Skip to main content
Hide Articles List

5 articles on this Page

Advertising

Advertising
Cite
Share

ufmM trvdaniatth irtW}t,*r h?n tb,-yd j  o .< f ""B^rerRic LIFE I built ) CURATIVE APPLIANCES (a amddiffynir gan freintebsro Brenhiuol). a ryM iachad, rhyddhad ac a rwy-tra uliechyd MR B WEEKS, M.E., (DYFEIIYDD A DREINUEBYDD 14 LIFE lJUT)," a ddymuna byabysu y bydd yn bc,-o-,ol bob dydd yn y QUEENS QAFE. HEOL B.NGOR, CAERNARFON, Hyd dydd Sadwrn, Mehefin 27aiii, 1891 Pob ymgynghorud yn rhad. Dyma'r f riau y gellir gweled Mr "eck-i: — Boreu, o 10 hyd 1; l\ydnuwn,\ ■> ".hyd 5; Hwyt, 6 hyd 8. ro Pamphled newydd, gyda thyst olaethau, darlunan, desgrifiadau, a rhestr y prisma i w cael guny Dvfebydd, neu drwy'r Uythyrdy am geiniog a dimai. Crwp a Bronchitis. L'angefni, Mon, Rhu^fyr nil, 1S00. Anwyl 3-a blesor genyf ddyweyd I fy mod yn pa'h iu i dderbyn fles oddiwrth y "Life Belt" a gef.,is oddiwrthych dlwy fiynedd i Medi diwodclaf, ao b. fyd yr wyf yn dymuno yohwanegu fod fy Ayr w"di caol rhyddhad mawr drwy wisgo y Lung Inyigo-ator gftfwyd oddiwrthych va Mehefin diweddaf. Yr oedd yn dyo Idef yn fawr oddiwrth br n- chitta a'r cr"p, yn cael bron fynyd o lonydd- woh pan fyddai y cwrR arno. Ar ol gwisgo y GWlegys am ddiwrucd te:iulai yn wdl, ao yr j oedd ya alluoz i gvsgu yti esm,,yth._Er y! adeg hono ni dnfodd ond un owra ys ;afn, lei j-gallwch ndychyuiysu y fath gytur yw i ni (,/dd yn gofalu am dano. Ao yr wyf yn neill- duol i ychwanegu diolchgarwoh ralonug ei fleni, yn nghyda'm cydnab/ddiaoth fy bun am y ffafrau a dderbyuiwyd. Bydd i ni oil barhau i ganmol eioli iiyfuisiadau, gan d y- muno i chwi bob llwydd. a dywuniad,l.u goreu y tymhor.—Yd wyf, anwyl t:yr, yr eiddoch yn ddlolchfttf p A GRESTY,  y y Galon, a Pi f?yg Crydcymalau, Gwendid y Galon, a Difiyg Treuliad. 14, Arthur street, Runcorn, sir Gaer, Modi 15, 1890. Anwyl Syr,-Ar ol gwisgo eioh Life Belt a'r offerynau ereill dros ysbaid c flwyddyn, mao yn bleser goftyf eioh hysbyau o'r budd a gefais oddiwrthynt. Mae fy iechyd yn mhob modd y flwyddyn hon yn wall nag o:'a llawer o flynyddoedd, am yr hyn y ttimlaf yn dra diolchgar, Yr wyf wedi gallu rhoi heibio yr offeryn yawydd; ac ni theimlais uvirhyw an- hwylusdod ar ol hyny. Bydd yn dda genyf i chwi wneyd utirhyw ddofnydd a fynoch o byn. —Qorphwysaf, yr ciddoch yn gywir, (Miss) S. Clwyf y Marchogion (Piles), Lumbago, Cramp, I &c., am 40 Mlynedd. 85, Foley street, Wednesbury, Mai 6ed, JS90. Aawyl Syr,—Bu eich "Life Belt" a ddefn- yddiais at gamdreuliad, piles, lumbago, cramp, a chut yn y pen, yn pysur mawr i mi, ac nid wyf yn awr yn dioddef dim oddiwrth fy hen anhwylderau fel y bilm. Yr wyf yn foddlawn I chwi argraphu fy enw. os ewyllysiwch, yn eioh papyrau, gan i'ch "Bait" foa y»gym- wynae ryfeddoli mi, yn enwodig drwy eymud y piles J'P hpllpl, oddiwrth Y bai y dioddofais am lawer o flynyddoedd Gila yn .1I' neu chwe' mis y gwisg I-J y Belt cefais lWyr lonyddwch oddiwrthynt. Nis gallaf ddyweyd y gwerth a'reysur wyf wedi oi ga&i, ac yn y h- wanegol gallaf roddi iy holl syhv i'm galwedig- aeth, yr hyn na ellais wnoyd am amber maith CYD yny. cyn hyny. Yr eiddoch yn gywir, I At Mr Hy. Weeks. SAMUEL SLATER. ODDIWRTH STATIONMASTEB (GORSAF- FEISTR Y NOS), CREWE. Lumbago, Cylchrediad Gwan, &c. 8, Railway street. Church Coptenhall, Crewe, Hydref ^6, 1388. Anwyl Syr,—V n-no YIJ. dda genyf eich hys- bysu fod y Life Bolt" a gyfienwasoch wedi gwneyd cyfnewidiad rhyfeddol i mi yn mhob modd. Pan yr ymgyughorais a chwi yr oe;¡dwn. wedi bed yn ddiüdddydd mawr am dair blyn- edd gan boenau a givrndid yn y cern, coesau, a'r