Skip to main content
Hide Articles List

1 article on this Page

Advertising

Advertising
Cite
Share

LLINELL Y ,n:ITE STAR. I 903^ ROYAL MAIL STEAMERS, I 1KBI-WL I KPFBOB DYDD *TFUTOFIC Gor. 15 BRITANNIC GOT 22 CeriT?!' ?'?' «y fordaith a arwyddirfel b Vtat'myror?h8pa)0p. Y m? UMj?a ???' v f?'ho'' I Wdo'r dosb«th neh.f yn uSurf ?'? ?"'?'"= y 't.XgyOe'yb m? ¡hbu. Hi cheir byth well oyaeus?ma ?ithwj HMM?xe bhu U-t -vl. A. t. ->n, ymotyaer* H. Uwei-.Ship k In- ij»nr«'>cV cr,»w. J. Williams, Heol y Farch- nid. I0Q > neu a R. Roberto, Bethesda Owe parry, masnaohydd lleehi, Dol. wyd i; David Rowlands, Penyirmig i W. D. v e., Old Bank Caergybi ;W. M, ionoo, Chu: street, Llangefni; R. G, Roberta, Rock CottMawr,Talysun; Hulrh Hughe.8 7, Row, Amlwch) W. 0. W, illi. Ls, (lho, ehouso Llanrwst; Matthew Goldie, 217, i, Street, Bangor I R. C. Evans, 1 Miu.iiou, Dolgelly; nen g IexAY, IIIBt. ft Co., 34, Leadenhatl-street, Llundain, E.O., a 10, Water-street, Lerpwl. 1 LLINELL 1NMAN. AGERLONGAU BRRNINOL I NEW YORK INMAN k INTERNATIONAL STEAM- SHIP Co.. LIFTED. 0 LERPWI. YORK BOB DYDD MKKCHER. 0 Quoenstown bob Dydd Ian, Priscludiad yn y Trydyd d Doebarthean Ised Sg eiddo nnrhyw linoll arall o'r radd flaenaf. Cludlad yn y Saloon a'r Ail Gaban am brislau Ihesvmol. Through Bookings I nnrhyw ran o'r Unol Daleithau a Canada, yn cynwye Manitoba a'r Cirlogaethaa Gogledctol a De-Orllewinol. Ymofyncr i RICHARDSON, SPEVCE & Oo,, 22, Water street, Liverpool; neu S'r Mri W. J. Williams, 7, Market street, Carnarvon T. S. Ingham, High street, Ebenezer; Pritchard Bros, & Co., 3, Cornhill, Portmadoo W. T. Jones, 5 'New street, Pwllheli; E. Joneø, 173, High street, Bangor; H. J. Williams, 66, Bryngwenith, Caellwyngrydd; W. Rogers, Stationmsster, Trogirlh; Hufh Hughos, 8, Market suoet, Amlwch Robert Parry (Trpnor Llechid BpHioaila; 0. Jones, Old Post Office, PenygTOee; W. Jon., Ro^hill Street.( onway. LLINELL Y DOAllMOK. AGERLONGAU BRENHINOL. 160 o Aceri o dir yn rhodd, gyda Bonus i Ymsefydlwyr. Telerau Arbenig i Deithwyr I bob parth yn Canada a'r Taleathau Unedig. Yn hwylio o Lerpwl bob vrjthnos. Y mao agerlongau y Hinell hon yn Uawn o bob cyfleusderau. Saloon, Second Cabin a Steerage am y Prisiau Isat. Am fanylion pcllach vmofyiier a Flinn Main and Montgomery, Liverpool a Bristol neu at H. Hutrhw, 7, Market-row, Amiwch; R. J. Thomas, New-Market-place Blaenau Ffestin- iog; H. J Williams, 70, Penybryn Bethesda; W. J. Williams, 7, Market-street, Carnarvon; R R. Stythe, 39, Bailor-street, Carnarvon M. Goldie, Ilangor H. J. Williams, Bryn venith, Caellwynerydd M. Ingham, Th Stores, Llanbei-is; W. Trevor Jones, 5, New street, Pwllheli; O. E. Parry, Slate Merchant, J)olwyddelen, R.S.O.; R. E. Jones, Rose Hill- atreet,Conway; J. R. Jones.3,Mostyn.crescent, Llandudno, or to R. J. Hughes, Post Office, Rhoetrvfan .rY-GOMER I'R CiTMRY. "Gwybodacth sydd Nerth." GOMER ROBERTS (CYMRO DOF), 29, UNION-STREET, LIVERPOOL. BYDDED i'r rhai W. dymuno cael y man- telsion eoreu wrth groesi y Werydd, yn nghyda'r rare rhataf, anfon at Gomer Roberts (Cymro Dof), yr hwn a rydd iddynt bob gwy- bodaeth anpenrheidiol dros linellan yrAmerican a'r Canadian Steamers. Rhoddir tocynau i deithwyr gyda'r oil ager- longau yr Inman, White Star, Allan, American, National, ac ereill. Telir sylw i docynau o r America. Y prisiau isaf i'r America Uwnat ty njoreu aros y uyinry. Gyda'r ate,,tnaers cryfaf sydd yn hwylio. Digon o fwyd da, pob cysur, a dic.gelwch. Nid yw y swyddfa hoi yn bookio tramorwyr. Digon o waltb a cbyflog da yn America. Ele a gyferfydd a'r rhloi fydd o dan ei ofal ar eu dyfodiad i Lerpwl, 8e a'u rh*>dd yn ddiogel (y Cymry gyda'u gilydd) ar fwrdd y steamers. Cyfarwyddya anffaeledig er sichau arbediad arian ac amser, ond coflwch vsgrifenu yn pyntaf (enclosed postage stamp) at GOMER ROBERTS (Cymro Dof), Passenger AgeTit, Templars' Botel, 29, Union-street, Liverpool. D.S.—Y maeeidyyn helaeth, yn ymyl y Landing Stage, Swper, gwely, a brenwast, 2s 60. plant, haner pris, yn cynwys pob at. tendance. OARTREF ODDICARTREF I'R CYMRY Jrt ATY RHAI BYDD YN BWRIADU YMFUDO, VMUNA HUGH HUGHES, 7, M. J ket Row, Amlwch, hyebysn el fod ef yn to c;T yr, fudol droe yr un Cwmniau er'e dros II mlynr.,id. Yn Omchwyliwr penodol droa ja naaa ? Queensland, I roddl CLCDIAD" RHAD A CHTNOHTHWYOT 0 dan y Llywodraebh. Trwy fod H. Hughes newydd ddychwelyd ar 01 teithio miloodd o filldiroedd yn Canada ac America. Gall oddl dosgrifiad cywlr am y peitbferdd, a'r cyflogaa a r lleoedd gorou I fyned ei gwellhau eu hnnaln. Mae dau o feibion g. Hughes yn swyddogion ar y Mail Steamers, Gofolir am gyfarfod pawb ar ea dytodlad Liverpool, Anfoner Punt a dt podit I H. H,f) cheir ticket I fyned gyda'r llong yr adeg y byddont hwy yn dewie, a'r lIe gorea yo f llontr am y pris iselaf ar y rryd. An<geaer Stamp 1 gael ateb yn ol trwy lythvr.  