Skip to main content
Hide Articles List

1 article on this Page

Advertising

Advertising
Cite
Share

O LS JELL S» GOLD AND SILVER W ATCH.E, thcif own pl1re English manufacture, with U Rua?c tt't* ai,e-t pae ted improvements, "g. 1. prico from £ 3 1o £ 35. They are b?some, ?ro'? ttn.'pn'fecttin.Hkecpersjrepresentthe?'M??_ t?d best vv'u- in :"h :aIJ]:d\t mediate proiit between th" mMuhc; ? woror ti,ce c ?erywher.) at Rusiell's risk ?,j cost o? mceipt cf draft or post rrder. H)'MtratH Pamphtot -e\11 frM on application. WATCH HEPAIRS PROMPT AND YV PERFECT. Estimates given and cost of carriage taken. TT1HS T,AHr?ST?3TOnK OF DIA- MC??M EN?AOEMENT AND WEDDING RI?NC?S- Finger-size Garment free on application. T R RUS^FLL, MAKER TO THE QUSEIC, JATHEUKALWORKS, 18. CHUROH-ST.. LIVERPOOL.. THE MIDLAND COUNTIES WATCH COMPANY. OF VYSE STREET, BIRMINGHAM Write to cur Manager, Mr A, PERCY, for oar beautiful new lllustratod Catalogue, containing ovor 1000 unsolicited Testimonials and over 1Coo fine Copperplate engravings of Watches. Jewellery and Eleotro-plate, sent grat;i oat free on app'ication to any part of the Wolld. GI,IIT ?. MEN'S Fiae     ? StMER Hat ° *a la/ '2 I LADIS. fin8 SILTBB fiat cry.hl fy finished movement YOUTH'S fine SILVER a"t crystal gl?. 26. IJtt made pa YUP!. to §UFNTI.H 'd ? A PERcy be rogister  IIWÚ t.d Ki.gd.. d .01 whicil any LON D1 3 .,? part of the osttil wt?rld. LONDO? ?'OfFM? & "?OWROOM—IS G,.ar,&N VICICRT A STREET TS.G IECHYE IR MILOEDD BENSON EVANS' GASTROCYNE y FEDDYGINIAETH DDIGYMAR SHAG DIFfYG TKEULIAD (INDIGESTION), POIN AR OL BWYTA, LLOSG CYLLA, GWYNT, &c. AT Werth meWD potelau Is lo (yn cynwys 16 doses), a 2s 6c (yn cynwys 40 doses). Gan bob Druggist ac amryw Grocers. WHOIESAL'S AGENTS-London; F. Newberry Jones, R. Ilorndeu Jones; Liverpool: John Hampden, Evans Sons & Co., David Jones & Co. PERCHENOG T. BENSON EVANS, DENBIGH L Batbodyn Aur, Arddangosfa Ieohyd, Llundain Y Biif Wcbr, Adelaide, 1887. Y M B 0 K T H Mewn Alcan Is 60, 2) 6c, a 5s. I Blant a rhai Afiacb. BE NGER. Y mwya Dymunol, Maethlon, a Threnliadwy Y British Medical Journal a ddywed «' Darfu i Ymbortb Benger drwy ei ragoriaeth eefydlu enw iddo ei hUll." Dywed y London Medical Record t—"Y mae yn aros yu y r yqtumog pan wrthodir pob math 0 Fwydydd ereill." CYFANWERTHOL MEWN ALCAN, Is 6c, 2s 6c, 58, a 10s, gan Fferyllwyr, ac eieill, yn phob man. OYFANWERTHOL I DAI CWFAN WERTHOL. MOONSEED BITTERS DIM DIM AFIECHYD aorenY;^tal> AFIECHYC DIM Gore*, y rb.taf, DIM AFIECHYD ? AFIECHYD DIM Mwynf Rhyfeddol DIM AFIECHYD Meddyginiaeth AFIECHYD DIM arwynebyDdaellT, DIM AFIECHYD tuagat y AFIECHYD nTM T Owaed, DIM AFIECHYD ,r "Eiwlo<i; AFIECHYD DIM yMon?rSewyMa. DIM AFlYD Firw3,thutudlaotb AFIECHYD nL i vr otatas u? 20 .1"?dd DI?f AFI?YD ??l?.'?' AFIECHYD DIM A. E POWELL & Co., MM ANECHYD ^Iaou*3' AFIECHYD DIM y rhai sydd' w?di MM AFIECHY D Mhrbm'ioe<M(.M< AFIECHYD DIM rod cynarol.ac adder- DIM r AFI?YD SS?'%3' AF?YD DIM aeth.u, yn nrofl mal y DIM AFIECHYD ?''?''? ?? AFtLCHYU Moonstedyw yr ..iR TK* MM un'?t?by?a? dayn  AFIECHYP y gollirbob aniserddi- AFIECHYD MM y?.ttpjfh..y NM AFIECHYU ???"prm.??? A™1'0 DIM byim< 'notyhydJu MM AFIECHYD wedi myBea. Y mae AFIECHYD DIM MOONSEED DIM &FIECHYD y?;?. ??echyd. AP*E?PD MM Gan n holl feryll. ?CMD AFIECHD ?' "'?" P= AFIECHYD R,I OO a 2.-» 9c. pj? la5 i ieleieiiill drwy jpippirvri AFIECHYD )' j\tei fwyaf,yn rbad AFIECHYD ni u drwv v Post an 111M AFliZiYD A 'E. Pi,NVELL-& C- AFIECHYD DIM 1 he ;\hnor House, nr^ii AFIE? YD Swindon, Wilts. AFI?YD DIM pa.phl,4"?. Y?, rhid DIM drwy y post. AFIECHYD AFIfECHYD G rucli^'ylwyr cyfau- DriITMur  DIM wertliol, t ,tri A F I'F, f? AFIECHYD Mcis?t t'dwards, AF?CHYD DIM Queen Victoira Street, DIM AFIECHYD i-or.dou^ E.u. AFIECHYD DIM GOCHBLWOH Y? MM AFIECHr ?'?????5??? ?CHYD j L)IM 1,U»VI jn 11. 