Skip to main content
Hide Articles List

28 articles on this Page

KTHOLJAD -GOGLEDD I BUCKS.

YR .YMOSODI AD GER \BETTWS…

News
Cite
Share

YR YMOSODI AD GER BETTWS Y COED. I I Y CARCHAROR 0 FLAEN Y LLTS. Dydd Sadwrn dygwyd Richard Coolidge Dancan o flaen ynadon Bettwsycoed ar y I cybnddiad o ymosoi yn llofraddiog ar ei wra:g, Kate Dancan. Daethy eyhaddedig o garchar Caernar- fon, a llwyddwyd i ddwyn byn oddiamgylcb heb dynn sylw. Ymddaogosaai Mr James Porter i erlyn ar Ian yr Erlynydd Cybceddus. Amddiff- ynid gan Mr Malcolm Douglas, yn cael ei gyfarwyddo gan Mr David Jones, Llanrwst. Yr oedd y Dys yn orlawn. Agorodd Mr Porter yr arhcs dros yr er- lyniad, ac aeth dros fanylion y dygwyddiad, y rhai o gyhoeddwyd genym eisoes. Wedi i Mr Farrington, tir-fesarydd, Conwy, roddi planian o'r He y bu y Cdyognwwyyd, diad, Williams, percbenog Gwesty'r Mr T. T. W'tliams, percbenog Gweaty'r Conwy, Williams, perebeno ? Gwesty'r Benar View, Dolwyddelen, a ddywedodd i'r carcharor a'i wraig gymeryd ystafelloedd yn y Gwesty ar y 25ain o Ebrill. Ba yno am 17 o ddyddiau, ac yr oeddynt yn bur dawel. Ar y noswaith wedi iddynt adael am Qyffordd Llandudno, bu yn siarad a'r carcbaior, yr hwn, gyda'r Rhingyll Owen, a gymerasant gerbyd i Bettwsycoed. Yn cgoreaf yr heddgeidwaid bu yn ymddiddan gydwr carchator yo ntws y gell, a dywedofid 11 Mr Dancan, beth oedd eich meddwl ? A oeddyck dan ddylatwad diod nen yn fs'dw ?" Atebodd ynt tu, 0 na, nid dyna ydoedd. Pa bnasat y ffermwr hwnw heb ddyfod i't He am ddeng manyd, busarm ein dan wedi marw ymheo dong manyd." Ebai v tyst, Folly yr oeddych wedi cynllnnio hyn rhyngocn eich dau 1" 1'r hyn yr atebodd y carcharor, "Oedlym." Robert Edwards, gorsaf-'eistr, Dolwydd- elen, a ddywedodd i'r carcharor ar y l2fed o Fai ofyn am docyn y dospanh cyntaf i Ler- pwl, an y dosbarth cyntaf Landndno, ac fod ei barseli i'w gyro i'r North-Western Hotel, Lerpwl. Ail feddyliodd, a gofynodd am ddau docyn y dosburth cyntaf, a dy- Hotedl, dan doeye? i i arseli i'w hanfon i Lerpwi, wedodd fod ei barseli i'w hanfon i Lerpwl, gan ddyweyd fod arno eisiea treulio awr nen ddwy yn L)andndno. Cynghorodd y tyst ef i gymeryd daa docyn dosbarth cyntaf i Lan- (iudno, ac y gallai adael ei barseli yn Nghy- ffordd Llandudno. Felly y gwnaetb, acym- adawodd pyda'r gerbydrea 12 40. C. W. Jones, porter yn Ngliyffordd Llan- dudno, a dystiodd iddo weled y carcharor gyda boneddiges, y rhai a ddaethant yno ar y 12fed o Fai gyda'r gerbydres haner awr wedi nn. Ar gais y carcharor rhoddodd ei barseli yn y cloak-room a gofynodd iddo pa bryd y byddai y mail yn gadael y lie. Aeth y carcharor a'r foneddiges i Landndno. Cyfarfu y tyst y mail, ond gan na welodd y carcharor aeth a'r parseli yn ol i'r ystafell. John Hughes, cychwr, yn byw yn Llan- dudno, a dystiodd ddarfod i'r carcharor ar y 12fed o Fai fecthyca cwch i fyned wrtho ei bun i Colwyn B?.y. Gwrthododd y tyat iddo fyned ei hunan y fath ffordd, gan fod hyny yn eibyn y rbeclan ac yn mhen tri chwarter awr ddarfu i'r carcharor, bonedd- iges, ac yntau rwyfo ychydig oddiwrth y lanfa, ac ar ol hyn aeth y ddau mewn cer- byd. Dr Richard J one-, Blaenau Ffestiniog, a I ddywedodd ei fod yn gweini ar Mrs Dun- can. Nid oedd y foneddiges yn alluog i fod yn bresenol, gan ei bod mewn sefyllfa beryglus. Dywedodd y tyst ei bod wedi newid er gwaeth. Nid oedd mewn sefyllfa i'w gweled am wythnosau. Yr oedd mewn sefyllfa, i raddau, o anymwybodolrwydd, ac nis gallai ateb cwestiynaa ond yn dra an- mherthyceal. Mr James a dybiai y dylasid cymeryd tyst iolaeth y foneddiges cyn hyn. Mr Dcnglaa a ddywedodd na byddai iddo fyned yo uiirsen gyda'r croesholiad.

IHELYNT Y BACCARAT.

I Y LLOFRUDDIAETH YNi LERPWL.…

CfFARKOD MISOL MON.I

i TY'R CYFFREDIN. I

I-PORTHMADOG.

C AMGYLCH OGYLCHl FFESTINIOG.I

-AMLWCH.--I

-LLANGEFNI.I

Y PAB A CHWESTIWNt LLAFUR.

:CYHUDDIAD YN ERBYN I PARNELL.

ADDYSG GANOLRADD. -

[No title]

TY'R CYFFREDIN.I

PRIODI DYN ARALL.

I - - BETHESDA.

__LL&NFR,)TtIEX.I

-LLANBERIS.---I

! BANGOR.d-

CAERFYRDDIN.-___I

I _RHYD-DDU.

PENHWYAD gwanc us.

LLYS MANDDYLEMONI BANGOR.

- - - -I MRS MAYBilICK ARALL.

IMR T. ifl. HILLIS, A.S.,…

Family Notices

Advertising