Skip to main content
Hide Articles List

36 articles on this Page

GYNQHAWH IN iMilllTjOK TltWYDUEDAU…

- -Utmfnewydd.n' .

I -

Llangefni.I

! Bithlchcm. ger Bangor.I…

I Llanallgo-j

Talysam.

Bcthesda- i

News
Cite
Share

Bcthesda- Ne wyiiu Da.-Newydd da i drigolion yr ardiJ l.on yw fod Cwmni'r O-WNKUL yn ym- t gymeryd a pbob rhyw fa^h o argraphu. HtUa.c)'M{ydd(!i?Hu?))d(;yrnM'M<f;yda.? j post. Lin MHT)tp)m o bob inatb i'r Welsh N-ttion?" Printing Wonks, Swyddfa'r G11.1'ŒDL, Caernarfon, a daw'r gwaith yu ei ol wedi ei wneyd yn dda, yn ddestlus, yn fllUD, fiC pi rliad. Y GyMDEmiAS Ryijufkydig. — Nos Wonor cynbaliwyd eyfarfod blynydilol J gymdeitbas uchod yn Ysgoldy y Cet'itfttos. Cyinenvyi y gailair gau y llywydd (Mt W. J. Parry, Y.H., Cootmov Hall). Wedi an- erehiad I gan y Llywydd lied yn mlaen i ethol sw«ddogion am y flwyddyn. Ktbolwyd Mri Evatt Ellis a D. Trebortb Jones i gyfrif y pleidleisiau. Hyubynwyd mai .Vlr W. J. Parry oedd wedi ei ethol yn llywydd am Isvi; n-Iywydd. y Cyiigborwi' 0. Brymer ysgrifenydd, Mr If. H. Davios, Gerlan; trynorydd, Paroh J. Jones, F.R.G.S., Halik; pwyllgor gweitLiol (rn ychwanegol at y Kwyddogi'in t'r gweinidog- ion) Mri R. Hughes, Penybryn; T, J. Samuel, oyfroithiwr n. G. Pritchard, Gor- don terrace G. Edwards, Caerberllan 0. Giiflith, Gorlan: yr Henadur Moses Evaum; Robert Bobertq, Water streot Rotert Peter Hoberta, Carneddi W. Jones, Vrondog street, Caellwyngrydd Robert Isaac Jones, eto; ac Edward William*, Ty Sling. Tregarth. Darllenwyd y cyfrifon gan yr Ysgrifonyiid, yn ngbyda'r adroddiad blyu- yddol, a pbenderfynwyd fod yr adroddutl vu cael d dd.:rb'n, a <Uolchw>d i'r ysgrifi u- vdd tin ei ymroddiad ffyddlawn i'r Gym- d'itban. Siaradwvd yn ystod y eyfarfod gan yr Henadur Moses Frans, Parch R. I Morgan,'kMr R. Roberts, Water street: y Cynghorwr George Brymor, a Mr Fred. Llewelyn Jon,.q, Dinbyeh. Cyvarfodydd Pbegethu. — Cynbaliodd| y l!e<lyddwyr cu eyfarfod pregethu y Na- dolig yn y Tabf-rnael, Bethesda, a Bethel, Caollwyngrydd. Gwnsannethwyil gvn y Parchn Waldo James, Cwm Rbondila — Etlmunds, Aliertawe Proff. S, Morris, M,A., Bangor; a Jones, Glanwydden. Cafwyd jtregethu rhngoril.—Yq Llatilloehid IN.U.) cynhaliwyd .yfarfodj>regothu y Nadolig.pry ft y gwasanactlnvyd y Parohu Puleston Jonos, M.A., a T. J. Wbeldon, B.A., Ban- gor. Cafwid pregethu grymus a dyUiu- wadol.

IDAMVVtIV KVHVO GER RIIVIBON.

Y DDA?(1>VAI\ AMJKrOI. WRTU…

1 « CYMDEITIIAS LEVYDDOL CLWB…

 ' C?Mt'KHHAS V LIBERATOR.…

KinF?L Y ?EC?? INI I JŒyXZ;¡;IRî(…

IERCVIYLLWAITH 0ER tfT.AS-OfHV,

II'EN BLWYDD MR tlijAD^TOXE.

- '.',' 1);'-;:k(1.= I

Advertising

I NO I) ION CART UK FOL. I

_.0- .. - - -IU A FOL IN VtiHltOKV…

LLYTKtK O'1t .AMFK5CA 'ATf…

JHVt: OLWYNWH MEWN KELBUL.

Y liLYVVODii VKTII A PHWNC…

ITYSTEB I'll PARCH DAVID KOBEIiTS,…

YR TMCHWILIAD I ODKPDF IY…

CrclO DI NES 1 tAli vvoLAETH.…

[No title]

OYFODTAL Y U.vU VF.

DRAWS (IFVNMK i AFFRICA.|…

Maesg)a.", -

Advertising

j LLVTHVKDI Ait DAN. I

I CIG AFfACH YX ABERGELE.

DtRWY DROM.

I NEW VDDBETII Alt Y "CAR…

I DEDDFAl Y FFATRIOEDD-

) YSTRANCIAF RHFEDD Vv BAOILM