Skip to main content
Hide Articles List

14 articles on this Page

CYNHADLEDD Y BJEEU. I

News
Cite
Share

CYNHADLEDD Y BJEEU. I Cynbaliwyd yr eisteddiad cyntaf am ddeg o'r gloch foceu dydd Mercher, yn Nghapel Brynbowydd (A), dixi lywyddiaeth Dr Evans, Four Crosses, Ffestiniog. Wedi Klyued drwy yr adran ddefosiynol gan Mr WiiliumB, fferyllydd, Dolgellau, aethpwyd yn mlaen gyda gwaith y cyfarfod, a chynyg- iwyd pleidlais o gydymdeimlad a YR SPURGEON yn ei afitlchyd peryglas gan y Parch 0. vyaldo James, Rhos, yr hyn a wnaed yn nghanol amlygiadau o deimlad dwys y | gymanfa. Eihwyd y peuderfyniad gan y Parch Gethiu D'vies, D.D., ai phasiwya ef yo nnfrydol. Pellebrwyd y peuderfyniad yn uniongyrchol at Mr Spurgeon. Pasi.vyd hafyd b!eidtais o gydymdeimlad Ar Parci?41HYi Cernyw Williams, Curtven, yr hwn sydd yo wael ei iechyd ar's amser maitb. EAIQGU'R C.YLCH. I Paaiwyd i dderbyn yr eglwysi caulyuol i Mewn i gylch y gyntanfa:—Naotmawr, Fiynnollgroew, a Chaerwya. Pasiwyd heiyd i dderbyn eglwYB Brighton road, Rhyl, i fewn ar amod neillduol. AHEECHIAD Y LLYWYDD. I Sylwodd yr ysgrifionydd en bod yn dyfod at brif waitk y gymanfa, sef derbyn anersh- iad y ilywydd; a galwodd ar Dr Evans i draddodi ei anerchiad. Rhoddwyd derbyn- iad gwresog i Dr Evans, a derbyniodd ei anerchiad gymeradwyaeth fwyaf calonog y I Gymanfa. Yn ystod ei anerchiad aylwodd Dr Evans fod cylch y gymanfa yn eymeryd i fewn siroedd Dinbycb, Fflint, a Meirion, yu nghydag amryw drefi yn Lloegr, a rhifai ¡ yr aelodan oddentn 7,000. Sylwodd hefyd fod amryw bethau ag yr oedd angen gwirioneddol am eu gwasga yn y modd I mwyaf 'i"" i sylw yr eglwysi, megis iawn d, ?-YI"i. dydd Sabbath, aisgybketh eg lwysig, ic. Dywedid fod .dd,,dd, gw .hMo) bcchodM eraIU yn cMt en goddef yn fwy digerydd yn yr eglwysi yn awr nag a wneid amser yn ol. Yr oedd clywed UD a arferai feddwi yn cyr ghori liiewn cyfeiP I ach yn rhywbeth anerbyuiol iswn. Yr oedt vr eelwvsi hvnv a ofalent aai landid moesol I ac anian dduwiol yn lIoill pareh ae edmygedd hyd y nod y byd anghrefyddoi. Sylwodd hefyd fod yr Eglwys Safydlediga i boll egni yn ceisio denn rhai oddiwrth Ymneilldnaeth ati ei baMD, gan ddisgwyl drwy hyny y buaeai yn llwyddo iogadw D.^dgysylltiad yn mbell yn y dyfodol, a dylerit oherwydd hyny wneyd mwy 0 ymdrech i gadarnhsu en pobl iaaainc yn y gwirionedd fel agi'w gwneyd yn llaitueddol i syrthio idemtasiwn a rhoddi achles i gyfeiliornad. Cynygiwyd dioicbgarweh i Dr Evans am ei anercbiid godidog gan Mr 0. Waldo James, ae eiliwyd gyda sylwadau pwrpascl gan Mr Davies. Pasiwyd ef yu galonog, Drbyniwyd llythyr y Gymanfa trwy ffydd; yn He y drefn arferol o ddodi y cyfryw o flaen pwyllgor. Yr oedd y llythyr wedi ei ddarparu gao y Parch Evan Evans, Amlwch, ar