Skip to main content
Hide Articles List

1 article on this Page

Advertising

Advertising
Cite
Share

f ■ e—— •J* LLINELL y WHITE STAR. ROVAI MA;' STEAMERS. tfRpV'Ll ??? TO?K"? Qrr???sr OWN, BOB 1 M?' DYDTD07" mRCH£R:- r OWN, BOB •MAJESTIC .Gor. 1 GER lIAr\lC. Gor. 8 C. • yu r AilG»h>n *ry ford ith a arwddlr tel b V ta1 Am ) F»r4a'ih 8i? a 90. Y m%e Llnngau ? y!UueUhon t ey-t o'r (li?bnrh uch?f ?!! .nr. -.own c,nllun a t^Tcf dv'au, »(? y. d'\lgrtre\yb "? .otdcitM?u. Nt l,sth ,,Il or- "yr- Stesrige u b.isLu c st.n?ol. ? .?ayUon,y?otyu?. It. ?? .Ship & Ta- Broker, t% W,.f. WilUayl?, Heoi y fMc'i- l. i, CinruMfon; neu a R, Koberts, fetbesfU E. Pr.rry, masnachydd lluchi, D • tideleu David Rowlands, Po" v::raig Ionefi, Old Rank J-ier^ybi W. M, Joan., arch-street, Llans»efai; 11. G. Roberta, Rock tago,Oroij £ w.u.Mawr,Taly,iK.n:; Hugh Hug1 7, Market Row, Amlnoh; W. 0. WilU*a\s, ShoeWarehou- Llaurw*t; Matthew Goldie, 117, High Streiiii, Rngur I R. C. Evans, 1 Minafoa, DolgeUy; neu is I«tu.t, [«tai* 4 Co., 34, Loadenhftll-BtToet, LAu&dain, E.C., 10, Wafer-street, Taivwl. I LLINELL iNMAN. AGERLOVGAU BRKNINOL I N'W YORK INMAN & INTERNATIONAL STEAM- SHIP Co.. Limited. 0 LERPWL I NEW MKKOHER. o Queenst.own hob Dydrt Ian. Prla Cludiad yn y Trydydd Doabarth can lsed eiddo unrhvw linell arall o'r radd flaenaf. Oladiad ye y Saloon a'r Ail Gabanam brisiao Iheeymol. Through. Bookings I anrhyw ran o'r Unol Daleithau a Canada, yn cynwye Manitoba a r liriogaethaa Gogleddol a Do-Orllowinol. Ymofyner a RICHARDSON, SPEMCEft Co., 22, Water street Liverpool; neu Alr Mri W. J. Williams, 7, Market street, Carnarvon T. S. Ingham, High street, Ebenezer; Pritchard Bro*. & Co., 3, Ootnhill. Pnrtmadoo i W. T. Jones, 5 New street, PwUheli; E. Jones, 173, High street, Pa-gol; H. r. Williams, 66, Bryngwenith, Caellwyugrydd; W. Rogers, Stationmaster, Tregarih; Hush Hughes, 8, Market atreot, Vmlwch Koi^r- Parry fTrehor Llechll Settles la; 0. Jones, Old Post Office, Penygroes; W. ,J„ne«. Ko-. hitl Street.Conway. 21k. LUSELL :.OMUHO.N. ??TGERLONGAU BRENHINOL. 160 o Aceri o ctir yn rhodd, gyda Bonus i Ymeefydlwyr. Telerau Arbenig- i Deithwyr i bob parth yn Canada a'r Taletithau Unedig. Yn hwylio o Lorpwl bob wythnos. Y mile agerlongau y llinell hon yn ilawn 0 bob cyfleusderm. Saloon, Second Cabin a Steerage am y Piisian Isaf. Am fanylion pella-li ymofyner a Flinn Main and Moatj^omo-y, Livorponl a Bristol nou at H, Hughes, 7, Mark t-row, Amlwch; R. J. Thomas, New .M..rket'p'aeo Blaenau Ffostin- log; H. J Williams, 70. Penybryn. Belheada; W. J. Williams, 7, Market-street, Carnarvon; R R. Sty the. 39, Bangor-stieet, Carnarvon M. Goldie, 'B"gOT; H. J. Williams, Bryn g venith, Caollwyni'rydd M. Iogham, Th Stores, Lla'iber'R; W. Trevor Jones, 5, New street, Pwllheli; O. E. Parry, Slate Merchant, Dolwyddeler., R.S.O.; R. E. Jones, Rose Hill- etreet,Conway; J. R. Jonos.3,Mostyn-crescent, Llandudno, or to R. J. Hughes, Post Office, Rhostrvlan • Gwybodaeth sydd North." GOVIER ROBERTS (CnlRo DOF), 29, UVION-SrRBET, LIVERPOOL. BYDDED i'rrhai By-'n dymuno' cae.l y man- teision soreu wrth groesi y Werydd, yn nghyda'r fares rh<t»f, aufon at Go,ner Roberta ?_r. Dof), yr hK-n a ryd i id?ynt bob gwy- bodaeth angem heidiol dros linellau yr American a'r Canadi.n S,cmor,3. Rho:ldir t .cynau i deithwyr gyda'r oil ager- longau yr Inman, White Ptar, Allan, American, National, ac oreill. Tolir eylw i docynau o'r America. Y prisiau isaf i'r America. Gwnaf fy n o.eu dros y Cymry. Gyda'r stea iers cryfaf sydd yn hwylio. Digon o fwid (It, pob cysur. a diogelwch. Nid yw y swyddfa hoi yn bookso tramorwyr. Digon o waith a oh /flog da vn America. Efe a gyferfydd a'r rhai fydd o dan ei ofal ar eu dyfodiad I Lerpwl, ac a'u rh dd yn ddiogel (y Cymry gyla'u gilydd) ar fwrprl y steflmors. Cyfarwyddyd anfftpkrlig or sic hau arbediad arian ac amser, o'¡ ooflweh "Rrifenn yn gyntaf (enclosed po,tafle jlamp) at (<()M KR ROBERTS (Cymro Dot). Pas-ongsr Age, t, Templars' Hotel, 29, Union-street, Liverpool. D.S.-Y mio ei dy ya belaoth, yn ymyl y Landing Swper, fwely, a brecwasfc, 26 6c. plaut, hancr pris, yn cynwys pob at- tendance. CARTREF 01) OICARTREF T'F, OYMRY AT Y ??HAI SY LIE .VMA;)U SjSE. ?MFn?o. YMUNA HUGH HUGHES, 7, May,. J kat Rnw, Amlwch, hysbysa ei fod of yn Vosi ymfudol yr uo Cwanian or's drop Ilmlynodd. Y u OrnoHwjiiwr penodol dros Ja unda a Qite"hil\r, I rocidi "CLUIIIAD" RHAD A CayxouTuwYCL odan y Llywodraeth. Trwy fod H. Hughes newydd ddychwelyd ar ol teithio miloolrl o SUdiroedd yn Canada ac America. Gall ortrtí to^^ririad cywii am y gwoithfoydd, a'r •jyt'iif.-au ar llooedd goren I fyned er gwellhau eu hnnr.in. Mae dan o ielblon H. Hngtia* yn r wyddogion ar J Mnil Steamers. Ootelir ax> yfa dad pawb ar 811 dy!odiad uiverpoo), litifuner Pant o de- "it I B. H.» eheb- ticket I fyned gyda'r llong yr adof y byd^onr hwy Yb dowie, a'r lie fjoreu yn yllong am y p-ie selaf ar y t ryd. Amg uer Stamp i gael atob yn ol trwy lythvr. 