Skip to main content
Hide Articles List

18 articles on this Page

MOHDEITHIO YN Y I DYDDIA.U…

News
Cite
Share

MOHDEITHIO YN Y DYDDIA.U GYNT: BEF, I HANES NIO RDAII H O GATSRN AHFON I I OGLEDD AMUftlUA. Diti CHWaKTLR CAN Kit YN OL. I (rarhad). I 15M. Decbreu'r dydd bv.n yu anv I canol dydd twe:wcb, a'r rban olaf, gwynt te, a wlaw o'r dc-ddwyr?D rhoed IlawerI o hwyliau m&n. ucbel ami, n? oedd yn I V.1, -? l!ucbio*r mor or (Wiu-u. VU,o'"l 1" awr wedi gwcllhau'n gyffiiedm, ac yn mcdru biv ta prydiau belaetit. Ilua rboddir ycbydig ymddiddan ar lawr. Credadwy a loan (enwau bentbyciol) yn deebreu. CredaiwY: Mi feddyliais neithinrr weled y Ilozig yn suddo yn mla 'n ac yn llenwi o ddvfr. ° loan • A ddarfu i chwi felldwl, cyn eyeb- wyo, ei bod hi yr un fath ar y mor ag yw In Credadwy: Naddl) mewn mewn llawero bothau; mi feddyiiais na fuasai'r Hong yn vs"wyd a cliui-o mor nertbol, end y buasai hi'n mya'd yn llefn, fel y irae cychod ar L n Tegid, wrth Lanuwchlyn, ac na buaswn inau mor Bil. Yr oeddwn yo rhyfeddu na buasai yn myned ya dipiau oddiwrth ei gilydd wrth guro mor nertbol, fel erwc, neu rhyw Jestr coed arall, tan bistyll, hefo ni: y peth mwyaf er c,'t I w'm ca'on i fyny oedd gweied y morwyr wo,- ga'onog. ?C"fa.?H Brell da i ch?i Credadwy, pa suf y mae arnocb chwi heddyw ? A oedd- ech chwi ddim yn ofni neithiwr wrth we'e;l fod y llong }n siglo eymaint 1 CreMwy 'Syniol wyf fi; yr oedd atoaf ofn mawr neithiwr y buasai y llong yn suddo, ac yn synu weled y bobl uioi- an.atyiiol. Cjfiill: Pa But yr oerldech chwi yn me-)dwl am eich mater tragwyddol y pryd hwnw ? Credadwy G) dywyil odd hi arnaf fi, yn sicr. Cyfaill: A ydych chwi yn meddwl fod yr apostol yn dyweyd y gwir mai "gwreiddyn [Job drwg yw ariangai wcb, yr hon t rhai yn ehwanog iddi, a gyfeiliornaaant o ran y ffy,id, ac a'u gwanasant ou bunain a llawer o ofidiau "? Credadwy: Ydwyf yn ddiameu; mae hyny o bvd yn ty ngolvg i uie,,j,s y Ily,4itd fiebau yr wyf boh anise:, yn fy mam, yn ei weled fel yn pevtbyn i mi, ond yr wyf yn methu cudw uddiwrtho'n glir, 16eg. Gwynt cylnewidiol be.ldyw, o'r dehau-ddwyrain i'r gorlleivin, y mor ya o uehel, nes oeddem yn gorfod tynu y man- hwyliau i lawr. Nesasoni at du dwyreiniol baiiciau Newfoundland, lie yr oe idem ya cael hin go oer, niwiiog, ac anyiiiiinol dawor o adar y mor yn hedg o'n bamgylcb. Yr oeddem yn awr, fel pobl yn dechren gwellhau o glefvd trwm, yn adnewyddu tin north he mydd, Cadben: Ydych chwi yn gwoled y mor mawryma yn codi fel mynjddau bycbain ? Credadwy Ydym, ond nid cymaint a'r mynydd Lledwyn mawr. A ydym ni yp yn aVr mewn pevygl or ynjsoedd rhow a welsom ? Cadben Gobeitbio ein bol wedi myned heibio y pervgl hwnw yn awr, ODd Y mae llawer o lestri yn co ll'r ffordd; neu suddo, ar v banoiau tiyn. Credadwy A ydyw y banciau hyn yn birfaith ? C:tdben Ydynt, oddeutn 120, neu 180 o filldiroedd 0 led ar ein ffordd ni. Credadwy: Ni chlywai i ddim son am neb o ffordd aew yn colli wrth fyned i'r America. loan: Fe ddarfu limver o longau droi atlan y gauaf diweddaf o'r America na ddarfuont ddim tiiio; ac y mae llawer yn troi am America hefo teithwyr ac yn c,lli, I Credadwy D'ar mi, a af fi ffordd yma 1 I Dy WO Iwch,loan, b.