Skip to main content
Hide Articles List

22 articles on this Page

MABI NOG 10 Nj ARABIA. I I

News
Cite
Share

MABI NOG 10 Nj ARABIA. I I GAS CARNHUDOL. I [HAWLYSGEIF Y KDL QYMEKIQ "] ABON HASSAN, Nen'r Cysgadur wedi Deffro. Yr oodd yn byw yn Bagdad, yo ystod teyrfuaiud y Ciliph Haroun Alraacuid, las of enw Abon Hassan. tad farw pan oedd Ab >n yii 30 nilw,-(Id ce,i, g,iii t-,i adael yo ausd lifad K,'da'i fam, ae yn berchen eiddo miwi a gasglwyd trwy lafnr a diwydtwydd nuith a cbyaoi). Yr oedd Abon Hissan o dneddiadan gwa- hauol iawn i'w dad. Ni roddai yr hen wr id,in, tra'a fyw, ond prin ddigon o atian at ei laid, oud bellach, DOBWH meddiant ei buoan o'r pentwr anr, peoderfynodd WDeyd ip.wn am y blyayadoedi Ilymbo a drealiodd, tr y fyw yo fwy QrNd, ac, ya ol ei dyb, oiwy cydnfcwa &'i sifle "0 myg ei gyfoedion fol gwr ro,u,iog. Peoderfynodd, fodd bynag, am osftel mewn pryd rhsii; disgyn i djlodi trwy fywyd afradas, ac felly, prya- odd (lAi ya y dref a thir yn y wlad gyda Inner ei ariao, gan wneyd llw na chyffyrddai yu y rbeuti i'w gwaetraffa. Rhoddodd yr IlaMT arall o'r arian o'r neilldn, i fod yn srkm parod, with law, i gadw i fyoy r ysplefldacb. Oechrenodd yn faaa yragydnabydda 4 i gyfoedtoa o'r ddaa ryw, yo enwadig y rhai oeddynt, fel yntaa, yo cara difyrweh a phlpser, Yr oedd ei rf? ya gwledd bob dyd J, ao ya llawn o toddestwyr, m'f canlllÙ (iawnaio, yr yfed a'rjystnaldod, yn parbaa hyd yn hwyr bob noa, N d oedd mndd i anan ddal y fath draul ya hit, ac yn rohsn y flwyd jyn aeth y geiniog olaf ar ol ei mytdd chwiorydd. Wedi i'r arian fyn'd aeth y oyfeillioti befyd bob na, Aotb y ty'a WJg; Did oedd neb yn aros gydag Abon Hassan ond ei (sUI. Syrthiodd ei wedd, ao aeth yn atbrist hwn, nil y. gymaint oherwydd i'r aiian fyned, oad oherwydd i'w gyfeillion gefou aroo. .1 Na hidia ddim, fy mab," meddai ei fam, "y mae gen) t ddigon o fodd i fyw'n gysurns ft). Gwnaethost yo ddoeth iawn wrth hryon yr ystad, a gwneyd IIw i beidio oyffwrdd yo y ihecti, Yr ydwyf yn metho gwel'd pa'm y rhaid i ti daigaloni sat yn y byd." Ah! fy mam," o:e yntau, a I ddegran yn I dechren treiglo hyd ei ruddiao, vr wyf yn t-1imlo heddyw mor llethol ydyw tylodi. M,e'r puch a'r anrbydedd, y siiioldeb a r gwenau wedi cilio i wneyd lie i nnigiwydd di^yeur. Mae fel nos ddu ar (I tiijulwea haf. Nid oea gan y tylawd neb i weoie thin iddo; mae fel alidad i'w gydnabod a'i beith- yntisiu, Qwyddiich, fy m im, fel y croesaw- ftis i fy ngbyleillion ar hyd y flwyddyn ddi- wed'lar; gweriaia fy bell anan er mwyn ea difyra, ao yn awr y masnt wedi fy ngaduel am nas gallaf ffordiio dal i fyny'r croesiw hwnw. Diolch i'r Nefoetld am oertb i g.idw fy llw gyd"( ystad. Oiid ihoddaf eto browf teg ar gared grwydd fy nghyfeillion; af atynt o on i un I ufyn help Haw j'm codi o'r cyflwr trneuQA yr ydwyf wedi Hyrthio iddo wrth eu gwasaoftethu hwy." Waeth