Skip to main content
Hide Articles List

1 article on this Page

Advertising

Advertising
Cite
Share

LLINELL Y WHITE STAR. iIIIIIiiIIT ROYAL MAIL STEALERS. 1 UBPWL I NEW YORK tia QUEENSTOWN, BOB DYDD MEKCHER:- BRITAWNIC Me,! i 16. •MAJESTIC _Me,U 23 Ceclr yn vr Ail Gabln a, y ford,?ith a aw,ddi, fal 1'J" :faiI': tt T amWfI: 1 Yba"orot y UlDOUbOB t gyd o'r dosbart,. uchaf YD unfud mewn arnuun a tbrefyiialau, ? 7n doigyffelyb D1e«i Z&Ordeitbhn. N1 cheir bjth well tyfleusdrau T.1th?y,. SteoWe am br1Sbu g at\ imol. Am £ anyliou, ymoiyners It, vw" "Ship Sc. in- "lranoBroker.. W. J. Williams, !leol:' :'arob., i. d, Caernarfon; neu a R. Hoberte, B, -us" Owea E. Parry, masnachydd Uecbi. Dol- uryddelen; David Rowlands, t'enygraig W. D. Jones, Old Bank Caergybi W. M. Jones, Ohurch-street, Uangefni R. G. Roberts, Rook Cottage, CreigiauMawr.Talysarn; Hugh H ughee 7, Market Row. Amlwch; W. 0. Willi-me, ShoeWarebouso Uanrwet; Matthew Goldie, 217, High Street, Bangor I R. C. Evans, 1 Minafon, Dolgelly; ueo III JUT, Iiruia & ColO" 34, Leadeniiall-street, Llundaiu. E.O., a 10, Water-street, Len' gMfcj^ LLINELL INMAN- AGERLONGAU BRliNINOL I NEW YORK INMAN & INTERNATIONAL STEAM- SHIP Co.. LIMITED. 0 LERPWL I NEW YORK BOB ^DYOT MICRO HER 0 Queenstown bob Dydd Ian. Prig Cludiad yn y Trydydd DosbarthcmIsed II eiddo nnrhyw lmell arall o'r r&dd iaenaf, Clndiad yn y Saloon .'r All Gabanm brietou thMymo). r?e)<?? Boet?a I nnfhyw ran o r „ Unoi. Dalelthau. Oanad yn cynwye MMoH/ab.t y? flriQ8th.u Gc?oddot a Wo-Orlle^nol. 0 -?mofyner ? RICRA RDSON, SPECE &1 00., 22, Water street. UvorpMt; neu Mr W. J. WiUiamB.7. Mark9t street, CM-n?rv?o. T. 8. Ingham, High Btreet. Ebenezer; P'tch.?td BrM. t Co., 3, CorDMU. Portmadoo j W. T. Jones S "New street. ?'U E. JO'KM 173, High stret, Ba.gor; H. J. Williams, 66, gwenith, Cael1wyngrydd; W. R"96m, Stationmaster, Tregar'h; 'Huh Hugnee, 8, Market street, Amlwch Kobprt Parry (TrobcT Llecbld Bethesda 0, Jones, Old Post Office, Penygroes; W. Jones, Ro»ehill Street,Conway. 2& LLINiLL.? Do'41t'ION, '?ERLONGAU BRENHINOL. 160 o Acerl 0 dlr yn rhodd, gyda Bonus i Ymsefydlwyr. Telerau Arbenig i D-ithVyr I bob parth yn Canada air Talaethau Unedig, Yn hwylio o Lerpwl bob withnos- Y mae agerlongau y'?ell hon yn ° y cy9eu8deMn. Saloon, Second Cabm a Steerage am y Prisiau Isaf. Am fanylion pellach ymofyner a Flinn MMaaiinn and Montgomery, LiverflO,,1 a Bristol; neu at H. Hughes, 7, Mark, Wow, Amlwoh S R.J. Thomas, New Mwket-p'aco Bluenau Ffestin- log; H.J WHIiams, 70, Penybryn Bethel, W. J. Williams, 7, Market.?treet, Carnamra, R R. Stythe, 39, Bangor-st eet, Carnarvon M. Goldie, B.?or; &. "??' venith, CaeHwy?rydd. ,M?. lo?g?.?.Tha RtorAA l lATibflrifl' W. Trevor Jones, 5, New- Btreet, PwHheU; 0. E. P.Ty, S?ate Mer"hat, Dolwyddelen, R.S.O.; R. E. Jones, Rose Hill- «treet,Conway; J. R. Jonos,S, Mostyn.crescent, Llandudno, or to R. J. Hughes, Posc ft C n^^ocee, Rhostryfan —. j TY GOMER IIR cymlty. TWjlt <> Gwybodaetb sydd Nerth." GOMER ROBERTS (CVMRO DOF), 29, UNION-STREET, LIVERPOOL. BYDPED i'rrhaisy'n dymuno cacl y man" telsion goreu wrth groeai y Werydd. yn BEhyda'r fares rh??f. aafon at Gomer Roberts (dymro Dof), yr h?? a ryd^ .d?ynt bob gwy- n ??.,all?,,ngenrheidiol dros linellau yrAm"nCan a'r Canadhn Sreamers, Rhoddh tocynau i deithwyr gyda r oil ager- longau vr Inman, White ;tar, Allan, kmericin, National, ac ereill. Tehr bylw i docynau or America. Y prisiau isaf i'r America Gwnai fy n;:orell droa y Cyinry, Gyda'r ateataere cryfaf sydd yn hwylio. Digon o fwyd da, pob cysur, a d'( gelwch. Nid JW y swyddfa hoi yn bookio tramorwyr. Digon o waith a chvflog da yn America. Efe a gyferf dd air rbai fydd o d.1" e' ofal ar eu dyfodiad i Lerpwl, ac a'u rh dd yn dd'ogel (y Cymry gyda'u gilydd) ar fwrdd y steamorg. Cyfarwyddyd antfasledig or sic hau arbediad arian ac amser, ond ooflweb a,rrifenu yn gyntaf (eticloged PO,RtagC stamp) at GOMKR ROBERTS (Cymro Dof). Passenger Agsv t, T.-mpIars' Hotel, 29, Union-Street, Liverpool. D.S.-Y mae ei dy yn helaetlj, yn ymyl y Landing Stage, S vpor, gively, a brecwast, 3s Be. plant, baner pris, yn cynwys pob at- to dance EF ODDICARTREF l'It OYMRY a4'.