'uoo.N DIM g;;¿ ï'EO DIM "IECHYD ls?i na 4A 6(? nt?u 2s ANECHYD j DIM Yr yitym yn etch o rty- MM AFMOHXD  ''?'" ?'AMECHYD I Pears' Soap Dwylaw Gwynion Teg. Prydwedd Glan a Disglaer. Croen Iach a Thyner. I—|I1 -a- m, ■ I IT-jll HIGHLY lttUU PINLE o. t-UDiLXSJGURUAbV'o ji:L {iBXllleft^B MENDED by Ued PIL MENDED by Meld Na 2-GEORGFIS i|l | .'J 1 B 1H 1 >JVMW gJI »J^A\1 « i 341 1ll 1 "& U. GRAVEL PILLS, ftlly beia in high- ally b In 19 -Hira mm PILLS FOR T]IB E\stefIUJ PILES. 3E0RGE'S PILE AND GRAVEL PILLS Yn ddiddadl huti ydyw y Feddygimaeth fwyaf hynod yn yr oes. GEORGE'S PILE AND GRAVEL PILLS Ydynt orbyn beddyw yn adnabyddtl, yn mhobgwlad wareiddiedig" Jan haul. GEORGE'S PILE AND GRAVEL PILLS Ydynt uedi eu profi a'u certifi() yo Feddygioiaeth berffaith effeitbiol &"diogal gan amryw o Ddoctoriaid a Fferyllwyr Lloegr a'r Amerig. GEORGE'S PILE AND GRAVEL PILLS Y maent yn anghydmarol er symud y Piles ar Gravel, a lluaws oanhwylderau eraill sydd bob amser yn eu eadlyn, megys GEORGE'S PILE AND GRAVEL PILLS Poen yn y Cefn, Ysgafnder yn y Pen, Diffyg Treuhad, Rhwymedd, Llyngyr Man, Diffyg Anad Poen yn yr Areuau. GEORGE'S PILE AND GRAVEL PILLS Poen yo V Lwynan, Sarni a Gwynt yn yr Ystumog, Poen dirfawr yn y ^luddi.on. GMew, Cdic, Telmlad o bwysau yn y cefn, Dwfr Poeth, Dwh atahad, Gweledud yn bwl ac aneglurvi GEORGE'S PILE AND GRAVE17 PILLS Buan symudant sychder a bias annymunol ar y Genau, Chwydd yn y CIiniau Traed, Poen yn y Morddwydydd. GEORGE^LE AND GRAVEL PILLS yr Afu, a rhedfeydd y dwfr. A sytludant bob rhwystr o'r Arenan, yr Afu, a rhedfeydd y dwfr. GEORGE'S PILE AND GRAVEL PILLS A weithredant fel "svpyn" er :symnd yr holl boenan a achosir gan y Piies ar Gravel. GEORGE'S PILE AND GRAVEL PILLS 9 Dylent gael eu cadw yn wastad wrth law, gan y tnedda gymeryd yebydig o honynt ar ymddangosiad cyntat y doluriau hyn i roddi ataliad buan.ar eu cynydd GEORGE'S PILE AND GRAVEL PILLS Bydd i'r personau hjnysydd yn gweitn i, mewn'lleoedd Ilaith, ac- yn anadln awyr aomhor, neu yn dilyn galwedigaath eisteddog, gael fod y Peleni hyn yn an- nihrisiadwy iddyLt. GEORGE'S PILE AND GRAVEL PILLS Adferwyd iechyd miloedd drwy y Feddyginiaeth hon, a byny pan ddatgenid gan Feddygon eu bod mewn eefyllfa anobeithiol. GEORGE SPILE AND GRAVEL PILLS < Ar werth mewn blychau, Is He a 23 9J yr un, ganlbcb fferyllydd parchns yn yr holl fyd. Drwy y Post, la 40 a 2a 9a yr un, mewn st mps. GEORGE'S PILE AND GRAVEL f^LLS Gochelwch dwyllwyr! Y mae poblogrwydd digyffelyb y Peloni hyn drwy yr holl fyd wddi temtio thai personau diegwyddor a thraebwantus i'w hefelychu, ac yn ami twyllir y claf i gredu ei fod yn cael Peleni gwirioneddol GEORGE pan nad ydyw end yn cael rhyw GYMYSGEDD DIWEETH A PHERYGLUS yn eu lle. ^Mae enw y Gwneuthurwr wrth bob Iblwch o i Peleni gwirioneddol. GEORGE'S PILE AND GRAVEL PILLS Y mae Percbenog y Peleni hyn wedi derbyn drosddwy fil o Dystiolaetbau pwysig o effeitbiolrwydd y feddyginiaeth hoD, acjyn ;eu plith mae amrywl.oddiwrth Feddygon a Fferyllwyr. PERCHENOG-J E. G E 0 R GIE, M tR.P.'S., HI.RW.AEN, GLAMORGANSHIRE COLQUIIOUN'S SCOTCH TWEEDS. DIRECT FROM FACTORY. IF YOU WANT a really.good ALL-WOOL TWEED in WORSTED, SAXONY, or CHEVIOT; Home-made BLANKETS, FLANNEL, RUGS, SHAWLS, CARPET, CRUMBCLOTH, KNITTING YARNS, if you should call at our Warehouse or write for CRUMBCLOTH, LENGTBf CUT. Gre?t V&riety of Patterns, all Our Own Manufacture. Patterns. AKt TAILORS & DRAPERS will find it to their advantage to work from our Pattern:. TAILORS & DRAPEJD L?o Bg?? the Largest Retail Manufacturer in Scotland, we have always on hand a very LARGE STOCK and a SPLENDID SELECTION of PATTERNS. Pa' ties can always rely on getting the cloth as they require it. CARRIAGE OF CLOTH PAID AND PATTERNS SENT POST FREE BY A. COLQUHOUN, MANUFACTURER. EILJ)ON MILLS, GALASHIELS. MEDDYGINIAETH