Skip to main content
Hide Articles List

2 articles on this Page

Advertising

Advertising
Cite
Share

? J.'Jigl' aiASNACHOL. SORTH 1 Altai MUSIC Coll LI:\1ITED HIGH STREET, BANGOR. (Yr unig gyfeiriad). PIANOS ? Bro?o?an?  and Collard, Ju?tin Brown, Ralph AlhllBon and Son, Ji-.rd and Son. H .? ?Mon and MH?d Cut?ta?rd. -r?d, ??c?????-?? Hamlin, Boll ,u' Co., *■ 01an and (;,)" Stirling Organ ^o., Sc., &0. -?"?'" HARMONIUM. ,pn Alexandre, p^ulr. ThrayMf and Co., ?' &e. Trwy d?.u.nt ?""?? ? ?. ,.?yaf-r & Co., Btntt?.tt.ycwmntb?nyw eu ,,$ ?.« yn K?ogtedd Cy?r". PI??C'?, ?0<y?"'M"? Oi o.v'v'S 'i*i mi-Aouchod. y m,? %c u;;Dt)?A, Digou"ùd o Gcrddonaeth, ? o?yno. t? leisiol, "'11 b,,3 p,i. l9S^ ^y«wahaaolgybooddwyrbob TeKvTibab Orclora dd.wd?y?. OYHOKD 01 AD A.U CERDDOROL DIWEDDARAF "Aa?o? Wife I'll be," (Sopr.ao). ?., Dr Roland Honors. Prw ? Bedd y BugMt," ganR. 8. HugheS. opr?cMuTsnor. ?''?? "Pro6? Pbutyn y Meddwyn," gan R. J. Hughes. Contralto nan Baritone. ilris = "Arwvr Cymru Fydd." L)ouawcl T. r. s. HJ,Jpru i. yn y d^^°X1h9, "Hiraech CMi??d," ?o K. S, Hughe, Tenor. t'ri Ie. tLil«e»w l,Iwvy f o. Bari- "L!on?M.dog,"ganUTtew?Ln??fo Bacl' tone. Argraphiad newydd, trett??n" E. D. Williams. Priii 6e.  ?dd<y?."??"0- F3 oEr%no 'V 5,d HI. Prie 60.   ?'d-  gan Dc JOBoph Parry. Pris 6e. "A VVelwoh ?'v'" Q.?ps?y. Pria 6e. P?ar?d. Y dwthyn ar y Bryn." Sol- ffa, lo, 0,N.2o. CVFANSODDIADAU 1SALAW. Enaid Cu, mae Dyfroedd Oerion (R g Hen i;odiant 4c, Solffa 10. ,Rwy'n -Nfc,,Io tus Chartre m Not lRbangaD). HeuNodiam,4c, Solffa Ie. Mawlgan i'r G\VIuedwr lRb. nan). Hen godiant 4e, 8n?ffa 10.  ??dw?wd,dd.ur.d? ar 4c. Y NiiBLI aif 180 donau IRr E-Y'la- Cytu- reigat wasanaeth cyna la-dfaoedd cloym. faoedd oanu. 8,)Iffa 2o. E. D. WILLIAMS, R.A.M MANAGER. CERDUOKIAISTH DO WE WAR AF DII JOSEPH PARRY PRIF YSGOL AO YSGOL GEttDDOItOL CAERDYDD, 1' iV cai'l, gyda B'aea-dal, oddiwrth Mr D. M. PAIiRY, OATITREP, PENABTH. IlAfyd g: D holl Lyfr worth wv» (ymic. Prie-lvfrcyflawo y, rhad. 1. Yn y Was, ao I fod yn berod ertyn (y dyddiad yn fu'n* LLYPR TONAU CENEDLETHOL CYMRU, Yn oywys rhÙ (tlut 0 Uinau Gwrolddiol, gydag ^'mynau ar yr holl foBaraii wedi eu eyfeirio yn funwf. Pris, 100 ac uohod o'r Rhanau 1., II., III., a IV., am banner eu prioi yinur id I. TELYN YR YSQOL SUL: Tonau gwreiddiol i Blant. Pedair o ranau. Rhan IV. yn y Wnsgo, 3c y rhan. n. Ugaln o ANTHEMAU a CHVD- GANAU, &c., NwVVYUDION, yn y ddwy laith a'r ddau lioiiiaut:— tGwedfUr Ar- 10 Wale, rwyf yn glwydd ag ofyH 2g 2 Gwyn fyd y Gwr MMiagoda! 2g 3 Ty?'. 0 Uduw, H Moliant i'r Iesu 3c a foJwn 2g 4 Sano'di-lii, sane- 13 Hiraetbi;an 3) taiad, ? 1 14 It ?qu, m 5 Am fod iy Ie- }- 2g 15 Yr Udgom a 4o M'n fyw J gM 2g 6 Toriad dydd ar 16 Idolwch yr Ar- Gymru. b n. 4e; glwydd 4c B.f. 2< Mul,wd i'r Haul 4o 17 Tei,it vw'r Rbyfelg.-tn Gor- )on 2g awl 40 18 Yebryd yw Duw 2g Ar Ian Iorddo- 19 A Chalon Lon 2g nan ddufo 2g 20 Bea G!ycbau'r Llan J? IT IV. Wytn o Ganenon I Goran Meibion. Newyddion h;l1. e.f. Fy Marn, y ddati Y Pilgrims, 4o nodiaDt 18 6c Yr Offeiriad 3c tig Y B'am a'i Phlen- Yr Helwyr 3o 1 JR tyn, y ddau Y Mynood 4o 2g nodiant 13 6c Y Cwch-gan, yv Y Marcbog, y uod- ddau nodiant, Is 6c iant 2g The (iolflon Grain Y Nos-gan eto 4o hen nodiant 2a Oo Can nowvdd, gyda ditr- The Jhildren'a Ion, .lotk" !lew frieuda, Garden 2s He but keep ttie old. 2s. Le TargleH Skeii- 2a Oc My Bonnie Lass 2B Oc The Miller 2s 0c V x Gaatawd eynil Joseph,; n.n is oc 8.1., Rc. Y ¡zeiri .1\, 2g, Y Gantawd, NebuuhalneM»r, h.n. 3s; s.f is. Y goiriau, 6o. Yr Orotario Eminanael, h,n.. 3s 8.1., 2s y geiriaa, is. s.f., 2s. Y gtiran, b. OH MY COJts. I OYN EI DDEFNYTCDIO. WElJI KI Dl)FFNY".DIO PAENT CiliCAGO.   