Skip to main content
Hide Articles List

18 articles on this Page

Y S;,,iN EDD. t

News
Cite
Share

Y S;iN EDD. t yr aeiotvt; cymreig. ) Pa Beth y IK3ent yn ei Wneyd. ) DEDDF Y SAliH MLYNEDD. i CynteVtdH jinwniad )* ya Rby y Cy ffredin gr gy,)gi,i Syr Walter Festar, •' Fod y Ty fcwu ju bjrua y dylai Dsdif y Saith JUlyiifdd gael ei dilen, er byrhau y tynhor im till au yr atkolir Seoeddaa yn y dylodol.' Gwrtbedwyd y cvrygiad gas 188 yn erbyn 141-mawyallif o 46. Fleid leisiodd Syr William H&recurt, a'r rbao iwyaf o aelodau yr WihbleA(I, g\da'r Utiaf- lif. Fel y canlyu y pieidieisiodd yc aeladan oymttlg:- Drot v Cytygiad.-Miri Tboma. Ellis, D. Lloyd 0. ig.. Dav:d Rande!), Job* Ro bectl, JtLn Bryn Roberta, Syr Husaey Vivian, Mr Warisingtou, a Mr Arthur Willi* us- 8. T" tr>.ySyr George Eiiict, Col. Fred. Morgan, Yi Anrhydoudus Arthur Walsh. —3. Abitnol.— Mr W. Abraham, W. Davies, L. Lt. Diliwyn, S. T. Eraus, Hanbnry Tracy, Yr rhydeddus G. T. Kenyon, 3LIying ,1 Mayne, Fuller Msitlaed, T. P. Lewig, Osborne Morgan. Pritehard Morgan, Lloyd Morgan, 'i\ P. Price, W. Ratbbine, Syr Rdw.r(A R, el, Staart; Reads), Baweu Rowlands. ^arnue; Smith, Svr Arthur S ep- Dty, Alfred Thom", Atel Thomas, D. A. Thomas—;3. GWKJTHMYDD APR CYMBU. I Nid yw he bulon Mr Goacben yn ngl yn g aur Cytxira VH ffafriol iawu i'r diycbftiddwi o geuedluet'oli y glofcvdd. Mae bawl Sfreithiol y G >rcn i'r blll any ac ariin a ddargaofyddir yo yr Ynysoedd Prydeinig yr un mor eglur a bawl y tirfeddiannwr i'r gin neu'r haiarn a geir o dan ei dir. Eithr gan gyntod ag y ceisia y Goron, drwy Mr Goschen, roddi >r ugeinted ran o'i hawl mewn gweithtediad, cod.r y fath grochlef D. ddiagyuudd "io-d ar gluat y gwaethaf o dirfedd at nwyr. Fel dya doeth, rhydd Mr Goschen i ttordd, a boddlona ar y bnmed rail o'r byD f, cfynui ar y cyntif. Mae'n boaibl mai hyn yw y deyrnKed gyfiawn a zheaymo), a cbymoryd yr boll amgylcbitdan i letyrketb, titbr Ltd ymJdcujys fod y modd y deuwya i beoderfyoiad ar y mater yn on ddyMU?'I i'w chano oDan ar raddfa I.wr D?c!y?yt{er we?ed y Llywodraeth ar un llaw wedi ei beivhio i ihaliadaw blyn. yddol i lo-fetiditinnwyr y cymarwyd tou glofoydd cddiinujnt, ac ar y flaw arall yn cael ea beno an la o vryr fat Pritubard- Morgan P,11, gtct-iai g"81l\ ei thoyrngadicn Ni all-i yr LU (,'uDgtillydd byth ddal y lath ddirdyni.Ad--lall Ha l Cacite. MEsrjRYUAHADAUBYCHAIN. Cafcdd Kwplliant Mr T. E Eiji-, er iboddi awdur ti d i'r Cyngboran fcsirol i eicthautir ar bodies ten ardrsth flynyddol, ei y»tyr ed jn uibellach yn Ni y Y Cyfffedin 1108 LUD. Mr Cbap!iu a wrtbwyuebai y gwe'lian*, er y yn d^ibya gwelhaut atall a cyDygid fa" Mr obaw Letevri ar adran 3. Yna aeth Mr Chaplin yn mlaen i .ddaufios pa fodt y g^eah'-ed.ii adran 3, pryd y galwyd ef i dicfu gan Y Cadfiry.K', vr ilwo a aylwodd md oedd y Payllgor weii myned yn mhelltoh yn mJaeo nfo'r art I' IU gyiitaf. Mr Chaplin to d )j wndrti'nad allai dderbyn gwelliant Mr EiJi8 am fod ginyrawdur- dodac lleol swduriiod ) sicibau tir drwy feu, seu rialiad WDJ i lyuyddcl fel arcireth, o dan Ldedaf Direl 1815, yo lie talu i lawr ar un- waithawm y prytiiant. Dymutiai ef ddar- rn fellirH t'».wydaor y Msllr luai trwy ryuiant y gallai y cynglioran sitrd sicrhwa y tir, cicys s ilui t; brydlos y catfeot ef, i yoa ois ^ullei t ei wcrtbu, a