& !TY RHAI8YOD Y?BWRIA?U ..Wol Y MFHDO. DYMUNA HUGH lUGRKS, 7, MM. i? ket Row, Amlwch, hybyea el fod ef yn AOEOT ymfudol dros yr an Owmnlau er's droe 35 mlynedd. Yn Ornchwyllwr penodol dros janada a Queensland, I roddi OLCDUD" RHAD A OHVNOUTHWVOT. o dan y Llywodraeth, Trwy fod R. Hughes oewydd ddycbwolyd ar ol teithio mlloedd 0 filldiri idd yu Canada au America. Gall rrpidf deeerfnad sywir am y Kweithfeydd, .'r cyao?ac ? r "eoe<td gorea I fyned er ?wellhau eu hUMin. Mae dau o idbion H. Hnhe YA swyddoglon ?r y Mail Sttamerc. Ootelir sm ^yfarfod pawb ar an dywial i Liverpool. Aafoner Pnnt, o de. posit I H. R. cheir ticket I fynod gyda'r llong yr &deg y byddont hwy yn dewin, Ù Ue reu rn Y!lo.v %?n y (lri" :el" ar v fvd. Amgtuer Stamp i gael ateb yn ol trwy lvthvr. L HUGH ?ONTS, 3??' FA?E?OEft A(.HNT, 10, VIRdlNfA S REET. ST. PAUL'S SQUARE, LIVERPOOL. DYMUNA HL1014 JONFS hyobyeu y gellir cael pob gwybodaeth yn nghylch yr agerlongau 90,?ou i wahanol barthau o'r byd -America, Canada, Australia, ac hefyd i'r WLADFA ?YMR'-?l'P?TAt?IA' Gellir gohebu Ag ef yn Gymr>eg neu yn Saesneg, a c>eir atibiad gydi» throad y post. Cyferfydd y rhai a fydd dan ei ofol ar An dyfodiad i Lerpwl, a rhydit y Cy nry gyd a'u gilydd yn y rhanau go eu o'r atrerlongau, Y mste gan H. J, dy helaoth, mewn man cyfleus, yn ag-a i orsaf y b,,ilff rdd, ac hefyd I'r Landing Stiige. Peb cyfl ius ira a ohysur, EI arwyddair ef yw—<iwclyau glan ae aity, a phris rhisymol sm fwyd a ilety. (yfiirfyddir pawb ar eu dyfodiad dref gan H JONES. WILLIAM WILLIAMS ?BSS?' (OYMRO PUR), PASSENGER AGEVT. No. 27. ANION STREET, LIVERPOOL. A ODYMUNA hy-.h?h ei wyiz?n-di ei fad Ael yn Bookio Pua"ugerta eyda'r teamer" fireu i bob parth o'r America, am y prisiau isaf. etyd, Lb nwybodacth "0' ameer hwyliad S'eamrø. ond gohebu Y1) Oymraep neu Sa? eg ag ef,a sicrha y telir y sylw manylnf er esel lTecedd mwyaf cycurua ai y Steamers i'r saw' yniddiriedent eu gofal i<ido; a ohyfarfyddb hwy ar eu dyfodiad i Lerpwl, cr "1wYn cymeryd gofal priodol o l.u^irnge. '"nfie;- y cyfeiriar' vchod, P.S.—Cvmro Pur a Sir Gaernlirfori. 225 AT BA "7 H SYIU) YN BWRIADU CTtOF87 Y WFRVDD. DYMUNA LFWTR ROPP RN, fsydd ei hnnan wedi croesi Uwer o weithiau), hysbysu y geil;r ciel pob gwybodaeth yn nghylch yr agfriongau aoren i w it-anol ranau o'r Amerioa, a pbob bybysrwy,ld i ymfudiaeth i'r rhanau ereill o'r byd. G<-ll'r ymofyn ig ef yn Gymraeg neu yn 88I'S"'I1" drwv ysprifenu ato. B, dd yn cyfarfod y rhai fyd4 o d n ei ofal ar ei dyfodiad i l erpwl, a rhydd y CYIDYn gyd a'u gilydd yn y rhanau gorou 'r asferlosgau. Mae yn ffaith ei fod wtdi by" saith mlynedd yn America, ag eglur yw fod hyny yn ei gym- i hwyso fel cyfaiwyddwr piofiadol. 1 D.S.—Mae gan L. Roberts r> £ helaeth a t ohomffordaus yn ymyly landing Stage. Bwyd, ydd a gwelyau am brisiau rhoymol, Y cyf- eiriad ydyw LEWIS ROBERT3, Passenger Asent Tem? ra?ee RoteJ, 32, TITHE1J;\RHTREET. LIVKRJOOL. mOWLE'S PENNYROYAI ? ?ThKL PILLS ?M TO;J;NJ¡i A'r" ;.i i:;Ir::8 rfmoves all obBtructions and relieve the '!istrf)SRing sympt so prevelent ?ith th- sex. B.-e., .-I' ud is W of all chemists. Sent anywhere on re,?eipt of 15 or 34 Stmps by the Maker F. 1*. TOWLE Chemist, Jottinthan). N- LLINELL Y AUUF. NEWYDD DÃÏŸMFUDWYR. Y mae Cwmni y LHneH Mho'1 wedilwneyd tre?nMM i hwylh euhagerlong.no ?RPWL I PORT MADRYN, Patagonia, sef y Wladfa Gymreig Felly, o hyn aUf, bydd yo hwylus- dod anarferol i bawb a ymfudant i'r Wiadfa, gan na fydd oisieu iddyot an'O yo un man nee cvrhaedd yno. Telir y sylw manylaf lry^miuuud. wyr ac i'w nwyddau. Bydd yr Agerlong I GULF OF FLORIDA yn hwytM Medi 30. Ceir y manylion a'r pris ond aofoo yn OymrMg M Saesneg at William »icol 4 Co., 18,James street, Live?PWL  ,rAsmANIA? ORIENT TINS- YN HWYLIO BOB PYTHEFNOS,GYDA'R LLYTHYRGODAU, B YDD P, UDUPU -nly'ol adael Ltan- din fel Y 06ulM & i'lymooto u" d diwddmh, N a naw a .d y-duwaddarsobl. 97" )?;hyModau .i U..hdi, am "?S' MELBOMME a SYD'fEY, gan a!w yn Colombo a cbymeryd teithwyr am boll borthladdoedd Australaffl^ erlong. Tona. H.P. Dyddiad ORIEKT. 5,365 6,000 MecH 25 ORMUZ. 6,031 8,500 Hyd. 9 OROTAVA „ 5,552 7 000 .Hyd. ? OPHIR — 6,700 9,500 .Taoh, 6 Gall teithwyr yn gadael Llundain saith diwr nod yn ddiweddarach na'r uchod ac yn teithio dros y tir ddal yr agerlong yn Naples. Loading Berth, Tilbury Docks. Yr agerlongau yn mhlitb y rhai mwyaf a chyflymaf. Bwydydd o'r fath "rou,baths oer a chynes, y goleani trydanol drwy'r llongau, ac awyriad Cludiad 18 cyowys Diod, GwelY, a chyfleus- deran y eaban, 17p 17s i 70p, CLUBIAD IUJAD YN OL Å SLAW- Ni bydd y perchenogion yn gyfrifol am cediad, guhiriad, na oholledion o unrhyw natur a aehosir gan y sefyll nen y oload allan, Managers, F. Gresn Co., ao Anderson, Aaderson. and Co. Head Offices, Fouchurch-avenuie, London. Am delerau i deithwyr ymofir or ar firm di- weddaf yn 5, Fenohnrch Avenue, E.G., neu a r n-b nffiiie. 16. Cockspur-street, Caanng Cross y W„ neu a'r ^o.-ucbwyliwr yn Nishaer- narfon-W. J. Will,uns, 7, Market street. Yn Doleellau. R. C. Evans, 1, Minafon. 