bynag fydd,'u hed. HEB UWMYW BOEN, trwy ddefnyddio BAENT CHICAGO. W gael mewn potelau Is yr un gan nifer f wvaf o fferyllwyr yn M ghymru a Lloegr Oe methir cael Paei.t Chicago yn y modd Vma, a,ifoner Is mewn stamps i GRIFFITH OWEN, CHEMIST, IhOll STREET, CARNARVON OWvE7# Jliv iind STilKl PILLS FOR FEMALES, quickly oorrec all irresrulnrities, remove all obstructions and relieve the distressing symptoms no provaleii with the Boxes Is IV'aud 2s 9d th, latt3r contRius three trnies the <1 lantity) of &1 Chemxt" ?t?'?here?reMpt?fHor ?. by the maker, F. T. Tow!. 0'?'? Bi>mm i. HWxigarette?$N| W^StTr ITTIOWITM C P VSTA L WJUTHMtCC uoH, I HE Rit.sr fc || H CURE IfREColylMOEF NAOSITHJMA.BRONCHITlb* fi «h ihiihh n I i a L.C MEDDYGIN- FYD- IAETH f ENWOG. Mwy gwerthfawr y'nt i mi na'r aur coeth-ARBEDONT FY MYWYD." POEN YN Y CEFN A'R LWYNAU.—Oa ydych yn dyoddef Poen yn y Cefn a'r Lwynau, neu rhwng yr Ysgwyddau, bydd i r Feddygiimieth hon ei symud yn fuan Y GAREG, GRAVEL AC ANHWYLDERAU Y DWFR.-Os poeuur chv/i gan Enyniad y Bledren, Ataliad v Dwfr, y Gan g, neu y Gravel, yr unig Feddyguuaeth ddyogel ',1, ac effeithiol a gynygiwyd erioed i'r byd at y doluriau hyn ydyw George's Pile & Gravel Pills. yw eich Arenau r; ac MARWEIDD-DRA YR AFU A'R ARENAU.-Os yw eich Arenau a'r Afu yn farwaidd ao altan o drefn, bydd i'r feddygiuiaeth hon symbylu y peinauau pwysig hyn, agor y rhedfeydd sydd wedi cu can i fyny, a meithrin bustl iach a hylifau bywiol erayll. Y DWFR YN ANRHEFNUS.—Os ydyw eich Dwfr ye uchel ei hw.ya dew ac yn gwaelodi, na chollwch ameor, prynwch flycliaid o George's Pills a byddwch yn fuan yniach. DIFFYG TREULIAD, Y BILE, RHSVYMEDD.—Os ydych ynferthyri Ddiffyit Treul- iad, T Bile a Rhwymedd, y mae genych Feddygiumeth sicr yn George s Pills. GWYNT GWAEW, COLIC, PILES.-Os ydych yn dyoddef oddiwrth anhwylderan y Coluddiou, inegj's Piles, Khwymedcl, Gwynt, Gwaew, Colic, y mae genych Fedd- yinniaeth y gallwch bob amscr ymddibynu arno. CURIAD Y GALON.-Os ydych yn dyoddef oddiwrth Gunad y Galon, ac yn ofni fod eich calon wedi ei hauiharu, chwi gowch fod George's Pills yn Feddyginiaeth hynod effeithiol. POEN AC YSGAFNDER YN Y PEN.- Os ydych yn dyoddef oddiwrth Boon ac Ysgafn- dcr yn y Pen, bydd i George's Pile & Gravel Pills eu symud yn nghynt nag un- rhvw gyffyriau adnabyddus eritill. POEN AR OL BWYTA. Os oes gcnych Been ar ol Bwyta, a theinilad swrth a didaro, bydd i un dogn o'r Peleni hyn weithredu fel swyn. BWYD YN TROI YN SUR.—Os yw eich Bwyd yn troi yn Sur, ac yn codi i'ch genan, bydd i ychydig o ddognau o George's Pills osod eich poenau yn niyag y pethau a fu. ISELDER YSBRYD.-Os ydych yn toimlo yn Bruddglwyfus, Cynhyrfus, neu yn Isel eich Hvsbryd, ceir Meddyginiftetli heb ei bath yn George's Pills. BLAS ANYMUNOL YN Y GENAU.—Os blinir chwi gan Flas Anymunol yn y Genau, gan Ddiflasrwydd neu gyfogiad pan yn meddwl am fwyta, bydd l nn dogn o r Peleni hyn tuag adeg gwely, glirio y tafod a gwneyd eich Bwyd a ch Diod ja sawrus a dymunol. GWENDID CYFFREDINOL.-Os ydych yn Wan ac yn analluog i weithio, bydd i'r Feddyginiaeth hon adfer eich yni a'ch nerth, a gwneyd llafur ac ymarfenad yn blesl'r eich bywyd. ANMIIII, itEDD Y N Y GWARD.-Os yw eich gwaed yn anmhur, ceidw George's Pills yn agored holl agorfeydd pwysig y corff, a thrwy hyny rhwystrant yr anmhuredd » duri allan drwv y croen mewn Cornwydon, Pendduynod, &c. PRYDYMALAU, SCURVY.-Mewn miloedd o engreifftiau mae wedi symud o'r Owsed, gwraidd a changen, y Rheumatic, Scrofula a'r Scurvy, ag oedd wedi trochu pob r,* aeth arall. add l PHWYDD Y ^DIlOPSI,—Os oes vnoch duedd i chwyddo o herwydd y Dropsi, bydd i i Feddyginiaeth hon. ohenvydd ei gweithrediad ar yr Arenau a r Croen, ddwyn ymwared buan. DIFFYG AA.DL.