GLODFAWR R OLLOWAY'S PILLS & OINTMEN.T. Y PELENAU A bmllnt y waed, ao a symadaqt anbwylderau ar yr FAVU, YR ?ST??OG? YR ELWENOD, A'R  COLUDDION. Crythant ac adferant i iechyd gyfansoddiadau eiddilaidd, ac y maent yn leddyginiaetb as mhriniadwy werthfawr at bob anhwylder ag y mae merched o bob oedran yn agored idddynt, Blant a rhai mown oed nis gellir rb, ddi pris rhy uchel arnynt. YR ENAINT. Sydd feddyginiaeth anffaeledig at goesau dolurus, brestiau toredig, ao hen ddolariau o bob math. Y mae yn dra effeithiol at y Gym-lwst (Gout), a'r Gewynwst (Rheumatism). mathA. NHWYLDER Y FREST, GYDDFAU DOLURUS (Sore Throats) BRONCHITIS AT PESWCH ANW) j, A PROB MATH 0 AFIECHYDON A THARDDIADAU AR Y CROEN, NID OES EI GYDMAR. Gwnenthuredig yn unig yn Sefydliad Thomas Holaway, 78, New Oxford Street (diwedd ar 533, Oxford street), London. Gwertbir mewn blychau nen bottiau am Is ljc, 48 c lis 22s a 33s vr un a vellir eu cael pan bob fferyllydd drw vr holl fyd. THE NATIONAL CONDIMENT Keetib UNEQL'ALLED IN FLAVOUR MuataM AS SUPPLIED TO H.R.H. THE PRINCE OF WALES. YN DDIAMHEU Y GOREU AM FLAS DIHAFAL. _OH BALM HOREHOUND HAYMAN a D fedda enw er's 25 mlynedd 0 fod yn I .7 l" feddyginiaeth fuan at Boswch, Anwvd, a phob math ¡ a s a In, 0 anbwylderau y Frest a'r Ysgyfaint. Wrtb ei I^^S^BBSS9SSSSS9 chymeryd, peidia y pesweb, diflana aflonyddweh, a f'frheir Cwsg. Gwellheir yr Influenza. MR THOMAS MAKLE-, Statioiiir. 484, Caledonian Road, London, a ysgrifena :— "Tach. 9ffd 1889.—>ir 01 dyoddef am wythnosauoddiwrth besweli caled, oymerais ddny ddogr o'eb Balm, a clieiais ryddhad mawr; ac ar ol cymeryd un botelaid, diflauodd y poawcli yn llwyr. Ar werth gan boll HeTthwyr muHyghiiaeth. Pria Is lie, 2s .9c,a 4s 6c y botel.  —Ge)h[ eniii D?y BiJut 50 ychwaneg Ad?i?d. ya wytnnœol yn bw<ld a goneet ga- hb nou feroh, bob ymyryd dim a'u gorcbwyl ionpereenol,—Am fanylion a samplo, gan an- I fin envelope, anfoner at Evans, Watts and Company, (P 293). Birmingham Y mae "r bysbysha hwn ys va y gellir dibynu aroo. > EMAU RHAD.-Bydd i siopwyrganfod I ,F y Stoc fwyaf a'r Prisian iselaf yc I"nach dyMillington, 12 Houndsditeh, London. Gellir cal Olocian, Oriaduron, Cyllill, Cribau, Gwydr dderychau, Pibelli, Pyrsiau.Violins, Accordions nbilee Jewell erv fMtftlo«rue darluniedig am 11 nip celniop Sefydlwyct 18s CYMDEirUAS ADTILLADU BAR- HAOL BANGOR AC AHFON. RESERVE FUND, 1181b 128 6Q CYIPAITWYD WYB: sir T. T. ROBERTS, (Llywydd), Edge Hill, Garth. Bangor. Mr J. E. ROBERTS, Victoria House, High strtet, Bangor. dr DAVID LEWIS, 26, James street, Bangor. Mr WILLIAM ROBERTS, Frondeg street, do. Mr HENRY LEWIS, Belmont, do. tr W. CADWALADR DAVIES, North Wales College, Pangor. Mr EVAN JONES, Tanyfron, Bangor. VSGRIFENYDD CY?AKWYDDOL I Mr R. HUGHES, Pla-Hwyd, Bangor. ABCHWILWYS (AUDITORS): Mr THOMAS JONES, Port Hen-hyn. Mr WILLIAM HUGHES, Ptrtdinorwic. OYFREJTHWYR Meistri KOBERTS a CEMLYN JONES, Bangor. ARIANWTR vfeif-tri Pugh, Jones and COj District Bank, NATIONAL PROVINCIALBANA (LIMIleOl- Y mae y OymdeithaB hon yn barod i rodd senthyg arian ar Eiddo Rhydd-ddaliadol (Free- kold) neu Brydlesol (Leasehold) am 5,10, 15,'oeu W mlynedd, ac yn barod i gynyg i'r oyhoedd y aanteision eanlynol:— 1.—Rfeoddir yr arian yn Uawn. Nt ddelii arian piyniaiit (premium), ond ychwanegi hwynt at y swm a fenthycir, a gellir eu had- dalu yn Fisol am y tyrohor y benthycir yr arian. Y Mae byn yn gyfleusdra manteisiol i fenthyc- •yr. 2.-Ni obodir ond 5p y cant o log ar y gwe- Idill fyddo yn sefyll at ddiweddpobblwyddyn. S.-Gellir adfor y Gwystl-we.throdoedd (Mortgage) a Deeda unrhyw bryd drwy dalu y gweddili 'vddo yn ddyledus i r Gyrodeitnas. 4.—Ni thelir yr Ad-dilligdau ond den-ldeg 'walth yn y flwyddyn (ac nid tail gwaith ar Ideg fel amryw o Gymdeithasau ereill). 