HUGH JONES, 3QSS? PAMENCEB AGENT, 10, VIRGINIA STREET, ST. PAUL'S SQUARE, LIVERPOOL. DYMUNA HUGH JONES bysbysn y gellir cael pob gwybodaeth yn nghylch yr agerlongau goreu i wahanol barthau o'r byd -America, Canada, Australia, ae hefyd i'r WLADFA GYM RFIG—PATAGONI A. Gollir gohebu 4g of yn Gymraeg nen yn Saesaeg, a cbeir ateblad gyda throad y post. Cyferfydd y rhai a fydd dan ei ofal ar dyfodM i Lerpwl, a rbydd y Cymry gyd a'u gilydd yn y rhanau goreu o'r agerlongau. Y m. e gan H. J, dy helaeth, mewn man Cyaeas, yn a,,?s i orsaf y rheiXf'rdd, ae hefyd eyflLeauus, ?fing Stage. Peb cyflousdra a chysur. Ei arwyddair of yw-Gwelyau glan ae ahy, a phris rhesymol am fwrd a llety. Cyfarfyddir pawb ar eu dvfodiad i r Iref gan H. jOES, ?3? WILLIAM WILLIAMS 33jS? (CYMRO FUR), PASSENGER AGENT, No. JNION STREET, LIVER?OOL No. 2D7D, YM UNA hvabyau ei gydgenedl 01 fad ef yn Bookio Passengers gyda" Steame" ?? ef yn BooHo RMMngers gyaa't Steamer Ref yd. ceir pob gwybodaeth am amser hwyM&d Steamers, ond gohebu yn Gymraeg nen Raee. teg a? ef,a sicrha y telir y sylw manyM er ca' y Ueocdd mwyaf cysurus ar y Steamers i'r «aw a ymddiriedent eu gofal Iddoj a ohyfarfyddb hwy ar eu dyfodiad i Lerpwl, or mwyn cyraeryd cofal priodol o Luggage.-Cofier y -!yfeiriad nchod. O.S —Ovmro Pur o Sir Gaernarfon, 2?!í At JJAWB ISYlm YN BWRIADU CROESI Y WERYDD. DYMUNA LEWIS ROBERTS (sydd ei hunan wodi oroesl lawer o weitliiau), byibyBu y gioliti ael pob gwybtdaeth yr ngUylch yr agerlongau goreu i waha 101 rana8 o'r America, a phob hysbyarwydd I ywfudiaeth F, ,K.NM, BTBIII o'r bvd. jtellir vmofyr is ef yn Jlyinraeg neu ya Saesoneg, dv-wy ytgrif..nu ato. Bydj yn cyfarfod y rhai l fydd o dan 1'1 (j. 1 ar el dyfodiid i Lerpwl, a rhydd y Cyn.ru gyd.'l" gilydd yn y rhsnau goreu o'r agerlongau. Mv Vi ffaitb ei fod wedi byw siuth miynedd yr A nerica, ag eglur yw 'od hyny yn ei gymnwysi. I oyfai- *yddwr proflodol. D,S.-MIIoO gan L Roberta Dý helaeth a Hmfiorddus yn ymyly Landing Stage. Rwvd- dd gwelyan am briaau rheaymol, Y letriad ydyw:- LEWIS ROBERTS, Passenger Apont Temperance Hotel, 32 TJTBIWIS-STOKBT. I,IVFB?O TOWiE'S PKNNYEOYAX STEEL PILLS FOi FEMAXES, quickly oorrects all irreirularnie I moves all o"etr\1ctions and relieve the .npt !n SO prcTolpat with the sex. Boxes, Is 'i j I s 9d -f all chemists. Sent anywhere on receipt of r,.A Stampsbl the Maker F. t. TOWLE, Ch..ist, j.* Jttillgh \III. LLINELL Y OULP. NEWYDD DA I YMFUDWYR. ) l Y mae Cwmni y Llinell uehod wedi gwneyd trefniadau i hwylio eu hagerlongau o LBRPWL I PORT MADRYN, Patagonia, sef y Wiadfa I Gymroig. Felly, o hyn aflan, bvdd yn hwyus- dod an irferol i bawb a ymfudant i'r Wla lfa; gan na fydd aisieu iddynt lanio yn un man nee I cyrhaedd YDO. Telir y sylw raanylaf i'r ymfud- wyr ac i'w nwyddau. Bydd yr Agerlong GULF OF PAPUA. yn hwvlio Mehefid 26. Ceir y manylion a'r pris and anfon yn Gymraeg neu Saestneg at William Nicol & Co., 18,James- ti rcet, Liverpool. N Zf.rt li^ND TASMANIA O R T B N T MNI. YN HWYLIO BOB PVTRFYKOQ, GYDA!R LLYTHYRGODAU. BYnD i'r Llongan canlynol ada31 Llnn- 0 dain fel y canlyn, a Plymouta un diwraod YJ1 ddiweddarach, Naples naw diwmod v? ddiweddarach, gyda Uythyrgodan el Mawrhydi, am ALBA? ADELAIDE. MELBOURNE a SYDNEY, gan ftlw vn Colombo a chymeryd teithwyr am oil bjrtnladdoedd Australasia. Agerlong. Tone. H.P. Dyddiad ORUBA 5,552. 7,000 Gor. 17 OUZCO. 3,918 4,000 Gor. 31 LUSITANIA.. 3,877 4,000 Awat 14 OROYA. 6,057 7,000 Awst 28 Gall teithwyr yn gadael Llundain saith diwr nod yn ddiweddarach na'r nchrl ac yn teithio dros y tir ddal yr agerlong yn Naples. Loading Berth, Tilbury Docks. Yr agerlongan yn mhlith y rhai mwyaf a chyflymaf. Bwydydd o'r fath oren,baths oer a chynes, y goleuni trydanol drwy'r llongan, ac awyrlad trwyadl. Ciudiad yn cynwys Diod, Gwely, a eb vtlous- derau y caboa; 17p 17a i 70p. Ni bydd y perchenogion yn gyfr:fol am cediad, gohiriad, na oholledion o unrhyw natur a achosir gan y sefyll non y cload allan. Managers, F, Green & Co., 13, Fenchurch- avenue, ao Anderson, Anderson, and Co., 5, Penchttrch-avenae, London, E.D. Am delerau i deithwyr ym»fyrer a'r firm cli- weidaf. nea a'r ^oruchwyliwr yn Nghaetnar- fon—W. J. Willums, 7, Market street. Yn Dolgellau, R. C. Evans, 1, Minafon. 52 LLINELL QrUlOtl •ERr.ONGATJ LLYTHYEOLUDAWr, BBENHINOL A'fi ONOL BA.LA.ErHA.U. O LERPWL I EFROG NEWYDD BOB SADWRN NEVADA Gor. 18 ARIZONA. Gor. 25 WYOMING. Awst 1 ALASKA. Awst 8 WISCONSIN Awst 15 Galwnt yn Queenstown y dydl canlynol, i dderbya Iljrthyraa & tlioifckwyr. :na ::eop:i ew York, 10p i 25p. Yr ail trabaa a steera g e pa9?a?e i w York, Boston, Philadelphia, am brisiau iael, yr a If)" W ddigonedd o fyd. Anfonir teithwyr I bob p, th r U..l Dalaethan a Ch..?d.. Y mae meddn ac aroly^ea brofladol at fwrdd pob agerWg. Gomchwylwyr i Gwmui ongau New Zealan4 Agerlongau Llythyrnwl Brenhinol yn hwylio i borth l&ddoedd New Zealand ac Awgtrali%. T.ofyner a Gnion a'u Cyf 21 Water-street, Lei^wl; nou a William Jones (Ffesti;ta?), Blaenau Ffestimog Evan Jonos, Insarance Agent, Morfa Nevin- Hugh B??