Skip to main content
Hide Articles List

1 article on this Page

Advertising

Advertising
Cite
Share

"LLUULL r WJUTJi WT.tt. R"TAI MM STiAUBicS. 1 fcEBPWL I WW T6PI IR« QT1BMSTO WV, BOB I DYUD MkEGHKK-.— .]&AjfsTIC Mad i 2J OER5I ^NIC Me4i 30 h_rl«V rlf vn A'ta?? 'ry fard.lth a t??d.rfe) I hM* Y ? 7 ?"r<?'h Bp a te?. T MM Ut??u T?MM y UlaeU Ia". i gji *'t de?trt? *?hf yn u Krf-e?"'<'?t)a* t t)<rff..it<m.M}B«!t'ee'yb ""W8 ?M'<ettMM. m ch.ir bTm .-It otliua.raa lonUiUwy. St«[?< u bnslo g st't.-o). &.f {t'ty?' ?atety-t? K. UY" Ship t b. 8NraneBreker, W, J. illia"1 Heel f f-ch- Bvi, Caernarfon IH a It. Robsrte, Bethesda Owes B. Parry, masaaohydd Uacid, Dol- wyddelen T)avid Rowlands, Peayjraig ) W. 1). Jones, Old BaaV Oaergybi ,W. M I*n<s», ohwa-,St,roet, LUugefni •. R. O. RehertA. Cottage,CreigiamMawr.Talysarn; Hugh Hit -Ch-B 7, Market Raw, Ami-ett, W. O. Willi nis, gkoaWwiliaKii Llurwit; Matthew Geldl". 917, High Btreet, Sangor j R. C. Evaus, I Minafon, Dolgelly; vies it Iimay, lusta It Co., 34, lisadenhal'-atreat, Llundain, ¥1.0 a 10, Wateir-troet, w LLINBLL 1NMAN. AQWRUWOUU BR'NINOLINSW YORK INM.AH is INTFRNATlONALflTBAV- SHIP Co.. LINITSD. 0 JJBRPWL I NEW YOKK SOB DYDr tlKKUHER 0 Queensbown "ob Dydd Ian, PrIa Oludiad yn yTrydydd Dosbarth oanised M eiddo unrhyw until trail o'r radii tttnai. Olndiad yi y Saleea a'r Ail Gabau am brisiao Theeymol, Through Bookitips I aarhyw ran • r Unoi Dalelthau a Canada, yn CYUWYI Manitoba irt Ttrlogaethao Gogleddol na.Orll*winol Ymofyner ft RICHARDSON, SPBSCB Oo,, IS, Water street, Li,orpool ilr Mr W. J, William., 7, M.vrkot street, Carnarvon- 1.8. Iqbam, H? 'tfMt. EbeMzer, Prit^iard Broa. t 00., 3 ?..MU. P-.rtmadoo W. T. Jon?, 6 N.w.tr.et. ?'"??': *°n*' 173, H?b .tr?. B.u?r, H.J. ^Vluif J' Bry-?.?th. C?twynpTdd. W. R?r.. "Btationmaater, Tr*t;M'h, Hugh H"h1(8*' Market .tr<.t. Amlwch ;Kofc*rt P»try r Llechid Btth?. 0. Jon"'° fMTtn?! ?. J-ea. Ro"h'?' Streat.ronwuy^. LLIrtELL Y DOM1:' ION. ?*SERLOHGAU BREMHINOL. 180 e Aoeri o dir yn rhoid, gyda BOOM i ymeefydlvryr. TelArlu Arbenig i DeUhwyr I bob parth yn Canada a'r Talaethaa Unedig. Yn hwylio o Lerrwl bob wjthaos. Y mae agerlongau ;ïÜnell bon yn llzwn G -bob cyfteùsdern. Saloon, Second. a=: Bta am y Priiau Isaf. TmfgauyHon pellf^h ymofyner a Flinn MWn and Montgome y, Liverpool a Bristol ne" 4 H. Hughes, 7, Markft-row, Amlwch, K. J. Th.?? New M-k?t-p'sce Bl"n&u Ffwt'ii- Thomas, J WiUiMM,70.P6nybryn.B€thMda: V'J, WtIHama. 7, Market-street, Cam&TTOR; R R. Stythe. 89, Bangor-st'eet, Carnarvon M, Gcildie, 'B%tzor H. J. Wllliama, Bryn ivenith, Casllwynp-ydd M. Ingham, Ihe Stores, Llaiberis; W. Trevor Jonee, 5, New- Street, Pwllheli; O. E, Varry, Slate Marc" -nt, Oolwyddelen, R.B.O., R. E. Jonos, Rose uill- etreet Oooway; J. R. JonSfi^Moseyn-crascjnt, Lianduduo, or to R, J. Hughes, Post Ollee, Rhoatryfan —. TY GOMER I'R CfMRY. S^ B^ Gwybodaethsydd Narth." OOMJ3R ROBERTS (CYMBO Dor), 29, UNION-STREET, LIVERPOOL. BYDDED i'r rhai sy'n dymuno caol y man- telsion soreu wrth groeai y Werydd, yn nehyda'r fares rhitif, aufoo at Gotner Robert.. fCymro Dof), yr hwn a rydd idilynt bob gwy b)daeth angen, haidiol draslinellau yramorican ft'r Canadian S-eamers. Rhoidii tocynau i deithwyr eyda r oil ager- loneau yr Inman, White >t,ar, Allan, American, Kaiional, aceveill. TaUr sylw i docynan o'r Am lrica. "4 Y prisiau isaf i'r Americi. Gwn.1 fy n o.eu dros y Cymry. „ À Gy'la'r atea new oryfaf eydd yn hwylio. Digon 0 fWI d d, pob cysur, a d^ gelwch. Nid yw y swyddfa hot yn bookio tramorwyr. Digon o waith a chvflog da yn America. Efe a gyferfydd a'r rbai fydd o di- ei ofal ar eu dvfodiad I Lerpwl, ac a'u rh dd yn ddiollel (y dymry Y' a'u gilyddl ar fwrdd y steamers. Cyfarwyddya auffi-lediger iic-haii arVdiad irian ;io am-ar, o i l ooftweh vsscrifenn yn gyntaf («ne'*tod po o.Ie st-mp) t GOMER ROBERTS (Cymro Dof) Ps,eng3r Age t, TompUra' Hotel, 29, U»ion-«treet, Liverpool r D.S. -Y m\e ei dy yo hftlaeth, yn yrayl y Landing Sta-4,3, Swper, (fwely, a brocwa-it, 2B 60. plint, blAner pris, vn cynwys poo At. ifi dance '—— EF ODDICARTRKP I'R 05TMRY \T 7 ^HAf V^nTtj BWRIADU PgK Y MfUDO, YMUNA aUOTf HUGHES, 7, Mar. A ket Row, Aralwnh, hythyea ei fod ef yn A< h 1 ymfadol dros yr OlD Cwrnniaa er'a drop U mlynedd. Vo Orachwyllwr penodol dros is nada a Qaeamland, I roddf OLITBUD" Rhad A CHVNOBTHwror, eda» y Llywodraeth. iSrwy fed 11. Hughes aewydd ddychwelyd ar ol teithio salla«'M o SFdiriedd yn Canada