Skip to main content
Hide Articles List

3 articles on this Page

Advertising

Advertising
Cite
Share

MASNACHOL HABNAQ..HOL SALE! SALE CANNOEDD 0 LAMPAU. I Bgdd Griffith Jones yn clirio allan ei holl Lamp an am lai na' cost nrice. NEW PATENT BURMESE LAMP AM Is He J'Sb" GWfiRTH 2a 6c. NEW PATENT DUPLEX BURNER LAMP AM 2s 60 GWERTH 4s 6c. Dyma gyfle na uelwyd ei yyffetyk j If i gael Lamp rad. GRIFFITH J()NES, IRONMONGER, STRYD LLYN, CAERNARFON. LONDON. JONES'S PRIVATE HOTEL. 7, AUD 8, SUFFOLK STREET, PALL MALL (Facing Trafalgar Square). CHARGES MODEI'ATE. SPECIAL TERMS FOR FAMILIES AND LARGE PARTIES Teleg0 rap* hic address.—" Pleasant," London. Proprietor,— H R JONES. n propriet<Jr.-H. R JONES. LWC I BAWB. SYNDOD 1 BOB OOPA WALLTOG yn ddiau fyddai gwybod am Lwc i Bawb-y vodd i ddyblu gwerth marehnatol arian. Hyd yn nod pan yn darllen hwn y mae ereill yn prymro i gymervd mantait4 ar y cyfleusdr* yma irwy anion eu harchebion gyda'r post. Oni wnewch chwithau gyfrauogi o'm Rlioddion RbRd r Byma fargen i ryfeddu ati. Anfonwch Postal .roer gwerth 2.1s. gyda'ch enw a'cli cyfeiriad, a bydd i mi, ar fy ngnyfrifoldeb fy hun, anfon i'eh dwylaw chwi eich hunaM drwy y llythyrdy un •'m HOUIADURON ARIAN, gwarantedigpur, Oriawr boneddiges nen foneddwr, wedi ei jorphen yn y raodd goreu gyda gemau yn v treuhau. Oriawr boneddiges, gydll. gwyneo rlaen neu liwiedig. Yr wyf yn eu gwarantu am I.I"? mlynedd. Mae yr Oriaduron hyn yn wir werth £2 2s. Nis gollir eu c",1 am lai mewn unrbvw fasnachdv yn Ngogledd Cymru. Heb- law yr Oriawr, yr wyf yn ymrwymo i roddi PRESANT HARDD oydx PHOB WATCH. Dyma i chwi gyfleustra nat oeir ond unwaith mtwn Oriawr hardd gydag Anrheg werthfawr am 258. Gan fod y nifer wedi eu cyfyngu, an- fonwth eich harchchion yn ddioed. YMRWYMEB ANRHEG RHAD. Amgauer yr Ymrwymob holl. gydag archeb am 25s. a bydd i chwi dderbvn gyda throad y post Oriadur Arian gydag Anrheg Hardd. Caniateir mis o brawf. ON na bydd v nwyddau yn eioh boddhau, bydd i mi ddychwelyd yr arian yn ol. Dyma gyfleustrts nas ceir ond unwaith n»>wn oes. (Arwyddwyd), DAVIH PAKBY. Anfonwch y coupon hwn gyda'r archeb. I)AVII) PARITY, 18, PALACE ST., CAERNARFON. BASKRUPTCY STOCK. NEWYDD BRYNU STOC FAWR 0 WATCHES (Gynt eiddo Methdalwr,, A RAI A WBRTUIR AM BIUSIAL LLAWER IS NAG MAENT WEDI EU PRYNU YN WHOLESALE. R H Y D D W BARNETT, WATCHMAKER LLANGEFNI, Warrant hofo job Watch, a chymerir tal- iadau wythnosol, Rhoddir wythnos o dreial, ac os na fydd y watches yn rhoddi boddlonrwydd, trosglwyddir yr arian yn ol. BARGEN. 