traed, fel nas gallwn bia dd fyned o gwmpas fy nyledewyddau, at'! yr oedd pob symudiod yn boenus i mi. Ond bu i'r "Belt., wella yr oil o'r pethau hyn bron ynddisymwth. Gallaf yn awr fyned o gwmpis cystal ag erioed-yr wyf yn teimlo yn sior La, gallwn wneyd hyn ond trwy eich triniauth, gn fy mod yn aigyhoedd- edig mai y Life Belt" fu ) r schos o'r cyfnew- idiad m iwr hwn. Meddyiiif na ddylai neb ddigaloni hyd nes ym syngbori a chwi, a bydd i mi wneyd yr ell a alla y,1 tay -g ein dyniona'mi cyfeillion ieglurogt.irth eid, Beits, yn enwedig mewn achosion fel yi eiddof fy hun. Ydwj f, yr tiddoch yn ffyddlon, Mr Weeks. W. SHTON. LL YTHYR:Y CIIWANEGOL. Khagtyr 8, 1890. Yr oeddwn wedi gwella a chiyfhau roor dda iel) rhoddais heibi" y lielt i m oddeutu pum mis, ond bu g rforl i mi ei ail v isgo. M »e yn parhau mewn n flwr da, ac yu debyg o wneyd eto. Mewn ffaith, rliaid iddo wneyd, "in na wnaf hebddo y gnuaf yma. Llawer o ddiolch am eich Ilythyr caredig. Cur yn y Pen. Gwendid y Giau. Isel Ysbryd, Gwendid Asttwrn y Cein. Vine Btreet, Q?rryBaDk, Briery Ebrill ? 7,18?l. Anwyl Syr,- Y mae yn dda genyf eich hysbysu fy mod i t'm pennth bach yn gwneyd yn dda wrth ddefnyddio eich < fferynan. Ni albu fy Ilgeneth (er yn bedair oed) gerdfied ond ychvdig gan wenaia iisgwrn y cefn, ao yn mhob path yr oedd ar ol. Ond yn ystod y ddan fis diweddaf, maa ei gwellhad yn rhyfeddol; » pban y gweWs y cyfnewidiad ynddi hi, mynais Belt" i mi fy hun. t wy nas gallwn fwynhau fy mhiydiao gan w y u t < nr yni y pen, gnendid gieut.l, a churiad y galon. Nis gaUwngy?g? y nos. a byddwn n?wn chwy oer, ac yn dyuddef cra't ryddni. f?l n^ii^diwn d??n on^ fny??xytchi?d. twyt? ci?; ond yr w)-f ?.di cylnewid yn h?'oi. ?c mae g?.yf y th(.sym&u cryM i ddi.,?t? i c!??i, a, yn rhodit c.m?tad i chwi ddefnyddio fy Y, yn gywir, Mr Hy. We, ki. (Mrs) SARAH WHILST. 1: mae y "LIFE BELT o wetth arhenig mown a.h'jsion o Gaethder Anadl, By di-ix Anaril, Peswch. Oolliant IJais Quincy. Anwdwst a ')hob anl,wddpr "rail' arydwddf. vFivstaV Y>g.vfaint. Ovcynmlau, Sciatica, Lumb.go, Ditfvsr Creulind COMJ tjtion, Chwyddiadau, Knviiind. Bolrwyme Id. a plioh an- hwylder ar v Cvlla a'r Ymysiraroedd: Anhwylder- | an yr Afa. Pia>.< t"8, fir fel, AHectiyd Bngl.t; ac j anhwylderau >"e; yr :I-wl"õ Vi"wiad y Gïau. Neurulcfia, Hv^oria, Ep'^fl?>t'C Kits, G, -neid Gieuol, St Vitus' l' ;ncp, Ftrlys, Piles, Byddavd II. Ai hwvlderao yr Yrm-nydd a r Sp!natCotd,a)!.twerffur{r.ra)toAnech;'). ) HENRY WEEKS, UNIG BEKCMlCXOn Y "MFE LKLT, 5 TIB B PARK, EOOHDALE AC AM ".CllVDIG AMSKR YN R Q U F P, N CP n 'GOR. i STBEET, CAEBKALi''JN. i ) IlSSRS W. DE IV & SON, ) COUiNTY OF ANGLESEY. PARISH OF LLASBABO. SALE OF VALUABLE FREEHOLD I MESSRS 'w. DFAV AND SON will I 1 offer f )r Sale by Public -luction, at the Town Hall, Llangefni, ■ n Thar-d iy,June 2.1th, 1891, commencing at two o'cl ck in the afternoon, the following valuable FREEHOLD FARMS. All situate in the above parhb, and which now form a prrtion of the BAt.OX HILL ESTATE. A. r., Po Lots 1 and 2, Fferam Isaf, in the occupation of Mrs Gwen Owen, as yearly tenant 240 1 29 Lot 3, Tyddyn B* h, in tho occnpation of Mr Griffith Evans, as yearly tenant j6 3 11 Lots 4 and 5, Fferam Gyd (part of) in the occupation of Mr Wm. e. \;n, as yearly tenant •• 183 0 37 Lots 6, 7, and 8, Llannol, in the occupation of Mr Owen Jones, as yearly tenant ISO 1 2 Lot 9, T.y'n-v-Rhos, in the occupation of Mr James Jones, as yearly tenant .