ao America. Gall rvtdl (timgriesti arwit am y rwelfchfeydd, »'r oyte-?n ? r X<oefM gorea I Bned er gw«Hhaa eo hansin. Kae dan 0 Ihlon H. Hughes va iwvddoglon &r y Mii Sttamert. riotillf am gyfarfod pawb ar eu dy'jdlad i .Liverpool Anfoner Punt o tl- poiit I H. H.II "hfir ticket < fyned gyda'rllone yr »deg y byddonti hwy yn dewls, t'r lie (foreu y Y'leav am v 'I 'M?f ar v rrvd. A?gfOM l?r4P,gael ateb yD ol trwy lvthvr. HUGH JONES, PA^ekokr ACENT, 10, VIRGIN'A SIREET ST. PAUL'S SQUARE, Liverpool. DYMUNA HUQHJONES byby, y J-? ?eUtr cael pob gwybodaeth yn nghylch er[?nga. goreu i wahanol barthan o'r byd !!At"rlea' ?.9ad&, Austrolia, so hafyd i'r WLADFA GYMRV.io—PATAGONIA. Gellir goheba ig ef yn Gynir»ee Bell yn Saesneg, a ek air atebiad gyda throad y post. Cyferfyrfd y rhai a fydd dan ei ofal ar "11 d fodiad i Lerpwl, a rhydd y Cymry gyd &a gtlydd yn y rhanaa goren o'r agerlongau, Y mae gan H. J. dy helaeth, mewn man Oyfleos, yn ag s i orsaf y rhri'ff rdd, ac hefyd IT Landing tit.ge. Pob cyfleus Ira a chysur Ei arwyddair ef yw— Gwclyan glan ae an y, a ..hrls rhesymol "n fwy 1 a llety. Cyf.»rfyddir pawb ar eu dyfediad dref gan H. JOS; ES. WILLIAM WILLIAMS (CYMRO PUR), PASSENGER AGENT. No. 2 JNTON STREET, LIVERPOOL ADDYMI'N a hybveu ei gydenedl ei M Aef yn Bnokio PM*en?<'rt gyda'r Ste<nne? ooren Iltob parth o'r Araerioa, am y prisiau isaf, Bljfyd, oeir poh ewvbodaeth am amser hwyliad Staamvrs, opd gobebu yn Gymraeg nen Saea. 888 if ef,a sicrha y telir y sylw manylif ercae) J Ueoedd mwyaf cysuruB ar y Steamers i'r saw ymddiriedeut eu gofal iddoj a ohyferfyddi, hwy ar eu dyfodiad i Lerpwl, cr rawyn oymeryd goil priodol o Lnggage. -Oofiar y oyfelriad (1, fmro Pur Sir Gaern-rfon 29/ — AT lSAWb y N HWKlaUu | <M CROESI Y WERYDD, DYMUNA LEWIS ROBERTS (sydd ei hnnon wedi croesi lawer o weithiau), hribysn y geil;r caei pob gwybodaoth yn Bghylch yr ag»rlongau gorevi i wahanol ranan Or America, a phob hysbysrwydd i ymfudiaeth gr rhanau ereill o'r b d Gellir ymofyn Ag ef JD Gymraeg Deu yn Saesoneg, drwy ysgrifenu jkto. B»dd yn cytarfody rhai fydd o dan ei ofal ar ei dyfodiad i Lerpwl, a rhydd y Cymru gyd a'u gilydd yn y rhanau goreu o'r ageriongau. Mae) n ffaith ei fod wedi byw saith mlynedd yn America, ag eglor yw fod hyny yn ei gym- JawylO fel cyfarwyddwr piofiadol. D.S.—Mae gan L. Roberts Dt helaeth a choifforddns yu ymyl y Landing Stage. Bwyd- j id a gwelyaa am brisiau rhesymol, Y oyf- iad yiyw ;— LIWlS ROBERT3, Passenger Agent Temperance Hotel, 32, TnKB»AKX-STRKET, LIYTOOOL. T'y *LE'S PENNTKOT1X STEEL PILLS VOi :.a. 9 KALES, «'cMy oon*cta LU lrre^nUritjpa ? ,r' "M'?"?." r«liev» ?'' ?tM?iDt ?mt. );n)Ttt<nt with th. wt Box?.M t? .r 3d of J kit. SeD' .,wte. re?.ipt r Staapl ky the Maker F. TQWLB Chaaist, ?ga?? .??' '?" ? LLINELL Y (2ULV- BJ?' EWYDD.¡¡ŸMFUDWY& Y mao Cwmni yLlieUuch-d edi lOYd tr.t.i?? i ?wyti.h.c??-S"" ?",? I PORT MABMN, ps*a, sof Wwfa Gymreic. Mtv, .Y. bf Jdyn hwylM Gymroig. 11011,v b a y?fud.Mt i r wWM? I gan aa fydd oisien iddyat Inl8 T* ?rh? y. T.lir y xylw manYL&f i'r yalft'41-I ? ac i-w?wy?M. tyM yr Ag.g GULF OF 'LORIDA yn hwyø Kedi 30. COif ras YU*a .'r pris ond aafln ya Gyarae¡ U.4 ;au4 at wiui.. ilicol & Co., 18,Jamog- street, Liyorpaol. AUSTBALlA, zip., ORIENT LIIQB- TASX"IA YN BWYLIO 80'8 pVMglpl(OB, GYDA!R YNLLYTHYRGODAU. it.L RYDD Vi laoupt -RIYAOI d?. M y O&nlYu, PlymoaU f^n 'd d^w3darach, Naples naw S yTddi^Jdarach, 87^ Uythyrgodan III MaW1'ftycU, am "ALBANY, S^SSr mBLR00BNS &LBANY, SYDI"ltY, ^.iwyn^a^dteithwy, hCriongdd^ H?P. Bf» rlong. TODI. H.P. Dyd" ORIENT 8.3M 11| Medt <5 ORIENT.S.3M""°'? Hyd. e OROT &VA. 5,552.7000 Hyd. 23  Gall teiibWJf yn gadael Llandain saith teithio  Loading Barth, Tilbury DGckg. Yr &gerIo.pu yo .b.lhb y That mwy&f 8 chyflymal BwY didd o'r fath orou, baths oer .hynes, y 90leantd oi twyr? trwy&dl n,? Gwaty, & ehv < *M- J,a (liad ya eyawya Diod, Gwejlohvdous- deru y caban, 17P 17. 1 70P :CLtJDUD RWAD YN OL A BL,UlN. "?E.d':rX.&M?'Ls oadiad, 90hir'OA' na oho\lOdiou 0 unrhyw Datu "aohøair gan Y BefyI, DeD Y cload allen, 4 Managers, Green Jc Oo„ ao Andersan, A,-derson. d Co. Au!To'fii«s^enchnroh-avenue, ^London. 4: ..I; Am delerau i deithwyr ym^rer • r- weddaf,hh Avenue, B.U, ir ? ?'. ? ?p?..tr..t, Cbanag CUrrMoess S a. W., nen i''r doraohwyliwr yn Nkha«- n:I.W' J. WiIll\01e,], Market .tlr_t.  R. 0. M?o-. 