Skip to main content
Hide Articles List

21 articles on this Page

I BWRDD Y GOLYGYDD.

IY Cynghoran Sirol.

Bangor._____I

[No title]

IMEIRIONYDD.

MON. -I

News
Cite
Share

MON. I Cynhaliwyd cyfarfod cyntaf Cynghor newydd Mon ddydd lau. Llywyddid gan Mr Hugh Thomas, ao yr oedd bron yr oil o'r Cynghorwyr yn bresenol; darllenwyd llyth- yrau 0 ymddibeurad am eu habsenoldeb oddiwrth Syr Richard Bulkeley, Mr J. Rice Roberts, Mr Lewis Morris, Mr A. McKillop, a Mr E. Williams. ETHOLIAD CADEIRYDD. I Y Parch D. Rees a gynygiodd fod Mr Samuel Hagbes yn cael ei ethol yn gadeirydd. Mr O. E. Jones a eiliodd y cynygiad. Mr John Hughes, Frondeg, a gyoygiodd ail etholiad Mr Hugh Thomas. Dywedodd ei fod yn deall fod clique wedi ei gynhal yr wythnos ddiweddaf, pryd y peoderfynwyd fod boneddwr neiliduot yn cael ei benodi i'r awydd. Protestiai ef (Mr John Hughes) na ddylai penodiad cadeirydd fyned i ddwylaw yr un clic, Dac byd yn nod i Gyfarfod Miscl y Methodistiaid. Mr Juseph Williams a gefnogodd y gwell- iant. Pleidleisiodd chwecb dros y gwelliant, an etholwyd Mr Samuel Hughes gyda mwyaftif mawr. Gan nad redd Mr Hngbea yn bresenol, cydsyniodd Mr Hugh Thomas i lywyddu y cyfarfod. ETHOLIAD HENADURIAID. I Etholwyd y rhai canlynol yn heoadnriaid: Mr Harry Clegg, 35 o bleidleisian; y Parch S. A. Fraser, 34; Mr Richard Hnghes, Caergybi, 34; Mr T. W. Jones, Porthaethwy, 34; Dr E. P. Edwards, 32; Mr Samuel Hngbes, 30; Mr J. Williami, Plirc Nowydd, 23. ETHOLIAD IS-GADEIRYDD. I Cynygiodd y Parch S. A. Fraser y Dr Roland Williams yo is-gadeirydd am y flwyddyn ddyfodol. Mr H. H. Hughes, Caergybi, a eiliodd; a phasiwyd y cynygiad yn unfrydol. PWYLLGOB YR HRDDGEIDWAID. I Etholwyd y boneddigion canlynol ar Bwyllgor yr Heddgeidwaid: Dr Roland Williams, Mri 0. H. Foulkes, Owen Morris, David Roberts, John Lloyd, R:)bert Jones, A. McKillop, Lewis Haghes, Richard Ro- berts, T. W. Jones, Hugh Thomas, a Herry Roberts. Y PWYLLGOR ARIABOL. Etholwyd y rhai oanlynol ar y pwyllgor hwnMri J. Rice Roberts, W. Prytbetch, W. R, Jones, A. McKillop, G. J. Roberts, R. P. Jones, Harry Clegg, Richard Williams (Treban), W. Griffith, 0. Pierce, Hugh Thomas, Thomas Jones, 0. Lloyd Jones, J. Jones (Llanerchymedd); a J. R. Hughes. FFAIB LLANGEFNI. Hysbyswyd fod Bwrdd Lleol Llangefni wedi newid y (fair oedd i'w ohynnal yno ddydd LluD y Pasg i'r diwrnod canlynol, a phenodwyd pwyllgor i ystyried y priodoldeb o ail-drefnu y ffeiriau yn y sir.

I DANWAIN MEWN GLOF A.

[No title]

[No title]

ICWMNI YSWIRIOL Y TBIDKMIAL.

Cymry Efrog Newydd.

Cymry Rhydychain.I

CADAIR Y OYMRAEix YN ABERYSTWYTH.

[No title]

I ARHOLIAD SIROL MON.

IEthol Swyddogion Newydd.

Ffestiniog.

- Nazareth, ger Llanllyfni.…

Advertising

Family Notices

Advertising