°''7'?'M?'e??w. ?mtwch; W. J. 'W'iUi?a, Quarrymen'a U.i. Caernarfon; Owen B. Parry, 2, M,r? ,nt, Dolyddelen; Ishmael D.,is. Lly. Arthur, Llanberis; Owen Jones, Market-square, Llan- rwst; W D. Jones, Auctioneer, Old Bank. Caergybi <tF?S?. AMKKICAN LINE. t; ll#,TlD STATES MAIL STEAMERS. LIVERPOOL TOMPHILADELPHIA, IIVBBY WIDKISSAT. First class fullpowered Iron Steamships. Aocomodation for passengers equal to any European Line. Passengers and Goods loaded at Philadelphia on the Wharf of the Pensylvania Railroad. CHE SHORTEST AND BIIRT ROUTE TO THI WJlST. Apply RICHARDSON, SPENCE, Co., 19 & 22. Water-street, Liverpool LOOAC Aoic-TTI.-W. J. Williams, 7, Market- street, Carnarvon I Evans & Co., Herald OBoe, Oarnarvon R. G. Roberts, Rock Cottage, Creiglau Mawr,Tatyaarat R. Roberta, Bethesda: R. Roberts, Glynllifon Hotel, Blaenau Pfestin- toe R J. Williams. 70. Penvbrvn. %themdtt MEDDTGINlAETH ETFEDDOL. PELENAU BEECE AM. A DDHFA mlloedd en bod yn "'eb .?y a GINI I A, BLWCH at loahderaQ gerfol a gewynok megyfl ?wynt a phoen yn y cylla. car yn y pea, penysgafnder rllrld C:r 01 B;dar; gadrwydd, rhyndod oer, yopeldfan o boethdcr, com archwaeth at fwyd.byrdra anadl, bolrwymedd. ysgjrfl, pbrynod ar y croen, cwsg anesmwyth, br"" IfycbrynUyd, a pbob matb n yndelnlad "f.. brfll. eaig, Tc," &c. Rhydd v do,n cyntaf omwvtbbad yn 't'.? ngaln "yd. Rhoddi? anogaetb daer i bob dyoddefydd i rodli prawf ar,un Blycnaid o'r Pelenau hyo, a chydaabyddir II w, yn WERTH GINI Y BLWCH. ltenvwod o bob mban. v mae v Pelenau hyn o werth anmhrisladwy, pn'fzd vcbidlg ddogna? yn carlo ymalth b.b irnawaammhor, ac pn symmad bob attalfa, ao vn dwyn oddi amgylcb yr oil oyad yn ange.. rbefdiol M ddylal un fer<? fou hebddynt. Nid oee y, un feddvginiaeth yn gyfart.1 a Ph.l?.?. Beecham am symud ymalth uarbyw rwystr neu afreoleidd-dra ya y .,f.ddi?,d. O.d ?u y..?r7dy? I .0. wyddiadau sydd yn nglyn a phob blwch, bydd fddynt mewn byr ?wr adfe.u pob mercb n bob oadma f f?vnbad fechvd ?,yf h, h,I. hyn wdi el brofi gan filoefld sydd wo'li rh'iddi prawf araynt, ac w. ?4i y budd a ?i,?rheir u 4efnykdio. Ar gylia KWl\D treuJ(&Q "eal eJ ammDsruJ aoc I anhwylaerau yr afu, gweithredant fel MSwyn," a chelt (od ycbydig ddognau yn gwneyd rhyfeddodan ar y peir- 'fo:;uJ::ií1brhrf Jr:MJr: holl gyfundrefn gewynol, adferant wedd hlrgolledig y wyneopryd, dy1 .1 awchlymder yr w" a wTtdi,"It t g.b gyda BHOS-WRID iechyd, holl y.1 ant??yddol y W?.?ddi,,d d",ol. -"FPEITBUu" yw y rh&i hyn a adde&r gan Qloedd o bob doabarth mewn I ithas; ac an o'r d ,g H praddglwyf a'r U.k ydyw, ? bob m?Ildy?2o. th frg"o?"t.. ebol vn y byd af PaT.- .8eecum mae mwyaf 0 I. SWYNBELENAU PESWCH BEECHAM meddyginiaeth 1 Beawch yn gyffredlnol, Dlllyg anadl, Anbawsder I Anadlu. Byrder Anadl, Tyndra a OI\"WR8llad IUOY Frest, Gwddfwlcbian, ltc., y mae y Pel. GUD bJn T. aughyma.t. Hwy yw y hki g).. a gynygiwyd 1'r cyboedd erfoed, a symndant yn fnan w? yr ymdelmlad o ddirwasead 3C anhawsder mewn anadlo sydd bob nos yn amddlfadu y claf o'l gwg. anadl:17Dbyw roddi prawf ar Pelenau Peswcb B?ch. Bydd mewn byr amser aymumdir Peswcb mwyaf .M, ae new. by, aza-e, -yw*44it I Poswch m.yal POG .r?RUAD.-=IrsrThoeddtxylwffod geir: i.. Baham'. Pills, 8t Ile T ar Nts.p y 4?od raatb ar bob blweh: hen bynv ffDg ydyt* Wedi eu pamtot yn P;cr, JC ow wertb yn gyfanwerthol manwertbol,gan y Petvitrntf 4 T. Beecham, Seryllwr, St IA. T., ?w. b. m g i 1. l jo, la 9c yr ao. Ar wertb gan yr holl Fferyliwyr. a I ffwertbwyr Cyffeirlau Breintebof yn mbob man —' D 8 Yd" p(lrblwh rhoHHf* ll^wn OWREGYSAU ESMVTFTH 0'r gwneuthuriad goreu, s?r stoc helaetbuf vn Ngogledd Cymru. ynNgog) GRIFFITH OWEN, FFERYLLYDD I'R TPULU BRENHINOL, 25 A 27, HIGH STREET, CAERNARFON. Cedwir ystafeli neillduol i'w ffitio, a siorheir ffit nerffnith pan ddwvlaw orofiadol. 4938. PYFANSODDIADAU NEWYDDION UAN ALAW DDU. MOTETT Dyddiau dyn sydd fel glas- welityn. I gorau o leisiau eymyeg. Y ddau nodiant, 4c, DOETT ddesqrifiadol, I Treble a Tenor' Y Tylawd a'r Cyfoethog" (The Poor and Rich). Yn y ddau nodiant Is. D. S. Mae y ddau gyfansoddiad uchod I fod yn gystadleuol yn Eisteddfod Genediaethol Abertawe, 1891. Y G6g (The Cuckoo ) Cinig i leisiau gwr- ywaidd; y «eiriaa gan Oyfed. Hen Nodiant, 4c; Sol-fa, 3c. Trai a Llanw:" Can I Baritone neu Meazo- Soprano, yn y ddau nodiant, 6c. ANTHKM -11 Fel y Tosturia Tad buddugol yn iilteddfod Dalaothol Porthmadog. Syml,2c. CANTATA syral g\"8eKredig: Y Bugail Da" (The Good Shepherd). Y drydedd fil yn barod. Hen Nodiant (piano score), 2s 6c, 39 Sol-fa, Is 6c, Is 9c. Cyhoodaedig gan yr awdwr -Ty AL-w, John street, Llanelly, Anfoner am catalogue ) cyflawo, I YN AWR YN BABOD-PRIB DWY GEINIOG j LLAWLYFK AR GENESIS. yn cynwys Hanesiaeth Yagrvtt yrol, Genesis I xxvi-I., gyda Map, gaa Edward Jones, Bangor. Gostyngiad i ysgohon a theleraa arferol i lyfrwartbwyr. I D. W. DAVIES, 19, Bridge-street, CMtmMfoH. { No I-GEORGE PILE AND GRAVEL PILLS. I Nc J—GEORGE'S GRAVEL PILLS. I No. 3-.GEORGE'S I PILLS FOR THE PILES. t  *33 1 fF7L? ?  .I' mœ HIGHLY RECOM- MENDED by Med cat Men, <b Un I 'ally hold if ^igh I I 3EORGE'S PIL AND GRAVEL PH ,:AS gEORGE'S^ILE^ND y^ddJJi^Seth fwyaf hynod yn yr oe.. GEORGE^ PILE^D^GR^ELm^ ? ?d ware.dd.d;. ? h.u.. Ydynt erbya heddyw yn adnabyddtu ya mhob gw]ad wareiddiedig Ian hanl, I GEORGE'S PILE AND GRAVEL PILLS GEORGE SPILE^ANDFeddyginiaeth berffaith e?hi.1.. diogei gan amryw o Ddoctoriaid a Fferyllwyr Lloegr a'r Amerig. GEORGE'S PILE AND GRAVEL  GEORGE'S^PILEmud y Pites?'r Gtavel, & Uuaws 0 anhwylderau eraill sydd bob amser yn eu canlyn, megys GEORGE'S PILE AND GRAVEL PILLS Poen yn y Cefn, Ysgafnder yn y Pen, DiffyglTrenliad, Rhwymedd, Llyngyr Min, Diffyg Anad Poen yn yr Arenau. GEORGE'S PILE AND GRAVEL PILLS Foen yn y Lwynan, Sarni a Gwynt ya yr Ystumog, Poen dirfawr yn y Coluddion Gwaew, Colic, Teimlad o bwvsau yn y cefn, Dwfr Poeth, Dwfr-ataliad, Gwel«diad yn bwl ac aneglur. GEORGE'S PILE AND GRAVEL PILLS Buan symudant sychder a bias annymunol ar y Genaa. Chwydd yn y Clinian a'r Traed, Poen yn y Morddwydydd. GEORGE'S 1ILE AND GRAVEL PILLS A symndant bob rhwyatr o'r Arenan, yr.Afu, a rhedfeydd y dwfr. GEORGE'S PILE AND GRAVEL PILLS A weithredant fel "swyn II er symud yr holl boenau) achoeir gan y Piles a r Gravel. GEORGE'S PILE AND GRAVEL PILLS Dylent gael en cadw yn wastad wrth law, gan y tuedda gymeryd ychydig o honynt ar ymddangosiad cyntaf y dolurian hyn i roddi ataliad baan ar en cynydd GEORGE'S PILE AND GRAVEL PILLS Bydd i'r pbrsonau hjnysydd yn gweithio mewn Ilooedd liaith, ae yn anadlu awyr anmhar, neu yn dilyn galwedigaeth eisteddog, gael fod y Peleni hyn yn an- mhriaiadwy iddynt. GEORGE'S PILE AND GRAVEL PILLS Adferwyd iechyd miloedd drwy y Feddyginiaeth hon a hyny pan ddatgenid gan Feddygon eu bod mewn sefyllfa anobeithiol. GEORGE'S PILE AND GRAVEL PILLS Ar werth mewn blychan, Is lie a 2s ge yr un, gan bob fferyllydd parehns yn yr holl fyd. Drwy y Post, Is 4e a 28 9c yr un, mewn stamps. GEORGE'S PILE AND GRAVEL PILLS Gochelwch dwyllwyr! Y mae poblogrwydd digyffelyb y Polonilhyn drwy yr holl fyd wedi temtio thai personal diegwyddor a thraebwantus i'w hefelychu, ac yn ami twyllir y claf i gredu ei fod yn cael Peleni gwirioneddol GEORGE pan nad ydyw ond yn cael rhyw GYMYSGEDD DIWERTH A PHHBYGLUS yn en lie. Mae enw y Gwneuthurwr wrth bob blwch 0'1 Peleni gwirioneddol. GEORGE'S PILE AND GRAVEL PILLS Y mae Perchenog y Peleni hyn wedi derbyn dros ddwy fil o Dystiolaethan pwysig o effeithiolrwydd y feddyginiaeth ?hon,; ac yn en :plith mae amryw oddiwrth Feddvgon a Fferyllwyr Pears' Soap Dwylaw Gwynion Teg. Prydwedd Glan a Disglaer. Croen lach a Thyner. co LO U tfOII N LARGEST RETAIL MANUFACTURER IN SCOTLAND GENUINE TWEEDS, BUGS, BLAEETS, PLAINELS, KNITTING YARNS, KC. rr Patterns—nearly 400 in nnmber—to select from sent tree on appHcation.? lvLl ALL MY OWN MANUFACTURE. AN? LENGTH CUT, —— GOODS SENT CARRIAGE PAID. WOO L.   L. Customers' Wool made  HeavvET eds from Is 8d per Customers' Woo! made intoL:ght Tweede from Is 2d per yd.; Heavy Tweeds froa Is 8d per 19 all ufacture into Heavy Tw,,ei,&c.-IMP &TA ?T NOTE-AH Wool sent for Manufacture into Heavy Tweed, &c., I make from 2-Ply Yarns. This makes the cloth look finer and wear much longer than when done in the ordinary way. Carriage of all Wool paid, and Patterns sent Post Free by A COLQUHOUN (MANU- EILDON MILLS, GALASHIELS, AND U FACTUEEE) i TWEED MILLS, INNERLEITHEN. Letters to be addressed Galashiels, Wool, to be addressed Itiaerleithen. Respectable Agents Wanted in all Districts not yet represented. WALTHAM LEVER I WATCHES The BEST TIMEKEEPERS m the WORLD FOR SALE BY ALL RELIABLE WATCHMAKERSI, THROUGHOUT THE WORLD MEDDYGINIAETH QLODFAWB, jJOLLOWAY-S pILLS OINTMENT Y PELENAU A burant y gwaed. M a <<ymndaat anhwylderauMyt AFU. YR YSTUMO-D, YR ELWENOD, A'R C0LU137DION. Cryfhant ae adferant i iechyd gyfanooddwau eiddilaidd, ac y maent yn feddyginiaeth av nhri-ladwy werthfawr at bob anhwylder ag y mae merched o bob.oedrM yn &gored idddynt, i Blant a rhai mewn oed ni8 gellir rhod<^ pris ^h^uche| Mnynt. YR ENAINT. Sydd feddyginiaeth anffaeledig at goesau doIDrn., breatiau toredlg, ao hen ddolurian 0 bob math Y mae yn dra effeithiol at y Gymolwst (Gout), a'r Gewyawst (Rheumatism). AT ANHWYLDER Y FREST, GYDDFAU DOLURUS (Sore Throats), BRONCHITIS JPESWCH ANWI'J A PHOB MATH 0 AFIEOHYDON A THARDDIADAU AR Y CROEN, NID OES EI GYDMAR. Gwneuthnredig yn unig yn Sefydliad Thomas Holoway, 78, New Oxford Street (diwedd ar 533, Oxford-street), London. Gwerthir mewn blychau neu bottiau am Is lie, 2a 9c, 48 c Us 22s a 33s vr in a eellir eu cael (fan bob fferyllydd drwp vr hoU fvd. I GWELLHEIR yr INFLUBNZA. J RELIEFF'RõMC I I ,V?i,vz?7 an's  Bats.anl¡ ? i- i!imli BALMHOREHOUN3) HAYMANI a fedda enw er's 25 mlynedd o fod yn < feddyginiaeth fnan at Beswch, Anwyd, a phob math o anhwylderau y Frest a'r Ysgyfaint, Wrth ei chymeryd, peidia y pwch, diflana aflonyddweh, a sicrheir Cwsg. Swellheir yr Influenza. MP. THOMAS MifttiES, Stations, 434, Caledonian Road, Lafl on, a ysgrifena. Tach 9fed, 1889.