52 LLINELL GUION UAG-ERLGTFQ&U LLYTHYRGTUD&WL BHENHIXOL A'8 UNOL DALiETHAtf. O LERPWL I EPROQ HEWYDD BOB SABWEN WISCONSIN. Medi 26 AlIASKA. Hyd. 3 NEVADA Hyd. 10 ARIZONA Hyd. 17 WYOMING .Hyd. 24 Qatwant yn Qneenatows y dydd canlynol, i idarbya Bytbyma ft theitkwyr. Saloon Passage 0 Lerpwl i New Ysct, Up 115p. Yr ail »btn 0 gtear&^e pwa^e i N«w Y! t?tm?* PMI?d?hi? ? b'Sf??hy? ?yDWjt*d<tit?eeMotwycL Anfonix teitkwyr i M partb o'r Unol DaIMthan a Chanada. Y _e lIIo4dy& ao aroly^es broSadol ar fwrdd pob agerl"ng. Qonwkwylwyr i G?ni ugan New Z?laud Ajrerloagaa Llythyrawl Brenkmol yn h"1lio i borth- d=N,Z -1-d ao A?.t-li.. ymotper a Gwoa a'u Cyf., 21, Water-strbot, Lerp"l¡ nen a WiUig,m Jones (Ffestinfab). Blaenau Ffeatlniog; Evan Jones, Insurance Agent, Horfa Nevin: Hugh gugbu, 7, Market Bow, Amlwch; W. J. viflliwao, Quarryme7u, 's Union, Caarnarfon; Owe» Parry, :ioDIYd:í:1°i'J.mia"líJ Arthur, Llanberis; Owen Jones, Market-Kure, LI? -t. W D. i- Auctioneer. Old Bank. Caerøbi. AHKJtUUAM LlNiii. UNWED STATES MAIL STEAMERS. LIVERPOOL TOPHILADELPHU, aVaBY WIDNIS3AY, First olass fullpowered Iron Steamships. Accomodation for passengers equal to any European Line, PaMen);eN and go do loaded at Philadelphia Passe h e: of the Pensy!vanis Railroad, 1111 SHORTEST AND BRiT BOUTE TO THI WUI. Apply RICHARDSON, 8PENCE, Co., 19 A 22, Water-street, Liverpool LOOAJC, AaRNTS.-W. J. Williams, 7, Market- street, Carnarvon | Evans & Co., Herald Offloe, Carnarvon I R. G. Roberts, Rock Cottage, Creigiau Mawr,Talysarn; R. Roberts. Bethesda; R. Roberts, Glynllifou Hotel, Blaenau Ffestin- log; H. J, Williams, 70, Penybryn. Bethesda, HeDDrGltUiETK~BYFEDDOL. PELENAU BEECIrAM, A DOB FA edteedd en bod y? 1,0?th mwy a& GINI y A,BLWOR "t antawrldena gerfol a gawynal, mesrs ,wynt a pbon y. j CY cur ya j pn pnygafnaer ,3rls?der a ebwy 1 d cr:1 drau sI\:rr; d,wydd, rhyndod yp.tdt, botb4. colli arehwaeth at fwyd,kyrdra anadl, bolrwymedd. ysaryrfl, pl,,y..d y -?, -.g L.?-?ytb, b.. dw,0. tychrynllyd, a phob mtb o ""delm! ofnno" a K rye. OTC., &c. Bhydd v 4oon cynta' s???wvthbso rn 'hH" oMf? ."ynyd Rboddif anogaeth d.? i bob dyoddef d i rodif prawf ar un Blycbld o'r P.I.nau by., a yd?,.byddir hwy yn "WERrH ?!? T BLWCH. lle.pod o bob oodran, y mae 1 Pelenan bya o "orth aDmbrhladwy, pn fod 9cbJdig ddognan yn carlo yaaith bob irnaws ammbar, ae yn ayamnd bob .ttatia. u ya dwy? odd! amgylch YT ou $Ydd 7n soen 'beldlol N? ddyl1 on XSS' (.(, -?bdd!r?L Nid M< n fe,ldrginiaeth yn gyfartal %Pbelenan Beecbam am symud ymaHh a*^byw rwystr Deu afreoleidd-dm ya y ccfau8oddiad. Ond ea oymmeryd. anol a'r cyfar- ;dJr:dd :C'h'zr:coJ 12: .ew. bp _eer adf?. pob mercb bob .d-. t ,b*A lmhvd OW lob."U, ?.. hya wedi el brofl gau flloedd sydd wedi rhoddi prawf arnynt, ao wad! eiel y budd a siorbeir drwy eu defnyddio. ar øU& P"" CreuU&d w-M -1 aU114l1atU, &oil ..bwy ors? ?? !!}u, gweithro"utfol "Swyn," a chelr f.4 yoby&4 drpss =.yd ht?ddodan y pal,- fg,tc:ø:;u.r:thrhrJDt C.s yr bell gyfundrefa gewynol, adfamnt wedd hlreoUedlg y o;=1fD "Jb=d: yr t»::l:, <tetrroaa' t "eCnroh gyda BHO. WarD iechyd, holl y.1 anlaayddol cytt?ooddid dynol —1 FFKITHUTI" yw y rhai hya a addeflr gan flloedd o bob dosbarth mewn eymk lsltbaa; ae d.g?li,,dan go.% pruddglwyf llesg ydyw, o 6 ob l8ed,glnlaetb frel?t ,b.1 V, To, 8 ecti-m 7 mu mwyaf o 8WTNBELENATJ PESWCH BEEGHAM" F#1 meddyglnlaeth 1In RJlbedllol. Diffyg A?WL Ashawder I Audlo¡ Byd,, Aoadl, T?rWr. Dlr"llù ar ,Fred, GwddWeb*n, &?, y mae y Pel. eaan hyn yn angbymarol. Hwy iw y rbr?f gorea a gynyglwyd 1'r cy rdd ri.d, ?y..d..t y. f?,L (awn l? ymdeimlid a ddit waqad u aubl?w?der mewa .?.dl. ydd bob nos 10 smlddifd.y.1"f 0'1 gw.& Bydd.d I anTb w .ddi ;svfa"r P.I.n.. Penwcb Bob. %mt ao ::b; r;:ø,n;n :o"s' :i p""nWl. GocasLUJ>.—Dymualr ar 9 cfhoedd lsylwi fod y geir ian Beech*n'' W.!l tMe..?" ar y y?.d. ?..Sb ar bob biwob neb t?yv ffg ydynt WoM puatot yn mv?t, it ar wertb yn WAnwerthol aanwertho^ g. r P.b,g T. Beecbam, B.,Fll- St Hele. Lancashire, mewn boxes am &}c, Is lie, a Is Oo yr an. Ar werth gan y holl ^Yrk-yllwyr, a gwertbwyr CySeirlau Brelntehof, < n matt —D.S. Oyda pob b'wch rhoddlr GWREGYSAU El\iWí rn O'r gwnerithoriad goreu, a'r stoc helae haf gcg ledd Cymru. ?' GRIFFITH OWEN, FFERYLLYDD I'R TF.ULU BRESHINOL, 25 A 27, HIGH STRVRT, CAERNARFO N. Cadwir ystafell neillducl i'w ffitii, a sicrheir ffit perffiuth pan ddwylaw yrofiadoL 4938. NEVER FAILS if DIRBCT10N8 are FOLLOWED ) "1111. VEB MONEY, LABOUR AND TI Ni F,. PUTS AN END TO WASHING-DAY WORRIE!)) CLOT1IB8 PRESERVBIV-NBVER'INJURED. fS???SS AND SWEHTENS EVERYtHtNG ) C4N BE USED Dr THE ORDINARY WAY. ) GOOD FOR ALL HOUSEHOLD PURPOSES. OUTSHINES ALL OTHER SOAPS. RBAD THIS TO ALL MEN who wimb to Marry and lire a hapP1 life, full of Health and Vigour; to thoe who are shadows of their former "Ivao. it is boon) send for it IU.MIl. tree in "velope. Adl6n- The ge.e" 1*4, rit.tan Sqoaie, Kheffii'd. ?tttedt?ttjKxtctnj it'll. 1-8EOt8E'S PILlI OD II&HLY JLECO}{ PILLS. xØnBD by )I.i- 8M TIlJ PILLS. 