t-yddai raid ei osod ar b, y d us. Mr Wh'tbi'Cid a awgryraodd y gellid mabwysiadu y gyfundreln brydJosjl He y cynygid gwiii*y-i Mr Corowaliis a hydeni ca fyddai i'r Llywodraeth dderbyn y guelliant, gan yr arweiniii byny i ^[ibawsder^n mawr. Mr Shaw Lef-vte a withvyoebodd y j gwalliant, gal) ddyweyd y dylusai fod y siciwydd m«yaf yn y Mesur am barhad yn y denant aeth, Syr W« Ite; Fostur a bleidiii y cyaygiad fod prydlesoedd yu cael eu caniatau o dun y Meeor, gan y biiasat byuy yn foddijo i alloogi iljiurwyr ainaethyddol ddod yn I' dde lia:d t r, ac yna yo raddul ddod i ddal fiermydd mwr. Wfdi yobydig siirad pelkch oifold y fwelliant ei dyhn yn ot arwy. gan)atad y wyilgcr. I YB AELODAT; CYMUEIG YN KKFBO. I Aroeodd ibai o'r arl dau (Jymre g yn y Ty hyd y diwrnod diweddaf cyn y gobiriad dros y gwyliau. NOR Fawrth bwrid y coel bren am y uosweitbiao oedd yo rhydd a vasanaoth yr aflodiu cyffredin. Niol oedd (lnd periair o'r r-yfry w iicsweitbiau, a ineddxi bob un o'r (;70 uelcdau bawl i fyned i'r lallvt er en t. crbtu. Pump o'r lielod"u Oymreig otdd yn hr'.sf'"d. sef Mr T. E. Ellia, Mr Piitchard Morgan, Mr C. M. Wa»roiB(:tri),i>ir LioydGeirgy, aMr Saaiiifl Smith. YmpyuKlvnodd y that hytl a'u gilydd, a cbymrwyd i'w cyfrinach ycbydig o'r aalod-H" S un si sydd yo m^dda rydym. yn llwydiliam uf »:yntaf oedd Mr C. M. War- mington, f thr iLw ryw rtswm 0& chafodd ei esbonio, cr.j.svvvd ei eow allan, Be fpHy co!lwyd tin :yfleus!ra. Vua c»fodd Mr Octavina Mor<an—C'ymro a eistodda drca gynrychi(lat<th S-ionig-ei enw i fyoy, a thrwy g<ii)Htt.d Mr Morgan rhoddodd Mr Lloyd Geor;.« rybudd y bydd iddo "alw gylw at r:1"dblygiad to Bmidiffyoiad ■pyigodlcy Cymru, a chynyg penrierfynind arymi»!or.' Yr enw utaaf ddaeth i fyoy oedd e'ddo r Lloyd Gnorgii, yr bwn ar DDwaitli a roddodri rybndd y bnaaai y noawaith hiuo hetyd yn gitw sylw at Gyxigborau ¡':rvl Cyvnru, ac yn cvnyg peo- derfyoiad F.-I y y,, titi o hoff gyn llanian Mr Thouns Eli s er pan ddaeth J)eddf Llvw( d.-atth L"ol gyutaf g-r broD TY y Cytt yw ffufl,) (Jyu^lior Cened- Hethol I U Dir. «'yi:wyn« Jig; 0 gynryohio!- wr holt Gyi»fhoriu S'rol Cynira. Y cyfeiriad hwu, iuhe vii dd ambeo, a gvmer Mr George yn ei I:n:erfyniad, a ihydd hyny gyfletifd'H i'r a-K dati Cym! eig ddatgan eo bi,rn ar Vinr N It!b i Gyuirti. Gwehr drwy hyid fod I.wy *r Vi'air 1H'"V.Lh nydd weí!dilll *eiorf»ii weui cu piniisn at I wasanaoth C'jmni, mwy rapwelediad a awyliadwrii'- tl) ychyd g t:ifr n'i ehyoryrh- iolwyr. M <o pyjgotwyr Goillewio a Gogledd Cymru, a pbleidwyr diwygiad yn Nghyoghorau Sirol (ymru, 0 dau ddyUd i'r ycbydig a:I( d:«u hyu am aroa with ea post.yn St. Stephen i w?!;? budditCDM ea etbolwyr. DRISEBATT. I Mt W. B,,tt,bone a gyflwynodd ddeiaeb oddiwrth F" r.Jd Yspol Lisudde;nioloo yn flafr Can y Tafarcau ar y S^bboth yn JUoegr. Mr LbTd Gaorpe a IllflwlMdd ddeieb oddiwrth Gyrgoor Tr-fol Canrnarfon o blaid Can y Tafarcau ar y S»bboth.

I COLOFN Y GERDD. I

HUNAXLADDIAP YN NGWaEC-1 SAM.

YMWEMAD I8 T. P. O'CONNOR,…

- - - - ,LLOFRUDDIAETH OFNADWY.…

BETHEL, BODORGAN.-

INIWBWRCH. I

TRYSORAU DOLGELLAU.

[No title]

LLOSGI I FARWOLAETH YN I RHY…

YMLADD TN AFFltICAI ORLLEWINOL.

CYMRU A CHOLEG Y TONIC I SOL-FFA.…

COLEG ABERYSTWYTH._

ITAFARNWR AR .DAN. _I

[No title]

Advertising

JMwIjgra;*$SStasg.

[No title]