Skip to main content
Hide Articles List

1 article on this Page

Advertising

Advertising
Cite
Share

SCHOLASTIO. _? -QOLYHEAO?RAMLMAR S,:tW04 I H. (M88A LODGE), HOLYHEAD. HM MAST?-R?.'?' MOM ? .TONES,I ]M.A.. St. Johr-'e C?Ue?, C«mb.id?. tA TMined C?rtt&ctted MMte.) ??.-ted by qwdiw Teach$rL ? ? ??.r??u.C.l. for h. ?hoEMm.. ? for C<.mm?rc?.? t-M. <t?.. A Um:ted nomber ot Bo-?rdeM receded?. Lr"AD' IE8 SCHOOL. BRYNTE?, LLAN U GEFNL 'Bhe Mi'*et t< ftwich reretve a limited mum. t<t e< ehitdren to Board and Educate. Pro"- .??j,n M< tpcMcattcn. ReferencM to pMenta StatheM. VtMMciM for two bo?rden!. JTEL TINaSLA.NJD SCHOOL, ;t)RREWS- BURY. ESTABLISHED 1848. <md ComtnercM School for and dty boya. TeMM tnoderate. MrprMpeotuf!. Ac., tpp!ytot'ePnno'p&Y. The next term w:U commence -t* uMy )9'h. D.8. Cyaeuftdertu thtgciot i fechzyn c,.reig ddysgu Soianig. C18J D-BGÂNWŸŠCBOOL (LLANDUUNO HttAD manim RjtTjt. 0. THOMAS, F.E.I.a, &c. Szm..f* Ibtv M. C. DASEKT. B.A. (C.unbridge). da!y qualified University m&Q wiU be appointed at Eaator.) OvM 110 pupih in attendance. No<r!y one iKCtdted pnbhc certtSMtea h&ve b en g)na<td thtce the opeciog of the 8,;boo' iu 1S87 Candidates are bing for H.M. fweign OCc' the Juty Ux'ord Loc&h; the MMtnmmer 8t! Andrews' Senior Md <anior LM&t<; the Kntrance Ex%vninattin Victoria UntveMitv. Manchetter: the jBt B.A. RMm- tMttion at the RoyfJ Univnnity. Dubtio, Sehoitfebip Examination St. Dvid' Co'tege lampoter; the W 88leyan Examiua. tioo for admi@siou to Thoolul<ical Colleœ O.M. College, Bat*, Entrance Examtuation t the Medxi&l and i*hMmaMuttMti 1 tolimin&ry Civiir eo.Ac. ()YMDBITHKB ADBILADri GOQLEDDBAUTH SIR DDINBYClI. PMt SWYDD?A:-DINB?CH. I Abetgeie. H,Iglt Wli!io" Se- ILdwy a Choedpoetb Mr J(js. IVilliame, Vron &i<ry. BtpUt. Mr Attbur Roberta (",dly. ro,.<I BeUllllda.n .?ir John JObeH, Book. Caigydmidion Mr Di,,id ien., Ceri81druidion del) r. (O)' ¡eu" nb?ddcewydd. Mr R.ha.t Hob?rtf. Agent Oolwyn Mr Wi))?m Hunhef. hlr H. LI. Ponfef Mr Robert R. Rohettf. Tempie Hu;}d1D8 t)imee! Mt' WtUiatn R'.bcrt-, I)inao Mawdd wy Mr Le"')6Ev.)n<.Shot I BtJtdtM. Mr Dd. Ow<-n, Printtt ,wyddelon Mr ILieL Cyq- ti V' F<e'tmiet ?. Mr R?bt Tht.mM, PMt 0<!tce, BfthM? Mict .? Mr Th";ni9 Harg3S5 clwremm Mr IVin Tejnl,]E, row tteeewood. Mr.T.D. Morrie.Dya- H, UMtberit. Mr K. JcnM, Compt<j!i Hou" MMiMmon Mr H. Hughes.Rrooat. Eryryi) LlaDgoUen Mr Ja)h<s C]a'ke. cy! rifydci. Chape) xt tthnnefydd Mt Mos. Jouee, ;fMt Offic,, Utnrwtt. Mr O..I,)ues, APothecAr- Meetyn MrV&:et)tinaWi't)iMn< Newmtrket Mr Juh,, feMDMhno Mr 0. W'thaaM, Pi. Uchllf yenrbyBdendrMth 'Mr John Roooltd, 1, Gr)f6oterr<oa forMicoTwie ,&ir K JoMa, chei!t"r Hou))a Bh<x<UMe)fehreg<'g MrW J.R"¡¡H,1Tafod H..<tb.t. tthoddlM. Mt J. D"v;s. Gwyndy Chuthyn. Mr KtrftR..Ctta,Va)e View IhJl Mr J. Akd Tteftiw MrDEvM'K.B.<t!oudfb. ",4dønJ8' Mr J. U MurrM.prntter Pcb Ct!f am Fenthyea Arian o'r Gymdeithas, <e am unrhyty hyebysi&d peltach yn ei citylch, fw wneyd at yr YezWfenydd. MR ROBERT PARRY, 3, Chapet-Btreet. Denbigh. AllS PILLS; JPAADES PILLS EADE'S PILLS CADE'S PILLS EADE'S PILLS tADE'S PILLS AU who _alf..r "0171 Goat 11,,4 4 a tll, h?c? r? r.? to EA? S? ?. ??'redt of TNtImOillaJa han booD m I IIOrta kiln O'I<1Itlool neT' tatjf3 ug to w"udcrf,1I "e, tbeae Pi))< h*Te in gii,.g In .,he -cry "ora' Theel PUla ..øgetaloJ8 and late, r Chti. tiot. INSTANTLY REL1EVP' AND RAPIDL CURE THE WORST FORM OF aoUT. RHEUMATISM. RtiEtTMATI,. GOUT. PAINS IN THE HEAD. FACE, AND LIMBR. ADd have the wgeat gtren to an1 Patent Medicine o it) c).'Mt. REMARKABLE TESTI- MONY FROM WALES. COULL).NOT SLEEP M)R PAIN. 2, Dewinton terrace, Llwynpla, Rhpcddf) Valley, Soorh Wtt'es "DeM 8hr,—Yoaraoot': and Rhenrnttic II famolUJ remedy, and one of the best I ever came aoroea. My wJfa has been troubled with Gout in hands for twal\<e youre, the pain was almost vubearable; eome OOtll" not for I to try I a bcttJe of your pills, and to my 8urP a 'he to<k three dMet, the patn iett her h&nds They Me a ereitt boon to mat.kin.j, by the bleeiin f i You caD mak" what use you I ate of thio.