1081 Jld' & Uarnrt- ? i ? 4 V ?E I. i I NI. "NoRGIrg all, he1cl ia hi, gk ,IL):.15 FOR TO eåe8ID P 3BOBGK'B PMR AND'GRATN PIL?A 3BOK°SdPd2fd^ y°d^5,^ fwyaf hyMody.y, QBOaGB'S PILE A" Gu. VEL PMLS OEO*a|« abJdS vu -M ^Iad w.r..d? ? h?. GEOBGE'S PILE AND GRAVEL PILLS GEOBG?S??) F«i4yjri«itt»tk toffaitk shithisi diogal ¡aa amyw o DdeetonMd a FferyUwp Lleegr t'rAmeng. GEORGES PILE AND 6RAYEL PILLS Y maent yn aoghydmarol er symnd y Pilfi"-ee-Gt&vsk a 11 taws o anhwylderaa eraill sydd bolo amaer yn ea cailya, megyi QKORQE'S PILE AND GRA. TEL PILLS Poen yn y Cefn, Ysgafnder yn y Pea, Diffyg Treuliad, JUiwymedd, Llyngyr Min, Diffyg Anadl Poem yn yr Areaaa. GEORGE'S PaE AND GRAVEL PILLS Poen yn y Lwynan, Surni a Gwynt ya yr Ygtameg, FMII dirfawr ya y Oolnddion Gwaew, Colic, Teialad o bwysas ya y cefn, Dwfr Poeth, Dwfr-ataliad, GweMiad yn bwl ac aaeglnr, GEORGE'S PILE AND GRAVEL PILLS BUin eyamdant sychder a blaa aanymnnel at y Qanaa, Chwydd yn y Clinian ,'r Traed, Poea yn y Itorddwydydd. GEORGE'S PILE AND ERAVEL PILLS A symndaat bob rhwystr o't Aranao, yr^ifu, a vhedfejgld y dwfr. GEORGE'S PILE AND GRAVEL PILLS A weitandant fel "swya" er ay mad yr holl beenst's uhasit gan Y Piles ar Gravel. GEORGE'S PILE AND GBATEL PILLS Dylent gatl ea oadw yn wastad wrth law, gan y tnedda gyaeryd ycbydig o haaynt ar ymddangoaiad cyntaf y delariaa hya i toddi ataliad baas air 45R cynydd GEORGE'S PILE AND GRAYEL PILLS Bydd i'r personan hj ay sydd ya gweithis mewa Hooodd lisiti, aoi;,Yn anscun a wyr aaahar, aea ya dilyn galwadigaeth eisteddog, gael fod y Polosilkyn yn an- abr siadwy iddyat. GEORGE'S ttig AND G RAYRL PILLS AdfePrwyd iechyd miloedd drwy y Feddygiaiaath bom a hyny pan ddatgenid pn Faddygen ea bod mewn sefyllfa aaebeithiol. GEORGE'S PILE AND GRAYEL PILLS Ar werth mewa blyokao, Is lie a 29 9o yr un, gall bob fferyllydd:puehas yn, yr holl fyd. Drwy 7 rust, 18 4a a 28 9. yr an, mewn stamps. GEORGE'S PILE AND GRAVEL PILLS Gechelwch dwyllwyr! Y mae peblogrwydd digyffelyb y Peleatfhyn d.rwy .yr.hol.l. fyd wadi tewtio ikai peysonaa diogwydder a thrackwantu i'w hefelycha, ae yn ami twyllir 1 claf i gredn ei fod yn cael Peieni gwirioneddol GEORGE pan nad ydyw and ya cael rhyw OYMYSOBBB DIWBKTH A PHKBYALVS yn ea lie. Mae enw t Gwnentharwr wrth bob blwch o't Peieni gwirioneddel. GEORGE'S PILE AND GRAVEL PILLS Y mae Perchenog y Peieni hyn wedi derbyn dros ddwy fil a Dystwlaethtaa pwysig o effeithiolrwydd y feddyginiaeth hen, ao yn en plith mae amryw Joddiwrth j Feddygon a Fferyllwyr I MEDDYGINIAETH GLODFAWR GOLLOWATB PILLS & OINTMENT Y PELENAU A bu, ant y paed, ao a symodaat anJnrylderallll yr YR YSTUMOG, YR ELWLOD, A'R OOLUDDION. ?pOtythant M adferant i iechyd gyfansoddlar'au sidduddd, &a y mMnt yn Mdy?tniMth M. mhrhMwy werthfawr at bob anhwylder ag y mM marched o beb.eedHm yn &gored idddynt, 13'. fM mewn eed nis geft rhoddi pris rhy achel arnynt ? .?3' Y R E N A I N T '?S?Sydd fedd:rtli ana'M!edig at goeMa deInmB, bteoMtn tored4, M hem ddotmiau o bob lB&th. Y MM yn dra eCetthMt at y Gym?wftt (Gout), a'r a.WI' henwAgAM). AT AN -dEr R ?R ?8 "Y G DD V AU D OL URU8 TS4 A e .1T'AH'roaAa'ti l BRONOHRMS mathA, NHWYLDER FREST, GYDDFAU DOLURUS Sort TA?ah), BRONCHITIS FMWO? ANWYD APHOB IFATH 0 ?2 CHYD THARDDIADAU AB Y CROEN, NID OES EI GYDMAR. Gwnenthoredig yn nnig yn Sefydliad n.. HoMow&y, ?8, New Oxford Street (diwedd M 533, Oxford-street), London. Gwerthn mewn MychM neu botti&a am Is Ik 24 9f, 4a c Ila 22s a 33s vr in a gsllir en cael gan hoh ffaryllydd drwy wr holl fvd. 4a a ita 22? a 33a vr nn a wellip ett cael van bob f_t fer'Vllvdd d,w, p hnil fvd. JOHN STANSFELD, ALFRED STREET, Boar Lan., LEEDS. ydr Best Warranted Circular Double Blast -m ST Smiths' Bellows, T- 20 22 94 28 28 in. JPgJ <15 Jtt 17 6 a j. 46 10 47 15 pair wm VV ibao E ARQ ° jmamr r r'\ e .L C). f ji iif& Best Warranted Self-food Bench flBlk ^Hjfr Drilling Machine. To drill up to £ 4 00 To drill up to lo AS 0 0 AS To drill up to IX- £ 7 10 O Mathinaa haw* as Imprewai Oircular Stet WRITE FOR NEW PRIOE LIST. WALTHAM LEVER. WATCHES The BEST TIlBlEEPEiS m the WORLD FOR BALÎ:" BY ALL RELIABLE WATCHMAKERS THROUGHOUT THE WORLD. Pears' Soap Dwylaw Gwynion Teg. Prydwedd Glan a Disglaer. Croen lach a Thyner. GWELLHEIR yr INFLUENZA, tS?nEFFROMCO??M 1^ tMTMM?NUTES.?? H! limSAMl OF HOREHOUHD. J BALMHOREHOUNDHAYMAN fedda eaw or's 15 mlynadd o fod yo feddyginiaeth fnan at Beawch, Anwyd, a ph ob math o MhwylderM y FfMt ,'r Ysgyfaint. Wrth di chymeryd, peidia y p?wch, dmana aflonyddweb, a sicrheirj Cwgg. QweUheir yr Influenza. MR THOMAS MARLES, Stationer, 434, Caledonian Road, London, a yopifena:- Tach. 9fed, 1889.