Skip to main content
Hide Articles List

24 articles on this Page

COLEG A "lBYNOL BALA. I BANGOR.

News
Cite
Share

COLEG A "lBYNOL BALA. I BANGOR. I Cyfarfyddiud y Pwyllgor. Prydnawn Mawrth, cyfarfyddodd pwyll- gor gweitbiol y coleg uchod yn y Coleg-dy > dan lywyddiaeth y Parch J. Lewis, Bir- mingham, cadeirydd y flwyddyn. Yr oedd yn bresenol y Pritathraw Dr E. Herber iOvans, Proffeswyr T. Rees, J. M. Davies, R. W, Phillips, Parchn D. Rees, Capel Mawr; D. Adauis, Bethesda; J. Mi'jhreth Rees, "enygroes; R. J. Williams, Llai.dudno; W. Keinion Thomas, Llanfairfecban; J. Rhyd- wen Parry, Ffestiniog; Mri W. J. Williams, Caernarfon; L. D. Jones; Garth T. Mill- ward. B.mgor. Cyflwynodd y Prifathraw ei adroddiad, yr hwn oedd fel y canlyc: Mae y coleg hwn, oddi ar ei sefydliad yn y flwyddyn 1841, wedi bod 0 wasanaeth rbagorol i'r enwad Annibynol, yn neillduol i aymru. Y mae uniad Coleg 7 Bala, dan lywyddiaeth y Prifathraw M. D. Jones, a tholes; Bangor, clau lywyddiaeth y liweildar Proffeswr T. Lewis, yn 1892, yu Bangor, er galluogi'rjmyfyrwyr i gael man- teision Coleg y Brifysgol, wedi ychwanegu yn ddiriawr at ei effeithiolrwydd a'i dylan- wad. Yn ystod y flwyddyn ddiweddaf pas- iodd dau o'r myfyrwyr B.A., tii yi Inter- mediate, ac un y Matriculation yn Mhlif- y"gol Ltunda;n. Y mae un o fyfyrwyr flwyddyn gynt.f wedi enill ysgoloiiaetb 20p am dair blynedd yn Ngboleg y Brifysgol, Bangor, ) i hwu, yn nghyda'r rhan fwyaf o'r un dosbarth ag ef, sydd yn parotoi am Matriculation Prifysgolion Llunda-n 81 Chymru. Er fol pob oymlielliad a chym- Uortli yn cael ei roddi i'r myfyrwyr i sicrhau iddynt eu hunain yr addysg uwchraddol sydd yn eu eyrhaedd, trefuir iddynt befyd gwrs duwin- yddol mor effeithiol ag sydd bosibl. Rhoddir darlithiau gan y Prifathraw Dr Evans, ar Egwyddotion Pregethu, Duwin- yddiaeth Fugeiliol, Pregethu; Proff T. lihys ar y Testament Groeg, Profion Crist- ionogaeih, Duwinyddiaeth Bynoiol; Proff J. M. Davies ar Hebraeg, Duwinyddiaeth Uaneiyddol, Haaes yr Eglwys, Athroniaeth Foesol. Yn ystod y 18 mis diweddaf y mae 15 o'r myfyrwyr wedi eu hcrileinio yn weinidogion llleWll eglwysi Cymreig a Seis- nig. ac uu yn genhadwr i Madagascar. Y mae pob un o'r myfyrwyr wedi llwyddo er yr uniad i gael galwadau, heb eithriad. Er pan sefydlwyd y coleg y mae 359 wedi eu p irotoi ar gyfer y weinidogaetb yaddo, o'r rbai hyn aeth 208 yn weinidogion i eglwysi Cymreig. l 56 y i eglwysi Seisnig, 46 wedi myned allan yn weinidoj,ou ac efengylwyr i'r Aimeuca, Patagonia, a'r Trefedigaethau Prydeinig, ac y mae 8 yn genbadon adna- byddus ar y maes cenhadol; y mae 4 wedi uno ag enwadsu eraill, a dim ond un a'r Eglwys Sefydledig. Y mae yehydig ynawr yn perffeithi* eu litddysg dduwinyddol yn iale, Bradford, Yorkshire, a cholegau eraill. Nifer y myfyrwyr yn y coleg ar hyn o bryd ydyw 30, y rhai sydd yn derbyn addysg rydd a 24p yn flynyddel tuag at eu eynhal- iaeth. a"'l fod treuliau byw yn Bangor yn llawer mwy n»'r byn ocddynt yn y Bala ychwauegodd y pwyllgor 4p tuag at gyn- haliaeth pob un y4 