iti wneyd hyoy na pheidio, oraa hyny, fy mab," meddai hithau, nt pheidio na gwneyd, chwaith. Troi yo gloat fyddar a WO(}'öt i gyd, ti gai weleT, ysywaet1?. Petlaa felly ydyw'r pethan fyddwn ni ya gytfredin yn ea gij.lw'o gyfeillion. Mae'n eitha i ti fyn'd ar ea gofyn, gall wneyd lielf i tl. Mara," atebai Abon Hasain, "gwn eich br,d yu dyweyd y gwir, ac feallai y hydd giwyhod byoy trwy brofiad yn f" i ml," Oadwo-id ei air; aeth at elfeillioo o un i cin, gan grefn'n dat-r am iddynt fod mor difion ag agor eu pyrsia I heipu t pyn arcc yn ei gy yogder. Addi\Wiii da:u'D 01 I/Jor fllan byih ag y gallai, a'i fod yn gobeitbio y byddai et •, yn y DnD, yn abl i iiil-ddechrea en croesawu megis cynt. Rhoddodd ar ddeall iddynt hefyd yo dyner tsai o'a plegid hwy, i raddtiu mawr, yr oedd wedi ei ddwyn i gytyngrter. Ni tbyciodd, fodd bynag, i gael cymaiut ag uu ohonynt i doatorio wrtho, a gwaetb fytb, cafodd ei glwyio gan rai obon- yot trwy iddyut ddyweyd wrtho ya blaea nad oeddynt eisieu dim o'i gymdeithas mwy. Dychwelodd adref at ei fam mewn yspryd sirog, a dywedodd wrthi—" Yr oeddych yn iawn, fy mam, cjfais hwynt all yo fwbaohod arniolcbgar," a chan darn'i ddwra ar y bwrdd, meddai, ni ddaw'r an o'a bodiio ollw byth and byny dros riniog fy Drwa i am grystyn." awoaetb Iw penderfyool y di wrnoi hwnw na ohroesawai byth mwvaoh yr nn o drigol- ion Bagdad yn ei dy. Yoa agorodd y gist gref, yn yr hou y oadwai arian y rhanti, a phenderlynodd gymeryd digon o atiau bob dydd o'r gist hono at (iroesiwu an dyn dieithr a ddelai i'r dref o'r wlad, bob n08, noswaith yo nnig a groeiww i b Jb on, a dim cydaabyddiaetb o gwbl i fod rbyngddo 4 neb oonynt ar ol gadaal ei dy boreu dranoeih. Dyna'i gynllun at ei ddyfodol, a pheader- ryoedd gadw ato. I'r dyben ym, gorchymynai bob dydd barotoi yo y boreu ar gyfer y wledd yn yr bwyr, ao yo y prydnawn cerddaio'r ty hyd yr heolydd at Bont Bugdad, ao aistiddai hr y gaalliw hyd nes y delai gwr dieithr o'r wiad, so, ui waeth pwy fyddai, cerddai ata gan ei gyfarch yn foesgar a'i wahodd i'w dy am lety'r noson houo, gan ddyweyd wrtho yr au pryd am y pandbrfyniad y dafth iddo. Er nad oedd ei swpor yn sostfawr, eto yr oedd yn ymborth da, sylweddol, a blasus, a chyflawndfr ohono. Ni siaradai ydÙ' dieithriaid am wleidyddiaeth na'i lieljntion tealnaidd, ond ymgimiai yn ddifyr gyda hwy ar fateiion cyffredin. Yr oedd yn <wmci diddan, ao jn feltus am waeyd ei lettywr yn gyarn a chart.efol; nia gallai nob fod yn bradd yn ei gwrani ef. Yny boreu, wrth izanuln iaeh i'r diditbrddyn, dywedai, Dow a'oh cyearo lie bynftg yr eloch. Pan y gwahoddai* cbwi dioe i awpor gvda mi, dywedais wrthyoh am y gyfraith a wneutham i mi fy bUD; felly peidiweh a digi,) wi tbyf am ddyweyd nad ydym i gym- do tbusu â'o g lydd byth eto. Daw yn rbwjdt i chwi." Cidwai Abon Hassan yn (tyn ateibendsr- fyniid, pc ni wnai bytb sylw