3A HUGH JONES, H;\GE:S, 10, VIWHNfA STREKT, ST. PAUL'S SQUARE, LIVERPOOL. DYMUNA H Uol-TjONES hysbysn y gellir cael pob gwybodaeth yn nghylch yr agerlongau goi eu i wahanol baithau o'r tJyd -America, Canada, Australia, ac hefyd i'r WLADFA UYMKEIG-PATAGONIA. Gellir gohebu ag ef yn Gymr.ieg neu yn Saesneg, a c eir alcbiad gydu throad y post. Cyferty ld y rhai a fydd dan ei ofal ar "n dyfodiad i Lerpivl, a rhydd y Cymry gyd a.'u gilydd yn y rhunau goreu o'r agelllongan. Y mae gan H. J, dy helaelh, mewn man cyfleus, yn ag s i orsaf y rheilfifurdd, ae hefyd i'r Lauding Pob cyfleusdra a chysur. Ei arwyddair of YW-!7wdyau glan ac aity, a phris rhesymol "w fwrd a llety. Cvfarfyddir pawb ar eu dyfodiad i r 'rtf gan H. JONES. a. WILLIAM WILLIAMS (CYMRO PUR), PASSRNGER agent. No. 27. UNION -THEET, LIVERPOOL ADDVMUNA bl,lwsu ei gydaenodl ei fod Aef yn B -okio Vaseengers yJa'r Steamer" goreu ibob pBrth o'r America, am y prisiau isaf. Betyd, ceir poh gwybo&et), m "mser hwyliao Sta'nel", oad obd,'1 Y" (iymraeg neu Sa nea ag ef,1\ sic-ha v tplir y sylw many!;f er caoi ylJeoedd mwyrf "'y"IH''1" tr y Stc amfirs i'r saw' a yrnddirietli ut six gofal i ldo; a chyfarfyddij hwy ar eu dyfodiad i Lerpwl, cr :nwvn oymerytl gofal prioio1 o Lugg:¡gc.-I.ofior y cyfeiris.-l aehod. D.8 Pur Sir Oaerns-rfor* STuAvvb isydd iun HWSIA?''  CROEJ V WERYDD. DYMUNA LEWIS ROnERT8 (sydd 0 h,,an wodi eronBi ?eith-,iu. byebyau y ?!)!t -01 i?b e-???th 7p n?hylob yr ??r?uga-u g?ci ?:?ot)-ani<u Or AmartM. a })? by«bywjry«a » ytr.fuaiaet;. <'r "hanM croill o'r byd. '3e!?': m??' ? ef yn aym:ag cca yn S&ssaeg. DITY :?-.? nu ato By,li yn,yl?rtad y Ihm 6'dd 0 &r e' o? ar ei Bydd I.Pwl, a r.?17 CL?l gyd&,? Lerpwl, a rhydd y (3yi« gyd?'r qily;H yn y 'hmM gc.-a o'r a?ertongan. MM yn S?th c! M t?'di ?yw gaith m ynedd yn ikajsrioa, ag eglur yw od bjuj- yf) oi gymnwjsr ij cyfurlyyddvrr prolftd 'l. D.S.—Mae gan L Roberts Dy htJlaeth « .omfford I.. yn s, t, Stage. Bwyd" dd a gwelyao un" ;>risau rhesymoli Y .,fairiad rdyw 1- LEWI ROBERTS, Passenger A«cnt Temperance Hotel, r_ 2i' '■ •>> T yvfPxi' iWLt'S -PE i4Ykl)YXf &-bTLI.-EL FEMALE, ]n rkly "rreets nn irrajjrularitejj ;]Ions all olstnictious nnd reHeve th. di-? j-ymtom In vr» v( l< ift witUtbt kux. B-?,. 1. lid i?d 9p of all el.cmi"ts. S,.t -?pt?, 4 34 Stam)? by the ?atet' F.T. TOW?E, G4Qumt Hotting!) tin. ?-T? LLINELL Y OULP. I MW ?EWYDDDAIYMFUDWYR. Y mae Cwmni y Llinell u hod wed; wneyd trefniadau i hwylioenhag^rlongauoLERPWL I PORT MADRYN, Pata.;onia, rof y Wiadfa Gymreie. Felly, o hyn ailan, bydd yn hwy us- dod anarferol i bawl) a vmiudant i'r Wlaifa; gan na fydd sisieu iddynt lin o yn un man nes cyrhaedd yno. Telir y sylw manylaf i'r ymfud- wyr ac i'w nwyddau. Bydd yr Agerlong ) GULF OF I'APUA yn hwyiio MebeS < 26. I Ceir y manylion a'r pr:R ond anfon YI1 Gymrl\eg ¡ neu Saemeg at William Nicol & Co., 18,James- street, Liverpool. N IBgafe; Tasmania ORIENT T. I N YN HWYLIO B08 PYTHEFNOB, GYDA R LLYTHYRGODAU. BYDD i'r Llongan canlynol adld Unn- 13 (hin fel y can)?, a Dymoata nn diwrnod yn cidiweildarach, Naplee naw diwrnod yn d liweddarach, gyla llythyrgolau ei Mawrhydi, am ALBANY, ADELAIDE. MELBOURNE a SYDNEY, ga: riff yn Colombo a chymeryd teithwyr am oil borrhladdoead Au«trala«a. Agerlong, Tone. H.P. Dyldiad AUSTRAL 5,524 7,000 Gor 3. OROBA. 5,5,12 7,000 Ger. 17 CUZCO. 3,918 4,000 H"" Gor. 31 LUSITANIA., 3,ö77 4,000 Awst 14 Gall trfithwyr yn gaiael Llundain saith diwr- nod yn ddiweddarach na'r uchod ae yn teithio dros y tir ddal yr agerlong yu Naples. Loading Berth, Tiloury Docks. Yr agerlongau yn mhlith y rhai mwyai a chyflymaf. Bwydydd o'r fath oreu,baths oer a chynos, y goleuni trydanol drwy'r llongan, ac awyrlal irwyadl. Cludiad yn cyawys Diod, Gwely, a chyfleus- derau y caban, 17p I is i 70p. Ni bydd y perchenogioa yn gyfr fol am oediad, g >hiriad, na cholledicn o unrhyw natur a acbosir gan y sefyll neu y cload allan. Managers, F. Green & Co., 13, Fenchurch- avenue, ae Anderson, Anderson, and Co., 5, Fenchurch-avenue, London, E.O. Am delerau i deithwyr ymi/fyrer a'r firm clI. weddaf. nea S'r Goruohwyliwr yn NharDar. fon-W, J. Willi-'Ois, 7, Market street. Yn Dolgellao, R. C. Evans, 1, Minafon. 52 -Qdbl LLINELL GUION AOEILONOAtl LLVTHYR(}T,UT)AWL BEENHINOL A'ft US-OL DiXAErHAU. 0 LERPWL I EFROG NEWTDD BOB SADWRN WISCONSIN. Gor. 4 ALASKA Gor. 11 NEV"D\ Gor. 18 ARIZONA Gor. 25 WYOMING. Awst 1 Galwant yn Queeastowu y ilvi l canlyuol, i dderbya llythyrau a t.heithwyr. Saloon Passage o Lerpwl i ew York, 10p i 25p. an Ilhan a ste"6 \)'\9.ao:. i w York, Boston, x Pliilaflolphia, am bri.niau isel, yr a ffynwysa ddij?onedd o fwyd. Anfonir teithwyr i bob parth o'r Unol DaUstbau a CUanada. Y mae meddy* ac arolyares brofiadol ar fwrdd pob a.ger1uo:. Goruchwylwyr i Gwmo; Llongau New Zealand Agerlongau LJyf-hyrawl Brenhinol y. hwylio i borth laddoed New Zealand ac Aw.st.Mlia. Yiuofyner a Guion a'1\ eyf., 21, Wl\ter.