-Ar ol dyoddef am wythnosan oddiwrth beswch caled, cymerais'ddwy ddogn o'ch Balm, a chefais ryddhad mewr lite ar ol cymeryd I un botelaid, diflauodd y peswch yn llwyr, Ar werth gan holl werthwyr meddyginiaeth. Pris Is lie, 2s 9c, a 4s 6c y hotel HUGH OWEN. GREENWrtH SODSE. HIGH STREET, BANGOR WATCBES Aur ac Arlan, yn nghyd (jhadwyni o bob math. Gan fod H. O. wed myned I gytundeb neillduol a manteisiol &' gwneuthurwyr enwocaf, galluogir ef i werthi yn hynod o iael. SPECTOt. I BOB OEDRAN. MODRW JAU PRIODA HARDD. ritoc Fun,, ynghydag yst.fell o'r neilldn i'w dewis. REPAKIO, GLANHAU. 4C. Rhydi H. O. sylw arbenig i'r adran hon o't basnes, ac tti arbeda unrhyw draffert-h gofala roddi boddlsnrwydd i'w g-»nmeriaid. BANGOR AND NORTH WALES -D BENEFIT BUILDING SOOIBTf Established 1872. Incorporated 1874.. President and Chairmy. of Directors: Dr. RICSARDS, Banffor. SHARES, £ 10 EACH. SUBSCRIPTION, 2s 6D PER SHARE PER MONTH. (ADVANCES. Money advanced on Freehold or Leasehold Property for 10, 15 and 20 years, to be repaid by 'Mon??bly instalments. For further particulars apply to John Lloyd Accountant, Masonic Hall, Bangor, Managing Director, I THE MIDLAND COUNTIES WATCH COMPANY. I OF VYSE STREET, BIRMINGHAM, Write 1.0 enr Manager, Mr A. PERCY, for so, I beautiful new Illustrated Catalogue, containing aver 1000 unsolicited Testimonials and over 109C fine Copper-plate eugraringa of Watohea Jewellery, and Electro-plate, sent gratis and put reeon application to any part of the World lair's Fine SlLVIB f6, arysts tUa, 26s. LAD IB ► hne SILTBI flat erysta I Wgh If iDi8het ]nova ent 118. YoinB'i flu smvss E.t r w Class, &B. Cheqnet or Post Otloe Or. iers musl De mftd payaWe Mr A rBk 11 I receipt -i =r Watch ,I' bere?tet Bd pofft f. W av P.W 'Mte<. Jli-gd.i.- and fOJ 9s 6d per Watch to anY part 01 the postal worhl I LONDON OFFiCI k SlOW ROOM- I QUEEN VICTOMA ?'RBBT,E?. I XTEILWNG O SYLW PAW]31 W I CWydoNYGLAF.A Pa beth yw Asthma P Anadliad byr,biystop a Ilafurus. A 068 rhagor na» un math o Asthma I Oes. dau-un yn barh^ol a'r llall yn dyfod yi mloen ar adegau Gelwir y cyntaf yn contimun a'r olaf yn periodical. Pa beth sydd yn aohosi Asthma? Culhad. crebychiad. a dirwafcgial ypibau meinion sydd yn arwain o'r corn gwvnt i'r yngrfaint. Pa feddyginiaeth sydd wedi rhoddi esmwvth had buan i aneirif o bersonau a ddyoddefent oddiwrth Asthma, Bronchitis, Pesweh, Anwyd Diffyg Anadl, a'r Cry .ni ?— BALSAM OF HONEY TUDOR WILLIAMS. GAN mai Oerfel ac Anwyd ydywdechreod- achos pob clefyd yn mron, diddadl foo miloedd yn myned i'r bedd yn anamserol 0 eisieu cael meddyginiaeth bwrpaaol a phryd lawn. Ymaflodd yr anwyd ynwyf mor ddi symwyth a Ileidr yn y nos, nes yn mron ym dori gan beswch yn ddibaid, heb ond yehydip orphwysdra, nes yr oeddwn wedi ?redu f; mor.pd' = el fy nal gan y darfodedigaeth ac yn nghanol y p'eD dirdynol oedd trwy fy nghyfansoddiad, anfonais am botelaid o BALSAM OF HONEY TUDOR WILLIAMS, < chymerais tua llonaid nw ,awl ar nnwaith eef ychwaneg na'r cyfarwyddyd oedd ar j botel; a chyn pen tri mynyd yr oedd y pesweh wedi peidio iraddau anghyffredin. Cymerais yr oll o gynwysiad y botel, ac erbyn heddyw yr wyf yn gallu diolch j'r Drefn Fawr, yn nghyda'r wybodaeth am y Feddyginiaeth ddaionus hon, am fy mod yn ddyn iacn.—Ydwyf, yr eiddoeh yn hollol iach. Aberdar. ISAAC THOMAS. I^ATGANIAD DYMUNOL ARALL! "Bum yn ddvoddofydd mawr am un-mlyn- edd.rddeg oddiwrth gaetbdra, penvch. poeri gwaed, a tbyrdra y frest; bum hefyd am U"m' miynedd yn cael anhawsder dirfawr i aymud o amgylch, niallaswn gyagu nagorwedd i lawr y nos na'r dydd. Bum o dan driniaeth feddygol am un-miynedd-ar ddeg hefyd bum o dan driniaeth yn Ysbytai Hereford, Buxton, a Southport, ond y cyfan yn ofer. Dywedndd y meddygon wrthyf na aJJaswD ddisgwyl gwell- had, gan fy mod yn 64 mlwydd oed. Ar ol clywed cymaint o siarad am BALSAM OF HONEY TUDOR WILLIAMS, rhoddais brawf arno, ac er fy syndod darfu i'r dogr. gyntaf roddi rhyddhad ebrwydd i mi i anadlu. Yr oedd poeri y gwaed o'r ysgyfaint yn lleihau. Diflanodd y caethdra, fel fwyngy- farch, i bedwar gwynt y nefoedd, ae yn mhen ychydig wytbnosau, drwy ddefnyddiadparhaus o Balsam of Honey Tudor Wmiamp, a Iferwyd Ii i fy iechyd da arierol. Ystyriwyf hi yn ddy- ledswydd arnaf i anfon i chwi y dystiolaeth hon.—Yr eiddoch yn diffu ant, MBS EMBREY, 19, Coningsby-street, Hertfor Mai 25ain, 1890." MAE MILOEDD O BUNT WEDI ED HACHUB 0 FARWOLAETH O'r Croup, Bronchitis, a'r Pas, wedi pobpetl r np, rone ■irallfethu f Y ffordd i brofl y peth ydyw profi drosoch eich haiiain, Os gwnewch, dyna sydd yn fen- digedig: ni chewoh eich siomi, D.a.