-tli sydd yu peri fod y banciuuhyn? loun: Ni wn i ddim, os nad oes rb I-, w dir am rtdyfod i'n golwg ni. I C'yfaill: A ydych chwi, Credadwy, yn gwelod cymaint o angen Ibcbawdwr ymn tie I i • „a.i: ^v. A I Ciedalwy: jNi wo J pa SUT i IUlIUI .u am bya yn lawn; pa a welwyf y pe-ygi, a'r j uyfeddodau y mM'- Arglwynd yn ei wneuthur ar y mor, tebygwn fy mod; ond pe cawn ffydd i gredu. mae ei al!u Ef cy. uiaint i achub a' y mor ac ar y tir. Hyn sydd o hyd ar fy in ddwl i, fy mod wedi colli fy He wrth di fod y ffordd hon, a fy mod fel Jonah yn ffcji tva wn 1 ddim i oa ie^ Nid am na a'las-vu fyw ga tref o'r goreu, ond meddwi y buasuyn well ar y pla.ot y daethum yma-, Uyf dll: Yr wyf fi yn deall eich bod chwi yn dlawd yn dechreu eich byd; ond, trwy tldi- wydrwydd a gofal. fod yr Arglwydd wedi benditbio eich llafur, a ch bod yn barod i ymddirie i ynddo am danoch eich hun; ond yn awr ml welaf eich boi am dreio beth a allwch chwi eich hun wneyd dros eich plant; ac yn methu ymddiried ynido Ef am danyot hwy, miJgys eich hachos eich hun. Yr ydych fel gwr yo cerdded a'i bwys ar ei ffon, yn ei ddeheulaw, ond yn metha dal gafael mewn dim a'i law aswy, Credadwy Felly yr oedd yn siwr, mae'r Arglwydd yn gwybod, ni wiw ceiu. Cyfaill: Mi welaf mai dyma yw eich llygai rlehau, Ciedalwy: Yr oedd yn edrych yn o dwwyll acw, y blynyddoeid diweddaf; y plant yn dyfod o'n bamgylcb, yn cri,), ae eisiau bwyd; a'm gwraig yo methu peidio rhoi iddynt yn o helaeth o'r hyn oedd ;-nid allai hi ddim peiiio. Cyfaill: Ow, Credadwý, ni wiw i chwi wcithio mantell o'r fatb yna i guddio eich noetbni; fe fydd gwell amser eto yn Nghymra. Credadwy Yr oedd brlLwd fy ngwraig yn dywjyd wrthyf hyny. pan oedd am fy rhwystro i fvned i'r America, ac yn sylwi fod y planedau yn arwyddo y caent haf sych eleni, a blyuyddoedd o hm deg ar ol hyn; ond, yr wyf yn cofio am un haf neillduol a gawsom, era pymtheng mlynedd yn ol, pan hauais i ddim ond saith hobaid o geircb, a chaol y cynhauaf hwnw doraeth dau bwo a'r bymtheg o flawd ceirch; fe fu hyny yn rhan dda i'm codi i: yr oedd dau bea ar yr un gorsen, yn gyffi,e)in, mewn un cae. (PUi barhau).

TY'R CYFFREDIN.

TY'K OYFFREMN.

MILuQVI CUMBERLAND.

I LLANGEFNI.I

DYFFRYN NANTLLE. I

YSTORM 0 FELLT A THARANAU…

.———? < ?——— I OARDOTYJS OYFOETHOG.!

I LLYTHYR 0 PARIS.

GWENWYNO CWN YNI MON.

IAMLWCH.

CYMDEITHAS AMAETH-YUDOL MON.-

LLYS MAN-D D YLEDION | CAERNARFON._______

LLYS MANDDYLEDION I PORTHAETHWY.

CABKUYB1.

--BETHESDA.

I LLANBRYNMAIR.n-___-

[ RHYDYCHAIiV.