øt,.oet. Lerpw]j neu a WilJiam Jones (Ffestinfab). maeoau Ffestiniog; E,.n Jones, Insurance Age." Morfa Nevin; Hugh Hu gh? 7? 'Ma'?e? It,)w, Amlwch; W. J. Williams, Qu a ry?lt?1, ,v Union. Caernarfon; o?w- E. P-Y' Slate Merchant, Dolvddoleu; Ishmael D?,?i, Lly. Arthur, Llanberis; Owen Jones, Market.square, Llan- rwet; W O. Jones, Auctioneer. Old Bank, CaergybL AMERICAN LINE. UNITED STATES MAIL STEAMERS. LIVERPOOL TO PHILADELPHIA. bvebv ktbdnbsdat. First alaes fullpowered IroD Steamships. Aocomodation for passengers equal to any European Line, Passengers and Goods loaded at Philadelphia on the Wharf of the Penny) vania Railro .d. IIIII SHOBTKST AND BBST BOOTB TO THB WBOT, Apply RICHARDSON, SPENCE, ft Co,, 19 ft 22. Water-street, Liverpool Loon. Aoknts,—W. J. Williams, 7, Market- street, Carnarvon j Evans & Co., Herald Office, Carnarvon I R. G. Roberts, Rock Cottage, Creigiau Mawr,Talysarn; R. Roberts, Bothesda; R. Roberts, Olynllifoa Hotel, Blaenau Ffestin- log; H. J. Williams, 70, Penybryn. Bethesda MEDDTGINIAETH ETFEDDOL. PELE IS AU BEECE AM. 4 E FA cnlloi'dd bo4 ya y. v-th .?y GINI v AD;'1;RU\hyrc1': :ri;h a nYI;Y C. t a ph. Y. y ?yll. "? ya y Pon, peny?3gvnder :;¡:,b:l1 C{I ;:l:u.Y .f:'Ja.h I gadrwyd(l, rliyndod oer, y,ipeldlau 0 bo,th<lr, colli archwa^th at (wyd, bvvda ranadl, holrwymedd, yagyrfl, pbrynod ar V c,.?., ?vv?.g ?ytb, b ,,u ?a 11 1, ,Vy?bry.ilyd, aph^b math o ,dRlroJd 'n" cbryn. adlg, fic., Ac. Rbydd v 1(,.n cyntaf yn i whw "!I"iø nvnyd. Ulioddi* anosaeth daer i bob dyoddefj'dd i roddi pt-awf nr un Blyc^aid o'r Pelenau hyn, a cbydnabyddir hwy yn WEKTH. GINI Y BLWCH. 1 tenywod o bob oedr&n, y mae y ?aleDMl bvn 0 (vertli anmhrisiadwy, ga. fod cbydiR ddognaa yn ".rio y..Itb bob irnavs .hu,, ac yn y.d bob athU. ac v? dwyn (uHi amgylch yr oil sydd V" angen- ,h.idlol W ddylai an f?,r?h f- h.h(ldynt. N;d ce. yr un foudyginfaeth yn gyfavtal a Phelenau Beecbam aID syinud yuiaith u i?by w rwystr neu afrel,leitld,dl':1 yn y c fausoddiad. Ocr: ell eyuimerydyn "nol a'r cybr- wyddiadau sydd yn nglyn a phob blweb, bydd iddynt mewn byr trnser advt-ru pob mcrch « bob oedran i 'wynbad <"» *e«;hvd crvf *nha.hao'. Moe byn wedi ei brofl pan flloerld sydd wedi rhiddi prawf aruynt, ae wedl c »ol y budd a sicrheir drwy eu defnyddio. At gylla. gwan, treullad wedl el ""1JUlI1l\rU, floll anhwylderau yr afuv gweithredanfc fel "Swrn." a cheir fod ychyflilk ddognau yn gwneyd rhyfeddoaau ar y peir- anau pwysicaf yn y ptirianwaitb dynel. Cryfhant yr holl gyfnndrefn gewynol, adferant wedd h^rgolledig y wynebpryd, dygant yn ol awchlymder yt ..rchw&eth. a leffroant I welthgarwcb gyda Ehos-Wkid lechyd. boll ynf aoianyddol y cyfan^oddiid dvnol.FFEITIJUu" yw y rha* hyn a addefit gan Qltedd o bob dosbartb mewn eymde;tb.; ac un dyogeliadaa g,?7!. pruddglwyf a't lleag ydyw, o l ob m^dtiyginiaeth freint- ibol yn y yd ar P-l i, y ae m?yafo werthianf SWYNHELENAU PESWCH BEECHAM F*1 m«ddyglniaeth i Beswch yn gyflredinol, I/iffyg Anadl, Anhawsder I An^dlu, Byrder Anadl, Tyndra a Oirwasgiad a. y Frest, Gwddfwicblaw, &c., y mae y P, enau ?n yn ngbymarol. Hwy yw y 'ha; goreu a gyiiyglwyd i'r cyhoedd erioad, a syuiudant yo fuan lawn yr ymdeimlad 0 d4irwasgiai ac anbawader mewn anadlu sydd bob no. yo amddifadu y claf 0'( gwsg. Bydded i unrhyw r»ddl prawf ar Polenau Pesweb Beech. aw, ac niewn byr amser .jyniamdir y Peswch mwyaf pl)enUS. OoCHRLtAD. -nf,llInnlr ar y yioeldisylwtfodygeir. iaa It Beychaoi's PiUs, ot; ar stamp y Uywod. ra;th ar bob bl,veh he" hynv 9'0 ydynt. Wedi eu par »tol yn jc ar werSh yn fiyf^nwerthol manwertho l .gan c Peri-ii rnc T. Beacham, fferyllwr, St Helens, Lancashire, mewn boxes am 9 £ c, U a Is 9c yr OJh. Ar wc-rfch gan vr boll .^feryllwyr. 11 gworthwyr yn ohob man — D.S, Gyda pob bVcb rhoddir t-vfarsvvodiad llawo A NTIASTHMATIC pOWDER. Medd.nriuh,!th newyda hyiiod pf ASTHMA, lilFFYO ANADL, TYNDRA YN Y FitEST, HEN BESWCH. Ll.WYDDIAXr MEDDTGOL DIGYFFBLYB. Mae hwvv ya Uti o'r rhyfeddaf 7" banes ineddy^iuiaetlu 'irwy tidc-fayddio yr Antias- thmatic Powder, yn 01 y oyfarwyddiadau sydd gyda f)lI,,]. btwcù, oeir e.imwyshad buau a hollo) yrf y cwrs ealewf o'r anhwylderau poena* a pbwryglus nchod. Pan y teimta y dyo(]ùeiy-ld. oi fod ar golli ei atiadl, caiff mui offuith defnyddio yr Antiasthmatic Powder fydd rhyddhad uuioufryrchol. Ycliydig allan o lawor 0 dyst iolaetliau aD fal sydd wedi cael llwyr iachad t rivyaao- TYSTIOLAETHAU. Oddiwrthy Parch D. ROBERTS E.D. Wrexham Hydref 20, 1890. Anwyl Syr — Dymunaf trwy hyn amlygu f nf,hymeradwyaeth i'ch "ANTIASTHMAT16 PONVDF,R, y??di bod y. dra ff.itt?i.1 i iniaru y Bro..hiti, Diffyg A..dl .? fy ?g?,. i g, :a' id:fi yn rihni:rctd;daig, DAVID ROBERTS. Oddiwrth Mr L. ?ARRY, Bootle. October 26, 1890. Mr Owen. Sir,—Please send me another box of your "ANTIASTHMATIC POWDER," I find this first box have used has given me a Voiy great relief, especially at night, causing me to ,ec?p much better. I use the powder every night bef?, ,g,,ig to bed, and I Mn dad to say again that I Jorive a greai. benefit from it. My case is a long standiug one. Greatly obliged, yours respectfully, L. PARRY. I'w gael can bob Druggist uiewn blychau "wilt yr un; neu ar dderbynirid 140 stamps <ddiwrtn y Perchenog, WILLIAM OWEN Chemist, Pwllheli, gents Davios '.vid Co., Penygroes. R.TQnt.:8, Carnarvon. Jenkins, Portmadoo. R. Edwards, Ffestiniog. Bowen. Criccieth. 