Skip to main content
Hide Articles List

22 articles on this Page

MABI NOG 10 Nj ARABIA. I I

Advertising

- - _- -"-.- - u- -.-. I NODION…

[No title]

MR ROBERT THOMAS, LLANFWtlOG,I…

DAFYDD LLWYD. I

Y SEBONWR.

Advertising

[No title]

GWEXLUAN.I

Y PARCH C. H. SPURGEON. I

"FFXNNONyCYFF."___I

t NGLYNION COFFADWRIAETHOL

AWGRYMIADAU AMSEROL. I

HEN ORIAWB JOHN ELIAS.I

Advertising

GWIBDAITH DRWY LYDAW.

News
Cite
Share

GWIBDAITH DRWY LYDAW. [GAN MR J. R. PBICH ARD, POHTDMADOO] VIII. TN Y OWASANAETH PROTESTANAIDD. Yr oeddym wedi ymdroi cymaint ar draetb y Baa o Biscay fel yr oedd yn rhiid i ni fya'd i'r gwasanieth crofyddol yo Mbont V AbhS heb cedi. Yr oedd yr YRtafe:1 ya lhwo 0 bob! mewn gwisgoedd rhyfodd, a phawb yn ediych ya ddifrifcl angbjffH iin. Aoh-kwdd oeid gwybnd pwy oadd yn rhyftddn ao yn eyllu fwyaf y naill ar y llall. Syllwn i ar y gwyoaban dyaithr a'r gwisg- o,add Iliw.eAig, tray gwelti y Llydiiwiaid rywhetb rhytedd yn ein persons aioau. Pobl gyffredia oeddynt i gyd, 0'111 wodi gcfala am wneyd ea hanain mir lanwiith fid; yroedd yn brsibl cyn d'od i'r cyfar.od. Pan gylododd y Ptrch Jeukin Jones t'u cyflwyno iddynt fel rhai oedd mewn lUwn gydymdeimlad A broy o Gymru, yr oadd yno ddi8t*wrwyddaaghyffredio; aphaasia-aiodd am v cysyiltiad agos oedd rhyngom fe! dwy ganadl, gwenodd y Llydawiaid yn gireiig atnom. Rhoddwyd paoill allan i'w gaaa gaa Mr Evao Jones, a dyner hwyl yo dechren a'r ysbryd yn oyffroi. Nid rhyw haner cann y bydd y Llydwilloid, nao yn sefyll i fyna gan edrych yn avo heb agor y ganaa heb vtnano yn y gin, M y bydd rb ii o'n cyfeillion yn Nghymra, ond piwb yo canti gyda'r h-vyl fwyaf. Nid ydynt yn deall dim am Notes a Tonic 8 "ff, bydd piwb yn cann o'r fiest, fel y dyweiir. Byddai gwythlin talcea ambell i hen frswd ya chwyddo cymllint yn yr hwyl nes yrofnwn iddi dori. Nid oes diwedd ar ea cana, myn'd dros yr un penill drcsjdd a throsodd, nes ot'dl pa«b wedi crygu. Anghofitf fi byth ea clywed ya 0,\00 yr hea ddn, c. 0 frynitia Caernalem ceir gwelei meddyliwn fy mo l ya Nghymra, ai bod wadi myn'd yn orfolsdd mawr. Cafodd Mr Wheldon a Mr Rowland wrandawisd astnd tra yr i eddyr t ya anaroh y gyaalleidfa cyfi^itbiai y PatCi Jeakm Jonn yr hyn oeddynt yn f¡ ddweyd Ni fam erioed mewn oyfarfod mor hwyiiog, er nad osddwn yn deall dim ond yr hyn a ddywedai fy ngyfeillioo. Bnasii y rhai hvey fydd yn owynooberwy id meithdery moddion gartref yo sicr o wneyd hyny ya Llydaw j Dechren&i yr oedfa am saith, a gorpbeoai oddenta dog o'r gloch. Baasetn yno hwer yu by onibsi fod y cantorinn wedi crygu, fat nis gellid cael neb i siarad na chgnti yn hwy. Yn mhlith y gynnlleidfa yn Mhont L'Abb £ y mae llawer o ddyoioa fa yo fedd- won, ond trwy ymuoo Vr geubadieth y matnt wedi oyrhaedd tir diogelwch rhag y demtaaiwa. Yn nilmen y mie'r gwaith da yn myn'd yo y Ile. Y mae y dden genhtiwr yn meidwl Ittwer atO ddyfodol Pont L'AbK6, er mai yma y mrao yawrtbwynot3. iad a'r galyn gryfaf. Bwrioiir codi capel newydd yo y lia yo faan, se y mae gwir aogen am dano, oborwydd fod yr ysgaldy wedi mya'd ya llawer iawn rhy fach i'r cvoalliad. SAEDIfTBS." I Y borea ar ol y gwasanaeth crefyddol yn Mhoot L'Abb6, llogasom get-byd i'a cludo tn. y bentref Pen Match ac at lituan y Baa o Biecay aowaith atJ. Ar lao y mor y mae pjotrdf bychaD, ae ynddo un gwesty, lie yr oeddym yn cael ciuiaw. Pysgotwyr yw y dyniia. Yr oedd y cychod yu frith ar y mor ao yn prysuro i'r parthladd yn Ilawn sardines." Prysarodd amryw oboaom i gyfariod a'r oychod er mwya i ni wel'd pa faiot o'r sardines" oaddyot wsdi ildal yn yetod y boreu. Yr oedd gan bob eweh go- uoodd