52 LLINELL GUION AGERLONGAU LLYTHYEOL0DAWL BEENHIXOL A'R UNOL DALAErHAU. o LERPWL I EFROG NEWYDD BOB SADWBN ARIZONA .Medi 19 WISCNNSIN Medi 26 Fyd. 3 NEVADA Hyd. 10 ARIZONA Hyd. 17 Qalwant yn Queenstown y dydil oftnlynol, i dderh 18 Ilythymn a theitbwyr. Saloon Passage o Lerpwl i New Y-k.10pi25p. Tr ail aban a steerage passage I New York R".ton, a Philad"lphia, am bri.lau i..I, yr hyn a gynwye i ddigonedd o fwyd. Anf08ir teithwyr i bob parth o'r Uno) D?,l?.tb.,? a Chanada. Y .?.ddy?k ftc arolyg-es brofladol ar fwrddpob agerl^n??. Goi'uchwylwyr i G?ni Llongau New Zealand Afferlongan Llythyrawl Brenhinol yn hwylio i borth- bd<Ioodd New Zealand ao AWBtraha, Ymofyner a Guion a'11 Cyf., 21, Water-street, Lerpwl; neu a William Jones (Ffestinfab), Blaenau Ffestiniog Evan Jones, Imarftnee Agent, Morfa Nevin; Hngh Hughes, 7, Market Bow, Amlwch; W. J 'Williamsi Quarrymen's Union, Caernarfon; Ow?n B. Parry, I:.ryM:nioDIYd:í::fo:sLmeielhaanr; Arthur, Llanberis; Owen Jones, Market-square, Llan- rwet; W 0, Jonea, auctioneer. Old Bank, Caergybi. A:4JjjK1 UNE. UNITED STATES MAIL STEAMERS. LIVERPOOL TO PHILADELPHIA, BVBRY WKUtTE83AY, First class fullpowered Iron Steamships. Accomodation for passengers equal to any European Line. Passengers and Goods loaded at Philadelphia on tbe Wharf of the Pensylvania Railroed. IIHlI SHORTEST AND BBSS ROUTg TO THB T3?J. ApplyRWIB.RD80N, 8PENCE, k Co., 19 4 22, Water-street, Liverpool LOCAL AoenT3,—W. ,T. Williams, 7, Market- street, I-larntrvon Evans k Co., Herald Offloe, Carnarvoll; R. G. Roberts, Rock Cottage, Creiglau Mawr,Talysarn; R. Roberts, Betheada: R. Roberts, Glynllifon Hotel, Blasnau Ffestin- lOR; H, J. Williams, 70, Penybryn. Betheada MODDTGLNIAETEE RYPEDDOL. PELEN AU BEEcflkm. A DDBFA mBoedd 0. bod y? .,th ..y GINI y BLWCH at anhwylderau gerfol a gewynol, tn«gys k.yat a phoen Y. y cylla, CUT YN y pen, penvagafnaer ;¡lrtld C:ri 'J:u.' s:'Jad8r;. gadmydcl, rhyndod oer, yspeldlau 0 boethder, colli anhwaetb at fwydbyrdm MeU l?t?l ro ?boet"h.der. ?hys. pbrynod ar m?en, cwsg anesmwyth, br?itli 4y?hrynHyd, a "hob ..th vrnielmT^d )f. .hryn, edig, etc., &c. Rhydd y doon cyntaf ^smwvthhad yn .he- ciuain .Ynyd. Rhoddi' anogaeth d-r i bob dyoddefydd i roddi prawf ar an Blyohaid o'r Pelenaa hYD, a hyd.-b,ddir hwy y? WETUH GINI Y BL WCH. 1 fe.pod 0 bob oadran, mae 0.1oau bTu 0 "erth anwhridadwy, gan fod vcbydig ddognaa yn carlo ymaitb bob Imaws ammbnr, ac yn Y1Dmuli bob attalfa, ac yn dwyn oddl amgylch yr oil sydd yn ..R. rbeldiol Ni ddyial un famb f"j bebddynt. Nid oes yr un feddvginiaeth yn gyfartal a Phelenau Beecham ..V..d ?ith uarbyw rwystr nea afr?leldcl-dra yn y c fanooddiad. Ond ea cymmerydyn anol a'r cyfar- ':ia:d;d nCY:hotr.choy;d ilI mewQ byr "mser adfe^u pob .?,,b ? h¡' ?,d-. I mfwe-wnbbdy? f-b,d ?,,f phrh, Mae hyn -di el brofl gan flloedd sydd wedi rh)ddi prawf arnynt, ac wadi c^el y bndd a sierhe4 drwy ea defnyddio, &r gyiia Kw- treu 'iad wed! ei Aui<nuara; oll aD;U1:a:fur;;ltred:.i ;I :n' a ol: tod ychydlg daogvan yn yd rbyfeddodau ar y veir- faco:;u:rhr;f.ndè;M:te' boll gyfundrefn gewynol, adferant wedd falrgoHertig y wynebpryd, dyrant yia ol awchlytader 1, ,.h?,th deffroant I weltrgarwcb gyd Bang. Wurn fechyd. boll ynl anlanyddo! y cyfan30ddhd dyno?—>"?FRiTaiAUM yw y rhai hyn a addefir gin flloedd 0 bob dosbartb mewn cymdetth% a. Vr dyogeliadaa r P'udd¡¡lw a'r llesg vdy« o ob maddyginhotb ireint- flbol yn y byd, Peleoau Heecntn -t œ'õt m.y.f o t f.-I SWYNBELENAU PESWGH UKRCHAM F.Imeddygi?t-ta i fteswe'e /u ^y«rediLol, Diffyg ¿Jf.e1t,:aIIAdï: ¡/y,iJ¡:? ¡ Dirwwggi?Ld ar y Frest, Gw 4 d'wio b lm??, &c., y mae y Pei« =:W anghyroarol Hwy yw &yC':oe I gynygiwyd i'r yh..dd ario«d, symndant yn fuan lawn yr ymdeimlad 0 d4liwas??Ld ac anbawsdar mewn anadlq sydd bob yo amddifadu y claf .,I "?.g. Bydded I nnrbyw roddi OMw"'r P.'h"RoU P"wch B""rh. %J.I¡, ae mewn byr amser tycnmu'lir y Poswch mwyaf poenns. GOCHELLDO. Dvmnfilr ar y cfboeJd Isylwi 10d y geir. iau M Beechain's Pills. at lie. ar atamp y llywod* raetb aT bob blwch neb hyny flUR ydyot, WWI eQ parotol yn avvg, JC ar wertb yn gyf?onw?thol manwarthol, pan y Parob.,v?g T. Buocham, fftryllwr, St Rel?, IA.hie, e?? boxes m '4 lie, a Is 9c yr un. Ar werth gan y- boil ^ff.yllwyr, a gwerthwyr Cyffair'au Breinteboi. ■ 1 ho'j min.-D.8, ,get& GWREGYSAU E>MWífa O'r gwneathuriad goreu, a'r stoc helaeihaf yn Ngogledd Gvmru. GRIFFITH OWEN. FFERYLLYDO I'R TF.ULU BRESHINOL, 25 A 27, HIGH STREKT, CAERNARFON. Cedwir ystafell neillduel i'w ffitio, a sicrheir 11Iit perffaith van ddwylaw profiadol. 4938. 1- NEVER if DfItECTIONS Bre FOLLOWED. ) SAVES MOEY. LABOUR AND TIME. PUTS AN END TO WASHING-DAY WORRIES. CLOTHES IIIFSERVED-NEVEP. INJURED. PURIFIES AND SWEETENS EVERYTHING, CAN BE USED IN THE ORDINARY WAY. GOOD FOR ALL HOUSEHOLD PURPOSES. OUTSHINES ALL OTHER SOAPS. TO Ai.