Skip to main content
Hide Articles List

32 articles on this Page

PKIF GWNSTABL MON.I

bwrdeisdrefi maldwvn

BODDIAD DAU BLENTYN.I

[BYR A DYDDAN.

I CYNGltAIJt H CVAiRl i'YDD."…

-..-Llanboris.I

ICOR AK STilEKJ.

Advertising

I IfSSOL GANOLRADD PORTHMADOG.…

ICYHUDDIAD 0 LOFRUDD- :I IAETH…

Advertising

I PRIFfSGOL CYMRU.

News
Cite
Share

I PRIFfSGOL CYMRU. r Cyfarfod o'r Llys. CynhaUwyd cyfarfod gohiriedig o Lys Pnfyagol Cymru, yn y R?ir??n Hotel, Amwythig, Arglwydd Aberdar yn y galair. Penderfynwyd c.»niatau benthygo siartwr y I Brifysgol i'w hardd-in^oa ya yr Eistoddfod yn Nghaernarfon. Mr Brynmor Jones, Q.C.. A.S.. a o-i-- flwynodd adroddiad pwyllgor y rholuo a gynygiodd en bod yn derbyn yr adrodd- iad. Eiliwyd hyn gan y Proffeswr A. Gray, Bangor. Yna aed trwy yr aaranau bob yn un ac un, a chynygiwyd eu bod yn cael eu derbyn gan Dr Isambard Owen, yn cael ei eilio gan Mr Brynmor Jones. Hysbyswyd fod Syr E. Burne Jones wedi addaw cynllunio y sel. Dorbyniwyd y newydd gyda llawenydd, a dywedodd y Cadeirydd mai petli boddhaus ydoedd fod un o brif arlunwyr y deyrnas wedi cynyg arlunio y sel. Parch J. D. Walters, Caerdydd, a gynyg- iodd welliant ar y penderfyniad fod etholiad y Canghellydd i gymeryd lie trwy y tugel,sef gadael allan y geiriau trwy y tugel." Modd bynag collwyd y gwelliant gyda mwyafrif o 29 dros y penderfyniad yn erbyn 13. yn Penderfynwyd gadael araser, lie, a threfn- bdsu cyfarfodydd y Dys i'w benderfyau gan reol sefydlog. Bu trafodaeth faith ar y ewestiwn pa un ai cyhoeddus ai cyfrinachol fyddai cyfarfodydd y Llys. Awgrymiad y pwyllgor oedd fod pob cyfarfod i fod yo gyhoeddus, os na phesid penderfyniad gyda mwyafrif o dros ddwy ran o dair o'r rhai oeddynt yn bresenol yn erbyn hyn, gyda chydsyniad y Canghellydd, am ryw reswm da. Teimlai y rhan fwyaf o'r aelodau y dylai y cyfarfodydd fod ya gy- hoeddus, er fod rhai amgylchiadau y buasai yn well fod y cyfarfodydd yn breifat, Y Proffeswr Gray, Bangor, a gynygiodd fod y cyfarfodydd i fod yn gyhoeddus, end fod gan y llys allu i benderfyau trwy reol sofydlog fod trafodaeth o ryw fusnes a enwir yn y rheol, i fod yn breifat. Cariwyd hwn trwy fwyafrif o 26 yn erbyn 14. Wedi ystyried rhai gwelliantau eraill, cyfeiriwyd yr boll gwestiwn yn ol i'r pwyllgor. Bu trafodaeth hefyd ar yr awgrymiad i II roddi cyflog o 400p y flwyddyn i'r Cof- i restrydd, ae ar y diwedd cyfeiriwyd yr awgrymiad fn ol. Yna lied i ystyried adroddiad y pwyllgor a benodwyd i dynu allan adranau astudiaetb sydd i'w oydnabod gan y Ilys. Penderfyn- wyd rhoddi y geiriau yr iaith Gymraeg a'i llenyddiaeth, ynghyda'r ieithoedd per- thynol," yn lie y geiriau yr ieithoedd Celt- aidd a'u llenyddiaeth." Gyda hyn o wahan- iaeth derbyniwyd adroddiad y pwyllgor. Gan fod yr amser wedi myned goniriwyd ystyried adroddiad y pwyllgor ar astudiaeth mewn duwinyddiaeth ac amryw faterion eraill hyd y cyfarfod nesaf yn Llundain ar yr 20fed o Orffei.af.

CYFARFOD CYMDEITHAS YR EFRYD…

GAIR AT MRWfLLIAM JONES,I…

[No title]

- - Rhosllanerchrugog. I

Advertising

I BRAWDLYS MON.

PRIFG WNSTA B LI AE f Hi MON.I

CYFARFOD MISOL GORLLEWIN II…

I BWRDEISDREFI DINBYCH.

[No title]

--Bethesda.-

--lilanddeusant, Mon. I .…

I Jilt GLADSTONE.

I BISMARCK.

YMHERAWDWR GER-MANI.

CYLCHDAITH If DEHEUDIR. I-

GLOWYR Y DEHEUDIR.

DAMWAIN ANGEUOL I GYNGHORYDD…

[No title]

TAIR BRWYDR emu,