o ddieitbrddya a gnesiwai i'w dy ar ol boreu dranootb. W-di traalio I!awer o amser fit hyn, yr osdd un prydnawn yn ol ei urier yn eiatedd ar gacllaw'r bont, pin y (hath Ciliph Hiironn Airaaobid beibm, weii yoidd oitUiii fel m..n.o;wr, a obatthwas yn ei ddilyn. B¡ddai y Cal pb yn ymddieithrio fel hyn anwaith bob mis, er mwyn gweled a mwyn- haa cymdeitbas y cyffredin o'i ddeiliaid heb lodyct hwy ei adnabod. Pan ddetb y Caliph at y boat, torodd Abel Hau-an i'w gyfarfod, gan ei gyfarcti yn ol ei arfer gyda dieitLrisii, a'i watoid i'w dy am latty a chroesiw, a myaegi yr an pryd y ayfr»i'h a woaeth iddo ei hnn. Teimlodd y Cil:pb yo union ei fod wedi taro ar gyinoriad ag yr oedd rbyw bynod- rwydd a dirg'vlwob yn paithyn iddo, a pbBnderfynodd ddarbyn y gwaboddiad er mwyn y boddhttd o wybrd y dirgelweh, Os oedd modd filly dywedodd wth. yn toes- gar: Yr wyf ya ddiolehgar iawn i chwi am eich caredig'wydd, a bydd yn bleser mawr jjeayf drenlio beno yn eich cwtuui." Fally oymeroid Abou Hassan ei freabin i'w dy bub yn wyb,?d, a? afwf) niodd ef i ya aMI y w/ed,i, gaD ai gyrarwyddr. i aibtedd ar yr es nwythfaioc wrtb ben y bwrdd, ac eist ddo;d yntau wrth y pD aral). Daetb y 8 A pe¡ i'r bwrdd yn ddiyindro', ya cynwys pedwar a gjwion, gwydd wedi ei rhostio, &c., a bvytisiut heb Fiarai nac yfed, yn 01 arfer y wlad hono. Yn?i daeth y gwin i'r bwrdd adecbreuwvd yfed a sinrad, as yr oadd ymididdan Abon Hug-.in ya mawr foddio y CViph. Ar ol c-el HBSID i dym- ber i.wyi'us ao aaoohalgar nwohben y gkvi" m;ntrodd y Caliph ofyn iddo yn cuw.t em am y theswm iddo wneyd y fatb gy a th iddo'i h!¡:, a d, wooodd yntau yr h il !.once id,j, Woi clyw,d yr lil!li bai BP, jr i-E.i.i y OalipU yn ei h; i ffyu fawr emmohi <> jtntdyg ai taag at gyfeill Otk mor Homedigj ao hefyd ei ymddygiad tmg I at ddieitbriuic! a ddele 0 t il r ddil-as, no ef el bun yn eu mysg yaa gofynodd iddo, a fyddii yn hnsibl idda ef, fel gwr dieithr, gsel gwneyd cymwyoas iddo yntaa, fel diolch am ei groesaw calon a'i gwrnni dy- ddanna yn ei dy. I Yr wyf ya but daiolchgar i chwt am eich cyDygiad caredig," ebai Abon Busan; ond ar air gwi gosest, credwch fi, nid 08S acg?n M haibul amif, M nid oes arnif ei?ea dim. N'd oea yoof ddim ucbelgi" ond yr wyf ya hoUol (oddlon i'm eef/IKa, U Q p0tb yn an!g sydd yn p.'ent t pyn ?tn?: I mae tref Bigdsd wedi ei rhsna yn wirdiau, so y mid aglwys yn perthyn i bob wafd, a phe; s n yndii i ddarllen y gweddiiu I mie'r person sydd yn y ward lle'r wyf fi yn lyw yn hen wr sarllyd yr olwg srao, a'r rhagr.thiwr mwya' sy mowo bod. Mae o, a phedwarohenwyr sy o'r an stamp ag -1, yn ymgynnll jn ei dy ef b:>b«dydd i drin cbwedlau, i atbrjdi, ac etillibio, a bwrw'u llysnafedd ar ty nghymemH i a phswb arall, gan aohesi llawer n deimladau drwg rhwng pobl a'u gilydd. P<j cawn i fy Sji dd mi girfodwn nhw i eefyll at y llyfr gweddi, a gadael y byd yn llonydd." •" Wel, mae'n debyg y carech chwi rili pan ar betb fel byn," meddni'r Ctlipb. Dyoa ohwi," atebii Abon Hassan, tut unig betli iutswo i'n ddowis gist ydyw bod yn Caliph ddioi ond am 011 diwrnod yn 11a Rill Hiiglwjdd twain Hucur A!