(- HEX wao wish to Marry and live a haipv tife.tuUofHedt.ha? Vigour; to those who are WDP A D shadows of their former sel7es, iti.. ?,00.! ,?.d TTTTS torit *hs*op tree T]IIIS. in envelope. Aadlegg The 8I4- 'Y 4 Fit,lkD Sqare, 8heftleld. write to day ? pot card vfZ do. 4iEOPGE'S PS moSm HIOHLY REC°M PILLS. MENDED by Med- No, 2-GEOltGE'B 1" &. U I GRAYEL PILLS, lea _eo, & mnrs- No. 8-GEORGn ally held in PILLS FOR THE B*J'| flTH^B{ sMstteeeemm. PILES, esteem. GEORGE'S PILE AND GRAVEL Plll,g Yn ddiddadl hon ydyw y Feddyginiaeth fwyaf hynod yn yr oee, GEORGES PILE AND GRAVEL PILLS Ydynt erbyn heddyw yn adoabyddoa yn inhob gwlad wareiddiedig dan haul, GEORGE'S PILE AND GRAVEL PILLS Ydynt wedi en profi a'u certifio yn Feddygi. niaeth berffaith eifeithiol a diogel gan amryw o Ddoctoriaid a Fferyllwyr Lloegr a'r Amerig. GEORGE'S PILE AND GRAVEL PILLS Y maent yn anghydmarol er symud y Piles'a'r'Gravel, a Unawa o anhwylderaa eraill sydd bob amser yn eu canlyn, megys GEORGE'S PILE AND GRAVEL PILLS Poen yn y Cefn, Ysgafnder yn y Pen, Diffyg Tienliad, Rhwymedd, Llyngyr Min, Diffyg Anadl Poen yn yr Arenan. GEORGE'S PILE AND GRAVEL PILLS Poen yn y Lwynau, Snrni a Gwynt yn yr Ystomog, Poen dirfawr yn vOoladdion Gwaew, Colic, Teimlad o bwvsan yn y cefn, Dwfr Poeth, D wfr-ataliad, GweJAtliad yn bwl ac aneglar. GEORGE'S PILE AND GRAVEL PILLS Baan symndant sychder a bias annymanol at y Genaa, Chwydd yn y Cliniaa a'r Traed, Poon yn y Morddwydydd. GEORGE'S PILE AND ERAVEL PILLS A symndant bob rhwystr o'r Arenan, yr.Afn, a rhedfeydd y dwfr. GEORGE'S PILE AND GRAVEL PILLS A weitbredant fel "swyn" er symad yr holl boensua achosit gan j Piles ar Gravel. GEORGE'S PILE AND GRAVEL PILLS Dylent gael en cadw yn wastad wrth law, gan y tnedda gymeryd ychydig o honynt ar ymddangosiad cyntaf y dolnriaa hyn i roadi ataliad baan 101 6U cynydd GEORGE'S PILE AND GRAVEL PILLS Bydd i'r personau by ny sydd yn gweithio mewn Heoedd liaith, aol:yn anadlu awyr anmhor, nea yn dilyn galwedigaeth eisteddog, gael fod y Palenijhyn yn an- mhr siadwy iddynt. GEORGE'S tLE AND GEtiV EL PILLS AdfePrwyd iechyd miloedd drwy y Feddyginiaeth hon a hyny pan ddatgenid gan Feddygonjeu bod mewn sefyllfa anobeithiol. GEORGE'S PILE:AND GRAVEL PILLS At werth'mswn blychao, Is lie a 23 90 yr an, gan bob fferyllydd parchas yn yr holl fyd. Drwy y Post, Is 4c a 23 9o yr UO, mewn stamps. GEORGE'S PILE'AND GRAVEL PILLS Gochelwcb dwyllwyr! Y mae poblogrwydd digyffelyb y Pelenilhyn drwy'yr holl fyd wedi temtio thai personaa diegwyddor a thraebwantas i'w hefelycha, ac yn ami twyllir y claf i greda ei fod yn cael Peleni gwirioneddol GEORGE pan nad ydyw ond yn cael rhyw OYMYSOEDD DIWSBTH A. PHXRYGLUS yn eu lie, Mae enw t Gwnenthurwr wrth bob blwch o'r Peleni gwirioneddol. GEORGE'S PILE AND GRAVEL PILLS Y mae Perchenog y Peleui hyn wedi derbyn drosddwy fil o Dystiolaethan pwysig o effeithiolrwvdd y feddyginiaeth hon, ao yn en plith mae amryw oddiwrth Faddygon a Fferyllwyr MEDDYGINIAETH GLODFAWR OLLOWAY'S pILLS It OINTMENT Y PELENAU A bniant y gwaed, ao a symudaat anhwylderau ar yr AFU, YR YSTUMOO, YR ELWLOD, A'R COLUDDION. Cryfhant ac adferant i iecbyd gyflUlBoddiaflau eiddilaidd, ac y maent yn feddyginiaeth ap. nhrisiadwy werthfawr at bob anhwylder ag y mae merched o bobloedran yn agored idddynt, i Slant a rhai mewn oed nis gellir rhoddi pris rhy uchel arnynt. YR ENAINT. Sydd feddyginiaeth anSaeledig at goesau dolurus, brestlau toredlg, ao hen ddoluriau o bob math, Y mae yn dra efEeithiol at y Gym dwat (Gout), a'r Oewynwst (Rheumatism). mATathA. NHmWaYe CDEtt FREST, GYDDFAU DOLURUS (Sore Throats), BRONCHITIS AT PESWCH, ANWYD, A PHOB MATH 0 AFIECHYDON A THARDDIADAU AR Y CROEN, NID OES EI GYDMAR. Gwneuthnredig yn unig yn Sefydliad Thomas Holloway, 78, New Oxford Street (diwedd ar 533, Oxford street), London. Gwerthir mewn blychati neu bottiau am Is lie, 2s 9r, 4s F- 1 la 22g a 33,4 vr no a imllir en cae! can hob fferyllv^d drwy vr holl fyd. JOHN S'TANSFELD, ————————— J ——— ALFRED STREET, Boar Lane, LEEDS. Best Warranted r Circular Double Blast Smiths' Bellows, 20 22 24 26 28 in. l^X £ 4 3 17 6 £ 5 10 £ 610 £ 7 IS pair J h 2 < £ > v lei-0 .> ':<' .? ?? ?<????? '? C' ,,<, <? ???????? J  ???