3174 IJOHN E. DAVIES, TEGID HOUSE COLWYN BAT. Town-crior, Bill.p,)ater, and Distributor un ier the Local Board. Member of the Doited Kingdom Billposterj Association. 503 I No l-OEORGE HIGHLY IŒCO.u.¡ PILE ANO GRAVEL |iHg T N"<fc »l M vHl HIGHLY REUOM- PILLS. MENDED by Med I I Nt '-GEORGE' ,fi\ il"dl Sl ical Men, & Univer Nc <-GEORGE'S jH | J 11 j I 3-GEORGE'S WSktSStB "Py bfid it' igh I PNILo. LS FOR THE! jHHJ?t I ?gR TRE I 3EORGE'S PILE AND GRAVEL PIIuS Yn ddiddadl hon ydyw y Feddyginiaeth fwyaf hynod ya yr 068. GEORGE'S PILE AND GRAVEL PILLS Ydynt erbyn heddyw yn adnabyddais ya mhob gwlad wareiddiedig dan hanJ. GEORGE'S PILE AND GRAVEL PILLS Ydynt wedi en profi a'u certijin yn Faddygi.ni.aeth berffai.th eaei.thiol a dwgel gan amryw o Ddootoriaid a Fferyllwyr Lloegr a'r Amerig. GEORGE'S PILE AND GRAVEL PILLS Y maent yn aughydmarol er symud y Piles ar Gravel, a llnaws o anhwylderan eraili sydd bob amser yn en canlyn, megys GEORGE'S PILE AND GRAVEL PILLS Poen yn y Cefn. Yagafnder yn y Pen, Diffyg.Treuliad, Rhwymedd, Llyngyr MAn, Diffyg Anad Poen yn yr Arenaa. GEORGE'S PILE AND GRAVEL PILLS Foen yn y Lwynan, Surni a Gwynt yn yr Ystumog, Poen dirfawr yn y Coluddion Gwaew, Ctlic, Teimlad o bwvsan yn y cefn, Dwfr Poeth, Dwfr-atali^d, GweMiad yn bwl ac aneglar. GEORGE'S PILE AND GRAVEL PILLS Bnan aymadant sychder a bias annyronnol ar y Genan, Chwydd yn y Cliniaa a'r Traed, Poen yn y Morddwydydd, GEORGE'S 1ILE AND GRAVEL PILLS A syn-udant bob rhwystr o'r Arenaa, yr Afu, a rhedfeydd y dwfr. GEORGE'S PILE AND GRAVEL PILLS A weitbredant fel swyn er symad yr holl boenaa a acbosir gan y Piles a r Gravel. GEORGE'S PILE AND GRAVEL PILLS Dylent gaal en cadw yn wastad wrth law, gan y taedda gymeryd ychydig o honynt ar ymddangosiad cyntaf y dolnriaa hyn i roadi ataliad baan ar ea cynydd GEORGE'S PILE AND GRAVEL PILLS Bydd i'r personau hy ny sydd yn gweithio mewn lleoedd Haitb, ac yn anadlu awyr anmhor, nen yn dilyn galwedigaeth eisteddog, gael fod y Peleni hyn yn an- mhrisiadwy iddynt. GEORGE'S PILE AND GRAVEL PILLS Adferwyd iechyd miloedd drwy y Faddyginiaeth hon a hyny pan ddatgenid gan Feddygon eu bod mewn sefyllfa anobeithiol. GEORGE'S PILE AND GRAVEL PILLS Ar werth mawn blychan, Is lie a 2a ge yr UU, gan bob fferyllydd parchas ynyr hoil fyd. Drwy y Post, Is 4c a 2s 9c yr un, mown stamps. GEORGE'S PILE AND GRAVEL PILLS Gochelwch dwyllwyr! Y mae poblogrwydd digyffalyb y Peleni hyn drwy yr boll fyd wedi temtio rhai personati diegwyddor a thraebwantus i'w befelychn, ac yn ami twyllir y claf i gredu ei fod yn cael Peleni gwirioneddol GEORGE pan nad ydvw ond yn cael rhyw gymysgkdd diweeth A phbryglot yn en lie. Mae enw y Gwnenthurwr wrth bob blwch o'r Peleni gwirioneddol. GEORGES PILE AND GRAVEL PILLS Y mae Perchenog y Peleni hyn wedi derbyn drosddwy fil o Dystiolaethan pwysig o effeithiolrwydd y feddyginiaeth hon, ae ya eu plith mae amryw oddiwrth Feddvgon a Fferyllwyr CO r QU LfOUN L&ROEST RETAIG MANUFACTURED dr IN SCOTLAND GENUINE TWEEDS, RUGS, BLANKITS, FLfflEtS, KNITTIXG YARNS, &c. Cl riAmn [X Patterns-nearly 400 in ber-to select from sent free on application,, L on ALL MY OWN MANUFACTURE. ANY LENGTH CUT. GOODS SENT CARRIAGE PAID. TWBEDS wool. Customers' Wool made into Light Tweeds from Is 2d per yd.; Heavy Tweeds froiv Is Sd per yd.; also Blankets, Flannel, Knitting Yarns, &e. -IMPORTANT NOTE.-All Wool sent for Manufacture into Heavy Tweed, &c., I make from 2-Ply Yarns, This makes the cloth look finer and wear much longer than when done in the ordinary way. Carriage of all Wool paid, and Patterns sent t'(,t Free by ArV^m V/X^nTU TITnmj (?ANU- EILDON MILLS, G?ASHIELS. AND A. COLQUHOUNFACTURER), TWEED MILLS, INNERLEITHEN. Ltter3 to be addressed Galashiels, Wool, to be addressed Innerleithen. Respectable Agents Wanted in all Districts not yet represented. ?c?o<?e?<s?w?o?a-?@?e?$-?o?e??4'??w?<<? ? HECH?!MWBO'RD!WEM'i -¡+ a 0" :;2 Y Cyl Cy .:?l.Lly. neu Syfdlog {Rheumatism—Acute or Chronic), y Drocdwst <33 + ¡¡ 2 (Gout;, y Forddwydwst (Sciatica), y L?y.wt (Lumbago), & Mewn byr amBer" ¡¡, Ij A. c -a r 1di t nu nertllo1. 