Skip to main content
Hide Articles List

1 article on this Page

Advertising

Advertising
Cite
Share

YMFUMAETH. LLINJELL 114M&N. !t.8!(U U BRENINOLI NEW YORK. INMAN t INTERNATIONAL STEAM. SHIf Co., LtMITED. 0 LJIWi. I NEW YORK BOB DYDD I ? MERCHEP 0 Qaeemtowm bob d'dd lao. i Mt Cladtad yn y T.ydydd DcebMth can <t*entf. viddo uurbyw iiatil &tail o'r radd '*ed ag etdJo uurbyw tiaett aral! o'r Mdd Ctadtad yn y Satoon a'r AM Gaban am briaiau thotymoL TArøvg4 Bookinqs i unrhyw ran o'r ,U, not, i)all18than to Canada, yn cyn ""y ]llanit()ba a'r fMoMethaa (xigio,d(tol a Uo-Or tewinol. Ymofyner Í4 RWHÀKUSO, M r.;SCE. & Jo., Za, Wator atrfct. Liverpo nou a r M_ rt W. J. W;t)ia.a. 7, Ma.ket "treft. CarnMTon. T. 8. In(;b&?. High Street. E?nezer; ?ttchard Bfo<.A Co.,3. <?Mhi)t. Port?doc; ?.T. JonM, 6, Ke?r ?roet, Fw??e)i; E. '?"M, 1?. mgh..tre.t. Ban?r; H. J. ?'?. 66, Bryngweoith. CMUwynnrydJd. W. R?ge?M.. 8t?ttonm?ter. Tren"t' H"? W?_ ''?? -?ket atr.ct,Am wch ? ?'?. 'T'?'?'.??' ttreet. Betbe<da; 0. Jonee. <'t.d foetUMice, ''eoyffroM; W. Jrn?, KM.'hit-BtteMt. Con- ?ty; Richard R. Stythe. 39, Bangor-.ttreet, C.r; "LWNELLŸVÖMîmoN: S M ??????H?OL. 160 o Aceri o dtr yn rhodd, gydt Bonn* t fnwefydttfyr. To!erM Arbent){ Deithwyr i bob parth yn Ctntd* t'r Talaothau tjnodig. Yn hwytio o Larpwl bob wythno. Y ante erlong"'À !UneU hou yn 'awn o bob cyitelier.. Saloon, SMond Cabin, aboom- am Y pri-tau 1"1. ? ?c?'S ?y? ? FH.n. M? t.MMtgomery.Liverpoc! 70 Queen-square. B??;"eu 'A H. H?h?, 7, Marketrow, Ami?h! R. J. Thon.M New Market?phce, BtMMa FMti.tof{; H. J. \VtU'am6, 70, Pen. yb? B..h?; W. J. WiUiMM 7, Market ?t' C.rn?von: R.R. Stythc.39. BMRcr- Sr.e? C.rn.rvon; M. GoHie,2n.High-8traet. BMMr; H. J. \V.Ui.m., Brvn-Rweotth CM- Uwyngrydd; M. Jo)!h.m. The Stcres, Ll.n. berLf W Trcvor J. nee, 6, New-street, Pwti&H 6. E. Parry, Slate Merchant Dot- wvddeJen. R.8.0. R. E. Jone-, Roae HtU xt., Conway; J. R. Jonea. 3 MostyncreMent. tJtndndno; R. J. HuKhe*. Post ONoe. Rhoa- tryfau; T c' Inchim. Hi.ih ftreet, Ehenezcr MM. acconntalJt, brynt.og. Nantlle Vale; tVUUame, Nevin a) d Ui'hi*en Richard* .nd Co 5. CorBhin, Fortm%doe; J. Jonee, DeoMch-ttreet. LIanrwat.; \V. fhtUipf. Darby HO-A80, Peumaeatuawr: W. D. Jon.'e. Old Rank. HoJvheatl .-T ? ? AMERICAN LINE -?Bg?? — '?SMTED??fES MAIL STEAMERS. LIVERPOOL TO PHILADELPHIA. EVERY WEDNESDAY. Fhet c!aM fntt-powered eteamehtpa. Accomuiodatton for paasengera equal to any European Line. Paafengers and Roods loaded at Pbttadetphia on the vVharf oi the Pennaytvxnia RaHroad. I'D &HOBTMT AND LE.4T KOUTK TO Till WES"R. Apply, MCBARDSON, &PENCE. A Co., 19 t 22, Water street, Liverpool. LOOAL AOMM.-W.J. William, 7 Market. ttrMt. OMnarvon EvanA & Co., Herald 0 ffice Qamarvon; R. G. Roberta, Rock Cottage,, CreigiM mawr, Ta!yMtn; t<. Roberte, Bgtb. eeda' R. Robtrt*. G!yn)Ufon Hotet. Rtaonan ffeettntog; H. J. WUliame, 70, PenybryD, Bethttd*. ? ?. ,?'?r—1-? k AUSTRALIA. NtiWj ZNA LAND, TAHMANiAZE-A- ?B?? ORIEKT LINE. T???'n?OB PYTHEFNOS, GYDA'R LLYTHYRGODAU 'DYDD i'r Llongaa eanlynol adael LIun- JD dain fet y caD)yn. a Ptymooth nn d:wrcod yn dd!weddaracb, lisples naw diwrocd yn ddiweddarach, gyda Uythyrgodau ei Mewrbydi, am A??Y'' ADELAIDE, MELBOURNE, a SYDNEY. <ftn <t!w yn Colombo a chyn'eryd teithwyr am fo11 borthtaddotdd Anatrata-ia. Aorlong. Tone. H.P. Dyddiad. OPHJR.6,910.9500.Rbag 30 ORIZABA 6,077 7.000. Ion. 13 OROYA 6.057 77,000.Ion 2 ORIENT. 5.3 5.6.00C.Chwet 10 GtU teithwyr yn gadael UUDd..in Mtth dtwrMdyn ddiweddarach M'r ochod ao yn teithio dro« y tir ddat yr aeer)ocg yn Naples. LoMinR Betth. Tttbury Docks. Yr MfertonRau yn mhttth y rhM mwyat a ebyaymaf. Bwydydd o'r fath orea B<!<Ao oer tchyoee, y goleuci trydanol drwy'r UongM, ao &myriad trwyadl. *° ?dltd ? ?nwya Died, Gwe)y. a chyaeoa- derau y ctbao, 17p l7e i 7up. CLVDIAD MM TN OL A N.Alt! j?' bydd y perebeno?on yn (!yfrnot am .eoMriad. Ba choHedion o unrhyw natur Mr f?an y eefyt) "ea y c)oad aUan. at:ere, F. Greea & Co., ac Acdereon, ton.andCo. Offices, Fenehurcb,aveDue, London, deJejan 'i dehhwyr ymofyncr a'r ?Nt !daf yn 6. FeDC?urch Avenue, E.C.. nen Mth oatM, IC.Coekepuretreet.Char. i-tr CroM. S.W nen a'r Gorucbwyliwr yp ?99), ?=,f.?-i?. J. Williams, 7, Market .tr Yn Do)g.Uau. R. C. EvanB. ). MtnatM. WILLIAM WILLIAMS. tCYMRO PUR). PASaENCER No. <7. UNtON STREET. LIVERPOOL. ? DDYMUNA hyabyau ei gydgened) e: .A fod ef yn Bookio PafMngcra gydar BtaMBeM Mreu i bob rMth o'r America, am y ?Su? Hefyd. ceir pob gwybcdaeth am '? hwyUad SteMDer?. end gohebu yn Gymrtt? ?'' yn BaeMeg ? ef, aa.orha y tolir y irylw manylaf i'r Mwi a ymdd.r.edant MLgofaHddo; acbyfarfyddit hwy ar eu dy. {odtS t lerpw!, or mwyn cymeryd gofal priodot o Loggee. -Coffer y cyhiriad ochod. D.