice. Dated this 7th day of May, 1895. H. JONES ROBERTS. SoJicitvr for the said Executor. _Bangor. 748 THMUMVERSIT? OF WALES. rpHE FIRST MATRICULATION EX TA?TINATION wi!l com'nence on June llih. !305. PartiL;u]ara fro'n the Register H, Victoria Street. Westminster, S.W., from whom forms of entry can be Entries must be mado not later than May 1st. MORFA MALLTRAETH A GORS- DDAUGAU. AT CONTRACTORS AC ERAILL. "if AE y Cynrychiolwyr yn barod i dder- 1'.J. byn Tandere am y gwaith tydd i'w wncyd ar y Cobi..u a'r Afonvdd yn ystod y nwyddy.nddyfod'd. Gellir gweted y Speet- yn owyc!c!fa Mr R. Algi o. Surveyor, p"tthaethIVY. a Mr Hnch Evana, Pare Mawr, TreHraeth. T8nder 0 dan 8d, wedi eo maril) II Mall- traeth Tandars." am y rhanau gwabanol (y rhai a roddir yn y SptMnMtions) ')'rgwa!th t'w Kyra i ml, ar neu cyn dydd lRU, 23alo, I 1895. hid Vdyw y cynrycbíolwyr yn ymr"Yalo i dderbyn yr harneu u!1rhyw To?de,. er yn yr t-a ?"?? ROBERTS, Y,4,ritf!nydd y Cyurychiolwyr. Be<nm' M<i H. )8M TYSTEB Y PARCH ROBERT JONES LLANLLYFNI. YN N&HYFAftFOD CUWARTEROL 1 BEDYDDWYB AKFON, a gymhaUwyd Yn MhwUhcli, Hhag. 13eg. 1894, nei derf/uwyd i wneyd ïr Hyberch Robert.r ones, Llon- llyfDi, i sirjoll ci foddwl ec ei lwybr yn mhrydnawBddydd ei fywyd. Mae ya rhydd yn awr i bawb a ewyllysiaut i at y Dysteb uchod. Bwriedir ei chadw yn agored byd ddechreu Awst. Anfollor yr arian i'r Parch J. J. Williams, Penygroea. N.W. J. FRIMSTON. o U'R PWYS "MW1'AF. BYDD YR OLL 0 FASNACKDAI AMLWCH YN CAU BOB DYDD MERCHER, AM DDA U O'R GL OCII YPRYD.NtWiV, Yn dechreu y: dydd Merchor cyntaf yn lt)95. Taer ddymunir ar i'r Cyhoedd gynoriliwyo y symudiad nWl wlleyd en yu gynar bebdyddMerchef. t 'W GWERTHU ar unwaith, oherwydd m&r- w i(id d1'llo mamadi, nifer 0 W A'fUll CIIAINS, arian pllr, yn 0168 6c yr owns, uArbyw bwyll8.u neu batrwm gael. Y mac y chaim hyn eu mareio ar bob dolen gyda stamp y Llyvv odraot.h. Y pris a ofynir am danynt yu gyffi-edin ;:W:6c. y rif), David and Co., 7, Road, yr arian oe na byddwch yn èicl1 HESSERS W. DEW <6 BON. COUNTS OF A-\ULEbEY. PARISH OF LLANDYFRYDOG. SALE OF VALUABLE FREEHOLD FARM AND TENEMENTS. H,TEa?RS W. DEW & SON are instiled to Lvl oSar for SALE bv PUBLIC AUCTION? at the hull Hotel, Llllngefni, about the nuddte of Juno, Freehold Tenemcuts,6ituate in the above the Estate of the lato R. I-oaroptr,n Roberts Esq. The whole comprising an area of :2u5 acres. FuJI pnrticularB in d'H1 coiirce, hon, way be obtained of Messrs Paynfer, Gould and 1, Inn, London, W.C., of Messrs Richard Jamc Iliunphreys. flanrwst. or of the Auctioucers. WeUBcId. Bftnaror. 032 NEAR THE TOWN OF CARNARVON. SALE OF VALUABLE FREEHOLD PROPERTY. T\TESSRS W. DEW AND SON arc 1YJL inatrnntpd t? oCT r for Sato bt- P?btie Auction, at the Hotel, on Juno B, 1895, thlll. exten6ive F"h Id I .!flour A!iHa, Machillery, witl1.djoiuin¡z field-, plTtot &c., the m hot,, co.. tainin,, 13 acre8 or there8but> Suitable aJso for a All pGrticulRlS of Mr R, J onM th" Actinn nIl o: Bangor. icJ PAPUR PAWn. [Ie. U Difyr, Da," "LIawn Llnniau" :B,¡rddaB. C rddor. iaeth Wythnoso): Yn ei Drydedd Ftwydd. Yn Eisicu, tlw Da. Cyhoeddwr D.i.lnL RUES, T-M CYMRU FYDU CYMRU 11,V])D, OR THE NATIONAL