Skip to main content
Hide Articles List

1 article on this Page

Advertising

Advertising
Cite
Share

LLINFLL, Y WHITE STAR. ??S? ROYAL MAlI. STEAMERS. LEB_i.?.L, TI?-pwYORKntQUHRNSTOWN. BU.; ?Y?p Mt-BCaER:- -,T,TTA'<??C.MetL 2? .?RjESTlC.Gor. 1 I ?i)G!<?° "ry fora?Hh & MwxMirtet "??myy'?'h8fa9p. Y mM L?ns.?u "1 y? ,in" f, I ? i ? '???d?? .f mlwn cyDIIUD tbrl'!o¡i&d&U, ac ya d,ligYfie!yb moTdcith'M- ?' ?? ??h w'' c)H<-u?rtm, .!thwfr.Ste9'WM'bn?M?.-t'o!. A?fany'tott ymotyMT. K. Uw?.Shtp K In- n.nMBcBtoker,tW. J. WUlMma. Heot T ?? ?ch- Md, CMTtiaLrfon; neut R. Rohc?e, Bptt ada Owen E. Parry, '-n.?nac?yf!? UecM, Jo?- wyddelcn David ttowlfrnds. Pe'-vptM); ) W. C. Jonaa, Old Bank CMtt:yo'L W. M. Jo?et. ?hujtch-straet, Llf4n(!etni! R. G. Roberta, tt -ch I ()OttW,CreiOuM&wr,Taly. HLlgb 7, Market How, Arnlweh; W. 0. WilUi'tBa, ShoeWMehonM Uanrweti; MMthew Qotdie. tl7. Hinh Street. Banger) R. C. Evana, 1 Minaion, DotgeUy; Ma 4: tatfAY, It:M< 4 00., 34, T.ÆÐdenhall.st!oot,' &0., 1\ M.Wator-otreet.Lerpwt.l LLINELMdN. AGF,RLO\-GAU RR'NINOL INEW YORK INMAN & YNTRRNATIONAL STEAM. SH)P CO.. LIMITED. 0 LERPWL I NF.W YOUKROBDYDP Mt:KUHER. Ian. P1:fø Olndiad yn y Trydydd Dosbarth can leed ag eiddo nnrhyw lineU araM o't wid aMnat. Ctndtad yn y Saloon a'r AH GabMam bnttaa heeymoL Through Bookings t anrhyw ran o'r Uno) Daleith?-a a Canad&. yn Manitoba a'r Thrtocttethttu Go)!te<M<;t a De-OrHewino!. Ymotynac t RICHARUSON, SPEKCE & Co., 22, Water street, Liverpoo); nen a'r Mrt W. J. WUUttnn, 7, MMket atreet. Carnarvon T. S. Ingha.ra, High atreet, Ebenezer; Pritchard Br<x. &. Cn.. 3, ronhit', Pnrtmadoo; W. T. Jonea, S New street, Pwllheli; E. JonaB, 173. High street, Bangor; H. J. WdUamf, "6. Brynftwenith, Caellwynmdd: W. Rogers, Stationm'\8tcr, Tregar'h! Hugh Hushes, 8, Market etlcet. o\mhvch; 14oberr Parry (TMhor Llechid Betbeøia; 0..Tonm. Old Post OSce, Penygroee; W. Jones. RO'l,hi\\ gtreet"C'.onway. -g.)?__——LLMELL YUOMiMON. ?? ??ERLONGAU BRENHINOL. 160 o Acer: o dir yn rhodd, gyda Bonus i YnMeiydtwyr. Telerau Arbenig Deithwyr t bob parth yn Canada a'r Taleathau Unedig. YnhwyliooLerpwtbob Wjthno8, Y mae at;cr!ongau y Ilinell hon yn Uawn o bob cyaeuBdeM.). Sa'oon, Second Cabm a SteeraKeamyPfisiaalMf.. Am {anytton peUMh ymofyner & Fhnn MaM and Montgomery, Liverpool a Briato), neu at H. Hushes. 7, Market-row, Amtwch, R. j. Thomae.New-Mttrket-p'aco B!aenau Ffest'n- ioc H. J. WiUiams, 70, Penybryn. Bethesda W. J. WiUiama, 7, Market.atreet, Carnarvon; R R. Stythe. 39. Banger-street, Carnarvon M. GOdie. B%nvor H. J. WUhama, Bryn cvenith. CaeJlwynf!l'ydd; M. logham, Th Storee. L!a')beria; W. Trevor Jonea. 5, New etreet, Pwllheli; 0. E. Parry, Slate Merchant, t)olwyddelen, R.S.O.; R. E. Jonea, Rose U'U- ttreet.Conwtty; J. R. Jonea.S.Moatyn-creecent, Llandudno, or to R J. Haghea, Post Omce, Rhoatryfan ?? PY GOMER I'R CfMRY. <??? t —— 'NttM? Gwybodaeth aydd Nerth." GOMER ROBERTS (CvMRO DoF), 29, UNION STREET, UVERPOOL. BYDDEDt'rrhaiay'ndymuno'oae! y man- tetaion eoreu wrta groeai y Werydd, yn ngbyda'r fares rh'tt-tf. aofon at Gomer Roberta (Cymro Dot), yr hwn a rydd iddynt bob gwy- bodaeth angea'heidiol dros lineUaLn yrAmcrican tt'r Canad:t<nSreamera. RhoJdir t,,cynau i deithwyr ftyda'r oU ager- toneau yr Inman. White 9tar. AUM, American. Nat:onal, ae ereiH. Tetir Bytw i docynau o'r America. Y prisiau isaf i'r Americ". Gwn-t iy ngorou dros y Cymry. Gyda'r etea'nora eryfaf sydd yn hwytio. Digon o !wyd da, pob cyMr. a dicgelwch. Nid yw y awyddfa hon yn bookio tramorwyr. Ngon o watth a ch-ifiog da yn America. Efe a gyferfydd a'r rhai fydd o dan ei ofal ar eu dyfodiad i Lerpwt, ac a'u rh, dd yn dd'oget (y Oymry gilydd) ar fwrdd y 8teamers. Cyfarwyddyd anSaetediKer etc'hau arbediad yntaf (encl..ed pc»tage s<amp) at GOMER ROBERTS (Cymro Dot). Passenger Agert, Temp!ara' Hotet, 29, Union-etreet, Dverpoo). D.S.