Skip to main content
Hide Articles List

2 articles on this Page

Advertising

Advertising
Cite
Share

MASNACHOL .AL AL- -Ak AkL- <! A fyno estyn ei einioes, £ > F « gofaled am ei iechyd. J ► -0- F Gellir oymeryd FRANCIS'S BALSAM [j ► bob adeg gyda'r diogelwch mwyaf, yn gystal a B chyda'r sicrwydd o esmwythad diffrul. Saif y | Balsam hwu heb un a dd(.il i'w gydmaru a;! ef. ac urL I cynnyg yn unig sydd eisieu sicrhau iddo ddefaydd- ■ I iad cyffredinol. I ■ In ddiddadl FRANCIS'S BALSAM J ► < ydyw y Feddyginiaeth fwyaf effeithol at esmwytbau | ac iacbau yr Anwydwst {Ivflvenza), Anwyd, Peswcb < Bronchitis, Diftyg Anadl, Crygni, &c., tF j Fe iwjstra FRANCIS'S BALSAM I ► t y Darfodedigaeth drwy gryfhan y frest, y gwddf, y if a'r ysgyfaiiit. Esgeuluwr Feswth ac A nwyd yn I anil, a haua bynv badau Ytgyfeii tvst (Fulnwriary |" < Cbiisum) ton), f mac yr olaf }u lhy fynytb yu ddi- aweddglo i'r blatnaf. Q Y nae bias FRANCIS'S BAlSAM I ► r yn ddymMol iawn, a cbymenr ef yn rhwydd gan !? i a hen ac ieuanga. | <j ° ■' 3 Ar weith yn mhobman mewn fotelan Is a Ss 6c ? DIANGFA WYKTHIOL YN HEiNDY PONTAUDULAIS. t I' > 10 Goracliwjlwir yu Y mae Gohebydd i'r LI.ANEI.LY GUARDIAN wedi gwcey ymchwiliad yn ddiweddar i ichos o ddiangfa ryfeddol rhag marwolaetb a gafodd gyriedydd agerbeiriant o'r enw JOHlf BASBBTT, yr hwn sydd yn byw yn Hendy, Pontardulais, iacbad gwyrthiol yr hwn, o afiechyd poenus, sydd wedi achosi oryn syndod. Nid yn unig cafwyd fod y sibrwd oedi ir led yn gywir, ond addefodd MR BASSETT fod ei sefyllfa wedi achosi pryder mawr i'w deulu, ae fod ei fywyd yn y glorian. Wedi clywed am y meddyglyn rhyfeddol bwnw a elwir MOREL 8 SOVRAN a werthir gan bob fferyllydd ac mewn stores yu mhobman, gofynodd i'w briod brynu potelaid 2s 9c, penderfynodd roddi heibio bob cyffeiriau eraill oedd gauddo, a rhoddi prawf ar hwn, a chyn ei fod wedi cymeryd haner y botelaid I teiinlodd ei hun yn adnewyddu. Cyuierodd dair potelaid, I ac yo mhen tair wythnos yr oedd yn gweithio, ac yn awr y mae'r cleiflon a'r cloffion yn rhoddi pro f arno ar ol clywed hyn. Y mae MR BASSETT yn llwyr gyhoeddiado! ei fod I ar ymyl y beddrod, ac yn ei itchos anobeithiol ef y daethi Bangor a Chaernarfon MOREL'S SOVRAN MET EVANS a LAFF. fel gwyrth i achub ei fywyd. BANKRUPTCY MOCK. NEWYDD BHYNU STOC FAWR 0 WATCHES (Gyut eiddo Methdalwr), PA BAI A WERTHIR AM BRISIAU LLAWER IS NAG MAENT WEDI EU PRYNU YN WHOLESALE. R H Y D D W. BARNETT, WATCHMAKER, LLANGEFNI, Warrant hefo pob Watcb, a chymerir tal- iadau wythBosol. Rhoddir wythnos o dreial, ac os na fydd y watches yn rhoddi boddlonrwydd, trosglwyddir yr arian yn ol. BARGEN. Aft *(\ ft English Patent Lever, iO \u 0 Cases A<ian, Marine Bezel, Gwydr Grisialaidd, Chronometer Palance, 3 par yn extra o Jewels, enjiue turned Dust Cap. w.t,r i gadw amMr cJwiraf. Cadwen arian wedi ei stampio ar bob hnc gan y Llyw- odraeth; ao, hefyd, locket arian. Yr oil am 3p liis 6e, gwerth 6p (ia. Dyma fargen neill- duol. Taliadau wythnosol. ENGLISH PATENT LEVER. Art r n Patent Lever Newydd, Cases J?J ? 