Skip to main content
Hide Articles List

20 articles on this Page

-ENGLYN -I

ENGLYNION I

BHIANQERDD,—BARBRA GETHIN,…

GWBLL HWYR NA HWYRACH. I

. Y BREGETS AR I ¡ BRA.. -…

NODION CARTREFOL.

Advertising

Y CYNGHORATT SIROL. J

COLEGAU BANGOR AO ,. ABERYSTWYTH.

[No title]

COLLED FAWR

CADEIRIAU TRYFANWY.

-PENOD XXXV.I

News
Cite
Share

PENOD XXXV. I Cycbwynodi Robinson i Bathhnrst. Ar y ffordd pasiodd goty dyn tlawd, yr hwn a roddodd fenthyg yatyllen iddo. Yn wir i chwi, But yr anghofiais i 07" Daeth y dyn i fyned at ei waith. Dyma fi," ebai Robinson, a dyma'r ystyllen, ond nis gallaf fforddio ei rhoddi yn ol i chwi, dyma fy hysbysiad. Dyma haner coron i chwi am dani, ac am ymddiried ynof." Y Wel, yn siwr; pwy fnaaai yn meddwl hyn ? Ydi'r byd yn myn'd yn fwy gonest ? Ond y mae haner coron yn ormod nid yw yn werth ei haner." Yr oedd yn werth pam pant i mi. Mi gefaiB waith drwyddi. Edrychwcb," adang- oscdd iddo luaws 0 arian. Mi gefais y rhai hyn i gyd drwy'r ystyllea felly cymerwch eich haner coron a fy nioloh i gyda hyny." Daliodd y dyn yr arian yn ei law, ac edrychoad yn ngwyneb Robinson. "W el, yn wir y chwi yw y dyn gonestaf a welais erioed." Y fi y dyn gonestaf 1 Mi ewch i'r nef am ddyweyd y geiriau hyn withyf fi. Dydd da, yr hen ffrynd; yr ydyoh ynhaedda mwy ddengwaith nag a gawsoch," ac aeth Robinson i'w ffordd. Pan tfyrhaeddodd t Bithurst, yr oedd ei bwrs yn ysgafn, ac yr oedd ganddo gryn filldiroedd i'w cerdded etc. Ond-cafodd waith i baentio drysau yn BithurBt. Yr oedd wedi bod yno dridiau, pin y daeth dyn i fyny ato, a gofynodd iddo ddyfod gydsg ef gartref. 8hopbaentiwr ydoedd. -1 Wel, nid oea arDoch fy eisies i," meddai Robinson; yr ydym yn yr un gwaith." Dowch i mewn," ebair dyn. Yr wyf yn myn'd i wsrtha y shop yma. Mi fuasai'n well genyf ei gwertha i ddieithrddyn nag i neb 0 Bathurst. 'Does yna yr an dyn yn y lie all weithio fel cbwi, ac mi ellwch woeyd ffortiwn faoh yma." Disgleiriodd llygaid JRobinson, ae ebai, Yr wyf yn rhy dlawd i bryna y lie. Beth sydd arnoch ei eisiea am dano I" Dim ond triugain punt am y cwbl." Wei, y mae yn bns cymetlrol. Ond sat yr wyf fi 1 gael triagain pant P" "Migwnafomoryagafnaphluea. Pum pant i lawr, pum punt y mis oy ntaf; ar 0 hyny deg pont., mis hyd nes olirio> adyled Cymerwch (eddiant o'r lis." Shyddfrydig iawn," atebai Rokiasoa A ga 1 hyd ddydd Iau nesaf, adygaf i chwi y pum punt cyntaf." II 0 I nis gallaf wneyd nyny. fr wyf yn I rhoddi y eJnoyg cyntaf i chwi; ond rhaid i'r Ue fyned i'r ffftohnad heno, a dim yn I hvyrsch." "Hi alwaf heno, ac edrychaf beth allaf ei t wneyd." Migeisiodd Robinson wneyd yr arian 1 fyny, ond nid oedd fodd. Daeth temtasiwn ato. Wrth ddal Uythyr George Fielding yn ei law, yr oedd wedi boddloai ei ban fod ynddo nodyn bane. Paham nas gaUai fenthyca hwnw. Mi dalai y shop am dano yn fuan. Ysgnbodd y meddylddrych drosto fel cenllif. At yt un pryd, dychrynodd, ac ebai, Arglwydd, cymboith fi." Rhedodd i fagnachdy, ac wedi peth pryniant yn y lie, rhoddodd y llythyr yn ngofal y masnaohwr. Nid aeth yn sgos i'r lie hyd nes yr oedd wedi enill saith buot.. Yr oedd y shop wedi ei gwerthu rhyw bed air awr ar hngain oyn hyny. Pruddhaodd hyn Robinson. "Pe na baaswn wedi bod mor onest! Hidiwch befo. Rhaid cymeryd y melus gyda'r ohwerw." Daeth y dref yn llepoenos iddo. Pryn odd lawddryll, er mwyn amddiffyn ei hun, ac aeth i chwilio am ffarm George Fielding. Cyrhaeddodd at y lie yn yr hwyr. Nid oes yr un George Fielding yma," oedd yr at ;bi..a. c. Gadawodd y lie rhyw chwe' mis yn ol." "Wyddoch chwi p'le y mae I" Na wn i." Pob uo a'i cyfarfu yt oedd Robinson yn ei holi a wyddai pa le yr oedd George Field- ing. O'r diwedd, arweioiodd ffawd dda. el at gyfaiti George, McLaaghlan, yr hwn a ddywedodd fod George yn byw rhyw bam' milldir ar hugaiu o'r lie. Pum' miUdir ar hngaiu Dyna waith yfory i mi," ebai Robinson. (rw barhau).

IYR YMOSODIAD HONEDIG AR REIL-FFORDD…

DARPA ilADAU LLYSIEUOL Y OYFI…

Advertising

[No title]

[No title]

COF-LINELLAU AM EDITH MAY…

[No title]