—YmMeidyyn helaeth, yn ymyt y Landing Stage, Swper, nwety. a brecwat, 2a 6c. plant, haner pris, yn cynwys pob at- CARTREF ODDICARTRE? I'R CYMRY ?jfMjEt?r AT Y RHAI 8YDD YN BWRIAEU YMFUDO. '\YMUNA HUGH HUGHES, 7, Maif. ket Row, Amlwch, hysbY8U el fod ef yn kofzt ymfudol droa yr an Cwmnian er's drOI It I odd. Yn penodol droo is = a Queensland, I roddi "ÜLUDlÁV" RJUD A 0 dan y Trwy fod H. Hughee newydd ddyohwelyd ar ot tetthio ndtoedd o nitdiroedd yn Canada ac America. Gall oddl desgrlllad oywlt IW'1 y gweithfeydd, a'r cyftegau a r lIooedd goreu I fyned er gweubau en hnna!n. Mae dan o feibiou H. Hughe8 yn 8wyddoglon ar 7 Mail <S<MM)M*'t. GaleUt am gytarfod pawb at so d7hJ<Uad Anfoner Punt 0 de, poøit I H. H.a chelr licllet I fyued gydlÚ llong yt adeg y byddont hwy yn dewie, lie reu yo y lIOUI1' am y pris iselld sr y rryd. Awgéuer Starwp i gael ateb yn 01 trwy lythvr. ? A HUGH JONES, PASSENGEB AGENT, 10, VIRGINTA STREET. ST. PAUL'S SQUARE, LIVERPOOL. ? hysbysu y T?YMUNA HUGHJONES hysbysn y ageriongau goreu i wabanol barthau o'r byd —America, Canada, Australia, ae befyd i'r WLADFA GYMRT-IG-FATAGONIA. Gelllr gohebll ûg ef yn Gymreg non yn SaeaBeg, a ebeir atebtad gyda thread y post. Cyferfydd y thai a fydd dan ei ofal ar dyfodiad i Lerpwl, a rbydd y Cy.ry gyd a'11 yn y rhanau goreu o agerlongau. Y gan H. J, dy h ae*h m?wn man cyneoB, yn ag?e i oreaf y rhei!S'?rdd, ac hefyd I Landing Stage. Peb eyflousdra a chysur. Bi rwyddalr ef yw-Gwelyau glan ac ai1Y, a phris rhesvmol 11m fwyd a Ilety. Cyfarfyddir pawb ar eu dyfodiad i'r 'ref gan H. JONES. ?? q ? WILLIAM WILLIAMS 3??' (CYMRO FUR), PASSENGER AGENT. No. 27, UNION STREET, LIVERPOOL A DDYMUNA hysbysu ei gydgeuedl ei fed jTL ef ym BooMo Faaaengera gyda't Steamf-r- i bo? parth o'r America, am y pris/au isai. e fyd, ceir pob gwybodaetb am &moor hwyliad 8t9ameH. ond gohebu yn Gymraeg neu S::ws, aeg y Ueoedd' mwyaf cyfurus ar y Steamers i'r saw a ymddihedeat eu gofal Mdo; a ohyfarfyddt) hwy ar eu dyfodiad i LetpwI. cr Ctwyn oymeryc! go&t priodol o Lu?age.—Conor y cyfeiri!'? achod. D.S -Ovmro Pur" Sir Gaernarfon. 'l2Ii '?.?—?i ?A\VJb SYUD )rN"MWRtA?U ?tM?. CROESI Y WERYDD. DymuNA LEWIS ROBERTS (aydd 8: hnBan wodt croeat btwer o weithi:n: hytbyM y gellll -so] pcb gvv)x-.iaeth ?c Mhy)oh yr tger!ongao goreu t e'r Amedctt, a phob hyabyarwyc.fi < yn !ud!a.eth t'r rhanan e?tUo'r byd. TteKtT yDMfr ig ef yr aymtMg nou yn SaeMneg. drwy ysgn M ato. Bydd yn cyf,.rfod y ràai fydd o dan M .I ar ei dyfodM i j-,e,-pwi, a rhyddy Cy:fn gydar atlydd yn v rhMao goren o'r bla, yn naith ei fod w",U byw oattb m!ynedd yt. Ametioa, ag eglur yw 'od hyny yn ei gymnwyd,, "t,'cytarwy. dwr proa&d"t. D.S.—Mae gan L Roberta Dy heheth omactd im yn ymyt y Landing Stage. Bwyd dagweIyauMfbtiM!t rhesymol. V ? TEWIS ROBERTS, PMMnget Agoct Temperance Hotel, j)WLE'8?'KNNYKUYAL !5TEEL?PILLSTF()B pEmALES, qui?,kly .3o.??ts all irregwariteg ?moveso.U oi?titru cti(?ns and reiieve the (h.tressiD- J'Wpt m 80 T'revckut with the r, 1 (%S1, 's lid ?'??t?a by. H)?a?'er ?r ?w?., a!??[. 2534St..I)Uby.the blakery.,r,,TOWI,Igguntot. 2 ? LLMLL Y GULF. I EWYDD DAIYMFuDWY'R. Y mae Cwmni y UtnoU urh?d wed?wneyd trefniad?u i hwytiofuhfgt.rtongauoLhK.?WL I PORT MAMtYN, Patagonh, ?e! y Wtodttt Gymreic. FeUy, o hyn it't m, b',dd yn hwyua- d d anMtero) i bnwb a veitwdMt i't ? ta M gan na fydd 6iou iddyn t I inio yo un man 1100 ?ythMdd y?o. Telir y ?ytw manytat i'r ynfud- wyf ac i'w nwyddau. Bydd yr Agerlong GULF OF PAPUA yn hwyiio MeheSd 26. neu Saasueg at William.Nicol & Co., 18,JamO!- Ceir y manylion &'r pris ond anfo-i yn Gymraeg street. LiVtH pool. ???? S' TASMANiA ORIENT r.IN. I YN RWYMO 1tOR PVTHFFVOS, GYDA'R LLYTaYRGODAU. DYDD i'r Llongan eanlyno! adas: Unn- D dain M v canlyn< a Ptymoatn ur. dtwrnod yn ddiwe<MMach, Naptea Mw diwmod yn (Ulweddrach, gyda tIythyrgodM I Mawrbvdi, am \L?ANY. ADELAIDE. MELBOURNE <t SYDNEY, g*- liw yu Colombo a chymeryd teithwyr am oj. kustralaain. Aerlong, ToM. H.P. DyJdiad AUSTRAL. 5524 7,000 RoT 3. ORnBA. 5.5.52. 7.000 Ger. 17 nUZCO. 8,9t8 4.0"O G<n-. 31 LUSITANIA.. 3,877 4.000 Awat 14 Gall teithwyr yn ad"el Llundaio saith diwr- nod yo ucùod yn teithio droB y tir ddal yr YI1 Naples. Loading Berth, Titbary Doeka. Yr yn mhlitb y rhai mwyaf II chyflyoMf. Bwydydd o'r fath orea.7,mtlm oer a y goleunl trydanol Ilongau, an awyrlu.1 tr-vyadl, Cludia,l YR cynwys Dioa, %wely, a choiieus, der,,u y caban) 17p 17s i 70p. Ni bydd y perchenogion yo am oodiad, na cholledicn 0 uorhyw natur a acho8ir gan y sefyl1 neri y cload aUan. Managers, F. (freen & Co" 13, avmue, ac Anderson, Ardersoc?., d Co, 5: Pouch urch-aven no, London, E.O. Am deterau t deithwyr ymfyr,3r a't <m di- weddaf, neu ftoruohwyliwr yn Nishaernar. foa—W. J. W:U' '-ms. 7. Market attest. Ya DotgoHao. R. C. Evans. 