—Gwerthir Balsam of Honey Tudor Williams gan bob Fferyllydd drwy yr holl fyd. Mewn costrelau, Is I ic, 2s 9e, neu trwy y post yn rhad am Is 3c a 38 —Perchenog: D. TUDOR WILLIAMS, R.D.S.L., ABERDARE. EADE'S PILLS EADE'S PILLS ?" who suffer from Gon Bbeumatism should immo- n hAA NUTU"ifc C! mrTQ ^lately hare r?uri;e to EADE'S PILLS BAD?a? pi?s. '?S?rad? of T.?i?o?W? havo been EADE'S PILLS '?"?ct'So? ? aU ?rta ? ?.AUAJ? coNthtioM of meD, testify ing to biA wonderf.il power EADE'S PILLS t?ee ;i! ???n' 'S? relief i- the very worst EADE'S PILLS ve ?Me 1? ?e? S? INSTANTLY their ution. RELIEVE AND RAPIDLY CURE THE WORST FORM OF GOUT, RHEUMATISM, RHEUMATIC GOUT, PAINS IN THE HEAD, FADE, AND LIMBS. &nd have the larges recommendation eve gio ven tany Patent Medicine ofjtsclass. GOUT A VOICE FROM RHEUM AXIOM • PLYMOUTH GOLTT N'uth 1M4DOesb!orou gb-mad, RHEUMATISM St. Jude, 28th. 1890. RHEUM,kriSm "JMnary Mth. 1890. GOUT !ir, I have been subject to RHEUMATISM Gout ,or twenty five years 're?us to 1867 1 suffered witt GOUT very frequent t tk. of G..t I t, do r our times a y,ar. RHEUMATISM heMd?t *?r"'P? <??' t GOUT tha tyear and tried them; tbey i.?tt re!ief RHEUMATISM f;om P. '*?d 'S??Si? GOUT .0.. p ",d -y..9i.-th, whenever a. ?tt?.k eomes on RHEUMATISM °ne small bottle will put me ATTm right. Th. ff.?t f the PiHs GOUT is l1laf:uo sup RHEUMATISM Pre88ingr the disease only, bu VJM-AAlOiU clearing it .t of the system. Tou ?U M"kr, What use youli .f this.- Y OUfS truly, "WILLIAM ACUTT. Mr George £ ade, 72, &oswell.road, London." EADE'S GOUT AND RHEUMATIC PILLS Are old by all Chemists, in Bottles Is lid, an d 2s 9d r -II 1-t f,e. fr P..W Order by tLe poP,,etor, GEORGE EA DE, 72, aoaweU-Ma??C. Ask for, and be sur you obtain, EADE'S COUT AND HEU VATIC UMLS. EADE'S PILLS iiathodyn Aur, arddangosfa Iechyd, Llundain Y Brif Wobr, Adelaide, 1887, YMBORTfl Mewn Alcan, Is 60 28 6c, a 5s, I Blant a rhai, Afiach: BENGER. Y mwyaf Dymunoi, Maethlon, a Tbreuliadwy DfFTNIAD OLYTHYR OYPRINACHOL Yr wyf yn teimlo y rhaid i miyeirifenu attoch i ganmol eich 'YMBomR BEMEB? canyt y mae wedi bod yn foddion i achub bywyè baban. Fe wnaf eich ymbarth bob amsei yn adnabyddus He bynag yr af.' Dywed y London Medical Record:—" Y mat /n aros yn yr ystamog pan wrthodir pob matI Fwytiydd ereill." CYF ANWERTHOL MEWN ALCAN, la 6 St 6c, 5s, a 10s, gan Fferyllwyr, ac ereill, I mhob man OYKMNWERTHOL DAI CYFAN. WERTHOL. I I SAFETIES. NEW FRO-ML6 Totl8, I SECOND HAND FROM U. B. OWEN, 9, EASTGATE-STREE: CARNARVON, is Sole Agent tor North Wales for ta jelebratel f" Ralpigh S feties (as ridden by the Champion Road Riders), the renowned II Star" Safeties and other well-known makes, and supplies single machines at Wholesale Prices for Cash, or on the Monthly Payment System. Price Lists Free. CELANDINE.—Meddyginiaeth sicr 6' %J Gym. Gwarentir y bydd iddi sym. I Cymo'r gwrai dd pan y metha pob mdygin. ueth arall. Gellir ei gymhwyso yn rhwydd *'i wisgo gyda'r esgidiau tynaf, a rbydd ..JIhad sicr mewn wythnos. Nid oes eisieu -"ri. Miloedd o ganmoliaethan yn rhad, neu anfonir potel Is am Is 2c, gan Chave and Tactcson Chemists, Hereford. Goruohwyliwr Mr Jonas, Fferyllydd. Turf-tquare Caernarfon GLOBE YURNISHINOQOMPANY Dodrefnwyr Tai Cyflawn, Cyfanwerthol, a Manwerthol. h, 14, 16, a 18, PEMBROKE PLACE, LERPWL. DODREFN AM ARIAN, NEU AR Y OYF- UNDKEFN LOG-FENTHYCIOL AM BIllSIAU ARIAN PAROD. CWMNI DODRKFNOL Y GLOBE yw yr hynnf a'r eansraf o'r rhai sy-d yn dwya yn mlaen fasnach ar y gyfundrefa log-fenthyciol yo y t.IQethau; y maent yn cyllcllwi dodnfn » dai, gwestai, a phalasau, llawer iawn rhahch nag y gwnay mwyafrif o'r masiiachdai sydd yn gwerthu am arian parod yn unig. Yr ydym yn alluog i wneyd hyn diwy fod genyn gyfalaf mawr at ain gal wad, ac hetyd drwy ein bod yn wneuthurwyr y prif nwyddau a worthwn. NID OES EISIEU SICRWYDD, DIM TREULIAU YCHWANEGOL, AR EIN CYFUNDREFN LOG-FEN- RPHYCIOL. Y mae ein dull te4 a chyfiawn o ddwyn ein masnach yn mlaon, a'n telerau rhesymol. a'n prisiau itel mor adnabyddus trwy Ogledd Lloegr a Chymru, fel nad oes eisiau ychwaneg o sylwadau, Telerau cyOfredinol, y rhai, fodd bynag, y gellir eu e!newid 1 gyfarfod oyfieusderau ein rwsmetiaid, Tail&dail wythnosol, misol a chwarterol:— Swm yPryniant lOp, Taliad 0 S 6 yr Snos. 20p, 0 5 0 „ 50p, 11 0 10 0 „ II lOOp. 0 17 6 „ „ 500p. „ 4 0 0 „ Bydd i archwiliad o'n Stoc reddi ar UHwaith foddhad i'r rhai sydd yn bwriadu pwrcasu e n bod yn rhoddi gwell gweith a theierau hawddach o daliadau na'r un masnachdy cyffelyb yn y Talaethau. DODREFNIR AM ARIAN, NEU AR Y GYFUNDREFN LOGFENTHXCIOL. Anfonir Golygleni newyddion, Rhaglen Fawr Ddarluniadol, Barn y Wasg, a'r Pris-restr drwy y llythyrdy ar archiad. Enwch y papyr hwn. GLOBE FURNISHING COMPANY. 2, 14, 16, a 18. PEMBROKE PL-\CE, LERPWL. KYFFI-N PLACE JABINET WORKS HIGH STREKT, BAN'K. EDWIN JONES A ddymnna bysbysa boll drigolion Mon ac Arfon fod eanddo Stoc helaeth o BOB MATH 0 DDOLREFN T. O'R GWNEUTHUKIAD GOREU, All PRISIAU MWYAi* RHESYMOL. Cludir y dodrefn am bymtheng milldir yn ddidraul. 