—YMM tmly, CHARLES WAKELIN. Otcr?e EMte, '7? ao?elI-rotMt. London." BADN'8 GOUT AND RHEUMATIO PILL AM toH by all Chernht*. tn Botttet Is ij,i, M't 9d W?rt trw ir P?.t.1 Ord?,, b? tL. Z ]CADE, 71L F,.j. A,k f. ttMre tea obtain EADtra OOCT AND ftHtt) EADE'S PILLS AJCKDTDD. jnARTREF ODDICARTREF i (!vmry. ? Morwyr, !tc ertiU.—Dymant M. J<?t<9 bysbyn y c yboedd ei W wcdi Izor Ty a ¡'np hetM.tyn202.Bnte Koad, Caerdydd, a bwri?f 'trDeJd ymwttwyr a Caerd,.dd yn nyfurno o' ttJMtymwcUetd a'r eyfeifMjanhfd. —M Jo'w ? ?<BLAM?'lHJS.—Hejdy<?'"<-t.. «ur \</ Cyrn. Owtrentir y bydd MJi )-yo? Cyrno't gwraidd pan y motha poh m81óYllin wth arall. Galtirei ymhwyw yn rhwyd,' a ..11had pier mewu WytllTl08. 00t0 ei..i" 0 g8nIDul!aethau 10 rhad. Mt aafonlr po el 18 am 20, gan aD" Jackson, Mf RJoaM HervMvdd. Tvi-f-quare CQerDarfoD CIX CABINET PORTitAFTS. ?; thrae ? for 2a. TwclYe Ca)t.- t'urtr.'its. xs 2d; <tt for le 4d. t:irlo <"f<n. "1 In "t"Q I CARTREF ODDIC ART&N r R"?&iy. ? -t? ATYRHAISYDDTN-BWRIADU i'M*?. YMFUDO. I YMUNA HUGH HP&HE8, 7, MaAet D Row, Amtwch, hyBbysa ei fod ef ym AOI/NT ymfudol droø yr un Cwmniau er's droø I 35 m!ynedd; yn OruohwyMw penodol dre* ('¡\Dada a i nxldi CLV1>IAD RnAD A CmsoBTRWYOL o dtn y UywodrMth. 1'rwy fod H. Hupes newydd dttyehweJyd ar ol tithio tnUoeddo SUftuoedd yn Canada M Amfticu, g)JI roddi defghSad cywir am y pweithtcydd, a'r cyaogau, a'r Ileoedd goreu t I fY\ld er gwellbau ea hunMn. Mae dau o feibion U. HughM yD owyddooon ar y 3fat'< S<eMt;ifr. (.ofeUr am grfarfod pawb ar eu dyfodiad t Lerpw!. Anfdtier l'unt o tkp08i¿ i H. H. a cheir tlckef i fyned gyda'r Unng; yr adfg y byddont. hwy yn dewie, a'r He goreu yn y nocg am yphitMeMarypryd. Amgcuer &«Mtp i gael ateb ym ol trwy tythyr. T? HUGH JONES, ??? PAMtOtOtR A6E!TT, 10, VIRGINIA STREET. ST. PAUL'S SQUARE. LIVURFOOL. r\TMUyA HUGH JOKES hyabysu y gd:ir JL-7 caci pob g-wybodacth yn nghylch yr Igllo!1¡;u goreu i bnrthau byd. Amfrit-a, Cxnadt. Aut-tM!it, achefydi'r WLADFA (-tYMREM—PATAGtONIA. Od!ir gohebu ag ef yn Gymracg Cfu yn II cheir arebiad gyda tbr<»Ld y post. Cyferfydd y rhtti a fydd daa ei oht ar eu ttyfodiad t Lcrpwt, a rhydd y Cymry gyda'u y. Y rha.nau o'r agerloDgau. y gu II J. d1 hclaetb mewn man eyllcuR, 111 IIgos i oraf y rheilffordd, ac befyd i'r Landing Stage. Pob a c.JI)'sur. Ei ?,?T?. LUNELL Y DU?iMf. arwyddair ef yw-Gwelyau glau He .Y, a phris rhesymol am fwyd a Bety. Cyfaifyddh, pawb ar au dyfo"d ïr &ef gan H, JOE. LLlNEL DUAINIUN. AGEt.LONGAU BRSNHINOL. 160 o Acer! o dir yn rhodJ, gydt Bonn< Ynnsfydtwyr. "Merau Arben; Deithwyr i bob parth yn Ciinads a'r TatMthau Uned ig. Yu hwviio o Lerpw! bob wytbno! Y mM agedongm v )!inet) hon yn ))awn o bob cyNoufferau Sa!noa, Second Csbfn. a Sts,,r,a am y priiau isaf. Am tanyliou pIl<lch ymnfyne)- & Ftitn. Main a Montgomery. Liverpoo'.a 70 Quepn't Square, Hriatot; nei & H. Hughe', 7, Mttrketrow. R. J. Thomag. Now Btaen?u Festt.nog; H. J WUtiama, 70, Pe? Bint3n,iu FFoL?he8da; W. J, WilIiam8, 7, Market y b y ?., stret,t, ('arnirvan R, B. Stythe 39, Ba-g,.r- street CMrnKrvon; M. (.oUie,2t7,Hii{h-atreet, Biugor; H. J. WiUittma, Bryn-gwe')ith, Cae- )twYni;rvdd; M. Ingham, The Stores, I.lan- beris; W. Trevor Jene, 5, New-street, PwUheti; 6. E. Parry, State Merchant Do!- "yddelen, R.R.O. R. E. Jone?, Ros$ Hill-at., Cocwf? J. R. Jone?, 3 Mostyn crf?("'nt, I.tandndno R. J. Hiigh(,e, Post OSieo, Rho<<- try/an; T. Hib8treet., E. Jono, accountant, Brynteg. NantH" \-n)e K. \Vit!iam9, Kevin ard L!i'hf*en Rifhard" and Co., S. CornhiH. !'ortmtdof; J. Jot.es, Henbish-atreRt, Uanrwet; W. Ph)tti()B. Derby Hense, Ponmaemawr; \V. D. JoaM, Otd Baak, Ho)yhead i ljV.u \i J..nn. J. "Gwybodetn sy4d North." I GOMER POBERTS (CYMRO D-)F), WYR i R inuf SiA\ lO 29, UNION.f.!XREkr, LIVERPOOL. yn dymuno CIIO\ y man- toj¡'10n goten wrh groeet y Werydd. yn nBhydt'r anioa at Gomer Roberta (Cymro Dof), y hwn a rydd iddynt bob gwyb- udacth anelJtheidiol dr,,¡¡ hnahau )r A!nerican a'r Canadian Steamers. Khoddir tocynau doithwyr ftyda bo.! ager- ]on&'aay'InmM, NV hit- Star, Allan, American, Katinnat.aeerein. 