6,-Ctostau gwneyd y gWeithredoedd yn lial agodid yn yr un Gymdefthas a'all. A oes ar y Gweithiwr eisieu pleidlais < Pryned drwy cymhorth y Gymdoithas uchod. Yn He talu rhent, prynwohseicb tf, drwy dalu y 01 wb uohod. Na cholier y cyfleusdra hwn i godi arian yn rhad at bryou neu adeiladu tai. Derbynir y taliadau y nos Fawrth cyntaf o sob mis, am haner awr wedi chwech o'r glooh, yn y Swydifa Newydd, Plasllwyd, :Ban- gor. Mae y Cyfarwyddwyr befyd wedi gwneyd gor u gvda MeMtri Pu?h. Jones aad Co., yn ngkyda'r National Provincial Bank, i dder- byn arian dros y Gymdeitbas yn Mangor, Bethesda, Llanberis, Caernarfon, Ffestiniog, Porthaethwy, a holl gangenau yr Ariandai, Am bob gwybodaeth ynghylch tele au a rheolau y gymdeithas,ymofyner yn bersonol nen trwy lythyr a'r Ysgrifenydd Mr Robert Hughes Plasllwyd, Bangor. 6 FFAITH GWBRTH EX GWTBOD. FFAITH GWERTH BI GWTBOD. PELENAU BEECE AM. A DDBFA mnoedd en bod yn werth mwy na GINI Y A ELWCA t MthwyMer&u ?r'o' gewynol, r?,gy? gwynt a phoon yn cyU&, our ? y p.. pea?fnde? fr'æ'h::glt ? .1 p,y dl" s::tadàsrZh g)?nry<M, rbyndod oer, yapeidiM o boethder, colli archWMth at fwyd,byrdr& Mftd), bl,yedd, y9t!y'6, plorynod ar y croen, cwsg aneamwyth, breuddwydion (lvchrynllyd, a phob math 0 ymdaimiad ofnm a ryn. 6 B tydd y dog cyntaf esmwythliad yn mben ngain mynyd. I fenywod o bob oedran, y mae y Pelenao byn o werth aniohrisiadwy, gan fod vchydig ddognliu yo carlo ymaith bob Imaws ammhnr, ac yn aymmud bob attaWa, ac yn dwyn oddi amgylch yr !o!t sydd ynangen a'htweldtiao, l ?c MddyMunferchfoL b?bddyt, Ond eu cymmerydyn unol a'r cyfarwyddiadan sydd yn ngiyp a phob blwch, bydd iddynt irewD byr am set ..adfera pob mereh o bob oedran fwyntad o iechyd cryf « phar- Ar gyna gwan, treuh&d wedi el ammbarn, a holl anhwyldmn yr afu, gweithredant tel .b, aa,l lad ycbydll': dfognau yn gwneyd rbyleddoZOn ar y peir- an? pwyaicaf y? y peinanwaith dyn? Cryfhant yr holl gyf?drefn gewynol, adferant wedd hirgeUedig y w''pryd dy -1 y, ol awoMymderyr Mchwaeth, a de9roMti ;tTg.h gyda RHos-WiD i??hyd, hoi ynt anianvddol y cyfansoddUd dvnet.-FFmTHiAn" yw y rW)iXn a addefir pA Bloodd, o bob dosbartb ?n rreltde: un o'r dyogeU?a? goreo pruddglwyf a'r UeBft ydy?. t ob <eddyghHMtb fMint- ebol yn y byd ar Fi?iman BetctMm y mae mwyaf o yt, 8WTNBELENAU PESWCH BEECHAM F?meddMtnheM] I BeewchjBt?aredho)? DMy Anadl, Anhawader I Anadln, Byrder Anadl, ?yd,. Di-a.e.d or y Frest, Gwdd?wich)? Ac., ymM y Pel- emu hyn yn anghymarol: ao ni raid 1'r ?.b f. y? df:Jdl ya:IJJf:: &;de a nodwyd ond wneyd prawf ar an boxs, er gweled mal hwynt hwy yw y 'ht a* gynygiwyd 1'r eyh.?dd ?,I.d, ar Mfof 17..wch Anadl byr a Darfodedigol, Crygni, dirwasgiad aT y Ddwytron. Bymadant yn faM (awn yt ymdeimtad o ddiiwaariad M anhawsder mewn anad!a sydd bob nos yn Mndditada y cM o'i gwsg. Rbdd-t e)mwsth)td bron yn nnfongyrcho!, a oCøur 1'r rbai a aiuh gan yr anbwylderau poenns, a phan yr esgeuluslr hwy pergylant hyn. Bydde l 1'r rbai a flinir g??n y naill &'r U% L o'r ?hyfton uchod roddi prawf M Pelenau Peawch Beech. am. ewn byr am?er aywwiuur I Peawch mwy&t poenns. GOCHRLUD.—Dymunlr ar ? yboeJd ISYLWL fod y gelr- i&u B-ham's IUles 69 11- a, stamp y Ily ??d. raetb ar bob Mweh he.? bya? 6? ydynt Wedi enparotet yn "I(, Jf ar wertb yo gyf?nwertbol manwertnol, pn v Psr.b,nr T. 1WIecham, ffetyllwyr, St Helens, Lancashire, jsp yr borot am la lc, a 2a 9<1 yr an. Anfonir o ddld?ui ti ry y post am 1& neu 33 Y[, Ar wertb gan yr holl .eryliwyr, a =:w C?ff ?la B I atabol l?D..a. Oyfunol Gyda p,b b wch rhoddir cyfarwyddiad lia^n BURYM FFRENGIG-Dyma y Burym sicraf a'r oryfafo unt-hyw Furym a gynygir yn y farchnad. Cynyrcl a fara gwynach, meltis- ach, a mwy dymunoi i'r archwaeth nag unrhyw furym arall Gwerthir efyn Mangor gan J, H. Williams, Garden-square, a W. Jones, 32, Well. street. Yn Nghaergybi gan John Williams 