_ e, q. A;, «) ,9)\ < ,'o'? ,0: Best ¡ \r;? Warranted Jr Self-feed Bench Drilling Machine. ?? To drill up to £ 4 0 0 6'?? To drill up to 1- £ 6 0 0 ?S?L To drill up to I £ 7 10 0 Machines have the Improved S Circular Slot. WRITEFORNEW PRIOE LIST. WALTHAM LEYER WATCHES The BEST TIMEKEEPERS fa the WORLDl FOR SALE BY ALL RELIABLE WATCHMAKERS THROUGHOUT THE WORLD. Pears" Soap Dwylaw Gwynion Teg. Pryciwedd Glan a Disglaer. Croen Iach a Thyner. GWELLHEIR yr INFLUENZA. "I i RRTTeF FhOM rnnS^l "RALM HOREHOUNip HA YMAN GH a fedda ?' erV6 "lly*0dd fod ya L)t!m!B tNTEN MlyUIWWlUlTTcESo .miiiifc. feddygiameth foan at Beaw?ch, A?n? wyd? a ?ph?ob ?M ?M n???JN'f M? ? ■■•SFa math o MhwyUerM y Ffeat a'r Ysgyfaint, ■ KVIflUKilk"Hkl Wrth ei chymeryd, peidia y p?ch, diflana ™ I- t^r'TrSr > aaonyddwch.tticfheitj CWIg. ?woUMiry)r M.?. OF NOREH Ut4D.. MR THOMAS MARLES, Stationer, 434, Caledonian Road, London, a'ysgrifena Tach. 9fed, 1889,-Ar ol dyoddef am wythnoaaa oddiw?thbeawch caleiL cymerais ddwy ddogn o'ch B&lm, a chefaia?yddhad mawr; ae u ol cymeryd un botelaid, diflanodd y peewch yn 11 wyr," Ar werth gan holl werthwyr meddyginiaetht Friee b go, I, do 60 y botel CAROLAU NADOLIG PRIS CEINIOG. GEMAU Y SOLFFAYDD sef caigliad c ^anenon gyda chyte iliant, yn nodiant y Tonic Solffa. Ig .uall yn awr yn bMod, pris uch yr un, neu y ddwy ran ynghyd mewn I amlen hardd Is. CYDYMAITH Y SOLFFAWYR sef tr o l ideuawdau gyda chyfeiliant, yn nodiant y Sol- fla, pris 6ch. Cynwysiad-"Cor.)n gan Dduw" Yr leau wrth y llyw," Ar ol yr hal." E L N CHRISTAN A {^h. Cantawd Newydd, suiliedig ax Alegori John Bunyan. Mae y gwaith hwn wedi ei drefnu gogyfer & chdrau ieuainc, ao yn sioc o fod yn boblopaidd. Pris y geir an yu unig, 2g. Y TYMHOKAU h. » cantawd o nodwedd ddifyr ao addysgiadol. yn Cynwys amrywiaeth mawr o Unawdau a Chyd- ganau byrion a difyrus. Mae y derbyniaci cyfiredinol mae y rhai hyn wedi ei gael yn barod yn profi eu bod yn oyfarfod Ag anghen y wlad. A thyystiolaeth gyffredinol y corau ydyw, eu bodgn sior o ddyfod y pethau mwyaf pobloaidd yn Nghymra. Y GAUAF A AETH HEIBIO, S.F. 10, H.N. 4c PWY YW HON, S.F. Ie. H.N. 4c. Dau gydgan rhagorol i gystadleaacth. Y BACHGEN A'R RHOSYN, (C neu E flat) HYWEL Y MILWR. Dwy gan ddosgrifiadol, yn y ddau nodiant 6ch yr un. Anfenwoh am restr o Ganeuon, Denawdau, &c. Mae amrywiaeth mawr o Gantavdau ar law, o ba rai y mae cisoes ?' ?t?OS ?IWECE UGAIN MIL wedi eu gwertha, a'r gwerthiant yn cynyddu in barhaus. Cyfeirier gyda blaendil at yr awdwr, H. DAVIES, A.O., (Penc^rdd Maelor), BrVD Gwyn Celn, Ruabon. CYFANSODDIADAU NEWYDDION UAN ALAW DDU. MoTm Dyddiau dyn sydd fel glas- welltyn." I gorau o leisiau cymysg. Y ddan nodiant, 4c. DUETT ddesgrifiadol, i Treble a Tenor Y Tylawd a'r Cyfoethog" (The Poor and Rich). Yn y ddau nodiant. Is. D. S. Mae y ddau gyfansoddiad uchod i fod yn gyBtadleuol yn Eisteddfod Genedlaethol Abertawe, 1891. Y GAg (Me Cxt?oa): Cmig i leisiau gwr- ywaidd; y Mirian gan Dyfed. Hen Nodiant, 4c; Sol-fa, 3c. Trai a Llanw:" Can I Baritone neu Mezzo. Soprano, yn y ddau nodiant. 6c. ANTHEM Fel y Tcsturia Tad; "budduol yn Eisteddfod Dalaethol Porthmadog. Syml,2c. t gail, Da' CANTATA eymt ?yaegfedig: Y Baga)) Da" (The Good SA?pAer?). Y drydedd fil yn barod. Hen Nodians ??"° score), 2s 6c, 3?. Sol-fa, Is 6c, Is 90. Cyhooddedig gan yr awdwr-Ty Al&w, John street), Llanelly, Anfoner am catalogcf cyflawn. YN AWR YN BABOD-PEIS DWY GEINIO LLAWLYFK GENESIS. yn cynwye Hanesiaeth Ysgrytbyrol, Genesis xxvi-I., gyda Map, gan Edward Jones. Bangor. Gostyngiad i ysgolion a tbeleran arferol i lyfrwerthwyr. D. W. DAVIES, 19, Bridge-street, Caernarfon. HUGH OWEJS QUE Eft WILE HODSE, HIGH STREET, BANGOR WATCEES Aur ac Arian, yn ngbyda Ghadwyni o bob math. Gan fod H. O. wedi myned i gytundeb neillduol a mantoisiol Ili gwneuthurwyr enwocaf, galluogir ef I werthu Vn hyncd o isel. SPECTOr S I BOB OEDRAN. MODBWYAU PRIODASOL HARDD. I 3toc Faur, ynghydaK yst fell o'r neilldu i'w dewis. REPAhIO, GLANHAU, tc. Rhydd H. O. sylw arbenig i'c adran hon 0'1 busnes, ac ni arbeda nnrhyw drafferth a gofate roddi boddloarwyddi'w g^siuerisidr SAUNDERS' INSECT POWDER Kills Blackbeetles, Cockroaches, and all Insects immediately. It never fails. Sold by all Chemists at 3d. and 6d. per box. Wholesale of AYRTON & SAUNDERS, Liverpool. Sathodyn Aur, arddangosfa lochyd, Lluadain Y Brif Wobr, Adelaide, 1887, YMBORTH Mewn A loan, Is 6c 2s 6c, a 5s. I BIanta rkai Afiacb. ENGER Y mwyaf Dymunol, Maethlon, a Threuliadwy DfFTNIAD OLTTHTR C7PRINA3H0L "Yr wyf yn teimlo y rhaid i mi yagrifenn attoch i ganmoleich 'VMBOBTH BBNUER, canye y mae wedi bod yn foddion i achub bywyè taban. Fe wnaf eich ymboitb bob amser yn adnabyddus lie bynag yr af.' Dywed y London Medical Record:—" Y mae fa aros yn yr ystumog pan wrthodir pob math o Fwydydd ereiU." CYFANWERTHOL MEWN ALCAN, Is 6 2s 6c, 58, a 10s, gan Fferyllwyr, ac ereill, ) Mihob man OYffONWERTHOL GAN DAI CYFAN WERTHOL. LLEWELYN PARRI SEP F F U G H A N E S YN GOSOD ALLAN JECHRYSLONRWYDD BYWYD Y MEDDWYN A BENDITHION LLWYRYMWRTHODIAD GAN LLEW LLWVFO. Gellir cael yr uohod yn awr wedi ei argrctphu yu Lljfr, pris 6c. Drwy y post Telerau arferol i Lyfrwerthwyr. Archebion i'w hanfon ( i Swyddfa'r Genedl Caernarfon. YDDANOOD AWELLHEIR AR DARAWIAD GAN Rh?,. NERVIIN Byilredd. Rhwvs« oosweithian digwo 'rar^a^oe^- RTJ N TEUE1', M)?aynyT'Mtphoena? ?t) eieMtaMFferyUwyr.t/tt ? ?? J) L JtLlJiUH., da« .0w oaBlyniad i odd maw. Cynn or; :r; ill::¡'yri Er fy l1awenydd peMMd y boen yn ebrwydd a h-H i"I Ar ol h YDY Cefah y rhydAhad mwya{ dichontJ?y odd! I *Tth gur niwr;\lgaidd m&wn pen Inry (fymeryd pedwar ,,rlh b%r 'i7?,, P ?l Nervine 'gznr '7,4.. (TT gwyn." Pitrcii Aubray O. Price, B.A. (di"eddar gy6.' P-ri? Ab,.y 0. B.A. (di.