'MirBytwidocycau o'r YprifiauiMft'r America. Gwnaf fy !'gorea dMf) y Cymry. Gyda'f «teamoM cryht eydd yn wyho. Digon o fwyd da, pob cyeur 11 diogelweh. Kid yw y swyddfa hon yn bjoko tramorwyr Digon o w&ith a chy&0t! da y,, Amerim. bfa a eyierftdd a'r )hM fydd u dan ei efiti ar eu dyfudiad i Lerpw!, ac a'n thydd yo ddioget (y Cymry gyd gilydd) ar fwrad y Cyarwydtiyd anŒdeedig er sicrhau arbediad arilm ao ameer, end cc6we' Y8grifDu yn g.n. ta{ (mclwdpostage .ta.mp) at t.OMttK ROB- MhTS (Cynro Dot). Pfu-'eugMf Acent, Temptar'a tiott!i, 29, U'uoo :troet, LiYerpoot. V. Y mMei dy yn helttot.b, ya ymyt y Lending Stage.. ?,?. WILLIAM WILLfAMS, ???- <CYMRO PUR), 1'ASSEXGF.R AGEKT. No. 27, UNION &TREET, LIVERPOOL, A DUYMUNAhy.bysuMf!ydg"nedl ei fod A cf yn Boo?'o P'MsengeM t7<?'r Steamer). Mreu i bob pM-th o'r AMe?cA, am y prt.iaa ? Mefyd. cdr pob swybodacth am am?et ti,n,yliad Steamer! onli goh(,ba yu t'.y-mrwg iien S.-sileg .s ci. a -ictha y tdir y .ylw manylat cr taely Ueo<-dd mwyaf cy-urM M y Seame", i'r Mwl a vmdd:-i<.d.ntcu gofal <ddo! a chyfur- tyddi- hwv ar en ul,iodi,,td i Lerpwl, er mwyn cymoyd goM prIol o Luggitge.-Co.flor y cyiciriad iieliod. D.Oymro rur o Sir GaerD arfon. 1 ? LUXELL Y GULF. $&.NEWYDD DA I YMFUDWYR. Y mM Cwinm y HiutU uehod wedi gvneyd trafa'adau i hwv)io eu ia.gerlO1J6;Ju 0 LEtU'WL PORT MADKYN, M-f y VHadfa GymrèÍ. FeUy. o.hyu aUau. bydd yn hwylus. dod anurterot i bawb a ymiudftUt t'r \Vt&dtt, can iiit tydd en.K'u iddynt )au:o y') un tnau uea cYl'hu.edd yno, Telir y yfw ni:uiytat t'f ymh)d- wyr aK i'w uwyddau. ll'dd IIgtrloug ya bwylio yn T IUllUyli"n end Kn'nn .yn ncu SM-9Dp?at WiU?m Mcut ? Cu.. iS.Jxmee. ttre,t, Liv,'rpoill. I 'JtU?t? AT!t\\VHSYUi'YX!!WHiAU? (;llUES1:VEnYDD. SM!M<- — T.YMUNA LEWIS ROBERTS (.sydd e: i? huunu \<edi cro.'ai ?wcr u wcit))!MU), ).y:)- byau y gcHi'- cae: pob g?ybodtteth yii ughyich rc a;:crlongaH -ijrt,xi t '.vtU)i<uo! Dinauo'rAmeftM, < ¡¡hob hybYi>1'Nydli i ymfudiactii i'r rhMmu <re:!i o'r hyd. Ge)!ir yn?yn ..g pf yn Gymrai-g oeu yu di-ivv.N-I,-rifenii t)to. Bydd yn Jyfarfod y Bhai fydd o dan ei o(a) ar eu dytodtad Lcrpwt, a rbydd y Cymry gydn'u gi!ydd yn y rhaunu goren o'r r.get]ongau. AtttM yn Hatth e; <od we.U b'7d w fa)th miyuRdd yn Ani<;riea, ac ?gtur yw io hyny y? et eyrnhwyM) feL cyfM .yddwr Iuotiadol. ?'S?-Mac ?anL. RobcrtoDyhetaoth ac?om- Ccrc'dus yn Ymvt y Landing Sta?e. Bwydydd I t gwe?yau atm brisiau rhesymoL Y cylett'dd fd1" ?'? LEWIS ROBERTS, PasMn!:er Agent, Temp<raun<- Hotet, H2. TlTM&BAKX-STKtLRT, LfYtM-OOL. LLINELL WMAN. AGEI,'LO' ,'GAU BRENIXOL I NEW YORK. 1KMAN & INTERNATIONAL STEAM SHIP Co., LixtTM. 0 LERPWL I NEW YOitK BOB DYDD MERCHEK. o bob Dydd Iau. prie Cludiad yn y Trydydd Uosbartheantsed M ei tdo unrhyw linell arall o'r radd ilaenaf. Cludiad yn y Saloon a'r AH Gaban am bMum be I '???/' B?t'Mt i unrhyw Mn o'r Unol Oata.thM a Canada, yn cynwy. Mamtob.. t r.rm.ft.t)au Gocieddol a De-OrUewtnot. Y?fyn? & RICHARDSON. SPENCE t To '2'Wat<r-6tret!t.Li?rp<!ol; neua'rMn t W J. WtU'atM. 7. Harkct-strMt, Camarron. I r S luRhtun High-st-?'et.Ebenezer; Pdtch? 8?. & ?.. S.ComhiU, Portmadoc; W ;f. I )oM.. 5, New.?ect, PwIlhtU, E. Jo.M. t?, Hich-htrect, Raugor; H. J. WtUtamo, 66, Bryu- gweuith, Cllellwyugrydd; W. Rogers, btation- autcr, Tr.garth..Hugh Hughes, 8, Market. areet, Am!wch; Robert t'.rry, Trebor Llechid, 8eth,'ùa; U. JonM. Old Poet omce, PenygroM. W Jones, Pawbill-street, Ccuway; RtcbMd H. t)tytbe, Bangor-street, CMnMron. W?LS'9 P?nn?TMTAL JtaTEZL MI'LS)rM i P?MAUM. t'tteMy «tT<<eM tU tfr<tat*rtM<* ,?M.U.S?'efM"? ?'' ???<! ????'.?M tr*?**t with tt« Mt. Moue," Ii! ?.MnttM th«tM<. StUt M?*f* MMttt << ? .14 ??T???.? MWMCh?t. NntiMhM.? -?-?t? AUbTh??A, NHW ?fAUA? jSBS TASMANIA OR!BNr ',INa. YN hWYUO ?OB PVTHBFMOa.GYDA'R LLYTHYRGOOAU. DYDD i*t Hoag?n c?niynot &d&3l Mnn- D dtin M y omttya, Ptymoata an ?diwmod ya ?diweddaraCh. Ntp)M Mw diwmod yn <l(UweddMMh, gyda llJthyrpdau etMawrhyd!, am ALBANY. ADBLAIDB. MaMOORNB .!)y!)!snBY, j;M ttw ya Co!ombo a chymMyd tdthwyr Mt hoU borthhddoedft AustraJul4, Ac"t)nnt;. Tonn H.P DvddM AUSTRAL 5,524 7.WO.Ebrill 8 Cl1Z¡;'j. 3,845. 