-Os ydych yn teindo anhawsder i anadlu, bydd i'r Feddyginiaeth hon brofi yn irvfaiH i chwi yi> uwr eich cyfyngder. YR QLL A vn Agoriadol, a. ielly symuda Rwymedd. Y mao yn WrthflstleJd, ac fely cywira bob anrhefn yn yr Afu. Y mae yn Droetbbarol, ac felly ceidw rodfeydd y dwfr yn agorefl. Y mae yn Grvfhaol, ac felly rhydd fywiogrwydd ac yni vu Y peiiianau treuiio. Y mae yn fodchon i Buro y Gwaed, ac i Gryfhau y Gewynau; y mae gan hyny yn bob peth yr ydych mewn angen am dano. Y MAE Y FEDDYGINIAETH WERTHFAWR HOX I'W CHAEL MEWN TBI FFURF:- Ko 1.—GKORGE'S PI Li', AND GRI1. VEL rlLLo (Lade.' wen) Ko 2.-GtXJRGí!,s CRAVtL PILLS (Label las). No 3.-GEORGE'S PILLS FOR THE PILES (Label goch). Ar werlh Jrtvy yr IwV fml mtwn blychau 18 lille a 28 9c yr nn; drwy ypost 18 3c a a. yr un. UtBEDIK LLAVVER WRTH BRYNU Y BLYCHAU MfflAT. PERCHENOG: J. E. UEOltGE, RIa AEN, GLAMORGANSHIRE. J. E. GEORGE, M.R.P.S., HIB AEN, GLAMORGANSHIRE. RHYBUDD-Byddwch ofalus wrth brynu "Pile & Gravel Pills" eich bod yn cael y Genuine sef Peleni GEORGE. a;7- American Joent:Ifr R. D. WILLIAMS. CMmi8f, Plymouth, Pa. Y FEDDYGINIAETH GLODFAWR. LOWAY pILLS AlSD 0INTMENT Y PELENAU A burant v gwaed, ac a symudant anhwylderau ar yr AFU, YR Yi:iTlJMOG, YR ELWLOD, A'I\. COLUDDION, u u(hanfc ao adforant i Sechyd f?yi«.i soddiatUu elddilaidd, ae y maent yo. feddyginietti aMSy w:rtK; ,t bob anliwylde ag V mao merched o.bob oedran yn agorod iddynt Bif-nt ft r: mewn oed nli gellir rhoddi pris rhy iicbsl arnynb. YR ENAINT ydd feddygiDlaeth an?e)ed)g at goesu do!uru8. bfMtia. tOMdig ac hen ddo'uriar. 0 bal  a'r Gewynwst (Rheamat;i?m). ANHWYLDER Y FREST, GYDDFAU DOLURUS, (Sore Thro,ts), BRONCHITI8 pAF^V^L A?YD ?BMATaO ?lECUYD'ON 0 A THAR DDI AD AD AR V CROEN, NID OES EI GYI)NfAg. OwSaTCSS Tbo- oway, 9,   ?wed?r ? ? ? ..d n. 3werthir mewn MvchM neu botiau am 1< 1? 2B,4e 6. WORTH A GUINEA A BOX. $EE H A??IR iM B ?" t? s J!!L? ??? t?? jL'?s.? FOR ALL BILIOUS AND NERVOUS MSORBSRS, SUCH AS Sick Headashe, Constpatlon, Weak Stomach, Impaired Digestion, Disordered Liver & Female Ailments. Prepared only by the Proprietor, THOMAS BEECHAM, St. Helens, Lancashire, in boxes, 9jd., lB. lid. and 26. 9d. each, with full directions. Sold everywhere. THE MIDLAND COUNTIES WATCH COMPANY. OF VYSE STKEKT, IURMINGHAM. Writ eto our Manager, Mr A. Percy, for our beautiful new Illustrated Ca.,lo;{ue, contain- ing over 1,0tiO unsolicited Testimonials and ove 1,000 fiar Copper plate engiaviigs of WatchLa, Jewellery, and Electro-plate, sent gratis and post free on application 10 any part "I the World. Gentltmen's ?4 00, ^uver DfH, cryotal plas "5. Ladl iiar Silver 1h1 jpya&4; ^laKahig:,}} t' n 8 h 0,' wove aot Yo fine leI Sat cryotn gl" b. Ci:lN}ne, or Post Office 0. ders must p ay rt b I • to j1 r k p; R C Y. I ou receipt °} ?hifh onr Waloh *i\\ I. rft^terec post free to aDY part of the united Kiugdooi I nd for 2s*6d per watch to any part of the Worl LONDON OFFICE & SHOW ROOMS- QUEEN VICTORIA STREET, E.C. IACHAF FFITJAU! Ac i brofi hyny rhoddaf boteliid o fy meddyg- iniaeth i chwi am ddim fel y gellwch roddi prawf arno, mae genyf bob hyder yn fy meddyg- miaeth, ac yr wyf yn sicr yr argyhoeddir chwi oli wir werth ar ol rhoddi prawf arno. Y mae ifitiriu a gwasgfeuon we. i bod yn astudiaeth fv oes ac nid eu hatal am ychydig amser a wnaf ond 2.1 llwyr iachau. Nid ydyw y ffaith fod erei i wedi methu eich gwella yn un rheswm dros 1 chwi baihau i ddioddef. Anfonwi h dii stamp i gael fy nhraethawd, tystiolaethau. a photeluid u'm meddyginiaeth yn rhad, a rliodd- weh brawf arno. H. G. ROOT, 8, Endsleigh Gardens. i/oodon, N.W. CieRUDOR1AETH. (JnKjuOiU.hlH J Dvmuna J. JONES, Wholesale and He- t«U Musio SeUer, BETHESDA, N. W., hys- byau holl gantorion a chentoresau Cymru i fod yn cadw 11 law Ganeuoo [Songs] yr h 11 Gyfmufodnwyr Cymreiy, l?i y g"I.uuir et 11 anfon.'M rhol. bob orcer gyda throad y post. AnfDD r an ei Catalogue uewydd, } n eynwys i :d' 10'? -? wul "n" Scu^s, ,v. j BENTHYCIR ARIAN YN GYFK1*AClJOu GAN y CiiARINO CROSS BANK (Sefydlwyci J 1870), 28, Bedford street,Charing Ciws Lonon, W.C. Cyfalaf 300,<>ii0p. -Sawdd yn nghadw 100,000p ar Procoijeory Notes fd y canlyn :)tp-Ad.,I!