&-Cywro Par o Sir Gaen.arton. +- CA:1oTRBF ODDICARTREF I'R UXMRY. AT Y RHAI SYDD YN BWRIADU YMFUDO. ir? aYMUNA HUGH HUGHES, 7, Market Row. Am!wch. bysbyM ei fod ef yn AoMTymfodot drooyrcn Cwnrn?uMsdroe 35m)ynedd; yn Oruchwyliwr -iol droo ?? a Que?.iaDd. i ??'"C?"'?" RBAB A CNYKOWHWYOL o dan y Hywodraeth. Ttwy tod H. Hagbea newydd ddychweiyd ar ot tJthM mUoedd o itUdtroedd yn Canada ac Almories, t?a)t roddt dcegrifiad cywir am y gweitbfeydd, %'r oa.nau.a-r Ueoedd ?oreut I vMd er BweHbau tu hunam. Mae dan o tetnton H. IItlbes yn bsyddogon ary Afail gsgww,ro. Gofetir am eyfarfod pawb ar eu dtMutd t Lerpw). Almoner pent o depvsiti iff. a i fyned grda'r 'K yr 8d T byddont hwy yn dewiø, a'r He goreu yn Hong am y prM betaf ar y pryd. Amgeuer ..b Y. I trwy lythyr. AT BAWB SYDD YK BWRIADU CROESI Y WERYDI). -r\TMUNA LEWIS ROBERTS (aydd ei D ?..anwedi croMi !awer o we.th.au. ."L? T ?mr cae! pob gwybodaeth yn DChyloh agerloDu ((oreu I wahaDol ranau ?.?M??????? an&u e relll o'r byd, Gelhr ymofyn ^g of seg Deu yn baesueg, drwy y.gnfenu "S ? ????? 0 dan ei ??? a rhydd y Cymry nda'u .Ilydd yn Y rhanau gorea o'r &Rer l(impa. Mae yo ff.ith ci fod wedi byw swth unyiwd yn America, ae edur y? fod bynyyn ?..??? 1):8.-Mae Ran L. '3rts d? bela3th a cb<Im«cmldue yo ymyl y Landing Stage. ?AA??? Weiriad Jdyw °?i!S? ROBERTS, f)T,!)M))[ttT A?Mtt, TempetMtce Hote', M, T!TMM*N?'MB"T, Lt?ttFO?. —————YMFUMAETH. rpY GOMER FR CYMRY. "Gwybodaeth <ydd Nerth.' GOMER ROBEK'M(CYMMDoF). WYR I,R DBN RIAS S10N, ?U?.?? S?OOL. Bvdd? i'rr? ? 7" ??"'?'dd '°'? gor6U wrlb groeal v Werydd, Yu nghyda'r jGru rhataf, ..(.. at G.-or Roberts (Uymro Dof) y, hw,, a ?ydd iddy"t -b gwyb- =ankt?ijrnoidiol ?Ir, J.nt,Pau ) r American ???? Rhoddir tocynau i üeithWir lIyda boll agar longau Y, t,, l?i w ,tar, Allan, American? Nationat.Mt?'t T,li, sylw i d'cynau o'r America. Y priei'm tMt t'r Ame?ics- (;W?af Iy "Uoreu I r, Cymry. ?..=?? 'g .?.?S Digon 0 fwy? 1, p, ?, (1ic1:dwch. Nid DiKoao fwy? ?'? ? ? ?.' ua?orwyr. ??'???'?-?????? Ua a gyferfydd &'r rh?l f)'dd 0 ,hili ei obi ar .u ?dSiLerpwt. ?-. ?d y?d? (y Cymry gyd &'u gilyd,' I wr?'. steam re. ??dy'???-??????? .rS. ??, ond ceSwc. y?-??- tA!(<'?c<?po<<a-;< <<"mp) at (.OMKK KUH- ?t8 (Cv?ro D.t). PM.e?-r Agent. Tem?r-.M.te'. 29, Union Street. Liverpool. U?.-Y m?eei dy yn hota?b, yn ymyt y Landing Stt<:e. _— 1- HUGH SONFS, ST PAU? .?A?. IV?POOL. (GyntolO.VIR?I?I? STREET) DYMUNA HUGH jONES hysbyen y D geHir cael pob l(Wyblodaetb yo obylch yr Mertonga. gore. t wahanol barthau o r byd -America, Canada. Austialia, ae hefyd i'r WLADFA GYMREH¡.PATAGUNIA. Gettit gohehu 4g of yo Gymraeg neu ?eMeg. a' heir atebiad g?thM? y ooat. Cyferfyddy thM fvdd d.nei of.! .rea <yf?di I?pw), t?dyCymty gyd.. gilydd yn y rhanau gorcu o r agertODgan. V mae gall H. J dy h'-heth mewn MM Maeus. yu akos I or.&f y r eil ortld, ao hefyd i'r LMding 8t1ge. Pcb cyfteuadra a chyeur Et Mwydd&tr ef yw-Gwe'yau glan so aiy, a h,i,i rbe-ym(,l .m fwyd. lIoty. :»farfyndir twb M eo dyfodiad i'r d.ef gM H. JONM. D Y S G O L ADDYSGOL. IUi" OLYHEAD GRAMMAR SCHOOL. (KO:).:iA LOUQt<), HOLYHEAD. HRAD MASMR Rzv. R. MORGAN JONES, M A.. St. John's C 'ttoge, CaM.bndge. (A Trtiued C( "tific,,ted MMtCt) MeMted by Qualified TeMhere. Pupilo l'rcred for the vari, 'U8 CoUegee, for te Pnbtte Exama. M'l for Couamercial for- sut* A Mmtted camber of HuttdMa received. IZ-tNGSLA?D SCHOOL, SHREWS. i\. BURY. ESTABLISHED 1848. CoUegttte and Commercial hoot for BoMdera and day boy. Terms moderate. For profpectne, *PP'y to tho Prlnolpal. The next tt-rm wit) commonce Jxnaary t9th. D.S. CytcH9fiera'' tttgoMt t feehgyn Cymre)(;i)dye,;uSeMutt:. 6189 T)HYL rROPRIETART SCHOOL. R HYL PROPRIET!RY SCHOOL. Speciat prepartions for University Matricula- tn.n.Loct!, Profeeaion't! Prfiimmory, and 'nnxJt?icat CoUe?c. Entnmoe NxammatioM. or for Commercial Life. N(fu'!y four hundred of the Read ?M, ast.er!). jfuptln haTe pagdd the above and other oduoa- ProepcctM. &< may be obtained on appUca- tion toE: W. KeatinM, Esq., Rhyt, or to the Head Maater.- ReT. R. 0. Thomas, (late of Dfganwy Schoot. MASNACHOL. ? DWYRAN. GRIFFITH OWEN, Tailor and Draper, t DDYMUNA by?byxn y cyhoedd f<'d A Mrddo St' ek o FrethynM o'r patrymaa A?.f..w(Id. GwcetrSiwtiaaMfyt -ybudd, a eiorheir <St a'r ?ty)f mwyaf d weddar. M mMttat' t'w gwtmenmd yn Arfon, mM wedi ymgymeryd Sg anor Maanacbdy cySeae yn Ii), HIGH STREET, CARNARVON Bydd y masMchdy yn agorod bob dydd Merchet aStdwrn. Hefyd, bydd yn Nghwm. ygto bob Gwener Cyffif yn nhy Mr Griffith Roberta, G)yndwr Tertaee, ao yn Mtogetoi bob ffttr a mMchn&d. Spec'aUtiea mewn WAtr.rrrooh t tetbion a mereht.d. Ymwellad buan a <yM f(,ddlon wydd. 1 7489 MUSIC WAREHOUSE, 106, HOLT ROAD, LIVERPOOL. r\YMUNA D. R. JOKES & CO. (ALAw i-? MADca), woeyd va hyebya cu bod wedt 3YMUD i fMnachdy heikethach a mwy tyneut, 106, HOLT ROAD, LIVERPOOL. Organs. Harmoniums, &0., (Newydd M ttUlaw), bob MMer mewn Stoo. (,, nr tm y ptieiau mwyaf rhetymo). Rboddir y teterau goreu i bawb. Dfmfonir Tutwr proCttdot i adgywetno, &o. "GWLAD Y DELYN" (J. )Tenry). Prt) la (cyfaddas i bob Uaia), a phob CM f?werth ei ohaou, i'w chael gMyr ALAW t06. HOLT ROAD. LIVERPOOL. Y DDANODD A WELLHEIR AR DARAWIAD GAJf NERV?NE??? ,1'& du:r Dand. Ar i?JUi?Tii??o?eith?u digw.g symda ymaith Gur, tymudtynunthGur, ?'