1, Minafon. 63 ?M? LLINELIj GOIOH AnERLONS&U LLYTRYRGr,1]DAWT, BBENHIXOL A'R UIFOL DiLkErilAu. 0 LE;tPWL t EFROG NEWYDD BOB SADWRN ARIZONA. Meh. 27 tVISCONSIN. Gor. 4 ALASKA. Gor. 11 NEVADA. Gor. 18 AHIZONA. Gor. 25 (ialwant YII Queenstown y dl'd'I mul I dd.?by. Ilythymn a thoithwyr. &Ioon Pm?ge 7 LI, t!P?l I aw Y.?k,l(lpt2'p. Yr ail aban a. Rte 'ra,e p"age I York, B03toU. 1\ 'hil,,I,Iphi?, am bri-ihu 13el, y, a !l;ynwy." d"igoued,¡ 0 fwyd, Anfonir t<olthwyr I bob parth o'r Unol Dataethau a lIl11a maddy" ac brofia<lol ar fwrlId pob agerlnng. I}orucnwy]wyr i Gwmni Llongau New Zealand A?cerl gau Ll,vthyr\wl Brenhinol y?n hwyho i borth l?Lddz,l New Zealand ac A "stralla. Ywofvner a Guion Cyr., 21, Lerpwl; neu a William Jones Blaenau Evan Tn8nrance Aent, Morta Nevin; Hugh Hughes, 7, 5T.,k?t R.?, A.I??h; W, J. Willi-?, arrymet's U.i. C.L.r.?L?fn; O??n E. P.,y, ? it. M.,?h,.t, Dlydd"l-; l?h-.1 Davies, Lly. Arthur. Joilias, Llan- rwst; W D. Jones, Auctioneer. Old Bank, AMEIUUA14 LalqH. UNITED STATES MAIL LIVERPOOL TO 1!VBB\" 0)&38 fullpowered Iron Steamships. Aocomodation for passengers to any European Line. and Goods loaded at Philadelt> on the Wharf of the Pensylvanill RailropA. IRB 8NORTEST AND BB'1' ROUTE TO IWWM, Apply SPENCE (o., 19 22, Water-street. LooAL Williams, 7, Market- street, Carnarvon I Evans Co., Herald Office, Carnarvon; R. G. Rock Cottage, Oreigiau R, Roberta, Betheads; R. Roberta, Hotel, Blaenllou Iocr R. J. 70, 13ethemda MEDDTGINIA HYPEDDOL. PELENAU Medd en bd pu '!81th m?y as GINI AL BLWCH .,t nhwriderau gariol ,of mefe': p b o. y. =.derachwydyd ø:àaø:a'hy .Irwydd, rhyndod oer, pøpeldlau 0 hoethdor, Iti  ploryood at y c?n, ewag suermwyth, breudd? IT? i&chrfllllyd, a ph"b -th JUldelmlad <'Ifnn" cbryn. eatg, &Co, &c. Khydd 9 dOID q. wrlhh.<t yn "0 Tiynyd. Rh9ddi, aoogaelh daer i bob dyoddefydd i rod,1i p-wf ar Blyel1.id o'r Pelenau byn, a chyduabyddir WERTH GINI Y BLWCH. fanywod 0 bob oedran, ma. P.I..au hy? 0 ?,th ..hidadwy, g, f.d ?hydig dd.g. y. ymaith bob  f & u va dwyn o ldiar? Ylch yr off sydd Yn angen. itLh tVd ,o N' ddy a,, ?j I- bebd<1vnt. Nid ?,, yr n f?ldyginiaeth yu gyfartal a Phelenau B?3eebaTn 'gYyit"bYY::s :eba1ildg;: I y .,f.ddi.d. O.d ?u ryd n" 'yf"- wyddiadau syda yn nglyn ?p' h.b bylw,?h. bydd fdd mewn pob .h ? bob "M. I fw-.h. ("ich?d rW "ha. ho'. lIJae hyn "edi el broil gan fll>edd 8ydd wedi rhoddi prawf arnY11t, se wedi y budd a eu Ar tl. gwan Ueuhad ..mwU..ru, 'on anhwy, lgerau a iu, gweithrd?,.l 1.1 Ii?ir l:aC?Cf o;u;fri\:I.brbro.Ptel;; ,L. p"l?. caf yn y rfri, I Oryfh..t yr holI =e¿; gev? df?, t g,d? hfr t/g, y wy. ? p-ryd, dy t y..1 .7chlymder -L. &rC,,tW,aeth,, ywy that hyn a addeDr gan (Uwddo bob dosbarth mewn cytildeitt?: %Lc no ,'r ?ogtili%daii gore*   freint. ?bol y byd at Palanau 3?ou??m v mae mwysf o w.,t I. SWYNBELENAU PESWCH BEECHAM In k..di, A.hw.de, I A..11., Byrd?,, A..d? Tynd,. ar y Prest, &c" y mae y PsI. eoau byn yn Hwy y rhal gnrell a eyhoedd a sytDlldant yo yr 0 d<lhwasgl..d ac anhawAder mown aMd]11 dd bob nos Y11 amddlfadu y claf 0'1 Bydded I unrhyw weld! ¡¡ram ar Bmch. "ID, ac weWJI byr aDl88r y Peswch mwyaf v"ddlffylwlfodygoir- Plllst 1 .1 ar t..p y Ily,d. raeth r bob b]w8h 6e,n bydv !fug ydynt. W -A en parotol yn Q"'I(, t ar werth p gyfanwerthoI r T. eecbam, fferyIlwr, St Lan0B8l1[re, mown oo".e am P!e, 10 J!J, a Is 9c yr un. Ar wctb gan yr holl .P'taryUw", a gwerthwyr yn 'Ibo', man Gyd" pob btwch rboddlr cvfarwyddlad lIawn A NTIASTHALiTIC POWDER. newydd hycod at DlFFYG ANADL. TYNDRA YN Y FttEST, HEN BMWCH. LLWYDDIANT MEDDYGOL DIGYFF&LYlI. Mae hwn yn un rhytcddat '0 Tri?v ddefuyddio yr Antii? =i. w "r, 01 ? yl,yldil,u,yl(I ryd, pbob "¡weh, ceir cswwythad ".au hollo] -r' mieto.f o'r anliwylderau poenus a u?hd 2m ? y teim la y dyoddelydd ei fod ar goUi al anad4 ati m.ui etIaith defnyddio yr Powder fydd 0 dýet wedi (??iel ilm? r i?had Lmyddo- iolaethau gan 9ddiwrth y Parch D. ROBERTS D.D. WrexhtloDl Hydref 20. 