- raschid." "Beth fuasech chwi yn ei wneyd pe buiSiob ynei le," gofyn&i'r Calipb. "Buiswn yu gwneyd esiaiaplau obonya' o bw," atebai 11-isiss, "er boddhad i bob dyn g mest. BA,iswn )n COSpl y peawar heu ddya rhe ni k chan' o wialenodian ar wadn tu au traed, a'r hen bers in a phedffar c:«nt." Yr oedd yinddyddan fel hyn yn peri pleser aoghyffiedin i't Calipb; a chan ei fod yn bofif o'r antaritetbus, teimlai fod yma ytle teg i gael ymborth blavus i'r hoffder hwnw. ya wir," meddai, "ft wyf yo mawr gynseradwyo eich dymaoiad. DyUi'r drwg gael ei gosbi, ao nid wyf yo meddwl na tyddai yn bosibl csol y gogb a ddymnnwoh ar y dynion drwg hyny. Nid wyf ya aubaa na byddai y Caliph yn foddlon i ehwi gael yr awdurdod a ddeisylwch am bedair awr ar bugiin, pe g;vyrldai am eich bwriad, a da." "'Rwy'n gwel'd," meddai Abon Hassan, "eicb bod yn cbweithin am bea fy ffolineb, a buasii y Caliph ei hnnan yo chwerthin befyd pe bai'n gwybod am dano, Oad I byddlii yo budon i ywtin roi haiaes yr hen beraon yna iddo fo, a'i berswadio i'w gosbi." Di fynwn i er dim gymeryd eich deisyfiad yn yegafn," ebe'r Caliph, a chw- thuu wedi daogoe y fath garedigtwydd, a chrodiif na luis.i'r Calipb ei hunan ya gwneyd byny, ohwjith. Ood y mie yn awr ar fia hanur nos; hwyraoh y byddai ya well i 01 fyu'd i orphwys." "Nid wyf yo erbyu i chwi fyn'd i or- phwys," eoo Hassan, "and y mae yma beth gwia beb ei yfed; ac, os mynweh, yfwn hwnw'n gyntaf. Ac 08 byddwoh yo gidaei y ty yn y bortsa cyn i mi godi, byddwoh gyctal a chau drws y ty ar eioh ol." Addawyd hyny-yinaaut o'r gwin, ao heb yn wybol i Aoon Hassan, lhoddodd y Caliph binsiad o ryw Iwch osdd ganddo yn ei WIU, ao mewn caalyniad syrtaiodd Abon Hassan i gwfg trwm. Cymerwyd ef ar lCefo y caethwag i talas y Breuia, ac wedi ei ddadwisgo hub ei ddeffro dodwyd ef yn ngwoly'r Breum, a gadav/yd ef yno i gysga daa y boreu. Rhoddwyd gorcbymyn i'r gweitiidogion oil, i'r prif weinidog, Qiaffar, a swyddogiou ereill y llys.i ymddwyn tusgat Abon Hassan ar ol iddo odeffro, yn hollol yr on rnodd "I at y Caliph ei huaan, ao ar iddynt gadw njewn cot mai Abon Hitssaa codd i lod ya fieniq am y pudair awr ar hugaia dilyaol. Wedi hyny aeth pawb i hUDO. (l'w barhau.)

Advertising

- - _- -"-.- - u- -.-. I NODION…

[No title]

MR ROBERT THOMAS, LLANFWtlOG,I…

DAFYDD LLWYD. I

Y SEBONWR.

Advertising

[No title]

GWEXLUAN.I

Y PARCH C. H. SPURGEON. I

"FFXNNONyCYFF."___I

t NGLYNION COFFADWRIAETHOL

AWGRYMIADAU AMSEROL. I

HEN ORIAWB JOHN ELIAS.I

Advertising

GWIBDAITH DRWY LYDAW.

ADDYSN.

Advertising

I "TAITH MARY DEAN IEWROB."

LLADRATA PYSGODTN.

EIN CYSURON DYFODOL.I