4000 .EbnH22 ORIIY"6."7,. I'" 7.WO Mai 9. ORIZABA.60..7.7,COO.Mti M (h)t teithwyryo gadMt UttnAtia tttth dlwr nod yn ddiwa(!thrtch ua'c uchnd M yn teioio droa y tir dda) y)f alfljtlcl\lr ya Nr.ølea. Rerth, TiThary Dcoha. Vr agerl(lf'C('Qu vn mhlith y rhal mwyaf a chyaymaf. Bwydydd o'r fath orou,baths oer t ohyoM, y golettnt trydMot drwy'l' UongM, M Ciao I"" v" eynwvs Diot. Gwe!v. ib ohvfieus- derao y c&bao, 17p i7e < 70p. CLUDILD BRAD T!f OL A BLABf Ki hydd Y perchentigioa yn gyt_riM am nedied. W)biritd, M cholledicri o uarhyw natuf a anhoair fan v eefyU non y otoad atlan. Manacere. ?. (re,m & Oo.,M Anderson, ArIi6ron. Rod Keftd OScM. fMoharch-tvenae, London. Am detarftD deithwyr ymtt7rer .'r firm M' wf-dd):{ yn 5, Fencharch Avanne, E.G., uee at B'Mch OfEce. ]H. Cockapur.etrest, Charing Cross S. nen f't 'toruot1wyliwr ya N,baer- nxrfoa- W. J. W!:)''ma. 7. Mwket etreet, YnDotgeUao.R.O. Evano. 1. Minafoo. 62 -CM? LL?ELL ?UIOK 3BEMS LLE! t.tUIO "AOERr?NQAU L?;TIT-GrUDAWL BRENm?OLA'ttPHOLDALAErHAU. 0 LEtPWL I EPROQ NEWYOD MB 8ADWBN ARIZONA. Ebrill 2 NEVADA. ?' A LAhK ?.?'} ?. WYOM?G.?,'? ARIZONA.?' 30 Uttw?ut ? 'j"MmM''n y tty.t) e*ntynot,, t <?t'' Xythy?u tthMtt-wtt. Stlo..n PMN?e 0 Lerpw) iNe? Yur)t, l?j. i Mp. yr tit '??o et.) ?? p?.?e) New Tot); B<MMa. a. Pt.H ?t-tf?? &'u brM? tMt. yt h?t pi,A.,)nr t',ithwyr i bb mrtho't UmA D??it.tth.m ? Ch<tn..dt. T mM med,,?an ¡ :b%i''h;,nblrl;ae œeddf& .j«ruchwy)?r i Gwmu' L'on?M Ma" A?rh.u?uUythyr-?lH.enhiuo' yohwyho i ? ?bo*rt?h.' '??'f'?"? ??' ?y??'-tcr-ttrMt. Lerpw), W?.tr-otoot. Lorp4i E*m JouM. tnsur.mco A?aat, M.rh NeTm.Ho<h M.?t.. 7, M?r?t i?. A.ul?h. W. J. W.i?a. Qut.r'mou'f) Uai..?. C?fruerfoa Owon H. Parry. ff?te M.mh?nt, ?hdd'.)<-n I?hmte) DMea, I.tyx Arthu? ?.teri.; ?w.n J?'?. ???'?' ?- rmt; w f) TtuM.j<ucdoueerf"B???Mr)!yb?, ?L AMERICAN LINE. St??' AMERI! LINE, UMTED STATES MAIL STEAMERS. LIVERPOOL TO PmCADEH'HIA. EVERY WEDNESDAY. Fir).t c1a'R fuU powered stSAtcsMpa. 1\ccc>mJ),¡odo.tioll for passengers equat to anTI urol ca:i Line. Pa-i-eoK reand Roode on t))0 "h<rf of thj [,n.,Ylv,nil R!f troad. THE UORTI:r AND BEST KOUM T) TUK WEST. Apply, I(IC-flARI),ioll, -,PeN(;E, & Co., 19 & 22. W.tter st-eit, Lu'erpool. LOCAL AHMM.—W.J. Wa'Mui<, 7 Market. ttrcet CmlarV\lD; Ev,iii & oa., fi)call 0 ffice CrnaTvon R. G. Ribart4, RM< CoMage, CreigtM mawr, TatyMrn, K. Roberta Beth- Mdtt R. Roberts, Hotet, Rtaento F;Mti.!ogi 11, J, 7J, 2anybry n Bethenda. _to 1 rHE "POPULAR" BLACK LEA D I In !dand21 Packet!). EASIEST, QUICKEST, AND BEST. cwtomeri will u',? no othe,E. A. Bafly, Orocui-.UttUbhtun. ITALF th" r tf IN n.\T.7 the TIME ftid with HALF the ? LABOV1t von C au prt>!incl. md)'ù polish 1 !a with T?) P?nnv P.?t.s of the t t "HMNH8UN" ? th&n with UALF-UOXKN Penny Packeta of ordijwy LI?k IA?ad. tLAA??'iK\ 'Q DOUBLE ? ?TAKOH. TRADE MARK. I I ff l- I ? 'I ?l 11 REGISTERED. Cont.aW>.i No Additi?a ?4- i;? ?P-tiO-. nvcs Timn }.abour, and Unc<,rt.iD.ty, in It are M;à88, .I U th.? to pro d um BEAUTIFUL WHtTE GLOSST LINEN. "MACK'S DOUBLE STARCH will meet a IOIl felt and Mve an in- Nnity f trouhJl>; It iN for 11811 any or simpIL! ttirectioiif; given ivitli e?h box are out tho result IB perfection., -LADY's PIa- TOIU4L. I t. per box. from Mercury, Whiting, gmd aI other 4Bnt,? ínjurtol1.' to SHver and Plat&' RaVC9 an amount of tirnn and labour, and bribter anythill el.e, IB D l'I'Cllll1'atlon of whkh we koow to equal ita exCill Samples of the above Three articles for Six Stamps, or of nny One for Two Stftmpa (to cover postage). Name this Paper. Aak yotir Grocer to get them for you. C. CHANCELLOR & Co., LONDON. ?.0. ttrGRifTlTH DA VIE a, BILLPOSTER TOWY CRIER, A!t0 Q<NK!H.L DMT8!BOTOB. PEN V G R 0 s, &,8.0. MEAR BILL-POiTfNG B'o!t Taa NIi: 13 II Bi)1] & I{O() D. ?????S??????? ???S?'?*?? ? jMt ?tE?"