Skip to main content
Hide Articles List

3 articles on this Page

Advertising

Advertising
Cite
Share

'Ióo- MASSACnOL_ '-——— 1HE U, I. I .ÚJ U LIMITHD HIGI1 ST1UI:T, BANGOR. (Yr unig gyfeinad). PIAN,OS gaD Bro d and Son ???i??? Ralph A.huon ? :????????? Hamlin, Bell ..?t Co" E,try O?gau and l)., Brlillg Or¡!l\n o., &c., 8?e. ?''??? ?' ?andre.????? Thray.er,d &0. ???'?.? a Th..?r ? ? S??t. y cwmnt bwn yw eu .? "?« y" N({o«:edd Ly?ro. PIANO', I o y ml& Be uchod <-)'t(.' mi,, ao nebod, S« y mlM ac u';n.J. Dtgoaedd o GcrJ?eth, yn cfferyn&t a lega?ot, am b)z) '? ?I?ny .-h?ol gy?ddwyr bob 'Zelir Evlw t bub Order a dd.w drwy y POsv- OYBOEDI ilADAU CERDDOROL ViWEDDARAF "Amor's WifoI'Ub.(SopMM), CM Df Roland Rogers Pm 28. "Bedd y )!u?aU.?R. S. TMt???h?e.' (,OU Tenor. PriB Is, ) ".??'d P? y ?dwyu."gaa R. ? Hoehoa. ?'ot.tratto aou Baritone. ? = "?Arwyr Cymru Fydd." 0?????. ? q- R. 8. Hu.h. '-ri. 1. V y ???h. '-Hiraeth?Mi?." gaa R. S. Hngne.. Tenor. "ril Ie. f B' ? ??M.do. .? L? B?. tone. \rKr..ph?d ncwydd, tre?'.?t H-. ?. Williaml. Prie 60. ?"?y?r '?ddfy?.?HughOw. V 5,d 11. Pris 60, ??r ? ?. M\?D?? PW:h6'hwl'" V Gan Ap Gla8lyn. par!\wd, Y dwthyn a.r y Bryn." Sol- <ra,lc. O.N.Zo. CYFANSODD1ADAU ISALAW. Enaid Cu, IDlAe Dytroedd O.nou (Rhangan) en cbdMnt 4c, Sottfa 'o. Mo,i? tua ChMtre'm Ner f(RRhh?anngc??). Ren .diant 4e, Solfta Ie. ?s??'?? <?-?°'- ?'' Nodiant 4c, o!th 10. ?r'? ???wd?dd.ur.d.?? ?"N??! 18 o don.u ar Emyna. Cy?- Y NABL, sr-f 18 o donau a'r Etnynan Cym, re? t?.?thcynul.;d!dd chym?. hoedd canu. a -1'J" h. E.D. WILLI AMS. R.A.M MANAGER. ?? CERUDOKIAKTH DU'WEDDARAF DR JOSEPH PARRY PRIF YSGOL AC YSGOL GERDDOROI. CAERDYDD, T'TV cae!. gyda Blacii-d-1, oddiwrthmi- C'. M. i. PARRY, OARTREF, PzNARTH. He{y<! gan hoULyfrwerthwy ( ymrc. frM.MrcyfIawu ya rhtMi. 1. Yn y Wag. nc t fed yn bMJd ertyn (y dyddiad yn fun\ ?LLY? T?NAU CHNEDLAETHOL CYMRU. Yn eynys Daii (hnt 0 Donau Gwrelddiol, Emynau Rr vr holl fA8urau wedi eu eyfeirio yo?nwt.'?ri-tOOMuchodo't' Rh u 11., III., IV" am banDer em f "od'I. I ?? T?YN YR YSQOL SUL: Tonsugwrei(ttlioliBliiiit. Pod'nr u ritiiiiii. Rham IV, yn y Wasg, 3o 7 rhun. n. Ucatn o ANTIFE AU a CH\D. OANAU, &c., yn y ddwy Mtha'tdd&auotiant:— I Gweddi'r Ar. 10 Wote. rwyf yn glwydd 2g aefyH 2g Z Gwyo fyd y Gwr 2, 11 Mi a godat 2g 3Tyd;,UMuw, 1,2 Moli.nt rT labu 3c tfolwo 2g 4 Saootaidd, eanc- 13 Hiraethgan 3) ta!dd, ao ? H tteqa'em 6 Amfod fy lo- 1 2(; ).5 Yt Ud?orti a 4e ou'n fyw J KM 2g < Toriad dydd ar 16 Ittulwch yr Ar- Gymrn. hn.4c; blwydd lc s. f. 2g Moltwdi'r3aul4a 17 Teitwnf; Yw'f RbyfetRitn Gor. Oen 2g twt .4ct8Yi)brydywDuw!!g Ar lan lorddt'- 19 A Chaton Lon 2g nen ddofn 2g 20 L'ea Gtycbau'r Iz L!an j? n' L]al;, Wyth o Gatmon YGoMaMcibicn. Nowyddion;— Fy MaID, y ddall YP!!gr)m°, 4c nodiant h6e YrOafeirittd 3o iig YFama')Pb)en. YrHetwyr 3o Itg tyn, y dd,tu Y Myncod 4a 29 nodiaut ) 6e Y Cweh-R&n, yo Y Marohog, y ydd&auod- ddau iodiant Is 6c iant ZgTheGoidenGtam Y Noa-gSn eto 4c hen nodtant 2a Oo Can nowydd, gyda dar- The Jhitdren'B !an,Mnk nawfrienda, Garden 2e'!c bntkeepttteotd.Xs. to Tanked 8kei.. 2a0c My