Skip to main content
Hide Articles List

5 articles on this Page

Advertising

Advertising

Advertising

Advertising

Advertising

Advertising
Cite
Share

— — MASNACHOL. ————?HYSBYSIAD PWYSIG. ""SALE FAWR LONDON HOUSE, A M L W C H, Y1 N DECHHEU DDYDD SADWRN NESAF, lonawr 21ain, ac i Baihau am Bedair Wythoos. T»YDD Y STOC JnvyJJiyu c?lei Gwerthu gy la GOSTYNGIAD a B?r i'r -D Cyhotdd fod ?r en MMt<.it drwy Mcrhau y B?rgeiMon a geir mewn gwlaneni, CYNFASAU, BLAXCEDI, OVILTIAU, CALICOES, LLIKIXIAU, TICKS, CARFETS, A FLOOR CLOTHS. HEFYD FRENCH A MERINOS, DEFNYDDIAU DRESSES 0 Bob Math. I STYFFIAU PEIBIAU, PRINTS, JACEDI, 0 ULSTERS, MACINTOSHES, A CURTAINS. BRETHYNAU at Siwtiau i Ddjiiion am 18 3c y Hath. gwerth o 3s fie i 58 (Ie y Uath. DILLADAU PAROD 1 DDYSIOS l 't CLIltIO AM LAI na Hanner eu l'i-i8. COFIWCH Y CYFEIRIAD,— London House, Amlwch. R. WILLIAMS AND 50S. 4?? 4 0 Alilk UT Dylai gob G?eith y Mwyuf HM9|II|Ip/ /II wisgo Kogidian sm yr w/BSf i"TriedandTrue" Arbedant licrleirdcddeg # Arian c, d di, i chwi. F" y A T?.h ??i ?. <T?i M GwnfUthttrwTT E-?diau vn cac! Dawer ?.nnod oM o rhodd 8Et E?,id'wael i'r Prrnwr ? E?l? nad?o ond- y mae yn !hith er hyny canys d?on iddynt ? S SGST Esgtdiau har E?diau Tned and True" i chiHy g RF £ 0, (,y;.yg'ia GW('11h"T E,g:dinu bar 0 Esgidiaa "Tried and True" i ch'i fel y gwerth gore a ?.Md? 'ltN. IV. gollweb vn ddibctrus ei gmlu. D.la,em .i ,ydd Tn cu gwncvd  rm. bfth am dan?t. Os d^mnkh dvuu par yu ddanum, dyma beth gaech HY'l} eu glniejl i f3-?-Y Y rhanau uVbaf. T kid g.reu; yr .??, lMr r 11?dr gwyn &ini  dannio. Xis iraU'v gwadnau dori yn eu canol, <?ys v macnt yn un p6-. n o'r trwyn i^r Bawdl. Nid nlym vn dttt?ddK. fvmvs?dJ ?<?)/M.'<t<-? 0 un math. Vr TdTm ni [' y GwneutWyr] yn gwarantu i— par am ddeuddeng mi?l, wiigi?d tag. .Nid, vr un par yn iawn ?eb y stamp aj bc? c?d. Prtiau'r Tradc fond ysgrifenu. A. B. SHUTE, A* B* "TRIED AND TRUE" WORKS, W A. K E FI E L D. I-IAM^ ()R(iA XH, IRIIIAARR iN VIOLINS ;:c r1" '5 it'" :) i" F FRY S Å U C '¡i R D u 0 t f S R V N A U C K R D U ■;V> v ..wyrrTHvnwvH AC AM V PKTJ-\U UWYAf BHJMYMOL, h<)i; y,s>•'u ilii»-TOO. W lLLLul::> A pRIC I A iii >. 20 CATLE SQUARE, CAERNARFON. Gw?r ? oS.yu. Gwneir cytundeb.m ,?'???S?t'? sy?d.oea. cerdd- ?.?..?.r??h?ia ? law. Ctiff pob eirchiou dr\vy'r Post syhv àlOed. S.ryI"y li\G8. Corphorwyd 1868 C. I 'EITHAS ADKILADU BAR- HAUL BANUOK AC AliVON.. P-WDDFA: PLA8 LLWYD, BANGOR L YWVi'D HENALX3R JOHM iiVAft ■ BOBHkTS, BANQOR. R?rve F?.d, MI.?, (yn cycydJu yn Pyuyddol;. CyfttDMH?a.?lOyrca I E' Cyfr.na- eredl, ? yn y m.c j ???? i \1chod. J C Y ylrall. Khoddir benthyg arian ar eiddo Prydt?o neu Ky?d dd?iadotC'w had daintiwy dahadaa miaol) ..n 5, 10, 15, neu 20 mlyn,ld MANTEISION. 1 QyfranJdaltcyr. 1. Lie manteisiol a dyogel i ruddi arian allan ar I 2. Lie hwylua i'w esel yn ol ar unrbyw ad. eg trwr tjd.ad-l neu drelniadan eteill. I Ftldhycwyr. I 1. D:gI,ue,J<j o arian at alwad atubo ) 2. Ad-daliadao misol rhesyrn .i. 8 Ccw'au -~yf-pitbiol cymedro' (trwy die'oiadau tpiluo1 Yrbv-.n'vr y Aria" Pryniantt AT, ac nia tynir Ol>iu weth, yr Arian Leothyg. 