? CM??M M? ?M/Mt ? S'? VF:. C) 0 D ?"' ?JB? ¡at qmuwl, Maethlon, a Ttu-eulitdwy. DYPYNIAD o LYTHYR arF. 0 RINACHOI., Yr wy! yn tchnio y rhaM I mi yeerMeM attochi oleich ¥UORTH BBKOIIR, canl' y mae = bod yn foddion i achub bywyd I btbM. FewN&feichymborthbobMM6t yn adnabyddm Ile yr af." I Dy,wedyLandon 'edical Ruord Y mao- 1D aroo yu yr yatu,uog pan wrthodir pob math o FwydyddereiU." o FC'wy) ??A,EitTlIOL MEWN AI?AN, la 6e, 2t 6e, 5e, a i0t. gBa NerjUwyr, f.: eteBl, ym tnhob mta. CYFANWERTHOL GAN DAI C"AX. WERTHOL. DOOKS.—AnatoT?. comptete. ?60p????. profoM!yi]!uBtrated, 29 41; Bf:d e, 1< 6A Oirb, 18 2d; Catalogue Cllrioll' Books,. SwciaJitiee, 2d poot fre<. Largett totook,— MMtger,,9,,Smith8tKet.?.CQrk. ? M I No.l—GEOBGE'a PILE AND GRAVEL PILLS. No. 2—GEORGE'SJ! GRAVEL PILLS.! No. 3-GEORGE'S PILLS FOR THE J PILES. I 1 p 11 1 1. I: 0 0 ".?;? a gam HIGHLY RECOM- .MENDED by Mod. ica! Men, A UniveM ally held in high esteem. GEORGE'S PILE AND GRAVEL PILLS Yn ddidd&dl hon ydyw y FcddygnuMtti fwy&f hynod yn yr oea. GEORGE'S PILE AND GRAVE!. PILLS Ydynt erbyn heddyw yn adnabyddus yn mhob gwlad warctddted.t.g d., an datil. GEORGE'S PILE AND GRAVEL PILLS Ydynt wed: proH a.'u cer'ifi(; yn feddi-miniaeth berffaith effeithiol a diogel RM MDryw o Ddoctonaid & Fffryttwyr Hofgr n'r Amerig. GEORGE'S PILE AND G.BAVEL PILLS Y mMnt yn &nghydmarol er syniud y Pi!a &'r Gravel, & ,U, uaweo anhwyldernu eraiU sydd bob amser yn eu canlyn, megys GEORGE'S PILE AND GRAVEL PILLS Poen yn y cafn, Ysgafnder yny Pen, Diffyg Treuliad, Rhwymed,d,, „L, Iyngyr Mân, DiSyg Amial, Poe!) yn yr AreMU. GEORGE'S PILE AND GRAVEL PILLS Poen yn y Lwynau. Surni a Gwynt yn yr Ystumog, Pocn dirfawrynyCotudd. ion, Gwaew, Coiic, Teimiad o bwysau yn y cefn Dwfr Poeth, Dwfr-ataHad, Gwelcdiad yn bw! ac anegfur. GEORGE'S PILE AND GRAVEL PILLS Bnan eymudant eycbder a MM annymunol &r y Genau, Chwydd yn y n Huni-au t'r TrMd, Foen yn y morwydydd. GEORGE'S PILE AND GRAVEL PILLS A. eymt-dtnt bob rhwystr o'r Arenau, yr Afu, & rhedfeydd y d., wfrr. GEORGE'S PILE AND GRAVEL PILLS ,A weithredMit fel swyn" er symud yr holl boena.u a achosu- gan y PT,d, ea LÚ Gravel. GEORGE'S PILE AND GRAVEL PILLS Dylent gael eu c&dw y!i wasted wrth hw, pan y tueddn. gymcryd yc, byd,)RO honynt ar ymdd&ngosi&d cynt.tf y dolurmu hyn i roddi al-,iliad bunn ar en cynydd. GEORGE'S PILE .AND GRAVEL PILLS Bydd i'r persocau hyny sydd yn gweitbio mewn llcoedd lln.ith, nc yn !tn!K.1tn twyr Mtphor, nau yn di!yn gatwedigaeth eMteddog, gaol fed y Peleni hyn yn anmhrisiadwy iddynt. GEORGE'S PILE AND GRAVEL PILLS Adferwyd iechyd miloedd drwy y FeddyRiniaeth hon, a hyny p!).n d..d, atgeni.d gan Feddygon eu bod mewn sefyllia unobeithio). GEORGE'S PILE AND GRAVEL PILLS Ar werth mewn blvch&u, Is l;c a 2s 9e yr un. gan hob fferyllydd parohusyn yr .4 hoU 1yd. Drwy y Poet, Is 4c a 2s 9c yr un, mewu stitmps. GEORGE'S PILE AND GRAVEL PILLS GooheIwchdwyMwyr! Y mae poblogrwydd digyffelyh y Pelemhyndrwyyr holl fyd wedi temtio rhai pcrsonau diegwyddor u. titrachwantus. w hcfnJyehu, Petcm wirioneddf)1 GEORGB, Mnn<Mlydywondyncaet rhyw GYMTSGEDD DtWEartf A PHERTGLU!) yn eu He. M&e enw y Gwneuthurwr wrth bob blwch o'r Pelc:u gwinoneddoL GEORGE'S PILE AND GRAVEL PILLS Y mae Perchenoir y Peteni hyn wedi darbyn dros ddwy 6) o Dystiolacthan pwyaig o effeithiotrwydd y feddygun&eth hon, M yn eo plith mae amHfw oddt. wrth Feddygon a Fferyllwyr. Pears' Soap Dwylaw Gwymon Teg'. Prydwedd Glan a Disglaer. PP&u'Y dwedd Glan Thyner. C,roe",L Iach a T li y n.erl, <?'?ii ??'itHLL?!<?Hf? ? '-t'?- ?.Uf.N.NtJFACl'UREH iN SGOILAtti) CENJ?LN? r?:.?. t& 6t.m:R. fLu?Ls, mnm xts. tc. ? S< C?.O??)T?nU;?R < ? t'ttt.-n? -.t' t'tv )<1') htluttnbjf -t????"tfro!!),e''ntfr<'c"nir[']??M .] \.) ALl, .lY uW" l\);UF.Cl'UlŒ. A:,¥ LC:è\UTII I.:UT. ?-'?????.?? ?? f?i?EDS w 0 0 L. Cu?mcr.' Woot maJe into ?;?ht T?ced9 from Is 2? per Yft !tMvy T?ccds f?i ? M p? vj.; ako Ulankets, t'fa.n.ct. Ku?i? Yams. &e.- tMPOKi'AM,' Xurb.-AU \\uol ?m ? MM?t'acturc into he?vy Tweed. M.. I ?..).c- tMM ?-1'if ? an?. ? )? M.tk? the ctu h ?h liner tud wear much loiit,,er taan w'ucn done m t-ac ordmary way. Cllreiugö of all Wool I)aid, and Patterus sent Poat Fr.:w by an ?