Bonn'e Lass 2e Oc TheMtUer XeOc V Y Gautawd eymt J08eph, h.u It 6c t.f., 8c. Y geiri*u, 2< II Gantawd, Nebuebalnezz Ir, h.n. 3a; t.t te. Ygeiriaa,6c. Yr Orotario Emnitnu,)I. h.n.. 3a e. M Y l irian, I#. ?Y? ?ra 'Btodwe? h.n., 4a;! a.f.. 2e. Y 'ge!raa, I". fACHAF?J?ITI?! Ae i brofi hyny rhodd?tf botelaid 0 fy meldyg- iniaeth i chwi am ddim fel y geflwch roddi prawf arno, mae genyf bob hyder yn fy meddyg? iuiaeth, ao yr wyf yn sicr yr argyhoeddir ehwi o'i wir werth ar 01 rhoddi praw! &mO. Y mae ffitiau a gwasgfcuon we,d bod yn astudiaeth Iy 008 &0 nid eu hatal am yobydig "tnBer a end aa llwyr Nid vdyw y tfaith lod ereiU wedi methu eich gwella yn un rheewm dros 1 ehwi barbau i ddioddef. Anfùnwlh dri #tamp i gael fy uhraethawd, tY8tiolaethau, & photelllid o'm meddygiuiaetb yn rhad, a rhodd. wchbrawfao. H. G. ROOT, 28, Endsleig-h Gurdpns. London. N.W. -y DDANUDD A WELLHE1H AH L?RAWIAD GAN ..T-r< t ? TTT \? t ?t'atiaBydtedj. Rhwyt. ? H,.fady?u'rD.n?d. At iN ? ? Kiir.? f \Y /J! Li.? UuoBweithiau d i g w t g ?mnda ymaith 0?, Niw- <) i \?!) ? pjt! ?t h-BtliN TE" ti) gi?ol &M?yUwyr.l/!{. ? ? ? d.?,??, danyddant mewn canlymad t bydredd mawr. Cyn- ehotwydnigymerydNetnneBunter. Gwn&ethum bmy -? ?y UaweuyddpeidioJdy been yu eb fWTdd a hoUoi. Ar 01 hyuy Mftua y rhyddhad .nwyal dichon&dwy rnMt *-rt? t{tu- niwt?lgaidd tnewn pen trwy gvmeryd pedwiu- Mu bimp dyferyn c tfefrine Buntx ar t?mpyu o si%qr ?-vn. -PMch /nbrey C. Price, B-A., (diwoddM G/mr&wd p Gdel!' N.,w" I Tlhvd."ch. RS ETemperance, High sti-M mliot Dinner to urder, Te:t and CoifM. WtH !'ire<I Beds. Moderate prices. OwaMi dt-cg m"uu d i I'm Y mt. MEDDYGIN.t i FYD. MEUDDEYT,H GN;LPI LEA, Nci -Si- Mwy gwerthfawr y'nt i mi na'r aur coeth—AKBKDONT FY MYWYD." POEN YN Y CEFN A'R LWYNAU.—Oa ydych yn dyoddef Poen yn y Cefn a'r Lwynau, neu rhwng yi Ysgwydda.u, bydd i'r Feddygmiaeth hon ei symud yu fu.aa. T GAREG, GRAVEL AC ANHWYLDERAU Y DWFR.—Os poemr chwi gan Enyniad y BIedren. Ataliad v Dwfr, y G:u-eg, neu y Gravel, yr untg Ffddygiuiftetb ddyogel M eneithiol a gynygiwyd erioed i'r byd at y doluriau hyn ydyw George's Pile & Gravel Pi)lt. MARWEIDD-DRA YR AFU A'R ARENAU.—Os yw eich Arenau a'r Afu yn t'anv>tidd M aDtm o drefn, bydd i'r feddyginiaeth hon eymbyta y peirianau pwysig hyn, t)gor y rhodfeydd sydd wdi eu cati i fymy, a meithrin bnsti iach a hylifan bywiol ,ritill. Y DWFR YN AKRHEFNCS.—Oa ydyw fMh Dwfr Y" uchel ei Uw.yn dew ae yn gwaetodi, na chollwch amser, prynwch ayehatd o George's Pilta a byddwoh yn funn yn iMh. DIFFYG TREULIAD, Y BILE, RHWYMEDD.—Oa ydych yn ferthyr i Ddiffyg Treul- iad, y Bile a Rhwymedd, y mae genyoh Feddygmiitoth sicr yn George's PiUs. GWYNT, GWAEW, COLIC. PILES.—Os ydych yn dyoddef oddiwrth anhwylderfm y Coluddion, megy Piles, Rhwymedd, Gwynt. Gwaew, Colic, y mae genyoh Fedd- ygicitM'th y gaUwch bob tttnaer ymddibynu amo. CURIAD Y GALON.—Oa ydyeh yn dyoddet oddiwrth Guriad y Gaton, ac yn ofnl fed etch caton wedi ei hamharu, okwi gewoh fed George's Pille yu FeddyginiMth hynod effeithio!. FOEN AC YSGAFNDER YN Y PEN.