Skip to main content
Hide Articles List

15 articles on this Page

i BYJ) CKKFYDDOL

News
Cite
Share

i BYJ) CKKFYDDOL y WESLEYAID. y W Y A I D. ro DAX OLYGIAETH WESLEY.] I LI.YTHYK I.I.YWYIH) Y TIYXAW.EDU. I LI,YTII\'R I.I,W\'DlJ Y (;YX,\lII,EIJIJ, Mae yr UCIHKI yn hawho sylw neUKluM. » mae fellv um fod yr ys-nfeuydd, ar gyfnf ei ddvsg Hc. yn tdlyngu syllY (larchun a lueddylgar, m brj-d b)™g ) Ud- urn neu yr vsgrifena. Ond y IDap v tro hwn Y11 aufon auorch o gadllir lywyddo y cyfun- ddJ; y mac )"11 anerch gweimdogion a phobl d?b J?id \n g??.i: ?y n»e 3m eu ?e?h ?i faterion pwys.g, ac mmMU uehd. Y mae yn argyuiell fod I Y WYL-O.S yn cael gwTieyd defuydd priwlol ohoni. Y uiae y watrhuiyM yrx hen sefydlmd yn nglyn a hlme" vr enwad. Ar y cyntaf eynhelid hi yn achlysurol, pan y teuuhd fod amgylcluad- au neillduol yn galw am hyny; ond yn ddi- weddarach daeth i galll ei chynal yn unig ar nMon olaf y flwyddyn. Dplli yr arier bell- ach er's Uawer o UUfcr, Rboddid arbenig- rwydd iddi fel moddion gras hynod o gyfaddas i gynyrchu syniadau, teimladau. a l'henderfyniawm crefyddol. Golygid fod yr adeg yn fantcisiol i adolygu y myiicaol trwemyddutdau ac IWlgylchiadau rbaglnn- weth, banes a chyflwr yr eglwys, yn nghyda Htad meddwl a symudiadau bywyd personol pob un-yn adel; funteisiol i wHddi Ii mawl- ac yn adeg ffafriol i wneyd addunedau cref- yd ol. Ni edrycliid arm ond fel moddion gms yn yr ainser gynt; a threulid yr adt>g i ganu, gweddio, darUen, a phrogethu. Ond, erbyn y pyddiau hyn, y nmeynrhaidim addef fod niRYWIAl* wedi dyfod i mewn. Nid yw yu amgen na chyngherdd mown llawer llo. Yn lie y bre- geth trefnir i gacl ancrchiadau ar bynciau a gvfrifir sydd yn fwy dyddorol na gwinon- eddau yr efengyl. Gyda hyny, defnyddir hwy yn foddion i gynyrchu elw trwy godi tjd am fyned i mown. Dacth y dirywiad i mewn bron yn ddiarwybod. Yr achiysur cyntaf i godi tal am fyned i mown ydoedd y blinder a achosid gan fechgyn anystynola dynion meddwon. Llwyddodd j' tàl i gadw y rhai hyny allan. Arweiniodd hyny i ystyriaoth arall,—nad oedd yn lawn codi tällUIl bregethu yr efengyl; ac arweiniodd h"DY drachefn i ga?l rhan o'r cyfarfod yn gyngherdd. Ar ugoriad y ?s i'r c g- herdd, daeth rhai damau i mewn ocd?d S- fod mewn cydgordiad a phcthau ysprydol yr efengyl, ac yua daeth anerchiadau i gymeryd lie y bregcth. Mae Ue i ofni y rhaid dyweyd fod y nodwedd ysprydol ac addolgar oedd yn amlwg yn yr hen (I atch- nighU wedi colli. Dyna farn y Llywydd; dyna farn y Mrthodint 1 tines: dyna fam "Hün Wr 1,1 wyd o'r Gomel" yn y Gwyl- irdyhl; a dyna --in barn ninau., Amca.n y llythyr orybwylledig ydyw argymell y rhai y perthyna iddynt i jTndrechu adfer yr hen sefydliad i'w bertfeitbrwydd cyntefig. Bu yn foduion gras lijaiod o effeithiol yn nglyn ag adeiladaeth yr eglwj's, a dychweliad pechaduriaid. Arferai yr hen William Prichard, Coedyparc, Llandegai, a dyweyd mai yr oedfa fwyaf dwys ae effeithiol y bu ynddi eriood oedd Watchnight gan y Cymry yn nghapel Mount Pleasant, Lerpwl, pan yr oedd Dafydd JoncsyBobol" yn pregethu. Yr oedd y dylanwad mor ddwya fel ag yr oedd pawb a droai i mewn,—o ba genedl, iaith, a phobl bynag,-fel pe yn cael eu gwefreiddio gyda dylanwad y gwasanaeth, ac yn wylo fel plant. O'r Watchnight Gymreig g) utaf, yr hon a gynhahwy(I yn nglyn ag agoriad capel Dinbych, yn niwedd y flwyddyn 1801 (mae'n debyg), hyd yn awr, y mac llawer ohonynt wedi dyfod yn histirric, ys dywedir. Llooedd enwog am Watchmghts fa yr hen Bean's Garden, yn Lerpwl: Ebenezer, Caernarfon; Horeb, Bangor; a lleoedd ereill. Hyderwn y bydd i gais y Llvwydd g'd sylw. ac y gwneir egnion dyfal i wneyd ymaith ag agwedd fydol y sefydliad, gan ei adfer