-'?.? ??M?T'r'M' (M?c-EILDONmLLS,GALASHIHLS.A? A. C.OLQ U 110 L' ?, ?Lru?? TWEED MILLS. I?EHLEl-i'iii? Letters to bo addressed Galashiels. Wool to be addressed hmcrleithcu. RespectaNo Agcuts \Vtmted m all Districts not yet reprinted. blWDYGINIAE1'Ii GLODFAWR fTOLLOWAY'S pILLS & 0 INT)IET. Y PELENAU A buraut y oe 1\ ymudant lIuhwyldcrnu I1r yr AFU, YR YSTUMOG, YK ELWLOD, A'K COLUDDIOY. Crrfhant ac adferaut i iechyd pyfittisoddi.tdan eiddilaiJd. M y maent yn fedd:v-:rlrwt1¡ 1\I\lUhrisiadwy wctthf'lwr at boh anhwytder ag y mM merched o bob o.;dr.m yii cgoted tddyut,) Ulant a rhai mewn oud uis geliit rhoddt pris rhy uche! arnyut. YR ENAINT ?.??S??????? gor -au dolllrlls, bre.stiåu toredim, ae hc J.dolurinu 0 bob math. Y n11\C yi? dra effeitbiol at y Gvmalwst (Geut), a'r GewY'iw?t (ltheumntwn), AT .?? rs.?? f?-? ?Si.??'? ??- ANWYD, A l'IWB MATH 0 A'IEÇHYDO A THAltDDIA1)AW AR Y CRmN, KID OES E¡ GYDIAll. Gwneuthuredig yn unis yn ScfydU.d Thoma. HoHoway 76 ? Oxhr??? .?,?.,?,T M3, Oxturd-stMet). London. Gwcrthir me?n btychau M'' b? ? ? ?' ? ?' ?"' a a:i6 yr nu, a gellir eu cact gau bob SeryUydd drwy yr holl fyd. ?_ jdKO?CHITiS! "n '¡¡_.id -1 Y'-== pwysigrwydd i dda?gaafy4d- ?SOMERVILLE'S BRONCHIAL BALSAM, Bb'tgBronohitf'). Peswch, Anvyd. Cryf?f. Aet:UM. CMMt'ire. Uiffyg Ane<u. ft holt anhwytderau 'l'regt a'r Lungs. MIW yn esrowytbo y VeswclI B-I. wg? MothfrehMd.!). mtb-I}tyn tbU: ? -yd phytif! y Dottor Mm dfur wythnot heb ddet ;yd pht?g i, yn wijf. yr oeddyn myned wMth beum'dd hyd nM y ojd Srynd botetfud c BoMtTvm<(t jStiMm iddo. "Cet&i* !wy o tM. meddti yrben wr. odd?wrth un do?n o r Bat? crod?ffi?theg pntftaid o phyxt? y Doctor t?ed John HMthon. !ftw.. tM. Utove-strceC. MwedibodyndioddetSM betwrha chacichiw. < Frttt ?'t <it<x ttdetumw MtynMM. ond Mfo<. ttedi detbynmwy o tMhtft drwy ddetnvddio OT< <f)td SomerrtUe at ctmn unrhyw ?yS<ri creUI. DENG MLYNEDD 0 DDIODDEF. Yr wyt yn hen wr dro< driUMin oed" meddn Mr BrMcndtte. St. HomiB?o Vate. Everton. tf ??di bod yn diodde! tm dro? ddeng mtynedd Ct- ?fthiwedyFrest.a'rBronchitm. cud o hon ffd? t etniaeth?u ? byd. ni eheftte ))'yft<ybi 8omemtf<-1 f lironchiat BtdMrn: y mM yn eamwyttio y peewch ac rn t ?h yddhau mrest me? euis '?D'y??S??E?.'??'?ion. Mr Conwy.tM SoniterriHe's BreccM? BoiMm yD itchau Bronchitis WEDI I BOBPETH ARALL FETHU. "Yrtfyt y? et ffymer&d yyo i ty Cri';?' t ermydopon, M y EZ?-I .vn ,y tvaho aethtU uche1 iawn I rinwed<1slI iach'MOt y IKham.MM r?ym ganoedd o dysttolttcthtu cyffetybo Gymru. ?ocgr.HMtXcd. fwerddou. Hy?paen. Canttd. brMdd o bob parth o'r byd. acfy?r nmbotda? l.ttoo Some?tUe's BronchM H?am. PetfLwcb <?merydoichpftT.w«tiotbt?-nudim aran? AniuatT MtehM i UBr h yw f.yfein*d <lrwy y t' ? *rdder- ?yntad pymthe;; cefnio! ?any Perchenot. 1?. ?tUj<M? !N. Unuthy-street. Prhx.m-t?d L.?r poot AKettyn Litndya'i. ThomM D?e?M?dM ESl; AR?ntyn NKhMr?b), ?.<<? M.. ?Mket-?Mt i Aftent yn Wy.td< ? Mr Rt fer.Cbemiet. AMntYnBan?r.MeMnHam?toL MdjM?; AMmtyn Lt'"?. Mr ?'.?";C?°'- ht' A)tentyn'<Kh*etaM<on.M.rFr'ucf.Ch<mi'<t. Peot-atrMt _?_ tMTCCtHfn T? T <m?? ADDMbM!u iU LMj??' tTHB. mMt M) "*C" LOUS?M ED?Ct N ?e? gyvum and removes all ob"uudlUUo 'fl"" WON- OE ? f' S 'L ? REMEDY rf;t;v.s )tU di?e?mg SmptotM. a¡1 r:å ?.rre*MMLTH. THOUSANDS h*vebem SS?y'M'?" t<? by tho numerou.; UMSoJc'TED TESTtMONtALS. Stuped tddJtMe? enYdo? (ot price ?t M.i cop.M o< t pcB?y of tl.OOO. op< t" '"spM"< 1? iDTMti&tion. The mmt Md onty ttTeoUmi rmnedy on <Mth. Try Md JMd);e for yourMtf. Y. G. S. DASMAIL.Walthamdw t THE MIDLAND COUNTIES 4 WATCH COMPANY OF VYSE-8TREET, BIRMINGHAM. Wdtetoour r, Mr A. PERCY, fer our tettttMo) BewmMtrtted'C*t*tetne.centtinin(t or?r 1.9M wimalidted TeGtiaLsaiW?%Wau?A over 1,QW deppeMhte eB<rtTin<B of Watches. JtweUcry. MtdT:teetro-?t*te. ee*tn*t(t <tnd pctt free on <tpp- Matttiem M tny p*rt at the Werld. i 0 OtnOe- glue,26I!, en<- *MY'T fI-, igh fy fu'¡8!W<1 MB. Youth'-) Hnct):'? Y.t. or Po. t Oitice Or- mut be made ?* 'A. ? PJ-: R C Y. on ript ot which ?H *bt .t tm. C. of ?he United KinfiOtt, mad for so ad per Wafth to mY Pom of tb* worul LONDON OFFICE t SHOW ROOM-IS, QUEEN TICTOMA-STiUCET, B.C. SAUNDE'RS' INSECT POWDER K!')