-Os ydyeh yn dyoddef odJiwrth Boen ac Ysgatn- der yn y Pen, bydd i George's Pile & Gravel Pilit eu symud yn nghynt nag un- rhyw gytfyriau ttdnabyddus eraill. POEN AR OL HWYTA.—Os oes genyoh Boen ar ol Bwyta, a theimlad swrth a didM-o, bydd i un dogn o'r Peleni hyn weitbredu fel 9%yyn. BWYD YN TROI YN 8UR.-0< yw eich Bwyr! yn troi yn Sur, ac yn codi i'ch genan, bydd i ycbydig 0 ddognan 0 George's Pills oaod. eich poenau yu JUysg y pethau IL f a. ISELDER YSBRYD.—Os ydych yn teimio ya BrmMgtwyfus, CynhyrfM, neu yn Isel eioh Hvfibryd, ceir Meddyginiaeth heb ei bath yB George'a PiUs. BLA8 ANYMUNOL YN Y GENAU.—Oa blimr chvi gan Flas Anymunol ym y Genan, gan DdinMrwydd neu gyfogiad pan yn meddwl am fwyta, bydd. i un dogn o'r Pelcni hyn tUllg adeg gwely, glirio y tafod a gwneyd eich Bwyd a'ch Diod yN sawrus a GWENMD CYFFREDINOL.-Os ydych yn Wan !tC yn analluog i weithio, bydd i't Feddyginiaeth bon adfer eich yni a'ch nerth, a gwneyd IlMur M ymarleriad ya LIeser eich bywyd. ANMHURHDD YN Y GWAED.—Oa yw eich gwaod yn anmhur, ceidw George's Pills yn ttgorod hoU agorfeydd pwysig y corS, a tbrwy hycy ruwyatrant yr Mmhuredd dori allan drwy y croen mewn &c, CRYDYMAHU.SCURVr.—McwnmiloeddoengretnttfHtmae wedi aymad o'rGwaed, gwrttidd a ehangen, y Rheumatic, Scrofula a'r Scurry, ag oedd wedi trechu pob araU, CHWYDD Y DROPSI.—Oa oes ynooh duedd i cbwyddo o horwydd y Dropm, bydd i'! FeddygiuiMth hon, ohcrwydd ei gweithrodiad ar yr Arenau a'r Croen, ddwya ymwared buan. DIFPYG ANADL.—Os ydych yn teimlo anhawsrler i anadlu, bydd i'r Feddygmiaeth hon brofi yn i chwi yn eich eyfynmder. YR OLL A GEISlVCn.—Y mtte yn Agoriadol, M MIy eymuda Rwymedd. Y mM yn W'-thfust)cdd, ac felly eyivira bob Mrhcfn yn yr Aiu. Y mae yn DroethbRoI, ac fcHy cn'dw redfcyJd y <)wfr yn adored. Y u'M yn Gryfhaol, ac ietly rhydd fywiogrwya.1. HoC )'ni yn Y p,'iri;mau t1f'ulio. Yma??ynfad(honiBuroyGvvzy,. i Gryfhau 'y Gewynitu y mM K <n hyny yn bob peth yr ydych mewn angan am dano. Y MAE Y FEDDYGIKIAETH WERl'HFAWIt HOX 1'VT CHAEL MEWN TRI FFUBF:- No l.-GhORtiE'S PiLK AND GRAVEL PILLS (LabeJ weu). I\o S.—GEOKGL'S GR\Vr;L PILLS (LaW las). o 3.-GEORGE'S PJLLS FOR THE PILES (Ltbetgoch). Är U'fflh drwy yr holl fyd mtWII blychau 1< lie u 2< 9c yr tin; drwy 11 pm 1' 3e <t .M yr w<t. <RBEDIB LLAWER WRTH BRYNU Y BLYCHAU MWYAY. PLRCHENOG: J. E. GEORGE, M.R.P.S., HI& AEN, GLAMORGANSHIRE. RHYBUDD—ByddweheMaswrthbrynn "Pne & Gravel Pilh" eich bod yn cael y Ge;ouitie rtHt, Bef Peleni GEORGE. a:T Ammcan Agmt:-Mr R. -D. WILLIAMS. CAcMt<<, J°!ymot<<t, P< Y l"EDilV01N1AETH CLCDFAWR. UOtLOWAY pILLS Af.D ()lili1.ME¡.T V PRLENAU A barant y cwaaci, ac <t aymudact anhwy)-eran M yr A?U. YR YSTUMOG, YR ELWLOD. A'h COLUDUION. <jrvfh'nt ao ndferant f techyd gyfar oddiad"lI etdditaidd, so y maent yi, feddygintseth amrnhrM-adwy werthfawf "t bob anhwy)de at! y mae merehijd o.bob oadraa yn agoroct tddynt Blant f rhui mewa oed nis ceD'r rhoddi pria rhy 1\' hat arnyut, VR ENAINT flydd feadyginiaath anflieledig at jfoesaa do)urua, bfeatiaa toredta;, M hen ddotariau o bob -Mth. Y mae yn dra eneit.ro) at y Gym,.II\ (Gout) a'r (lawyiiwat (Rheumatism). ANHWYLDEH. Y