1890. Anwyl Syr -Dymunaf trw-v hyn amlyga f6 POWDER," y m-io wedi bod yn dra effeitbiol i iniaru y Bronohitis a Diffy Anadl ar fy pan yn ei ddefoyddio yn 01 ei Jh DAVID ROBERTS. Oddiwrth Octooor 26, 1890. Mr Owen. send DIe another box of ANTIASTHMATIC POWDER," I find this ,;t box bave u.ed bas given ate a TelY relief, at niglit, causing DIe to dleep much better. I use tho powder every night before going to bed, and I ai? "lad to say IIgain that I der,?. 910-4 LEnOfit fron¡ it. My case is a long standing one. Greatly obliged, yours respectfully, PARRY. Kael gan blychau wilt y" un neu ar dderbyniad 140 stamps y WILLIAM OWKN (Memist, j(cnt8- Davies and Co., Penygroes. R. JoneB, Curnarvon. Jenkins, PortRiadoe. R. E<twardø, Criecieth. 3174 0 H N E. D A V I B S, TEOW COLWYN BAY, Town-crier, and Distributor um der the Local Br. Member of the Uaited Kingdom BilIpostor A8.ociatiGD..Ií03 No i -GEORGFA UlOHLY J.i.ECOM'l FILE ANL) ( PILLS. MENDED by Mea Nc ,( D lea.1 men,&, TJniver ORA VEL P LLS. ¡' No. 3- ,GZO.dGE'S PILLS FOR THE 6I'tø.AIJ' PILES. 'I ???Sdt? ????fwyaf Yn ddiddadl hon ydyw y Fadd5giniaeth fwyaf hynod yo yr 088. PILE AND GRAVFL PILLS ? ?dySy?d? yS? y. ?ob ?d w.reidd.di? hauL GEORGE'S PILE AND GRAVFL PILLS ??y?dt?p???? F?y??th be???thiol dicg.1 gMamryw o Ddootormid a FferyHwyc Lloegr a'r Amertg. GEORGE'S PILE AND RRAVFL PILLS ??Y '?Fy???? y P?:a.r Gra.el, a Hu? o anhwyld? eraiit aydd bob amaer yn en oantyn, megys ???C??I???? DiMreuHad. Rhwymedd, LIyngyr M?. Poen yn y Cefn, Ysgafuder yn y Pen, Diffyg?.Treali4 Rhwymedc? Uyngyr MAn, Diffyg Anad Poen ya yr Arenan. GEORGE?E ?ND??AVE? ? ? ?? ? F3en ° Y Lw7nan, Burni a Gwynt yn yr Yatumog, POOD dirfawr yn y ColnddioD G? ??mtad o bwv? yn yMfn.DwhPoeth.Dwh-atfJM.GweMmd yn bwt' ac aneglur. I1EORGE'S PILE AND GRAVEL PILLS ???Su?????? .r y G.? Chwydd yn y:CI? a.r Traed, Poea yn y Morddwydydd. GEORGES 1ILE AND GRAVEL PILLS A syu.ndant bob rhwystr o'r Arenan, yr.Afu, elithadfeydd y .d,w,fr. GEORGE'S PILE AND GRAVEL PILLS ??A ?S??? e?d yr holl.boenan:aac? ?y P?.ar Gravel. GEORGE'S PILE AND GRAVEL PILLS ????.???rth law, gan ytuedda?eryd ychydig, honynt ar ymddangoaiM cyntaf y dolariaa hyn i roddi atahad bttan at eu cvnydd GEORGE'S PILE AND GRAVEL PILLS Bydd i'r peraonan hyaysydd yn gwelthio mewn tleoedd!ta)th,ac ynanadm awyr anmhar, nen yn dilyn gatwed!gaeth eisteddog, gael fod y Pelem hyn yn an- mhttaiadwy iddynt. GEORGE'S PILE AND GRAVEL PILLS Adforwyd iechyd miloedd drwy y Feddygm.t. aeth „ hon a h, yny pan d.,d.,at.geni-d gan Feddygon eu bod mewn aefyUfa anobeithiot. GEORGE'S PILE AND GRAVEL PILLS Ar werth mewo btychaa, IsHc a 2a 9o yr nn. gtn ibob fferyllydd parchns yn yr hoU fyd. Drwy y Post, lii 4c a 89 9c yr nn, mewn stamps. GEORGE'S PILE AND GRAVEL PILLS Gnchelwch dwyilwyr! Y mao poblogrwyd,d ,d,t.gyB,ei.yb .y P-o.tent hyn drwy yr hoU„ fyd wedi temtio tha: peraonan diegwyddora thrachwantaa t'w hefetychn, ac yn ami twyllir y claf i gredu ei fod yo cael Peleni cwiriooeddo) GEORGE pan nad ydvw end yn cael rhyw GYMYSGNDD NWNRTH A pHERYOLUS yn en He.. Mae enw y Gwnenthurwr wrth bob Mwch o'r Potent gwirioneddol. GEORGES PILE AND GRAVEL PILLS Y mae Perchenog y Petoni hyn wedi derbyn drosddwy 6! o DystMaethan pwysx; o eTeithiotrwydd y feddyginiaeth hon, ac ;'n en p)ith mae amryw oddiwrth FedJvgoD a FferyHwyr JOHN STANSFELD, ALFRED STREET, Boar Lane, LEEDS. ? ? ? Best Warranted ? ? ?' Circutar Doubte Blast ?L??? ? M ? Smiths' Bettows, 20 22 24 26 28 in. ?8 ?S 6 .E?O A .6?3 ?r 'f BAKE aisT J!IRK.¿('\ ? ? ?N)?? vv '< t'I. Best <o Warranted Bench \i Drilling Machine. To drill up to 0 0 To drill up to IN .86 0 0 tNL To drill up to lg,,97 tO 0 ?m?t??t? These Machines have the improved ??M?j ? ? ? ?t Circular Slot. WRtTE FOR NEW PR!CE LIST. +.+e0C+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+ :'1ECHYD I BA WB O'R DIWEDD' • <t«+*+* + «+++*+«+*<)>« + e+*+» + e<: Rhybudd.