-Ar ol dyoddef am wythnosaa oddiwrth besweh caled, cymerais ddwy ddogn o'ch Balni, a chefais ryddhad mawr ae ar ol cymerya an botelaid, diflanodd y peawch yn llwyr Ar werth gan holl werthwyr meddyglaiaetht Priae h » <1 9e y batel QLOBE F ul&mml[,Ne C | D»drefnwyr Tai Cylawa. C/faa-vrerthol, ManwcrtheL 12, 14, Ii, a 18, PBMBBOXI PLACE, LERPWL. EODMPNAM ARIAJf. JTBtTA* Y ffYF- I UNDRBFN LOG-f ENTHYCIOL AM BRISIAU aRIAN PAROD. CWKNI DODRIPFOL Y GLOBE yw yr hyn;.f a'r eaajraf e'r rkai ayid yn dwyn yn mlaen fasnacb ar y gyfandrefa leg-faathyoiol y* y t'laethau; y aaeat yn oyfienwi dedrefa i dai, gweetai, a plaalasa., llawer iawn rkatach nag y gwaa y mwyafrif o'r sasaackdai tyotd yo gwertKn am arina yarod yn vsig. Yr ydym ya allaog i wneyd hyn drwy fill geayn gyfalaf mawr at tin galwad, ac hefyd drwy ein bed yn wneuthurwyr y prif awyddan a warthwn, NID OES BISIEU glCRWYDD, DIM TKEULIAU YCHWANEOOL, AR BIN OYFUNDRBTB LOO-FEN- •"BYCIOL. Y aae ela dull te; a chylawl a diwya e a masnach yn alaea, a's teleraa rhesynaol, a.'1! srisiav isel nor adaaltyoidu trwy pglodd Lloegr a Ubymni, fel naa 081 eisiaa ycawaneg e svlwadau, Teleraa cyffredinal, y rlaaf, todd byaag, y gellir an tnewid i gyfarfod oyiensderau ein cwsmeriaii, Tauadau wythnosol, mtsol a ohwarterel Swm yPryiiaatlOp, Taliad 0 3 8 yr 8nos. „ Ap, » 6 5 0 0 10 0 „ „ 190p. 0 17 6 „ 500p. 4 0 0 to Bydd i archwiliad "n Stoc reddi ar unwalth foddhad i'r rhai aydd ya bwriadn pwrcaan eiu bod yn rheddi gwell gwerth a thelerau hawddach a daliadaa na'r an raasnachdy cyffelyb yn y Talaathaa. DOSRBFNIB AM ARIAN, NEU AR Y OYFUNDREFN LOG FENTHYCIOL, Anfonir Oolygleni nawyddion, Rhaglen Fawr Ddarluniadol, Bars y Wasg, a'r ITia-restr diwy y llythyrdy ar archiad. Enwch y papyr hwn. GLOBE FURNISHING COMPANY. 12, 14, 16, a 18. PEMBROKE PLACE, LERPWL. Hugh Owes ORES A WILE HOUSE, HIGH STREET, BANGOB WATCBES Aur ac Arian, vn nghyda Obadwyni o bob math. Gan fod H. 0. wedi myned I gytnndeb neillduol a manteisiol A'I gwnenthurwyr enwocaf, gallnogir ef i werthu yn hyncd o isel. SPECTOfS I BOB OEDRAN. MODBWYAU PRIODASOL HARDD. Stoc Fawr, ynghydag yst-fell o'r neillda i'w dewis. REPAhIO, GLANHAU, Ac. Rhydd n. 0. sylw arbenig iV adran hon o'i basnss, ac ni arbeda nnrhyw draSerth a golia reddi WIlonrnddVw g-vsmeriaid. ■ MODRWYAl) PRIODASOL GWERTHIR MODRWTALf PRIODASOL o'r AUR GOREU am y PRISIAU ISELAF yn HEN SHOP JOHN HUGHES, Stryel Llyn, Caeroarfoft ROBERTS AC OWEN, PERCHENOGIOK. ANFONIR CBRDYN I FFITIO YN RHAD DRWY Y POST. LLEWELYN P ARRI, 8BP FFUG-HANES TN 60309 ALLAN 3ECHRYSLONRWTDD BYWYD Y MEDDWYN A BENDITHION LLWYRYMWRTHODIAD OAN LLEW LLWYFO. Gellir cael yr achod ya ttwr wedi ei argraphn yn Llyfr, pris 6c. Drwy y post 74. Teleraa adorol i Lyfrwerthwyr, Arthebion i'w hanfoul i- Swyddfa'r Oenedl Caernarfon. SAUNDERS' INSECT POWDER Kills Blackbeetles, Cockroaches, and all Insects immediately. It never fails. Sold by all Chemists at 3d. and ad. per box, Wholesale of AYRTON Ii: SAUNDERS, Liverpool. EADE'S PILLS ?? who suffer from Gcmt and EADE'S PILLS ahea??? "eh?M "m?e. diately havo recourse 0 EADE'S PILLS W. a? pil?s. an.d?.4, of Testlmon]. h?,? b.. n A NR'Q T>TT T Q receivod from 1 aorts ano EADE'S PILLS Mud?tMa ef ?M.*° ?M? ing to the ?onlerfal ?.w. EADE'S PILLS S??S' ?5 ,.Iief in the very WO"O Th. P "r"ll EADE'S PILLS :S:"ta!t?:h:'4 ?.S? :i;e their Mtion. RELIEVE AND RAPIDLY INSTANTLY RELIEVE AND RAPIDLY CURE THE WORST FORM OF GOUT, RHEUMATISM, RHEUMATIC GOUT, PAINS IN THE HEAD, FACE, AND LIMBS. And have thelargeet recommendation ever given to any Patent Medicine of itwliss. GOUT RHEUM AL LSM GOUT RHEUMATISM GOUT RHEUMATISM GOUT RHEUMATISM GOUT RHEUMATISM GOUT RHEUMATISM GOUT RHEUMATISM itolox RO M PLYMOUTH Flymevth, U, »e.tooroJtrb-rot\oI.. St. J IIde, January tith, 1800. Sir, I have been subject to Gout for tw«nty-flv« years Previous to 1887 1 tuHeved witt very frequent attacks of Gout three or tonr time. a vear. heard of your Pin. earJy in that year and tried tbem; tbe) save xae 'a.t i.,t..t .1i?f pain, -d t!?? w?ili?g 0-. Pan" ,way Rin?then, wbeserer attnok ClimeR OR OD8 small bottle wiil put me tight. Theeffwt of the Pills is re?Ujr m?el.ou?not up r:e :"a;, S:: clewinf it .t of 'be system, You caa '.k. ?h.t s. y..Ii .ftkis. truly, INULIAN?