• 9ii 0 3:1 Lot 10, Fferam Gyd (put of) in the occupation of Mr WIlliam Owen, as yearly tenant 101 1 12 Lot 11, Glan in the occupation of Mr Tho. J. nes Thomas, as yearly tenant 169 3 13 Lot 12, Ty'n Llan (part of GlaniN?gors), in the occupation of Mr Thomas Jones Thcmas, as yearly tenant 0 0 30 Lot 13 and 14, Lhvyn yr Arth (part of) in the occupation of Mr Hugh Wiiliams, a3 yearly tenant 207 1 26 Lot 15,Clwmmwr and part of Ty newydd, in the joint occupation of Mrs Ellen Thomas and William Owen, as yearly tenants 98 2 17 Lots 16 and 17, Fferam Uchaf (parts of) in the occupation of Mr John Jones, as yearly tenant 162 1 14 Lot 18, Ty Ne ydd and Llwyn yr Arth, (part of) in the occ:-pa- I tion of Mr William Owen and Mr Hugh Williams, as yearly tenants 16 1 39 Lot 19, Llwyn yr Arth (part of) and Fferam Uchaf (part of) in the joint occcupations of Mr Hugh WilliamB and Mr John Jones as yearly tenants 51 1 4 1534 1 32 I NOTE.-In the first instance the following batches of Lots will be (?ftered in on" viz.: Lots I aud 2, Lat? 4, 5, an,l 10, Lots 6, 7: 8, Lots 13 and 14, and Lots 16 and 17. P>ans, particulars, and onditons of sale may be obtainod of Messrs R. 8. Taylor, Son, and Humbert, 4, Field Court, Gray's Inn, London; at the Auctioneers' Institute, Chancery-lane, l.ondoa; of Mr W. M. Preston, Estate Offices, Baron Hill, feau- waris or of the Auctioneers, Wellfie Id Bangor. 5451. COUNTY OF ANGLESEY SALE OF VALUABLE FREEHOLD FARMS AND TENEMENTS. MESSRS W. DEW AND SON will offer i''j L for Sale by Public A tiction, at the Town Hall, Llangefni, on Thursday, June 25th, 1891, at three o'cleck in tho afternoon (or imme- diately altar the saio of a portion of the Baron Hill Estate), tne following valuable FREE- HOLD FARMS and TiiNEMHINTS, viz: PARISH OF LLAISTOEFiVI. A. B. r. Lot 1, Gylcbed VCla' and part of Gylched, in the occupation of Mr William Williams, as yearly te iant 28 2 23 Lot 2, Rhos Ucha', in the occupation of Mr Wm. Williams as yearly tenant 10 1 29 Lot 3, Penterfyn, in the occupation of Mr William Wiliiams, as yearly tenant 11 3 5 PARISH OF LLANGOED. lot 4, Trosymarian Windmill, and part (If Trosymarian, alias Fe!in-y- gwynt, in the occapation of Mr Owen Joqgs, as yearly tenant.. 7 2 29 j PARISHES OF L -L ANFI- HANGEFTY'N- SILWY AND LLANGOED, Lot 5, Pe' tnaen (part of) and Trosy- marian (part of) 37 2 31 PARISHES OF LLANDDONA AND LL&Nf'IHANGEL-TY'N SILWY. Lot 6, Pen'iallt (part of) and Hirlwm, in Lease .61 2 13 Lot 7, Building Site, Part of Peu'rallt, in Lease 110 Lot 8, Hafodwen (part of) in the occupation of Mr Wm. Davies, as yearly teuant.22 3 6 Lot 9, Hafodwen (part of) in the occupation of Mr William Owen, as yearly tenant 2 3 32 184 2 38 Plans, Paiticulars, and Conditions of Sale may be obtained of Messrs R. S. Taylor, Son, and Humbert, 4, Field Court, Gray's Inn, London; at the Auctioneers' Institute, Chan- cery Lane, London; or of the Auctioneers, Wellfield, Bangor. ll/R J. G. JONES. SALE OF VALUABLE LICENSED PREMISES. IMPORTANT TO CAPITALISTS, 6RLWERS A.ND OTHERS. Mh J.G. JONEShns received instructions 1. to Sell by Public Auction at the Castle Hotel, Carnarvon, on Saturday, the 4th day of July, 1891, at 3 o'clock in the afternoon (subject to conditions to be then and there produced), all that fully licensed Public House and Premises, including the Stables at the rear, known as the KING'S HEAD INN, situate in the town and county of Carnarvon. These premises are'well situated, being blose to the nnin entrance to Carnarvon Castle; they have a largo frontage, good Bar and Bagattlle Room, aud ciUbling accommodation fOr 20 Horses. For further particulars apply to John H. Roberts, Esq., solicitor; Men-os Hugh Jones & Co., soliaUora; or to the Auctioneer, all of Carnarvon. WSSRS J. THOMAS & SOlV. Drwy Orohymyn y Tirwy itlai. PLWYF LLANWND*, SIR GAERNAR- FON. ARWERTHIVNT PWYSIG AR FFERM A THIR RHYTW-DDALIADOr. GWERTHFAWR. YMAE JIRI J THOMAS A'l FAB wedi derbyn cyfarwydiiadau i werchu ar Auction yn gytioeddus, yn ymart, 9, Cattle square, Caernarfon, ddydd S dwin, Mchefin 27, 1891, am bcdwar o'r gloch yn y prydnawn, yn unol a'r Telerau a nodir ar y pryd, yr holl Fferm a Thir Rhydd-ddali dol adnabyddus fel Tyddyn Whiekin, yn agos i Rhstryfan a Chwarel Alexindra (Corsybrvniau). yn mhluyf Llanwnda, yn Inn yn caol ei ddal gan Mr Robert, price Jones. Y mae y tir yn bump a ohwarrer o aceri. V mae yna dy, a'r tai allan aiferol. lellir gweled Planiau, Ilan) lion, ac Amodau yr Arwerthiatt, unrhyw adeg i fyny i ddydd. iad yr Arwerthiant, yn Bwyd ifa ilri Turner ac Allanson, eyfieithwyr, 34, Castle squaie, Caerrarfon; a geilir cael hysbysrwydd p llaeh g. n Mr W. P. P itchard, tilandwr, Clwtybont; neu yr Arwerthwyr, Caernarvon. W-AN TED, CAPITALISTS,ADRICUL V TURISTS AND OTHERS iN''ANADA. -Free Grants of 100 to 2(-0 Acres of Land are given by the Canadhm Government. Bonus s granted to Settlers. Reports (f the British ?engiit Farmers' Delegates, 1890, ,nd other newly issued illustrated and authentic pamphlets, maps, and full information respect- ing Manitoba, or any other part of Canada—ita resources, trade, demand for labour, wages I paid, &-c.supplied free. TUB CANADIAN GOVERNMENT OFFICES, 15, WATER-STREET, LIVERPOOL. 1 MESSRS IV. DEW <FC .SON. T-7-F OUNTY OF CARNARVON. ) PART OF THE CRAIGYDON ESTATE. IN THE PARISHES OF LLANAEL- I HAIARN AND PISTYLL. MESSRS W. DEW & SON ""V been 1 in-tru?? d to offer for Sale by Public Aue ion at tho Spo tsmvi Hotel, Carnarvon, on Saturday, Juno ith, 1891, at two o'cLck in the afternoon the following Valuable FREEHOLD PROPERTIES, VIZ.: IN THE PARISH OF LLANAELHAIARN LOT FARM TENANT ACREAGE. A. R. P. 1 Kant Bach Mr Robert Jon 41 3 32 2 Caer Hafodty Mr William Jones 44 1 1 3 Sychnant (Part of) Messrs John Thomas and George Farren 30 2 34 4 Ditto ditto 500 5 to 10 Buil 'ing p'ots (Syihnant parts of) Mr John Thotnas 62 5 11 Hendre Fawr Mr Riehard Evans 106 3 13 12 Cwm (oart of) M- Hugh Williams 136 1 20 13 Tynygors Mr John Huzhs 8 0 22 14 S. chnant (part of) Mr JohnThomas 7 3 24 15 Llainiau Hirion Mr Wm. Roberta 15 3 7 16 Sychnant (part of) aud Cwm (part of) Messrs John Thama- and Hugh Williams 0 1 27 17 Llw.nyprio Isaf Mr Grifith Jones 435 18 Llwynyprie Ullhaf Mr H. Thomas 17 0 25 19 Tynewydd Mr David Jones 8 2 10 20 Tanybwleh Mr Robert Roberta 430 21 Nantycwm Mr Richard Evans 117 3 18 IN THE PARISH OF PISTYLL. 22 Tycanol Mr John Griffiths 104 3 17 Total Area A661320 Plans Pa-ticulars, and Conditions of Sale may be obtained of Messrs R. S. Taylor, Son And Humbert. 4, Field Court, Gray's Inn, L'ndoa, W.C.; at the Auctioneers'Institute, Chancery Lane, London; of Mr Richard Evans, Hendrefawr, Llanaflbaiarn, Chwilog; or at the Auctioneers, Wellfield, Bangor. 31 R E. H. 0 WEN. MON. ETIFEODIAETH "BODIORWERTH," PLWYF NIWBWRCH. GWERTHIR AR AUCTION GAN ?R E. HUGH OWEN, drwy orcbymyn A anweinyddwyr y diweddar Capt. Jones, yn y Whits Lion Hotel, Niwbwrcb, ddydd Mawrth, Mehefin y 30\in, 1891, am ddau o'r gloch prydnawn, ac yn ddarostyng edig i'r amodau o wneir yn hysbys ar y YprR yd, EIDDO RHYDD-DDALIADOL AI GANLYN:- MESUR. LOT. DESGRIFIAD. A. R. P 1. Oae Ftynon Fran 3 3 5 2. Cae Helyg, yn nghyda'r ty a r Adeilhdau 3 1 25 3. Llain y Ffyoon 2 1 8 4. Cae Crwn 1 1 22 6. Pare 1 2 3 6. Cae Main 2 1 28 7. Cae