—Gocheler fTugiadau diwerth o honynt. Y mae yn angenrheidiol i bob prymvr o j Ddarpar i aethau Lewis i'w ?archWLlio.yn fan, am p y Lly' wodraeth, a g'.vc l er fod c?Vr Lewis TyddY'1du wedi ei gerfio aruo mewn Uythyrenau wynion ar goch, ac h, y mnrc i, e,,i?I ddy,id. ,b? rfi,I? ? ?d f. yn Y" i ff",?. pa un sydd yn droseddj a I'?'d I' dilyy .,cdcl nid y LywoJraeth ei Mawrhydi. neu or Chronic}, J Gout), y Furùùwydw.t (Sciatica), y Lwynw81 (Lumbago), &0. !dawn byr IUIlScr a iidu4nt i aHa lle:-thol.. LEW6S' RHEUMATIC ESSEMCE. Price 2/9 pe'' Bottle. Fonr in a CMe for t0/ DARLLENWCH) DARLLENWCHft DABLLENWCH)!' y \J?3e y.crydcYlDrl.hl.U yn oi o, I I ,nlr 1, y 8'waed.  y m:\(' tuedtll efru¡tl1.o )U tmplOl &r hlethiadau Ihnynol (jibn.!W lexl1c,f'II) y corph. Owno. e1 1, yu amlwgyu y iwy arbeuit ;:)\IIIY.111 dtytkvbdiÃÊÅ*UhLLW¡;¿ ?llt :'I:tni;: :!J\I ¡ :If ùlyllial!. onJ' bYQI'¡j!i 1 ddwfr oerl"eu glaoar, neu ,mrWbiRd. 1, yr lIn bfln.o'i 118(\ y weill LP 1-i t f Yr hon yo ddlddadl yw yr unig !lydJ etu wc,H ei darganfod, RHODDIVCiI BRIWf IRNO, IC ARGYHOEDDIR GHWI YN FUIN, CtlSllVGH BOrEL YN "IECHYD I BAWB" OARSANFYDBIAQAU LEWIS YDYNT Y GOREU, DIOGELAF, RHATAF A MWYAF EFFEITH'OL, 0 BCB PHYSIGWRIAETH R WYNEB Y DDAEAR. A PHWY A ALL El AMMHEU? Mynwch gael h,, i Levis. Niddylidcy- meryd unrhyw beth arall yn eu lIe, llen fe'ch ziomir. Afl WERTH YN MHCB MAN OS NAD MEWH STCC GOFYMWCH I'CH FfERY- LLYOO I'W CElSIO I CIIWI. SoJ. Proprietor 4 OrlIIDaor- JOHN LLOYO LEWIS, J!Qntifactul"ing CheiniH, Aberavron, S. Wales. LEWIS' VEGETABLE BITTERS, Price 2/9 per Bottle only. Y FedOygtni?tctli fwyaf yfdd-I y ddww at Neur"1,ia, Tir Da- nOd,fl;ltwl:{ftr{¡:OhaVI:tr:t:wt}: I Cur mewn l?n, An b.. ?dd, Ll"?yg"1 Cyffmadau pruddglwytuS. &c., brawf huan fnt1 hWl1 yn ga?ffwli ?,d bwy ?yf,,Wb.1 Y mae y Bitters hyn yn cynorlhwyo T?,u- Had bwyd, yn hyrwyddo yn rhwyddhau Cylohrediad y tJwaed, yn puru rr unrhyw,myndwy yeorphisefyIf. iachu< a hspu,. Bb?dd,,O? br.,?l ..yt, ..?gyhddir chwi rn fuan. CEISIWCH BOTEL YN DDIYMDROI. I DARLLENWCH I-G, "i' priodoli fod D,?g,"?yldi -1 Rhyltld? Lewis yn llwyddianus i ? mewn cymaint 0 1,1-d,? -h ?i. vd rai yr ,,Id Cyfferi a brofwyd yn flaenorol v/edi I methu yo hollol, i'r ffi,i?h ?. bod yo feddyginiaethau sydd yn ey?h.?d?' yn ymud y.?i,h I j .,?idd,y 9 ?t,?"1 -t ba .i y m.ent y? gymhwysiado1. rllWYDDlANT OIQYFFELYB *1 GWELLHEIR yr INFLUENZA.  11 HaJnan's Bal;ml -3.11 t{ALMHOREHOUND HAYMAN —afeddaecwer'aSomIyoeddofodyQ feddygidaeth faan at Beawch, Anwyd, a phnb math o anhwyUerau y Frest a'r Yagytaint. Wrth ei chymeryd, peidh y peawch, diSana aNonyddweh, a sicrhe'r Cwsg. GweUheir yr InSaacza. MR THOMAS B.1 S t¡ ;),m, 414, 0,Aleioniam R)ad, L-)h ua, a ysgnfeaa Tach, 9fed, 1889.-Ar nl dyoddef am wythnoaaa oddiwrth beswch caled, eymeraia ddwy ddogn o'ch Balw, a chefaia ryddhad mawr ac ar ot cymeryd un boteiaid, dManodd y peeweh yn tlwyt," At WMth gan holl watthwyt moddygiuiaeth. Ma Is 14c, Zs 9c, & <6 6c y hotel A '?C,Ch<dnLi i -?Q b ?<r??JT?? Pears' Soap I Dwyiaw Gwynion Teg. Prydwedd Glan a Disglaer. Cr<3en lach a Thyner. MEDDYGINIAETH GLODFAWP- N In EN T ?OLLOwT?? ??"1'. ? ? Y PELENAU ? bu.ant v t'?-M't, ao a avmcdt.-t ''????°? ? AFC. YR YSTUMO?. YR ELWE\OD. A'R COLUDMT',?N. Ory{h.nt .c .dfer.nt i iechyd ,,fan.odd?.u ???'? .!I?iaeth nhn?dwy werthf-wr ? boh ?nhwyMer ag y mae nier h..d o ,b?ob ?oedmn ?y?u ?u€? ?,1 nhri.iad.y werthfewr at bob aurhh7?,'dI p r, r ? y uchel arly,?t. t!!ant a rhai mown oed nM gelUr rh .Mi pth rhy uehel ar,'ynt, YR ENAINT. Sydd feddyciciaeth anfflleledig at goesaa dolurua, brei: iau toredig M hen ddoturmu o bob h Y mM yn dra effetth?I at y G?m twat <Cto?t), a'r Ge y"?t ?eunMthm m?MThA. NHWYLDRR YFREST. GYOnFAU DOLUKUS (.s'? ?'? BRONCHITIS P?WCE ANW?' A PHOB MATE 0 AFIECHYDON ATHARDDIADAU AR Y CROEN, NID OES EI GYDM.lR. g?Su?? ??Tho??H???? Orlor.1 Street ar 533, Oxford-strMt), London. Gwerthir mewn bfychaa o?n botHau am 'a He, 26 ?, 4s o Us '2' ?? vr -i-,k a 17an bob tf"ryHydd drw vt holl (vd. PRIZES VALUE OVER £6000. SH?iEHTSBAPsoS&s. 0 'Wu WI L IG H Tue OAR r"% GOnETITIONS. These Competitions will be contmued each Month during 1891. There is no of ehanoe in these the winn of I a pr1Ze ùa!>onding entirely on the porsever¡,¡.!1.O and trouble 'VV:PES 00 :2!v.i:PE T:J:TJ:ON'. TOR. &HM.8 AND BOYS 16 LAST BX¡r.O;:XDAY AND UNDEB. Far and 1nti1 -t c agei) (if that portioii of Now p-n,rzES <'<tC/t MtM)f7t—60 SHtvf KeylM. Level' Waltham value 4s. each. Ate 16, 5 to Giria Mtd 5 to Boys (one to e&ch winner). „ 15, 5 „ 5 „ „ u M, 5 ? 