0 Q il ft ft English Patent Lever, Xd iZ V Cases Arian, Marine Bezel, Gwydr Grisialaidd, Chronometer Balance, 3 par yn extra o Jewel. enjiue turned Dust Cap. GwarantiT i gadw am set cywiraf. Cadwen anall wdi ei stampio ar bob Une gan y Llyw- ,draeth ac, hefyd, looket arian. Yr 011 am :ip 12« 6c, gworth 6p 6s. Dyma fargen neill- duol. Taliadau wythaool. ENGLISH PATENT LEVER. ?) 5 ? Patent Lever Newydd, Cases 13 5 6 Arian, pendil aur, double olmk dial, extra jtwel, gwydyr grisialaidd, maintainuig power, dust a damp cap, hinges auv, wedi ei gorphen yn y modd goreu, gyda'r gwe!!iant«u diweddaraf. Gwarant brintiedig Cymerir ei gnfal wedi e registro, ar dderbyuiad 3p ;,s 6( ..1i?,aau Wythll"01. f\ ft O A Cadwen Aur, wedi ei shmpio 12 8 Oar bob line gan y Llywodr- arth. Curb Pattern. Pri> arferol 3p 10» 0c. payments. TJ f> Cadwen Aria wedi ei stampio A 7/6 Hun Ucw ar bob line, Y mae y cadw,Ü yma yn drwm (henry). Pii- yn iuho? man 12s C?. DQ itC A Tody's New Gold Lever, i0 U U jewelled in every aetion, gold dome, gold dial, engraved case, crystal glass, expansion balance first class time keeper. winder. Usual price 5p lOt;, Week s trial, with printed warrant. Will be sent on receipt of P 0.0, for C;3 15s 6.1, pr registered post at our own risk. Weekly payments taken. &T DORWYR CERIG (METTLER^). Dymunir galw svlw at y Patent Wire Gaitze Eve Protwtor. Nis gall darn iu o gerig fyned i r live iid tin y bydd v protector genyeli. Pris yw 6c y bocs, a tin i'w gadw. Trwy y post, 7t, Os oes amoch eisieu priodi yn ddirgolaidd. ai- t'onvch am gerdyn i fesur y bys. Anfouir yn rhad trwy y Post STOC YSBLENYDD 0 FODUWYAU PRI01)AS<)L o'r aur puraf. Rhoddir anrlieg gyda pliob modrwy. Cvf,iritk I- W. BVUNETT, WATCHMAKER, LLANGEFNI. GOSTYiNGIM) PWYSICJ. TEA TEA TEA DA, DU, IACH, GEIJLIR CAEL TEA CAN J. R. PRITOHARD, TEA MART, POOL STREET, A'a ARVONIC WAREHOUSE, POOL STREET a POOL LANE, CAERNARFON, 0 hyn allan am y prisiau canlynol o 6c i Is y pwys yn rhatach na'r Vans a'r Stoles: TEA PUR, TEA R flAGOROL, Is y pwys, Is 4c y pwys, I TEA DU, TEA UOREU, Is 8c y pwys, 2s y pwys. Dyma ostyngiad yn y pris fel nas gellir o hyn allan gael yn Llundain na Liverpool, Rhatach na Gwell Tea. Anfonwch am cbwarter pwys er profi gwirionedd yr uchod. COFIWCH Y CYFEIRIAD:— J. R. PRITCHARD, TEA MART. T. CAPON DENTAL SURGEON, 16, NORTH ROAD, CARNARVON Yr ail ddrws oddiwrth yr Alexandra Hotel. TYNIR DANEDD YN DDIBOEN AM 286c. SET o Ddanodd GJSOT, gyda'i cyfr.ewid- ladau diw. ddaraf. am o 2s tic y dant i fyny. Danedd ariau 58 y dant aur Stopir daoedd yn ddiboen gydag arian am 2s 6c gda, a'lr am 89 ac uchod. I>a-geari GI.m Americanaidd a Crown and Bridge Work am brisiau rtiesymol, Bydd yn galw yn v lieoedd canlynol PWLLHELI.