Skip to main content
Hide Articles List

23 articles on this Page

SODNtt" CARTREFOL. I

News
Cite
Share

SODNtt" CARTREFOL. I IOAX .vNDRONICUS]. Nos Sadwrn. IIWYLIO ATI. Mv swn p:i-f t >i at y heiiedti-uymor nvaf i'w glywed yn nghynteddoedd y iJal1 Dy. Mae Syr William Harconrt, arweinydd T)'r Cyffredin, wedi dyfodi w anedd-dyr swyddogol yn Downing; street. Da eenyf ddeall fod Syr William yn edrychynda,t ar ol ei oiff-vys.ra cyd- marr l, a bid ei lygaid yn well nag y bu. ont er's amser maith. Mae brwydra,i lnver i gymcyd lie ar 1 .wr Ty'rCyffred.n y chwe' mis nesaf, ac y mae arweinydd y ead Kyddfrydol yu barod i'r ymgyrch. B,Cli A)i f)I)AI)COrFl"ORIX!) .1 t Fel y dywedais yr wythnos aaiweau-n, ma" y Toriaid wedi darogandadgoifforiad ebrwydd trwy'r wythnosau, ond ym. ddengys mai nid dyna farn y eyn-Brif- weinidog Turiaidd, oblegid y newydd di- weddaraf a glyvvir yw fod Arglwydd Salisbury yn bwriudu arcs mewn hinsawdd gyDhfsich am bedwar mis cynttif y flwyddyn. Mae ei Arglwyddiaeth yn gTceyd tro caH iawn. Mae'n lied dobyg y bydd vn iled "gynes," os nad yn "boeth," yn awyigylch St. Stepha", on I bydd y cynesiwyrfd onodwedd gwahanol. HAF, HAF 0 HYD. Cafodd Mr Gladstone a'i gydmares fl'yddlawn daitb led lfin i D;IohetibaTth Ffrainc. Ba raid iddynt fynd i "gynes- rwydd trwy oei,i)i mawr. Ataliwyd y gerbydres gyda pha un y teithiai yr hen deulu am oriau oceithion gan ystorm o eira. Buasai hyny yn tsflu llawer te'th- ydd bauer oedra" yrHan Wr Ardderchog odcliar oi echel, ond pan gyrhaeddodd ef Cannes edrychai morllon a sit iol ag etioed. Y mao cf wedi arfer t'wy ei boll fywyd ymhdd a ihwystriu, ac wedi cael llawer buddigoliaeth. Bydded nawnddydd yr hen deulu yn "Haf, haf o hyd." MERCHBD FYDD. Yn sicr gellir yn hawdd ddweyd y dyrid au hyn, "Merched Fydd," oblegid map hawliau y rbyw deg yn dyfod yn fwy i'r ffiynt bob dydd. Dynia'r "Wemen's League" yn gwneyd gwaith mawr; dyma ferebed ar ein byrddau plwtLl a byrddau ysgolion, a synwn i ddim ra fyddant cyn hir ar ein cyng- horau trefol ac yn aelodau Seneddol, ae i goroni y cwbl, yn ddiaconesau yn ein heglwysi ac yn eistedd yn y Set Fawr. 0 ran fy hunan waeth gen i hi felly, damaid. Ood beth wnawn ni bef(,'t heri adnod, I Tawed eich gwragedd yn yr eglwysi I" Gofynais y CTestiwn y dydd o'r bl.nn i un o Forched Cymru Fydd, a'r ateb a gefais 0, fase Paul adim yn dweyd felly dase fo heb fod yn hen lane." Wel, gadawaf i dduwinyddion ac a'hron- I wyr betiderfynu y mater yna, ond o ran fy hunan, yr ydwyf yn tueddu i adael i'r rhyw deg wneyd pob peth yn gyhoeddns os bydd hyny er daioni. Pe dai llawer dyn yn tewi yn ein heglivysi, a llawer merch yn siarad, byddai yu fwy naturiol. Ond at hyn yr oeddwn i yn ceisio arwain y darllenyd 1, sef, CYMDEITHAS DDIRWESTOL Y MERCHED- Yr ydwyf yn deall fod canghen o r gymdeithas hon wedi ei sefydlu yn Nghaernarfiin, a'i bod yn gwneyd (lirfit,-cr les. Ehifa yr aelodau dipyn dros haner cant. Llywyldcs y gymdeitlms ydyw 3its Owen Williams, Bryn Aber, a'r ysgrifnnyddes ydyw Mrs Evan Jones, Bryn Helen. Yniiyfeifydd y chwiorydd bob wyth;,03 yn yr ystaftill sydd ynglvn I a'l Cupel