5. Gwo?'t V,??b buBnea gyl. phryd'ondeb, ac Yfk y dull cyfrinacb11. ?6. Rl?wyariiD?b i glirio y Mortgage ar un?hyw adeg, » t yny yn ddigost. *A? 1-   ?"?'?e' Y-'e'!f'yd(!.— ? KOBERT HU'.H?. ? Llwyd, Par?gor. ~j CYMRO: cylchgrawn misol i gorti'r ben -lad yn ei hol" (Darluniedig). Dan olygiaeth OWES M, EDWARDS, M.A. Y Cfloh- pawn chwe'cbeiniog mwyaf yn yr laltb, rtis 6c. j GUNJN BRO'fHEK" JIEUCU^ I i I LOBS holyhsalv CYNIYG RIFAGOR OLI TAIR PUNT 0 WOILR HAWDD I W HEXILL. Ymofyner a'r PARCH J- GWYNDUD JONES, Eirianfa, Feilrbyndeudmeth. 1832b. rr1 OWLE'S PENNYROYAL and STEEL j. PILLS FOR FEMALES, qunkl? correct all irregularities, remove all btruotionn and ?li,r-th. disb"&ing sympto- so preya1^ witbthe?x. Boxes, 18 1^ and 2s 9d, of SU Chemists' Sent anywhere on rece pt of 15 or 34 ,t,? by the n??, F. T. Towle, Chemist, Biimiogham. MASNACHOL. I BRONCHITIS. I N mysg holl ddarganfyddiadau yr oes nid oes dim yn gySflyb mewn pwysigrwydd i JL ddarganfyddiad SOMERVILLE'S BRONCHIAL BALSAM. Rhag Bronchitis, Peswch, Anwyd, Crygni, Asthma, Cacthdra, Diffyg Anadl, a holl anhwylderau y Frest a'r Lungs. Mae yn esmwytho y pebwcli mwyaf creulawn pan mae pob peth arall yn methu. Bu Mr Mothershead, 9, Blackburn-street, yn cymeryd physig y Doctor am dair wythnos hob dderbyn unrhyw les; yn wir, yr oedd yn myned waeth beunydd hyd nes y rhoddodd ffrynd botelaid o Somerville's Balsam iddo. Cefais fwy o les," meddai yr hen wr, "oddiwrth un dogn o'r Balsam nag oddiwrth bymtheg potelaid o physig y Doctor. Dywed John Harrison, Ysw., 129, Grove-street, ei fod wedi bod yn dioddef gan beswch a chaethiwed y Frest er's dros ddeunaw mlynedd, ond ei fod wedi deibyu mwy o leshad drwy ddefnyddio Cyfferiad Somerville na chan unrhyw gyfferi ereill DENG MLYNEDD 0 DDIODDEF. Yr wyf yn hen wr dros driugain oed," meddai Mr Brazendale, St Domingo Vale, I Everton, "ftowedibodyn dioddef am dros ddeng mlynedd gan gaethiwed y Frest a'r Bronchitis, ond o holl feddyginiaethau y byd, ni chefais gyffelyb i Somerville's Bronchial Balsam; y mae yn esmwytho y peswch ac yn rhyddhau fy mrest mewn eiliad Dywed Mr Williams, Bryntirion, ger Conwy, fod Somerville's Bronchial Balsam yn iachau Bronchitis WEDI I BOB PETH ARALL FETRU. Yr wyf yn ei gymeradwyo i fy ffrindiau a'm cymydogion, ac y maent oll yn dwyn tystiolaethau uchel iawn i rinweddau iachusol y Balsam." Mae genyin ganoedd o dystiol- aethau cyffelyb o Gymru, Lloegr, Scotland, Iwerddon, Hyspaen, Canada a braidd o bob parth o'r V yd. Gofyner am botelaid Is lie o Somerville's Bronchial Balsam. Peidiwch cymeryd eich perswadio i brynu dim arall. Anfonir potelaid i unrhyw gyfeiriad drwy y Post ar dderbyniad pymtheg ceiniog gan y Perchenog, W. WILLIAMS, 123, Granby Street, Princes Road, Liverpool. Agents.—Llandysul, Thomas Davies, Medical Hall; Caergybi, J. G. Hughes, Chemist, Market Street; Wyddgrug, Mr Barker, Chemist; Ban- gor, Messrs Hamilton and Jones; Llangefni, Mr Lewis, Chemist; Caernarfon, Mr Francis, Clienjist, Pool Street. 