5 ? „ IS, 5 „ 5 „ „ „ 1" 5 5 t. ? ? ? ? awl ..der 3Q02SE 0 0 TME I=* JB T X TC*I 0 MT. OPBtr TO ALL AGED 17 LAST BIRTHDAY AND UPWARDS. For Oompettton! sending tarfrMt MmbBr of Card Bex USB to Smu.IGB'r U SoAP. One for eack Card Hut in. PRIZES Meh tKOM(h-60 aMe<r Xey!f leoef tf<ttth<Mn tf<tt<:ftee, <«'!<«) £4 4<. each. 30 WATCHES TO LADIES. 30 WATCHES TO GENTLEMEN. ?????????'Li.?????? "Pemy mustrated Paper" and'* P?mon'. we'wy snal? Satuday of month following, Printed LiBt oI Winnm fomudod on recaip" of Addr- ?.d JL st?p to m v?t-m SEND FULL NAME AND ADDRESS ON POST-CARD FOB BUMS TO ??? ?JB?TTBTt 33??08., J?ttl., POM 80NMGHT. MM- BIMBNHZAD. DOROTHY ?FENN S T ANLEY) & W. P. IFRIM V-A, fuEi.sHttäs&:?rlsf atze = y :;dS!:crtfill?''f:' EntiUed al'ove el"" W of Art can (until farther be OF OSr-d MB?GE p'A?D?Mof either), bt fma.?. POSTAL PAiD'. t. I?M ??'?' ?por?S gt! ?* Btrkmh?d. POS 2A o A)is isDo.(t on 1 Addr_ 2, Sunlight 0oap W? appw,,k or the P- b1,, 48 W- ,.Pz.- y.ur FULL N? ? Addr?. ? M Son?ht 6.? W?p!?. <'?????<y??. "PIOTUMS. ?? EILWNG 0 SYLWPAWBt ?? XCWYNION Y CLAF. A Pa beth yw A athma ? Anadliad byr,h) tiop aHa!urnB. A oea rhagor nag an math o asthma OeB, dau-un yn barh'ol a'r ttall yn dyfod yt mleen ar Brlegau Gelwir y cyntaf yn MMhKMt olaf yn peridical. Pa beth sydd yn aches! Asthma P Culhad, crebych:ad. a dirwmgiai y pibau meinion ayjd yn arwain o'r corn gwvnt i'r y-gyfaint. Pa feddvginiaeth sydd wedi rtioddt eamwvth had buM i aneirif o bersonaa a ddyoddefent oddiwrth Asthm", BronchitM, Peswch, Anwyd Dinyg Anadl. a'r Crygni ?- BALSAM OF lIONEY TUDOR WILLIAMS. I /'? AN mai Oerfe) aeAnwydydywdechreno \3r achos pob clefyd yn mron, d.ddad! fod miloedd yn myned i'r bedd yn anamserot o ¡ etaieu cael meddyginiaeth bwrpaaol a pbryd lawn. Ymaflodd yr anwyd ynwyf mor ddi symwyth a tieidr yn y "os, nes yn mron ym dori gan beawch yn ddibaid, heb ond yehydi,? orphwysdra, nes yr oeddwn wedi creda f' mod wed: cael {y nal gan y darfodedt?aeth ae yn ngha?eol y pen dirdynol oedd trwy fy DghyfeDsoddiad, anfonaÏ8 am botelaid 0 "? ? ?MAM' ?F°??Y TUDOR WILLIAMS, a chymerais tua Hoha:d nw awl ar anwaith eef ychwan9{; na'r eyfarvvyddyd ORdd ar y botat! a chyn pen tri mynyd yr oedd y pet-wch wedi peidio iraddau anghyn'Mdm. Cymeraia yr oUogynwyfMdy hotel, ac erbyn heddyw yr wyf yn gaUudMch i'r Drefn Fawr, yn nghyda'r wybodaeth am y Feddyginiaeth ddaionna hon, am fy mod yn ddyn tach.—Ydwyf, yr etddoch yn hollol iaeh. Aberdar. IsAAO THOtfAs. DATGANIAD DYMUNOL ARALL' Bum yn ddvoddefydd mawr am un-mlyn. oddiwrth gaethdra, pesweb, poori gwaed, tbyndra y frest; bum hciyd am mlynedd yn caet anhawadcr dtrfawr i "ymud o amgylp-h, gyagu i lawr y nos dydd. Bum 0 dan driniaeth foddygol am un-Iynedd-ar.ddeg hefyd bum 0 dan drimaeth yn Ysytai Hereford, Buxton, a Southport, ond y cy&m yn ofer. Dywedndd y meddygon wrthyf na alhswn ddisgwyt gweH- had, !:an fy mod yn 64 mlwydd oed. Ar o! elywed eysint 0 siarad am BA?A??HO?Y ?UDOR WILLIAMS, rhoddais brawf arno, ae er fy syndod darfu i'r dogn gyntaf roddi rhyddhad ebtwydd t mi i anadtu. Yroeddpoeriygwaed o'r ysgyfaint yn Ueibau. Dtnanodd y cMthdra, fel f-wyngy- farch, t bcdwar gwynt y nefoedd, ac yn mhen yeh.\ di wythnosau, drwy ddefnyddiad parhaus o Batsam of Honey Tndot WiUiama, a iferwyd 6 i fy iechyd da arfero!. Ystyriwyf hi yti ddy- ledswyddarnaf ianfon cbwiy dystiolaeth hon.—Yr eiddochyndiffuMt, MRS EMBREY, 19, fiertford, Mai 25am, 1890." MAE MILOEDD 0 BUNT WEDI EP HACHUB 0 FARWOLAETH O't Croup, Brouchitie. a'r Pas, wedi pobpett araH fethu Y n'ordd bron y peth ydyw pron drOBoeh eich huaa!n. Os gwnewch, dyna sydd yn fen- I ni ehewoh eieh siomi. D.S.—GwertMr Batfam of Honey Tudot Williams gan bob Fferyllydd drwy yr ho)I fyd. Mewn eoettetau, lb lie, 2s 9e, neu ttwy y post yn rhad am Im 3e a 3s -Perchenog: D. TUDOR WfLMAMS, R.D.S.L.. ABERDARE. KYJfflIN LkkiR .ABINET ORK, HIGH STREET, BANI10H,. EDWIN JONES A ddymnDB bysbysn boll drigoIioD Mon Be ArfoD'fod Stoe bela?tb 0 ? ?OB ?TH 0 DDO?REFN TV, O'R GWNEUTHUKH.D GOREU, AM Y PRISIAU MWYAF RHESTMOL. Ctodir y dodrefc am bymtheng milldir yn ddidraut. 4852. YDDANODD A WELLHELR AR DARAWIAT) GAN NER?I?E???T?? N F4 R V I N E dynu'r Danelld. At .ithi.. digwog. m??Yrnvth &))r,Niw D?TTT????P-t??'D Il:{ai .lyuy"en.