Skip to main content
Hide Articles List

31 articles on this Page

Birmingham.I

Llundain.

I Castellnewydil-Emlyn. '

I Treorci. --I

YMNEILLDUAETII FEL CANCR

Ynadon Newrddion i Foil-I

Advertising

tTMRAFG -IN NOHAltCHAIl1 CAERFYRDDIN.

YMFUDIAETH I'R AMERICAI

Advertising

VMKKOHETK. I

YNADON SIROL. I

News
Cite
Share

YNADON SIROL. OVESTIWN I YMNKILLM WYR A 1{ 11 DDFRYl) W1R. IlG\X "SEIONT." ] Sv:—fi-yda cliryn raddau o hyfrj dwch y peuawd uelmd lt:ii (I(ly,lfl I!Lll. Baich yr erthygl ydyw y dylai yr Arglwydd Gang- I h..ll'¡I,! wneyd yr un gymwyuas a'r gwahamil siroodd ag a wnaeth a'r bwrdeisdrcfi, drwy ddewis ar y fainc ynadol ddynion o allu, protiadua chymoriad, yn anmbynol ar cu IKrchenogaetli o gyfoeth. Ceisia y newydd- iadur Llundeinig gan y boneddwr a eistodda ar y such wlan wnevd rhyw gvfiiewidiad jii y gj-fraith ag a ddilea gyfoeth nou etifedd- iaeth fel eymhwysder i eistodd ar fainc ynadul y sir. Yn y bv. rdeisdrefi ni chyd- nabyddir y cyfryw amodaeth, a phaham y mao yn rhaid i'n siroodd gael eu gormesu yn y evfeiriad yina ? Yn ddiweddar croniclwyd yn ein nowyddiaduron fod amryw o weith- wyr wedi eu dyrelmfu ar faille ynadol y bwrdeisdrcfi a clieir hyd yn nod Tywysog Cyniru yn cymenidwvo yr egwyddor. Ac os ydyw Aer y Goron yn cydnabod mai doeth ydyw hyn. pa fodd y gall man yswem- 'Vll' 1)"t fod?l y ?" iach gilwgu y HJTI sphl yn amlwg, or holl gilwg y "gW\T o wae>l glas," mac y bobl am f\'nll caeI e? hiawndorau; ac un o'r iawn- dorau hyny ydyw, mai ymenydd, profiad, a chymeriad, ac nid tir, arian, na helwriaeth, sydd yn cymhwyso dyn i eistedd yn farnwr ar ymddvgiadau dju arall. Yn 01 fel y saif petliau yn awr, yr arglwydd-raglaw sydd yn enwi dynion i eistedd ar fainc ynadol y sir, a'r Arglwydd Ganghellydd sydd yn cadarnliau eu ponod- iad. Nid oes gan yr un gallu amll yu y sir awdurdod i wneyd hyn. Gwir mai darpar- iaeth deddf ydyw y trefniant; ond nid yw pob deddf yn ddeddf deg. Ac onid oes yr anghysondeb mwyaf yn bod rhwng dull y bwrdpisJrcB a dull y siroodd o yrawneyd a'r pwnc dan srlw Gall cyngor trefol bwr- deisdref—fel ag y gwnaeth Cyngor Trefol Caernarfon yn ddiweddar—enwi dynion: ond nid oes unrliyw gorph yn y sir yn meddu yr hawlfr?int yma. Y mao y cyfan yn nwy- law yr arglwydd-ra?law. Ac fel rheol gwr ydyw ef MS gwyr fawr, os dim, o hclyntíon y sir y mae yn fath o bonaeth arni. Heblaw y wedd yna ar y mater, y map y i ffaith fod Ymneillduwyr a KhyddfrydwjTyn cael eu hanwybyddu mor llwyr gan arglwydd raglawiaid yn galw cyfnewidiad buan, a buan iawn, yn y ddeddf. tOferedd i neb wadu nad hyn yw y ffaith. Edrycher dros restr ynadon sir, unrhyw sir, a choir pwy yno ydyut famwyr y bobl. Gydag ychydig eithriadau y maent yn Doriaid rhonc ac yn Eglwyswyr cibddall. Y mae yr ansoddeiriau yn gryf, mae'n wir, ond nid yn rhy gryf. Dyna'r ffaith, fel m:lc'JI. rciynus meddwl, yn Nghymru. Ond y cwestiwn ydyw, a ddylai y lwth hwn fod ? Na d(lylai, ar bob cyfrif. Gadawer i'r bobl gael eu cynrychioli yn deg ar y fainc ynadol mewn sir a hwrdeisdrlK. Pa fodd y gellir diwygio y drwg yn y sir ? Wei, yr atebiad cyntaf i hyn ydyw, cymeryd oddiar law yr arglwydd-raglaw yr awdurdod i mwi personau. I bwy y trosglwyddir yr awdur(? Ar bob cyfrif dylai gael ei roddi vii nwylaw corph cynrychioliadol y sir; ac wrth reswm, y corph hwnw ydyw y Cyngor Sirol. Hyd lies y gwneir hyn, ni chaiff Ymneillduwyr na Rhyddfrydwyr chwareu teg. Dyma un o'r mesurau agO y mae yn rhaid i'r blaid Ryddfrydol osod ei bryd a'i meddwl ar ei ddwyn oddiamgyleh. Ovii wna hyn, ni ddaw i fyny a deffiniad Mr Gladstone o Ryddfrydiaeth, "Trust in the I peoplp.

IY FFERMWYR: 0 B LE Y' DAW…

SYR EDWARD REED, A.S. I

ITY OOKWYR Yri Y RHONDDA.…

ICYNIDI) ANUILYI)FFURFIAETH…

CYNADLEDD Y MWNWYR YN BIBMINGHAM.

__Talybont Ceredigion.

[No title]

,I'LEMYN YN JJLOSGI I FAKU-I…

I=CCCC===== ! (IVNGH0R SIROL…

CYMDEITHAS ADEILADU I CANOLBARTK…

J ACHOS CWMOttTHlN.

! Cyttwelf. I

Llanwriyd.

Llanarth. I

Dolgellau. I

ITORI I DAI YN NGHAERGYBI.

Llanberis- I

Family Notices

Y GADWEN AUR. I-