?-DTTM?l?t? ?.???-D U ?i ?? Dyoddeftus been dychrynllyd am ddyddiau mewn dau dda.t m- d "b dreddmai,. ev.- ?l,,rwyd?'.f.4d mG:;ae8ru' hyny- Er lfllaWenYdd ¡::idiodd y boeu yn eb. r f?-w..Yodl d C, ef ddhea nrydd & hoUoI. Ar ol hyny oefM y rhyddhftd ?wy&f dichonndwy oddiwrth Rur niwralgaidd mewm pen trwy gymervd pod?-ar neu bump dTferyn o Nervine Bunter aj :wmpyu o siwm gwyj).' —rarch Aubrey C. Price. B. A (diweddM wyii.Panh ,-leg ?-owydd, 1460 W?TSB? MEM ??o tDtend to Marry — t?iB? ME"! ThE MAG)C MtRROR. ALL MFM?''??'?'?' '??D? u.urod by ¡tl brigbl re8ecnon. A tttt?Md from evU t" who po*M&t ".?. H'PPIDe» 1 ?t?Su?MOtt. ?h? 9BMW. MtfnUB, ?t 'ï: .f=_¡ffl£LD. b. MASNACHOL BUDDUGOLIAETR MEIBION LLAFUR. CTDGAN I LEI8IAV MEIBON. M.a<tto. "BETHLEHEM" (CANTATA NADOLIG), Sol-Sa, 9c., H. N. 28 6o. GEMAU CORAWL, !c yr un. ANTHEMAUREAGOROL I Gymanfaoodd, &c., RhM I hy4 7 yn barod I'w e"l gan T)A?ID JONES, (Arg-ffydd), RHOSYMEDRE, RUABON. HYSBYSIAD PWYSIG. Yr holl oedd sr werth gan Pencerdd Mat-lor caoJ n awr gan D. Jones TN mila ac NID gan yr Awdwr. 18, PALACE S f I't E E f CA HNARVüN. POD MATH 0 WATCHES, CLOCIAU, JEWELLERY, &c. Y LLE GOREU A EHATAF. .MODRiffAU PRIODASOL (YSTAFELL O'R NEILLDU I DDEWIS). Cofiwch y CyMriad— DAVID PARRY, PRACTICAL WATCHMAKER, JEW- ELLER, & OPTICIAN, 8, Palace Street, CAEBNARFON. LLEWELYN PAtiRl 8EF FFUG.RANES YN GOSOD ALLAN ECHRYSLONRWYDD BywrD Y MEDDWYN A BENDITHION LLW YRYMIA- RTHODILD GAN LLEW LLWYFO. Gellir cael yr uchod yn awr wedl d argraffu yo Dyfr, prte 6c. Drwy y poet, 71c. Toteraa atferu11 Lyfrwerthwyr. ArehebMn t'w hamfon i Swyddft'r j9enedl, aernarfon. CADE'S GOUT & TtHEUMATIC TRILLS. THE FIRST TWO PILLS TOOK THE FAIN AWAY. EADE'S Q ?' Co))oge-p&r):-nHM, -T?)7-< AtD?E f'S a tt-? ) TIT LiT jS. Kensai-?reen, Lon- Jj 1. don, W., May, 1891. E ADE'S TtILLS. DeMSir.-I fed it my j_ duty to teU you I h&d .Rheu- EADE'S PILLS ?t'c Gout twce, and hd T?ADE'S T) ILLS. ??p ?. ?? ? three weeks. I cannot describe he pain I Buffered. I rend your advertisement, and ooked upon it 88 all othel"ti. A brother äignallIllLIl Try them." I did so, THE FIRST TWO PIUS TOOK THE FAIN AWAY in few hourv, and I was able to resume my work. No :h::hn:rb e Ita:ro: GOUT. mc?nded them to all whom have heard complaining of DHEUMATISM. Ncu?a"' ?e? i ho?e ?o oni? ?lfdoubtm G 01-TT. JAN. PETTENGALL w ELTMATISM. Mr G. Eadc. EADE'S GOUT & T)_) HEUMATIC TRILLS. Prep&red on!y by GEORGE BADE, 72, GoaweU Road, London, E.C., and 801d by all 111 Bo'tt)es, Is. lid. aud :28. 9d. iriADE'S GOUT & j) HEUMATIC 'r)IL.LS, THE BEST MEDICINE FOR BILE. THE BEST MEDICINE FOR WIND. THE BEST MEDICINE FOR INDIGESTION IS CADE'S A NTIBILIOUS TRILLS. u mov r tatio and fe?eih state of TSh TZITC' W, c=eoi.1 -.diti.n f the LIVER, relieve the system of all impurities; which, Ily = Ul l ting in the blood, in j uriously affect the .ti.f the KIDNEYS, =d by i-omoving the cauøes of so much discomfort, restore the vital ener- gi? of body -d mind. ?ADES A NTIBILIOUS TRILLS. Sold by all Chemists {n Boxes, Is lid and 2s 9d, or mailed Fm oR rowipt of remittance by GEORGE EADE, 72, 0-mweU ROW, London E,C. ?S)E? °' ANTIBILlSuS ir)ILL8. WATCHED, CLUCiAU A PHOB MATH 0 FODlf¡VYAU. &c. Y LLE GOREU A RHATAF I GAEL Y NVYDDAU UCHOD YDYV HEN SIOP JOHN HUGHES 8TBYD LLYN, CALBNABFON ROBERTS & OWEN. PERCHENOGION DWY GAJ\ N?WYDD, PRIS CHWE' CHEINIOG YR UN. Y GAREG. AML GNOC ADYR Y GAREG. R. S?°????°?.A.M. CAN I BARITONE, YN<Y DDAU NODIANT. Y GWR A'R SIACED WEN. (Y CHWARELWR.) CAN I DENOR. Y QN&IAU A'B OERDDOMAETH QAJf EOS BRADWEN. YN Y DDAU KODIANT. Argraffwyd ae ar werlhg- D. W. Davies, &Ca. r?OWLE'S PENNYROYAL and STEEL J. PILLS FOR FEMALES, quickly con-ect all irreg laritiag, remove all obstructions and relieve ? 0 distreming sptoms 80 prevalent with the sex. BoxM, !a 1? and 2s M, of all Chcmistø. Sent anywhere on l'eOO'pt of 15 or 34 stampa by the maher, F. T. TowJe, Chemist, Birmingham. No 1 UbOhGE'S PILE AND GRAVEL PILLS. No 2—GEORGE'S GRAVEL PILLS. j No 3—GEORGE'S PILLS FOR THE PILES. MA8XACHOL. BBS" II g-?