0 Arian, pendil aur, double mnk dial, extra jtwel, gwydyr gfrisialaidd, maintaining power, dust a dump cap, hinges aur, wedi ei gorpben yn y modd goreu, gyda'r gwelliantau diweddaraf. Gwaiant brint edig. Cymerir ei gofal wedi et registro, ar dderbyniad 3p 5s fc. Taliadau wythcosol. Aft A A Cadwen Aur, wedi ei stampio £ £ 0 U ar bob line gan y Uywodr- aeth. Curb Pattern, Pris arferol 3p 10s Oc. Weekly payments. 17 /j Cadwen Arian, wedi ei stampio A //U llun Uew ar bob line. Y mae y eadwyni yma yn drwni (heavy). Pris yn mbob mm 12a 6c. Aft IC D Lady's New Gold Lever, 13 15 6 jewelled in every action, gold dome, gold dial, engraved case, crystal glass, expansion balance first class time keeper. f\isee winder. Usual price Rp If s. Week's trial, with printed warrant. Will be sent on receipt of P.O.O. for f3 15s 6d, per registered post at our own risk. NVeeklypayment8 taken. AT DORWYR CERIG (METTLERS). Dymunir galw sylw at y Patent Wire Gauze Eye Protector. Nis gall darnuu o gerig fyned i'r llyg»id tra v bydd y protector genych. Pris yw 6c y bocs, a tin i'w gadw. Trwy y post, 7c. 08 oes arnoch eisieu priodi yn ddirgelaidd, an- fonwch am gerdyn i fesur y byli. Anfon'r yn rkad trwy y Post. STOC YSBLENYDD 0 q: o 'nvTIu PKIODASOL ,f, Rhoddir anrheg gyda phob WATCHMAKER, VNI. nee, High street order, Tea and oderate prices. FRUIT! FRUITI FRUIT GREAT SUCCESS. GREATER SUCCESS. FIT55PATRICK The hol-sale Fruit FITZPATRICK Merchant. The Com- FITZPATRICK mission Agent. L>»ks FITZPATRICK after his own Business FITZPATRICK personally. Employs no FITZPATRICK Travelling Agents, and FITZPATRICK by this means can sell FITZPATRICK cheaper. Ships only FITZPATRICK sound stuffs guaranteed. Long life experience. SerVOS more people in WALES than any other firm in Liverpool. Serves everybody and anybody at Wholesale prices. Keeps all sorts of English and Foreign Fruit?. The Onion Salesman, WRITE for PRICH WRT TO- J F1TZPA'fRICK, WHOLESALE MARKET, CaZNEAU-ST., LIVERPOOL. SYMUDIADAU AGERLONGAL MESSRS EVAN THOMAS RADCLIFFE AND CO., CAERDYDD. j CAEltDYHD, January 16, 1895. Gwenllian Thomas wedi cyrhaedd Ply- mouth o Huelva, Ion. 11. 101& Morganwg wedi oyrh?edd Bilbay o St. Nicholas, Ionawr 5. Anne Thomas wedi cyrhaedd Newport River o Garucha, Ionawr 15. Kate Thomas wedi cyrhaedd Caerdydd o Antwerp, Ion. 6. Wynnstay wedi cyrbaedd Caerdydd o Cork, len. 2. Walter Thomas wedi cyrhaedd Barry o Portsaid, Ion. 3. Bala wedi pasio Gibraltar am Rotter- dam, Ion. 15. W. J. Radcliffe wedi gadael Caerdydd am Constantinople, Ion. 1. Clarissa Radcliffe wedi cyrhaedd Rotterdam o Lerpwl, Ion. 11. Sarah Radcliffe wedi cyrhaedd Mur- liUeso Barry, Ion. 11. N a y Thomas r eii cyraedd Marseilles o Sunderlrnd, Iou«JlO. Jane Radcliffe