-d?r I t> EQUIRED— Female Domeetio Servants I from 17 to 35 years,obtain Free Passages I b1steBmer to Queensland, where they receiYe high wages. Only payments £ 1 for ohip kit h kf,. ?t. depot in London. Farm Labourers, Gardenerc, Miners, Quanymen, and T ;ress- oiakers receive assisted passages. Married men not to have more than two children. On landing emigrants received into the Govern. Tient Depot free. Approved persons paying full fare receive land order value dS20.—Apply to tbeLocal Agent -H. Hughes, 7, Market- row, Amlwch, Anglesey ,52 CORNS & BUNIONS.-A Gentleman k,i many years tormented with Come, will be ba y to aSord o\hen the information I y which he ,3ta,n,y their complete removal in a ?hort period, without pais or inconvenience. Send address on stuaped env.loD* to)S. P .IWOOILAIT, Esq- iTfar XTEILWNG O SYLW PAWB 1 # XCWYNIONYCLAF. X Pa beth yw Asthma P Anadliad byr,bl)io, a Ila furve. A oea rhagor nag un math o A othnis ? Oes, dan-un yo barbaol a'r lIall yn dyfod yn I mlaen ar adegau. Gelwir y cyntaf yn cenhnua, a'r olaf yn peiodiad. ?' Pa beth sydd yn achosi Asthma? Cnlhad, crebychiad, a dirwabgiad ypibau meinion sydd yn arwain o'r corn gwynt i'r ypgyfamt. Pa feddyginiaeth sydd wedi rloddi eamwytb had buan i aneirif o bersooau a ddyoddefent oddiwrth Asthma, Bronchitif, Peswch, Anwyd Diffyg Anadl, a'r Crygni ?— BALSAM OF HONEY TUDOR WILLIAMS. GAN mai Oerfel acAnwydydywdechreaad \3r achos pob clefyd yn mron, diddadl fod miloedd yn myned i'r bedd yn anamserol o eisieu cael meddyginiaeth bwrpa301 a phryd- lawn. Ymaflodd yr anwyd ynwyf mor ddi- symwyth a Ucidr yn y nos, nes yn mron ym- dori gan beswch yn ddibaid, heb ond ychydig orphwysdra, nes yr oeddwn wedi eredu f; mod wedi cael fy nal gan y darfodedigaeth ac yn nghaHol y poen dirdynol oedd trwy fy nghyfansoddiad, anfonais am botelaid o BALSAM OF HONEY TUDOR WILLIAMS, a chymerais tua llouaid Ilwy gawl ar anwaith, sef ychwaneg na'r cyfarwyddyd oedd ar y hotel; a chyn pen tri mynyd yr oedd y pexwch wedi peidio i raddan anghyffredin. Cymerais yr oll o gynwyaiiid y hotel, 80 erbyn heddyw yr wyf yn gallu diolch i'r Drefn Fawr, yn nghyda'r wybodaeth am y Feddyginiaoth ddaionus hon, am fy mod yn ddyn iach.—Yd wyf, yr eiddocb yn hollol iach. Aberdar. ISAAO THOMAS. MATGANIAD DYMUNOL ARALL I Bum yn ddvoddefydd mawr am un-mlyn- edd-sr ddeg oddiwrih gaethdra, peswch, poeri gvaed, i tbyndra y frest; bum hefyd am bum' mlynedd yu caelanhaweder dirfawr i "ymud o amgylch, niallaswn gysgu nagorwedd i lawry nos na'r dydd. Bum o dan driniaeth feddypol am un-mlynedd-ar ddeg hefyd bum o dan driniaeth yn Ysbytai Hertford, Buxton, a Southport, ond y cyfan yn ofer. Dywedndd y meddygon wrthyf oa allaswn ddisgwyl gwell- had, gan fy mod yn 64 mlwydd oed. Ar ol I clywed cymaint o siarad am ALSAM OF HONEY TUDOR WILLIAMS, rhoddais brawf arno, ac er fy sytidod darfu i'r dogn gyntaf roddi rhyddhad ebrwydd i mi i anadlu. Yr oedd poeri y gwaed o'r YSKyiaint yo lIeibau. Diflanodd y ciethdra, fel *wyngy- farch, i bedwar gwynt y nefoedd, ac yn mhen ychydig wythnosau, drwy ddefnyddiad parhaus o Balsam of Honey Tudor William, a ferwyd fi i fy iechyd da arferol. Ystyriwyf hi n ddy- ledswydd arnaf i anfon i chwi y dystiolaetb hon. Yr eiddoch yn diffuant, MRS EMBREY, 19, Coningsby-street, HtrtforJ,Mai 25ain, 1890." MAE MILOEDD 0 BLANT WEDI El! HACHUB 0 FARWOLAETH O'r Croup, Bronchitis, a'r Pas, wedi pobpotl arull fetbu Y ffordd i brofl y peth ydyw profi drosoch eich hunain. Os gwnewcb, dyna s:idd yn fpn. digedig: ni chewoh eich siomi. D.S.—Gwerthir Balsam of Honey Tudor Williams gan bob Fferyllydd drwy yr holl fyd. Mewn cosbelau, Is. lic, -s go, neu ttwy y post yn rhad am Is 3c a 3s Verchenog: D. TUDOR WILLIAMS, R.D.S.L., ABERDARE R. A. HUGHES, (ALIA £ CH OWTEFAL) 19 LOWER LLAINWEN TERRACE, LLANBERIS, PRINCIPAL Bn-i-PosTKB, TOWN-CEIKB AND DISTRIBUTOR, Begs to inform that he Rents all the Principa Posting Stations in Llanberis an I District viz. about 6 miles around. Special Terms to -11 constant patrona. EADE'S PILLS I £ADE'S PILLS All who gaffer from Gcut and C UAA IT^YLE*>O C2 "IDLT.T JJT .LO Q. ilfcenoiatism should imme- diately hare recourse to EADE'S PILLS EADES PILLS Mandrel, of Tp.timoniah have beei? C CJAA UTVHT?I >O O "DTT T TJ receivod r?