-. l?p ir -A- 11 1 1 HIGHLY RECOM- MENDED by Med ical Men, & UniTer:- a)!yhe]dinhigh esteem. GEORGE'S PILE AND GRAVEL PILLS Yn ddiddadt hon ydyw y Feddysiniaeth fwyaf hynod yn yr oes. GEORGE'S PILE AND GRAVEL PILLS Ydynt erbyn hpddyw yn adnabyddus yn mhob gw!ad ware'ddtedtg dan haul. GEORGE'S PILE AND GRAVEL PILLS Ydynt wedi eu certiSo yn feddyginiaeth berffaith effeithiol a diogel gan amryw o Ddoctnriaid a Fferyilwyr Lloegr a'r Amerig. GEORGE'S PILE AND GRAVEL PILLS Y maent yn anghydmarot er symud y Piles a'r Gravel, a Huaws o anhwytder&a erai)! eydd bob amser yn ou can)yn, megys GEORGE'S PILE ANf) GRAVEL PILLS Poen yn ycefn, Ysgafnder yrl y pen, DfSygTreuhad.Rhwvmedd.Llyngyr Man, DifTyg Anadl, Poen yn yr Arena;). DitTYg At)adA), ND GRAVEL PILLS Poen yn y Lwynau, Surni a gwynt yn yr Ystumng, Poen dirfawr yn y C,11, nddion, Gwaew, Colic, Teimlad o bwysau ya y cefn, Dwfr Poeth, Dwfr-ataHad, Gweiediad yn bw! anept'tr. GEORGE'S PILE AND GRAVEL PILLS Bnan symudi.Lt eychder a bias annymunot ar y Genau, Chwyddyn y Ctuntau a'r Traed, Poen yn y morwddydydd. < GEORGE'S PILE AND GRAVEL PILLS ?? A symudant bob rhwyatr o'r Arenan, yr Afu, a rhedfeydd y dwfr. GEORGE'S PILE AND GRAVEL PILLS A welthred ant fel ewyn er symud yr hott boenau a acht)sir gan y Piles a r Gravel. GEORGE'S PILE AND GRAVEL PILLS Dylent gael eu cadw yn wastad wrth taw, gan y tuedda ymer)'d yehydig o honynt ar ymddangoeisd cyntaf y do!uriau hyn i roddi ataliad buan ar eu cynydd. GEORGE'S PILE AND GRAVEL FILLS Bydd i'r porsonau hyny sydd yn gweithio mewn Heoedd )]aith, ac yn anadtu awyr amhur, neu yn dityn gatwedigaeth e'steddos, gael fod y Pe)em hyn yn ammhrisiadwy iddyct. GEORGE'S MLE AND GRAVEL PILLS Adferwyd iechyd miloedd drwy y foddygin!aeth hon, a hyny pan ddatgenid gan Veddygon en bod mewn sefy)!fa, anobeithio). GEORGES PILE AND GRAVEL PILLS Ar werth mewn Mychau, Is lic a 2s 9c yr un, gan bob ffcryHydd parchus yn yr hott fyd. Drwy y pnst, Is 4c a 2s 9e yr un, mewn stamps. GEORGE'S PILE AND GRAVEL PILLS Gochetwch dwyUwyr! Y mae poblogrwydd d!gyn'c)yb y Pe!eci hyn drwy yr holl fyd wedi temtiorhai personau4iegwyddora thl'ach wantl1 ¡'w hefelvrnu,ac yo am) twyllir y c)af t gndu ei fod yn cel Pd!eni gwirione tdti) GEORGE, pan nad ydyw end yn cae t ryw GYMYSGEDD DlWERTH A PHERYGLUS yn eu He. Mae enw y Gwneuthurwr wrth bob btwch o'r t'eleni gwirionfddot. GEORGE'S PILE AND GRAVEL PILLS 6. Y mae Percbenog y Peleni hyn wedi derbyn droB ddwy nt o Dystiolaethau pwya'g o eHeithio)rwydd y feddygiji'Mth bon, ac yn eu plith mae amryw nddiwrth Feddygon a Fferv))wyr. MFF)DYGINIAETH OLODFAWR LTOLLOWAY'S DILLS AND OINTMENT. Y PELENAU vaol ac a ymudant auhwylderau ar yr )AFU, Y?YST??G.? YR 'EL'WLO? A'R C:OLU!)NO.?. C'ryfhznt ae adffrant i iechyd gyfansoddiadan elddih.idd, ac y maBnt yn feddyginiaeth ammhrisiadwy werthfawr "t bob anhwylder ag y mae merched 0 bob oedrau yn agorod idiynt, i Blant a rbai mewn oed n!e gellir rhoddi pri9 rliy Uthel arnynt. YR E\AINT 8ydd feddtgiataeth anSae!ed!g at goesau doJarua, breatiau tored)!?, M hen ddoturiau o bob math. Y tBM yn dra eSeith.ot at y Gymatwat (Gout) a'r (ewynw&t (Rheamatiam). AT ANH\ YLDEH, Y FREST, GYODFAU DOLURU, ('cre Throa:s). HRONCHITIP!. PESWCH. ANWYD, A PHOB MATH 0 AFIECHYDON A THARUDIADAU AR Y CROEN.NIDOE8EIGYDMAR. Gwncnthu'fdif; yn unig yn Sefydliad Thnmaa HoDoway, 7S, New Oxford atreut, (diweddar S33. Oxford Street), London. Swerthir mown blychau neu botiau am If, qe, 28 ge, 48 60, U' 22) a 33B yr un, a gellir eu cae) gan bob Fferyllydd drwy yr holt fyd. I\ltDDYGINI¡\ETH RYFEDDOL PELENAU BEECH AM. w(,Ila anbwrlderau biistlaidd a gyenol, mcgis gwyut a phoen yn yr ystumog, car yn I y ys,7afiicfer, tciml:ld 0 Jawnder yn yr ystuog' ar 01 bwyta, c,vsc:adrwydcl, anwyd, POI dHf.rg archwaeth, byrdm anadl, rhwvmedd, ysniotiau ar Y croen, diffyg cwsg, brendd- wydlOn annymullol, a phob math 0 deiruladau g?euol a chryndod, &c. RHYDD Y ¡)UOGS GYNTLF Sid yw byn. daer bob dyoddefydd i prawf ar uu o'r lHychau Menau hyn, a chydna.hyddant eu bod yu WEKTH GINI Y BLYCH- I AD. I PELENAU BEECHAM, drwy eu cymeryd fel y cyfftrwydJir, it adfcr ferched i iechyd cyBawn. SYffilllhut nr uuwaith bob atalfa ac itfreoleidd-dra yn y corph. Tuagat YSTUMOG WAN, DIFFYG TREULIAD, IAU AFIACH, gweithrfdnnt fel cyfarcdd; ychydig ddognM a weithredant yn thyfeddol ar yr organ-bywydol; cudaruhnttt y gyftuidrefn gieuot; adfertnt yt hir-golledig brydwedd: <tygant yn ajchwaeth, a chrylhaut hoU ym y corph. Y mae y ffeithiau" hyn yn rhui a gydnabyddwyd gan nioedd, yn mill)b dosbarth 0 gymdeithas; ac un o'r prawfion goreu atiach ydynt peJenau Beecham yn cael y gwertbiant mwy.tf o'r holl feddyginiaethau bremtebol yn y byd. Rboddir cyfarwyddmdtn Hawn gyda phoù Blychiad. Mewn BIychau 91c, Is Ic, a 2a 9o yr un. Pajotoir yn unif: fmn THOMAS BEECHAM. St. HdeM, Swydd LtLncaster, Uoeg)f. I ?.? '????? 