0.. g- ??H 'LEWI' RHEUMATIC ESSENCE,, ?? i ??SJ Prica 2/? per BotHe. Four in a Cue for 10/ "sl^ n + ??g. +T ? ? y y gw.?d, y. ?l,n, y + + tUd'?itd;llll;o1ch:¡:Wi:o'ifiI" texture* ) Y8:1: }: £. [ + 5? aiijlwftyuyrlianuuhynylleybodolaplahiadaullinyBot.ucynfwyarbeiiia'ynycymaiau, Gan u M'o. A m o S g nminuiihrtifnyii y ewaudydywyCiTaoyTnalau (a herlwu neij ialJu trwrthbrofihyny),pafartiin ¡ s5* + c? 3 l?w d,lisgwyl o(idiwrtl;i? ?j)UY('il Ar.?U?LLANIIL? Gw,,Y?.11" r.y 5 rt ar bryiiiaii. on-J byddai i ddwfr oar. neu gMuar, aeu ymrwbJad atcb yr un dyben.osnad yn well v; "!§■ i na dim a gymliwyaid yn allftv.ol; gnu liyny, bvtidwe.h DLIOETU, ac ?.w i? ariun a'ch ^2o 2 A T^M.2 aiuscrarfcddyKiuiactiiaudiwortli.mcg'ysOt-jw.EU.IJnaint.aoynybUen,andprynwebynddiued, y + LEIVIS RHKUMATIO ESSRNt'K, e. 0. tï:. Yr hon yn ddiddadl yw yr uUlg KBDDVOrlNIAETH sydd eto wcdi ei darganfod, cs^ Ec^ie • ï RHODDWCH CPAWF AIW0> AC AP, H I CHWI VN FUAN. C"SIWCH BOHl YN DDIVMOROI. :.1£g.& @ + ?K" T?F???'*?'?*'?'?Y sst_-i sf-SS1 e g'"?'* s 5 t ^i° ? 3 'a??? =?x'?s?S? K.s?tg $ 1iilfs = i = i: k IB! ♦ ê -v '¡j 0 t: .q; :> >- :r 9 ;s i' ai a y iltiil ?s;;sl°i! s I s I "il s x i i f I ilisli fjlsll + ¡;'g",c I<f.) u. >- I ..JI :z¡" "£Ii3H ;[ + 06:eæ D-< ;w :2:z'cLg: 0 izli I -IOaGIMAiaa NA TIHiLOa HDM.ISI30 .') |'|»| +e0: C,Ioa::u.Jc..?: HS m$ ::Eg:L8;¡<19;3+ e 'IOH<IMA!GQ MA ?aJ.Oa HOMISI30 ,??? e I oJ-o'S" -noa j, ua uiq ouui j 'lOqdyBjA) R-C^q o ui uauj poj i 0 + O 3 î rt g' J1;cJá1:pto ;¡}a; H:11n: \A\q J\{) ..g +- :] .tl;Jnli(!¿Ul ¿.(fun j [ '.J;73 t1JOtt1l).tU'l n8u pptBuXAao PIPa3M qw^IPPO JifMjappoin 'iSMqauA'^ J.vppcu a3 e a 0*5^ J:y-eP<I 4xndi0[0(j otj; 'ni^jwnoK 1\1 JBavpp £ n [oppaj^j J4&J qiOBiujC^ppaj 5 S ? + ? I'lSli -^ino omoa jad g g f ♦ 'SH3XXKI aigYlfllfgA .SIAVai III I@ EiIl]JJAOSQ INVIOOAMll _ao.Q+Q+G+.+e.+e+.+.+.+G. GWELLHEIR yr INFLUENZA. BALM H ORE HOUND :HAYM AN a fedda enw er's 25 mlynedd 0 fod yn Æ. a 'ij Tn a n '8 feddyginiaeth faan at Beswch, Anwyd, a phob .7 B a l c.. rwm math 0 sohwylderau y Freet a'r Ysgytaint. Wrth ei chymeryd, peidia y pesweb, difhoa I I 'IN gull a aflonyddwcb, a sicrheir Cwsg. Gwellheir yr Inftueuza, MR TH3VI\S IB, Ssrtijair, 4H, OaUdjnian R)ad, Lju .»u, a ysrífena Tacb, 9;ed, 1889.-Ar nl dyodaef am wythnosaa oddiwrth beswch caled, eymerais ddwy ddogn o'ch Balui, a chefais ryddhad mawr ac ar ol cymeryd un botelaid, diflanodd y peswch yo Ilwyr Ar werth gan boll werthwyr meddyginiaeth. Pria Is lie, 2s 9c, a 4s 60 y botel I qn a. 1. CONUKEVE -L On the Successful Treatment of CONSUMPTION, Asthma, Chronic Bronchitis, &3., With the New Appendix, containiag 226 Cases of deep interest, with recent letters showing the PERMANENCE OF CURE. Pest F,?,, One Shilline, from t??i Author. COOMBE LODGE. PECKHAM, SE. TO ALL blex wno Wlat, to MarryaDd lire a happy life, full of He.ilth nd Vigour; to those who an READ THIS, shadows of their farmer READ THIS, setTM.? M t boon; oent jOfii '.f WIlROF. ref in e.e¡ope. Aatuess — T!?,, l?ecietary 3 £ irz<ulan Sqar, Sheffield K-tg-day a OOlt card t>BQUlRElJ Female Domestic Servant t frOM7 to 3? yo .rs, btt,n PreePas?agea by steamerto Queensland where they receive highwa^es. O-ly payments 91 for ship ki and fare to depot in London. Farm Labourers, Gardeners, Miners, Quarrymen, and Bra-s- makers receive assisted passages. Married men not to have mor th?n two children. On landing emigrants received into the Govern- mentd'pot free. App,oved persons paying full fare receive land order value ?20,—Appty to theLocal A?eut -H. Hughes, 7, Market row, Amlwch, AUKleey, V?2 I SAFETIES. o6 rn 0 0  ö I'o z 9. EA8TGATE-STREE' CARNARVON, is Sold Agent tor North Wales for th jelebratei RaHgh S feties (as riddou b the Champiou Road Riders), the renowned Star Safeties and other well-kuown makes, &ud supplies single machines at Wholesale Prices for Cash, or on the Monthly Payment 3yatem. Price Lists Free. GWELLHAF LEWYGFBYDD Tap ddyweda! gwollhaa nid wyf yn meddwl yn nnig eu hateliftd sirn dro acyna dychwelyd. Meddyliaf wollhad hol!l. Yr wyf wedi gwneydyranhwyldeboLowyi,'fc/dd Llesmair, nen Masglwyf ya brif &Btndiaeth f7 oe. Gwar, antaf f1 meddygiaiaeth 1 wellhau yr &chosion gwaetba!. did yw yn on rbeswm fod eraill wedi metku, i beidio erbyn y *wellhad ya awr. Anfoner ar unwaith am (\y; Rad o fy meddyginiaeth antf.ieledifl: Bhodder y cyfeiriad yn 11 oost.o di?, chwi roddi prawf arno, a bYddiddoelch'u. CvfaiaL °-? H. G ROOT* ? t?tefgh aadeM, Eu.ton."y,d ) ?9))<!on..? ? r ? rv??? e.?3?.r-?s ? ? ? | Pears' ?o?p  I Bwylaw Gwynion Teg. Prydwedd Glan a Disglaer. Craen lach a Thyner. ViEDDYGINIAETH (JLOUFAWR TJOLLOWAYS piLLS & QINiMENT Y PELENAU A hmant y gvaed, ao a symnda'.t aohwyldirau ar yr AFU, YR YSTUMOG, YR EL WIS NOD, A'R COLUDDKIN. Cryfhnnt a? a;i.fnrant i iechyd gyfaneodfliailau ei ^ilaidd, ac y niatnt 3ru teddyginiaoth as nhrisiadwy werthfawr at bob anhwylder ag y mae merched o boboodnn yn agorea idddynt, i uhria thfawr at bob anrii h7?4(U P,f. h ucbel -ar?,yut. Blant a rhai mewn oed nia gallir rh <!di pris rhy uchel ar;'yut. YR ENAINT. Sydd feddyginiueth anflfaeledig at goesau dolurus, bres'.iau toredig, 1\0 hen ddolariau o bob math, Y mae vn drii otft3ithini at y Gym -lwst (Goat), a'r Ga^ynwst (Rheumatism). .lTT_TCj AmaT thA. NHWyLDEK YFREST, GYDDFAU DOLURUS (Sort Throats), BRONCHITIS PESWCH AXW t! A PHOB MATH 0 AFIECHYDON A THARDDlADAU AB V CROEN, NID OES EI GYDMAR. Gwneuthmedig yn unig yn Sefydliad Thomas Holoway, 78, Now Oxford Street (di 'Vedi, bt 533, Oxtord street), London. Gwerthir mewn blychan niu bottiau am Is lie, 2s w, 4s c Its 22s a 33,1 v.