wedi oyraedd Genoa o Savona, Ion. 11. Savona, Hi 1 wedi gadael Caerdydd am Piraeus, Icn. 14. Llaiibtrig W, di e) rhaeid Odessa o Greece, Ion. 15. Munchester wedi pasio Constantinople am am Rotterdam, Ion 3. Feterston weii gadael Novorosisk am Rotterdam, Ion. 14. Anthony Hhdcliffe wedi gadael Constan- tinople am Novorossisk, Ion. 13. Ethel RaCelifft3 wedi gadael Rotterdam am 1 Gaerdydd, Ion. 14. SYMUDIADAU AliKRLONGAU Y MRI EVAN JONES, & Co., CAERPYDD. CAERDYDD, IONAWR 19, 1894. SOUTH WALES, S.S., wedi pasio Algers am Hull, Ion. 13. SOUTH GWALIA, S.S., wedi gadael Caer- dydd am Dakas, Ion 19. SOUTH CAMBRIA, S.S., wedi gadael Jam- aica am Lundain, Ion. 5. TALARVOB yn Southampton yn dadlwytho, Rhag 29a n. W? ?tfprou) M t duckt D A L E S' )¡ake, lIoot. aDd lIarn. ■ back' au- u velvet. I) I Km fl ■ r flLJP Aads tbre« times lo the .r sud ..Ho..s poUshiD¡. ? G<tld. Mtett?it n E.tMMtiM m<tMt DUBBiM??ss u, *Bi I _n_ YASNACHOL. LWC I BA. WB. SYNDOD 1 BOB GOPA WALLTOG yn ddiau fyddai gwybf?d am Lwc i hawb—y modd i ddyblu gwerth marchnatol arian. Hyd yn nod pan yn darllen hwn y mae ereill yn 1!1J8UTO i gymeryd mantais ar y cyfleusdra yma dnry anfon eu harchebion gyda'r post. Oni wnewch ohwithau gyfranogi o'm Rhoddion Rhad? Dyma fargen i ryfeddu ati. Anfonwch Postal Order gwerth 25s. gyda'ch enw a'ch cyfeiriad, a bydd i mi, ar fy nghyfrifoldeb fy hun, anfon i'ch dwylaw chwi eich hunas drwy y Uythyrdy un o'm HORIADURON ARIAN. gwaraatedigpur, Oriawr boneddiges neu foneddwr, wedi ei gorphen yn y modd goreu gyda gemau yn y trouliau. Oriawr boneddiges, gyda gwyneb p'aen neu liwiedig, Yr wyf yn en gwarantu am tr mlynedd. Mae yr Oriaduron hyn yn wir werth £ 2 28. Nis gellir eu CAI am lai mewn nnrhyw fasnachdy yn Ngogledd Cymru, Heb- law yr Oriawr, yr wyf yn ymrwymo i roddi PRESANT HARDD QYPA rnos WATCH. Dyma i chwi gyflemtra nai ceir ond unwaith mewn oes! Oriawr hardd gyditg Anrheg werthfawr am 25s. fian fod y nifer wedi eu cyfyngu, an- fonwch eich harchebion yn ddioed. YMRWYMEB ANRHEG RHAD. Amgaucr yr Ymrwymeb hen gydag archeb am 25s. a bydd i chwi dderbyn gyda throad y post Oriadur Arian gydag Anrheg Hardd. Caniateir mis 0 brawf. Os na bydd y nwyddau yn eich boddhau, bydd i mi ddychwelyd yr arian yn ol. Dyma gyfleustra nas ceir ond unwaith mewn oes. (Arwyddwyd), David Pabjit, Anfonwch y coupon hwn gyda'r archeb. DA VlirP A RRY, 18, PALACE ST., CAERNARFON. I ■ VMDKITHAS ADEILADU BAKHAOL BANGOR AC ARVON SWTODFA: PLA8 LLWYD, BANGOR. LiYWYDn: HENADITR JOHN EVAN ROBERTS, Y.H., BANGOR. Reserve Fund £ 2216 (yn cynyddu yn flyyddol). Cyfrmau LL?, £ lti yr un I Blaen6al Sod '1" J 28 6c y Gy ran Rhoddir benthy arian ar ei do Pr,vdlmol neu Rydd.ddaliadol ?i'v?, had-dalu trwy daliadau misol am 5, 10, 15 neu 20 mlyuedd. MANTEISION. 1 Gyfranddulwyr. 1. Lie mauteimol a dyogel i roddi arian allau ar L6g Da. I Lie hwylus i'w cael yn ol ar ufirhyw adeg trwy rybudd- neu diefniadau ereill. I b'mthycwj'r. D' oodd 0 lmu at alwad bob amser, 2, Afd=dau m,ol rh?svmol. 