—Mr Roberts, chemist, 82, High street, bob dy id Marcher. PE?YGROES.-Mr Hughes, Bee Hive, dyddiau Mercher o 5 0'1 gloch hyd 6.30 Ion- awr 9 23; ChwefrotS.M; Mawrth 6, 20, I ri''ai; C:lto:5'29 :fib 1:2; Qorffonaf 10, 24 LLABERIS.— Mrs Evans, Glao Eiliao, bob Jydd LInn ar ol y tal, o 12.30 hyd 6. DYMUNA G OWEN, TAILOR & DitAPER, DWYRAN A lv, HIGH STREET, CAERNARFON. A L <V sylw y cyhoedd fod ganddo ddewis A rhagorol o FRETHYNAU AT DDILLADAU MEIBION. a. Sierbeir y FIT A n STILE mwyat Diwedtlar, A c-wn»>f hwy ar fyr rybudd. Telir sylw i bab ord r trwy y Post. Byd,l yn NGHAER- NARKON bob dydd MERCHER a dydd SADWKN. LLAKGBFM bob dydd IAU. XANTLLE VALE. W. GRIFFITH DAYIE8, BILLPOSTER, TOWN CRIER AND BILL DISTRIBUTOR, PENYGROES, R.S.O. BILLFOSTJNO contracted at the most moderate terms at Penygroes, Talysarn Xantlle, Llinllyfni, Pantglas, Brynkir. Garn Lumaelhaiaru, Trevor, Clynnog, Llandwrog Llawwiida, liliitiieivydd, Rhostrj-fan, Groes leu md surrounding district. All orders carefully »nd promutly jexecui'd I ROBINSON, LARGEST IMPORTER OF MOULDINGS IN THE FKOVINCES, Picture and Show Card Frame Maktr, has KEMOVED to No. 21, ST. ANNE STREET, LIV triPOOL. 1000 Piittems Kept. Plcuse Note H. Hobinson*s Only Address: Directly Opposite the Church. 308 'IVERPOOL. BRA3TESBU itY HOTEL 1 J Mount Pleasant, 1^0 rooms, near Centra IUld Lime 8 reet Stations. No intoxicants sold Moderate chargt-m. Electric Light. A first class leu erume Family and Commercial Hotel i MASNACHQL. LLYFRAU CASGLIADAU EGLWYSIG. LLYFRAU CYFRIFON at Daliadau j L j Misol, wedi eu hargmffu a'u llinellu, a'u rhwymo yn gryf, Foolscap Size. Pris 28 60, 3s 60, a os. Llyfrau pwrpasol at GADW PRESENOLDEB a Llafur Ysgolion Sul y Methodistiaid, wedi eu hargraffu a'u llinellu, Foolaoap Sise. Prisiau 2g 6c, 38 6n, a 5a. Anfoner pob archebion i D. W. DAVIES, Stationer, Carnarroii. NOFELAU CYMREIG. DYIfUttA D. DA VIES. U,rPRWERTH- YDD, FERNDALE, Alw 811w 1,Y,- wyr, ?e., at el restr o il.f.12 Cyr-eig. "EU n Deg elt Cwm" (Crougfryn Hughes) It. "I Fyny [Elwyn Thomas] Is. oruffydd ?yd" 6c. Gruflyda Wyn" Y Fcrch o'r Scar 6a "LI"¡.uddi&eth yn Ngboed y Oelli (Cia" Hughes) 6e. "Twm Shan Catti'( (ÿn &eimeg) Is. Y Ferch o Gefn Ydm" 18, Y mae Uenyddiaeth y Nofelau uched o radd uchel. Pesir llawer hir-nes gauaf yn hapus