- -in ei\ pm bob fferyllydd drw. vr holl fvd. Prizes Value Over £6000. rRMESM!?EF??!w??S) n!E uwM j-ObbC?utuf?fUt. 810 H T 8 0 P ûrFtlrnONS. I These Competitions will be continued each Month during 1891. There is element of chance in theso competitions, tho winning of a prtzo lijpesdias entirely on the per^ovcranco and trouble takotu -.Ar Y-X I- 03 OOHPSTITXON. FOR GIRLS AND BOYS 16 IiAST BIRTHDAY AND VBDEB. For Competitors who cnrcct and sen(I In the most number Itor t!.(.r respuct.vd age8) of thRtportionot the Sunlight" Soa\> Wrappers comrjcncinf?with "Now for tuo Su.m.ight way of W.^bin^, Ao. PRIZES rach month—60 SHwr Keyless Lever Waif ham I Yutches, value £ 1 49. each. Age 16, 5 to Girls and 5 to Boys (one to each winner). ?15, 5 5 .? „ U M 5 ,5 „ ?..? tI 13, 5 5 H « n „ H12 6 ? 5 „ ? „ ? .?. i1?; I I ???? 5 ? ?  t-!A,-wir> BOX c o r/r petitio ar. OPEN TO ALL AGED 17 LAST BIRTHDAY AND DPWASM. For Competitors ecndintf largest number of Curd Box Tops containing the word iSnxLiGHT," together with tht-Names and Addresses of Iloiiseholclew w io do sot eBB It SukliQHT SOAP. One for cach Card sent in. PRIZES each month-GO Silver Keyless ZtMr Waltliam Watches. value X4 4s. each. 30 WAVCHSS TO LADIES. 30 WATCHES TO GENTLEMEU. List of Winn? .1 each Comtition dveAis?d in the "Penny BIaetMtMt Taper "and Pearson a Weekly thelut Baturday of month following. Printed List of Winners tomuded m receipt of Aa t:sm and id.?p to pay postap. SEND WLX, NAME AND ADPRESS ON POST-CARD FOR RULES TO T.I.! t; ima BROS., Ltd., PORT SUNLIGHT, near BIRKZNHBAD. PICTURES by Miss DOROTHY TENNANT (Mrs. H. M. STANLEY) & W. P. FRXM V-A. Entitled "BRADS OVER TAIM." BiM 24in. by 12im, and "SO CI.EAN." size 17? ?.?' yacHnnte Copies f ?bO"? ci.Mmicf! Works of Art can (untii farther nntiee) be obtain^, L?'ILES OF VO.,T%-ULd POSTAGE PAID (ono °f either), by MBdiM. POSTAGE PAID.M Leykr Bros., Ltd., Port Sunlight. Ww Birkenhe&4 yourFULLN??d Adar?? 'I M8nDB?a<?Wr?t?.?P??n??r???????. I Please mark on outside f -PICTUSMfLl XTEILWNG 0 SYLW PAWB! W XCWYNION Y CLAFX Pa beth yw Asthma ? Anadliad byr.bij »iop a Ilafurus, A oes rbagor nag un math o Asthma Oes, dau-un yn barh"ol a'r Hall yn dyfod yb mlaen ar ade »au Gelwjr y cyntaf yn cDnhnttClI a'r olaf yn periodical. Pa beth sydd yn aohosi Asthma t Culhad, crebychiad, a dirwa-^ia y pibau meinion sydd yn arwain o'r corn gwvnt i'r ysgyfaint. Pa feddyginiaeth sydrl wedi rhoddi esmiy.vth had bunn i aneirif o bersonau a ddyoddefent oddiwrth Asthma, Bronchitis, Peswch, Anwyd Diffyg Anadl, a'r Cry5ni 1— BALSAM Of MONEY TIJDO-R WILLIAMS. j GAN mai Oerfel acAnwydydywd(hreoo Gachos pob clefyd yn mron, diddadl fod miloedd yn myned i'r bedd yn anamserol a eisieu cael meddyginiaeth bwrpaaol a pbryd lawn. Ymaflodd yr anwyd ynwyf mor ddi symwyth a ileidr yn y nos, nes yn rnron rm dad gan beswch yn ddibaid, beo ond ychydig orphwysdra, nes yr oeddwn wedi <ndu f, mod wedi cael fy nal gan y darfodedigaeth aaynngha- ol y p -en dirdymd oedd trwy fy nghyfansoddiad, anfonais am botelaid o BALSAM OF HONEY TUDOR WILLIAMS, a chymcrais tua llouaid llw" aWi ar anwaith eef ychwaneg na'r cyfarwyddyd ondd ar y botel; a chyn pen tri mynyd yr oedd y penwch I wedi peidio iraddau arjghyffrtdin. Cymerais yr oil ogynwysiad y botel, ac erbyn heddyw yr wyf yn galiudiolcli i'r Drefn Fawr, yn nghyda'r wybodaeth am y Feddyginiaeth ddaionus hon, am fy mod ynddyn iaeb.-Ydwyf, yr eiddocb yn hollol iach. Aberdar. Isaac Thomas. DATGANIAD DYMUNOL ARALL 1 "Bum yn ddyoddofydd mawr am nn-mlyn- edd-ar ddeg oddiwrih gaethdra, pesweb. poeri gvae ?, a tbyndra y frest; bum hefyd am bum' mlynedd yn cael nnhawsdtr dirfawr i »ymud o amgylch, t..ial!aswn gyeg.! rjagorwodd i !awr y nos 0'1'1' dydd. Bum o dan ririniaeth fcddy«ol am un-ir lynedd ar ddeg hefyd bum 0 dan driniaeth yn Ystytai Hereford, Buxton, a Southport, ond y cyfan yn ofer. Dywedodd, y meildygon wrthyf na allaswn ddisgwyl gwoll- had, gan fy mod yn 64 mlwydd oed. Ar 01 clywedcymaint o giarad am BALSAM OF HO:\EY TUDOR WILLIAMS, rhoddais braw' arno, ae er fy syndod darfu i'r dogn gyntaf roddi rhyddhad ebtwydd i mi i andlu. Y r oedd poeri y gwaed o'r ysgyfaint yn lleihau. Diflanodd y Cdethdra, fel swyngy- farch, i bedwar gwyn y nefoedd, ac yn mhen yehydig wy'hnosau, drwy ddofnyddiadparhaus o Balsam of Honey Tudor Williams, a iferwyd fi i fy iechyd da arferol. Ystyriwyf hi yn ddy- ledswydd arnaf i anion i chwi y dyetiolaeth hon.