3. Cor cyfreithiol oymedrol (trwy drefniadau aeillduol). 4. Ychwanegir yr Arian Pryuiant AT, ac nis tynir oddiweth, yr Arian Benthyg. ac y. 5. Gwneir pi ?usnes gy-U phrydlondeb, ac yn y dull mwvaf eyfrinmhol. &hwydclineb i glirio y Mot ar ,Mhyw adeg, a by,, yn daigost. fl,lAegm fauyhon rmofyner a'r Ys^rifenyJd. m any °°? MR ° ?o?ER'? H?HES DYMUNA G. OWEN, TAILOR & D it APES., DWMlf A 15, R I G ti ST R E E T, CAERNARFON. L'.V sylw y cyhoodd fod gmddoddewis I haorol o FRETHYNAU AT DDILLADAU MEIBION. Sicrheir y FIT A'R STYLE mwyat Diweddar, A gwooir hwy ar fyr rybudd. Telir sylw i bib order trwy y Poot, Byd-i ya NGHAER- NAHFUN bob dydd MERCH15R a dydd SADWKN. LL-I\'G8F'JI b"h "vdrl gll GYNAU. UYM.VU CA YIN k IT. NEWYDD AC All, LAW. BREECH-LUADERRS 12 BORE, tj AO UCHOD II U G H0 W E N GREENWICH HOUSE, BANGOR MODRWYAU PRIODASGL YN HYNOD 0 ISEL ANFONIR "3IZE CARD." TRWY'R POST. LLYFRAU CASGLIADAU EG-LWYSIG. LLYFRAU CYFRIFON at Daliadau Misol, wedi eu hargraffu a'u llinellu, a'q rhwymo yn gryf, Foolscap Size. Pris 2s 6c, 3s 60,"a 5% Llyfrau pwrpasol at gadw Presenoldeb a Llafur Ysgolion Sul y Methodistiaid, wedi eu hargraffu a'u llinellu, Foolscap Size. Prisiau 2s 60, 3s 6c, a 5s. Anfoner pob archebion i- n D. W. DATIES, Stationer, Carnttrron. NOFELAU CYMRBKT. DYKtnfA D. DAVIES, LLYPRWERTH- YDD, FERNDALE, Alw sylw LlyfrweTthwyr, &c., at ei restr o Nofelau Cymrcig. "Ell n Deg o'r Cwm" (Criigfryn Hugh.) Is. "I Fyny [Elwyn Thomas] Is. GruffyddUwyd" 6c. (;r -ffyd(t6?: Y Fereh .7Poer 6c. "Llofruddiaeth yn Nghoed y Galli" [Craigfryn Hughes] 6c. Twm Shon Catti (yn Saesneg) li3. Y Fer6 o Gefu Ydia" la, Y mae lienyddiaeth y Nofelau uchod 0 radd uZelPenrl\'tVn Of u;OdhP:d a fl:rë7edI y Nofelau hrn, a bydd dar- Ilenwyr Cymreig ar eu heuill d?wyddynt. WILLIAMS & GRIFFITHS, Bill Posters, Distributors, and Town Criers, 11, NOKTH PEN'RALLT, CARNARTON. OWNERS of the chief Posting Stations, all in the most prominent parts in town and neighbourhood. Contracts taken for Bill Posting and Distributing for 20 miles round. We are the only men Bill Posters in the town. All orders entrusted to our care shall be promptly attended to and executed at the most reasonable terms. AAVille VALE. IV. GRIFFITH DAYIES, BILLPOSTER, TOWN CRIER AND BILL DISTRIBUTOR, PENYGROES, R.S.O. BLLLPOSTING contracted at the must moderate terms at Penygroes, Talyaarn Nautlle, U gnilyfui, Pantglas, Brynkir, Garn Llanaelhaiarn, Trevor, Clynnog, Llandwrog ¡ Llanwnda, Bontnewydd, Rhostryfan, Groes Ion and surrounding district. Ail orderll owefqlly wid promptly execai"i SWYDDOGOL. LLANDWROG SCHOOL BOARD. WANTED, a duly-qualified FEMALE ASSISTANT for the Penfforddelea mixed School. Salary, 140. Knowledge of Welsh indispensable. Applications, stating or,, qualification, with not i, ore than four recent testimonials, to be sent to me by the 3lst inst. J. HENRY THOMAS, Carnarvon, Clerk. 