i'r naws addolgar, ysprydo). a bendithiol oedd yn nodwedd- iadol ohono yn y dyddiau gynt. Pwynt arall sydd yn cad lIe amlwg yn llythyr y Llywyld ydyw GWASAXAETH ADNEWYDDIAD Y CYFAMOD. Mae hwn yn foddion mwy dyeithr i rai o'r tuallan i gylch yr enwad, na'r Watdt- night, am ei fod yn gj-fyngedig i gylch aelodau eglwysig. Y luae yn wasanaeth hynod o bwysig. Oiid ei ddefnyddio yn briodol gall fod yn foddion gras gwerth- fawr iawn. Y prygllllwyaf ydyw myned trwyddo yn fftirtiol a digyffro. Dylai fod yn allu ysbrydol yn ein plith. Yr ydjm mewn cydynideiiulad llawn ag awydd y Uywydd i gael pinvb yn mhob man i m?3_ a pob ymdrcch i droi y gwasa.naeth II hwn 3"? Ilu 0 ddjdanwad mawr. Ofnwn fod cunnoedd o'n pobl mewn gwahanol ranau o'r wlad na wyddant ddim o gwbl am y gwasanaeth, am na bu erioed mown ym- arferiad yn yr addoldy y dygwyd hwy i fyny ynddo. Mewn lleoedd o'r fath bUIIslli treulio y Rhestr i fyned trwy y gwasanseth 3-u fuddiol iawn. Mae ffurf y gwasanaeth yn un o'r pethau lUwyaf prawfol (trurching) y iuae modd yni wneyd Ing of. SEFYDI.IADAU OWEIXIDOOION, Mater y mae odid bawb yn cymeryd dy- ddordeb vnddo ydyw—pawb Wesleyaidd a feddylir. Mac deddf y taii- biymedd" JTI gyru pawb i ddyfalu a holi. Deallwn fod amrai wedi trefnu eu mater yn barod. Os ydyw ein hysbysydd yn gywir, y Mae y Parch JosEP!; OWEN- yn rhwym i Lan- fechain HUGH JONES i Dregarth; W. CAEXOO JONES i Bootle; JOHN FELIX i TaJsarnau; RICHARD MOUGAN (B) i Birken- head: EDWAHP HUMPHREYS i Fangor; THOMAS HUGHES (B) i Bethesda; a ph'wj' amJl ni ddvwedir. ÍI)'dd cisieu rhywun i Rhuthyn. Cefn, Gwrecsam, Shaw-street (Lerpwl), Treffynnon, Llauasa, Auilwoh. Portlidinonvig, Penygroes, Llanfyllin, Oswestry, a Plirestatjii. A oec rhywrai yn synmd Cpl y tair blynedd, ni ddywedir. Yr oil sydd genym i'w ddyweyd ydywjy byddai yn well i bawb wneyd brys i sicrhau vr un a farnant fydd vn oreu iddynt. Dyvi-ed ein hysbysydd yn mhcllach fod tuedd gref rhai i adael y mater at y Dis- trict." Wei, os boddlona pawb i hynjr pob- peth yn dda; ond ofer fydd grwgnach yn crbyntrefnMdauy" District" ar ol gadael y mater yn eu dwylaw. Yr ydym yn addef mai gallu pwpIg a phwyllog ydyw y Dis- trict;" ond bydd yn rhwym o barchu gwa- hoddiadau ac addewidion, oddigerth fod am- gylchiadau neilldunl)n galw am ymyryd. Y peth goreu i bawb ydyw gwneyd eu gwaith priodol eu hunain, a gwneuthur y dewisiad goreu j-nbosibl o dan yr amgylchiadau. Mae myned i gylchdaith trwy wahoddiad yn rhoddi illWY o galon a nerth i'r gweinidog wneyd ei waith yn effeithiol a llwyddianus. Nis gall JT un gweinidog fjniod i fwy nag un gylchdaith ar yr un adeg; a phan y mae gweinidogion wedi ymrwyino, y mae yn aubeg j'mjTj'd a'r jmrwymiad, ond 0 dan amgylchiadau neillduol iawn. Mao cryn son hefyd am rai gweinidogion yn bwriadu ym- neitl?uo Old ni ddylai y District" ymyryd a'r mater ond pan y bydd hyny yn angen- rhaid. Y mae i weinidog jonneillduo oddi- wrtli waith IIIUHT ei fywyd ond pan y mae aliechyd neu fetliiantwcli bljuyddoedd yn ei luddias i barhau, yn annaturiol, os nad yn bechadums. Hydtnvn y bydd y District" yn ffyddlawn i'w rm-ymedigaethati, ac na chymeradwyir ymneillduad neb ond y sawl fydd wedi cael eu c1"bl analluogi gan henaint neu losgedd i wneyd eugwaith. Os mynant er y cwbl ymneillduo, gadawer iddynt f) ned i dibynu ar eu hadnoddau eu hunain.

Y N E THO B I ST IAID.

GWELSION FFERMWYIR, I

Criccieth. -I

Bala.

I Y PARCH EDWARD HATHKWS.

RHYDDFRV 1)1 A KTH CAER-I…

Y PROFFKSWR RHYS YNI, MANGOR.

CYNEYCHIOLAETE DIVYREIN-W…

MABWOLAETH AR YR HEOLi nghaergybi.…

YR ANNIBYNWIRj

1 Y BEDYBDWYR. I

Y DDIRPRWYAETH i !LAFUR.

YR ALCANVVYU AT SnIUD-I ADAU

MARC HOG GLYNDYFIN DWY.