7691 ?RIF FEDDYGINIIETH YLi"tOESI Ni fu eiioed yn Hanes Cvmru y fath alwad am umhyw feddyginiatth lAJk ag y sydd am y darganfyddiad gwyddonol a adnabyddir wrth yr enw LEWIS' CiFARWIADÂU. ————— b nllona liivyae i wrjymeryd T> T I T1 IT A T rV T/^ mc??t/r?r ma Mnt)- "1, gwaith y dydd yn union- ^—————————■ "ot ar ol bwyta. I[ ESSENCE. 8 Cyfarwyddiadau 11awn ar y j| Y darganfyddiad byd-enwog at y Gewynwst, Gymalwtt (Gout), y Glonwtt (Scatica), y LIy. fenwet (Lumbago), Cymalau Anystwyta (Stiff Joints), Aelcdao .Chwjddedlg (Swollen Limbs). N i wyddis iddo ERIOED FETHU. D S —Y mae meddyginiaetban allancl megys Olewon, tn., yn hollol ddiwerth tuagat y Gewynwst gan fod yn amhosibl i'r cyfryw daraw at wraidd y drwg, felly, lhoddi prawf ar Lewis' Rheumatic Kpsence yw yr unig ffordd i argyhoeddi unriiyw bersou mai hwri yw yr unig feddyciciaeth a ddarganfyddwyd eto y gellir dibynu arno. < Y mae uwerthiant y feddyginiaech hon yn y wlad yma ac yo y gwledydd tramor yn cynyddu yn arutbrol,y mae hyn yn n yned yn mhell i brofi mai hon yw yr unig feddyginiaeth effeitbiol,ag vdd eto wedi ei darganfi d. Tye iolaethau o bob parth o'r byd yn dylifo i mewn yn ddyddiol. RHKBYDO.—Nid oes yr un yn ddidwyll heb yr enw Lewis' Tyddyndu wedi ei argraflu ar Stamp y Llywodraeth ac ar bob amlen oddiallan. Gellir ei gael gan onrhyw fferyllydd, &c., vu n.hob parth o'r "hd am 2s 9c. y bottl (ni wneir ond un maintioli) neu gyda'r post yn rhud ate '2s 9c (mewn pofal order) oddiwrth JOHN LLOVD LEWIS, Manufacturing Chemitt aid Bonesetter, ABERAYRON. BonTa: WALES. :-=-=:=:=:=:=:- -=- I I MAE dros CO,000 (tri ugain mil) o bcreonau vn syrthio yn y.?yfaeth bob blwyddvn i I anhwylderau y ?t yn y Deyma? G. unol, ac y mae o bwysigrwyud cenedlacthol i dalu svlw prydlon a mauwl i Bcswcli ac Anwyd, ac nid cu hesgculuso ful y gwneir mar fynych. Canlyniad esgeuluso Anwyd ydyw y Darfodcdigaeth neu Bronchitis. Mae Owen's Coltefo.,t yn fcùùyginiacth 5 irellir dibynu ami bob amser mewn achosion 0 Besweh ac Anwyd. gan ei fod yn rhwvddhauj jrach-boer (phhpnj, a y gwddf. OWEN'S COLTSFOOT, XEtr SUDD CAEN u YR EBOL, Meddvitiniaeth Caerniufon at BESWCH, ANWYD, DIFFYG ANADL, BROCHITIS, A CHRYGNI. Tyst-'ythyr un o brif liregethwyrCymru, sef Dewi Ogwen. 2, Garfield Villa, Wrexham. Rfillaf ddwyn tystiolaeth i effeithiolrwydd neiUduol Sudd Iaehaol Cam yr Ebol G. Owen i esmwythau caethder a achoswyd gan anwyd. Ni bydd fy ngwraig yn dawel heb fod costrel o h,.>Uo yn w""tad yn y ty. PARcn DAVID ROBERTS, D.D. GOGLEISIAD Y GAVDDF. Bydd i bcreonau sydd yn cael eu blino gyda Gogleisiad YN t GWVDF. yr hyn sydd yn en lamddifadu o gwsg yn y nos mewn canlynlad 'r pcsychu mynych "ydd yn dilyn yr anhw> aleb Iwn, drwy gymeryd dogn amser gwely, gae rhyddhad mawr ac os bjul i'r dogn giU ti rymeryd am ychydig nosweitlnau yn oIjtijI, buan iawn y dvgir gwi-llhad. Mae mwy o werthiau t ar OWEN'S CO LTSFOOT nair ar unrhyw feddyginiaeth araU ."?  ac er fod y hotel yn 'fechan mae yn gyfartal nJh i dai/ pot<-I..td o ??,????,?In?e?.h..u eraiU a wctthir. I'rM, Is lie y b?t<.i?d. OWyEOTHUREDId OAN GRIFFITH OWEN (Fferyllydd i'r Teulu Brcnhinol) 25 A 27, STRYD FAWR CAERNARFON. Ar wertli gan bron bob Fferyllydd parchua. Cofiwch fod "Pwyth mown pryd yn arbed naw." EVERY HEAD of a FAMILY shonld send for Harper Twelvetrees Illustrated Price List of Laundry Machinery, and Pamphlet entitled, "How to Wash at Home," containing most valuable practical experience. Easy terms, from 2s 6d per week.