Pentref Bach 2 3 34 8. Cae Cefo Mawr ..537 9. Waen Cefn Mawr 2 0 37 10. Y Rabbit.WarreD,yn ngbyda'r Adeiladau cysylltiedig 50 0 .0 11. Shop Cie Ci wn," yn ngbyd a'r Warehouse, y Lladd- dy, a'r Ardd J 12. Amdd-dy yn Giasgoed ter- ) race j 13. Eto Eto 14. Eto Eto Am rigor fanylion ymc?fvner a Me?tri J. Rice Roberts a Laurie, cyfreithwyr, Llan- I gefol, neu ynte a Mr E. Hugh Owen, ar- WStthffr a phrisiwr ryffredinol, Heol y Boot, Caernarfon. Ar derfyn y Sale, fe warthir 00 o Fatian yn lotian, befyd Dog Cart d'cfuyddiol. TO BE SOLD BY A COTION Br lyf R E. H. OWEN on Tuesday, the 30th day of June, 1891, at 3 o'clock p m., at the White Lion Hotel, Newborough, Anglesey, the Farm and Lands oaned Cerrigmawr, situate in the parish of S'ewborough, Anglesay, 'I containing i 6a 2r 7p o thereabouts. Further particulars apply to the Auctioneer, Br'dge street, Carnarvon, -I MR W. U. 0???. SIR GAERNARFON. I EIDDO RHYDD DDALIAuOL AC I ANEDDAUCYFLEUS A DETHOLEDIG. Yn nghylch cant a deuddeg ar hugain o aceri, gyda Phreswylfeydd gwahanedig, mewn Llanerchau Coediog a phrydferth, Adeiladau Amaethyddol, Llyn ardderchog, Coedwig- oedd, Gerddi, ic., ofewn ychydig filldiroedd i dref Caernarfon. Middiant buan. MAE MR W. H. OWEN wedi ei awdnr- Lf. dodi i Werthu ar Auction yn y Royal Sportsman Hotel, Taernatfon, ddydd Sadwrn, Gorph. 4ydd, 1891, am 2 o'r gloch yn y pryd- nawn, yr Etifeddiaeihau dymunol uchod, adna- byddus fel PANT AFON A TAN DINAS, y blaenaf yn mhlwyf Llatirug, YI1 cynwys 105% 2r 3p, a'r olaf yn mhlwyf Llandwrog, yn cyn- wys 25a 3r 7p. Cynygir y meddiannau hyn yn gyntaf yn ddwy o Lotiau gwahanol, ac os heb eu gwerthu felly, yna mewn lotiau amrywiol fel y dangosir ar y phniau. Mae LID DO LLANRUG (yr hwn a osodir i fyny yn gyntaf mewn un Lot) yn bur tyfien-, gwaith hinner awr o gerdded 0 ddwy o orsafoedd y rheilffordd ar linell Llanbelis, ae yn cynwys tri o Aneddau neillduol a rhagorol adnabyddus fel PANT AFON, HAFuD, A PANT IFAN, gydag adeiladau a chyfleusderau Ffarmwrol, Ystablau, ac adieladau ereill, mewn agos- rwydd cyfleus, Maeaydd helaeth o Hen Dir. oedd Pori, Tir Aredig, a Gwaenydd, a Thir Gosod (y rhai y gellid eu gwerthu heb effeithio dim ar ueilldnedd a golyg'eyd l yr Aneddau a'r Maesydd cyfagos) we li eu prydferthu a Choed- wigoedd wedi tyfu i'w llawn faint, a Hen Goed, Llyn prydferth (yn cael ei amgylchu yn gwbl gan y meddianau) yn rhoddi cyfleusdra digonol i blesera mewn Cwoh, Pysgota, &e." Perllanoedd, Gerddi, Nythfrain (Rookeries), Tiroedd i Ymblesera ynddynt, a Lleiniau Addurniadol. Mae y prif anedd-dy, &c., "Pant Afon," yn me du ar ffordd gorbyd deniadol, tra y mae y Rolygfeyid o holl rana, o'r etifeddiaeth o'r fath fwyaf dymunol. CYNWYS A EIDDO L* ANDWROG (yr hwu a gynygir yn gyntaf mewn un Lot) Dy Anedd cysurus, gydag Adeiladau allan, Gerddi, Tir Ar, Gweirglodd, a Choed-dir, yn gwynebu Bau Caernarfon-yn ymyl y Pentref a adeiladwyd fel model, ac o fewn tair milldir o orsaf Llanwnda. Ynddiddadl, y mae dyfodol addawol i'reiddo hwn, gan fod yr holl ardal yn cynyddu bob blwyddyn mown gwerth a phcblogrwydd, ar gyfrif y Bau a-dderehoa;, yr hinsawdd dym- herus, gydag ardderchogrwydd y golygfeydd fel hyn yn eyfuno manteision neillduol i ddwyn all,n ynlluniau arbenig mewn adeiladau, clai yn ymvl, a hefyd digon o ddwfr da. Gellir cael planiau a manylion, yo nghyda amodau yr Aiwerthfa, gan y Meistriaid R. D. Williams a Hughes, cyfreithwyr, Caernarfon Mr W. H. Owen, Arweithwr a Fhrisydd, Caernarfon neu gan y Meistri BURTON, YBATES, HART, AND BUFLTON, Cyfreithwyr, 87, Lincoln's Inn Fields, London, W.C. T)HYBUDD