\liad misol yn ol 4p lis So lOOp-" „ 9p 3e 4c 500p— 45p 16s 83 Symiaa mw y yn 01 yi un raddfa. Ben- thycir 0 Slip i 2MOp fir ycliydig oriau o rybudd mewn tref neu wlad, i feibion neu fere: ei, ar wystl doriref., SloC ffaim, "ou 11I,n. eropiau, See., hob ei symud; hefyd At weithredoedd, yswirebau bywydol, rover sione, stocks, shares, a phob math o eiddo. Kboddir cyflcuederau arb i ig i rili yn ag r tyfrif g-da'r Batk. Derbydir or lõg 10 punt \(> \lch;d u> y telerau nai.lynr.l: fi Y cant y ddyn, dan yr amod o rybudd o 3 miø i'w codi. 6" 11 11 H « 7" 11 11 11 12 Rhoddir telerau arbenig am symiau uiwy IVlir y llogau bob chwarter, yn rhydd oddiwrth beth yr Incwm. Vhgrifecer neu galwer aw ration, A VYilliunis, Goruåwvliwr. BTJRUM FFRENGIG.—Dvina y Burum sicraf a'r cryfaf o uurhyw Furum a gynygir yn y faruhiiad. Cynyicba fara gwytiach, llleusach a mwy dymunol i arch- waeth uag unrhyw furiun arall. Gwerthir ef yn Mangot- gan J, H Williams, Garden- square, a W. Jones, 32, Well-street. yn Nghaergybi gan John Williams, 4, Thomas- treet. Yn Llanerchymedd gan Hugh Roberts, Penygraig. Yn Mhwllheli gan David Lewis, Penlanstreet YnMhen«y- groes gan R. O. Robert:. Yuiof^ner a J. Watson & Co., lil, Uiuoii-^Uect, LuuUou. YSGOL QANOLRADDOL ABERNAW. Prif Athraw: E. D. JONES, If-A. Atbrawes: E. J. OIVENS, ILA. Dechreua'r Term nesaf ar ddydd Mercher y 9fed o Ionawr, 1895. Telerau £ 1 6s 8c y term, ynghyd a'r llyfrau am bauer y pris cyhoeddedig. Pob wanyliou i'w cael gan y Prif Athraw neu gan J. LLOYD CLERK. 287h KINGSLAND SCHOOL, SHREWS- 1\ BURY. Established 184S. Collegiate and Commerce.. Pupils prepared for Business, tLt Profes- sions, and the Public Examinations. Principal: Mr J. Owen, Government Certif cated Teacher, and formerly tutor at Swansea College. Second Master: Mr W. Rowlands, M.A. (Classics, Ment. Phil. and Nat. His.) Terms, moderate. Apply for Prospectm to Principal. D.S. Cyfleusderanrhaorol i fechgyn Cym reiK i u Saesneg. MASNACHOL. XMAE UK FFAITH YN wIŒTH J \l X MH 0 OFINIYNAU. Y GALWAD A (. Y?YDDOL ANFERTH AM A BALSAM OF HONEY BREINTIEDIG TODOIt WILLIAMS. Roisoch chwi brawf arno9 Os naddo, ewch a gwnewch ar unwaith Gyfaill anwyl. y mae Miloedd o bl-nt wedi en hachnb rhv uiarwolaetb anamserol drwy wneyd defnydd Tiewn pryd 0 'BALSAM OF HONEV TIJDOR WILLIAMS Ni ddylai yr un Fam nsgeuluso cadw y Feddyffio iieth a.ff"led,g hon yn y ty yn barod ar gyfet anrhyw amgylchi&d. Cofiwch nr.ii doethach yw atal Peewch ysftafn yr y dechreu naltadael iddofyned yn afiechvd parhaus GofyDweh yn 81tlur tim "Balsam of Honey' Tud.r g,.fol??h am Metygwir cwydd. Miioedd o Blant wedi eu gweDa o'r Pas a BroD chiiB, pan fydd pob med<1ygiobetb arall wedi meihu. Dylai pobl 81'n dioddef gan Ddiff- ysr Anadl rodjdi prawf arno. DALIWCH I DDARLLEN. Cymeradwyir ef yn awr gan Gyffyryddion a jMeddyfcon. Pan boenir chwi gau anwyd ells, y ffroenau yn [lawn, y ewddf yn gru g yr aelodau yn p.?., y 11 :b'u;, ;f iY;c;dg Ydduo,n B:: y; Honey glirio yr boll boenau yulaith, bum bob yn wybod i chwi. Doea dim tebyg iddo yny farchcai1 Lmae yn bei ffaith i fynu a'r marc, difera drwy yr 11 system. Gyfaill gwirioneddol