Skip to main content
Hide Articles List

32 articles on this Page

131 LAPD GAN BELEN. \ ...._.-…

CYHUDDO CYMRO 0I AMLWREICIAETH.

Y TAD IGNATIUS A'R CYMRY.

DEHEURWYDD HEDD-I GEIDWAD…

,CAERNARFON.I

[No title]

I SYMUDIADAU AGERLUNG&UI THOMAS.…

I BETHESDA. I

News
Cite
Share

I BETHESDA. I I Y TYWYDD.—Maa y rhew a r barag di- weddar wedi gwneyd hafog ofnadwy yn y cvlchiiedd hyn, yn caillduol ar y pytatws. Y maent fel hen focion eitbin wedi eu llosgi. Cymanfa bregethu y Wesleyaid a gyn- haliwyd yti Sheiloh a Gftphwyafa, Tregatth. Gwasanaethwyd gan y Parchedigion Hugh Hughes, Birkenhead; D. Jones (Dewi Mawrth); D. Richards, Caernarfon, a T. Hughes, Wrexham. Cafwyd oedfaon grymus- Yr oedd y gymanfa drwyi'di yn llwyddiant. CYFARFODYDD Y SULGWYN.-Cynhaliodd y Methodistiaid Calfinaidd en cymanfa bregathu yn Brynteg, Carneddi, Gurlan, Jerusalem a Ty'nymaes, pryd y gwasanaeth- wyd gan y Parchedigion Prif-athraw D. C, ¡I Davies, M. A., Trefecca; Prif-athraw T. C. Edwards,M.A.,D.D., Aberystwyth; G. Parry, I D.D., Carno; Abraham Roberts, Lerpwl; T. E. Roberts, M.A., Croesoswallt; Lewis ¡ I Williams, Aberystwyth; Moses Thomas, Resolvan a J. R. Williams, Rhydbach. Cafodd y P?rch R. H. Morgan, M.A" Perth aethwy, ei luddiais gan afiechyd i fod yn bresenol. Cafwyd plegethau eS'eitbiot a grymus, a chynulleidfaoedd mawrion. Y BWRDD LLEOL.—Cynhaliwyd cyfarfod arbenig o'r bwrdd uchod prydnawn Sidwrn, yn ystafell y bwrdd. Cymerwyd y gadair gan y Cynghorwr G. Brymer, y cadeirydd am y flwyddyn. Yr oedd yr aelodau caniynol yn bresenol-v cadeirydd, Mri H. Thomas, Llaallechid W. Williams, Neuadd Newyad; M. Evans, 'Rachub J. Morris, Tanygarth; J. Jones, llyfrwerthydd; E. D. Jones, Carneddi. Wedi darllen y cofnodion, aeth- pwyd at y gwaith o osod sel y bwrdd wrth y dreth o 2s 6c y bunt, a Is y bunt o dreth dwfr, yr oH yn 3s 60 y bunt o dreth am y Hwyddyn ddyfodol. Yn uaot a'r hysbys- iadau fa yn y newyddiadaron, am feothyc? arian ar y gwaith nwy (gas), bentbyciwyd y swm o 600p am y 116g o bedair pant y cant, yn lie pedair pant a deg swllt fel yr oedd o'r blaen; gwelir felly, fod ewm y llogau yn lleihau yn sylweddol. Yn unol a'r pender- fyniad basiwyd yn y bwrdd diweddaf, sef fod myned oddi amgylcb i edrych a fuasai mwy o nifer yn llosgi nwy pe y gostyngid i 5s y fil, amlygwyd fod lluaws am wneyd o'r newydd, felly penderfynwyd ei ostwng ar brawf; i ddachren ar y 25ain o Mehefin nesaf; felly fe fydd y nwy i'w gael o'r dydd- iad uchod am 5s yn lie 6s 3c y fil. Credir pe byddai pawb yn Ilosgi y nwy ag y mae hyny yn ei cyraedd, y gellir ei ostwng eto. Os felly, byddai yn llawer rhatach na dim Uosgadwy arall, heblaw ei fod yn well goleu na dim sydd wedi ei ddarganfod eto. Kid oes dim, meddir, yn fwy cydnaws a'r Ilygaid a'r nwy.

Advertising

Advertising

MARWOLAETH SYDYN YN NGORSAF…

TAN YN LLUNDAIN._I

-MANION. I

[No title]

LLANLLYFNL I

[No title]

I O'R BYD GORLLEWINOL. J

LLUNDAIN.-I

[No title]

BANGOR. - - )

DYFFRYN NANTLLE.

UFFESTINIOG.I

MARWOLAETH CYMRY I YN YR AMERICA.I…

I - LLANERCHYMEDD. I

■ROT)T)T MEWN -BADDON.

ATHRYLITH ,-OND I BRAID LLAFURIO.

DAMEG Y LLWYJSTOGr A'I GYNFFON.

[No title]

IAIIDDANGOSFA GEFFYL-I : AU…

I YR ANWYDWST YN MON.

MARWOLAETH SYDYN I YN NGWRECSAM.

Family Notices