a Shleeerus trwy ?darflen y Nofe u hyn, a bydd dar rhi Cyrorei ar eu heniU drwydd Yu awr yn caro l, rrls tiob. ROBERT DAIUUD, BRYN- ENGAN, EI HAKES A'l HYNODION, THOHVDA HANES EGLWYS HENAFOL AC ENWOG BRYNENGAN, Gyda Darlunian o'r gwrthrych ac o gapel Brynengan, gan Y Parch Henry Hughes, Brynkir, I'w gael gan yr awdwr, Brynkir Station, Garn, R.S.O., Carnarvon, a chan y Llyfr- werthwyr. 0 BWYS I RAI A FWRIADANT DDODREFNU EU TAL f \YMTTNA EDWIN JONES, KyNn Pla?e I. Cabinet Works, Bangor, byBbyen fod gabddo stoo helaeth o bob math o ddodrefn o'r euthuriad goreu, yn gynwysedig o Fyrddan, OsJfirmu, Treselydd, Cypyrddau gwydr, Sofas, Couches, Cheffoniers, Sideboards, Wardrobes, mewn mahogany, walnut, bir ,h, &e. Gwelyau L_- riMalffAn n1n A ITlnillr MftftrAfiOAfl v&l&m » uuxeOj vjrwu4jt»« 'y rhan wim, :p' gwlan a K¿.G;h&n fwyaf o'r pe5;au uohod ar lie ( aaD amlyglaoth beMono! Edwin Jones Oherwydd oynydd yn ei fasnach mae wedi siorhau Warehouse helaeth at ei fasnachdy, a gw&hodday thai afwriadant ddodrefnu i weled Stoo, y rhai a werthir sin brisiau hynod o res- ymcl TIILDI n CLUDIAD AM 16 ltl X' IH 0 FAMOOB WILLIAMS & GRIFFITHS, Bill Posters, Distributors, and Town Criers, 11, NORTH PEN'RALLT, CARNARTON. OWNERS of the chief Posting Stations, all in the most prominent parts in town and neighbourhood. Contracts taken for Bill Posting and Distributing for 20 miles round. We are the only men Bill Posters in the town. All orders entrusted to our care shall be promptly attended to and executed at the most reasonable terms. LLE CYMREIG I GYMRY AR EU HYMWELIAD A lIVERPOOL. THOMAS'S COMMERCIAL AND FAMILY TEMPERANCE HOTEL, 32, 34. Norton Street, (London road) (Late Frazer street). Quiet, Comfortable, an Central: close to the St. Ge orge'SHaU and Lime street Station. Proprietor-W. THOMAS. From Bangor, N.W GYNAU. liYJNAU GYNAU. NEWYDD AC AIL LAW. BREECH-LOADERRS 12 BORE, 1:1 AC UCHOD HUGH ôWEN ) GREENWICH nOUSE, BANHOk MODRWYAU PlilODASCL YN HYNOD 0 ISEL ANFONIR SIZE CARD," TRWY'R POST. BENTHYC1K ARIAN YN GXFRlNAClJOL QAN Y GLARING CROSS BANK (8efydlwyd JL 1870), 28, Bedford gtreet.Charing Cross Lonon, W.C. Cyfalsf SOO.COOp. Sawdd yn nghadw 100,000p ar Promissory Notes fel y uaulyn 50p—Ad-daliad mlsol yn ol 4p .116 So lOOp— „ 9p 3s 4c gnOp— „ „ 4" p 16s 8c Symiau mwy yn 01 yr un r -ddfa. Ben- thycir 0 SOp i 200Cp ar ychydig orjan o e rybndd mown tvef neu wlad, I feibion nen ferobel, ar wystl dolrefn, stoc ffarm, lieu fusniO, cropiau, &c., hob ei symud hefyd At weithredoedd, yswirebau