!) Blickbeetle.4, Cochro'M)he<. and all Jnf\('t' imll't'dip,tlJlv, It n'v flli; Sold by all ChemMt* et €i. 10117:. WhooPBle of AYRTON t SkUNDER3 LiverpTot JO H N JK DAVIES, TRGIO HOUI:IE, CJLWYN BAY. Town cr jr, BM1 'M3ter, and Dittnbuttrnn derthe Lofit) Boara. Member of the Ua'ted Kingdom BtUfoetett tKtItttcn, I Hysbysipdau Di'f{eddaraf I JJttgfjt'A ? on W"REXHA.I.I:- Yn twr yn Btred-PRIS CEn<I')&. A Iniatiae y Alifoedll A Llawlyfr 0 ybolmtb, AM Y ri<WYDDYN 1C92. (C* Yn bal-ad yn !.fis Tacitweald. Y mall yn t.1.er genym alw ,)'lw at y Llyfr Ncwydd.tct PR.OrEDIGAETHAU ErOC no GAX DANIEL OWEN, Wyddgrug. Y rate y )nfr)th. M y dywtd yt Awowt yn et Rtf JI'2\J,o'¡d, yu t.th 0 Attodiad i'' Rhys Lewis." D" ar (/m;r.. g. Will Br'l' 'Tum{), WI/o:t !,a ll411!'õl "or d",h"t.io¿ ag (Jf' <«:<, <M W tttf'e )/ c.tM<rM.JaM ,ydà o dtÍMlli, < e*M'<* to nøtt6rt:' Brdd y Uyfr yn MniTttrf t Lewi* e MB tt<Mnn 3 (3 mcwn Lian, t mM y T-ydydd Argralfiad y twr ya h*M<* fth Lewis/ (Cymrseg nea Saeantg)-3 a mewn UiM. llaH:Jti M,. lJ, IJ ,rob, II ,m Ei.ddl,i R"9' fl6.00) am 11 llimtao fO"t.1l () ølllr(ydd 117& lUt}:. L.1Vill:: LLYFR N.WYDD. Cy,lymlLlth t;worthf", 11..b r <MymNn'<.<<w<i lie W'Jf'.Jn." y YD gyw. 1>011 _r bob Anhc),rol a' 11 Uw)'Ulo 11 phertreLthfo b yt iiltb. CYFYSTYR8M Y GYERAEG: UP Y CASGLIAD BUDDUGOL (&LLAS 0 (j cyrAN.OlJbIAn) Yc Eisteddfod Gwrecsaa, 133! Gan GRtFFtTH JONK3 (Glan Jfenai.) fn ell.aJad,th P."b, D. B=VAN .14 o" rhl\n ,J,I"'1 t-I:t I:"jl; II,t)\ 'Yo'3hlio\1l11 11'11.11 n.&,lA. u e,r" IU dlilJ' JfIWiJ iRlrwan bray." We." I rymn mcwn C,f, ac el arK"u r b'I'u' Ii" :ha,ù""l. Pris 216.11" l:h.ad JVSR ISSI)ED. P.'?il'}£ 26 ,CLOTH FOARDS. !!f?? E?????S' -???<J???? L?t?i. Calvinistic Methodist Connexion, Tho Constitutic-nal Deed, Declaration of Trust, &c., &c. Yn awr yn barod, 3/6 t 5/- 0.1 Ar 8rIO.Vr da. 6::7- ArgraSad Newydd Tesf(,,4,,r,,v,Ef Dacaryddol OAK f Parch T. Roberts (Stof'jiøn), U.AR\Vs'r. Atr,ro:\d M3WD An Gyn!lul1-din Ñf!t' Il'it:jyren F..6. ÍL11'CL.J)3'; V ::H\J;i 1;m, Yr yly. lI!lan tl W dd08bi.rthu rOOd) Catalogue 116wydd ac Ail-dretnedig ON Cyhoeddi&dau Llonyddt,)L o. all .nwch g.o\ y Dy(.,n aclwl trwy '1 Llyfrurth'1dd Lil, 1, tYL, 1, ct f(?. i chwt, at dd.l. byat?e)c:? <yt?ri!t.t&Uyth:Tuodjtc.iw?udo.' t,.e- cy.Giad Noillduol. Yr .11 p¿Dli,"I.tt cyu:s y O<>IJlan u law o D hàrbru:a:d &Hec¡101 0 'r Esbcniad Gweythfawr Barch. Owen Thomas, D.D., Y BEIRL D¡¡'8LUNIADOL: ?T ? ?? ;iewyü ANYPm'.C.OsTYtaOLO I/6. rdy. d,lU" y °, ;;Oi'}:I gwe4ctW" JD B""VY GYFROL HYLAW, A fa n" fn mll IJz- ))110\ '1 hyn &IIfon oa Ift;.r.hi; :l/ lt':l:I':lff)l 0 tod un frJl\Mr. Ar P 0. om 19. e 'ox' t M<pw Gvft.1 Øt;lUr r"h Mc}wb am fWMvnt to¡'!{.t( I})f &I¡;:II'tl'r. RM? o'r "GWE30!LLMH." ;rau Cryf, "illI y am ¡Iii a .11 prillin P.IV;M.Y :Î'i'it/; fH::¿ } ,PrY qMed', 7 (Pd, lyhod B.a. l)t:TJ_nl t"I: rlt; > f-trt" PdPfl' "'11'.11. Ge. ? '1'110111.. w.,i. \Prill")tUt..hJ.IÇ.;b 6t.I E,-t8 HAU.)tPrl. 'I .I:n.r: 'tl'r. ¿;It:l!it 1:. O'rtaï::ltlt¿:r C.(.t: '(prt. eybOt:t. l 8"1'88 'r, K i1' PIi. c,au!:i',r.[-ri y J)8[:I..B:'Y:I'J: r' (I'r:. C)b(I(7.'t' l) C'bZSt.i,S UNWAtTH vr-, PHAGOR  .1;"I=¡ttln tf;t; <e' STTj W ;)].H. GWE8TH 23/6 o LYFRAU am ¡/6. Anf.ntr f'tJI' lxoh 1: C" Ih",J'l ",dt)"n J 1104. .'n }t. ? -7u t. '.t *T<y y pOtt- 1M 1.I'1:'I: :ú.t"J .tt. ,1:I': 1, ':i otl," :1 r 1' lat". ,"I." r1JfJ' Ø#t/œr''Mna HUGH¿S à SON. 63. HOP- STP-ET, Wrf-:XHAM. RHESTR O'X HYt&AU A GYGm, ¡1':t;¥::is!¡; i ¡ ???????'?*???'?'?"' ? <r< ?cT'?F?o?I am 3/0. I U U 'a '\Wd 4. SON. I X TEILWNU PAWB X XCWYNI().N,Y CLAF. X Pa beth a Ilafiirus. I A ooe rhagor nag math 0 OC d"u- y- b.,h-?.1 .'r !fall u dyfod yu tnl, %n adel!.n Gel" lr y cyn Itlyvn cogasnuw /l'r ,¡Iftf yo p'¡(\,{iN,I, I Pa beth sydd yn ",h081 Asthma ? Colhad, I cmhychi,,d, Q dir.a?vi?Ai y pibau meiniot eyi(I i yi arwain o'r airn g%-vn t i'r ypyf",int, I ?af. diygininethe?ddvvt?iir.,o-iie.mwyth- had bu" I ?nc-*rif -? lemonan a ddyoddefent oddi?rth A,?thmi, Tir,,nehitio, Peawch, Anwyd, Anadl, HONEY TUDO R WILLIAMS. AN mai G.cho.,3 p,,b elufyct y. mron, diddail fod nin-ned i'r bedrl yo anamserol eip-ieu