44, Thomas-street. Yn Llanerchymedd gan Hugh Boberts, Pen-y-graig. Yn Pwllheli gan David Lewis, Penkin-street. YmofyneraJ. Watson and C3„ 61, Unioa silent, Borough Ifindoo. S.E. LLWCH BRAG, &c., GOREU AM Y PRIS ISAF ETO wrth yrn am A' Ddwy Dunell er cael y ls?tais o gludiad rhad, ac arbed tua 9s mewn 46 sachaid, ond anfon at OWEIJ ROBERTS, 13, ST. BRIDGET'S AVENUE NORTH STRAND, DUBLIN. S AVE40 TO 50 PER CENT BY BUYING YOUR IANOS, ORGANS, AND MUSIC FROM D. GRIFFITHS & SON, 221, BRECK ROAD, EVERTON, LIVERPOOL. LARGEST DISCOUNT FOR CASH OR HIRE. PIANOS & ORGANS from 8s per month on the 3 years system of purchas Terms to suit all purchasers. Mewn lledr crTIJ, Swllt IRON BUILDINGS! BRUCE & STILL, NORFOLK STREET, LIVERPOOL, Contractors for Iron Buildings & Roofs, Churches, Schools, Mission Rooms, Hospitals, Cricket and Lawn Tenuis Pavilions, Colliery Roofs, W srehouse., SI ores, Billiard Rooms, Clubs, Shooting Ldg?., Cottages, Bt., FARM BUILDINGS, Uay and Con Shed", B.-a, Dairies, Slable3, Ax, H?.T TmEi IMONTA? 'RuM 18. LSADINO CLERG?, ARCHITECTS, .D AGRICULTURISTS, ESTtMATE? AND MM<,M :APPLKC&nOM CONTRACTORS TO H.M/S qpVERNMENT. < SANFORD'SPOISON for killing rats IO answers well After oce dressing I found 136 dead next morning. "—J. Bliss, Helatborpe, Leighton. Boud la 2d to SANMM i ABB SON, Sandy, Be&,and tr11t. { j.LUNELL INMAA. iliEHLOKGAU BHENINOL I NEW YORK INMIN & INTERNATIONAL STEAM- I tjHIP Co., LIMITED. LERPWL I NEW YORK BOB DYDD MERCHER. 0 Queenstown bob Dydd Ian. Prle Cludiad yn y Trydydd Dosbartb can Isel j ag eiddo unrhyw linell arall o'r radd flaenaf. Clndiad yn y Saloon a'r AU Gaban am brisian Through Bookings I anrhyw ran o'r Unol Daleithau a Canada, yn cynwya Manitoba a r Tirioeaethau Gogleddol a De-Orllewinol. Ymofynor S RICHARDSON, SPEXCE & Co., 22, Water street, Liverpool; neu ilr Mri W. J. Williams, 7, Market street, Carnarvon T. S. Ingham, High street, Ebenezer; Pritchard Bros. & Co., 3, Comhill, Portmadoo; W. T. Jones, 7, Market street, Pwllheli; E. Jones, 73, High street, Bangor; H. J. Williams, 66, Bryngwenith, Caellwyngrydd; W, R'gers, j Stht,ioiimqster, Tregart.h; Hugh Hughes, 7, j Market Row, Amlwch; Robert Parry (5J»bor Llechid), Bethesda. aa; AUSTRALIA, NEW ZEALAND. AAAFE: TASMANIA, ORIENT LINK. YN HWYLIO 'ROB PYTHUFNOQL, GYDA'R LLYTHYRGODAU. BYDD i'r Llongau caulynoi adael Lion- JD dain fel y canlyn, a Plymoutn un diwrnod yn ddiweddarach, Naples naw diwmod yn ddiweddarach, gyd& Mythyrgodaa 01 Mawrhydl, am A?BA? ADELAIDE, MBL-.CMNE. a SYDNEY', gan alw yn Colombo a chymeryd teithwyr am oil borthladdoedd Australasia. Agerlong. Tons. H.P. Dyddiad ORUBA. 5,552 7,000 Gcrph. 4 CUZCO 3,911 4,000 Gorph 18 LUSITANIA 3,877 4.000 Awst 1 OROYA. 6,057 7.000 Awst. 15 Gall teithwyr yn gadael Llundain saith diwr- nod yn ddiweddarach 110 yn teithio dros y tir ddal yr agerlong yn Naples, Loading Berth, Tilbury Docks. Yr agerlongan yn mhlith y rhai mwyaf ft chyEymaf. Bwydydd o'r fath orea,batho oer a chynes, y goleuni trydanol drwy'r Uongau, ac awyriad trwyadl. Cludiad o 17p 17a 1709. Managers, F. Green & Co., 13, Fencaurch- avenue, ao Anderson, Atderson, and Co., 5, Fencburch-avenne, London, E.G. Am delerau i deithwyr ymof jrer a'r firm di- weddaf, neu â'r Goruchwyliwr yn Nfehasrnar- fon-W. J. Willi ims, 7, Market street. 52 3 < ? LLINELL Y "NATIONAL" V.6- I NEW YORK. Y mae AeMtongMi rhagorol y mneU bon yn Y :Yltog:r'kJo Qto yn bob dvdd Iau. ENGLAND Dydd Iau, Gor. 3 ITALY Dydd Iau, Gor. 10 EGYPT.Dydd Iau. Gor. 24 THE QUEEN Dydd Iiu Gor. 31 Ail Gaban, a SteeraLe i New York, Boston, a Philadelphia, am y prisiau iselaf, Cludiad rhad i bob parth o'r Uaol Daleithau a Canada. Ymofyner am fanylion yn swyddfayNational Steamship Company, Limited, 23, Water- street, Liverpool, a 44 a 45, Leadenhall- street, Llundain I neu a'r Goruchwylwyr Lleol Mri R, Roberts, Bethesda I John Roberts, Llanberis | R. G. Roberts, Rock Cottage, Creigiau Mawr, Talysarn H J. Hughes, 70, Penybryn, Bethesda; Matthew Goldie, 217, High-street, Bangor I Evan Thomas, Tany- grisiau, Blaenau Ffestiniog; Thomas Parry, 11, Caradog-place, Ebenezer; W. J. Williams, 7, Reol y Farchnad, Caernarfon Ellis Pierce, Arf^aphydd, Dnlwvddelen 14 2SS? CAINADA. 