bywydol, tever- sione, 8tock\ »lia:et<, a phob math o oiddo. Khoddir i rai yn eg r cyfrif g da'r Bai. k. Derbydir ar 16g 10 punt AC uohod ar y ielorau canlynol: 6 y ennt y tiwyddyn, dan yr amod o rybudd 0 3 mie i'w eodi. 6 H „ 7 12 Rhoddir telerau arbenig am oymiau mwy Telir y llogau bob ohwarter, yn rhydd oddiwrth dreth yr Inowm, Ysgrifener neu gakwer tuu raglv-u. A Williams, Goruohw'iwr. I\,|RS E OWEN, Temperance, High Btree) ?JL Nevin, Hot Dinn?r to order, Tea and Coffee, well aired Beds. Moderate prices. Iawaith d ng munud i Un y mot. HASNACHOL I (jOHSJ!.1.'S H \Vt1\ WUG FIIHOISON. I Dymunaf hysbysu fy Nghwsmeriaid a'r Cy- 1p^ t hoedd yn gyffrelinol fy mod yn cadw STOC I FAWR orCORSET,S adnabyddus a chlod- fawr hyn. Y maent yn RHESYMOL MEWN PRIS yn berffaith mewa Shape, ac yn gyffyrdd- I us i'w Gwisgo. i ( ^HHI PRISIAU- 2I Ilk, 3i 10, 4. 10. Si h, AGENT DROS 8AIBHABF0N A'B CYLCHOEDD; (0 WILLIAM JONES, 16, BONT BRIDD, CAERNARFON. s A L-E I SAL SALE! FLYNYDDOL W. WILLIAMS JONES, PRACTICAL WATCHMAKER & OPTICIAN, 22, Bangor Street, Caernarfon. BYDD Y SALE YN DECHREU DDYDD SADWRN NESAF, ac i barhau hyd SADWfiN, CRWEFROR 23. I Y mae T SALE hon yn j gorphenol wedi ei dilyn .r fth lwyddiant, yr hyn sydd yn Y n, IIA L" 'on y y brawf eglur fod y Go.ty.gMM a wneir yn r? -'ylw.Mol, M y mae y cyhoedd yn gallu «i fwerthfawroffi ac yr ydym u Y: bender?ol na bydd y 8AM: elem yn ol i'r rhai a ?io?pr.w? 'hyn.? trwy daln pRwelisd a'r Masn&chdy hwn, gan fod yn orchwyl .i dd praw anhawdd rhoddi i lawr yma ond ychydig o engreiphtiau- o" B A R 0 B I N 10 N 11& ??SwXNI ARIAN wedi eu stampio, 4<, 6a, 6s, 7s, yr un. Eto, NICKEL SILVER am 9c. Eto, thM AUR yn rhatach nag eno?d. WATCHES ARIAN i Ferched am las. Eto, 17s 6c. Pris arferol 21s. WATCHES i Fpibion, Patent Lever, mewn Cases Nickel Silvet cryfton 8ID ICo. Watches Rhagorol. Kto, Patent Levers Arian, wedi eu stampio, am 27s 9c, 30s, 35s, oiOe. 35' BROOCHES ARIAN, wedi eu stampio, 7c, 9c, Is, Is 3c. Rhai enw, Is, CLOOIAU ALARM, 2s. Eto, 3s 60, pa rai sydd o wneuthuriad rhagorol. CLOCK WYTH DiWRNOB, yu taro ar Gong, newn Cas Derw Hardd, 17s. SPFPTOLS I BAWB. Spectols a chas, 3c, 6c, Is. Spectols Aur Ysplenydd. MODRWYAU PBIODASOL mewn helaethrwydd mawr. LLE O'R I NEILLDU I'W DEWIS. WATCHES PATENT LEVER (Keyless) Cryflon a lia, bi. WELE, 0 BLITR LLUAW3, DYSTIOLAKTH IDDYNT,- Mt JOHN EV ANS, Lla twg, Oqwe8try. Syr,-Gyda golwg ar y Watch, yr wyf wedi Mel fy moddloni yn fawr ynddi; ae y mae yn cadw amser mor gywir ag unrhyw Watch a fu