Methodub Saesonaeg yn Custle Square. Cymerir rhan flaenliaw yn y cyfaifodydd gan y foneddiges weithgsr, Mrs W. R Junes, M iri.aifa, a chwiory dd eraill. Ixhoddir gwys a gwahodd gan y chwaeroliacth i ferehed Caernarfon i ymuno a'r gymdeithas, a dyfod i'r eyfa-- fod a gyntielir nos I.»u yn yr ystafell enwyd. Cofier, nid oes gan arglwyddi y greadigaeth hawl i fyued i'r cyfarfod. Too bad" ydi hyn, a ninau yn gadael i "arglwyddesau" y grpadigaeth fyuychu pob cyfarfod o'n he ddo rii. Cant hyd yn cod fyn'd i Dy'r Cyffied n, ond ihaid idd)-iit f) n'd i g,.ige, fel I)e I !,Ieiit fleidd- iaid rheibtis. Knocldant hwythan yr uti hawlfi aint i niran, mewn cage os myn- ant, tir yr egwyddor D)-leii ui dalu'a ol." Ond, i fod yn seriws, bydd yn dda gan y chwaeroliaeth weled llond yr ys- tafeli y noson a enwyd o ferched Caer- naifon, ac arloed y dynion gaitref i ediych ar o' y ty. BORD GRON CAERLLKON. I Devbyniais heddyw y rhifyn cyntaf o "Briwsion y Ford Glcn," Llyfryn byehan ydyw hwn yn rhoddi hanes gweithrediadau Bord Gron Caerlleon." Y mao wedi oi úrgraphu ar antique paper gyda hen lythyren, ganMrEJ. Thomas, Caerlleon. Cynwysa 9 tudalen, ac y mao yu ddestlus dros ben. Nid oes bris f(;Ily yr w3,f y,n eymer3,d 3,11 gajiistuol mai heb arian ac heb werth ei pry Dir. Dy<r^' y cynhwysiad Y Ford Gr un y B iwtkm; Ewlre Castle, g iu Mr Frark E.Williams, Ptegeth Noson Waith gan Mi T in Ellis, A.S. Diwrnod Dityr ac "OFara Cymysg." Ar- wy(lde:i-iati y Ford Gron ydyrit: I Helpu"; Caru'r goreu yn em gwlad, yn ein hiaith, ac yn ein cenedl." I gymell—Dai Den, Sylwi, Teithio." I ddysgn-Meldwl a'i ddweyd," E'bonia y cn!yllcl o anerchiad tiol. y Briw- Bion amcan y llyfr: I arbe i trafferth ryw I frbiyf mewn oes a ddel, eglurwn o b'le Ill,w'r briwsion yma yn disgyn Ciwb llenyddol cynvysieuig o ddwsin j union o ael.dan ydyw y Foid Gron, Caerlleou. Ar gyfer cyfarfod Cymdeithas Lenyddol Gymreig St. Juhn Street, Maw; tli 7fed, 1894, ysgrifenwyd darn desgritiadol o fywyd llenyddol Cymreig yn eiii dinas, a galwyd ef y Fo'd Gr in.' Cafwyd hwyl, a thybiwyd mai gresyn fuasai gwasgaru 'y cwm peiDi fu yn ei actio." Dyna beth ddywod y golygydd, a dywed yn uiliellach eu bod wedi cae! ami i daith gyda'u gilydd, a hwyl ddiguro yn ystod yr haf diweddif. Fel un a dieuliodd dair o'r blyuyddoedd hapns:if yn ei fywyd gyda'r diwe Idar wr c.iredig A dyddan, Mr X. E\"m., Nort!\gate R,w, jnab-yn-nghyfia th i'l diwe Idar anfaiwol Gwilym Hiraethog, y mae genyf adg fi .n vaelue am yr hen ddinas ar y Ddyfrdwy. Yr oed-i hyn yn y blynyddoedd 1859— 1862. Mae llawer o'm hen gyfeillion yn byw yno hyd y dydd hoddyw, aehymeraf y cyfle hwn o'm gwely i sofio atynt yn garedig, ac i ddyusuuo liwyddiant mawr i Farchogion Bord Gron Caerlleon.

[No title]

I "G^MVEN'' AM I ON A ^ R.…

Caernarfon.--I

Bethesda. < I Bethesda. I

Abermaw.--

.Uanllyfni--

BODDI OLOFA YN AUJJLEY.i

DATHLU V NADOLIliI

[No title]

Ff estintog.

IBangor. I

j Dolgellau. I

Portbmadng, - - - - - I

Llanb-ris.-I

I- Criceieth.I

Advertising

I --- Abersoc'i. d .-_."

IChwiltwj,

I Pwllheli. I

[No title]

Family Notices

Advertising