4mLilIuNbwELL Y DOMINION 0 LYTHYR L LONGAU BRENHINOL. — Y prisian isaf gyda'r rheilffordd. Ffermydd yn cynwys I PA o aceri o dir da i'w cael.-Hwylia yr ager- longau o Lorpwl yn wythnosol M o BnsM bob Ion tau o Largir y e'vll iou?terau diweddaraf yn agerlongau y Llinell hon. Prisian o 10 1 18 gi&i; doabartbiad?u canol a'r trydydd am y qrisiau iselaf. Am fanylion pellach ymofyner a Flinn Main and Montgomery, Liverpool a Bristol neu at H. Hughes, 7, Marfet-row, Amlwch; W. Tlioma'; 12, Holyhead-road,Upper Banor; R. J. Thomas, Market-p'aco Blaenau Ffestiniog; H. J. Williams, 70,Penybryn..Detbeda W. J. Williams, 7, Market.street, Carnarvon; R. R. Stytho, Accountant, Carnarven; M. Goldie, Birgor; Er J. Williams, Bryn- gwenith, Caellwyngrydd; M. Ingham, The Stores, Llanberis; W. Trevor Jones, 5, New- street, Pwllheli; O. E. Parry, Slate Merchant-, Dolwyddelen, R.S.O.; R. E. Jones, Rose Hill- street,Conway; J. R. Jones,3,hlostyn.crescent, Llandudno, or to R. J. Hughes, Post Office, Rhostryfan QOMER I'R OYMRY "JY GOMER rR OYMRY «• Gwybodaeth aydd Nerth," GOMER ROBERTS (Cnmo Do.), iV, UNION-STREET, LIVERPOOL. BYDDED I'r rhal sy'n dymnno cael y man telsion gorea wrth groesl y Werydd, y. Bgbyda'r fares rhataf, anfon at Gomer Roberts (Cymro Dof), yr hwn a rydd iddynt bob gwy- bodaeth angenrheidiol droa llnellau yr Amerioan 0, r Canadian Steamers, Rhoddir tocynan I delihwyr gyda'r oil o agerlongaa yr Inman, White Star, Allan, American, National, as ereill. Telir eylw domu o'r America. dos *:merIoa. Gwnaf fy ngoreu dros y Cymry, Gyda'r steamers cryfaf sydd yn hwylio, DIgot o fwyd da, pob cysar, a dyogelwoh. Nid yv y swyddfa hoa yn bookie fcramorwyr Digon o walth a chyflog da yn America Efe a gyferfydd a'r rhai fydd o dan e ofal ar en dyfodiad I Lerpwt, ac a'n rhydd vi ddyogel (y Cymry gyda'u gUydd) ar fwrdd j steamers. Cyfarwyddyd antfaeledill er slcrhao arbed lad arian ac amser, ond eoBwch ysgrifenuyn gyntaf (encloted postage stamp) at GOMER ROBERTS (Cymre Dof), Passenger Agent, TemplM'x Hotel, 29, Union-street, Liverpool. To D??.!fY s mM el dy yn Maetb. yn ymyl y Landing Stage. Swper, gwely, a breowaet, is 1101 plant, bannt pris, yn cynwye pob at- tendance. 31 ..? HUGH JONES,  PASMNGEB AGENT, 10 VIRGINIA STREET, ST. PAUL'S SQUARE. LIVERPOOL. DYMTTNA HUGH JONES, (sydd ei hunan wedi croesi lawer o weithiau), hysbysu y gellir cael pob ewybodaotb yn nghylch yr agerloneau goreu 1 wahanol Tanao or America, a phob hysbysrwydd I ymfndiaeth t'r rhanau eretu o:r byd. Gellir ymofyn ig al yn Gymraeg nen yn Saesonaeg, drwy yegrifenr ato. Bydd yn cyfarfod y rhai fydd o dan o ofal ar en dyfodiad i Lerpwl, a rhydd y Cymry gyda'Ø. gilydd yn y rhanan gorea 01 ager- longau. V mae gan H. J. dj helaeth mown man eyf, agos i oreaf y rheilfFordd, ac hefyd i'r Landing Stage. Pob cyfleusdra a chyear. Ei arwydd- h ri* al' o u air ef ydyw-Uwelyau glSn ac Airy, a phrisian rhesymal am letty a bwyd. Cyfarfyddir pobl area dyfodiad i'r dref gan H. JONES, ARTREF ODDICARTREF I'R OYMRY <ABEI> AT Y RHAI SYDD YN BWR1ADU ?E?S. YMFUOO. DYMUNA HUGH HUGHES, 7, Mar. ket Row, Amlwch, hysbysu ei fod of yn Aa S'i ymfudol droe yr an Cwmniau er's drop 35 mlynedd. Yn Oruchwyliwr penodol dros Ca nads a Queensland, I roddi CLUDIAD" RHAD A CHYNORTHWYOL a dan y Llywodraeth, Trwy fod H. Hughes newydd ddychwelyd ar ol teithio miloedd o filldiroedd yn Canada ac America. Gall oddi aesgrWad cywii am y gweithfeydd, a'r cyflogau a r