dioed a dibyn adwy yn si weithrediad, wy yn UN GAIR BACH ARALL Pan ofvnocb Den pan anfonoch am Balsam of H: od evilli:s,amh a..d:lsmo eich perswadio i gymeryd rhyw beth arall. Os gwuewa h y, ydy,? yn t.flu y peth iawn i ffwrdd, v:J;ryD Yjfu J ,relWaà:D .:iedi bob dydd. Miloedd 0 dystiolaethau 0 bob .haD o'r byd. o'r by,f DALIWOH I DDARLLEN ETO. TyBtiotMth J)din,.b.ll. TEILWNG O'CH J¥'Ÿ'Ï1ÃETJJ, Syr,—Dymuoa imiddyweydfod I;yr,-Dyniuna? f?Dl wr r Vi Is liantii wedi profi yn Baham of Hone? Tu d or Williams wedi pro6 yn feddyginiaeth o'r ?ath worthf?wrocaf yo ein teulu (wyth o blant). Gogynted ag y gwna pesweh neu anwyd ei ymddangoaiad, rhoddir dogn 0 Balsam Tudor Williams ar unwaith, a gwneir yr un fath hyd nes yr aiff yr anwyd ymaih. Cyn defnyddio y Balsam yn ein tenlu, y mae y plant wedi bod 0 'an aDwyd am ,m,y?-I -ythn- ond yn awr drwy gymeryd d(?gnat, fel y cyfarwyddir, ym. id mai 'hyd?'g "own 0 arghyfleusdra a ?id = ..t- Yc yttt.? rW:msr abyhflb1da yr anwyd amynt, y mae .h y Baimmya rhy =,a hyu?er y rh4l?lho6in ef Y" rhwydd a gofynantam Chwaneg. ALIKE J. BRKTT, Pen- Athraw, Ysgol S"vern Tunnel, Mawrth 16, 1893 (Jweithir ef gan bob JEferyllyad ac mewu Yatot- f. ydd di wy yr holl fyd, mewn potelau 1" 2s 9C, a is fie, Alifonirpotelfel s impl, wedi talu cludiad, am Is 3o, neu 38, oddiwith y Breintebydd, f). TUDOR WILLIAMS, R.D.S.L., Medical Hall, Aberdare. LLE CYMREIG 1 GYMRY AR jj EU HYMWELIAD A I I VIE RPOOII. THOMASES COMMERCIAL AND FAMILY TEMPERANCE HOTEL, 32, 34, Norton Street, (London road) (Late Frazer street). Quiet, Comfortable, an Central: close to the St. George'sHall and Lime street Station. Proprietor-W. THOMAS. From Bangor, N.W MASSACHD^CERDDOROi ? OYMRY. D. ll. JONES & CO., 106, HOLT ROAD, LIVERPOOL. Harmoniums ac Organs 0 58 V mis i fyny. 28 o Ss v mi s i f yn y Pianos Newydd ac ail law 0 10s 6c i fyny. Adgyweirir pob Offeryn Cerdd, Danfonir Tuner profiadol i'r wlad. Rbod 1 prisiau da am hen ofiferynau wrth gyfnewid am rai newydd. YSGOL GERI)DOROL I feibion a merched ar y llais o dan athraw Uwyddianus (Cymro). Telerau rhesymol i gantorion Cymreig. CAN NEWYDF RAG0R0L. "GWLAD Y CANU (Johu Henry). Cyf- addas i Tenor, Soprano, Contralto, a Baritone Trwy'r Post, Is Ie. m214 T. CAPON DENIAL SURGEON, 16, XORTH ROAD, CARNARVON Yrjail ddrws oddiwrth yr Alexandra Hotel. TYNIR DANEDD YN DDIBOEtf AM 2s 6c. SET o DdaneddJ G soi, gyda'r cyfnewid- iadau diw, ddaraf. am a 28 (ic y dant i fyny. Danedd arian 5s y dant aur 10i. i;Stopir dariedd yn ddiboen gydag arian am 2p 6c gydaif a ;r am 5* all uchod. Dangcdd Gi m Americanaidd a Crown and Bridge WOIk am brisiau rheeynot. Bydd yn galw yn v Ueoedd canlynol — Bydd y ;Ll.-31r ?ohert", chemist, 82, Bigl, street, bob dydd Mercher. PENYGROES. Mr Hughes, Beo Hive, dyd^liau Mercher o 5 o.r gloch hyd 6.30 Ion- awr ft 23; 1 hwefror i, 20; Mawrtb 6, 20 Ebri.l'3, 17; Mai 1, 15, 29 Mebefin 12, 26 Gorffdnaf 10, 24. LLABF,RIS.-Mrs Evans, Glan Eilian, bob dydd Linn ar ol y t11, o 12.;s0 hyd 6. 35.5 SERVANTS WANTED.—Registry Office 01 respectable vantL?,, 19, Granby 8treet- Princes road, Liverpool. Condnted by Mre L. Morris. A convenient and easy medium for Servants requiring situations in Liverpool ata mall charge. Recommended by some of the eading Nonconformist Ministers. Communica- tions by post in English or Welsh attended to at Uiua>. Cor repiy tnwl suimped euvtuopa. ?YMF?DlAHTfI ? ?_ r- AMER ./¿ L:llJi1 I K\v YU?K rikvrcF.1 UNITED sT?TRg \L\rL ?iTMAMER?, ?OUTH UPTON TO ?w YOK DIRECT Every SATURD Y at 1"0011. I Highest Clam of accommoda i,,?n f,;r Second Cabin and Steerage Passengers. Steer. ,e Outfit Free. LIVERPOOL PJlI!Al>:FL¡>1.1, SERVICE EVERY WEDNESDAY. LIVERPOOL TO PH.'L v DKLPHIA, Calling at, Qu enst ;wn every Thursday Steerage O .ttit Free. tJa«!