4R52. LLEWELYN PARRl. FFUG-HANES YN GOSOD ALLAN ECHRYSLONRWYDD BYWYD Y MEDDWYN A BENDITHION LLWYRYMWRTHODIAD GAN LLEW LLWYFO. Gellir cael vr uchod yn awr wedi ei argraphu yn Llyfr, pris 6c. Drwy y post 7J. Telerau arferol i Lyfrwerthwyr. Archebion i'w haufon Swyddfa'r Genedl Ca ernarfon. MODRWYAL PRIODASOL GWERTHIR MODRWYAU PRIODASOJ. o'r AUR GOREU am y PRISIAT ISELAF yn HEN SHOP JOHN HUGHES, Stryd Llyn, Caernarfon ROBERTS AC OWEN, PERCHEN OGIOft ANFONIR CERDYN I FFITIO YN RHAD DRWY Y POST. TOHN E. D A T I ES, I TEGID HOUSE COLWYN BAY. Town-crier, Bill poster, and Distributor un ier the Local Boa Member of the United Kingdom Bill poster Association. 503 R. A. HUGHES, (AliAKCBC GWTKFAL) 19 LOWER LLAINWEN TEKnacE, LLANBERIS, PRINCIPAL BILI-POSTER, TOWN-CRIEB AND DISTRIBUTOR, Begs to inform that he Rents all the Principal Posting Stations in Llanberis and Distrio t viz., about 6 miles around. Spiscial Terms to all constant patrons. YDDANODD A WELLHEIR AR DARAWIAP GAN EDaJia Bydredd. Rh?,. i?? ft!?T!"VT?\ T????'?? jLl?-Lt V Ar ?ymuaa ym?th Gur, Niw JJXT "VT  ralgia yuyPen, aphoenau IJ 111 I FIJU\ gIeuolHau Fftryllwyrvl/H J)yoddefais b?i- dych?-y.Ily,? am ddyddiau mewn d.. dd3nt mew.Iyid i by(hdd mawr. Cynghor- wydfligymerydNerviueBuDt?r. oraeth= yny Er fy Uw dl idi"'d a boea yn ebrwydd I 11 U,: Ar 01 hyny cefais y rhyddhad mwyaf dichona^vy oddi rth gur ni? Igaidd mewn pen trwy gy.oydp.d.,? ..u bump ?,?,ery, Nervine Bunter ar wmpyn o aaRT gwyu." Pr? Aubrey C. gX B.?L (Vwy-d.? vmro-wd o'r Coleg N-ydd, Rhydychaiai. A "REMARKABLE" BLACKLKAP E C N ,G S EASIEST,—"I have tried several kinds of blacklead, but DODe to equa.l this. My kitchen range looks charming. I did DO feel the least tired after cleauing it. as I hitherto have. "—Mr L. Hueklfl, Milton Keynes, Newport PaeneU ENGLAND, Q(Tt(;KgST, It really is the best I ever have used. It leaves no dust, and does not need any rubbing bardly,as the least rub of the brush makes it shine very brightly."—Mrs Maclean, 12, Beau- mont-place, Edinburgh, SCOTLAND. CHEAPEST.—" I find it far superior to and cheaper than any other kind of Blacklead that I have used or seen used. It makes a beautiful even polish."—Mrs O. W. Thompson, Seapatrick Banbridge, Co. Down. IRELAND. BEST, All the leading families about here like it exceedingly, and declare that they have never had ùheir gratis and stoves lock so well. Henry Pugh, Grocer, Llandysilio, WALES. BLACKLEAD IN TH E WORLD. jl NoTlt.- Y ou can produce MORE POLISH with TWO Penny Packets of the "RISING SUN" than with H ALF- DOZZN Penny Packets of or- dinary Blacklead. dmary CAUTION! The reat superiority and unequalled reputation of "R??f?'?'?" ?V?POM?H?? '?' duced mean and unprincipled mn to put up in- {)eiorH)Mk)?d9f.im)!&rto "RISING SUN" in phape* si z». or colour, intended to deceive. The ,-h?, PetTINE b?ra our Trade Mark, a Picture of the "RISING SUN." and the words RISING ) SUN," on each packi-t. REFUSE ALL I OTHERS BEWARE OF IMITATIONS I SEND TWO STAMPS (to cover postage) FOR SAMPLE, naming this paper. Also ask for  EASIEST, QU!CKEST, CHEAPEST, AND BEST. READ THE FOLLOWING I and my daughters think it the anost economical andperfect Powder ever used for Plate ar.d Silver. I am an old house- keeper of over Finr YBABS' EXPERIENCE, and have tried many others, but not any to equal yours.—A, M. Liudley, 13, Grosvenor iVillas, Tufnell Park, London, N. 3dsize, post free, 5 stamps; U size, post free Is 3d C CHANCBIiLDR t Co., LONDON E,0 THE G REA T lJ R Y I T U R E EMPOR IUM, T M ARCUS AND CO., 13A' IOSS STREET, LIVERPOOL (WORKS AND WARPROUSES-114,116, AND 118, BLiNDFOBU-STREET), Have much pt asure in announcing to the pubiic that their STOrK is now replete with every article suitable to Furnish, from a Cot- tage to a Mansion, which can be supplied at a few bouls' notice.. ither for C ASH or on OUR IMPROVED JJIRE-pURCHASE gYSTEM, Which is entirely different to any other. Our terms have been leduccd, and are now the lowest ever offered, EVERY ARTICLE SOLD GUARANTEED And made in our own Workshops. Intending purchasers should give-us a call be- fore purclia-ing elsewhere, as they will find that we have the LARAEST SELECTION OF FURNITURE IN LIVERPOOL, And also our prices are at least 20 per cent. less than ordinary Hire System Shops. Goods supplied to any part of ENGLAND or WALES. Callor write for our new Prospectus and Price Lists. Post free on application. Caution -Please noto that you are at T. MARCUS and CO'S. before purchasing, as in- stances have occurred where people have been mis-led. NGTH.