CYHOEDDUS I BAWB J-? sydd mewn aagen TitM a?rywiaatho! at lawr Lobbies, Halls, Ae. Hefyd, Glazed, Printed ac Enamelled at Aehvvdyd i, Gratian, Ffenestri Gwaliau, a Shiopau C:gyddion. Mae gan W. 0. DANIEL, 12, CRESCENT, UPPER BANUOR yr Yetorfa fwyaf Amrywiaethol a Rhad yn Mon ac Arfon i ddewis allan o honi. Y Patrymau a'r Prisiau i'w cael ar gais. Caiff pob archeb sylw prydlawn. I Gellir eu cael yn ddidraul i unrhyw Orsaf ) Rheilffordd. Hefyd, ymgymerir a'u gosod i lawr. Pob maintioli o Boxes Flowers i'w cael befyd. AiR JOliN FRITC11J > D BANGOR. IMPORTANT TO PARTIES FURNISHING. HOTEL KEEPERS, AND OIHERS. I R J. PRITCHARD is instructed to I Sell by Public Auction, on < he Premises, ( The Railway Hotel, Bangor, on Tuesday and I Wednesday, Jane > 30rh and July 1st, 1891, commencing each day at 11 o'c\ok most punctually, tbe whole of the excellent House- I hold Furniture, briefly enumerated, com- prising a haudso ne Rosewood Cheffonier with plate glass back and panels and marble slab, mahogany Dining Tables, mahogauy single alld easy Chairs and Couches, uphol- stered in tair and ill imeri.ancle th, mahogany Sideboards, mahogany Card ölJd FJncy Tables, Pier Glasses, and Overmantels, Oleographs and Engravings, Water Colour Drawings, Oil Paintiage, handsome walnut Drawing Room Suites upholstered in green damask and in green velvet, Walnut Davenport, a sweet toned Cottage Pianoforte in Rosewood Cae, by Chappell and Co., Music Stool, Music Canter- bury, Iron and Brass Fenders and Fire Sets, Brussels Tapestry and Kidderminster Carpets, a capital Billiard Table, by Burroughs and Watts, with Gas Fittings, Marking Board-, Balls, Rests, ti., complete Oak Cupboard, Smokino; Chairs, six old Oak Chairs, with high backs, Iron and Bra's Half-tester and French Bedsteads with Palliasses, wool, hair, and flock Mattresses, prime feather Bads, mahogany stained and painted Chests of Drawers, mahogany and oak Washstands and Toilet Tables, Towel Rails, cane seated Chairs, Toilet Ware, Blankets, Bed!and Table Linen, Superior Plated Goods, Cutlery, Dinner, Tea and Dessert Services, Spirit Kegs with Brass T ps, Wood Spirit Casks, Pewter Measures, Glass Services, Barometers, Clocks and Timepieces, Kitchen Chairs and Tables, Culinary Ureusils, Scales and Weights, Meat Safe, F)ag Poles, a capital CnaffCtitter, new Hand Cart, Wheel Barrow, Salting Trough, Step Ladder, Ironing Stove, Cisterns, Two Wheel Car, Stack of Bay (now being in a field near the Antelope Inn), and other effects too numerous to mention. On view Monday, June 29, from 1 p.m. to 4 p.m. Detailed catalogues may be obtained a week prior to the Sale, at any of the principal Hottls in the neighbourhood, on too Pre nises, oUf the Auctioneer, Bodhyfryd, Bangor. PUBLIC NOTICES.. ANGLESEY TRINITY QUARTER SESSIONS. NOTICE IS HEREBY GIVEN, THAT the next General Quarter 86asions X of the Peace for this County will be holden in the County Hall, at Beaumaris, in and for the said county, on Wednesday, the first day of July, 1891, when the Court will open. at half past Ten o'clock in the morning precisely. The charge to the grand jury will then be delivered by the chairman, aud the court will thereupon proceedwith the C, iminal and Civil Business. The clerks to the justices of the several divisions are requested to transmit to me, to my office at Beaumaris, seven days before the sessions, all depositions, returns ot fines, con- victions, and recognisances, which shall have beeu there taken, together with instructions for indictments. JOHN LLOYD GRIFFITH, Clerk of the