10th January, 1895. PORTMADOC MUTUAL SHIP IN- SURANCE SOCIETY. NOTICE IS HEREBV I.IVEN thtt ibe L' Annual Uentral Meeting of the above Society will be held fit, th- Newsroom, Corohill, Portmtdoo, on FrOnv, the 25th d" of Jrfiuary instsnt, at 1 oMock in the aftrruooo. By order, ROBERT WILLIAMS, Portmadoo, Secretary. llih January, 1895. 364 THE NORTH WALES MUTUAL SHIP COLLISION INSURANCE SOCIETY. NOTICE IS HEREBY GIVEN that the Annual General Meeting of the above Society will be held at the NuW.-ro.nn, 0 rn- hill, Portmadoe, on Fri ^ay, the 25th day of January iMtai.t, at 2 o'clook in the afternoon. By o,d.r, ROBERT WILLIAMS, Portmadoe, Secretary. 11th January, 1895. S65 GOMERIAN FREIGHT AND OUTFIT MUTUAL SHIP INSURANCE SOCIETY. VOTICB IS HEREBY GIVEN that the 11 Annual Uontral Meeting of the ?bove Society will bu h-ld at the Nnwaroom, Cornhill, Portmadco, on Friday, th ,26th day of January instant, ai 3 o'oiock in the afternoon. By order, GRIFFITH PRICHARD, Portmadoe, Secretary. 11th January, 1895. 366 BETHESDA COUNTY SCHOOL. YJ^TANTED immediately an Assistant V, Master for the above School. Must be a Graduate in Arts. Preference given to candidate with qualification to teach Draw- ing, Music, and Shorthand. Salary, £150. Applications, with recent testimonials, to be forwarded to the undersigne 1, not later than the 26th inst. D. GRIFFITH DAVIES, Solicitor, Bethesda. 369 TO BUI1.DER3, PLRS0NS dfet.ous of te idering foe the 'reelion of a Baptist Chapel at Glanadda, Pangor, may inspect the Drawings hnd Speci- 6mtionF?, at the Arc!úteo'. Offie, on or afrer Friday, Janu.ry 11th, 1895. Tenders, sealed and endorsed I-Teader for Chapel" must be delivered to the uijder-iwned not later thtu 6 p.m., on Saturday, February 2ed, 1»95. 11 he a mmittee do not bi:td themselvss to acce A the 1,,wo?t or anv tender. acce.. e u R. ??yNNK D.\Vm, 220, High street, Archilect. Bangor. 351 BEAUMARIS COUNTY SCHOOL TO CONTRACTORS. THE GOVERNORS of the above School in- t. vite TENDERS for carrying out the addi- tions and alterations to the existing sohool premises at Beaumariii according to specification* and plans, which may be seen of Mr Evan Thomas, Borough Surveyor, Beaumaris, on and after 16th inst. Seiled Tenders to be sent to the undersigned on or before the 29th inst. The Governors da not bind themselves to accept the lowest or any tender. accept e WILLIAM GRIFFITH, Clerk to the Governors. Peniirnaris, gth Jan., 1895. uYSUB BEUJiYDDIOI, MILOEDD. I. Y TE I BAWB! ANCHOR TEA. ANCHOR TEA ANCHOR TEA. ANCHOR TEA. r:- AN FOD EIN LLWYDDIANT MAWR WlDI TYNU ALLAN NIFER FAWR 0 EFELYCHWYR O'N PACEDI I'R FARCHNAD, HYDERWN Y BYDD I'R PRINWYR EDRYUH FOD Y TRADE MARK AR BOB SYPYN. TRADE MilK. n VJDD Y TRADE MARK, ANGOR AMGELLOG, AR BOB SYPYN 08 BYDD Y TE YN IAWN A GALL Y PRYN- WYR FOD YN DAWEL YNOHYLCH Y QUALITY OND SYLWl AR BYN ANCHOR TEA. ANCHOR TEA. ANCHOR TEA. ANCHOR TEA Is 4c. Is 6c. Is 10c, 2s A 2s y PWYB. WERTHIR GAN AGENTS I YN MH0BMA.N Am agencies ymofyner a'r ANCHOR TEA COMPANY, 22, Beer Lane, a 41, Great Tower Street, Loodnu. E. C- MR JOHN PRITCHARD. LLANERCHYMEDD ANGLESEY. 