—OUR ONLY ADDRESS Is T MARCUS AND CO., THE LARGEST HOUSE FURNISHERS FOR CASH, OR ON THE HIRE PUKCHASK SYSTEM, 13 A, TMTOSS STREET, jriVERFOOL. CAROLAU NADOLIG. PRIS CEINIOG. GEMAU Y SOLFFAYDD sef casgliad o aneuoD gyda chyfe iliant, yn nodiant y Tonic Solffa. hhanau I all yn awr y- barod, pris Bch yr un, neu y ddwy ran ynghyd mewn amlen hardd Is. CYDYMAITH Y SOLFFAWYR sef tri o jdeuawdau gyda cbyfeiliant, yn nodiant y Sol ffa. nria 6ch. Cvnwv>iad—"Coron gan Dduw Yr Iesu wrth y ilyw," •• Ar ol yr haf." CHRISTANA{k ?.?. Cantawd Newydd, scilicdig ar Alegori John Bunyan. Mae y gwaith hwn wedi ei dcefDu gogyfer 4 cborau ieuainc, ae yn sior Q fod yn bobloeaidd. Pris y geir au yn unig, 2g. Y TYMHORAU \l fs:h cantawd o rodwedd ddifyr ac addysgiadol, yn Cynwys amrywiaeth mawr o Unawdau a Chyd anau byrion a difyrus. Mae y derbyniad cyffredinol mae y rbai hyn wedi ei gael yn barod yn pro& eu bod yn 'oyfarfod &g anghen y w ad. A t?yBttotaeth gyffredinoly cerau ydyw, eu bod yn sicr o ddyfod y pethau mwyaf poblogaidd yn Nebymra. Y GAUAF A AETH HEIBIO, S.F. Ie, H.N. 4c PWY YW HON, S.F. le. H.N. 4c. Dau gydgan rhagorol i gystadleuaeth, Y BACHGEN A'R RHO;3YN, (C neu E flat) HYWEL Y MILWR. Dwy gan ddesgrifiadol, yn y ddau nodiant 6ch yr un. Anfonwch am restr o Ganeuon, Deuawdau, 4c. Mae amrywiaeth mawr o Gantawdau ar law, 0 ba rai y mae eisoes DtWS CaWECH UGAIN MIL wedi eu gwerthu, a't gwerthiant yn cynyddu inbarhaus. Cyfeirier gyda blaendSl at yr awdwr, H. DAVIES, A.C., (Pencprdd Maelor), BrvnGwyn Cefn, Ruabon. A ^ILLION OF ilqONEY <QIVEN J^WAY! HUGE sums are constantly distributed H by the wealthy for various purposes, but it has remained tor H. Samuel to practically illustrate the unprecedented donation of a Millon of Money, amongst his patrons and the public generally throughout the world. The gigantic revolution effected by H. Samuel in the watch trade by supplying his famous watches direct from the Manufacturer to the wearer, has opened the eyes of the world to the immense advantages extended to them. The original price of English Lever Watches, often of inferior quality, was seven or eight guineas. H. Samuel's famous Watches are worn by five hundred thousand pe' pie, and it is therefoe computed that the exorbitant profits saved to them collectively by H. Samuel amounts to over a million sterling. Grand and perfect watches at less than the ordinary retail prices. During tbis month H. Samuel will enclose, absolutely free, with each watch a valu- able and handsome free prize to readers ot this paper. H. S?mu?l has arranged with the Ocean Accident and Guarantee Co v ation, Mansion House Bui'dings, London, so that each Watch purchased from H. Samuel, now is equivalent to a C100 Free Railway Accident Insurance policy for welve months, and entitles the wearer to an allowance of j5). per week for a period not exceed- !ng six weeks if disabled from Work, by injuries received in a railway accident. Full details of H. Samuel's system of Free Insurance, sent to any taddress gratis on application. Send P.O. Order to-day for P-) 12,3 6d, and you will receive H. Samuel's magnificent English Lever in solid silver HaIl-marked cases, capped and jewelled, and worth 5 guineas, or on receipt ot 25s H. Samuel will send his celebrated sterling silver Acme Watch for ladies or gentlemen, marvel- lous timekeepers, worth 3 guineas. H. Samuel's magnificent Free Prize and Free Railway Accident Insurance Policy for 2100 accom nies each w tch. Every watch warranted for Five years. A Week's Free Trial allowed. Money returned if not approved. Perfect satisfaction guaranteed. H, Samuel's large descriptive cata- logue of 110 pages, filled with beautiful illustra- tions sdCl hundreds of astounding testimonials from all parts of the world, will be Bent to any address op application, gratis and post free, with full parttculaR of j H?A??E'S SPECIAL FREE PRIZE. I [Genedl, Obnerver <b Ezpretn Nol23 ?f?.?erttt No 123  SAMC?L'? WATCK. £ 100 I FEEE PRIZE BOND C.t this ?MO I I IIndert. ke to supply th ODt aDd b.1d.. 01 this C-po. with Railway 'the W.,t?h.. d-s?rib,d eDcIse ab." 't the ?du,6d p?i.? Accident I; a.;eQ.ktet:s. it with iuctude free with eac u, !Døl1rac W.tch .d' y?-T A priat? Prize. 1 fl ? S???.?ue; Ord<r i £ ar> Chester ij Orde r P, ??ek it AI,Pof?t,10?dE. ibo ::d.1 W valuable to H. S.mu?l. G?n DistMed ':ti)ffi.S:Af!<¡H. Saaiel., H. SAMUEL, LEVER WATCH MANUFACTURER, 97,99, and 101, MARKET STBRET, MANCHESTER. EGYPTIAN 1/- HAIR 1/- RESTORER. REQUIRED Female Jlomestic Servant L ? from 17 lo 35 years,obtain Free Passages by eteMMtto QueeMland where they receive high wages. 0,,Iy payme.te il for ship kl and fare to d t-pot in London. Farm Labourers, Gardenerp, Miners, Quirrymen, and Dress- makers receive assisted passages. Married nen no to have mor than two children. On >a> dinsf emigrants received into the Govern- -iientDepot free. App-oved persons paying full fure, receive land order value £ 20.—Apply to tleS/ical Agent —H. Hughes, 7, Market r w, Amlwch, Angleiey 11fi SIX CABINET PORTRAITS, 3s; three k3 for 2s. Twelve Carte Portraits, 3a 2d., si* for i? 4d. Eipht-inch Enlargement, 3s; three for 6s St%mp ?ze. 24 for Is 01., 100 for 8a 3d. Send an:md'af:t ;'df0.16¿d; :d3 a:boli dys yon wi I receive Highl1.Fin;bed Copies, witIL er? ?-F u?at& Co., 29.Lu.te Lonto. i