- C sort. ?." EADE'S PILLS 7nro 't:ortiesü i.g to thA wonduful 1>0 wor EADE'S PILLS tbese 1,1118 tave & ,pring relief in the ve wors T „ cases. These P.B.. are pure i v EADE'S PILLS ?e?bte? Q:í; ?ft? fcheir action. RELIEVE AND RAPIDLI INSTANTLY RRLlEVF. AND RAPIDLl CUBE THE WORST FORM OF GOUT, RHEUMATISM, RHEUMATIC GOUT, PAINS IN THE HEAD, FACE, AND LIMBS. &nd have the largest recommendation ever given to any Patent Medicine of it3class. GOUT ýOIOE FROM tmEUMAii?-?L?OUTH GOUT .?, Desrorough,road. ht. 3 .d., RHEUMATISM isso. GOUT "Sir.Ih?ebeen subject to Gout for tweuty-flve Y.. RHEUMATISM .1 ?is?'lLJe'red?S GOUT very frequent ?ttwks of Gout ties or four time a year. RHEUMA TISM o,r°;u:ip a !e.' in GOUT ,h,l year and tritd tbemj th> > trave me almost i.,t-t ?eli?f RHEUMATISM f<om *> and TOOD passed Way. ,?in? then, GOUT h.e:tr.CkF;e;ú HEUMATISM: On- -41 battle wiU put me ?TTT "?*- The effect of the PWO GOUT is really mai?f?l.ous-not sup T pressing th d,Iy, b. RHEUMATISM = it t "t ?he"?tem. vou can mak&wliat uae,ouli ofthis.—Yours truly, "WILLIAM ACUTT. Mr G? Ed?, 72, Gvel,.r.d: L..do.. EADE'S GOUT AND RHEUMATIC PILLS I Are sold by all Chemists, in Bottles 1. lid, and 2s 9d or .t post free for Postal Order by t??e Proprietor, GEORGE EADE, 72, Gawon.rond, K0. Ask for, and be eM yon obtain, EADE'S POUT 'A.k to, and MATIC ) ILLH. EADE'S PILLS UKGEKT TELEGRAM 1MB SAJCCEI —To his Manager, \-MJt-S4MURI.-TO hiiiMauger, -I LEVER T!M I!.PICC8, Accurate Timekeep" Di.t,ib?t. -heso FR EE t? readers of the "Ge?dt," u Express, and Weriu, wto become purchasers ji JotmyW?tchetthb mnath. H. SAMUEL. j TEese Cl,?k? are h& d!o.d scrv!c¿able PNJnè-1 tion. In mckel b,?,.i.h,?J c.s, with brass mounts, highly finished. All leve movement?, and will go ld A. tu.ndDgisil?.?,t f to :vy"<feiti"å:rn itAy î by »»eudin^ i\ st Office Order to H. Samuel fr .? .( his famous watches; Unl>1\ruUeled Value I On. Half the Retail PrtctH Saved by p-,hem 5very w.t?h..pzlie,l by H. ?rnuet 'I¡:fr¡{'EE¡:WL WyhÅCb'lt'i;t INSURANCE POLICY for?tMfor!amonthaMd an allowance "f £ 1 pec week up to six weeks for disable- ment; tff ci<-d through the Ocean Accident and O.ar,t. Corpora ion U.,td, Ma..I.n Houso gle: I;:J:IllrsMi ?. tli tion. Splendid solid Silver CaseR b.rd white ensmel dil, with Bunk secnds. ^old hands highly finished E.gli?h Lever, J.?,lid movem<nt, ,?tr,.g ?,.d durable, ith dot; ani damp-tight cap L.,d,?W and O.ntlemen' sizes. Worth £ 5 5?. H. Samuel's Price £2 129 6d. 'I bree-quait?r plate movement, extra jewelled; of best '? i? ?tted in lid t?,li.g Silver C.?. :{(:b ¡L\e: :o 8OI;eil":ítb C: I whlte enam l di.1, ..?k secnds, and KOM or s'eM h,.d?. Ladies' iz. i. ?.pph.d if p,ef6rred with dial elegantly tinted and ornameted. Woudeiful 'Mue. ° H. Qarauel'? Price ?. ?tSaOJ A FIVE YEARS' WtRRANTY AND A WEEK'S FREE TRIAL with every wawsb. Money Retarded if not Approved. H Samuel's latest descriptive Citalojfue should be in the hmd. of all raaders. It II mint gratis wid post free ou appl cation to any address, and contains copious details and upward- of 1,000 illustrations of H. Samuel's fmous specialities. CUT OICT THTS COUPON AND ENCLOSE IT WITH YOUR ORDER TO H. SAMUEL. ~T hereby undertake to supply tue holder o! thi* ¡( herdby Ilo'!drtake o supply tll. holder o thi& I CQpoo .,th t]?e Wat reduced P,i'3' of ?2 12? 01 ,-1 L, 5? \VIG.j yeirs .ar,a.ty. Genedl," 11 Sxaress," and "W cJrh, SPECIAL PRIZE COUPON. ivailable for 14 days. A weeK'3 free trial aid £100 Free Railway Accident Insurance Policy. Also Niakal Lever Timepieoe as Special Free PriZe. (Signed) H. SAMHBL, Manchester. AU P.O. 00. er9 to be made payable to H. Samuel General Post OiBpe, M?cheater. A??)T8 ?WANTE? EVERYWHERE to form A Gfn{ for U. ?,,I.I.ted Wtob. f & Write for particulars, T iberal temi. H SAMUEL. LEVER VATCH MANUFACTURE, 97, 99, & 101, MARKET STREET, MAN- CHESTER. Q.L0BE j^URNISHING nO\fPAii DoArefnwyr Tai Cyflawn. Cyfaa-werthol0, ManwerthoL 12, 14, 16, a 18, PEMBROKE PLACI, LERPWL. EODREPN AM ARIAN, NEU AR Y GyP. UNDREFN LOG-FENTFYCIOL Aig BRISIAU åRIAN PA ROD. CWMNI DODREFNOL Y GLOBE 111 yr hynni a'r eanpaf o'r rliai sydd yn dwyn n mlsell fasnach ar y gyfundrefn !og-fenthy<jo) yn y t'laethau; y maent yn cyfleuwi dodrtla I dai, gwistai, a phalusao, ilaver iawn rhatach nag y gwna y mwyattif o'r roasnachdai gydd n gwertjiu am arum parod yn onig. Yr ydYIII yn alluog i wueyd hyn drwy fod genyn faltf mawr at ein galwad, floe helyd drwy ein bod 111 wneuthurwyr y prif nwyddau a worthwn. NID OES EISIEU SICRWYDD DIM