-HABPEB TWELVEIBBES Laundry Engineer, 8, City Road, Lm ob. u, l- | NOTE /f. ^In halftheTME with hal the IA- z. bour Yon can pro- duce JI/lr 19 THZ with TWO =- l'-k?t,?.fR= F;L N than with Half-Dozen Pennv ? ?fQ?gpQ?tS'?, Packets of ordinary Black'cad. EASIEST, Q tflCKEST,CHEAPEST,$BES T  ?' t.'LlQU.. fji- ?uALr?????'?? Gi_ to MoUtl Articles of ?!,?ry Description (Gold, Silver, C()I)p e r' B. st-1, & .)." 01.?) a BEAUTIFUL SOFT URnjJANT POLISH which 1-t- Six 'n.. -.g,ith..tT,i,hi, -?.th?rkin(b. '?0 '?BSul?'?!} MtXING, NO SCRATCHES. l\'d ;11 BOCJ'Olii, KimilKS, STA F' 'SH () P, r(yLahe..i Anything Anywhere, indoors or utd- co.t.i.. fS^ESSSSSn^SSSSSI^SS SL,?,,h, I :An_rthing Boum, Wax, &re, B Ufa m. Jl IWJ Requit-? No Addition or L,' :I L:, E Pr?p?,.ti- S.?. Time A I U.,?,rt-t,y I Pruduoea BEAUTIFUL WHITE GLOSSY LINEN. CHANCELLOR'S PLATE POWDER. "Sow" rrn imw nsr amount of Hm* (Iud labour, auJ gives t1 brighter polish than anything else. There is no preparation of which we know to equal its excellence.—"E nqui6 Within"" Sample* of the above Four articles post fvet; for S stamps. or of any One for 2 (stamps (to cover postage). Same thÙ, paper. Ask your Grocer to get them for you C. Chancellor & Co-, London, E C- fi WELLTIAODD FY MACHGEN oddi- vjr avt'Ii Besweh ofnadwy. Anfnnwch ddwy Iwteluid gyda thread y p?,t i'w roddi igyfeillion gan fisd y fferyllwyr yiua yn argymhell physig arall hollol wahanol i'r eiddoch chwi.—Mrs Johnrionc, lidlcrk Station, Co., Ftrm!lnagh. i BETH WELLHAODD? HAYMANS BALSAM OF HOREHOUND meddyginiacth anffacledig at Influenza, Peswch, Caethdra, etc. Nid yn unig y mae y cymyogedd hwn yn gwcllhau pcswch ac anwy ond J mae ynfoddion, os cymerir ef mewn pryd, i'w cadw iifwrdd. Gwerthir yn mhob man, Is lic a 2s 9c. A. HAYMAN & Co., Albkhamji ST., London,E.C. (1WELLHAODD FY ANWYD AR UN- X WAITH.-J? H. ?ewf, Camthraw, Caer- narfon R. A. HUGHES, "URCH a.urAl), 19, LOWER ??LAlS?E? ?' TERRACE, LLANBERIS, Fmscipal Bat PosTEK. TOWKCBYM AND 'Distbibdtob, Begs ta.inform that he Renta all the Principa posting Statiooa in Llanberia, and district,— about 6 milel around. Special terms, fcouatint Patron* I EIRTEDDFODOL. (EISTEDDFOD GADEIRIOL LLANGEFNI YR HON A GYNHELIR DYDD LLUN Y PASG, EBRILL 3ydd, 1893. RHESTR 0 DESTYNAU. 1. I'r Cor heb fod dan 40 mewn nifer a ddadgano yn oren, "Ar don o Riwm gwyntoedd" (Dr Panyt. Gwobr, 12p a Mt o NeetM-plated Tea and CoNee Service,' gwerth 4p4s, i'r arweinvdd. 2. I'r Cor o Feibion heb f?d dan 25 Tea and Coffee ynoreu "LIon?anMadog" (JenMna) Gwobr, 7p a Marble Timepiece." gwerth 3p 5s, i'r arweinydd. 3. I'r Cor o Perched heb fod dan 25 mewn nifer a ddadgano yn oreu Although the Spring were far away (Herbert Angels). I'w oliael gan J. Curwen and Sons, 8, Warwick Lane, London, Gwobr, 5p 5s a Cnadair Dden Gerfledig, gwerth 3p 3s, i'r arweinydd. 