FKSaT. GYDt)ti'AU UOLURU, (Sor6 Throats), BRONCHITIR PR9WCH. ANWYD. A PHOB A.I.TA 0 kfIE(jaYDOi A THARlJDIADAU AR y OROEN.NIDOESMGYDMAM. GwueatharpdiB v) untg yn SefydUad 'fhomao Hoi oway, „ 8, ff. ew ndord.stret (diweddar o t Sre Xd on, Ttw6ttat)-mewnMvehMM<ibottaaamlilt"!M,:4c63. ? WOR-RH A GUtMEA A BOX. ?c?M-s IøI PILLS Fll. ALL BILIOUS AND NERVOUS DISORDERS, SUCH AS Sick Headache, Constopatton, Weak Stomach, Impaired Digestion, Disordered Liver & Femate Ailments. Prepared only by the Proprietor, THOMAS BEECHAM, St. Hdens, Lfmcashire, in boxea, 91d., Is. lia. and 29. 9d. each, with Hul directions. Sold everywhere. BE TBY lk ARIAN V\ GirliJ,'VACtJOL OAK \7? CHARINU CROSS B?NKfSefydIwyd 1 1870), 28, Bedford strtet.Cbaring CroM Lonon, W.C. Cyfalaf 300,<00p Sawdd yn nghadw t00,000p ar Prombst>ry No e< fel y eanlyn M.'p—Ad-d&!iad miMi yn ol 4p Us So lOOp- „ „ 9p 3s 4c fi(i{\p- 4'ip 168 8e Bymiau my yo 01 yr un raddfa. Ben- th;nir o 30p i 2000p ar ychydig orixu o rybadd mown tref nea wM. t fetbio); nou forc eJ, air wystJ stoe ffarm, neu fuant'e, cropittn, Ac., heb ei Bymnf); befyd (lC welthredoedd, yswirebau rever 8ion8. awck-, hare, a phob 0 eiddo Rhoddir &Tb,, ig i rai yn r cyfrifgt'da'rBatk. Derbydir &r !<)g tt'punt Ilchod ar y telerau Ii y cant y dan yr 0 rybudd 0 3 t u t w oo 6 It ? 7 ? Rhoddir telerau f\l'benig 6m 8ynun" mwT b chwarter, yn rhydd oddiwrth a-X,2?e? non galwer I\W r&)!lm. A DURUM FFRENGIG.-Dymr, y Burum sicrai a'r 0 unrhyw FUruill a gynygir yn y farchcad. Cyuyrcba fftra gwynach, melusach.a mwy dyumno! i arch- waeth nag unrhyw furum arall. Gwerthir ef yn Mangor gan J. H. Gardeii- square, a W. Jones, 32, Well-street. yn Nghaergybi gan John Williams, 4, Thomas- treet. Yn Danerchymedd gan Hugh Robots, Penyp-aig. Tn Mitwilheli gan D&vid Lewif. Pdnlansireet groes gan R. 0. Robert f. ESNymofypera J. WaMon & Co., tt 'J K* Union-street, London. CAMBRIAN RAILWAYS. Important Reduction in Rates. ON AND FROM THE Isr SEPTEMBER 1894. WELSH! MUTTON. ANDOTHBB FRESH MEAT, Will be conveyed by Pnssenger Train at HALF PARCELS RATtS" AT OWNERS RISK Between all Stations throughout) England, I Ireland, and Wales. AflNIMUM MIbs PER CONSIGNMENT. No = LESS CHAUGE THAN 7D. For full particulars apply to the Station- .oast,ors at all Cambrian and other stations and Booking Offices, the Cambrian Railways head office, 41, Graceclmrch Street, London, E.G., or to Mr W. H. Gough, Passenger Oswestry. ALFRED ASLETT. General Manager. THE Ntll)LANI) cioUNTttS WATCH COMPANY. OF VYSt': STiEI!:T, Hth.MINUHAM. obooormnager, Air A. forO\1r new illustrated c-ontain- ing onr 1.000 uI\s01ici,ed Tost monlaIs and 1,000 Ii", of "nd E-ent iree ou 1\1 to any part of the \Y cr'd. Gent!t:men'8 Silyer lint gJa rl n ¡ 8 h 0<1 Yo lilt O,-y01. () Mr A ?V. ob N l J ?gut fJ08 t nee to -T of the nel for 2s 6d per watch to Hny of the LONDON OFFICE & SHOW ROOMS— QUEEN VICTORIA 8TBBBT, B.C. MASNACHOL. X MAE UN FFAITH YN WEBTH tX MIL 0 (?INtY?AU. Y GAL?AO X CYHYUOOL ANFEHTH AM BALSAM OF HON!;Y BBEINTIEDIG TUDOR WILLIAMS. Roisoch chwi brBwf arno" 0'= rmddo, ewch