(,UTT. Mr £"8, 7% =.U.=. London. BABE'S GOUT AND RHEUMATIC PILLS Are sold by an Chemists, in Bottles Is lid, and 2s 9d orsimtpostfreefor PosW Order b tLe Proprietor. 1.0. -EADE,72,Gswell.?o.,I, !Le P?,ro?rie lz be sur you obt&h4 EADE'S COUT AND 1ŒEU HATIC > ILLS. EADE'S PILLS J "LADIKS, DONT READ THIS," BUT if you do, yon w]l obtain particulars D of the most Miraculous Medioue for all Irregularities and Instructions erer introduced to the Public. You may have tried P lis, Powders, useless recipes and other advertised, so-called remedies, and all in vain. Thousands of Females have been relieved, Health restored and Doctors Bills Saved by this -eriicine, which is the only real and Reliable R-mc'iy of the age. Perfectly harmless and wonderfully effectual. Stamped addressed envelope tor Price List and Copies of Testimonials, which m paraDteed gnuiDe, under a penalty of £ 1000, open to inlpectioD and investigation. .16w,op 0. D'ASMAIL, Walthamat-? -N W. 0. /"10RNS & BUNIONS.-A GeoHetuM \? ..ny years tormented with CorM, will be UP1l7 to afford others the illfonutlon hy which he btained theb complete removal in a ahort period, == = :DlC,= &m4 ?Ldirw on waboat eavaloD* t<iB. mWMH?TT. BM. VM Herts. XTMJUWNli 'jg^UrAWBlw /\C?T?ION Y CLAF. A Pa beth yw Aøtb. .bù1iai "Yr'ly..e',1 Ufarms, A M< AM*r nag an '"?' 0 Aothm 1 Oe).dt)t-My?'t''f"'U yn iyfed ,a' m!Mt ar adegan, Gelwir 181D..f yn c*Wsnuo a'r elaf yn peUdical. P?X' sydd ya aches! Asthma f C.tM crebychiad. a dirwasgiad y pibait saeinien aydd ya arwaia e'r cera gwyat i'r yggyfaint. Pa feddyginiaeth sydd wedi rbeddi esmwyw had bnan i aneirif e bersenaa a ddyoddefent oddiwrth Asthma, Breackitis, Pesweb, Aawyd Diffyg Anadl, &'r Crygai f— BALSAM OF flONEY TUDOR WILLIAMS. GAN mai Oerfel acAnwydydywdechreaad <jr achos pob clefyd yn mren, diddadl fod mileedd yn myned i'r bedd ya anamsewl o etsieu cael meddygiaiaeth bwrpasol a phryd- lawn. Ymafedd yr anwyd ynwyf mor ddi symwvth a lleidr ya -es.yn =ran TM- deri gan beswea yn ttaiaam, a«» orphwysdra, nes yr oeddwn wedi ccdu f] Met! wedi cael fy nal gan y darfodedigaetk ae yn nghaiel y paen dirdynel oedd trwy fy Bghyfansoddiad, anfenus am botelaid o fa-LYA-U-OF-M-Q-NFY TLT-DOR WILLIAMS, a ohymeraia tua Uouaid Uwy GAWI ar nnwaith, eef ychwaneg na'r cyfarwyddyd oodd ar y botel; a chyn pen tri mynyd yr oedd y peswch wedi peidio i raddall anghyffreain. Cymerais yr oil ogynwysisd y botel, ac erbyn heddyw yr wyf yn gallu diolch i'r Drefn Fawr, yn nghyda'r wybodaeth am y Feddyginiaeth ddaionns hon, aw fy mod yn ddyn iach, -Ydwyf, yr eiddocb yn hollol iach. Aberdar. ISAAC TKOVAS. DATGANIAD DYMUNOL ARALL I "Bum yn ddyoddefydd mawr am un-mlyn- edd-ar ddeg oddiwrth gaetbdra, peswch, poeri gwaed, < tbyedray freat; hum hefyd am oum' mlynedd yn cael anhawader dirfawr i symud 0 amgylch,i allaswu gysgu nagorwedd i lawry nos na'r dydd. Bum o dan driniaeth feddygol am un-alynedd-ar ddeg hefyd bum o dan driniaeth yn Ysfeytai Hereford, Buxton, a Southport, ond y cyfan ya ofer. Dywedodd y meddygon wrthyf aa allaswn ddisgwyl gwell- hal, gan fy mod yn 64 nalwydd oed. Ar el clywed cymaint o siarad am ALSAM OF HONEY TUDOR WILLIAMS, rheddais hrawf arne, ac er fy eyndod darfa i'r dogn gyntaf roddi rhyddhad ebrwydd i mi i anadlu. Yr oedd poeri y gwaed o'r ysgyfaint yn lleihau. Diflanodd y ciethdra, fel cwyngy- farch, i bedwar gwynt y nafoedd, ac yn mben ychtdig wytbaosau, drwy ddefnyddiadparhaua 0Balsam of Honey Tudor Williams, a 'ferwyd fi i fy iechyd da arferol. Ystyriwyf hi yn ddy. ledswydd arnaf i anfon i chwi y dystiolaetb hen. Yr eiddoch yn diffnant, MRS EMBBBT, 19, Coningsby-street, Hereford,Mai 25ain, 1890." MAE MILOEDD 0 BLANT WEDI BU BACHUS 0 FARWOLAETH O'r Croup, Broachitis, a'r Pas, wedi pobpetl arall fethn Y ffordd i brofl y peth ydyw prod drolocll eich hansin. Os gwnewch, dyna sydd yn fen- digedigo: ni chewoh eich siomi. D.S.