4. I r Seindorf Bres neu Ari-n aoJiwnreno yn ottm "Lelmre Timea" arranged by J. Prog). rw chael gan Jame@ Frost and So is, Ma, GwoWr, 6p 68 me (. )ldd pedwar sdndorf yn 018' tadlu rhoddir 3p 3s i'r <u). Ni chaniateir i unrhyw Seindorf gyo"u 81dd dom wedi ymgeisio mewn Eisteddfod Genedl- aethol. BKIRNIAIB:— Professor WilftR Jones, Llundain; Mr R. Rimmer, Southpoik; Berw, Elfyn, Professor J, Morris Jones, Mr William Jones, Rhydychain, &c.. &0. U Rhestr gyflaw-u o'r Testyn^u, yn cynwys: Rhyddiaeth, Barddoniaeth, Adroddiadau, Glees. Unawdau, Dellawdau, &c., hoftd Unawd a Phedwarawd i Offerynau Pres neu Arian, i'w cael |am y cludiad. JOHN WILLIAMS, Ysgrifenydd Llenyddol. H. W. JONES, Ysgrifenydd Cerddorol. DALIER SYLW.—Dymuna yPwvllgor hysbysti eu bod wedi mabwysiadu y cynllun newvdd poblogaidd, ac wedi trefnu i'r Beirniaid Cerddorot fod o oiwg y Coraua'r Seindyrf pan yn cystadlu. MASNACHOL (tOREU BACCO, BACCO CAER. GOREU CAER, CYMRO DEWR. ACISTlIIlD 'IIADÆ /lid». Wedi rhoddi prawf teg ar yr amrywiol fatban I THAU MMKi fyglys, sydd gan fychain a mawrion, yn cael eu h "■ 1 hargymell ar y wlad yn y dyddiau hyn, y mae y • Q I 1 miloedd Cymry bellach ynt infod mii y E ^9 ?YMKO ;;W li ■■ >d>wyrnnip fyglys priodol f, I c,funfad at gnoi ac ut ?ysmoc?o. Yt/ Dengys hyn yn amlwg oddiwrth y ffaitli ei fod /h II flgyWa yn "eltbu wrth y tunelli, nid yn nnig yn ond htfyd i ba le bynajr yr 81 Cymro, or ei gai. cludir y CYMht) OEWR ar ei ol, fel r S'jw L (1' y" hyn y ma" old y myK!y ardderchog hwn yn byfbys dIWY yr holl wledydd. I Gwyr pub gwr o ddtall "mae y goreu yw y r l j I 1 n rhat"f," act a i -ad yw yr isaf ei bri, eicrhair gan IT t ? ?? ? y r^8' ali Irant mae hwn yw y rhataf, yn gym !r, t a'i f rd yn hwy ei barh"d, trwy na 'ij) jt?-tLjS't? M arbedir m,r)yw goetau gan y gwncuthurwyr er I W ??m?t* ? fyhaedd r amcan arbenig yma. Wt? 'tl ?M' i Os oes e'o htb roddi prawf arno, gofyned yn y r masract'dy y mae yn delio ynddo am dano, a iif, baneu tr. sto eu hu" P? Jt?[f'T?f' I t I'w g"et am 3c yr wns yn n!naMedd, trefi, a ph AI trefi t. wy y deyrna<. [ i??f m ?Mu 0 Y.- Pan y gofyn r am dano, bJdded pawb yn • sicr ei fod yn ilnhyn y CYMKO DEVVK, gan fd I' t'tM'SF?t*U'? ? ''?P? ERFINJV E'T.O.?B?O??n ycyd?ddinu hyne'eyoHadanttUMMOhonoyo )). — < '?????a?{f cael eu g? ? y oyhoadd In MAKUFACTURED BY J )taa:EnEBEEEEa( ?_ CHESPE;T. Y DULL TsKWYDI) O DRIN AFIECHYD. Anaml Y-w'r:pemnaii hy a allant ùdweyd eu  mwynhau AMm! yw'r :perMnau hy?y ?? ddweyd .j?? (jQ"YD a ph.?? ^vr vstyriom v ?h&'ni?ld o Feddygon wedi bod er ys oe?d tella^h: ra chwihc. i mewn i VL;,J?ddf,?. hatur, yn profi rhiuweddau pob Llysieuyn, Gwraidd, Planhi^n, Ysgl, not a BIodeuyn v rjpvrnaa'Lvsieuol ? yn cymhwyso Iluoedd anemf o feteloedd daear at y Cylla ES v? y&^&Xd ydyV M^dygon ein gwlad we& rhoddi un cam yn nes at y ffiS Wwaadiewydda iccfiyd i'relaf. Esmwythaupoengallant wneuth^(gorciylhawdd ia\ra> ?d il-.?fy,ilu eyfan?,ddiad DiTwiedig a'i ga(lamhau rhag cael oi oddiweddyd gan ?yda. yn y dyfodol (megys TW??ON.RIIEUMATICSy.ei?hanoISur?? me? Anhwyldcru- J^!Si™d £ iTiabI»j dd, o M. 