a gwnewch M unwaith Gyfaill amyI. y maø 0 wadi en haehnb rhAll mMwolaeth anamsarol drwy wneyd defnydd newn pryd ??SAM OF HONEY' TUDOR WILLIAMS  i,ieth :?!j ff?wlpd,g boa ytt y ty yu b:?rod or gyfer Cofiwch ma; -ioethach yvr atal P08wch yagafn yn ydechrounagadaeliddo lyw ?ned YD aflechd Gofynwch yu eglur am "Balsam f Tudor WilJil>ms,ll nwydd. Miloedd 0 wedi eu o'r Paa a Bron. ehitis, pan fydd pob medctyginiaeth arall wedi lJylai pobl dioddef gan Ddiffyg AnBdl roddi arDO, DAMWOH I DDARLLEN. Oymeradwyir ef yn awr gan Gyll.1ryddion II ?Meddyg. Pan b?enir chwi gaD ansyd cAs, ffroonau yo vddf Yuiru?, Ydd:uo?n B: [lawn, Y vv),dd i y d dd r ? ?. o f Honey glirio yr hoJ1leoau y"ith. b,on bab yn ?yb.d i chwi. Doeelim tbyg iddo yn y f.'eh..d y m.e YD beiffaith i fynu a'O mare, difera dr yr holl sYltam. Orf.iU gwirikdd.1 di.ed d7by. ?'' i weith,edid. U? GAIR BACH ARALL Pan oflnocb neu pan anfonoch m Ral8Bw Honey Tudor WJlliamø, peijiweh gadnel i neb eicb per8wadio i gymeryd rliyw beth araH. O. gwat-web, yr ydych yn taflu y peth iawn i ffwtdd sc n un ffng. UwelliadAu rhyfeddol b?o idydd. iloedd 0 dygtiolsethau 0 bob ban byd DAMWCH I DPATtLT-EN ETO. Tytt,io!aeth ;)dill'yrnhell. TEILWNG f"CH YSTYRIAETH. am i mi ddyweyd lod l i alo?ofhou?v ti I,or v illistno wedi profi yn oeu1 ("7th 0 Gogynted SWDa Deu anwrd ei dogn 0 Tudor ar unwaitli, a gwneir 1r un hyd n68 yr aiff '1r Oyn defnrd<1io y BalBam yo ein teuIn, y mB" y plant wedi bod a rinn am wythn08JlU, ond Tn Awr gymeryd dognat, fel y ym- ?d y?hyd',g ..ghyfl?..dr. I = &t. Yn y,,t,,d y- rn,,e, by, y bydd y ,n",y<1 '1 mile y BalBam yn rhy chyme. y ef yo gnfyoant am Pen- Athraw, Yagol Sefarn Tuunet. Mawtth 16, 1893 Gwetthir af Ran bob FferyIlyod ac mwo YBtor f?ydd dewy yr boll fy1, mewn potelan lB. 20 90, a ts (¡c. Atfonir potel fHI a.mpl, w(?di t..lu cludiad, 4s (i'ct. ?, ?'uS'JR ° ?'S?fAMS? ?D S.L., L). en 3,?. ddiw,th y Bei.tbydd, M,?dieal HaU, Ab?mlare. YSUOL "ANOLKAÐÐOL ABERMA W. Prif Athraw: E. D. JONES, M A Athraw8a: E. J OwS, B.A. Dechreua'r Term cesttf ar ddydd Mercher y 9fed o locawr, 1895. Telerau :-£1 6s 80 y term, ynghyd air llyfrau am hailer y pris cyhoeddedig. Pob manylion cael gan y Prif Athraw neu gan J. LLOYD CLBBK. 287h TT'lNGSLAND SCHUUL, SHREW8- IL BURY. EsTABuanRD 1848. Collegiatr, and Pupiiti prepared for BusineM, tre Profet- sions, an d the Public Examinations. Mr J. Owen, Government Certificated Teacher, and formerly tutor at Swanses College. Second Master: Mr W. Rowlands, M.A. (CiMsics, Ment. Phil. and Nat. His.) Terms, moderate. Apply for ProspectM Principal. D.S. i fee hgyR Cym- eta: i u Saesneg. GRAMMAR SCHOOL, MENAI BRIDGE. DUAL SCHOOL: BOARDERS AND DAY SCHOLARS. TTIZA -MASTER: REV E. CYNFFIG DAVIE8, M.A., F.S.L., Licentiate T. 8. College. Ladies' Schoolroom under the charge of MISS THOMPSON. Mostl "successful in coaching for Examina- ions-?ledical, Phaxmac?utical. the Colleges, &c Mu8Í Theoretieal and Imtrumental. Shcrthtmd further particulars apply to REV E. CYNFFIG t)AVIE. M.A MASNACHDY CERDDOROL Z CYMRY. D. R. JONES & CO., 106. HOLT ROAD, LIVERPOOL. Harmoniums