flynyddol, a phe buasai'r diysorfa yn gryfach ac yn caniatau iddynt, byddai yn dda ganddynt J'oddi mwy. Y mae taliadau Coleg y Brifysgol yn 210p am y flwyddyn ddiweddaf. Bwriadwn wneyd cais at Gyngor Coleg Prifysgol Cymru igaol ein cydnabod yn goleg cysylltiedig a hi. Cyn y derbyrdwn hyny mae yn lhaid i'n llyfrgell fod yn un llawer gwell. Apeliodd Dr Evans at y rhai oedd yn bresenol i ddefnyddio 1101 dylanwad er cryf- ba.u y Drysorfa a chyflwynodd i'r trysorydd cheque am lOp oddiwrth Miss Morris, Porth- madog, tuag at y Drysorfa, a dywedodd fod hon y nawfed cheque o lOp oddiwrth y foneddiges uchod. Ar gynygiad y Parch I). Adams, ac eilidul y Picff J. M. Davies, pas- iwyd peudedyoiad 0 ddiolchgarwch i Miss Morris am ei cbaredi'^rwydd. Rhoddodd y trysorvdd Mr W. J. Williams, adroddiad y arian ol, yr liwu a ddengys fod sefyllfa arianol y coleg ) n galonogol, ca3gliadau'r eglwysi yn codi yn raddol, ynghyda'r cyfraniadiu a'r tanysgrif- ) wyr. C.1uiahwyd gan awdurdodau'r Brif- ysgol ostyngiad yn y tal'adau am addysg y myfyrwyr yno i lOp yr un. Derbyniwyd yr adroddiad ar gynygiad y Parch J. Machreth Rees, ac e'liad Parch R. J. Wil- I liams, Llandudno. Cyflwynodd y Proff T. Rhys adroddiad J pwyllgor yr efrydiau, yr hwn oedd yn ffafriol iawn. Darllenodd y Prifathraw lytbyoddiwrth y Prifathraw Reichel, Coleg y Brifysgol, yn mha un y dywedai fod gan y pwyllgor bob i rheswiu dros fod yn foddhaol ar gynydd y myfyrwyr, gan ei fod wedi ei foddhau mown modd neillduol iawn yn ngwaith ardderchog y myfyrwyr y flwyddyn gyntaf. Ar gynygiad Proff T. Rhys, ac eiliad Dr Evans, derbyniwyd i ragorfreintiau y coleg y 9 myfyriwr oeddynt ar brawf ers Mebefin diweddaf. Cynygiodd y Parch D. Adams, ac eiliodd y Parch J. Rhydwen Parry, bleid- lais o longvfarchiad i Mr C. O. Griffith, Pen- ygroe3, are! waith yu enill ysgoloriaeth o 20p am 3 blynedd yn Coleg y Brifysgol. Penodwyd Parchn Ellis Jones, Bangor, ac S. R. Jenkins, Bangor, yn arholwyr yr ym- geiswyr am ddyfodiad i'r coleg, a'r Parch D. H. Williams, M.A. (EI.enezer), a Dr Pan Jones, i arholi y myfyrwyr. Cynygiodd y Parch ;D. Rees, ac eiliodd y Prifathraw, bleidlais o gydyradeimlad a pherthynasau Mr J. J. Pritchsrd, a Mr Robert Roberts, dau o'r myfyrwyr fuoit feirw oddiar yjcy- farfod diweddaf. Penderfynwyd rhoddi gwaboddiad i'r Parch Griffith John, D.D., China, i draddedir anerch,ad blynyddol i'r myfyrwyr. Pasiwyd i gynal cyfarfod blyn- yddol eleni ar y 27pin a'r 28aiu o Fehefin. Terfynwyd y cyfarfod gyda'r dielchgarwch arferol.

IBRAWDLYS MEIR10N.

- - - Llandwrog.--- -

f CoLUt.N JiUH.UAiJAliiii.

CVFAitFOD M1S0L MON-

[No title]

(iwALLliOFDV GOGLEDD CY MRU.

IT DDKILIAID YS(;H>\ SABBOTHOL…

TKYSORVT CLTDliIKDIG. I

[No title]

-.-*-. _.-. I UNUEB BAN 15OR…

PWY LMiOH HIWnUEIDWADuL I…

MEXICAN CURK.

I YHOSOD AH AKLrtO 0 FY Oft…

GWEINIDOOION ANNIBINWYRI DYFFRYN…

iGWAITH AUlt GWYNFYNYDD.

[No title]

1 BEDYDDWYK GOGLEDD CYJlUT.…

PRIFYSGDII CYMRU. I

RUSK IN l'lt GYMRAEG !

Advertising

Advertising

CYFAIlFi)l) IIISOL A i r,.I

[No title]