lawer o'r pysgod, a thybiwn eu b id wedi cial helfa dda y boreu hwnw. Nid wyf yo hoff iawn o sardines pan wedi d'od i'r wlid hoa mewn blwcb tin yo llawn o olew, ood ei gael newydd ei ddal nid ces byggodyo cydelyb iddo. Eia ciuiaw yn y gwiisty oedd "sardines" fresh a thatws trwy eu crwyn. Yo agos &t y pentref yma y nue creigiau ochel, ar ba rai y mae tonau y biu yo curo. Ni ellais sylweddoli mamta oeith toa erioed o'r bhea. Ymddang s.ti y mor yn dawel, oud deuai y tonaa gyda nerth ofnadwy yn e,byn y lan. Ciliant yn 01 nes y byddai gwsgla mawr; yoa deuaot yn erbvn y graig gan orchaddio y cyfan. Yr oedd agan yn y graig. Getwld hi yn dwtt uTern.' Clywem road y t >niu yn y gwaolod pe iiigwyddii ti ni ddisgvn i't twll hwn ni fyddai obiith am ein dych weliad. N d yw y tonaa mwyaf a welir ar laaaa Cvmru oud fel plantos o'u oydmara a thrnaa y Bay of Biscay. Yr oedd gwraig barobus gyda pbnmp o'i phlaat byohaia yn eiatddd ar y graig hon yn mwynhaa en buuain on diwroud tiwal ya yr haf. Yu ddisymwth dyma ua o'r tonan anfefth yn ywgodi trostynt a'u hysgaoo i lawr i ganol y mor, ac ni welwyd yr no o honyot byth mwy. "PARDON." I -?- Y mae yoa ben arferiad rhyfedd iawn yn Llydaw gelwir ef yn PardOD." hth 0 wasinaetb orefyddol yw. Ba uawa th ya boblogaidd iawu, ao ya gyfarfod orefyddol o ryw fath i'r trigoliou; oad erbyo heddyw y mae wedi dirywio yn lawr, 80 y mae yr hyn fu unwaith yn foddioH er daioni wedi mya'd ya acbos I lawer iawn o anfoeg ildeo a meddwdod. Tabyg yw y Pllrdoll" i wyl mabsant fa yu eia gwlid ni. Aeth ua ohoaorn i weled y Pardon ar brydnawn Sabbotb. Yr oedd yo cael ei gyobal yn y wlad, uddeutu miltdir o Bont L'Abbe. Yr oedd yr eglwys yo nghanol y wlad. 0 aajgylch yr cglwyø yr oedd byrddau a thanti wedi en coll ei mwyn oysgodi y rhai fyddai yn dod i'r gwasanaeth rhag y gwrts, Hefyd gwettbid yoddynt fwyd a diod. Wadi gwaRDaeth y borea denai y bobl atlan o'r eglwys a llaawi l y tinti; yr oedd pawb am y goreu ya bwyta ac Jfell. a llawer nil yo yfed gormod nea byddai ya rhaid eyagu yn erbyn mar yr eglwys. Am dri bydaai y gloch yn cann. Uwelwn yr eglwya yn llawn o fercbed, ao oddiallan yr oedd llawar 0 honynt yn penlinio, tra byddai y oardotwyr ya lielain am elaaea wedi gwueyd aelodau ea cyrph mor friwiedig ag oedd bonbl. Wedi gorpbea y gwasaaaeth deaeat allan o'r eglwys a farfieut ya rheng. Arweinid y cyfan gaa ddynion yn cario baneri; dilynid bwy gan yr offrfiriaid, y thai oeddynt yn edrych yn ddifrifol iawn au yn mwmiau cana ar eiriiu Liadin. Diiynwyd yr offeiriaid gan loiesi ieaainc yn oario delwau o Grist, o'r Forwyn Mair, &, yoa deaai yr holl dorf. Rhoddaot an tio o amgylob yr eglwys, a dycbweiarit iddi am ychyd'g was- aaaeth. Yma y byddai y bobl yu derbyn maddeuaot; y maddeaant l:wyr»f yu cael ei roddi i'r rhai oedd yn eyfrou helaethaf at yr elwys neo yn rhoddi y rhoddion goreu i'r offeiriaid. Wedi i'r gwasananth orpben prysarai y gyaalleidfa i Boot L'Abb6 i fwynhaa ea hanaiu hyd ddi wedd y dydd. Prydnawn Sabb.ith yw y diwrnod am hwyl, ya arbeaig oa bydd y Pardoo" yo y gymydogaeth. Yr oedd cyflawnder o merry-go rounds" a "shooting galleries" wedi dod i'r dref, ao yr oedd y oyfan yu brysar iawn. Mown an rhan o'r dret yr oedd tyrfa fawr yo dawasio: arweinid y ddawns gyda'r bagpipe a'r pieoln. Qwelais fwy o feddwi yo MtlCwt L'Abbé ar nn pryd- Dawn Sibboth y Pardoo nag a welais mewn blwyddyn ya Nghymra. Meddwiya chwil y mae y Llydawiaid nid oes cymed- roldeb yn en b-ines ond y LuU In dda deall fud y cenhadwyi yn lleihau y "I rwg hwn.

ADDYSN.

Advertising

I "TAITH MARY DEAN IEWROB."

LLADRATA PYSGODTN.

EIN CYSURON DYFODOL.I