ac OrgtMHf o oa y mia i fyny, Pianos Newydd ac ail Jaw o 10s 6c i fyny. Adgyweinr } ob OSeryn Cardd. Danfonir Tuner profiadol i'r wlad. Rhod prisian da am hen oTerynau wrth am rai newydd.: YSGOL GERDDOROL I feibion a merched ar y llBis 0 dan aihraw I!wyddmnus (Cymro). Teterau rhesymol i gantorioIl. Cymreig, CAN NEWYDT BAGeROL GwLAD Y CANC" (Johu Henry). Cyi- addM t Tenor. Soprano, CoDtralto, a Baritone Trwy'r Post, lB Ic. m214 T LE CYMBEtG 1 GYXRY AB jj EU HYMWELIAD A L VERPOOL. THOMASES COMMERCIAL AXD FAMILY TEMPERAN-CE HOTEL. 3, 34. Nortou Street, (London road) (Late Frazer street). Quiet, Comfortable, an Central: close to the St. George'oHa!! and Lima street Station. Proprietor-W. THOMAS. Prom WILLIAMS PONTARDAWE) WORM LOZENGES. A M dros ddeng miytiedd ar hugfun y mae y AF.d?lygi.i-th ?.,tbLi.- h.. ??di pron yri Uwyddiat perffaith: '1 mae yr eftaith a gant ar bl<mt eiddU a gvanaidH (hydyn oed pan wadi ,u rhOOdi i fyny yn anwelJadwy) megis gwyrth. iol. Y mae 1 plentyn teneu, gwyn,¡b-wel w, a düywyd, trwy gymeryd y liozengeb, yn taeJ dilywyclo, 'i blauall poenydiol, ae p1 dyfod yn gryf, illcb, a bywiog, nes y núIe p1 ymftrost p1 lie pryder AJ: werth mewn 9ic, Is Hc, II. 2 9c tran Fferytlwyr a Gwerthwyr Patent Medic- ine*, neu am 15 neu 34 atamp? oddiwrth J. DAVIS8, ChanMt, M Y \l} n I' ¡.rR :.1 £ I', C A L I E ¡ d. l ;()UTII 'I"l -,}: 'K :W¡VrC (1'1'1' ,1' '.1 'Ii .F" I"'R,- u r i-I "I I Everv SATl:itP Y at 'Q')Tt. ighe.t (:,I&sa f 'I""mm'da ion f,)r l\loon. ,?7 ,d t'tlwir, aut', 'lge O:1t.it Fr, S, VI< E l.:nmr \i f;P:O;¡;D,\ V. LIV'F.!{pr).,r. TO PHIL :¡:i,PHh, Calling a[ Thou" >y 0 ii- !ng;r and are rl,e I harf of the which the and Direct Route to 1\11 placA in the Apply, l:rCH i{jI";O. :;i'E: :E, Co., or Or to Locu lè'u W. J. Williams, 7, T, S. Ingban, Hi h mtrect, Et ?,tiezer; eriteli?ir(If?ros. t (o., 3, gruhill, Por"Mdoc; W, T.Jo, 5, Ne- street, E, Joiiai, Ii:), Iflh stroe: Ban or H. J. Willim8. 6t), gryngwCllit.l Caelfw;ngry.,Ie, Hi?gh ilu¡¡è!e; 8, v.arket street, H. J. WiI1i"ms, 50, Hit] Betbemda; Ü, Penygroet; W. J'lIIes, ;\l1sr"i.I-stret, Con- 7&y; Richard R. Stvthe, '19, nnor-.troet. 'ar.arvon RichRrd RobertA, Old Post Office, 3et.hesda; GlynIJifon Blaenrm T. Ev.n8 Chambers, 29 YN AG0S LANDING STAGE. LIVERPOOL. AMERCAN STEAMERS 1:1 16s Od. N" hwn I Heb yn dc-terbyn fy niolchgorweh y" mlaen eich cai-ecligiivydd Y1l "g y byddwch yn (Jyweyd wrth erailp fy m yn rhoddi gwahod(li;td croesawue I'm eyd-"itedl pan yn cychwy" ar eu ."ith 'r America, neu unrhyw barth arall o'r byd, y byddant yn led trwy Lerpwl. Rhoddir Curard, qtar, Allan, Dominion, a phob OW, a'r rloai fydd fy nwofal, a hwynt yn goreu sylid yn hwyllo allan 0 larpwi. Arnor can Line frorn Liver- pool to Philadelpt. ia or Now York, 168 Od steerage free. mon 0 da a Gwoly gl:'on am bria o'r Mwy,,f rh, sYIT1"I. U1ŒDWI;H FI, g,lIaf brofi hyn gyda lliawm o dyetidacthall wedi eD i wi y" wir- foddol g',n g:i'.noerid syd,l ?e,ii myned t,wy  er 1872-droe 22 0 ,y, Anfonwch air h80rh ataf, a wi a'ch atebaf yn Gymra ao8ne- COFIWCH Y G01lER ilo ) 29 UION LERPWL. AUSTRALIA, NEW ZEA- LAND, TASMANIA. OldENT LINE. Bydd yr agerlongcu yn gadae L!,mda!n fel ieod, PJymouth ddiwrnod yn ,di.adaa?a,:b, N.pl?. ?,v, diw,n.d.y.,ddi- weddarach- am ALBANY, AIIEI AIDP, NIELBOURNE, A SYDNEY, Kyda oi Nlawr- ydi, gelwir yn Columbia i gymcryd Mthwyr um bob 0 A wstrall. g, P. OHIZt\BA.6,077. 