0 BWYS I FFERMWYR, AC ERAILL. T LLE MWYAF MANTEISIOL I BRYNU GYNAU, newyddion ac aJJ law o'r ywBeuthurmd goren MUZZEL A BREECH LOADERS ydyw gryda HUGH OWEN, GREENWICH HOUSE, HIGH STREET, BANGOn, LLE CEIB DEWISIAD DA. WILLIAMS (PONTARDAWE) WORM LOZENGES. Am dros ddeng mlynedd ar hugam y mae y wArlhrawr hon wedi proll yn llddiant perffaith. Y mae yr a. ga ar blant eiddil a gwanaidd (hrd yo nod pan wedi eu rhoddi i yn megys Y nm y pientyu tenen, gwyneb-weiw, ywyd, trwy gymelJd y Lo7enget?, yn cael gwared o'i blauau poenydiol, 00 vn dyfod yn iiwh, a by?nog, uw y mae Tn ymftiwt yn Ue p 11 r ei warcbéidWJ1'. Arwel?th nbl eb u am 91c 18 He, a 28 9c, Xe'Plw7 a Ywe?&wyT &tent Medicines, l ,) n ett ?j4 Btamr* odd?iwrth JOHN DATIES, Chemist, 30, Hi<!h street, SWANSEA. i ST AiiDARD DOMESTIC r 1 :1 Sold Everywta-e in Botdes, 9d. Acts like a 'ham on hard Water, softening it, and almost doing away with the need for Soap ("'u.rdø, which mean a loss of Soap, am entirely and washing bewmw a tJothes left to soak over night in water, with a of tltis Am-onia added, can be cle.anøed more re<tdily than if washed in the ordinary way. W ool1el'\s and need less rubbing and are not 80 liable to shrink. For removing grease and dirt from clothing, and all textile fabrics, it found much better and than 3oap. Tle cA,?urs in Carpets if spon g e d with it are ade ;t:k tleCz.ts :J¡ei:anilveo ia:d Goods like magic. Saves labour. Time and Soap STANDARD Domestic AMMONIA For Washing and Cleaning Everything'. the Standard Ammonia Co., Ld., Old Ford t London, E. BY <??? TOHER SPECIAL <?!B!M??!- MAJESTY APPOINT- M S ? S'<J<C THS MENT ???S?? QUEEN. B AS JFOJf: ?JVT) ?'' ? SPECIALITIES OP STERUM VALUE.1 HIGHEST EXHIBtTION HONOTJBS. FUR BRIGHT. SILVERY, QUICI -OLISH -m ? ? j t-, fOR STOVES & GRATES, & ? ????.?? PLUMBMO" ?? ? ?'' STOVE POUSH. ? 9 ? Alw?y* Bri<M & Be*ntt<nl. tn Ltrge P'Mtket* M. & 2d. <Mh. KIEV'S "soM m t:c S(?RE"OLUE "I No sigivENT. OIll'LT .11' fl. (,O'U, CI" ed. t M. SO?HO a?UAMt. MtKDOf. MfM?MN t FOR KNIVES, FORKS, BRASS, AND STEEL WORK, &c.,&c. Won't wear the Blades like others. 6d and 1 Tins, NIXEVS "CERVU8" I KNtFE POLtSH OF ALL STOREKEEPER,3 EVEIŒWIlERE Wholesale: W. G. XIXEY. London. England. T7VERY HEAD of & FAMILY sho?dd fj f)end for Harper Twelvetrees' H!ustrat<'d Price Liøt of Laundry Machinery, and Pamphlet entitled, "How to Wash at Home," containing most valuable experience. Easy WnnB, from 28 6d per veek.-HkmER TwrxvrrRm launary Engineer, 8, City Road, Lonodn. GEMA U RHAD.—Bydd t siopwyr gan fod y Stoc fwvaf a'r prisiall yn MMnMhdy MiHingtoa, 12, Houndtditch Lo'<d"n. GeUit faet Ctot'tM. Oritduron CyUi:t, Crtbau, Gwydr-ddryehan, Pibe!- PyKan. ?Mlim, Aocordione, Jubilee Jewel! My. QatalQe darlaniedig i'w gMt yn rhad eefydlwyd 1M7. MASNACHOL. i X TErLWNGLW PAWB ?? /\CWYNIOFY CLAP A Ft beth yw Asthma P AnadUad byr A OM rhagor nag un math 0 Aethm a Oet, daa—nn yn barhaol a'r tt?l! yn dyfod yo mben ar adan Gelwir y cynb.)f yn conit.u., a'r oM yn ptftoJte<'<. Pa beth sydd yn achOlOI Asthma ? Culhan, a y pibau meinlo 8ydrl yr. arwaiu o'r corn ypgyfalnt. Pa feddyglniaeth Byddwedi rlloddl had buaa t anoirtf P bersonau a ddyoddefent ad diwr th Astbmo, Peawch, Anvvd, DiSyc AnMH. a,'r frv«ni *— BALSAM OF HONEY TUDOR WHJJAMS. i GAN mai Oerfe) acAcwydydywftf-chreohd Gae.hos pob clefyd yn mron, diddadl led miloedd yn myned i'r bedd yn anameeToi o e)Bi6NCMtmeddyginiMtb bwrpMo! a phryf'- lawn. Ymaflodd yr anwyd ynwyf mor ddf- sym.th a lle!dryn y nos, D6S ya mron ym- dori gan beewch yn d dibaid, hob ond ycbydig nrphwyadra, CM yr oeddwn wed) credn ty mn<! wcdt cap! fy n&! gan y darfodediganth ac yn Dgbal101 y p-en dlrdynol oedd trwy I, ngbyfanooddiad, anfonais am BALSAM OF HONEY TUDOR WtLMAMS, a ohymeralJl tUB lIorald ar fef olAf y botel; a cbrn peo tti mynyd yr *\edd ,peo'll'cb wedi pcidio irMtdta anghyffrc din. Cymerak yr o!!of!ynwye!"dybote), ac Mbyn heddyw yr wyf yn gaMndiotch i'rDrefn Fawr, yn nghyda'r wybodaeth aa y Feddygtniaeth ho'\ am fy mod yn idyn iac e niaeth ddalonus ho am fy mod yn ddyn iMh.—Ydwyf, yr eiddc. h yn hoUot iach, Aberdtf. IRAAo THORAX. HATGANIAD nYMUNOL &RALL t II Bum yn mawr am nii-ralyn guethdra, pool i 8 y ircst; bum bclyd am bum' miynt-dti yn oael dirfawr amgylcb, Li al1e.swo gyPgu 1111 gorwecld '1 amgyicb, Li ailaswn gyo s 5 u AT? ?!riniaeth feddy.?,-ol n08 dydd. Bum 0 don riniaeth feddygoi am un-Tylynedd-ar.ddeg bum 0 dan driDtMth yn Yetytai Ht;f'(ord, Buxton, a 8ontbport, onn y Y1l ofer. Dywedodd y meddygon wrtbyf na alia. 0 ddit?gwyl gwell hau.g&otymod yn 64 m!M).dd oed. Ar o! 1)wed eymaint 0 eiarad am BAlpA? ?F HONEY TU) '? WILLIAMS, rhoddais brawf arno., ae tjr I darfu dogn gyntaf road) rhyddhsf ebtwydd < mi i anpdlu. Yr oedd pn(,ri y gu -,(d o'r yepytaict yn Ileibau. Difianodd y c?ct Ctrs, fel t?wyngy. fuedd, I bedwar gwynt y IIC "dd, ae yn mb(oIl ycbJ diíC wytbnoeBD, drwy d. t'nyddiadparhcus o B?)e&m of Horfy Tudor '? !)ain< adfirwyd Ii i Iy iecbyd da r.rferol. Y 1\ riwyf bi } n ddy ledowyddarnaf ianffn i ch?iy dyetio!aeth Con¡DgbY-StJ:tct, 1Il=", I!1i 26aln, 1890." MAE MILOEDD 0 BL?T WEM EU HACHUB 0 F?PWOLAETH Croup, Bronchitis, l'ae, wedl i bobpeth Y Ifordn I brcfl v peth ydyw proD drooocl eich hai,ain. 0' yn J. digedi,r: ni clewo eicb F'iOi. D,Fl,-Gwertbir Bal,pm of Honey Tnd'r Wii)icmf gan bob FfcryUydd drwy yr bo!J lyo, mewn e08trt'hu, hie, 2. tic, Deu trwy y poet yn rhad am ie Se a 3s — Percbencj.