—Gwerthir Balsam of Honey Tudor Williams gan bob Pforyllyd4 drwy yr holl fyd. Mewn costrelau, Is lie, U to !ieu trwy y post yn rhad am Is 3c a 3s -Perchenog: D. TUDOR WILLIAMS, R.D.S.L., ABERDARE. CYFANSODDIADAU NEWYDDION UAN ALAW DDU. MoTm Dyddian dyn aydd! fel elaa- welltyn." I goran e labiau cymyag. Y adan nrdiant, 4c, DUETT ddeagrifiadol, i Treblefa Tenor II Y Tylawd a'r Cyfoetbog" (The Poor and Rich). Yn y ddau nodiant, Is. D.S. Mae y ddau gyfansoddiad nchod fod yn gystadleuol yn Ehteddfod Genedlaethol Abertawe, 1891. Y GAg (TII. Cuckoo): Canigi leisiau gwr- ywaidd; y eeiriau gaa Dyfed. lien Nodiant, 4c; Sol-fa, 3c. Tral a Llanw:" Cin I Baritone nea Mezzo. Soprano, yn y ddau nodiant, 6c. ANTHEM: Fel y Tosturia Tad bnddugot yn Bisteddfod Dalaethol Porthmadog. Syml,2c. CANTATA syral gysegredig: Y BagaU Da" (Tht Good Shepher.Y drydedd fil yn barod. Hea Nodiant (piano score), 2s 6c, 3s. Sel-fa, is (lc, Is 9c. Cvhoeddedig gan yr awdwr—Ty Al»w, John street, Llanelly. Anfoner am oataloglu oyflawn, YN AWR YN BABOD —PSIS DWY GEINIOG. LLAWLTFK AR GENESIS. yn cynwys Hanesiaeth Ysgrytbyrol, Genesis xxvi-I., gyda Map, gan Edward Jones, Bangor. Gastyoglad i yagolion a tbelerau arferol i lyfrwerthwyr. D. W. DAVIES, 19, Bridge-street, Caernarfon. R. A. HUGHES. (AXANOW OWYUtr) 19 LOWER LLAINWEN TERRACE, LLANBERIS, PKXNCXPAX BM-POSTBS, TOWN-CRIEB AND DISTRIBUTOK, Begs to inform that he Rents all the Principa Posting Stations in Llanberis and District viz. about 6 miles around. Special Terms to all constant patrons. T ;0 H N E. DAVIES. TEGID HOUSE, COLWYN BAY. Town-crier, Bill-poster, and Distributor un. ler the Local Board. Member of the United Kingdom Billposters Association, 603 .1 3athodyn Aur, arddangosfa Iechyd, Llandaio Y Brif Wobr, Adelaide, 1887, YMBORTH Mewn Alcan, Is 80 2s 8c, a 5s, I Blert a rhai Afiacb. BENGER Y mwyaf Dymnnol, Maethlon, a Throaliadwy DYFTNIAD 9 LYTHYR STFRINAOHOL "Yr wyf yn teimlo y rhaid i mi ysgrifeno attach i gumohlch 'fMMBTn BBNQEB, CADY' attoch wg :i bod yn foddion I achub bywyc baban. Fe wnaf eich ymborth bob ammr yn adnabyddns He bynag yr af.' Dywed y Jjtndtn Medical Record:—" Y mae in aroe yn yr'ystnmog pan wrthodir pob math o Fwydydd ereill." CYFANWERTHOL MEWN ALCAN, Is 8 2s nc, Ö8, a 10s, gan Fferyllwyr, ao ereul, } mhob man CYW»NWERTHOL GAN DAI CYFAN- WERTHOL. YDDANODD A WELLHEIR AR DARAWIAD G" NER VIN ESSjT,2 tn. dJuu'r Da.n8dd. Ar NERVI-N D" di?wB?. lymuda yma-th Sur, Niw- ralgiaya y Pea,. pboeaan tneMtMM FtMMthtTr UH BUNTERI UT<xM.<M. boon dychrynUyd a. ddyddiM mew" daa d?tt mewn oaalyaiad i kydiedd mawr. c3x,. pda i gy. d N.?n.. = QwaMthtm hmy. Er yt!Ja;1l: b.. '¡BG=i I Ar olhyviy oefaiay rhyddhad maw'" dtchMa?y .ddi < rtb gur mwrnt?dd m.- ,ea trwr fmneryd MdwM ..a bump a,r.r,. 0 N-'R* ftuter or ip 0 aiwff gwya. Paroh Aabrey C. Prioe, B.A. (diwaddar ?mrtwd o r Cole* .e,"dd BhTdMh?S). HELANIJIK K.-MLeddygunaetb Bier &I \J Gyrn, GwM<nttt y ydd iddi "ud Cym o'r gwraidd pM y metha neb aeddy?n itth or 1. o6 enl gymhwyM yn rbwydd ali Wda'r Chwymo yn r: kwy .=, wytttM. Kid eet eMen tod. MUoedd 0 pmrneHMthta yn rhad, neu Mfonhpottt 11.. la 2c, gan Cuve and .k.pch.. = Benford, ('* ruawyl'- ^Mz I.,L Ff?ryUTdd T???qnMt CMfMdM WBWDIADURON GENEDL- AETHOL CYNKLU. Y CYLCHREDIAD helaethaf, A']& DOSBARTH GOREU 0 DDARLLENWYR. PRI8 HYSBYSIADAU BLAENDAL- lADOL YN "Y GENEDL GYMREIG" Y WERIJN," « NORTH WALES OBSERVER & EXPRESS. 9 PJYHOEDDIR Hyabysiadau o'r natnr "a ganlyn, nef I Tai ar OMd. Tai ar W.rth, Tai Eisi«» Yatafelloedd yn Eisieu, Yetafelloed l ar Ö:' Gweithwyr Ei.ieu Ueoedd, M?i.6n EUiea Uw.ithwyr, Collwyd nen Cafwyd, UvfrM T Werth, Eisieu Liyfiau i'w Fryna. MlWir UN PAPra Air T PBISiAff A eANLTK Un aith, (20 0 eiriau) 1,0c Dwywaith, eto 2a do Tair gwaith, eto 2s (jc A Thair Ceiniog am bob llinell yohwanegol o wyth gair. Os rhoddir archeb am i'r Hyg bysiad ymddango yn y Genedl a'r (Fetin gwjeir y gostyng- iad a gaiilyn; Unwaith yn y ddau bapyr o eiriaa) is 6c Dwy waith, eto etc 3s 6e Tair gwaith, eto eto 4s 0c Cyheeddir Hyabytiadtm o'r Datur achod ym 6eneál,y ?