-eiiger» and ood. jre landed at Phiill!Jdpn!a tin the IlIuf of the Pennsylvania Railroad, which has the Shortest and most Direct Route to all places in the WeHteni States. Apply, Co., Southampton or Liverpool. Or to LOCAL Aaiarra—Messrs W. ,1. William., 7, Markot-stroet, Carnarvon T, S. Itiiibaai. FTigh-strcet, EVenezerj PrirchardBros. 4 Co.. t, CornMll, Vnrrmadon; W. T. Jones, 5, New ,t,roet, Pwllheli: E, ,Jone, 173, HIKh.atrcct I Bangor; H. J, Williams, 61;, Bryngwerdt,) Onollwyngrydd Utigh Hughes, 8, vlarket street, Aaaiwch; H. J. Williams, 50, Higl, street, Betheada; O. Jones, Old Poet Office Ponygroci W. J nes ^oseHl l-strewt, Con- way; Richard R. Stythe, 39, Bangor-street. Carnarvon Richard Roberts, Old Post Office, ietliesda: S. Roberts, Glynllifon Hot; Blnenau Festiniog. r £ VY~GOME R I'R-CYITR^IJ 29 OMON STREET, YN AGOS I'R LANDING STAGE. LIVERPOOL. AMERCAN MAIL STEAMERS El 16s Od. Na ddarllen" ch hwn I Heb yn gyntaf dderbyn fy niolchgarwch yn mlaen Ilaw am eich caredignvydd tuagataf yn gymaint. IIg y byddwch yn dyweyd wrth e,i.ill ty mod yn rhoddi gwahoddiad croosiwue i'm cyd-eenedl pan yn cyehwyn ar eu taith 'r America, neu unrhyw barth arall o'r byd, y byddant yn 'od trwy Lerpwl. Rhoddir Tocy,nau gydar Cunard, White 'tar, Vinerican Altai Oominion, a phob Cwmni I-Iongau eraill. Cylarfydrlaf a'r rhai fydd dan fy nnofal, a rhoddaf hwynt yn y rhanar. ffureu n'r Anerlongau sydd yn hwylio allan o Lerpwl. Amer,cau Line from Liver- pool to Philadolpt. ia or New Yoi k. fl 16s Od steerage outfits free. Digon o Fwyd da a Gwely glan am bris o'r mwyaf rh, 8ýmn!, CKEDWOH FI, g,.Il.f brofi hyn gyda lliaws o dystiolaethau wedi eu rhoddi i mi ye wir- foddol gan gannoedd sydd wedi myned trwy fy ngorucliwyliaeth or 1872-dros 22 e flynyddoedd. Anfonwch air bach ataf, a mi a'ch atebaf yn Gymracg neu Saesneg. COFIWCH Y CYFEIRIAD- I GOMER 150BERTS (Cymro Dof) 29 UNION hTRKET, LERPWL. 1 AUSTRALIA, NEW ZEA- J LAND, TASMANIA. OKIENT LINE. Bydd yr igedongiu canynol yn gndae LL nditn fel isod, Plymouth ddiwrnod yn ildiwedilaracli, JNapNs naw diwrnod yn. ddi- weddarach- am ALBANY, AIIEI AIDP, MELBOURNE, A SYDNEY, gyda llythyrgoduu ei .Vlawr.ydi, gelwir yn Columbia i gymeryd teithwyr am bob p.rtb 0 Awstrali*. Agerlongau. TuneHi. H. P. Dyddiad. AUSTRAl 5,524 7,000 Iou 6,910 10,000. Ion 2 0RIZABA.6 077. 7,000 Chef OROZA 6 057 7,000.Chwef. 25 Teithwyr yn gadael Llunduin saith niwrnod yn ddiweddaraeh na'r dyddiad uchod, gan deithio dros y tir, a allant ddal yr Agerlongau ynnaples. Loading Berth,'filbury Docks. Y mae'r agerlongau hyn yn mysg y rhai mwyaf a chyflymaf sydd yn no* 0, a n cael eu goleuo drwjddynt gan diydaniaeth. Cludiad yn y First a Second Saloon (35 i £70. Cludiad ol a Naen je65 i JE105. Hefyd ctudiad rhad yn y trydydd dosbarth. I F. GREEN AND CO., Mauagera < AM'tRSON, ANDERSON, { AND CO. Head Offices:—Fenchureh Avenue, London. Am fordaith, ymofyner a'r CWIDDi uchod yn Fenchureh Avenue, E.C. neu yn y Branch Office, 16, Cockspur street,'Charing Cross, S. W. neu a'r goruchwylwyr yn Nghaernarfon—W. C Williams, 7, Market street. Yn Dolgellau, J. R > vans 1, Minafon. CARTREF ODDI CARTREFT'RTCYMRY AT Y RHAI SVDD YN BWRIADU YMFUDO. DYMUNA HUGH HUGHES, 7, Market Rûw, Amlwch, hysbysu ei fod ef yn AOBNT ymfudol dros yr un Cwmniau er's dros- 35 mlynedd; yn Oruchwyliwr ptnodol dros Canada a Queon«lmd, i roddi "CLTTDIAD" RHAD A CHYNORTHWVOL 0 dan y Llywodraet Trwy fod H. Hughes nowydd ddychwelyd ar 01 teithio miloedd o iilldiroedd yn Canada at America, gall roddi dsKrifiud cywir am y ewiithfeydd, a'r c)flogau, a'r Ueoedd