TBEULIAU YCHWANEGOL' AR ElN CY HUN DREFN LOG-FEN I ''HYCIOL. Y mae ein dull te, a chyfiawa o ddwyn e Q masnach yn mlaea, a'n teloran rhesymol, & prisiau isel mor adnabyddns trwy Ogiedi Lloesrr a Chymru, fel nad oes eisiau ychwaaej o sylwadau, Telerau CYlfrWJinOi, y rhal, fodd bytM i, gellir eu ?new:d ? gyfarfod cyBMderaaeJ) owsmeri&id, TaicJau wyllmosol, misol hw»rterol:— iwcn yptynia,-t ]Op, Taliad 0 3 6 yr SDOI, „ lOp, 0 5 0 It snp, „ 0 10 0 „ „ loop. 0 17 6 „ 500p. „ 4 0 0 „ Bydd i arthwil-'ad c'n toc reddi ar uawaiti foddhad i'r thai sydd yn bwriadu pwrcasa eij bod yn rhoddi gwall gwerth a theleraj handdach o daliadan na'r un masnachdy cyffelyb yn y Talai-thau. DODBEFNIR AM ARIAN, NEU AR 1 GYFUNDREFN LOG FENTHYCIOL. Anfonir Golygleni newyddion, Rhaglen Pawt Ddarluniad )1, Barn y Wa^, a'r Pris-reiti drwy y 11\ thyrdy ar archiad. Enwch y papyr hwn. GLOBE FURNISHING COMPANY. 12, 14, 16, a 18. PEMBROKE PL iCB, a. LERPWL. A "RENIARKABIP," KLACKLliAD rH E,,SU N EASIEST,I have tried several kin;j;Ö blackl?d, bat nOM to equal this. My kitchsa range look. charming. I did not feel the leait tiled ft,, deaning it. as I hitherto ha?e."— MIJ L. H.?kle Millon Keynes, N wport P?pog EN('?LAN b. "° ?° '?' QUICKEST,- It really is the best I ever ha?j used. It leaves no dupt, and does not need uif rubbing hamly.as the least rub of the brush makg it shine very brightly."—Mrs Maclean, 12, BeAt. mont-place, Edinburgh, SCOTLAND. CHEAPEST,—" I find it far superior to lid cheaper than any other kind of Black'ead that I have used or 8M¡, l1sd. It make3 a be&LtiN even polish. Mrs 0, W. Tlio, BeapatHck ?brid?e. ;.w' IRELArn ,All the teadin? families about he? like it exceedingly, and declare that they bavl never had their grates and stoyes.l ok so well. Henry Pugh, Grocer, Llandysilio, WALES, BLACKLEAD l: TH b WOULD ,NTOTH.-You can produce MORE POLISH will TWO Penny Packets of the RISING SX7JP than with HALE-DOZEN Penny Packets of of. dmary Blacklead. CAUTION! The great superimity and ucequailed repitatioi of "RISINGSUN" STOVE POLISH have duced mean aIJd unprincipled' m«n to put UP. iJ. fieior Blackleads similar to RISING SUNP". colour, i?itended t?? dewive. 1'4 I shape, siz, ur colour, iatended to deC<!ie. TIt GEUINE ba'u8 M? Tt&da M?k, a Picture 4 the SU.N?," and lh" words RISIJ SUN," on each packet. REFUSK ?H IOTHERS!! BHWAKEOFIMtTATIO?Sij! SEND TWO STAMPS (to COVI ? #;e) M: aper. A\so .k for I EASIEST, QUICKEST, C JUAPGSr AND BEST RHAD THE FOLIOWING :-1 ami my d3ug?tm j [ think it the ;nost economical andp?,tect Powda ve? used for Plate and Silver. I am an "Id hoi» rr of over FIFTY ICE. Ba' EsPKaiBMOi, uI have tried many others, but not any to eqtai yours.-A. M. Litfdley, l, (aroavenor Vtlb4 | Tufnell Park, London, N. 8dsize, post free, 5 stv.nps; la size, p )st free Is 31 O CHANCELLOR & Co. LONDON, E.C. MODRWYAL PRIODASOL GWERT HIR MODKWYAU PRIODASOL j'r AUR GOREU am y PRISIAU ISELAF yn HEN SHOP JOHN HUSHES, Stryd Llyn, Caernarfon BOliEiiTS Ac OWEN, PERCH ENOGM. ANFONIR CEROYN I FFITIO YN RHAD DRWY Y POST. fliB MIDLAND (JOUNTl£S WATCH COMPANY OF VYSE STREFT, PIRMINCH. Write ? anr MftB?er, Mr A. PERCY (« m Be<mtt(ut new lUuatt?td C&t&togne. cuiUicjDf :Oli,r::L:¡¡:d over ig fine C'pi<er-p!ate "iigravings of Watch* Jewellery, ind Electro plate, sent gratis and?* ee >i application to any Dart, of tl1" World, ???? Mf'S liif SILVEIW WIll jneSltW &t cr:ø\II ?'??? f'??! 1, gloso, 'I!. CL ,ulll offioe R??? ?? fej e J poi1 !IØ d leI 6d ) er M atct to any part of;the postal world. LONDON OFFICE SHOW RO M- Qi :.h\ VICTORIA STREET, E.C. "LADIES, DONT READ THIS," BUT if you do, you will obtain particoi? ) d the most Mira< ulona Medioine for &a Irregularities ai?d I batrnctionseverintrodmj^ to the Public. You may have tried Powder8. useless recipes and other adverf?' so-called remedh8, and all in vain. ThOIl of Fcm,?les have been relieved, Health reato? and 1)otora Bills Saved by this ediciaii which ii the only real and Heliable R 'me? the age. P Jrfctly harmless and wonderful effectual. Stamped addreestd envelope fO Pdce Li,t and Copies of Testimonials, wht?w j Me gu,uButeed genuine, uDdor & nalt? 0 XIO(NO, o,en to inspection and in Z:tigSt'Ol? -N. %V. 0. D'ASM,'L? Walthametow O TOHN E. D A V ES TEGID HOUSE, COLWYN BAY. Town-crior, Bill poster, and Distributer ler the Local Board. Member of the United Kingdom Bmpoaiel1 Association. M3 ( 'EMAU RHAlJ.- öydd i aiopWfl'l LX y Stoc fwyaf a'r Prisian iselaf ys vJ dyMilliOp-.n, 12 Bon,doditth, Londoa. Gel eal Clocian, Oriadaron, Cyllill, Cribau, G"d, ddrychau fibelll, Pyrslan, Violing. ACN'd"'O Jubilee Jewellery. eataiogue darluni*Qo faau Stamp Ceiniog. Sefydlwyd 1857.