'Rwyf yn mOOdwl fOO hyn yn ddigon i argyhoOOdi'r darllenyd(1 fod y dull preFWnol 0 drin 'R,,yf yn m?adwl fod hyn y. Iclig?n i argyhoeddi'r darll(?nyd(I fo(I y (lull pregenoI o drin ,.I,?fyd.u we& bod hy(I hyn yrt f(?thiailt neillduol ae yn adlewyrehu on(I yehy(lig ogoniant ar y vn fv meddiant DDIRGELWCH a ddylai lawenyohu calon pob Afiach. Mae dull fy nhriniaeth ve^i ei sefydlu yn hollol ar reswm a synwyr cyffredm^, a gyndoa yw dweyd, Nad oes e&gen i'r olaf lyngcu cymaint ag un dogn ?' (dose) o Fõddion. Er v» feddianol ar y Dlrtelwch Anmhrisiadwy hwn er ys amser bellach bemais yn oreu I'w gadw vn nghudd oddiwrth y Ðyhoedd hyd nes rhoddi prawf wg a diamwys 0 hono mewn lluaws o Sdioddefwyr oddiwrth Ddiifyg Treulialyn ei wahanol ffurfiau,Diffyg Archwaeth at fwyd, Bilious- ness Rhwvmedd Poen vn y Pen, y Bendro, Poen yn y Cefn, y Piles, Anhwylderau y Fre8t, megys l^Thma XnehiU8 D,L,ldigkJth, Doluriau yr Arcnau a'r Afu, &0,; a chan fod Uwyddunt yn dSriad wedi canlyn y drinmeth newydd, 'rwyf nawr yn prysuro I hysbysu y ?yh-dd o'r darganfyddiad. ?S?creM fod y MIeny.M yn ystyried y nodiadau u.hod yn eithafol ac yn anmbosibl (fell? ?ddL yn ei pherthynas a thiiniaeth bresenol y Meddygon) ond etU) gallaf 81erh^" llonvdd ?yda phob didwyUedd, y gwna y Feddyginiaeth An?nBiad? ,fy meddianJ't., md vn ? wdla y elefydau a enwyd, ond hcfyd gwna y Cyfa??..dlid Dynol yn ddiogcl (proof) rhag S.?wenado?r Anhwvlderau, a sicrha ddiangfa ?rSaith rhag pob math o Dwymynon peryK?, me? ?r M?enza, Typhoid Fever, &c., f.Uy?fydIa ieichyd por&uth a pharhau., hen Jdyddmu, agwna fyyd yn werth b ?v* a?na Manylion   m"*e*" 7d sfiSr SpT asBSBtfBr'dSMM'. 10, OXFORD STREET, SWANSEA. S3- D.S.-Dymunir i Ijersonau o belldcr ffordd a garent roddi prawf o'r Driniaeth Newydd i hysbysu drwy'r post. "c er mwyn arbed traul teithio i glcifion yn y Gogledd y mae Mr George wediSSltE. P. Jones, 6, Hill Street, Carnarvon, yn Brif-oruchwyliwr, gnn yr hwn y gf!Uir citel pob manylion mewn perthynas i'r.(Ii-iniaeth end ysgrifenu atto. Er mwyn profi gwirionedd yr haeria.dau uchod, bydd W. G. yn falch bob amser i roddi I un- rhyw ymgcisydd, gyfeiriadau (addresses) amryw gleifion (a ystyrid yn anwelladwy) ag sydd wedi eu lwyr adferyd trwy gyfrwng y Dull Newydd o Drin afiechyd. WATCHES AUR AC ARIAN I FEIBION A MERCHED. —BARGEINION • DI-GURO. CADWYNI AUR AC ARIAN. I FEIBION A MERCHED, MEWN HELAETHRWYDD MAWR. MODRWYAU PRIODASOL. Y mae hynodrwydd y Masnachdy hwn wedi ei mill yn yr adran bwysig hon,yr hwn sydll yn tyst- olaethu y rhoddir eiddo da. Gyda phob modrwy rhoddir Anrheg defnyddiol, Hef) d lie o'r neilldu i'w dewis. W. WILLIAMS JONES, PRACTICAL WATCHMAKER AND OPTICIAN, 22, BANGOR STREET, CARNARVON, j i CF,LANDIN'F,I,f eddyginii,eth sicr a Gyrn. GwarentirV bydd iddi symnd Cvrno r gwraidd pan y met a pob meddyg =r M.U. GeU!r6. ?mh?o y?wydd i'w wiseo gyda'r esgidiau tynaf, a rhydd well- had sicr mewn wyihnos. Nid oes eisieu tori Miloedd o ganmoliaethau yn rhad, neu anfonir potel Is am Is 2c, gan Chave and Jackson Demists, Hereford. Gora ehwyliwr, Mr B mi.. Jones, Fferyllydd, Tart-square, Caernarfon HuSSELL'S GOLD & SILVER WATCHES, their own pure English manufacture, with all Russell 8 latest patented improvemente, range in price from £3 to £236. They are handsome, strong, and