Skip to main content
Hide Articles List

22 articles on this Page

Advertising

Advertising
Cite
Share

TE UPTON, 1 AR E1 UNIO:-t 0 AKDD Y TE I'R I TEPOT. MM ELW MAN WERTHWYR I'W DALU. Ga. fy w odjn Uatg Berchenog araryw o'r KtKeddiar/tkra To a Choffi enwooaf yn Ceylon, yn eyn»/ys Etifeddiaethaa olodfawr Dambv tenne, LtymMtotte, Monerakande, Manadam- bateDI Moasakello, Poopraasio Hauagalia, a Gi^ntnelle, y Thai ny'n gorchudd i I rntioedi O ar^eri o'r tir Te a C hoffi goreu, »'r rhai sydd ar godfed tir o 3000 i tiOOO o droedfedi lie nad frie dim ond y To goreu yo oaol ei dyfu, yr <?y< BMWB M?j i ftya?nwt Aai i the <m tt isu'r Dtnwyr, ac felly Mbj't i yfwyc ffrwyth y ddeilen huddus ddim ltti mj o tlitKli I wyth o enillion o.ootol. ftLWCR AB T RHRIAU — 9fC INDIA A CHINA WEDI EU CYMYSGU, YN BUR A PUERSAWRrS, la. y pwyi. VYMYSQEDD 0 DR INDIA, A'CEYLON DETHOLIAD ARBENIG, la. 4:. y pwya. Y mae y math hwn yn cael ei wertha fel y To goreu ey'n bod can amryw o'r Prif Fas. nacbwyr Te, ao au. ddwbl y pria. OYMYSGEDD DKTHOLEDIG DR03 BEN 0 DE CEtfXON AC ISDIA. Is. 7c. y pwys. Dyma'r Te purar a blasllsf <y gul! y Byd el Kynyrchu, ac y mae eye til, os nad well, na'r hyn a werthir gas y rhan fwyaf o WVrthwyr Te, a Ohwegnwyddwyr, am o 23 6c i 3s 6c y pwya. 7, 10, ac 20 pwys wedi eu pacio tnewn Blychau Breiatiedig, na fedr awyt fyn'd I iddyot. gz-r Ni ohodir dim am y Blwoh. I Rhoir eytw prydton i eirehion drwy'r llyth- yrdy; dylid aafo* tal drwy Postal Orders wrth 'I eu ,yra, yo oynwya 2g y pwy- at y cludo, pan on g??a ?ir 5 pwys ac uwchlaw hyny.—Pan antonir am fol na 5 pwys rhaid IIDfon y til arferoi at y clndo, gan gynwys lie droa ben at gyfer pwyssw'r papyr.1 Y mae gn y mathau hyn o De arogl ? blaa mwy hyfryd nag unrbyw fath a gafwyd erioed n,ib rd itm- Y mf:;nt yo ddiau w?t cyr- haedd ?taMt U"'ydd¡aut na chyrhaeidwyd mo'i debyg erioed o'r blaen gan unrhy w Do ya y Byd. ETIFEDDIAETHAU CEYLON LIPTON. Y mae y Ceylon Olmrvrr, wrtbsy'wi ar bryn. iadaa Etifeddiaetlmu LIPTOS-, yn c1weyd Ni rail i ni brin geffhau ein rWlleowyr yn Ceylon foe, Etifeidi.ethau Haputa'e yn ui o'r rhai eweux'awrocaf ata De a Choffi yn y wlad hon." COFFI! COFFI!! YMYSGEDD DWYREINIOL H YFRYD COFFI A CHICORY GODIUUCAF, 10c, Is, a la 2g y pwys. COFFI PUR!! Y CYFORTHOCAF A'R GOREU. Is 6ch y pwya. DIM PRIS UWCH. YR llYN A DDYWED ARABI PASHA, CTH-WSINIDec T RIIYFBL DROS YU AIPHT, Wrth ysgrifenu 0 Ceyleo, ar GOFFI LIPTON:— Ar ol ymweled 4 nifer o'ch Etif-ddleethau, a ehael cySevsderin dyddio' i broti y ("offi a dyflr ar yr eiddo ardderchog hwn, nid 0811 ynwyf ootruedcr I ddweyd fed y C. ffi a dyfip arnynt yn ardderchoca"h mswn ansawdd a bias na d'm Mocha neu Goffi arall a brofais erioed yn yr Aipht neu rywle arall, ao naa gellir cynyr.^hu dim Coifi parach." LIPTON, Y Gwerthwr Te, Coffi, ac Ymborth mwyaf yn y Byd, Yntorfeydd Te a Choffi i Longau Keliaau Maddema, Gerddi Cinnamon, Colombo. Swyddfa Ceylon Upper Chatham Street, Colombo. VgtafeHtxx'i at wertho Te a Choffi :— MINCING LANE, LLUNDAJN, E.C. Yetorfeyda Cyfanwerthol Te Cymysgedig ac wedi talu'l doll:- Bath atreet a Clayton Street. IJnndvn, E.C. Taterfeydd Colli wedi ei Rcstio a'i Oymyega: 903, Old street, Llundaia, E.C. Swyddfeydd Cyffredinol.- I Bath street, City road, Llnndain, E.C. Cangherau Lleol Linrpool-2S, Old Uaymarkot. Warrington—Bridge atreet (congl Friar GaV). Manchester- 26, Oldham stre-t a Stretford road (congl Cambridge ebreet). 'CAIWHEtfAW loR IIYF) T DKTRVAS. Y GWERTHWR TE MWYAF YN Y BYD. Yr Unig Oruchwyliwr yn Nghaerntrfon — Hughes, 8, Eastgate street. I

AT EIN GOHEBWYR"

TALU I SENEDDWYR.

A GAWN NI LE I ADDOLI ?

[No title]

LLYTHYRAU O'R SENEDD.

Advertising

Y CYFBEITHIWB CYFFREDINOL…

YMDD1SWYDDIAD DR. CYN-I DDYLAN…

LLOFRUDD IfRAINHILL.I

MR HERBERT GLADSTONE I]& y…

Advertising

RHYDDFRYDIAETH YN I MON. I

-ioi IP-q-kNOD I. I

GWARCHEIDWAID CAERNARFON.

-I ODDIAR SARN BADRIG I

Advertising

PA LE Y CAWX ADDOLI?

MESUR YR WYTH AWR.

I---Lknfrothen. I - - - .-…

I -Llandinorwig.n

Advertising