1 IMPORTANT TO BREWERS, PUBLIC- ANS AND OTHERS. MR JOHN PRITCIIA^D is instrnoted by Y Mrs William*, who is r, tiring from the busine. to Sell by Public Auction, on the premises, on Wednesday, February btb, lSOS, at 2 30 p.m,, prompt I ot 1. All that Freehold Inn known its the "Ship." Llanerchymedd, having an excellent connection and doing a reopeotable trade. Let 2. Two Freehold Cottages in Water street in the occupation of Owen Owens and Timothy Iarkin For further particulars apply to W Thornton Jones, E-q., Solicitor or the ..uctionoer, toth of P"N."r 385 MR OWEN JOSKS. CEisfoir I5AF7 CARMEL. CEISIONMAF7 CARMEL; I axon MR OWBIT JONES yn Gwerthu ar Auction yn y lie uehod dydd Sadwrn nesaf, Ion- awr 26, 190- am ns o'r gloch. 2 (•Stwch ragorol, 3 Fookyn Tew, 5 o Foch Store-, Car Marchnad, Scrapper,Chaffetitter, Uwair. (iwellt, Rwdins. yr oil o'r < er Hwsmonaetb, y" nghyd a'r Corddwr a'r Llentri Llaeth. C'oel arferol gyda meiohiafon boddhaol. Manylicn pellaok gan yr Arwerthwr yn Pen- ygroes. ax4 MRe7 H. 6 WYs. 1 1 CEFNTRE SAINT, PONTRUG, GER CABRNARFON. DYDD GWEHER, CHWEFROR, IAF. 1895. MR E. H. OWEN a ddym.tM hysbysu iTi. n tod wedt ei gyfarwyddo gan Mr E I'nmuhreysi Werthu ar Auction ar y lie a'r dyddiad uohod. oddeutu 0 8 i 11) a or o RWDINS RHAGOROL mewn lotiau oyfieus i'r prynwyr. Telecau,—Arian Pared. Sale i ddechreu an ddau o'r gloch. 18, Bridge street, Caernarfon. Mll J. U. JUNJ<S. "PRELIMINARY ANNOUNCEMENT. BRYN AWEN, SOUTH ROAD, CAR- NARVON. MR J. G. JONES begs to announce having received instructions from Miss Hannah Roberts to Sell by Public Auction on the Premises the first week in February the Whole of the Valua le and Well-made HOUSEHOLD FURNITURE AND EFFECTS. Full particulars in our next issue. Paternoster Buildings, Carnarvon, Jan. 17th, 1895. 377j AR WERTH NEU AR OSOD. f Y RHYDD-DDALIADOL ardderchog gydag adeiladau allanol, a thua 4 acer o dir da, yn aefyll yn agos i Groeslon. Gellir cael meddiant uniongyrchol. Am ychwaneg o fanylion ymofyner A Meistri John Thomas t'i Fab, Arwerthwyr, Caer- narfon. YN EISIEU Ac. YN EIMEU CQOO ar log da mewn Ue JL diogel.—Ymofyner a X Genedl Office. ■ u r i N ilfSIEU mor fuan ag mae medd ( T Wtdi ymarfer a wwaith gwlaid ao yn bed olwr da.—Ymofyner & Hugh Thomas, Gof, Llanllcchid, eir Oafirn»rf n. YN EISIEU, B?ch?n Ieuauc cryt a byw- J. iog i ganlyn ceffyl ac i wneyd gwaith warehouse mewn shop. Byw i mewn.m fanylion ymofyner ig Evan Jonee, Cemmes, R.S.O., Mont. 368 \.) ONE?' WANTED. -Wanted, ??OOf) or iT 912M on Mortgage upon a Welh Con- gregational Chnpel. Interest, 8; per cent. Good security: buildina value £ 3000.