perfect time- keepers: represent the largest stock and best value in England, there being no intermediate profit between the manufac- turer and the wearer. Sent free every- where at Russell's risk and coaton receipt of a-it or post order. Illustrated Pamphlet sent free on application. WATCH REPAIRS PROMPT & PERFECT Estimates given and cost of carrriage taken. THE LARGEST STOCK OF DIAMOND, Gnx Enoaoehent, and Wbddino RJN08. Finger-size Card sent free on application. ONLY BUY DIAMONDS in shops that have a good north-west aspect; you can form no judgment about quality or value in any other light. "pR ESE N TAT ION S" I am prepared to quota exceptional prices for Goods of Guaranteed Quality. J^USSELL'S. I T. R. RUSSELL, MAKBB TO thb^Queen, &TUED"L woau. IS, CHVBCH sT., HTBBrOOI,, MASNACHOL. AM IECHYD A CHYNILDEB NID OES DIM CYFFELYB I gRATREE'<jt CUMBERLAND "HEALTH" FLOUR. GWNA FARA BROWN BLASIS CEIDW AM DDYDDIAU HEB SYCHU. GWERTHIR EF GAN Y PRIF FASNACHWYR BLAWD, MEWN CYDAU SEITHBWYS AM Is A CHYDAU PEDWAR PWYS AR DDEG AM Is 10c GOCHELER BLAWD GWAEL A GYNYGIR ER MWYN; YCHWANEG 0 ELW. GOFYNER AM FLAWD SKATREE BARGEINION, BARGEINION. !;MM.W. BARNETT, Watchmaker, Uan- fefni, wedi prynu stoc fawr o Wath?., &e. 0 f::i'IJh[uscid:I,o I\c. clirio y mae wedi penderfynu eu gwerthu am y prisiau isaf. Fe rydd W. Barnett wythnos o dreiaI gyda pliob Watch, ac 09 na fyddant yn rhoddi bodd- fourwydd bydd yn foddlawn i'w cymeryd yn ol. £660 PATENT LEVER WATCH. no "I O A (Gwerth f6 6 0) 2 3 16 0 awei ?." Patent Lever Watch newydd, gan ThomM PwusseU & Bml Watch newy ?d, Liverpool, gwneuthurwyr i'r Frenliines. Cases Arian, Hinges Aur, gwydr grisialaidd, expansion balance, double sunk dial, bvsedd aur, weill ei gorphen yn y modd goren. r yn rhad ar dderbymad.£3 16s gyda gwarant oddi wrth Russell & Son, a chyda gwarant oddiwrthym ni ei bod yn hollol newydd. Khoddir wythnos o dreial. £ 5 5 0 PATENT DEr CHED LEVER. nf) C f\ (Wedi costio £ 5 5 0) 30? O ? EngIiahPatentDetachtd Lever Watch, (gan Wymark, Llundain. Cases arian, gwydr grisialaidd, steel balance, firing above, maintaining power, capped, jewelled, &c. Yn cadw amser cywir. Wedi ei gorphen yn y ffordd oraf. Dim ond J;2 5 0 yn rhad trwy y post, wedi ei registro. Ardderchog i weithiwr, wythnos o dreial. 17 7 0 ENGLISH LEVER. n Q C  (Gwerth 17 7 0) 3Q O U 0 English Patent Lever Watch, Chronometer balance, 3 par yn extra o jewels (real rubys), Gwydr grisialaidd, Cases arian, maintaining power, dust cap, wedi ei jrorphen yn y modd gr, Kc yn cadw amMr cywiraf. Cael ei gwanm? am 20 mlynedd. 7ir.f.C e? gwar?tu am 20 edd. .,Omr rhd ar dderbyidd ;E3 5 6. Vy th ° D.S. Cofier fod y watch yma yn hoUol newydd. MODRAVYAU PRIODASOL. Dymuna W.B. alw sylw at y Stoo Ardderchog o Fodrwyau Pnodasol, pa rai sydd o'r Aur Goreu, ac hefyd yn is o 5s nag unrhyw le arall. Rhoddir anrheg gyda phob modrwy. Anfonir Cerdyn at fesur maint y bys yn rhad drwy y post. J COFIWCH Y CYFEIRIAD —' WILLIAM BARNETT, WATCHMAKER, GLANHWFA ROAD, j LLANGEFNI. 