— Yr eiddochyndifftiant, Mns Esicrky, 19, Coningsby-stieet, Hereford, Mai 25ain, 1890." MAE MILOEDD 0 BLANT WEDI En HACHUB 0 FARWOLAETH O'r Croup, Brouchitis, a'r Pas, wedi pobpett arall fethu Y fforad i brofi y path ydyw profi drosoch eich huuain. Oil gwnowch, dyna sydd yn fen- digedig: ni chewch eich 8io:ui. D.S.—Gwerthir Balsam of Honey Tudor Williams gan boo Fferyllydd drwy yr holl fyd. Mewn cost rei, Is lie, 2s 9e, non trwy y post yn rhad am Is 3c a Is Perchenog: D. TUDOR WILLIAMS, R.D.S.L., ABERDARE. KY j< F1 :>f LMJE ,-ABINBT WORK- HIGH STKEK-r, l'.AN"l>K. EDWIN JOKES A ddymnna bysbysn boll drigolion Mon ac Arfon fod ginddo Stoc helftpth 0 BOB M ATH 0 DDOLREFN TY, o'r OWNEUT H'OKI AD GOREU, AM Y PRISIAU UVYVAi? RHESYMOL. Cludir y dodrefn am bymtheng milldir yn ddidraul. 4852. iYDI) A'- 'YDDANODD A WELL HEIR AR DAR.WI&Tk GAN \F ■•D^uin Bydredd, Rh wvs N E R V I N E,, (Iyiiu'r At ,L ,J ?, uoswdt'i..u digw. g' m?ym?'thQ?.Xiw f3 ITT V] rff C*T3 lgii dyny pen,»phoeuau j'jJ M iJ?K. giouoHhn Ffery1Jwyr lh\ w Uyoddefaia bocn dvchrynllyd '\111 ddyddiau mown ddaai mewn oanlyuiad i byd\.U mawr. Cyn^hor- wyd fi i crymeryd Nervi.ie Buntor. (JwnaeL-h m Ixv p y* Er fy ti?-?y?! peMioM v !)oeu'yc :d a i: Ar ol hyny cehia y rhyddhad mwyaf dishmt-?y oJd? ",th gur ?,i- Ig?,ilill pen trwy tfymerydyedwar aou bump uyferyn 0 Nervine Bunter ar wmpyn 0 ?r gy.. P. r P?i?'; B.A. (diweddur ynirowd o'r Coleg Newydd, Rbydychain). R. A. HUGHES, (AJjAKCH GWYRFAl) 19 LOWER LLAINWEN TRatva^li, LLANBERIS, PftufciPAL Bih-Posteb, Town-Crier AND DISTRIBUTOR, Bees to inform that he Rents aH the Principal Posting Stations in Llanl)oris a:pd Distric t viz., bout 6 miles around. Special Terms to all onstant patrons. EADE'S PILLS £ADE'S PILLS EADE'S PILLS EADE'S PILLS EADE'S PILLS EADE'S PILLS their p.,ctiotl. All who suffer from Gout's Aheui0utism should iimno- d j :» t 43 Y hare r8Lour8e to EA¡¡: 8 PILLS. Hundreds of Testimonials havo been receivrd from" all sorts ano touditíon9 of men," testify iu to thp. wonderful power these PilLl Lave in ivi relief in thâ very worst cases. Theso PilI. are purely vegetable and porfctly safe in iNSTANTLY RELIEVE AND RAPIDLT I CUKE THE INOHST FORM OF GOUT, RHEUMATISM, RHEUMATIC GOUT, PAINS IN THE HEAD, FACE, AND LIMBS. ùn,1 have the lai-gas recommendation evo gio VèD tany L'dtyiit ilsdicin.i of itscUss, GOUT RHEUM Aiifejvx GOUT RHEUMATISM GOUT RHEUMATISM GOUT RHEUMATISM GOUT RHEUMATISM GOUT RHEUMATISM GOUT RHEUMATISM t vonE FROM PLYMOUTH J 4 Plymouth, J H, Ddb\woogb.rl..)?-.d. l. Jude, January 28th, 1890. u 1;ir, 1 have been subject to Giittt for twonty-five years Previdua to 1867 I suffered witfc ver,V frequent ..tack8 of Gout three or four tiities a year. heard of your Pills oarly I that year and tried them; they tlve me almost inhtant relief fiom pain, and t-e 8wellif,!{ OOJl passed 9 way,Since thon, whomever au attack cames on one small bottle will put me ruiit. The effect of the PiHs is really mlJ.rvl:úu:no!. sup J"e3Siu tho disease ün}y, bu I clen.l'ilF "t of th. system. Yon can nnko whut USd yowi of this.- Yours truly "WILLIAM ALUTT. Mr George E.10. M.Gosw.-U.rmu? LonJou." EADE'S GOUT AND RHEUMATIC PILLS Are sold by nil Chemists, in RottIes Is lid, antt 2s 9d or seni post free for I'ostiil Ordw by tie Proprietor, 5EOEGlu EAD1, 72, Goswell-ro itl, K. J. Ask for, and De &ur yra obtain, KADii'ii COUT AND UHuU UATiC IH,i. EAl)E'S PILLS atbo:lyn Am', .irddan 'o^fa [i hydJ,!u:daitl 'YHnt?Vohr,AdeJaHo,?S7, TMBOBTli Alewn A lean, 1ft 6" 2s 6c, a 5s. I Blant a rkai, Afiach BENGER. Y mwyat Dymunoi, Maethlon, a Thre;diadwy DrFYXIAD OLYTHYR CFFRIXASHOL "Yr wyf yn teimlo y rhaid i mi ysgrifenu attoch i ganmul ticli 'Vjicauru Benubr, callYf y mao wedi bod yn foddion i nchub bywyc baban. Ko woaf eichyniborth bob amso; I yn adnabyddus lie bynajyraf. Dywed y i,ondort Mi-i.'n' Recor,l Y mai /n aros yn yr ystumog pan wrthodir pob mat) Fwydydd ereill. CVFAWVKRTMOL MEWN A 1.4 6 2s 6e, 5s, a 10s, gan .lfo..yIlwyr, ac ereiil, ) ■nhob man CYSM VWERTHOf. DAI CYFAN- VVEiiTKOL. LLEWKLYN PARRL EF I F F U G -'S A N E S YS COSOD ALLAN ECHHYSLONRVVYDD BYWYD Y MEbDWYN A BENDITHION LLW YHVM WRTHODIAD LLEYV ] LW VFO. Gellir cael vr uchod yn awr wedi ei argraphu yn Llyfr, pris tic. Drwy y post 7J. Telerau arferol i Lyfm> rrhwyr, Aivhebion i'w haufon i S.yyddfa'r Ocnedl Cao,rnarion. MODUWVAli FEIODASOL GWERTHIR i MODKWSTAIJ PRIODASO^ I j'r AUR GOf, EU am y PRLSIAI I SELAF yn ■: Els SHOP JOHN HUGHES, Stiyd L!yn, Caernarfon BOHEltTS AC OWEN, JJERCHENOGIOS ASFOivIR CEROVN I FFITIO YN DRWY Y l'UiT. POIINS & BU.NION'S.—A G«ntleu.-a. \U.ny ycar.i tormented with Coma, will he lnppv t,) afford «thera tbe information ty which he btAined 1 heir olU1>lt removal 1'3 IlL short period, without paw er 1nn)\cmence. Send address Of) stamped envelope to S. P WOi1un, Esq. Ware Herts. CELA-i-'lWii..