( n. TUDOR WILLIAMS, R.D.8.L.. ABEBDARE. 'D?H?AEL'S ALMANAC FOR 1893, contains Hint" to Farmers and Gardeners; Birthday Information for every day of the year, the F&te ofimy child born during 1893. When to Buy, Sei), Court,; Marry, Set Fow)s, Seek Employment, 'Cign Con ra(!tii, A?;k Favors, Speculate, Hire Servants, TVavel, Remove, Deal ,ith Others., H geueral Predictions tabJea; The Horrors of Vivisection Theosophy. The Mis.iouaries. The late Duke oi Claren(?e, &c., &0. 112 pagc, Price 6d. post ee 7d. RAPHAEL'S Book of F&te. Exp]aina the Cards md tells the Fate of anyone, ts, by poet ta Id. RAPHAEL'S Book of Dreams, Is. The onty Ù1le Intereter of dream IList bavm'g APHAEL'S. RAPHAEL'S Key to Astrology will en&ble any ODe to cast their own horoscope and read their own Planet. Price Is. post free Is Id. Foulabam & Co. 4, Pilgrim Street, Ludgate Hill, E.C., Davies, haugor, and all Stationers. rpBE STAIDARD TIFE ASSURAKCE COMPANY. ESTABLTHED 1825 I'i'TESTED FUNDS £7,500,000 ANUAL BEVFNIIE Li,coo,ooo BONUS DISTRIBUTED.CS.OCO.OOO LIFE POMCIES AXB E'<COWMENTS. Wb&LD WJM Afn NONFORFRITABLLI DEFKRRFD FOR iMMEDtATE PAYMENT OF Ct.A!tH. s For Proepectns Md a)! information apply to J. P. MORRIS, Bodhyfryd. Car. narvoB. < J. B. NIXON, Bank Ptacf, Bangor, (Agents. '1'ROMAS G. OWEN, 28a. Caatte j Agents. Square, C&rnarvon, Liv??' AddrMB 19, CM?e Street. ASK TOUR CHANDLER OR GROCER FOR PHOSPHOR PATENT SOAP Agenta WMted. OfBce: 39, OidhaU street, Liverpool. T) QTEWART AND CO., -T)ETROLEUM TTMPORTERS, 39, OLDHALL ST., T IVERFOOL, Are Sellers of the best Lrtmd of BURNING AND OTHER OILS at toweet pneeø. Compam the undermentioned prices with .ther quo?S? Russian Fetroleum, PHOSPHOR bnmd, 130' ttst, 5d per ?aUon; Amehcan Petroleum, best quality, BEACON LIGHT, brand, 120° test, 5id; American Petroleum, JESSAMINE bmnd, 120° tc?t, 5d per gallon. NIOBE.fSupernne S'.fety Oil, 150 test, free from time)), anitaNe for drawing room lamps), 6!d per Plloz. T UBRICATING OIL. We are SeUera of the best and ChoaTest Mineral Oi)s, Suitable for every dMcription ef Machinery, 8pecific gravity, 007. fue in cu8k8 at JOd per gallon. The above quotations are for Oil in atore.LiTer- poot or Birkenhead, and, being specially low, are for cash in a days. R. STEWART AND no., PETROLEUM IMPORTERS, 39, OLDHALL ST., LIVERPOOL, Ask your Grocer or Chand]er for PHOSPHOR PATENT SOAP. Tptepr.ad., "Devoogd." Tc)eph. No., 834, Livprpoo!. P.O. Box., No. 205, Liverpoo). Oftice: 39,OHhaU8t., LiTerpool. CELANDINE.-Meddytiniaeth a)cr a ? Gym. Gwarentir y bydd iddt eymnd Cymo'r gwraidd pan y metht pob mOOdyg I iniaeth trail. Gel!:r ei Kyrnhwyao yn rhwydd i'w wifgo gyda'r MC'diau tyMf, a rbydd welt; badMcr mown wyt hnoo. Nid ott e<Meo tori MMoedd o ganmo!iaetbau yn rhad, nea aafonu- I potel la am la 2c, K'n Chave Md Jackson i?m, al Hereford. Gornchwyltwr, Mr R JoM*, FferyUydd. Tarf-Bqaare, CaemMioa J MASNACHOL EinRhestr ( Ddiweddaraf' Llyfrau Newyddion. A rgraffiadau t/cwljddion (rltad), +};+ Gweddi/lion, <&c. I Hughes & Son VtT -R 1-3 1:2C 1-1 _A_ 21 CW- Yn Ilwr vn Aur: Lledr, gyda Dwy Logoll-pna SWI.LT. Dyddadur Neituydd: y DYDDIADUR Am 1893-(CymMcg s Sf-esnoj yighyd.) Rliatif a MwyJ DJllyddiol a gyhoeddir _h Yn awr yn Barod-PRIS CEINIOG. A ,? I A A:Y.! Y FI.WY3DYN 1S33. Newydd ei L.'1)\Vll Amlen, 1 Athrylitli GIUI y PARCO. J. CEL'LA\'j)D WILLIAM Gyda Byr-Cogant, a Dar!M o Ccir!o$ a'i Fcrdt. MM yr w.lwr yn go.od 0 llacn y .1.¡!1 ]rif Notiwettllion Athrylith Cdriùg mwn duB ûuiaJvl. l>ar- llena fel Chwcdl 0'1 ddeehreu LIyfr Newydd aratl-Mewn LIian, pri) 1/- TALES FOR SCIIOOL <& HOME, (IsWEMB) Cant 0 Hanesioij Difyrus Gyda Cherf-lunun rhagorol, A Gei,lechre$ GYI/lfacg a Sawleg t bob YI Ad,ty,g ae i gyuorthwyo plant Cymr" I ,1<1,,1100, deall, cyfieitha. &c., o'r Gymrag i'I' Sae"ng; a h,ny mcwn ?nt. '? yo r¡¡wym ° Cod yn dd¡'ddorol drol bon I'r 'j..L 33JLnGEN COPJ crFLA WS 0 Hanes Me!ho(fis{:aeih Cymra, Am 7s. 6c. j MM yr hyn ?) yp ngwejdin o'r GKatth S?onc: hwn rn ? DVDDOROL, yn eaf.lei ,:y"yg X?t?o: m<'m Mi<t)t f!t<<i!M, 7.6. ) Cyheeddiad NEILLDUOL am ychydtg' amler yn unig- Traethodau Denijddo) Y Parch. Dr. EDWARDS, Bala. Yn D.?tbd. By.gclu Addy,gM,,I, Prh-LUn (am aIDser '11 unig)- 3s. 6c I U- YN AWB YN BAROD. ABORAFHAD NEWYDD A CHYFLAWX, tM Argra&ad y Bobl, o 'CANWYLL Y CYMRY:' GM FICER PRICHARD, Llanymddyfri. 