Peace. Beaumaris, 9th June, 1891. YMDDIHEURAD. r. AN fy mod wedi myoegi a Iledaenu ',7 gosodiadau enllibus ac anwireddus am Miss Eliz tbeth Jones, Wern Bach, Bethel, yr wyf trwy hynyma yn tynu y cwbl yn ol, a phob awgrymiad arall yn erbyn ei chymeriad, ac yr wyf yn gwneyd ymddiheurad i chwi am y boen a'r tfwol a achoswyd i chwi trwy hyn. I gadarnhau fy ym (vybyddiaeth o'r boen a roddais i chwi, yr ydwyf yn cytnno i dalu y swm o 2o 2s at unihyw amcin elusenol a ddewisoch yn nghvd a'r treuliau. JANE GRIFFITH, 5510 Park y Wern, Bethel. THE INFECTIOUS DISEASE (PRE. VENTION) MJT, 1890. NOTICE. BETHESDA IMPROVEMENT COM- MISSIONERS. NOTICE IS HEREBY GIVEN that at a Meeting of the Urban Sanitary Aathority for thfc District of Bethesda, held in conformity with the provisions of Section 3 of the Iofectioos Disease (Prevention) Act, 1890, on the 23rd day of May, 1891, a Resolution was passed in pursuance of the sa:d section adopting the said Infectious Disease (Prevention) Art, 1890, in the District of the said Sanitary Authority; and Notice is hereby further given that snch Resolution will come into operation in the said District on the 1st day of August next. Dated 18th Jane, 1891, (Signed) ROB. BENJAMI.N" EVANS, Clwrk. THE PUBLIC HEALTEI ACTS AMENDMENT ACT, 1890. BETHESDA IMPROVEMENT COM- MISSIONERS. NOTICE IS HEREBY GIVEN, that at a Meeting of the Bethesda Improve- ment Commissioners being the Local Authority for the Urban Sanitary District of Bathesda, in the County of Carnarvon, held ,in conformity with the provisions of Section 3 of the Public Ho4ith ActC Amend- ment Act, 1890, on the 23rd day of May, 1891, a Resolution was fussed in pursuance of the said section, adopting Part III of the said Public Health Acts Amendment Act, 1890, in the District of the said Local Authority and Notice is Hereby further giveD, that such Resolution will come into operation in the faid District on the 1st day of August next. Dated this 18th day of June, 1891, ROB. BENJAMIN EVANS, 5511 Clerk. DYMTTNIR ar i ddyledwyr y diweddar Mr DThomas HugheB, Braicumelyn, Bethesda, dalu y symiau dyledus i'r Estate i Mrs Hughes yn ei phreswylfod, Penygraig, Braichmelyn, ar neu cyn y 29ain o Mheftn cyfisol, ar ol pa ddyddiad y bydd yn troaglwyddo ei llyfrau i'w chyfieithwyr, ELLIS. ? ? JONES & ELLIS. Bethesda, Meh. 11, 1891. 5486 HENRY LAURANCES IMPROVED SPECTACLES- Y mae y Gwydr-ddrychau uchod wedi profi yn fendithiol i filoedd, ac argymtellir hwy gan rif feddygwyr polygon fel 0 r gwerth mwyaf 1 rai a Hygaid gweiniaid nea aamharedig. CRYNODEB 0 RAI O'R TYSTYSOUTFAU- O. Wynne Griffith, Ysw, L.R.C.P..M.R.C S., The Highlands, Pwllheli, a ysgrifena" Y mae'n bleser mawr genyf ddwyn tystiolaeth o ragoroldeb eich Gwydr-ddrychau, a bydd i mi eu eymholt i gyfeillion allent fod mewn angen am wydrau." T. Eyton Jones, Ysw., M.D., F.R.C.S. (Edin.), Grosvenor Lodge, Wrexham, a yegrif- ena:—" Cynoithwyant yr olwg heb effeithio y llygald, pa mor hir bynag y gwisgir hwy. Y mae'r gwydrau'n glir, a cha y sawl fyddo ar o euhangen fudd oddiwrthynt. OANNOEDD 0 DYSTIOLAETHAU CTTFELVB Wedi ?u d?'byn oddiwrth Feddygon, Cleng, wyr, '0 eraill eawsant fudd o'n gwisgo. wy?h estr i'w chael ond anfon am dani at DAVID PARRY, JEWELLER & OPTICIAN, 18, PALAUE-ST., CAER A.RFON Gan yr hwn y gwerthir 7 Gwydrau byn. D.R.—Y ma-pob Speetol wdi ei stampio "H.L.heb yr hyu nid yw eiddo Laurance. PRIODASOL-— Bvdd vn dda gpn Ferch Ieuanc, tua 30 mlwydd oed, 0 gymerial dilyohwin, oebu 0 barth i Briodas. Mae ganddi brofiad helaeth mewn amaethdy, &-a. Gellir rhoddi p b yniddiried yn nilysrwydd yr hysbysiad hwn.