< tt.. &'r N.rth W($lu OtMrfr Express—y tri phapyr-am idail y pris am WNPAPVR Os na thelir yn mlaen llaw, codir til ya ol y scale awdurdodedig, ac nis gall ua hysbysiad ar goel fod o dan 2s 6c. FFEITHIAU I FASNACHWYR. &c., 4c, to. 0 BWYS I ADVERTIZERS. G »n fod o bwys i'r rhai fyddo ganddynt ÀJI- bysiadau i'w cyhoeddi i wy bod drwy ba nf- rwng i arcrban y cyhoeddusrwyid helaeuiaf, dymana ryhoeddwyr y GENEUL, y WERIN, a'r NORTH WALES OBSERVER AND EXPRESS wneyd y ffeithiau caulynol yn hyi- bys:— Y GBNBDLGYMREIG-Y mae cylchrediad Genedl ei HUN yn FWY nag e dd, holl newyddiadnron unrhyw swyddfa Gymreig &rail gyda'u gilydi -er fod mown rhai IwydQ. feydd gynifer a haner dwain n wahaaol New- yddiaduron, Chwilir c"lofnau y Oenedl gan weithwyi fyddont sisien Ile, a chan feistriaid fyddont eisieu gwuithnyr archwilir ei chel- of.au yn wyttnosel gan foneddigioa fyddont eisieu lie i roddi eu harian, lieu fyddont eisiea tai, tiroedd, anifeiliaid, Ac. gan lenorion a cbeiddorion er IDwyn gwe ed testynaa eis- teddfodau, cyfarfodydd IKnydd >1, Ac., a chaa y cyhoedd ya gyCfrediaol, am ei bod y new- yddiadur mwyaf a gorm yn yr faith Gymraeg. Y WBRIN,—Sefyalwyd y Wiein yn mis Hydref, 1885, am y cledidfod gwir aagen an newyddiadur Cymraeg oyboeddelig ddiwtdd yr nythoos. Yn mhtn ychydig wythnosaa wetlicychwyn y papyr, synwyd y oyhoeddwyr wrth ganfod y fath lwyddiunt oedd wedi dilyn yr anturiaetb-ni ddychymysjiwant y haasai y fath alwad ar y papyr. Erbyn hyn y mae enw y W,in wedi dyfol yo air teuluaidd yn Ngog- ledd Cymru ac ya nghymyd,)gaeth?a muyaf pob?)taidd Yo" irfon, a Mairion -am fGd ei bris ya ddimai-y mae KWT O gopiuu 0 hone yn cael eu gwerthu nag hyd yn nod o'r Qtneil. Am fod cylch ei lledaeniad yn belaethach yn unigy maey Genedl yn unci ei cb»tcbrediad na'r Werin. Nid 808 uurhyw bapyr Gymraef arall, heblaw y Otnedl, nad yw ei gylcbrediad lawer yn is nag eiddo y Werin. Y 'NORTH WALES OBSERVER AND EXPRESS'ydyw yr nnig newyddiadur Saes- 0' eg lleol Ceiniog sydd yn lledaenu dres holl Og!eidCtmra. Ym?o fewn y hydig 1 M yr ao hin doli a'i gyfoesolioa a gyboeddir aID ddWygeiniog, am yr herwydd ei bris isel yn mae el gylchrediad yn fwy nag unrhyw uwydd. isdur Seisnig lleol arall,-Y ma" yn gyfrwng rhagorol i hysbysiadau am yagolion preifat, arwerthiadaa, arian yn eisiau, ueu i'w rhoddi ar leg. Y TRI PHAPYR.-Y mae crlohrediad y m Phapyr nchod ya FWY nag ei do yr HOLL newyidiaduron erei 1 a g,hoeddir 0 fe"n deng milldir-ar-hugain o Gae narfon, GYD? GILYDI). 0 fewn y cylcn hwn y mae tsa 11 wahaaol newydd<aduron, y rhai, fel y sylwyd yd'Dt GYDA U GILY:!D yn fyr o fod yn Mt Mta?chyl hMditdYGE?K L, Y WERIN, a'r NORTH WALES OBSERVER AND EXPRESS. Nidoesdimyny sy'wadaa uchod nad ydyw cyboeddwyr y Genedl, y Wrt n, a'r North Wain Otserver is Expre-s, yn sicrhau ei Rywirdeb-a gwaboddir unrhyw gyhoe dwr nea gyhoedd- wyr i ddwyn 1 ffeithiau i brawf ar yr nalg smodfodiganlyniady yf, yw ymchwihd pèl ei gyhoeddi. fob hysbysrwydd pella< h yn nglyn a Hyg. blsiadau nen onrbyw V. th ar?ll yn dwyn CY'- ylltiad a'r papyrau nchud i'w ael eddiwr& Manager, Oenedl Office, Caernarfon. fHE MIDLANU COUNTIES WATCH COMPANY OF VYSE STREET, PIRMINGHAM. 41 Write -o our Manager, Mr A. PERCY far aw ceautiful new Illustrated Catalogue, containing 3ver 1000 unsolicitad T..tim-ni nd over Im fine Copper-plate eugraYing8 of Watches Jewellery, and Electro-place, sent gratis and p4st ea application to any oart of the World. I I 14 a 1 O.M. MWB KM Snvna itd arysta 918". 25C Lai tat iuSnm A.k meta, <hM.hi?h ly A.Ib. monmeDt 93L Tenn 9-smvm fl»t »TT*UI f;lus,&a. or Po It OtIoe Or. iars most oe I payable to ■ M z A. t'MCY.o* I reaaipt 0\ wluah anv Watata wfll beragistei edpaattr*. w -4.C ILIar<lmD aad fot 6d per Wateh to any pert of the pottol worNL LONDON OFFiOE A SHOW RO'.)U- QUESN VtOTORIA STREET, B.C. REQUlREO- Female jJomestie Servants from 17 to 35 yetrs,obtain Free Passages by gteamur to Queensland, whore they receln high w&4es. 0 ly payments jEt for ship kit an i fare to depot lu London. Frm Labourers, Gardeners, Miners, Quirrymen, and Dreaa- makers receive, assisted pissagea. Married lien hot to have mo e th In two children. Olk landing emigrantia received into ttie Qevern- vient Depot free. App-oved persons paying fall fare receive land order value £ 20.— Apply to thelocal Agent -H. Hughes, T, Market- r w, Amlwch, Ani;letey *32 < '<KMA(J R?L.-sy?t"op??? J J 8too "'ya' t'rPfMM?fy' ?"? dyMillins-n, ? So" ,dI'eb, 'ffn^ t? Clociao, OrM<n'oo,Cynt)),CrtbM.Ov? ddrychM??).. Pyrsian, ?'a" %coar4to.8 Jubitee JeweUery. CaM ogae darlaniedg Mt ? an ?t&mp Ce'aM?. Sefydlwyd 11m. GWEITHIAU MDDYOOL ARISTOTLS, YR ATRRONYDD ENWOG. YN GYMBAEO. nYFTEITHIAD NEWYDD, wedi V sylfaenn ar y caagliad mwvaf awd_ o'r gweiibian hvnod uchod.—Y mne chweeb 0 ddarluniau Uiwiedic pr)dforth ylliddo. f Pris, 9a. 6c. drwy y post, 2s. 8o. i pob archebion—gy'ia blaendM i Mr S' J*Uws Llyfrwerthwr, Bangor, IlOl