caol medrlYKiniaeth bwrraaol a pbryd lawn. anwyd yowyf mar ddl, pymwyth !1eidr yn y rop, Des yn mron ym. doii W-n b-%cl? yn ddibaid, heb end orphwy.,lra, ne8 yr oeddwn wedi (',oou f1 wedi cael fy 1'1,.1 glin y darfodedigaeth fIO yn y p -on dirdynol oedd trtry 11 tighyfansoddiad, am botelaid 0 (1(1' H0NEY TUDOR II ohymeraie taa llvr3- ar anwaitb, cf ychw8aCI( ocdd ar I botel; a pun trj yr oedd 1 wedi peidio i radd/i.1t CymeraÙl yr 011 0 y botel, so haddy. I wyf yn l'r Drefn Fawr, yn 11m y ddBionus bon, I alll fy mod YD ddyu yr yn hol101 iaeh. Aberdtir. THOMAS. DYMUNOL ARALL I Bum yn mawr am nn-mlyn. edd'rdde odd;wr, h got; dra, peswc,i S" aed, ii ti-yr,dra y frest bum hefyd a;a bum' yn ?tihaw?ti%r dirfawr i Ytnud 0 Iimy:Ch, ,.i al1a.wn -y?gu no gorwedd i !awr y I uo. dydd. B'II11 0 dan 6riniaoth am un-,i lyiiedd-ar ddeg befyd bUIIl 0 dan driniilcth ?n Y"ytai lIetdord, Huxton, a Southport, oii(i y (-yfan yn ofer. Dy"edodd rtilyf na allAwn ddisgwyl gwoit hasl, lIO fy ot yn 64 mlwydd o?d. Ar 01 clywed cY'lJlliut 0 i.mt<J /1m BALSA[ OF H?)N EY TUDOR WILI,IAMS, I rboddais cirno. oe er fy ryndod darfa i'r I gyutaf roddl eblwydd i mt I r ocdd P'WrI y gW8ed o'r y@gyfaint n I:eibalt, Dithuoà.d y c .cthdra, fel wyngy, farch. i bedatir ¡(wyut y nc'oood, ac yn mbeQ ych di: wyhno..u, drwy tj,'dnyddiad ¡.arhaus o lhi.am of ff. "Iy TWlor \Vm¡'Il, ,krwyd Ili ityi.bydda.rfc?-,)I. Y,?tyriwyfhi,.?,?Y. kdswydd "rllaf i anf.} i chwiy dy@tiQtaetb l?ou.-Yroi?',dochyn(liffu,Ant,51p-?EmnuEy,lg, C?o ningiby -street, Her,fo! Mai 25ùÍA, 1890." MAE 0 WEN EO 0 Croup, Pao, wedi pobpetb arall fethu. i y ydyw profi eich dyna 8¡dd Yl1 fen. ni chewoo of Honey Tudor William gaD bob drwy yr holl fyel. Mùwn I e, 2. neu ttwy y po" yn rhMl am 1,$e a 33 Perchonag: n. TUDOR B.D.S.L., I P, Pi r, C tf A AT. A "M.i.f ''J! ]>I\J! mwy ii-i 1.\VCtl nt "nhw.vbh'ru f!eri,)11J {.Cl>W}'nol- n:\I" wyut H p))'\#;n tn y ¡)I'n.pt> J, I '1 (' !t)" ;r, th; Ii Ytt, l'I.r,, .¡.l o'r I'dl'nau I1YII, 1\ liyJU&b- hw)' {.h:rTJr CH:r m.WCH, I iJ hl)h .'I!;irt\n, ml1f." v 1'1"HU hyn I) CI!rl YU1'lIlh b,th i¡""w'" :'Ilmluu'. M' )'11 1111d .trir'l. ;\(' rn 4h.n'u o,l,-h :\1Uyr(:b yr pH ,fd YID }tl(y\ 1,1,1:)1 '(, rf:;t.: I".III t;,t::ri: '1& h¡:4 IJ\t1I''h" lnh .,(.11"1" i tw)"uhtl, tJ i\a,i.)' t:ryf tt ph" Vll\(ii ?;: 'I\ t:c :1 y I:¡":('i;b-: .1" 1lY'1:I l.h tr,ft'I ".U fJÎ amh:u'rt. (r hn. AnhwyI1'I'r:I! :rl1.Yi'it,l:rJ"Iit. t"} w)'n:' h:r,r t.)fI \'('.¡ ,1.Jo,:rmUI yu W1J".lt r;4.{t..j!11)(f3U -tv,"&!Wt %-Ti t)l flwcb Innrh't' vr .,r.hw..eth. a 'll'ntJJlt i Wt,tt-b;.carwcb nU1(¡(¡'t.uÜu"th Irt"int4',H.'1 )-il )' hy,t..IiI' JJ- tr.l;¡ll11t't.'(h:'lI y 1l1at! n.W)-'Ü: Wt'rr .I't. Y\' 'w.1.1,)'riniaC't\! i d'Cl YJ\ !¡:ti1n Die IT AHa. Aflj:)oilt(O¡' i Anl£,lt!u. '(n" :\U'1tU. TIif\}I.iáf;0::[0iijz;E 11\.1" v h! n i Wif!, !s"hll"\ t t\urhy'v It" K'1.l.a II\'a',vf I1r lk'I'1L11\ l't"f'h ll"dul111 IW 1UWll byr ;}:j'f;tï r;J3;:lg::¥h:' U¡!h!. ;W' HI' w,-rth 'n ,fH.n. w '1¡i."H'J.t'I'du:JloJt'1'.J:t"t'tj¡Io::JJ). F ,¡ Vn\\ 'j'" L¿L!(I\1l:t"t. \H"\VJ1. hnxl. I  y 1: iw,l, r,(,),\Íir t''fftr"f.1i"Løo -.no ??- ?' V!\ W '¡ :> ,ù' GWRKC\ SAU ESMWYTH, goreu, stoo 11' C m. GMFFITFI OWEN. FFERYLLYDD I'R TEU4U BRENHwolt 25 A 27, nmH.STM3E'r, €AMRNARFON. Cedwir yetafetl neiUduot i',q IIP,40, a eictbttt Bt yerffaith gaa ddwylaw proffad&L 49M RTA.HUGHES, fALARCS nWYRFAl). 19, LOWKR LLAíNWEN TERRACE, Ll,&NBF,R[S. PRINCIPAL BtLLPft-iTtB, TuWX-CRfR ASB Be!(1 th". h" i4ents all S., tl n in and Terms to a s t mt MEN who mtend to Marrt SHOULI> SEa THE MAGIC M)RROR. A) t MEMto??''?<t!th.' ?n«!? to II io ill.health. H Ippiaøf ALL MEN 'it 'ed by it< bti?ht ft?eew. A ..feguard fr.Iil to aU wbo pone.. it. Frutormo 'f), tVlO Stamps, ..DDnn: ) Mcw& WILKINSON, 43, FITIALA% SquiRE. aHEmm), tM. f?EMAU RHAD.-Bydd ) tiopwyr ganfod § ? T Steo (wy?f ''f Pheiau Met<f yc M*tn«h < AyMQMBgtot,12.Houndeditch,Lom<ioo. <-TtUi' t CMt Clocmu, OruMfMOu, OyUtU. CnbMt g Gwy<tt-d<trych)tu. KbeUt. PytMU, Violint. Ac- a ooMtMM,Jnwb)IeeJeweUery. Catalogue dM?a? ? iad? Mt <t<iM 6tM)p Ceuueg. &e?? uef. -m_ t