—Cyfeirier yn y lIe cyntaf fel hyn, Alpha, Rhif 6508, swyddfa'rGenedl, Caer- narfon. mil HI 85 UlSili WEDI .O'OD, Y matelr Tywydd Hafaidd a dymunol wedi crcu prysurdeb an- arferol yn y Nelson Emporium, CAERNARFON Y mwelodd tyrfaoedd mawrioii a'r Masnachdy uchod ddydd Sadwrn dnveddaf, ac yr oedd pavvb ya rhvfeddu at faintioli ac ardderchogrwydd y Sloe ysblenydd nes eu derm i brynu, ac i waeddi O' N Ii BYDDAI'N HA.F 0 HO.' Bydd Paratoadau Mawrion»yn cael eu gwneyd yr Wythnos Hon, a bydd pawb ijr eu lieiilll wrth alw eto DYDD SADWRN NESAF. E R ~~STC R~HA U SIWTIAU EWYDDION HETIAU Wf EW YD DION DRESSES ■■ EWYDDJON MANTLE ■! EWYDDION JACKETS tM EWYDDION PARASOLS EWYDDION MENYG ■■ EWYDDION SCARFS EWY DDIO N CRYSAU I W EWYDDION COLLERI mmm EWYDDION COFIWCH PIIF FASNACHDY GOOLEDD CYlU, MORRIS a DA VIES, Pet-cheiiogion, TE MAZAWATTEE. j. Gwerthir 10,000,000 packets bob blwytldvii TE MAZAWATTEE. TGwerthir 10,000.000 pacetks bob blwyddyn. TE MAZA W ATTEE. 1 Gwerthir 10,000,000 packets bob blwyddyn. TE MAZAWATTEE. t Gwerthir 10,000,000 packets bob blwyddyn. ¡ TE MAZAWATTEE. TGwerthir 10,000,000 packets j bob blwyddyn. TE MAZAWATTEE. j Gwerthir 10,000,000 c kets hob blwyddyn. ORUCHWYLWSft ARBENIG Carnarvon Teas, L-owiti Hon?or Thos Lewb & Co Ho)yhead ? Thos Lewis & Co. Amlwch Thos. Lewis & Co. Llanerchymedd Thos. Lewis & OD, UM?fnt The ?ewis & Co. Pentraetb • Thos. Lewis & C., Bethel Thos. Lewis & Co. Bodedern Thos, Lewis & Co. Pwllheli Thos. Lewis & Co. Ponmaenmawr™. Thos. Lewis & r", BettWBycoed <• R. Rowlinson, Llya Carao. Colwyn Bay t. Roberts, Uxbridgq Housc Abergele J. W. Ellis, Market-street, Rhyl. Jones & Son, At bey street Denbigh W. Clwyd Pierce. Mold •• Humphrey Lewis,High-street R'sthin E. Hughes, St, Peters Houfe Wrexham H.AT.Jonee. Llandudno Stephen Dunphy Centra) Stores. Barmouth Edward Williams, 3, Belle Vile Arcade. Dorwen J. Parry. Bala J. Parry. Dolgelley Richard Mills. Towyn R. J, Roberts, Aberctevey Williats Jenes, Machynlleth J. M. Breeze, Uovey Vie*. Bortb A. L. Lewis, London aoutit,. Aberyetwifch Thos. Griffith, The Lion Tea. Warehouse, Corri- M. E. Davies, ft windy Cemmaes 1101 Mallwyd David Ev^ns. Holjwell J. Hague. Bethesda EllY, 194?.. Llanrwet D. Wilfiama,Liverpool House St. Asaph Jones & Son,Liverpool St. Maityn T. J. Pownall and Co. Llangollen H. Matthews. Flint R. W. Bowen. Chester. street The StAZAWATTEE CEYLON TEA CO. Eaatcaea; Buildingo. London, B.C. Y mae lawer math o COMP^SSSUD CORNED BEEF, pob un yn cael ei osod allan yn bron gystal ag un Libbys. NID YDYNT ( ond fel pob e.^lychiad, y maent yn dcilfygiol yn ansoddau achus. ac archwaeth gynyrchiol y gwreiddiol Gofynwch am LIBBY'S COMPRESSED BER" a mynwch ei gael. Gwerthir ef yn mhobman. i) WYR AN, MON T MAB GAN G OWEN TAILOR & DRAPER, Ddewis rhagorol o bob math o FRETHYNAl atyPasg a'r Haf, pydd ar wenu ar bawb newydl ddyfod adraf. Bydd G. O. yn Nghaernatfon, bob Sadwrn ac yn Llangefni bob dydd Iau, a chanddo be gyflawnder o Batrymau gydag ef. Hefyd daw gyfarfod cwsmer, phatrymau ac i'w fesur, ar archeb trwy Post, Dymuna CADWALADR WILLIAMS, DINORWIC HOUSE a'r LEEDS HOUSE, Caern i i-fou, alw sylw arbenig Penau Teuluoedd ac eraill at ei Stociau anferth o DDILLADAU PLANT, yn cynwys Jersey Suits, Sailors' Su;ts, Norfolk Suits, a Rugby Suits, pa rai sydd, o ran style, gwneuthuriad, a phrisiau, y lu- hwnt i ddim a arddangoswyd (yn Nghymru erioed o'r blaen.— Y LEEDS HOUSE a'r DIN- ¡ ORWIC HOUSE, Cadwaladr r Williams.

I BRADW RIAETH Y t fORIAlD.

:BETH DDYWED MR' GOSCHEN.

GWKITIIYDD DWFR.

Y DDIRPRWYAETH LLAEUR.