7,000. 8 OROZ 1\ 6 057. -7.000. Chwef. 22 ,6,000. Mawrth B ORMUZ.6,031.8,1) .0. \1awrth 122 Toithwyr yn gadael Llundain saith niwrnod yn ddiweddarach na'r dyddiad uchod, gan deithio dr?s 1 tir, a aUant tidal yr Ager,ongan yn N.ples. Loading Berth ,Tilbury Docks, Y agorlongau hyn y. ysg 1 ?hai mwyaf ??, ,ad yn no" 0, a 1) cael eu dr-, dd y?t 'Irydaniacth, Cludiad y a ??motid Saloon f 35 i £70. Cluoliad 01 a blaen £6f; i £105. y trydydd d06barth,j j' F. GREN ANI) CO., ANDERSON, AND CO. Read Avenue, London. Am ymofy-ner a'r eWllIui uehod yn Fenchureh Avenue, E.C.: neu yn y Branch office. 16, CockApur Charing CroR8, S. W, neu a'r goruchwylwyr yn W. C Williams, 7, Market Yo Dolgellau,:J. R Evans 1, Minafon CARTREF ODD! CARTREF 1'R 6i,)Ii,y AT Y RHAl SVDO YN BWRIADU YMFUDO. I )YMUNA HUGH BUG;'iES, 7, Market R,)w, Amlwch, hybY81\ ei fad ef yn dTGS yr un CWIiJrJiau 35 mlynedd; yo Oruchwyliwr dros Canada a Queenlrl11d, i roddl II RHAD A CHYNORTHWYOL 0 dOli y Llywodmet Tnry fad H. Hughes newydd ddychwelyd /11 01 teithio miloeùd yn at gall roddl cywir a1Jl y a'r lIooedd i fIned er gwellbau eu hiinsin. Mae daD feibion H. liught?s 1n Hwyddog10D ar y Slea_r8. GofeUr am gyfarfod pawb ar eu I Lorpwl. Anioiier pant 0 deposit i H. a oher tMtel I fyued gyda'r )long yr "0 OK y bydd Jr.t hwy yn (lewis, a'r lie g1reu yn Od6 y bydrfent yn a'r lie goreu yn y HOllg am y ptiij ar y pryd. ¡lump. i yn oj WILl bM (CYMRO PUR), AGENT, 27, YNION A DDYMUNA hysbysu ei gydgeDedl ei fod ef yn Bookio Passengers Steamrs goreu i bob parth America, am y prisiau isaf, Refyd coir pob gwybodaeth am IUlIser hwyliar1 Steamers, end gohebu yn Gymraeg neu yn Seisneg ag ef, a sicrha y teUr y mai?ylaf i'r sawl a ywddiriedant eu f iddo; a chyfarfyddir hwy ar eu dyf.?liad i Lerpwl, er mwyn cymeryd gofal br.odol 0 y cyfeiriad uchod, Pur 0 Sir Gaernarfon. '1UGH JN. p \ENGER 3, PAULl, QUARE,J.IVERPOOL, 10 D YMU',IA HU(;H JO \'ES hyebyeu y gollir cael p b !!wJbdutth 3. nhyN' I i i Wllhor 01 o'r b1r1 &0 hafyd GYNIREIG -PATAGONIA. gohebu âg If yn GYfLrne nCll vn h"ir gyda tbrobd y post. Cyfery.<<i V rhoi a fy'1d P-i ofal at d, foriia;,1 i I a rhydd y Cymry yo y c, .r Y mue gan H. J. dy htlladh ruwu elflonfo, yu ag011 í y rhe-Iffotdd a chefyd 11, b II Ei arwyddair ef yw Gwdyau g1an ac airy a phris rhesyinol. am fwyd a lJpty. Cyfar- fyddir ar ell1 dyfùdiad dref gan H. JONES. R1:lAV.-Hydd i si"p,?r g"el -N fad y Stoc fw"t", a'r plÏsi"u iselaf vn 1:1, London. GeJ1ir cael Cyllill, Lccol'diof\s, Jubilee J ewe! erv, C:â,:lo>¡ c dlrll111ie<IL:i (,;>,e' ramj e!!dlwvr1 I IVERPOOL. HOTEL j Mount 100 rooms, near Centra Ilnd Lime Street Stations, No intoxioan Mod6mto charges. Eectric Jight. A '1. eran Family &1Ii C-ommerow Betel I <GWLAD Y 'JANU,' I CYDYMAITHI I "GWLAD Y DELYN,' GAN ] JOHX H! NLY. I UE.sOR A BARITONE. PFIS is. YrargraSad cyntaf bron al!an. I'w c.el g:1I1 .T. R. Lewi, !