—A[.ply, D.M., Genedl" Office, I arnarvon. WAR TBI), a respectable YOUTH as an A?preiktise to the Grocery 'rade, niro about 14.—Apply at the Gonedl" ONces. ?.? YN EISlfiL. —Arcneoion am Geryg 1. Bedds i. k4. Torir Llythyrenau mewn Llechfaen Marble Ae., gan It. W. Jenkins, Monumental Works [.Ian, ag ô80 G1U"I.'JHWYL»TTK nwtnbgar yn eisieu drwy Gymru i ••fydtu Llybinu Dillud lie i fryi.ry hiol. ewmni dø, Siwtiau i a-cheb 228 (ch, 25s, &c., hawdd i'w wwerlhu, Man- ylion llawa i'w c-el oddiwrth Ho I es 4 S)n High Class Tailori, Huxton, Derbyshire (I un du a choler ledr. Gwerthir ef i dalu'r I dyeithr wedi ams vn Ty Capel, Talybont, omtau 08 na ddaw rhywun am dano erbyn d in cyfi8ol. 382 EISTEDDFODOL. 1 ISTEDDFOD GADEIRIOL GWYR 1? lEUAINCCEF?MAWP, ?'? scr^- DYDD i,L'Jlq, Ai 27AIN, 1895. 1. Pryddftt y Gode'r A'r mOr nid oedd mwyach," (Subject of chair prize, And there w.a no wore 80&). Gwobr, Cadair Dderw gwerth £4. i. Prif Gystadleuaeth Gorawl (Ch:ef Choral Competition), heb fod o dan 60 na thros 70 o leisiau, By Babylon's Wliye, Gounod. Gwobr 121. 3. Cystadleuaeth y Coran Meibion (Male Voice Competition), heb fod drom 40 0 leisian, Cydgan y medelwyr (" The Reapers' Chorus.")- Jeitkiria. Gwobr, S6. BBIRIFLAD CERDDOROL: DR HENRY COWARD, SHEFFIELD. Bydd Rhestr o'r Testyinau (List of Subjects) yn barod tiia diwedd mis lonawr (Jann- nry), i'w chael yn Rhad ond talti y clud- iad, gan yr T sgri, J. ROBERTS. Bee Hive, Rbosymedre, Ruabon. CtYFARFOD CTSTADLTUOL CADEIR- J IOL HEBRON, CAKRGVBI, MAWRTH 19eg, 1895. Y PRII DB TYNAU. 1. I'r Cor hb f*d dros ddeagain mewn rhif a ddatgano ye orem Ddod m- rhw caeth- iwed, J. Th. Bi .?n. ne r, 'r Gwobr, 3p Hato. oreu ym y gystadleuaeth i'r arweinydd. 2. Am y Bryddest Roffadwriaethol 'oreu i'r diweddar Barch R. Thomas, Bethel, Caergybi. Gwobr, I p a chadair dderw hardd. Am restr llawn o'r testynau amgnIer stamp dimai i'r ysgrifenydd, Mr L. HUGHES, Mountain Tiew, 381 Holyhead. isALIv ALE. Gwahoddir y lluaws i weled y BARGEIN- ION ardderchog a roddir yn Siop LONME & CO, 3, IONT BRIDD, CA^BNA!>FOX. 'V' I cbaiff neb ei siomi yn y NWYDDAU l' a gynygir. gan nad ydynt wedi hen sefyll. Ond mae yn ofynol eu clirio, er tnwyn gwneyd lie i Stoc yr Haf. Rliouilwti ynm yohydicr o'r Bargeinion an- arferol geir yn ystod y Sale :— Gost\ !1g-iad mawr uiewn Dilladau Plant o bob math, sef Dress", Pelisses, a Tunics. Muffs i blant lun ,¡dim ond 5ic, eto Re. Stoc ardderchog (I Fenyg Kid bob lliwiau, Is 2jc. Hefyd rhai Gwlan o bob math, i'w clirio, 6Je. Eto i blant am :3" y rar. Fllrs, Os oes arnoch eisieu bargeiniou dyma'r eyfle. Jacedi, Golf Capes, Ulsters i blant, i'w clirio aui haner eu gwerth. Dymunwn alw oieh sylw at y Defnvddiau Dresses, mewn Fancy Check dan led am ddiic ond 8c y llath; eto, nil led, am 3c y llatb. Oashmero du am 11,c y Hath. Tlefyd Fancy