00° 1: yr Argraffiad hwn yn cael ei <I,lIr,'n am V 2!/6,M<t" L/«f)! 1, 1. LLYFB DA 7s. 6c. AM 3s. Gc. BRECXE- TI-IATJ Y diweddar Edw. Morgan, Dyifryn, Wtdl' ei llU:Ilf'1«fil.u øl1a, OwerlMr yr ail Rm y pMI uchod, a UIOD P.O. dalli ar 11nwaith. aicrhau copl Pregelhatl tf" 1 hagorol a pho1)lug,id,\ byo, y yr "e1I oi yn fuan am y Idb bra "'01. Mewr, Lii<lII¡ J,'yt'l!jr",laIIQMcUrtdig. YN AWR YN BAROD. CyAocJJtUtf Vc?vy(ld t'r G'u'«t'<A Pe/ligamp- COLL GWYNFA (PARADISE LOST). gan MUton. Gydt NeditdM ar Athrylith Mdton. Pria tynttNf;, 5' CynYi{'r y Argr<tm<Mt prMtnet (4t8 t.d.), metn ?mn <MfM<,MD 2 Y BEIBL DARH!NtA))OL 4R Y Testament Newydd- Gan J. KITTO, F.S.A. Ycghyda XODIADAU YCHWANEGOL Y Parch OWJE!f THOMAS, DD., Lerpwl. 6S* Mexa dwy ey' Lyhiw. Lli"n h.txH. 12,8. M!rHEG HARDD. Mae gwerth:iiiit .ti,iwr nr ei:i Ilar.-rtiiffad 'T'AITij Y PERLQINII Ac ?KL AMiHEG yd.)<!if ?'w Lyf?ueydd m"l' ¡:yl¡,dd" Y iliac yff C.Su.)?bf?.. ydd, y ruai a gustia8;¡ul £1,200. 1)1' leil eoch, l'ris 51. Dau Lyfr Rhagorol G«!t y ditl,-edA(Lr ]JUTC/¡. J. lJu!lltl,s, LtTIJwl, Cydymaith yr rsgrythyr, (308 t.d.), A Drych Prophwydoliaeth, (32Gt.d.) Gyda Darluniau Ysblenydd. eiIldnoJ yn Awr rn barod. Men L l i, yr Un. (C>'h"cddcdig fa A"Uorol am a/dp ) MASNACHOL. CYFANSODDIADAU CERDDOROL. OAK W. T. HAl\IUEL. 26, HENRIETTA STREET. ABERTAWE ANTHEMAU, (at Callu, &e.) 1. Nor haw.tdgar yw Dy Bbyll," (dt,ddeg mil wedi eugwerthll). Solfb :g, H,. 4(',  yw fy mugail" (?ithfld m).Sottfa2.li.N.tr. 3. "I ?ill -i, ,f tl?,- f the f.rd. (Anthem symJ i bhmt.) Sol-tf.t Ic, H.N. 'Jc. 4. Cydgan i "Stünn the uf Sin." (Yn agos i ddcL mil wedi eu gwclthu. (Gctriau Cyror:l" tr yr un copi). Sot.tfa, If. 5. Rhan-g:m, "Y Deigr)'n" (y ddJlu nùdianc ill). 2e, 6. Can t sopr.mo neu dcnur, Gwhtd fy meb- yd." (YrcilfcdM). 6c. 7. Caiiig, "Bri;iUm gvnt¡f y gwauwyn. (Y beithfcd M). S"J,íb J}e, H.N. 3L'. LLYFRAU AT WASANAETH YR YSGOL SL'L. Rh:tn Ia{ 11 &tlm:tii yr Ysgol Sut." (Yr Nrytli- fed tit). (Yu y r)i:ui hun umc CartrefC;<u yH r netoedd) Sol-ii':t, 3c. 9. RItan2it, "S'llmau yr YsgoJ. IY dt'), deddiU). Sol.ffa 3c. I'w cael, gy(lt h);tead.U yn mug', oddhvrth yr awdwr, Curwc-n House 2C, Heuhettit utreet, jnLOBE }"URNISHING cmIPAXY, Dodrcfnwyr Tai Cyflawn, :lIan- wertliol. 12, 14, 16, a 18, 1'MtUROKE PLACE, I.EHFWL. DODREFX AM AJ:IAN. M;U AR Y GYF. UDlŒF; I.OC-FHM'RYCIOL AM BItISIAl AltIAN PAITOD. CWMXI DUDRHFNUI. Y tjrLOBE yw yr hynaf rhai ,yddyn dwynyn ar y yn y y maent yn eyllenwi i dai, glvc:,tai, a phalas!m, Uttwcr i:twu rhatach nag y gwna y IlIwyafrif 0'1' 1II:nachdai sydd gwcrthu tttn uri.m parod yu uuig. Yr ydym yn aHuog i wncyd hyn drwy fod gt'nym gytataf mawr at cin falwad, nc hcfyd drwy ein bod yn wueuthurwyr y prit nwyddau a wprthwtl. MU OEi EI:'ilE!; StCRWYDD. DIM TREL'I.IAU YCUWAXEGOL, ARK1X CYFUNI)I(EFN HJU-FEX- THYCJUL. Y MM cm duU teg a chYfiawn o ddwyn fiu masnaett yn miacn, a'u tdl'rau rhcsymu!, a'r prisiau isci mor adtiabyddua trwy Ogtcdd UocRr a Chymru, M uad o.'s eisiau yehwaueg o sylwada Tclerau cyffrcduiol, y rhai, fodd bynag, y geUircuticwidiKytMtodcyHcusdcraueiu ew,mcriaid. Ta1iadau wythnosol, mi,ol Ii SwLu y Pryniant lOp, Talitid 0 3 6 yr 8nos. chwarterol 0?0 „ 201?, 0 5 0 „ .'Up, „ 0100 „ „ t?P. „ On 6 „ MOp. 400 „ Bydd i arctiwittad o'n !toc roddi ar uuwaith foddhad i'r rhai sydd yn bwriadu pwrcaf-u, em bod yii rhoddi gwcH gwt'rth a thctcrau hawdd- ach o daHadau ua'r un masuachdy cyffelyb yu y TaJaethlLU. I)U!')?HF?nt A?f AttlAN, NEU AU Y UYyL'M)REl- LOC-FEXTHYCIUL. Anfonir Uhaglen Ddariuutadot, J;aru y Waag, a'r Prif-tc.n drwy y ar Euwch y papyr hwn. (TLUBE FUH¡\l:im¡\U COMPAXY, t2. 11. Iti, a i8, 1'EMHRUKE 1'LACE, LEUl'WL. THEMIDLAND COUNTIES IVATCIL COMPANY. OF VYSE STRh;t.T. BtRMINCHAM. Wt! to oir Nlainagcr, Mr A. PERCY, for oar bcaafutcew IlIustrat.¡d Catalogue, contaM- t.H Her 1,000 ur.aolicitel Tatitimonials and .vef t.OM) fine Copper-ptate engMTitjua of Watcftec, JewaUcry and FIoctro-plare, echt Hrr.t,m and p(Mt tree on appjj'HIOu tJ any patt' "f the World. P.,t SitvtrCat '2St. Ladle.' I! ne Siher g 'h'ghly ?"iahed a v ement, Me. Youth'« d.t '? '? or p)sz omfeOt- P y?b I e ??r? PK RCY. on uf .hle" !uy Watch wfi bo post I ,ee arypftrt < the United Wor.d. LONI)ON & SHOW KOOM—t'. QUHEN VK"DmtA-8T){)';KT. H.C ?7' CHARING CROSS BANK (Scfydi- JL wyd 1870), 28. Bedford street, Charing Crost. London. W.U. Cyfalaf 30(),b<M)p. Sawdd yn nghadw lOU.OOOp. Uc<ithy<;u- fymiftu o 3Qp i 5,0001', mwn tref nell wlad ar ory Kotes, ar Stoe neu Ffenn, Yswirebau LJestri Ariitn, Gcmau, Shares, eiddo Rhydd-.1daliadoJ, ncu Bry.1le:<oJ, &c., cJmer- adwy. Caniatdr t:t? y cant 0 log ar y cvfrifun c)'ffrcllin ar y I (?iaf ??. gweddill mi"oJ pan na 0 dan 20 plmt. Derbynir ar 10 symiau 0 lOp 8(' fel a 5 e.ant y dan yr ..mod 0 rybudd 0 3 6 '?'