yu fy meddiant enoed. SNOWDON FLAKE FLOUR. USEB BY ALL WHO WISH FIN, PASTRY Hull BlSST FLAVOURjD BREAD FIRST PRJZE AND GOLD MEDAL AT MILLERS AND BAKERS EXHIBITION, LONDON, 1892. LARGE AND INfREASING SALE. THOS. LE 7IS & CO., CITY STEAM MILLS, BANGOR, PIANOS, ORGANS, HARMONIUMS, VIOLINS OFFERYNAU CERDD I ? Y MWYAF RHESYMOI 0iN v BOB AMSER HEWN TOC. WILLIAMS A PRICIIARD 20, CASTLE SQUARE, CARNARVON. YR nOLL GANEUON CYMREIG MWYAF DIWEDDAR MEWN STOC "G-WLAD FY NGHENEDIGAETH," gan DR. PAKEY. ik ganwyd gan Mr BEN DAVIES yn yr Eisteddfod.) BUGAIL YX ERY R? D. Parry, j me ti Y MO?W?'J.S? £ E§WCH I'M YR HEN GANIAD I "GWLAD V DELVV ( J. HENRY.) (J. HENRY.) "V TA lR MORDAITH' K. S Hughes j "ELLEN FWYN," RS. Hughes ANFONIR UNRHYW UNO-B CANEUON UCHOD AM Is. DRWY'RPOSTls Gwisgoedd Hanner-Gini John Noble. PATRWM NEWYDD COFRESTREDIG AT Y GAUAF 1894. Yn syth oddiwrth Gwmni o'r Gwn.uthurwyr Gwisgoe?d <jt? MercheQ mwyaf yn y byd, am lai na h?er y ?i, ?N_ ? If" cyfbredin. ((iiw2n^eirr vyouwwilssgaooeedud ahuym n o Cheviot Serge John NoNe-mewnDu. t?? N.?y Brow-, yrtle, Ruby, Reeeda, T Grey neu Drab; ac y ^iPwS'j^Sf^wn amy prU cywUyddus o feel, sef 10s6cyrun, wolfed paS^^oifmewnW Uedr, a'u hanfon wedi alu y clud- Al Wh\ ?- ?? ??W?iS?yr ? cael eu Cyao? ?irtmL Y mae Gwi?oeMHan.r.ami John Noble yn rhai pr, &?. hd /wSV gyn?hwyd?ed. M. wedi aeu ch?Mro? mhriedau ? t?S? N? i < <iaw\H? g;fi:t=u ':llo:ng \??U!t?' Y BYD. ?-?? pob gwisg yn cynwya Skirt UydM at ?Uon uewydd, ?<??J? '? Bodice gynUun newyd4a *dd, wedi M blaitio yu y ?fn, 1fe di. weddu yn hynod bryd<«Wh maCT dau point yn y ffrynt, llewis ?? /??Sk ?., ffasiyiao Ilawn, bound nams a belt. 0 l?lhr 9w, e naillju BUj 7Y??C0%?? Mynof UawD, bound M&M a tett. Ge)Ur g?oy ?ce n?l) ? jPt I y rhan isaf o'r skirt, v cuffs, y golar, a'r ysgwyddau wedi eu t :imc ?'? gydag un row o S? iNc"ff yn gwneuthur Ug M » ■ gy GWISG GYFLAW:1 FOJ}..DDIGgnAM lOa 6c. I ro V, Rhaeora y patrwm hwn iu "bibkun o'r rhai tlaenorol, y mftfeyrar- mm W E^gBI Rhagora y patrwm hwn tw bot un 'rh?i bl-n.I, y .& y? ar- dduU? ?adyn??Mym?y???gorffenmdt?? fJ if ? \3H bob beimiad?th, fal yj?e wi,,ig v" bod ™ redin Be yn ^ocs yj, miloh p-th 0 r II.I i:!onir Y ?ig wedi ei^Fo me^'Sl^ychwanegol. Y y gwig.ed a gedwir mcwu swe y. I\,tio rwii fyny i as modfedd o dan y ceseiliau, ond/^ JK |«L L ^neirrhaimw^neuu^yw F R?OCIAP, I ENFI'HOD 0 1. 