&pboenau [) ""cuolGan Fferyllwvr I!I CD,Yoddafais boen dychrynlly<\ am ddyddi.,? .-Iv- do1ant mawn c&B]yni,d i by(head m" C,nghor-  N?!?. B.t- yd yi,?Id T.d d 7 boen Y. "bl'wyd.l a h?ll?;1. Ar 0] hyly cefaiB y rhyddhad wyf dich?na:vy .?t(li wrth "ur niwra]gaidd m.n ,.U bump -Yferyn Nel'Viue 13..t?.' 9lwr .¡wyn," P?r,h Aub,. 11, Pric'" B.A, (diwoodar Vm,-d o; Co]cg If",Fdd!R(1,Pric,, l?Ar. p2 o ? R. A. H U G H E S, GWYRF-kl) ]9 LOWER LLAINWEN TKh.b..8.0E. LLANBERIS, PjMNCIPAL BIM-POSTEB, TOWN.CRIBB AND DISTRIBUTOR. Bega to inform that he Rents all the Pnncipat Poat!ng Stations in Uanberis anj Distrie t Ytz., boat 6 miles around, $pxW Terma to all OMtant tatrone. < MEDDYGINIAETHAIT -"GWREIDDIOL" DAY, SON, A HEWITT AT WYN A LLOI. 0 SYmEDD FFERYLLOL. At Eoe'nio ar ot dyfod ag Wye a Hot. At Heavii3g a Straining ac Atat Caner. AtbDbBriwtaa.Afchoiltoo, a Thethi Chwyddedig. At Yddhu Drwg, Strains, a Chrydcymalan. frM 2. 6c/t. 39 6ch., ot 7< y botel. YR HYLIF NWYOL. GweDha Been wrth fothn dyfod ae: Wya a LIOl Y" briedol. GwelM SefyHfa Ise! a Gw«odM. Gwe)iba G.)nc. Yagothi. Pigio, a Rhydnni. GweJlhâ B;;swch, Aowyd, a Cholh Arch- waeth at Fwyd. Pris 18 9s Y botel boes 0 ddw8in, 208. Y DDOGN GOCH. At Lanhau ar ol dyfod as; Wyn a LI'). At Gfoenwycu. y Dwfr Cocb, a'r Mclyn- ion. At Gryadod a CUefydaa. At Atal Ctefyd y Lketb, Quarter-ill, &c. Pri8 3s 6c4 y dqsin (Defaid), 138 1/ dwsin (Gwnrthcg). Y GASEODYNE. At Ryddni, GwaedHf, ac Anwydwst toft. At Boenau Tost mown Gwartheg a Defaid yo ystod esgoriad. At Gotic Llidiog ac Anhwy!derAa yn yr Ysyfaint. At Esmwytha)i Poen—i'w gymeryd fet Pqis 33 6ch 11 botel. Cheats arbenig o bob math at ddyfod ag Wyo & Lloi, 3p 3s a Ip lOa. TfUr y ctndiad. Ceir Traetbawd ar "AnbwyMetuu yti cg!yo & dyfod ag Wyn a Lloi" am ddia* gyd&'t post. ROYAL ANIMAL MEDICINE MANUFACTORY, 22, DORSET-STREET, LONDON, W Safydlwyd er yn agoai60M!ycec'd. ? EADE'S PILLS EADE'S PILLS EADE'S PILLS EADE'S PILLS EADE'S PILLS EADE'S PILLS their All wbo Huffer from Gout ¡ Rheuwatiam ahoulti imme. d i ate I y have r.,Qurs. to E&DE S? pl?'3. ??' ?? eds (If Tpar.imoniala bave boo. rec.eivnâ from If all cond.itions of men," testifJ ing to th" wonderf]! po wer these Pilla ¡'"vo in J(ivir. r egetable aud parletly INSTANTLY RELIEVE AND RAPIDLY ) CUKE THE WORST FORM OF GOUT, RHEUMATISM. RHEUMATIC I GOUT. PAINS IN THE HEAD, FACE, AND LIMBS. hve the hrges recomu2endation eve gie ven [>tOllt Holicia. of itoc¡a8. GOUT RHEUM AiisM GOUT RHEUMATISM GOUT RHEUMATISM GOUT RHEUMATISM GOUT RHEUMATISM GOUT RHEUMATISM GOUT RHEUMATISM A vornE FROM PLYMOUTH "S"Ju?? *? fh,rbe:h:utt to t )r t?,?ntv-fi,. ,.ers Provi9u. to 1887 I wit' very frequent of Gout tbrw or four ti- y?.r. I hc".d -f Y..? P,U. ".rly that tried them; tbey EOOU pa.ssed way. Since then, wheliever au COlDes on Olle emall will pllt me The effect of tbe I'm. ia really marvd:.ous-not sup presaing the disoo.se ouly, b'l clearing it 81]t of tbe system. y (}11 D.n i.t.k.wht .Y..Ii of this.-Youry t?t???" WILLIAM ALUTT. Mr Oeo'1e I 72t EADE'S GOUT AND RHEUMATIC FILM Are sold by all Chemists, in Bottles Is ad ?,,l 23 or 880.1. post free fer Postal (h'der by 11 A?, 72, G,'swelJ,ro3,1, Aôk for, an'l 11 I, you ? ADE'S COUT AN Mh:U MATtClILLf. EADE'S PILLS DURYM FFRENGIG.-Dymay tiurym l.t a'r cryfaf 0 unr!iyw FlIrym a I yn Y ¡archn.d. Cy,.yrcha tara gwynach, molusach, a mwy dymunol i'[ ar, hwaeth m<g u:1rhyw furym arall. Gwerthir I ef yn Mangor J. H. Williatne, Uarte Square, a W. Jones, 33, Well. eet, Y Nghaer,rybi gan John 4 Thomas. gan Ruga Penygraig. Yn Mh\VlIheJi gan David Lowi! Penlan Ymofyner â J. Watson and Co., 61, U1Üon treet, Borough, Londop. E ? EM&U RJiAU .—Hydd i Mopvyrg to? '-?' yStocfwyaf a'rPrMtMMelatyt jidiUmM? 'lyMl\Jin,D, 12 Houndsdlth, London. &e)iit Griadnron, Cyl1ill, Criban, ddrychau ffCetti, Pyrstan, Violins. AccordiouB Jubilee Jewellery. Catalogue darluntedig am djM Stttmp Cemtog. Sefydlwyd 1857. CAROLAU NADOLI G, PRIS OEIMOG. GEMAU Y SOLFFAYDD Mf casgliad gamenon gyda chyfe Hiant, ya codiant y Tonic Iffa. 1 aU yn awr yn balod, prie ich yr un, tiea y ddwy r<in ynghyd mewn am! en hardd Is. CYt.YMAlTH Y SOLFFAWYR Mf tri o ddcmwdM gytia chyfoiliant, yn uodiaot y Sot- ffa, pri" 6cb. Cynwy.