Ueoedd goreu I fyned er gwellhau eu hunain. Mae dan o feibion H. Hughes yn swyddoglon ar y Mail Steamers. Gotelir am gyfarfod pawb ar ea dyTodiad Liverpool. Anfoner Pant o de- posit i H. H.a oheir ticket I fyned gy *&'r llong yr adeg byddont hwy yn dewis, Ù lie gorei yn y Uong am y pris iselaf ar y pryd. Asogj ue ,.SMP i gaelateb vr d .VV !t tbyr,  k ? INELL Y WHII'E STAR. 2B))B"? ROYAL MAIITSTEAMERX LEBPWL NEW YORK, via QUEEN TOWN. Bab DYDD MEKOHBB. Oludani Deitmr i bob parth o'r Unol Daleithau a Canada. M ie llongau rhagorol y llinell hon o unffurf mewa gwnenthuriad a threfniadau, ac Pin gellir eu gwell gyda golwg ar y cyfleusterai a estynir i deitawyr o bob dosbarth. Y til am y Fordaith yn y Saloon ydyw o 12 i 22p i fyny I Ail Gaban, 8p i 9p. Steerage, am brisiau gogtyngoL Am Fanylion,ymofynerS R, Owen, Ship & In- surance Broker, W. J. Williams,Heo) v Farch- nad, Caernarfon; neu a R. Roberts, Bethesda Owen E. Parry, masnaohydd llechi, Dol. wyddelen David Rowlands, Penygraig ) W. D. Jones, Old Bank Caergybi; W. M. Jonet, Church-street, Llangefni; K. G. lioborts. liocb Cottage,Oreijiau Mawr,Talysarn; HughHughes 7, Market Nof, Amlwch; W. Q. Willi»N s, ShceWarehouio Llanrwst; Matthew Goldie, 217, High Street, Bangor I nen ,f! Is MAT, Imiain ft Co., 34, lieadenball-street, Llundain, E.O., a 10, Water-street, Lerpwl. 1 AMERICAN LINE. "TOOTED STATES MAIL STEAMERS. LIVERPOOL TO PHILADELPHIA. IIVBRY WBDNII"DAY. First olass fullpowered Iron Steamships. Accomodation for passengers equal to any European Line. Passengers and Goods loaded at PhiladelpbiA on the Wharf of the Peneylvama Railroad. :JIB SHORTEST AND BSST ROUTE TO TEN WBST. Apply RICHARDSON, SPENCE, & Co., 19 & 22. Water-street, Liverpool LOOM. AGENTs.-W. J. Williams, 7, Market- street, Carnarvon; Evans ft Co., Herald Office, Carnarvon) R. G. Roberts, Rock Cottage, Oreigiau Mawr,Talysarn; R. Roberts, Bethesda R. Roberts, Glynllifon Hotel, Blaenau Ffestin- log; H. J. Williams, 70, Penybryn Bethflsda LLINELI, GUIUN AGERLONGAU LLYTHYEOMJDAWL BBESHINOL A' ja UNOL DALAE FRAU. 0 TEBPWL I EFROG NEWYDD BOB SADWBN ARIZONA Gor. 5 Gor. 12 NEVADA Gor. 19 AT.JAJ{A. Gor. 26 WISCONSIN. Awst 2 Galwant yo QueenBtown y dydd mnlyn,>I, i dder> yn lIythyrau a theithwyr. Saloon Pamgeo Lerpwl i "cw York, lOp i 25p. Yr ail abØJl s ete"?'8 pas^a^e i Now York, Boston, 1\ Philadelphia, am brisiau isel. yrbyn a gynwysa ddigonedd o fwyd. Anfonir t**ithwyr i bob parth o'r Unol Dalaethau a Chanada. Y inae we<Ïdy. ac arolytres brofiadol ar fwrdd pob a.^erl^ng. Goruchwylwyr i Gwnm; Llongau >TDW Zealand Agerlongau Lljthyriwl Brenhiuol yn hwylio i boith lt1ddoed., New Zealand ne Awstra1h. Ymofyner a Guion a'u Cyf,, 21, Water-street, Lerww' neu a Jobn Cad?l dr William J..??. (Pf,,Etl? i,l Blwnau Ff?tiuioq; M. J. Rd ,Li.. Hotel. Bangor; W. J. Williams, Quairymeu's Union, Caer- narfon; Oweu E. Parry, Slate Merchont. DülyddAJen; Ishmael Davies, Llys Aathu", LlD.nberi<; Owon Jones, Market-square, Llaurwsfc; W. I). Jones, A.^tiuueer, Ok. Caergybi. .a..?' ANCHOR LINE. milk. LIVERPOOL TO ?EW YORK, VIA QUEENSTOWN. EXPRESS SERVICE. S.S, FURNESSIA 8,144 Tons .12,500-hor8e pow.^r. Tbis magnificent Steamtbip will tail from LIVERPOOL to NEW YORK (VU. QUEENSTOWN) on SATURDAY Jaly 12 SATURDAY.Aug. 9 SATURDAY Set.t, 6 And every fourth Saturday thereafter. SALOON RATES, 12 Pounds to 25 Guineas, according to position, &c., of Stateroom. Re turn Tickets at moderate ratts. intermediate and steerage ras?ages at ijow Rates. Apply to HENDERSON BROTHERS, Mersey-chambers, Old Churchyard, and 17, Water-street, Liverpool, or to Mr W. J. Wil liams, 7, Market-street, Carnarvon Mr Henry J. Williams, instate Agent, Caellwyngrydd. 