6,?. M.?n Cheviot Serge Jokp' Noble, gyda saddle top, long Mt b, eeves, — belt a pomt am IKZI.? 21 24 27 30 33 36 39 42 4 mod. Pnx 15 6c 2s 2o 6c 3s 3s 6c 49 4s 6c ?9 586c yr un, Cludiad 4?0 yu yS?egol. GaiS y Frynwr ei foddhau. Y mae y U?der a nodir uchod yn cael ei fesu ° YP/^C^^IO^SEKGE5OTN^OBLE (cofrestredigi yn ddefnydd i.?., ae y. fyd-adn. I' Ni?aygwlawei amharut.. B ll*r ,i )Icbipanferair rhe ioi Lliwiau-Navy. B- oo-n, MyrtIe, ReseU, Ruby, Grey, Utab, Tan ueu Ddu. Gallpo? dar en-  at Ddren Z;e' Uath am 7a 6c. Wedi t&lu y cludiad ain 9c yn yebwaneg. Patrymau, es9.U a Phlaut i'w cae! va rb*d &?'r t 1 bob d&ruenydd 0 r papyr hwn ond a"fo11 a 11 d%ii) ut. emu 4 )IN NOBL)E, The Warehouse, 11, PiccatHly, MANCHESTER. MASNACHOL SALE YR AFR AUR, CARNARVON SALE YR AFR AUR, CAP,'NARFON SALE YR AFR AUR CARNARFON fiIIIIr- POBPETH WEDI EU GOSTWNGS YCHWANEG 0 OSTYNGIAD AT Y SADWRN NESAF CYN CYMERYD STOC. RHAI WR NWITDDAU Hancetai Sidan pur, gwya a coch bron n!th Yro HYN 0 D Eto, eto, eto, trwm21modfeddy<?Wtr. HYNOD Ha=!sgwydd lan, 38 raodie,],i y?war. 3 Bodioe ao ar owugg Wlanen i Fera-ed., 4 AfC<do?)t A GEl R AR Check. 2? llath o Skirting. Llian Bvvxdcll!io yalt llath yt?war. 5 Towel Llian. 4 eto DamM?.wedidMMgio Y'nwp r\ T*\ ychydig. 2 T? 'I?r rk1ih Towels 45 modfedd ,hy ..i ?tt'. Eto 4 gwell. 3? el,, trw& nwn. TiM Lace idlm du, Cream ends, 2? IMh o hyM Eto o R?bM. 1dm tonog 6 i 8 21 It "th h?rd IT Eit,wn. Ties 1 d. tonog 6 i 8 mwfe.dd 0 ?.,d. S. '4 Shawls vjrwlan wedi maeddu ycliyaig, ds lie, gwertn os lie. Tunics i blant wedi maeddu ychydig, 3s lie, gwerth 8s lie, (Q> VELVTET CARPET SQUARE yn DDIWNIAD, 3 llath wrth 2J llath, 32s lie pris oyffredin 42s. r4, LOT 0 HANGINGS GWYN WEDI EU BEltfDIO AM giC Y PAR. 0:71 COFIWCH Y SADWRN NESAF A'R WFTHNOS GINLYNOL. PIERCE & WILLIAMS, CAERNARFON. "TRIED & TRUE" BOOTS ONE GENUINE WITH ID "TRIED m4 qt 0NEGEXU WITH" < OUT THIS STA MP & OUT THIS STAMP (N .FIAOH BOOT A LOOP TIIUE' ON EACHB00T &LOOP IJ.1 2 J J J HO NABL <tC .THE —— BEST "TRIED & TRUE' 'Tried &True'J; FOR 10/9 BOOTS 10/9 FARKERS, ARE APPLAUDED BY FARMERS, ALL CLASSES OF MEN FOR THEIR WONDER- ( COUNTRYMEN, FUL WEARING QUALI- TFU?L S W& EACROIMNFG ORTABLE t?.? ?? A GARDENERS, "TRIED & TRUE" ?7? Nr?.?(<'? BOOTS ARE HONEST,/?.?? /if ? GROOMS, U/F M T T'LH L\ IIB LBUOTOETLSY SBOELIIND G LEAATBHSEOR HALrff ifJM IW PORTERS' MADE SPARRABLED OR MIA M l fJ\W\ §M WITH WROUGirl I.RON THJE USCT OMTIHNE G BSOEOAT SOFNO. R f M r? M4 f\ V ? POSTMEN, NAILS. BOOT FOR j IJ ? J ? I." THE COMING SEASON. ?'?L ?t-?U ? and all ASK YOUR BOOT  ?