? „ „ 6 6 tt 6 7 12 Rhoddir Rrhcnig am symiau mwy. Te1ir yllogau bob Ysgrifener neu galwer am ruglen. I Y DDAXODD, Y DDANODD, Y DDANODD. Bydd i COnrHTl"S K.N.U. ddioytr¡o y nerv mewn dilot y t ydd" tw I dde ar unwaith. d I dlwi ar08 J yd nes bvddo y gwew yo dehreu ae yoa dd poeuau am ddau tra yn 80ton 8'11 y feõdyioiQ8th ood ew r fJoJ wrth y gellweh stopio y br unwaith. Ar werth pan &e, oeu Ilyda r am 1 fMJdiwrth Corbtttt & Co., KaaboD, Golledd Cymra. YN DECORTtCATED COTTONSEED CAKE "PB(ENIX PURE" BRAND. FOR SAMPLES AND PRICES APPLY TO THE MAKERS, The Phcem Oil Mill Co. Limited, __HVERPOOL H/iLLiAM ORIFFiTki BILLPOSTER. TOWN CRIER, AID P E N YGROES, R.S.O., NEAR CARNARVON BILL POSTNG CONTRACTRD FOR THE NKIGHBODRHOOD. MASXACHOL. F.W.COOK'S WCRLD-RENOWNED PARCEL SYSTEM. THESE PARCELS SAVE TfME. TROUBLE. AXD EXPENSE. Evpry Farce! Gusiriiiteeil: CorrecUy Dcst'ribpd MOXEY RETrKXED IF NOT APPROVED OF. o 120. he 11 }Jar,c] contain@ yard double width Clot:) in Rlack, Navy. Brown, or Grey; -1 yard" Lining for Skirt, trong linIn for lining, 2 (icxan Button", re.d Silk; t Itutl Twist to watch. -;6d the lot, 1"0 121.-Th (':¡rnbrulfi" Parcd of 7 yard@ ttne heavy Ridottc Ch)th 4S inches w de in any ("lour; 4 y.rd s datteen to m.tch. 2 striped for 2 dozn 13it I reel 'fwi,t, 1 re) Silk to m;tfth. Th:Caa<bnan complete fur J2 9,1, p"i.1, Ridotto dod) wcar well aDd e beauti- fu)]y. 1\,0 1'2.1 The" Hl!ndy" P4rcel oontaks t heavy Navy or Bt..ek Serge. C<i-t'<re t-kirt, iy my own 2 yard SerlO t) for Bcdice, 2 trjped 2 tioMn Button, I reoi Silk, J reef T)Vt-t to roach, 2 8teelti every to cem- 16i- M.? ? '°' '"? Book for 16 6<1. No Trial t'Mce). One of F. W. Cook's ectebrattd S, rge or Chevtct CostunJes in Navy or B a(k mado in verJ fl18hionablù comtlote; nt guaraatwd. paid te any addfl for one This is a special olrer to makd tb, fact more widtty known thatF. W. C oka Dndtey Costunie- are the che8Fest in Send t'odice and of kirt. THE "MOTHERS GUINEA PARCEL. To thcse who yet the Ware: oue thoroughJy und<>f.lana the value giv0n, 1 have for a tho wonderful value parcel which contains 1 dczen yard StOlUt 17 inehe, wide, I) s White Government inchcs wide, upplied to th one d zon yordi protry Striped FtfinncUettt, for Ladies or fhi!dren Undergo hin). cne d*zen Sconnd ('a)ico (the ce!enrated ( udtey make), ;<'2 {'ches wifff; two yarda heav, Rp<t and Stack Striped bkirting with pre'ty hoidtr; 7 vards heavy British ( tuth in I<lack. Mrewn, GrenM, Nvy, Myrtt. or (,rey. Thie bij! parcc! Mntfromtho \Varebou-c complete for one carrÍ&Ko paid. Send (orune to-J&y, M F. W. ('"ok'a Wtrtd Rt.nuwntd Pareft syi-tcm it pe)fcct)y <&(< ftr both buyer "lid seHer, as wouey rdurDed if are not Rpprovod of. Sebd for tho new Curtain Bock of wonderful pos ire". Cheques, 1'uttat Ordtrs, & to t'e croMed birmÍ'l"ham stnd District B nk and made payable to F. W. COOK, WAREHOUSES AND FACTORY, UUDLEV._ 9, EAST(;ATE STREET CARNARVON. SEFYDLWYD YN 1M1. r LLE llYNAf', (]UHU, A RRArAF Y'liiil;M.RU AM W A T () 11 .b iS 0', gWlJeuthuriad goren. a ph"b n:¡ ya c?l ei GWB)autn a'i Gwt?ithu ain bri?itau %Vijo;ooale. ?"ci?u''c''i'A''ur ?' Pob Math ac am Bob I'r tt. J E W E JL i. E R Y MewlI Au, ae Arian. MODRWYAU PiUODASOL ? GoreD a rbatBf yn ghymru, gyd Y 8tafel o'r Ncilldu ffitio; II rhoddu Hardd gyd3 phon un. Antouir cerdyn i: uaur Poet er mWYD hwyJusdud thai nllll gallant ber8onol. Dali,r sylw !uai dyma yT unig f)t!m<n:hdy ? yn y (iref lie gelJir Bicycles DdynioD SAFETY itiCICLES GIU y q, n h" i Y tt., R. 0 YD W'¡J1I"IE> <1ro- wedi dod i taw; II tiaiau whul". sale ..£1..1:1 tJ< neu au eMI dalQ yo DS'JI. COMER Y CYI?FllIAD R. OWEN, 9,STRYD Y PORTK 3IAWR, CAERNAIIF(PN,, CYMRU LArf t OWLAD Y <tAX. "THE NORTH WALES MCatC CO, LIMITED., BANGOR A CHAERNARFOY. E. i). WILLIAMS. R.A.M MANAGER. Y i!:TCC FWYAF YN NGO(it.EDO CYMRU 0 SUB MATH 0 OFFERYNAU CEHUDOROL. PIANOS, GAN Y !dAKI!RS GOREV, BOB AMSE]. AR LAW. BROAUWOOU & 80N?. COLLAKU t COLLARD, JUT!f\j BROWK. RALPH ALH&Ois & SuX:I, BOm), &c., Ac., A MERICAN ORGANS. GAS MASOr< dAMLl. BELL & Co., LiD., ESTEY OKGe.NCo..Ac.,&c. IARTh'ï. ø.NIC N1, r!r.:¡-.QT, L JHlH: rl C?., &c. HARMCMUMa r. y m:? r. -od. ,i)-liG AN S, La y mia ae achoJ. ¡I\NÓ8, LO'! y mM ttc nehod. AufEe ""1 (,ii'J' (,j OtlDEDDIADA'; CEKDDOROL biWEDUAKAF A Saiiora Wife I il be," gam Or 2". "Budd y bUi{ai! f.lll R. HughM. Soprano neu Tenor. Pri8 1. -1 ProDad Plentyn y R. S. HDghe. Contralto too &rito; "ArwyrCymruFyJd." Ut-jtfd T.B.<:an R. S. Hugho. yn y Baner efn >!au Or Joøe b Parry. l'riø 6c. A Wetwch chwi V. Gan Ap Gtaatyn. Prie 6e. RHANQANACT CYSEGI.EDIG ISALAW. Enaid Cn, mae Dyfroedd Cerioo. Y lOfed fit. Hen nodiant 4e. Morto tua Ser. öo.Jfa Ie. BeD NodiaDt 4c. Y mM y Hatngacto hyn yn gyfaddaa nodedig GymMiMedd CerddoroL