poreu i fyned er gwellhau eu hunain. Mae dau o I feibion H. Hughes yn swyddogion ar y Mail Sreamer.. Gofelir am gyfartod pawb ar eu I dyfodiad I Lerpwl. Anfoner punt o deposit i H. H. a ahe r hee' i fyood gr.d(\'r n:ong yr .delo!: y byddjut hwy yn dewis, a r lie goreu yn adea y b>ddent hwy yn dçwi, a'r lie goreu yn y Hong am y pris iselaf ar y pryd. Amgeuer stamps i g ie! "teb yn ol trwy lythyr. WILI iiiki WILI,IAMS, 1". (CYMRO PUR), PASSENGER. AGENT, No. 27, UNION STREET, LIVERPOOL. ADDYMUNA hysbysu ei gydgenedl ei A fod ef yn Bookio Passengers _gyda'r Steamers goreu i bob parth o'r America, am y prisiau isaf. Hefyd ceir pob gwybodaeth am amser hwyliar1 Steamers, ond gohebu yn Gymraeg neu yn Seisneg ag ef, a sicrha y telir y sylw manylaf i'r sawl a ymddiriedant eu gofal iddo; a chyfarfyddir hwy ar eu dyfodiad i Lerpwl, er mwyn cymeryd gofal br.odol o Luiggage.-Cofier y eyfeiriad uchod. D.S.—Cyuiro Puro Sir Gaernarfon. IiUGH JUNl!j, PASSESOER AOENT 3, 81 PAULS ^QUARE, LIVERPOOL, Gynt o 10 VIRGIN STREbT). OYMUNA BUf'H JONES hysbysu ygellir cael p' b gwybodaeth :n ngbylcb yr sgerlontau goreu i wahar ol bartbau o'r byi America, Canada, Australia, «c hefyd i'r ULADFA GYMREIG-PATAGONIA. • iellir gohebu ig ef yn Gyu.raeg neu vu Saecnar-g, < heir atebiad gyda throad y post. Cyferyt)d V rhai a fyild dan ei ofal ai e'1 dyfodiad i I erpwl, a rhydd y Cymry gyda'u gilydd yi y rhanau gurou o'r agerlongau. Y mue gan. H. J. dy helaeth mewn man cyfleus, yn ages i i rsuf y rhedffordd, a chefyd i'r Landing Stnje b eyfleu dr.i a y.-ur Ei arwyddair ef yw Gwelyau glan ac airy a phris rhesymol am fwyd a llety. Cyfar- fyddir pawb ar eu dyfodiad i'r dref gan H. JONES. WILLIAMS PONTARDAVVii; WORM LOZENGS^ S. AM dros ddeng mlynedd ar hugain y mae v Feddyginiaeth werthfawr hon wedi profi yn llwyddi.l 't perifaith. Y mae yr effaith a g*nt ar blant tiddil a gwanuidd (hyd yn oed pan wedi eu rhoddi i fyny yn anwelladwy) megis gwyrth. iol. Y mae y plentyn teueu, gwjTieb-welw. a difywyd, trwy gymeryd y Lozenges, yn cael difywydo, 'i blauau poeuyd ol, ac ya dyfod yn gryf, iach, a bywiog. i?es y mae yn ymffrost YM He pryder i'w warcheidwyr, Ar werth mewn blvchau am 9c. Is le, a 2 9r, gan FferyUwyr a Gwerthwyr Patent Medit. ines, neu am 15 neu 31 stamps oddiwrth J. DAVIKri, Chemist SO nii/a btrent, oVYaNSEA. iilN CI'HOEMJIADAU. Y QENINEN C Y L C H G RA WN CENEDLAETHOL I Chwarterol Yn eynwys erthyglau ar I' Bynciau'r dydd, yn Wleidyddol, Crefyddol, a Llenyddol, gan Brif Ysgrifenwyr Cymru. Pris Swlit. Gyda'r Post Is lie. C Y 'If R U CYLCIIGRA WN MISOL i ymdrin i Hanes, Llenyddiaeth, Can, Celf, ac A l lysif Cymru. Dan olygiaeth Owen M. I Edwards, M.A., Rhydychen. Pn's Ic, gydar Post 7 is. Y 1 LUSERN: CYHOEDDIAD MISOL at wasanaetn I Eglwyai ac Ysgolion Sabbothol y Methodistiaid Calfinaiud. y I Parch R. Humphreys, Bontnewydd, ar Parch J. Williams, Brynsiencyn. Pris I Ceiniog. Bwrie Ur gwneyd eynwys y LIusmi at y flwyddyn nesaf yn fwy dydd oiol nag crioed. Bydd i'r Nodiaduu Cyff- redinol a Nodiadau ar Wersi yr Ysgol Sal ar gyfer y gwahanol Udosbarthiailau gael eu parhau, y rhai a ysgnfenir gan un o'r golygwyr. Fe geir hefyd benod yn nihob rhifyn dan ypeuawd O'r Llyfrfa, yn eynwys sylwadau a'r lyfrau, &c., fydd yn tynu sylw yn y byd llenyddul. Y'r ydym wedi eael addewid hefyd am ysgrifau byrion ar Ber- sonttu Enwog a chwareuasant ran bwysig yn hanes y byd, yngbydag ysgrifau eraill o nodwedd lenyddol. Cedwir mewn golwg bob symudiad o bwys yuglyu a r i sgoi nao- bothol ymysg y Cymry Methodistaidd. ) I LLYFRAU YSGOL (JYMRU pY00 W »V EDI eu cyfaddasu at ofynion y Llywod- aeth yn Ysgolion Dyddiol Cymru. Mae y ilyfrau hyn yn darparu ar gyfer pob