—Ateddyginiaoth sicr Oyro. Gwavoctir y bydd iddi eynLf. Cyrno'r gwrai dd pan y motha pob modaygir: ■ Aeth arall. Gellir ei gymhwyso yn rhwy,id t'i wisgo gyda'r esgidiau tynaf, a rhydd »«llhad gicr mown wythnoa. Nid oes eisieu .ri. MUsedd o ganmoliaethau yn rhad. neu anfonir potel Is am la 2c, gan Ohave and racK8on Chemists, Hereford. Gorueliwyliwr Mr Jones, Fferyllydd. Turf-guare Caernarfon T HE  GREAT FURNITURE 11 EMPORIUM. JM T CO. r 13A, ivioss 8TBEET, LIVERPOOL (WORKS AND WAIIEIIOUSES-114, 116, 1 AND US, BLANDFOP.D-STREET), H Have much pleasure in annouccing to the B public that their STOrK is now replete with w every article suitable to Furnish, from a Cot- H tagt; lo a Mansion, which can b supplied at a M fuw -ithtr for CASli or on OUR /tJ IMPROVED M JJIRE pURCHaSE SYSTEM, VI Which is entirely different to any other. Our !■ terms have been teduced, and are now the ■ lowest ever ottered. N EVERY ARTICLE FOLD GUARANTEED, M And made In our own Workshops. Intending purchasers should gi\-e us a call be- IB fore i.urcha'ing elsewhere, as they will find that we have tho )N LARGEST SELECTION OF FURNITURE ■ IN LIVERPOOL, m Anrllllso our prices are at least 20 per cent. less VI than ordinary Hire :-y.-tom Shops. II Goods supplied to any par* of ENGLAND ot I WALES. jt) (;1101" ivriti for our new Pr.spcct js and Price j Lists. Post free on appl cation, 1 Caution l'lcnso llúW that you arc at T, C MARCUS and CO'S. before purchasing, as in- I stances have ocenrred \vhero pc i-lo have teen a mis-led. S Note.—Oru OSLY Audkess Is ■ T MAUCUS AND CO., THE LARGEST HOUSE FURNISHES I FOR CASH, OR ON TIl HIRE J PURCHASE SYSTEM, I 13 A, IMOSS STREET, TIVERPOOL. CAKOLAU NADOLI Of PKIS r-EIMOG. Gl MAU Y SOI.FFAYDD ctf <ass?liad o raaeuon gyda chyfo iliant, p ntdiai t y Tcnlc f-nlfa lhar,au I ,11 yn awr yn bared, pris "ch yr UP, neu y (diwy run yrghyd mewn am en hardd lia CYDYMAITH Y fOLFFAWYR sef tri o idcuawdau pyda chyfeiliant, yn nodiant y Sol. tTa: pri.. 6ch. Cynwysiad—"Coron gan Dduw" Yr Iesu wrth y Jlyw," "Ar cl yr haf," CHRISTAA fr: l:. Cantawd Kowydd, seiliedig ar Altgori John Bunysn. Itvaeygvaitli hwn wedi ei iirefna ecpytcr ft chorau ienainc, 8C yn eicr o fod yn boblopaidd. Pris y ge r au yn twig, 2g. Y TYMHOKAU E& cantawd o :'odwedd ddiiyr ac addy.<giadol, ya Cynwys amrywiacth mawr o Unawdau a Chyd, anau byrion a difyrus. Mae y derbynia." cyffreOinol mae y rlai hyn wedi ei gael yn batod yn jroti eu bod yn eyfarfod ftg anghan y wlad. A thystiolaeth yffredinol y c«rau ydyw, eu bod yn sicr a ddyfod y pethau mwyaf pobiogaidd yn N(rhymr.i. Y GAUAR- A AETH HEIBIO, S.F. te, H.N. 4c PWY YW HON, S.F. lc. H.N. 4c. Dau eyd?Mi rhagorol i grstad'euacth. Y BACMGEN A'R UHOdVN, (C neu E flat) HYWEL V NIILWR. Dwy Kan yn y ddau nodiant 6ch yr Un. Anto:,wch a-u rcstr o Gareuon, Deuawdaa, i &c, J\fo >nrywhc. h taawr o Guatavdau ar law, o ba rai y mao i-0"s D',<:S CII .v:(jH riOAlv MIL wedi ell r,w.rth". :ù gwo thinnt yn cycydda ¡nharhu3. Cyfeirier ijyda b1-(::it a" yr a'ydwr, H. DAVfKS, Maelor), Rrv'>(*wyp ('ofn. RHHIjod 0 BWYS I FFERMWYR. SEFYDLWYD 80 MLYNEDD. RHODDWCH BRAWF AR BLADURIAU FNW00 \1 OWEN DAVIES  POB PLAOIJK YN WARRANTED. Cy tnabydd r y t'L VOUR1AU Byd-eawog bya I can y rhai svdd w"di e? defnyddio en bod < j x GOREU A'? MATAF! ff ANGHvD?iIAROL AM WASTAD- RW" IDD V TtfMHEREDD A P H.VKHAD Y -IN. Dy!ai Ffertriwyr roddi prawf arnynt, a u profl drcst nt ou bun i n, ac UNWAITH V RHODDIR PCAWF ARNi'NT, DEKNYDDIRHWV BOB AMSER Ar werth gan Tronmoiv^i rs, Masnach->yr, a Goflant: n u oddiwrth yr unig borchenagian, DAYIiiS AND DA VIES, )| LLANIDLOES. 41 fHE Mf.OLAK D COlT;YTIES w ;vTO!l COMPAjNY. OF VYSE STRiiKT, PIRMIiSiOHAM. Writ" tI "ar Manager, Mr A. PEKO? Utt our beautiful new Illiiskrated Gta.j'Jg1:e., c(.ùtallIIlr I wer If.00 unsolicited Teatimooiala ovaf GOO fine Copper-piata e"r,n:f.g. :f Watches Jewpllf-ry, and Electro-plate, sent gratia and put ree rrs I'.piilication to acy part ef Vi. World Gn."TIJ ,<! ?<????? M£::= ¡n' :lLVJl:p.llai i V« crysta [I '1 '?M, 26a. UB1BS VVI V<— ,jV r fine SilVM ?? a/ /I.t c"stIIe gI." high, iy iiaL,he<J "-< <. movemeat -?'   ::gl= SncblLTBB i 'Î\ 7??  I I' #' 1= C}¡eqllel 'f .y.. ür Post t'i, y :j 01'ca Or. "??"?-?<.? ,ii-? ? t' t!' ??1 ??-? ?? ?') ?? ? P'.vMe* ?'' -"?? ?";J ''KRC1!.o< \\v M/i,t &/ p t\. y/M w«chw» Mt'? ''? ?P? ?7/'f?\? edpoettrej ~s*is t<:r?M< '.?ly?.m.Ue!?.. ??M LON?N Ot.FsCH ? SHOW R0.M- rQuU,Kr-R,V r VT' TORIA srRERr E.G. EGYp I I AN 1/- HAIR 1/- ) resto n E R. BUHYJI 'nŒNGIG.- Dyma y Bnrym ?icraf ;f eryfaf o Mtroyw Farym a gyny?ir yn y -?hnad. Cy..rcha fa.a gwynach me?.sMh. a nwy dymunoi iV ar. hwacth nag unrhyw furym arV.l. Gwerthir 1i ttr-,uiar I GwerthLr cf yn Ma?or gan J. H. Witii?,, Square, a W. Jones, 32, Welli? v° NghMrgybi gan John Willi.ilng, 4 ThoC mS street Vn Llancrc yaiedd t> P?entM ?Stteet. ah""ltU 94n Pavid Lewl. Penlan St?e t. .tmT&gfc.iS'i"1 Co" 61, <«- street, Borough, LOAdop. B