Skip to main content
Hide Articles List

36 articles on this Page

GYNQHAWH IN iMilllTjOK TltWYDUEDAU…

News
Cite
Share

GYNQHAWH IN iMilllTjOK TltWYDUEDAU VN M.ANOOH. Ddydd Mercber, gerbrou Mr Cbarles Pierce no vuadon ereill, apeliodd Mr If. Lloyd Carter 0 dan 9 Hior IV., adrau 14, am gauiatau trwydded i John Williams, sy ndal GWOHty Manooinion, liungor IIchaf. Buwyd yn bir yn gwrando yr achoi, :yr oedd wodi hod o nuen y llyfi o'r blacn. Yr hont ddal- iai y ilrwydcled yn wreiddiol oedd Mrs OttJey, vr hou a fa fiirw yu Mohcftn. Yn y Uys f,rkyddedol blynydilol -n Awst, nil oedd uais am drobglwyddiad a ebafodd y drwyduad, fel yr addetid gan ysgrifenydd i'r llys. -in nghunol prywurdeb gwaitb, ei yn enw Mrll Ottdoy. Wrtb welcd ft (I gwall weili onelei wneyd, aafwyd cydsvuiad dau ynad i wneyd cyfnewidiad yn y dv^tysgrif'. rhoddwydoivw y ferch yn lie un y fani: gwnaed cyfuewid- lad i'r perwyl yna mewn pensil yn nghof- restriad v trwyddodau a gedwid gan y llys. Ar ol hyn rhoed cyfrnith ar y forth am werthn hob drwydded. Y ddadl ydoedd, guit fod y dystyigrif wedi cael ti hanfon allan yn enw person marw, < i bod yn oier. Fodd bynag, fe daflwy 1 y wys idlan, nid ar ei tbeilyngdod ei hIm, ond am fod y fame yn dal nad oeddid wedi oymoryd y didl prioilol wrtb ddwyu yr achos gei'bron. Gan tod Miss Ottley wedi trosglwyddo y bti8n«s i'r tenant proirnol, gwiiu'd cait »m i'r drwy- dlled fod yn oi .nw ot.—Dadlcuai Mr David Owen, wrth wrtbwynoliu y aos, nad oedd gan y llYIJ ddim gallu yn y Hat/or, Nid oedd un drwydded wirionftddtd mewn bod, iran fod vr adnewvddn vu enw pertion uiarw yn gwneyd y drwydded yn cldirym; ac nis gallai din tinero," neu awydd i foddloni itiss Oitley ei hadnewyddn. ddylasai y ddan ynad wneyd y cyfnewidiad mown Ilys .igoi'sd; ac o* gwneid ef jíwbl. ft ddylasai fud gyda mwyafrif y faino. Mr Lloyd Carter, wrth ateb, a ddadleuiii fod yr hYI; a roed i lawr yn ngbofreatriad y llys yn dangos fod y fercb yn d..1 trwydded a Hylwodd ar y ffaith nad oedd dii achwyn yn erbyn y ty na'r Oaf' i'r faint!, drwy fwyafrif, ganiatau y ciais, dyweilodd Mr Owen y gwnai gain am twhoi air y tir uad oedd gan yr ynadon bawl i famu yr achos, o gymaint ag i'r drwydded ddyfod i ben ar Hydrcf y lOfo l. Bnasai gwrthwynebiad yn cael ei godi ar yr apN i waith y inner (Mr W. A. Dew) a'r cyn-faer :3'1' Poh-ga^ien Savage) yn eistedd ar "1' atlios. Gwyniwyd Kliza Jones, Owelty r Umiina, Glasinfryn, am giu,jtti, rreddwdod. Am- ddiffynid gau Mr Thornton Jones.- -Taflwyd yr acbos allan. Gwnaeth Mr H. Lluycl Carter gdn am i'r trosglwyddiadau canlvnol gael ini gwnoyd, a cbaoiatawyd hwynt; Y Victoria Inu, Betiiesda, i Joseph Davion, yr Half-way Inn, y Fi linUeli, i Margaret Owoa ae ar gais Mr Thornton Jones, tronglwyddwyd trwydded y Marlborough Vuultd i Kliwtlietb JoncB.

- -Utmfnewydd.n' .

I -

Llangefni.I

! Bithlchcm. ger Bangor.I…

I Llanallgo-j

Talysam.

Bcthesda- i

IDAMVVtIV KVHVO GER RIIVIBON.

Y DDA?(1>VAI\ AMJKrOI. WRTU…

1 « CYMDEITIIAS LEVYDDOL CLWB…

 ' C?Mt'KHHAS V LIBERATOR.…

KinF?L Y ?EC?? INI I JŒyXZ;¡;IRî(…

IERCVIYLLWAITH 0ER tfT.AS-OfHV,

II'EN BLWYDD MR tlijAD^TOXE.

- '.',' 1);'-;:k(1.= I

Advertising

I NO I) ION CART UK FOL. I

_.0- .. - - -IU A FOL IN VtiHltOKV…

LLYTKtK O'1t .AMFK5CA 'ATf…

JHVt: OLWYNWH MEWN KELBUL.

Y liLYVVODii VKTII A PHWNC…

ITYSTEB I'll PARCH DAVID KOBEIiTS,…

YR TMCHWILIAD I ODKPDF IY…

CrclO DI NES 1 tAli vvoLAETH.…

[No title]

OYFODTAL Y U.vU VF.

DRAWS (IFVNMK i AFFRICA.|…

Maesg)a.", -

Advertising

j LLVTHVKDI Ait DAN. I

I CIG AFfACH YX ABERGELE.

DtRWY DROM.

I NEW VDDBETII Alt Y "CAR…

I DEDDFAl Y FFATRIOEDD-

) YSTRANCIAF RHFEDD Vv BAOILM