Skip to main content
Hide Articles List

31 articles on this Page

I UNDEB LLENYDDOL DEINIOLEN.…

News
Cite
Share

I UNDEB LLENYDDOL DEINIOLEN. I Nos Wener a dydd Sadwm cynhaliwyd eilfed-ar-bymt.heg-ar-hugain gylchwyl yr Undeb uchod yn nghapel Disgwylfa. Llyw- ydd cyfarfod nos Wener ydoedd Mr D. P. Williams, Y.H., Llanberis, a'r arweinydd Mr W. Elias Williams, Perthi. Nid oedd y cynulliad lawn mor lluosog ag y buasem yn djsgwyl ar y noscn gyntaf, end hwyrach fod hyny i'w gyfrif am nad oedd rhaglen y cyfarfod hwn mor flasus ag arferol. Yn yotodycyfai-fod cafwyd anerchiad y llyw- ydd, yr hwn a wnaeth sylwadau rhagorolar Addysg Giiiolraddol, &e. Prif atdynibd y cyfarfod oedd cystadleuaeth ar ganu yr anthem, A rglwydd ein lor ni" (Henry D. Thomas, Penoraig, Clwtybont), anthem I fuddugol yn yr Undeb hwn yn 1884, ac yn awr yn cael ei chanu am y tro cyntaf. Dau gor ddaeth yn mlaen, sef Ding wy If a a Chefn- ywaen. Dyfamwyd yr olaf yn oreu. Yn ystod y eyfarfod gwobrwywyd y rhai can- lynol :-Miss E. Roberts, Talywaen; MissJ. Rowlands, Clwtybel; Miss L. M. Edwards, Miss E. Jones, Miss M. Parry, Clwtybont; Miss A. J. Roberta, Ty Capel: Miss J. Foulkes, Brynderw; Miss Eliza Jones, Caledffrwd terrace; Mri R. T. Owen, Ty Canol; Thomas William Evans, Llwyn Cogau; Thomas Llewelyn Thomas, Clwtybont; Owen Thomas, Penybont; E. J. Jones, Terrace; J. O. Ellis, Ebenezer; Humphrey Hughes, Clwtybont; Owen Hughes, Foel- gron; W. W. Ellis, Cyufi House; Owen T. Hughes, Penybont; Owen R. Jones, Caeau Uchaf road Thomas W. Thomas, Macpolah House. Yn nghyfarfod prydnawn Sadwm Uy- wyddwyd gan Mr W. J. Parry, Y.H., cad- eirydd Cyngor Sirol Arfon, ac arweiniwyd gan MrG, Griffiths, Cefnycoed. Prif waith y cyfarfod oedd gwobrwyo plant oedd wedi bod dan arholiadau. Gwobrwywyd y rhai canlynolEliza C. Williams, Catherine Jones, Jennie Jones, Ellen Griffith, Grace Prichard, Mary Owen, Jane Owen, Eliza Roberts, Mary Ellis, Jane Rowlands, Gaynor Ellis, Grace Jones, Annie Prichard, Eliza Jones, Jane Parry, Jane Williams, Margaret E. Jones, Jennie Evans, O. J. Roberts, E. J. Jones, Thomas H. Jones, T. W. Thomas (ieu.), J. 0. Ellis, John Owen, W. Robert Jones, Owen H. Prichard, E. J. Prichard, D. W. Jones, W. Thomas, S. Ro- berts, D. E. Williams, Thomas Hughes, a W. j J. Hughes. Am y ffon gollen gwobrwywyd Mr W. R. Jones, Caeau Uchaf road; am y gan oreu -1 Golygfa o ben y Bigil," Mri R. J. Jones, Penisa'rwaen, ac E. J. Hughes, Garreg- wen, Nos Sadwrn cafwyd cyfarfod anarfercl o luosog,—yr oedd y capel yo orlawn. Llyw- yddwyd gan Mr W. J Parry, Y.H., ac a, wein.wyd gan Mr W. Abel Dav.es, Llan- beris. Caf;vyd amryw gystadleuaethau dy- ddorol mewn canu ac adrodd yn V cyfarfod hwn. Ar y solli tenor eadlwyd y wobr gan Mr Thomas Padarn Roberts, Llanberis; ac enillodd Mr