Skip to main content
Hide Articles List

22 articles on this Page

■—1 I Caer?ybi- I

News
Cite
Share

■—1 Caer?ybi YMWEUAU Y PAnCH J. XIUGUKS x'ABliY A'lt A.MWUCA.—Yn y cyfiirfod eglwysig a gynhaliwyd yn Armenia nas Iall hysbysodd y Parch j. Hughes Parry ei fwri, 1 i YIIl- weled a'r America i w:Mit.nacthu y. Iwysi yn New York ac Utica. am bedwai1 i, i yn ol gwaluxldiatl taer y bnxlyr yn y iieoedd hyny. Datganodd ei deiniladau wrth ffar- welio am amser a'r eglwys, it'i obaith y byddai yn cael ei rorbed i ddych welyd dra- chefn i facs oi lafur. Cynygiodd y Parch K. Morgan Jones, M.A., tra yr oedd yIl "d,i JTI bresenol dan deimhvlau dwys, y peiuler- fyniad canlj-nol Fod yr cglwys Nil cymcryd mantiis ar yr achlysur hwn i ddat- gan ei theimladau da at ei pharchus w; in- idog yr hwn sydd wedi llafurio yma lx llach am bum' mlynedd, a'i hymlyniad wrtho; a'i bod yn dyiiiiiiio iddo o galon fonlaith gysurus i, a thaith dded\vj'dtl tra. yn America, a:n gobaith y bydd y fordaith yn adferiad 1 ].] '1.1 ,'& .£.1. uertli ac lecnyu niuo, ac y ujuim ytio yn foddion gnia i'r eglwysi ac yn fodd- j ion dvchweliad i lawer o eneiiliau at y j Gwaredw, ac y caiff ei arbed i ddychwelytl yn ol i WMitnaethu ei cglwys yma am lawer o flynyddoedd. Hefyd, ein bod yn ym- rwyino i weddio drosto ef a'i deulu am nawdd y Nef drostynt yn ysttxl y misoedd hyn."—Eiliwyd y cynygiad gan un o'r diac- ( oniaid, Mr Richard Roberts, m. atogwyd ef ,in Mr Evan Evens, a Mr Rolxjrt Jones, morwr. Yut gofyn^vyd i'r eglwys godi ar ei thrned i gadamhau y pemderfyniad, F hyn a wniel. Uiolcliodd Mr Parry yu gynhes am y dat.ganiad hwn o deiinlad da yr eglwys tuagato. CYMDRITIIAS LENYHDM. HYFRYDLE. — Nos Fercher cynhaliwyd cyfarfod a(Ilon-. iadol o dan lywyddiaeth y Parch W. Ii. Jones, mown cysyHtiad a'r gymdeithas ^i uchod. Ymgeisiodd triar araeth fyrfyfyr ar y Nadolig," a dyfarnwyd Mr J. Rulkoley ( yn oreu. Cafwyd ancrchiad gan Hen- [ adur Richard Hughes, ar Ddeddi Man- I vr oedd yn awydtl i wnoyd defn vdd y* irmoth.in y ddedtif i nnldi hvsbys wj dti 'hxlau y I CjTighor Sir'>1 yn tldioetli. Cafw. canouon gan Miss Kat>> Williams, Mr R. b.rry, Mr E. Morris, jrr O. J. Williams, Mr D. T. Thomas |Mr Jnlm Parry, Miss M. C. Da-, vies. Ilefytl t afwyd adrjddiadau gan Mi«s MI\rret DaVik??i Mr 1). WilHanl, Market I street. Diwe Idwyd trwy ganu Heu whtdfynh?iau."

| Hlaonau I'iVsliniog. I Hhwnau…

-Porth, -.

Ynysbwl.

! Llanberis.

I CYFARFOD MISOL DYFFBYN I…

ILlanartli, Ceredigion.

[No title]

IMARWOLAETH MR ELIASI I HUGHES,…

Y PARCH J R. HUGHES. (MON),…

Rliymni.

[No title]

Advertising

o FWG Y GWEITHUU.

DIRWY DRON. -

-- - - - - - diesiddiad cnluo.I

[No title]

UNDEB AJf.VETHWYR MON.

D All WAIN ANftEUOL IN 1 ABERGELE…

CYMDEITHAS Y LIBERATOR- j,

III D Vlj FWNIVRqVFIlt t,tJ…

[No title]