y testyn-" Crist yn gynllun y bywyd Griationogol." CR0ESA.WU GWEINIDOGION. Wrth ymdrin a'r mater o groesawu gweinidogion Dewyddion i fewn i'r cylcb, cynygiodd y Parch 0, Waldo James, a chefnogodd y Parch Isaac James, nad oedd neb end rhai hollol iach yn ffydd y Bedydd- wyr ar fattar 11 Caethgymundeb i gael eu derbyn i fewn," a phasiwyd ef ya nnfrydol. Dtrbyniwyd y Porchedigion caolyool:- Morris, Dolgellau, Lewis, Tyldesley; IWil. libID;, Ffynon Groew; Jones, Glynceiriog; li.mi, Aberdyfi; Hughes, Ffestiniog; Ham Raea, phreys, Llanddulas; Owen (Llifon), Llan- sautffraid; ae Evans, Llanfyllin. Pan gynygiwyd Mr Grinell, Nantmawr, bu ym- drafodaeth led frwd, gan fod amhenaeth yn meddwl rhai yn nghylch ei farn ar gwestiwn y Caeth-gymuno. Yr oedd yn ymddangns fod rhai wedi seilio en hamhen- aeth ar y ffaith fod Mr Grinell w6di hod dan addyse Dr Whitton Diivies'yn Hwlffordd, a sylwodd un fod yn rhaid ei fod yn wahanol i'w athrawon 03 oedd yo gadarn ar bwnc y Caeth-gymuno. Amddiffynwyd y cyhodd- iadau yn effaithiol gan y Parch Abel J. Parry, a cbymerwyd rhan yn yr ymdrafoil- aeth gan y Parchn Isaac James, Dr Gethin Davies, W. Powell, E Parry, &i. Pasiwyd i roddi derbyniad iddo ar gynygiad Dr Gethin Davies. Y DDIOGELFA. Daogosai adroddiad yr is gadeirydd a'r Parch J. Jones fod y ddiogelfa (sale) }n Llangollen mewn sefyllfa dra boddbao), a phob path yn drefnus. PKBOETHWYE IEUAINC. Mr E Owen a gynygiai fod preg<;thwyc i fyned y tu allan i ylch yr Bglwys i bra getbu am nifer o droion cyn eu pisio gan y gymanfa. Sylwodd y cadeirydd fod y cynygiad yn myoed yo erbyn rheol 13. Cynygiodd y Parch Abel J. Parry fod y pregethwyr ieuainc ar ol derbyn caniatad yr eglwysi, i bvegethu yn mhob cyfarfod chwarterol am flwyddyD. Cyoygiai Mr Shankland fod i'r rheol arJS tel yr oedd. Pasiwyd y cynygiad fod i'r pregethwyr ieuainc ymweied a nifer o eglwysi a phre- eethu ynddvnt. 1- UHANU Y GYMLNFA. I Mr R. W. Williams, Dolgellan, a gynygiai fod y gymanfa i gael ei rbann yn ddwy, a chefnogwyd ef. Cynygiwyd gwelliant, nad oedd y gymanfa i gael ei rhaoa yn ddwy byd nes y byddai cynllan o'r rhaniad wedi ei dyna a'i ddodi gerbron yr eglwysi. Pasiwyd fod y gymanfa i gael ei rhana gan twyafrif o 47 yo erbyn 35, y rhaniad i'w benderfynn 70 ol dyfaroiad pwyllgor wedi ei gyfauBoddi o weinidogion a lleygwyr yn cynrychioli y gwahanol siroedd a dosbarth- iadau yn nghylch y gymanfa. Dirwynwyd'y gweithrediadau i fyny drwy oflrymiad gweddi gan y Parch Isaac James.

CYNHADLEDD Y PBYDNAWN. I

OGOF ANFERTH.

I-I PWTLLGOR HEDDGKIDWAID…

I CYSTADLEUAETH Y SEINDYRF…

I 'CAERGYBI. I

KORDEITHIO YN Y j DYDDIAU…

CYFARFODYDD POBLOGAIDD YN…

LLANGYBI.I

IBETHESDA.

Advertising

I -BANGOR.

AMLWCH.

AMGYLCH OGYLCH FFESTINIOG.