<iad—"Corjn gan Ddaw" ,"YrItsuw[tbyt!yw,AfoIyrhai." ?H??TA?A?.- ?, Cant??d 'wydd, sdli;Jg ar AI;:i John BunYsn. Mae y gwaith hwn wedi ci drefna ¡ ¡l,'gyter." l'hômu ¡auaine, ac ya sior Q fod ya boblowaidd. Pris y ge!r au yn unig, 2g. Y?MH'HS& I?' ?;? can?awd o Mdwcdd ddifyr 8C addyegiadol. yn Cynwyo amriwiaeth mawr o Unawdaa a Chyd. anau byrion a difyrus. Mae y dvrbynia 'cyfrreiinot mne y rhai hyn wedi oi gad yn barod yn proli ÇU bod yu cyfar.od a; ttnghRn y wlad. A thyatiotaath gy?r.;dicot y <rau ydyw, eu bod yo sior o ddyfod y pethau mwyaf poblogaidd yn Nghyron yG.,IUAFAAETHITHIBIO,q,.F. tc. H.X. 4c PWY YW HON. S.F. ic. H.N. 4c. Dau I?ydg&u rhagorof i gyrtad:euaeth. Y BA?GEN A R RHU?yN, (C neu 'E Bat) HywEL Y NIILI%'R. Vwy gan yn y ddau nodlant 6c!;yfuo. Aafo'.wch BIll restr o Gaa<uoa, Decawdaa, &e. Mae au)rywiao:h mawr o Ganta,dau M- law, 0 ba rai y mae d"Oe.8 DitoS 'CawECH UGAIM MIL wedi ea gwerthu, a'r g-,vei t)iiant yn eyu:dJa inbdrhaus. Cyfeirier gyda bl.teaf]: at yr ;twdw, H. DA VIES, 0 BWYS I FFERMWYR. St.HDt.WYD 80 KLY1<LIID. RHODDW.'H BRAWF AR BLADURIAU ENWOG OWEN DAVIES FOB PLADUR YN x? ,? ell I WARRANTS. Cy inabyddir y PL k,')URTAU Byd-enwog hya can y rhai sydd w,'di e-, def"ydrlio oa cod Y GOREU A'R RHATAF ANGHYDMAROL AM WASTA3- RWYDD V TVMHEREDD A P H A R H A D Y Li IN. DyJai Fferrr,wyr roddi prawf arnynt, a'u prod drcstvnt en h un dn, ac ? U?WAITH ? RHODMR PBAWF ARNyNT, DEFNYDDIR HWY BOB AMSER Ar werth gan TronmoDg'H8, Masn'lchwyr, a Goflant n, u oddiwrth yr unig berchonggion, DA VHs A ND DAVIES) A "REMARKABLE" tll.ACKLI'.AD 1\118 EASIEST, I tried kinds of blacklead, but nODe to this. My kitchen range looks chrm,"g. I did n(?t feel the leut ii,?d after deMning it as I hith?,t. b.? ?e.Mrs L. Huckle, Mitton Keynea, Newputt P.tgneU, ENfU-AND. QUICKEST,—" It really is th.- beat I ever have usett. It uo dust, and fines \}t ueed any rubbing the rub of the brush it shine Vt;ryb-ightty."—Mr« Mac)c..n,12, BeMt- mont-ptace. Edinburgh. SCOTLAND. CHEAPEST.—" I find it hr superior to and cheaper than any other kiud of Rlacklead tht I have U8f'd or seen It makes" beautIful even polish."—Mr)) 0. W. Thon.pi'uc, Seatrick BMbfidRS. Co. Down. ICELAND. BEST,—" All the Íi\m\lie 5b )nt here like it exceedingly. and de0ar4g that they never had ,heir g' "t..s and stoves I, k we11. Henry Pugh. Ctucer, HaBdy!tio, WALES. BLACKLEAD U-T Til P WOiLD, NOTE.—Yon can produce MORH POLISH with TWO Penny Packetf ..f the KIStN'-r aUN" than with HALF-UOZHN Penny Packets uf ur- dina,y Blelde?d. dm?y ??'?p??j??? The great tt3pprioi it), and urequalled i of ''RISINGSUN" STOVE I-OLISEL m- duced mean and unpnnclpled in?ii to put u? in. ft<iormaek)eadsai'?Ltrto 'RISING SUN" ia i7-. or colour, i,,t?,,ded to decpiv", Tile G?i?tNE bBars oa' Trade Mark, a P. t'ure of ¡ tha "RISING SUN." ..nd the w.<? RISING SUN," on each packet. RKt'USE ALL OTHERS BEWARE OF IMiTA') IONS !)! SEND TWO STAMPS (to cover pu.tago¡ l'\E SAMPLE, nam1Dg thIs pdpe: AI"u :<sk lo!' EASIEST, QUICKEST, CHEAPEST, AN D BEST. R¡¡AD THE FOLLOWING :-1 and my danghtere think it the most eCOlwmical andpertect Powder ever for Plate and Silver. I am 3D old houae, keeper )f ever Pik,Ty YEARS' Expi,,itiENCY, and have tried many other., but not any to ?qual yours.—A. M. L?dtey, Hi, Groevenor VUta), T?fneUPi-rk, L.jnd.n, N. 3d size, post free, 5 .tamps; is siz", post free Is 3d. C CHANCELLOR 4 Co LONDON, S.C. EGYPTIAN 1/- HAtB 1/- RESTORER HiE MIDLAND CUUi TIES WATCH COMP.NY OF VYSE STWŒT, PIRMLNCtHAM. Write ;.0 our ManaK"T, Mr A. PERC,?, for uat \Je..utl{ul new I!lus'T'It.ed C"taJo ;'U" C(",t!'>ÎniDj;t net 1'iOO nn'oji=;ted Teatinior.iitI-' and oVAr 1COO ¡¡. Copper'plate ""llrav'I' "I Watches Jew"¡]"ry, IODd EJectrfJ"p]a, and l'I!e on appJ¡at.i,o tIJ arlY l,art O)f ,1'0.. W Urld ,w? ?? ? $??? fiat Cryeta q-1i1t 268. UDIKI Ulit SILVU a." t jtt'Mt), I, Mniahaa 2:;6. r.1},(,. tIiAd.. tMe Mr A ,¡)t 01 ?'?h ? i!lU:J al1" !re ?nitM ?' .d?°St ,0;\ for iG Watch to all)' art the worD. LONDON OFF, 4,lt, & saow K ?<J'\t-I El QIX CABINET PURl-RAi-M. 3. ?.9 Sfor21. Twelve CaX?e Portr?its, 2 2d 1. 4d. Eiht.inch Enhrg th  3 M?? ??.? ? ? ???? ??s. ?.-??.????????