0 MASNACHOL | Y SALE. Y SALE. I Y SALE. Y SALE. I SALE. Y SALE. Y SALE. Y SALE. ¡ Y SALE. Y SALE. Y SALE. Y SALE. Y SALE. Y SALE Y SALE. Y SALE. Y SALE. j Y SALE. r _| BARGEINION GWIRIONEDDOL FEL ARFER. a:r Bydded i'r rhai na chawsant Catalogue yru am un yn 0(liriNI, fel na byd Jo iddynt gael en gadael mewn tywyllwch. PIERCE & WILLIAMS, YR AFR AUR. CAERNARFON MATTA LOO LOO. YN DDIAMHEU DYMA'R TE SY'N MYN'D A HI. Y GOREU 0 RAN ANSAWDD, CRYFDER. A PHRIS. AR WERTH AM 1/10, 1/7, A 1./4 Y PWY8. GAN, W. G. EVANS, Old London House, 299, High Street, Bangor. R. ROBERTS, Bangor. I The Arches, Barmouth. I W. GRAY OWEN, I THOMAS ELLIS, I JOHN WILLIAMS, I I Holyhead. I R. DARON JONES, Menai Bridge. THOMAS DA?S, Priory Stores, Carnarvon. WALrER OWEN, Flint. DAVIES 4 SONS, ]fold. j Mold. | J. T. HUGHES, | I- s Ae-fair. Mrs T. P. EVANS, Dfnb?-h. I JAMES OWEN, Beaumaris J. O. JONES, Llangefni. T. J. FLETCHER, Aocrge'.e. HERBERT JONES, Penvg-oes. J. WILLIAMS, a G. E, GRATTON, Blaenau Festiniog. GOFYNWCH AM MATTA LOO LOO. MYNWCH GAEL MATTA LOO LOO. APTIAN! ARIAN! ARIAN! I TAI! TAl!! TAl! I AM Arian ar dai, iieii am le diogel i roddi I A. arian i gael llog rhesymol, ymofyner a D. E. DAVIES, Licyn and EMonydJ Building Society, j Ll,yn a.( l PWtLHEU. ng ?Society 7845 j LASLYN HOUSE, Temperance and I U Printe Hotel, 9, Euston Sqare, London, N.W. D. Evans, Proprietor. Close to Euston (L. & N. W. Ry.), three minutes' I walk from St Pancras (M. Ry.), and King's Cross (G. N, and Metropolitan Rys.), ten ) minutes' train from Praed street (opposite G, W. Ry., Paddington, Underground Ry. to Gower street), thence one minute's walk to Square 70:0 0 BWYS I RAI A FWRIADAXT DDOD- REFNU EU TAI. DYMUNA EDWIN JONES, Kyffin Place Cabinet Works, Bangor, hysbysu fod 1 ganddo stoc helacth o ledl, math o ddodrefn o'r gwneutLuriad goreu, yn gynwyscdig o Fyi'ddau, Cadeiriau, Trcselydd, Cypyrddau gwydr, Sofas, Ciuches, Chcffoniers, Sideboards, Wardrobes, mewn mahogany, walnut, birch, & Gwelyau haiam a phn' Gwelyau plu a Flock, MAttres-?eg wire. gpnng, gwlan a no> ki. Gwneir y rhan fwyaf o'r pethau uc h od ar y He o dan aroly giaeth be?.onol Edwin Jonei. Oherwydd cynydd yn ei fasnieli mae wedi sicrhau Warehouse helaeth at ei fasnachdy, a gwahodda y rhai a.fwriadant ddodiefnu i weled ei Stoc, y riiai a werthir am brisiau hynod o res- vmol. 7S43 EGYPTIAN 119. HAIR RESTORER. LLENYDDOL. THE SOUTH WALES RADICAL, EVERY SATURDAY. PRICE ONE PENNY. PER POST 6a. 6d. PE3 ANNUM IS OF AN EDUCATIONAL CHARACTER. GIVES SPECIAL PARTY INFORMATION. ADVOCATES ADVANCED MEASURES. STIMULATES WELSH NATIONALISM. May he had froru Newsvendors or from 15, WORKIKQ STREET, CARDIFF. 7035. READ THE "SOUTH WALES STAR LABOUR. LIBERAL. NATIONALIST. BEST ADVERTISING MEDIUM- FOR THE SOUTH, MID, EAST, AND RHONDDA DIVISIONG &-or GLAMOBGANSHIBE. CIRCULATES EXTENSIVELY IN CARDIFF. C3r BEST AND BRIGHTEST LOCAL WEEKLY. These TeM Ia ive a more Exquisite Aroma and Delicious Flavour than any Tea ever introduced in Britain. They have undoubtedly reached a Pinnacle of Succes never before attained by any Tea in the World. These are most Delicious Teas and are Equal, if not SuperLr, to thosj which are sold by moit Tea k Dealers and Grocers at 28 to 38 6d per lb.