Diagonal Serge (dll), trwm, Is ge, yn weltb ei weled. (Special) Hancetsi wedi eu gwau, size mawr, am Is 4Jc yr un. Gwlaneni gwyuion cartref, fqe, 8jc, 10c y y llath. Flannelette dda am ddim ond 2!e v llath. Lliain, Unthen a haner o led at barelod- iau, 6e y llath. Cynfasau caerog ti wm am Is lolc y par. MILLINERY. Hetiau, felt a straw, o bob math. Bar- geinion aigyffelyb. Rhai wedi eu iriniio am ddim ond,10Jc a Is 4jc. = a RbJvlN ANTS. Rcf;.Vl\A\TS. KUBANAU. FLANELt.1TS. LACES. GWLAN EM. VELVbT^. CALICOKS. SIDANAU. CHETIONNES. Cofiwch y cyfeiriad 3. Pont Bridd, CAERNARFON \iT R' \7" ,-r ''1 w. ir OFFERS SPECIAL BLE DS OF CHOICE TEAS AT Is. 4d., s. 10d., and 2s. per lb. 51b AND UPWARDS CARRIAGE PAID ADDRESS:— W. G. EVASS. TEA & CufFEE MEROtiAl\T, OLD LONDON HOUSE, JiAAUOK. W IAD ANU,' CYDYMAITH I I, GWLAD Y DELYN," GAN JOHN IILNKY. I DENOR A BARITONE. PKIS is. Y r argraffiad cyntaf bron allan. I'w cael gan J. R. Lewis, Music Printer. Carmarthen, R A Z E R'S T ABLETS PIMPLES, ERUPTIONS, CONSTIPATION, H(EMORRAOIDS, I FR A Z K R 'S TAB L E r S The best and simplest Medicine for all Seasons, for young and old, for all Complaints arising from Impurity of the Blood. pEAZER'Srjl ABLETS From all Chemists and Druggists. Only Genuine when in Packets Sealed with Guvelllmeut Stamp. SPI CIA. NOTICE. If residents in Counry districts find any difficulty in obtaining FRAZERS' TABLETS, they should write at once to the pro- prietors, 8a, Kirby Street, Hatton Gardep, London. E.G. CRICCIETH, NORTH~WAL1S~ FOR SALE. — Four Leasehold Dwelling HOUlC, Stanley Road. 95 years unex- pir, Ground rent, S^s, each, Apply to V?bert Jones, Builder, or to Lloyd George & Geore, Solicitors. C AMBR I AN J) AIL AYS" ON FRIDAY, JANUARV 25TE, 1895, TWO OR FIVE UAYS, TRIP TO L 0 N D 0 N FROM ALL CAMBRIAN STATIONS (EXCEPT WELSHPOOL AXD BUTTINGTOX). For full particulars ses haudhilh. Further information regarding Excursion Ti uiiM and Tourist Arrnngements on the Cambrian Railways can be obta: ipd 1 n applica- tion to Mr W H. Goua-h, Passenger Superin- tendent, Oswestry. ALFRED ASLETT, Secretary and General Manager. I BEYOND. DISPUTEf To make your household brightt and your clothes snow-white. TO BE 81YE":rO C, 31 1895. For 80 eedJe Case best, needles. TO ALL USERS OF VENUS SOAP. For 25 Beautilnl Pictnre 01 Statue Venus de MUo. t bE PartieuUtri Oil each Wrapper. For 80 „ Similar Pietare, Handsomelf Framed. FINE CEYLON TEA ls. 3e. y PWYS. Llawn gwell nit'r To II werthi 30ain mlynedd yu ol am 2s. «c. j PWVS- Cn pwys ar liynithoi,' o'r Te nchod am iigitiii sivllt-209. V CARKIAflK EI DALW. Anfont'r am sample at THOS. JOX^S ^CO., TEA IMPORTERS, 9, PARKER STREET. LIVERPOOL IT- EIN (JOHEiiVvYR. Bu raid i ni adael allan a thalfyru amryw ohebiaethau a'n cyrliaeddodd ddydd Llull. Dylasai rhai ohonynt fod wedi ein cyrhaedd ddydd Gweuer, a'r lleill ddvdd Sadwrn.

CY.vie,UIN MLaENAF.