J. W. Prichard a'i tiyfaill o Dinorw g «r y ddeuawd; ar y bass solo, Mr R. Cefni Jones, Llaobers, Y bud iuywyr ar y prof draethawd (uieibion) ar Sefylita Bre?enol Chware wyr D norwig, a'r Modd i'w Gwell-i,' ydoedd Mr Richard R Jones, Caeiuchaf road, a Thomas W. Thomas, Machpelah House, yn gydradd; ac ar y traethawd i'r merched, Pr.f rw\strau y dyddiau hyn ar ffordd liwyddiant Dirwest, a'r modd i'w synmd," Mrs Jones, Caeauchaf road, ddyfnwyd yn oreu. Yn ystod y eyfa ?od cafwyd anerchiad rhagorol gan y llywydd, yr awg -odd y priodol- deb o Bufydlu Ilyfrg??ll., d7 rhyddion mewn ardaloedd poblog. Y fefimiadaeth ag yr oedd mwyaf o ddisgwyl am dani yn ddiddadl oedd yr un ar y bryddest- goffa i'r diweddar Dr Rowlands, Ebenezer, ar yr hon yr oedd naw wedi cystadlu. Cafodd y beirniad wrandawiad astud tra r. bu yn darllen ei,feirniadaeth maith a macwl, a phan alwyd ar y buddugwr i ddod yn mlaen yr oeddy dorf anferth fel pe yn methu dal gan bryder, a phan aeth Alafon i fyvy ar y llwyfan i dderbyn ei gadair a'i wobr am y bryddest i'w hoff a'i anwyl gyfaill wele y gynulleidfa fawr yn codi ar eu traed gan roddi cymeradwyaeth ar ol cyineradwyaeth. Yr oedd pawb fel wedi eu synu gan y dyf- yniadau iteimladwy o'r bryddest fu I ?dugol. ?r oedd llawer 11ygaid llaith a de' fn ar lawer Igrudd i'w weled yn y cynuLh)iA onfawr. Yn y gystadleuacth ar adrodd Trychineb Johnstown" (Cynonfardd), rhoddwyd y wobr i Deiniol Fychan, ac ar gyfansoddi anthem i Mr H. D. Thomas, Penoraig. Daeth tri o gorau ymlaen i gystadlu ar y tonau "Ludwig a "Hudders- field," act Cefnywaen, Cwmyglo, a Dis- gwylfa. Dyfamwyd yr olaf yn oreu. Yn ystod y cyfarfod gwobrwywyd hefyd y rhai canlynolMri Thomas W. Evais, 0. Thomas Hughes, Robert T. OweD. Misties J. E. Foulkes, C. E. Griffith, ao Ellen Jones. Y beirniaid oeddynt y Parch W. R. Jones (Goleufryn); Mr J. Thomas, ldmwrtyd; Miss M. J. Jones, Tynewydd, Clwtybont; a Mr J. Davies (Gwyneddon). Datganwyd gan Mri W. W. Ellis a G. D. Williams, a chyfeiliwyd gan Mr G. Phillips. Y mae gair o glod i'w roddi yn ddian i'r ysgrifenydd gweithgar am ei ddiwydrwydd a'i sel dros yr Undeb.— G.W.J.

I COLWYN BAY.I

GOSTWG- YR ARDRETHI.:

CYNDEITHAS Y TIBERATOR. i…

Abermaw - - -I

Liaiigefui._I

...DYFODIAD Y GAUA?.____I

I WYTRNOS. I o WYTHNOS I…

I CBOESGAD Y METHODISTIAID.

DYNAMEITWYR YN DUBLIN.

Advertising

IFFERMWYR A FFEIRIAU MON.…

UNDEB CAERNARFON AllI SWYDDOGION.

Llanelli. I

Pentir. I

---Cemaes.I

FFESTINIOG. I

EISTEDDFOD BEDYDDWYR CAERNARFON.

CAERLLEON.

I MR SAMUEL HOLLAND.I

I DYKCHAFIAD I FRO DOR 0 ,GAERNARFON.

II YNADON NEWYDD I GAERNAR-…

CATARRH, IHAY FEVER CATARRHAL…

COLOFJf BEIBNI A.DABTH-

-EISIttDDDFOD 1894.-!

Advertising

j DAM WAIN YNNHVVNELUAIttlo

Advertising

Family Notices

[No title]

PYNCtAUR WYTifNOS.