MOVEMENT IN WALES. PRICE SIXPENCE. BY A CELT. Post Frea 7 d from the Welsh ational Press Co. f1l\l'I1nrvon. MASNACHOL. BETH ETO? GLYWSOCH CHWI DDIM AMY WATCHES 3/9? Y MAE YN SYNDOD SUT Y MAENT YN MEDRU EU GWNEYD, Y MAENT YN I CADW AMSER CYWIR AC YN CAEL EU GWARANTU, AM Y SWM ISEL 0 3/9, GYDA'R POST 4/ I'W CAEL YN MASXACHDY DAVID PARRY< 18,rALACE STRERT, CAEHNARFON HEN GYFtIÁJLION MWN GW:SG NWYD). PiMF DDMWYDMAD 1895 Dylai y publ Bydd !In y gnrphnwl teed; prnfi gwerth I,'r,zzr'a Tabl,ts ?? ?? ???l')f? yt'/ ?t)/ newydd. Y mawt yn lwwdd cymeryi, ae y1'! yr un fa ;nt 0 rldefnydcl medd- ygol ag ydoedd yn .1fT hen ffurt r mce FRAZER'S 2?MS7'S yK <!<< .? cap? eu pac'o mewn Myellat' gwyrdd, gVda'?. em.u ?'ra- zer'8 Tablets" mewn Ilytlayr- enall. artr ar y NÙl oe8 dim YIl gyffelyb i i Fraz,T'8 TaMd8 at y ?!ry?BpRrz), a ?A?& anhw,lldeb sy'ntardditoddi-. ar waed allmhur. MAE MILIYNAU 0 BOBL EISIEU FRAZER'S TABLETS, a gallant eu cact gan unrhyw FferyUydd, neu oddiwrth y Per- chenog)on,8a, K'fby Street, Hatton Garden. London, E.G. MAY AKU JUt?B. SAlLINC? tomtUcuMn? Sat,,rday, M-.iv 18th. 199-5. SPLENDID SEA. EXCURSIONS from T IVERPOOL To LLANDUDNO, AND ALONG THE MENAI STRAITS, To BINCTOR, BEAUMARIS A:>D MENAI BRIDGE, Allowing four hour on Shore at UandudHO. DAILY SAILINGS trom Prince's La'-d!aR St-fge (Sundays excepted and Wtfafhef and other permitting) r.s. "ST. TUDNO," 13th MAY to 29th JuNH, except Hank Holiday, 3'dJUNE. Le?vMLiverpoot. ) 045 a.m. .Arrives 7 30 p,m, SPECIAL SAILINGS roR WHITSUN- TIDE HOLIDAYS. SPECIAL REDUCED TARES FOR PARTJES (If previously arraned at Agents or at OSicp). For Fares and further particutara apply to- C. D. J. Humphreys, Conservative Club. High streeet, Bacgor: The Liverpool and North Watea 8tea.mahip. Co., Limited, or to T. G. Brew, Secretary, 20, Water street, Liverpool. r\YMUNA R. A. Hughes (Alarch Gwyr- fM), 19, L!ainwen Terrace. Hanberis, hyshysu tngoHon LIanbcrM a'r w!ad yc gyCrfdinol ei fod ef yn parhatt fet criwr cyhoeddua i dderbyn Ilalwadnu i hysbysu arwerthiadau, Be y bydd iddo fel arfer dalu y syl'v mwysf prydlon t bob Mcheo. Cyfeirier: R. A. Hughes, (Alarch Owyrfai), LIanberie. PWY8IG I RIENLPLANT a:r Y DEWIS MWYA}', GOREU, A RHATAF YN NGHYMRU u ..OB MATH o S11VTIAU I BL .iNT y Y FFASIYXAU DIWEDDARAF, I'W CAHL YN YR HEX FASXACnDAI ADXABYDDUS Y LEEDS HOUSE A'R DI\OR\YIC HOU3E, CAERNARFON. CADWALADR WILLIAMS. FINE CEYLON TEA Is. 3c y rWYS. L!:twn gwpH na.'r Tc a wor<hi'! :{0:tm Mt!ync(td yn ot a)n 2s. Gc. y PWYS U!)"wys a:' hymthc? o'r Te Hcho<t :1!H uain swllt-Os. Y CARRIAGE WEDJ El !)AHJ. Anfoncr ant s:uHp!e at !THOS. JONES & CO., TEA HirORTEHS, 9, PARKER STREET, LIVERPOOL. P .E NT)' i\I II 0 n 1'R SUl,G 'VYI\. DILLADAU PAROD. ??'?'?'??'???? ?? ? ? ?'- L ? ? ? ? ??? ? ?.?d? ?-? ? p?, ? ?r?T; 6??? ? ?? SlWTIATJ TR0W8USAU HETIAU OAPIAU NEWYDD NEWYDD NEWYDO newydd -]) I G 0 N 0 J) n E W I S HETIAU PELT 13 0 68 88 (Jc. PIERCE & WII.LTA.vTo, YR AFrt AUP,, CAERNABFON. AT EIN GùHKU \l r It. L M. PARCH R. WILLIAMS, FiCEU DoLWYDD- eicti Hythyr yu ciu nesaf. Rhy i'r ,hifyu hwn. Bw:H)D YsaoL LLAXBER:.s.—Ymddengys llythyr EUea WtiUa.ms ya y Wehu" I

DECHREU'R FRWYDR.I

? GWEITHWR 'i FFuKl)D.