safou a phob maes o astudiaeth. Gan y Proff. J. E. Lloyd, M.A., J. M. Jones, M.A., Dr Joseph Parry, ac eraill. SBONIAD AR LYFR GENESIS (Tryd- -< ydd Argraphiad), gan y Parch Richard Humphreys, Bontnewydd, Caernarfon. Pris mewn llian 3s. Haner rhwym cryf, 4s. gyda'r Post 38 3c a 48 3c. Telerau arferol lyfrwerthwyr a dosbartbwyr. v SBONIAD AR LYFR EXODUS (Tryd- ..4 ydd Argraphiad), gan y Parch RicUard Humphreys, Bontnewydd, Caernarfon. Pris mewn llian, 3s. Haner rhnvym cryf, 4s. gyda'r Post 3s 3c a 4s 3c. Telerau arferol i lyfrwerthwyr a Dosbarthwyr. ACTAU YR APOSTOLION.—Gan y 1 A. fareh Owen Davies, Caernarfon. Pris, 4s 6c yn rhad drwy'r Post. L LAWLYFRARACTAU.-I-XII. Gan I-' Edward Jones, Bangor. Pris, 2c, drwy'r Poet, 2j Is 9c y dwsin. | LAWLYFR AR ACTAU. XIII- JL? XXVII. Gan Edward Jones, Bangor. Pris 2c, drwy'r Post, 2Jc; Is 9c y dwsin. IT LOCUTION & ORATORY.—Designed for Classes and Private Students. By the Rev T. C. Edwa ds, D.D. (Cynonfardd). Price, cloth 2s 6d; per post, 2s 9d. HANES Y FFYDD YNG NGHYMRt, JLJL gan Charles Edwards. Dan olygiaeth Owen M. Edwards, M.A. Pris 3c gydt.'r post 3!c. PLANT Y BEIRDD. Gan Owen M. Edwards, M.A. Dr s le, gyla'r post, lie. PENILLION TELYN.—Wedi eu casglu gan W. Jenkyn Thomas, M.A. Dan Olygiaeth O. M. Edwards, M,A. ?ANIADAU JOHN GRUFFYDD ?' HJGHES (Moelwyn).—Pris Is. YDDIRPRWYAETH DIR.—Adrodd- iad o'r Tystiolaetliau o tlaen y Ddir- prwyaeth Dir yn Morganwg. Pris 3c; trwy'r Post, le. riiHE PRESBYTERIAN CHURCH OF A WALES (English Calvinisticilethodists) The Official Report of the Annual Conference, containing the Addresses, Sermons and Dis- cussions, &c. Liverpool (1892) Conference. Price 3d, per post, 3.}d (afew copies on hand). Newport Mon. (Ib93) Conference. Price 3d, post, 3Jc. ADOOFlON ANDITONICUS, sef detliol- ■A. iad o gynyrchion llenyddol yr awdwr, i y Thai a ysgrifenwyd ganddo yn ystod y deng mlynedd diweddaf, ar ei "ely cystlldd. his mewn llian hardd, yn cyuwys y cludiad, 2s 63. I NTURIAETHAU CYMRO YN AFFKICA. Gan Mr William Griffith, gynt o Borthdinorwig. Pris mewn ulIÜeu, Is. Gyda'r post, Is lc. C E RD DORI A ET H. DINYSTR Y DEML. Cydgan ddesgiif- iadol i gorau meibion. Can W. T. Rees, Alaw D lu. Pris, solffa -to; hen nod- aut, Is. y GNNLLTHYN, Canig gan y diweddar R. Roberts, Organydd, Bangor. Pris 2c (IHWECII 0 ANTHEMAU. Gan R. S. Hughes, R.A.M. Pris, Hen Nodiant Is Sol-ffa, tie. Gellir eu cael yr "hifynau ar wahan leI y canlyn :-1. Anthem Ang- luddol—" Mae iighyfeillion adre'n inyned," a "Molwch j.- ^rglwydd." Hen nodiant, pris 6ch; sol-Ifa, ..o. "Clyw 0 Dduw, fy Uefain." Hen noiiant, pris 8ch sol-ffa, 1c.-3. Cadw fi, o Dduw." Hen nodiant, 3c; ol-ffa, ljc.—4. "Yr Arglwydd yw fy Mugail," Ii • Duw syddnoddfa." Hen nod- iant, pris Beh; .ol-ira, ;c yr un. Y DDAU NODIANT PRIS 6c. YR UN PA LE MAE'R AMEN.—Y ajjiri m gan >}wyrosydd, a'rgerddoriaetii gan Ap Glaslyn. BOEI) YSBRYD EIN CYNDADAU. Y geiriau gan Talhaiarn. Y gerddoriaeth gan Hugh Jones (buddugol yn Eisteddfod y Bedyddwyr, Caernarfon). A ML GNOC A DYR Y GAREG.-Can i 1.. Baritone. Y geiriau gan Gwyrosydd, arerddoriaeth gan R. i. Hughes, R.A .M. YGWR A'R SIACEO NVEN. (Y Chwar- elwr). Can i Denor. Y geiriau a r gerddoriaeth gan Eos Bradwen. 1 ORPHWYS AR Y RHWYFAU. Can U i Soprano neu Denor. Y geiriau a'r gerddoraeth I Ap Glaslyn. (MANWYLL FY LLYGAID WYT TI. Y geiriau gan Glan Padarn, yr alaw gan Ap Glasyn, a'r cyfciliant gan Eos Bradwen. I GODI'R HEN WLAD YN EI HOL. Can i Baritone, gan Ap Glaslyn. rjlA TA. Can i B aritoiae, gan Ap Glasljn CYRU. Can i soprano neu denor. Gan V* Evan E. Jones, Ebenezer. Pris 6c. tJYBOEDDWYl- CWXNI'R WASG GEXEDL- iETHOL GMREIG (CYF.) CAliliNAKFUX.

MARCH WlfOEDJ).