Skip to main content
Hide Articles List

12 articles on this Page

TY Y CYFFREDIN.I

News
Cite
Share

TY Y CYFFREDIN. I DfDD MAWRTH, Mabefia z.t.-CynuUodd I „ Tv am dri o'r g!och. Jfesvr y TrethUmt Deal. \o y ddadl a gymercdd lo ar y mesur hwo h"ddyw, codwyd pwyut pwyeig g\D Mr Hesiy; 90 y mae hyny wecl1 ,r,vt»,n y kiy- wodtaetti i fwy o ddyryswch nag o'r blaen. Ya mesur y Gylltdfb, yr hwn syiid eisoes wedi derbyn y cydsyniad breuhinoi, darparir fod i'r dreth newyiid a goiiir oddi ar wirod- dd a chwrw gaet ei chymbwyso yn y fath fajd ag y cyfarwyddio g'¡ y Snedd yn ystod y tymhcT preseoo). Gatodd y geitiau a eyfeiriant at y "tymh>r presenol" eu cynyg fel gwell ant g-*n Mr Healy ei hunan pin oedd mesur y gyilideb o dan ystyriaeth y pwyllgor yn wytbnoa gyntaf yu Mehefin. Bwriad y Llywodraeth ydyw cadw yr arian hyn hyd SeDedd.dymh(1r dyfodol; yr hyn, medda; Mr sydfl yu groes i ddarpar- iaetbmesur y Gvlhdto, yr hwn a ddywed- odd fed i'r arain gaei eu gwirio rhywbryd yn ystod y tymbor piesenol. Mesur y Trethiant Lleol, cat yr un sydd yu awr yn psn cymaint o gyaen, ydoedd y mesur a ddygwyd i mewn gan y Llywodraeth yn on pwrpas i roddi dirpiriaeth Mesur y Gyilideb mewQ g yoa pef, fod i'r arian gact eu gwario at ryw arncau ueu gilydd. Fel y "tynwyd y Mesur Trethol allan ar y cyntaf, bwriedid rhoddi yr arian i'r Cynghorau Sirol i brynu trwyddedau ond y mae gwaith y Llywodr. aeth yn tynu yr adran hnn yn ol, £ yaghyd 1 d,idgania(i Mr W. H. Sm.th fudyr arian i gael eu tro?glwyddo drosodi t't tymor nesaf, ya rnyued ya holiol grom i'r hya y rajie y Teyrn wedi eiarwyddo yn Mesur y Gyilideb. Dywedai Mr Healy fod hya yn angbyfan- soddiadol, am bi fod yn cynwys fod tietb yn ciel ei chodi heb fod et La-igeu at cyfrif y flwyddyn y sodvyd hi. Cadodd Mr. Goscben a Mr. Gladstone ar unwaith ond galwodd y Llefarydd ar Mr. Gladstone ae mewn araeth ffer, cadaruhaodd ef y pwynt a godwyd gan Mr. Healy. Yn ddilynol, cododd y Llefarydd ei hUD, a dywedodd fod y oweatiwo yn un hyisod o bwysig, oa nad difrifol. Y pwng- i'w ben derfyou, ebai ef, ydoedd a oedd cjniataa i'r atiia a twriadwyd at brynll trwyddedau i yebwanegu atynt am dyoior, yn dytod i niewo i gylch y giir cymhwyao," fel ag y cyoygiwyd gan y Llywodraeth, Nid oedd ef yn gwybod fod yr ystyr hon wedi ei roddi iddo yn flago.,irof yn hanes y Ty ond add- efai nad oedd hyn yn gwneyd y oynygiad yn gyfansoddiadol nac yn angbyf iusodd- iadol. Yr oedd yn amlwg fod y cwestiwn yn gyfryw ag y dylsi y Ty "i benderfyou » cbyliawnbeid aelodau pe y corient y pwynt i sylw, fel mater o egwyddor, yn y pwyllgor, 3C ar y trydydd ddaslleniad. Er fod rbeolaetb y Llefarydd yn hynod o anmhieidiol, eto ystyrir ei fod yn uu bollol ddinystriol i'r Llywodraeth. Ni tbyE^sant €0 gwelliant yn ol, ond gobiriwyd ymdrafod aeth bellacb ar y mater byd ddydd Iau, fel ag i roddi raantjis a chyiieus Ira iddynt i ystyried y pwynt pwysig a godwyd g in Mr HAly, nen, mown geiriau eraill, i ystyried y dyryswch yr oed lyat hwy ynddo. Gofynodd Syr G. Campbell iddynt, yn nghanol chwerthin byddarol, ai onid gwell iddynt fuasai taflu y mesur drosodd yn gyfangwbl. • RYDD MKRCHER.—Ni bu dim n«illd«T<I ger bron beddyw; ond pasiwyd Mesui Cyfrifoldeb Cyfarwy idwyr C oVIDoÏatl drwy y pwyMgor.

TY YR AKGLWYDDI.j

TYY-C-YFFREDIN._______I

- -BRYN MELYN. TREFLYS.

Advertising

TY Y CYFFREDIN.-t

COLEG PRIFYSGOL GOG- i LEDD…

CYMANFA FLYNYDDOL I ! METHODISTIA1D…

IYR IAITH GYMRAEG A'l I HYSGRIFENWYR.…

Advertising

IOYFARFOD MÍSOL ARFON.

I AR _BWY YR OEDD YBAI ?