\ru"ie Prin!t'r, NOFELAU CYMREIG. D. DAVIES.LLYFRWERTH- TDD, FERNDALE, Alw 8)'lw at eí 0 Not'e)&a Cymrcig. "EUnnej!0'rCwm" (Crugf'TT) Hushes) ts. "I Fyny Tlwyn'rhomao l I.. "tjtuffyddUwyd" <!c. "Gruffy<lll Wyn" fie. "YFerchorScer" 6<: LI?fr l(ii.?th yu lqg?oed y 'I 6c. "Twru Shon Catti (yo "YFershoGefuYdfa" Is. Y mu llenyd'Jiaetb y Nofelau ucho<l 0 radd u?h?31. P?,i, nOLwer hir-? g?,uf ]?-p"?? ?' trwy Ü<l3,rllen y hvny, a bydd dar- il.lawyr Cymreig ar eu beDiU rwytldynt. rWjiCASIAD. NEILLDUOL MEWN WATCHES. tHERWYt'D hyn, ??Uuo?ir ni i'w cyny? i'r cyhoedd am bn na hlywyd am y cytft'lyb erioed or bl.ten. BATCHES PATENT LEVER (Keytes-), me?vn Casea cry<!on a da, (M yr ydym yn dwyn tystolaeth y bydd iddynt gadw tims(?r bollol gyivir, am Y p;i,? 9nbyd- msrntisc?oSa 60 yrun.WA'CHE-! PATENT mewn ,ria." wedi eu stampio, am :¡O8 un CLOCIAU 0 BOB MATH. Yr ydym ynlLwyddus i alw sylw lleiliduol at y Alarwru 48 yr un. 0'1' goreu, rhai Alarwm 0 28 lie i Iyny. Fel arfer yr ydym ar y blaen Yl1 os. tyngiadau pan y bydd hyny yn bosibl, a? r yr un f?l y mae yn arfer. di,oi il ku o'r la". iiae dy hwu, nwyddau a rydd fuddionrwydd ïr prynwr. ? ?. WILLIAMS JONES, PRACTICAL W ,) TCHMAK IR & OfTMIAN 22, B-11\aOK STREET, (.tiliNAI,VON W. (}. I'T \.S OFFERS SPECIAL BLEEDS OF CHOICE TEAS AT l8. 'td., s.l0d.,and2s.perlb. alb AND UPWARDS CARRIAGE PAID ADDRESS:- '1 1 4.1 W. G. IV AS. TEA & COFFEE MERCtINNT9 OLD LONDON HOUSF, BAGOU. 0 BWYS I RAI A I'W-RITIDANT DDODREFNU EU TAI. f?YanWA EDWIN JONES, KytNu Fia?e L' Cabmet Works, Banker, hy?hyea fod .S,dd,).tochelasth o bob math o ddodrefn n'r <WticutLuriad (foreu, yn gynwyHeditj o Fyrldan, Citdeiriaa, Treeeiydd, Cypyrddau gwydr, SotM, Couches, CheSoniera, Sideboard)), Wardrobes, mewn mabogay, walnut, &e. httmm a phrt;a, Gwelyau ptn a Flock Mattressep wirt?,s, sp.?g, gwlan a docks. (" y l'h:n: fwyaf o'r thau nehod ar,- ?n arolnçiaoth tersl/Dol Edwin Jones Oherwydd yn oJi fanaeh mae weal 5iurhau Warehou Luineth at ei fasimuhdy, 1 g\t.bodda y rlllli IL fwlihdant ddodrefnu i woted y rhai Ii werthir am brisiau ore,. ymd THUS y LOCtAD A.M 15 Mt r. I" 0 FANGOB ?ER?DOEIAETH. C RjUORtAH'tH U Dymu..J. 'S. Whntta?eundKs- ?' Dymuntt J JUNE tail Mueio Se)I.r, bETHtSUA, N.W., ))ys- hyeu hult gan'orion ft cbanto" s !U Cymruc-i fùd yn cadw Hr law Guoeuon yr ho Gyft\neoddwyr Cymreif! fet y gELuoiir ef itufon, f'-t rheol, b 'b on..er gyda thread y po,.t. Aofoner a'not l'at"loj.(ue newy,id,)o cYllws 'h<rcodd-ut.u4pOuwabanotSon!.i8. GWELLHEIR MKDDWDOD HebTnwybodi'rMioddefydd. Dymayr ums tfordd ficr & mwya digoat. Y mae yn ber:laith ddiberygl, ao ni tbeimlir ei fillH 0' ef ewpanaid 0 de, eoffi, "yw fWJd arall. Nid ydyw byth yn methu. mae wedi gweUhtm ac itdnewyddu hapusrwydd mown mil- oedd o deuluopdd. GweHhoirpob (tcbua gan na pa mor hir y ruae wedi bod yn 00';11 mewn dyn I on Ii menhod. AnfODir y am Ie ddtgoet, )fM Mr Do-tccn. Medic, Botanist York HouM, 265 High Road, Tottenham Lon<1on

IMARCIIN.tDOEDI).'I

YR HEN WR LLON.