* ???' DEALER FORA PAIR RAILWAYMEN THE FOLLOWING ARF T VRW OF OLR AGENTS IN NORra WALES:- djnlirch: John Brindle. Aberdovey: Edward Williams. Bangor: William Thomas, 298, High street. Bagillt: Samuel Llovd. BlaenauFeatiniog: H.O. Owen, 33, High street.. Conway: Joseph Jones, Berry st. Criecieth: Jno Williams, High at Carnarvon Edward Jones Gt, South P eorallt. Dinas Mawddwy: Le"»>is Evans, Festiniog E. Richards & Sons. Flint: Burgess & Son. Holyhead :U. J. Jones, Regent House. Llanberis: H.R. Cadwaladr Llangefni: Owen Williams. Llandudno Lot Williams, K.st- yn street Llanllechid: John Hughes. Maentwrog: Thomas Roberts PenrhyndemlTaeth. Sam!. D.TieI I P,?nyg,o T Williams Portdino??c He?,-L: Towyn H W. (.Mmtb j &c &c CYCLIS CYCLES CYCLES Factory sef North Dylai Y pawb sydd yn bwriadu prynu Bicycle datuymweUad&'r Factory Qymreig.Mfy North ?&ia6 Cycle Works, 26, Bangor street, Carnarvon, He y gwneir y Bicyles o'r Raw Material 1 bar- Teithrwydd Ac y mae cro?MW i bawbdalu ymweliad a'r gwaith. C N A. k! 4. £ 1D2" vmj nB or Pa^M >^ym ^i ^eyd, a/ pm am arian pared ydyw ?9 am Cnahion Tyre 612' am Pneumatics, Dumlope neu Grapplers, a gwarentir pob un am dair blynedd. 912' am p DymA uPn no eur mPaat g7??l Tp (, Yd P? &ren tLi. ?n b h I iaw m y? goreu, (.,nd or mvyn ein Nid oes oud un quality yn cael ei wnevd yn ein gwaith, a hwnw y goreu. f;nd er mwyn em cyfeiliion sydd eisiau Bicycles rhad gallwn werthu iddynt Cushions 0 £4 a Pneumatics 0 £6 ail u i d t Cus h ions o L4 a Pneumatics of6 ail law a newydd. Ond nid yw rhai hyn o'n gwneuthuriad ein hunain. COPIER Y CYFEIRIAD CVCLE WORKS. BANGOR STREET, CARNARVON. LIVERPOOL DEPOT 2, GREA.T GEORGE'S STREET. BANGOR E W. ELIAS, 260, HIGH STREET. LLANGEFNI D. JONES BULKELFY HOUSE. RHYL ,T, T. EVANS & Co. Swtion Chambe HUGH I)AVIESS s 11, :14:r PES COUGH MM. JPESWCH Nid rhaid i Davies's Cough Mixture wrth ganmoliaeth, y mae wedi bod o flaen y cyhoedd er's blynyddau, ac y mae y perchenog drwy draul a llafur di-ildio wedi ei berffeithioTO y fath fodd fel y n?e yn cae! ei gydnabod fel dar- ganfyddiud gwerthf?wr "t yr anhwylderau uc h od. Y maemHoedd la^er wedi oMt Mch- had, ac yn gwneyd eu goreu i'w gymhell ar eraill sydd yn dyoddef. Ni raid cymeryd ond UN DOSE er profi ei ddylanwad uniongyrcliol yn rhyddhau y phlegm, yn chrio y IlaiA) Yn CYlk- hesu ac yn cryfhau y frest, gnn weithio pob anwyd a chrygni ymaith. Ni raid i neb ofni canlyniadau anwyd a phesweh end gofal fod potelaid Davies's Cough Mixturt ynn ty. Bydd pob dyn yn feddyg Pw deulu at hoU aa. bwylderau y gwddf a'r frest os bydd Cough Mixture wrth law.

Advertising

Advertising