3 AT BAWB SYDD YN BWRIADU TMt ] Hp- CROESI Y WERYDD. DYMUNA LEWIS ROBERTS (sydd ei hunan wodi croesi lawer o weithiau), hysbysu y gellii ael pob gwybodaeth yn nghyloh yr agerlongau goreu i wahanol ranau o'r America, a phob hysbysrwydd yinfudiaoth i'r rhanan ereill o'r bya. Gellir ymofyn ag ef yn Gymraeg neu yn Saesoneg, drwy ysgTifenu ato. Bydd yn eyfarfod y rhai fydd o dan ei ofal ar d dyfodiad i Lerpwl, a rhydd y Cymru gyd'u gilydd yn y rhanau goreu o'r agerlon an Mae yn ffaith ,I fod wedi byw saith mlynedd j. m4, ag eglur yw fod hyny yn ei gymnwyso fel cyfarwyddwr profiadol. D.S.—Mae gan L. Roberts Dy belaoth a ohomflorddus yn ymyl y Landing Stage. Bwyd- ydd a gwelyau am brisau rhesymdl. Y cyfeiriad ydyw:— LEWIS ROBERTS, Passenger Agent Temperance Hotel, 32 TITHEMRN-STBKKT, LiviB-OOL. ..? ? WILLIAM WILLIAMS ??j?' (CYMRO PUR), PASSENGER AGENT, No. 27, UNION STREET, LIVERPOOL A DDYMUN A hysbysu ei gydgenedl ei fod A ef yn Bookio Passengers gyda'r Steamers goreu i bob parth o'r America, am y prisiau isaf. Hefyd. ceir pob gwybodaeth am amser hwyliad Steamers, ond gohebu yn Gymraeg neu Saes teg 5g ef,a sicrha y telir y sylw manylif er; y Ueoedd mwyaf cysurus ar y Steamers i'r saw a ymddiriedent eu gofal iddo; a ohyfarfyddh bwy ar eu dyfodiadi Lerpwl. or mwyn cymeryd gofal priodol o Luggage.-Cofier y cyfeiriad achod, D. ()vmro Pur o Sir Gaemarfon. 225 ^R G E N TIN E REPUBLIC. The ARGENTINE GOVERNMENT Bre GRANTING 300 aeres of Hood Land, wire- fenced, with house and wat r supply to immi- grant agriculturists, Also assisted passages to Welsh-agriculturists and labourers, with guarantee of employment, landing, lodging, board and conveyauce to place selected, all this free. NO FEES OF ANY KIND. Information, pamphlets, maps, &c,, supplied free.-Apply to A. ALDANA, Chief of the Argentine Information Office in Wales, Charles-street Chambers, Ca d-ff. HUGB (-)WEN GREENWICH HOUSE, HIGH STREET, BANGOR WATCEES Aur ac Arian, yn nghyda Chadwyni o bob math. Gan fod H. O. wedi myned i gytundeb neillduol a manteisiol k r gwneuthurwyr enwocaf, galluogir ef i werthu yn hynod o isel. SPECTOf I BOB OEDRAN. MODRW i AU PRIODA HARDD. Stoo Faw ynghydag ylt,fell o'r neilldu w dewis. REPAKIO, GLANHAU, Ac. Rhydd H. O. sylw arbenig i'r adrao hon o'r busnes, ac ni arbeda unrhyw dratfetth a gofal rhoddi boddlonrwydd i'w MACHINERY & IRONMONGERY Mowers and Reaper, Haymakers, Chaff Cur i. HoKa Raker., Oil Cake Mills. Pulners and Slicers, Potato Raiers. Horse Ge f-,Mert Min ing and Sa«sige-muking Machines Wire Netting, Fencing Wire, BaIts and Nuts, Horse Shoe Nails, &c., &c PaD byddwch eisie.q»unrhyw fath <> Eei.n.ant neu Ironmongery, piidiwch a phrynu hob anfon am brieiau at R. T. JONES. GENERAL IRONMONGER, BETHESDA D.S.—Fan yn anfon am briM?" peirmna? byddwchgyetalacahfon cnw y maker ddjm- unech gael. rpOWLE'aTpENNYROYAL & BTFBL P U.L8 FO T F¡,;MALES. quickly o >rrec;s .11 irre*al«tit«- nm v?is all o?ttuctioaa md relies the f<htMs9in? BymptouM M prevelent ?ith the Bo?<. ? t? and ? 9d of all chemist*. Sent aaywber. ? rM?pt of 15 r 34 t..p. by tho M?<-t E.. TOWI., Ck?.int Notm?hMn. 24-39 lEiuWiX-. 0 SiLW PAWK! J X CWYNION Y CLAF. X Pa beth yw A sthma ? Anadliad hyr, brystog a Ilafurus, A oes rhagor nag un math o Asthma' Oes, dau-un yn barhaol a'r Hall yn dyfod yn mlsen ar adegau Gelwir y cyntaf yn colitilt a'r olaf yn periodical. Pa beth sydd yn aehoei Asthma? Culhad crebychiad a dirwatgia I y pibau me nion evdri yn arwain o'r corn gwvnt i'r y.-gyfaint Pa fcddyginiaeth sydd wedi rhoddi e«mwrth bad buan i aneirif o bersonau a ddyoddefent oddi.wrth A.sthm*, Bronchitis, Peõwch, Anwyd Diffyg Anadl, a'r Crytni ?- BALSAM OF HONEY TUDOR WILLIAMS. GAN mai Oerfel ac Anwydydywdeohrenol achos pob clefyd ya mron, d'ddadl fod miloedd yn m Dcd i'r bedd yn auamserol o lsieu l rnddyginiaeth bwrrasol a lawn. Ymallodd yr aowyd ynwyf symwyth alleidrynyncs, nes yn mron ym. dori gan besvtch yn ddibaid, heb ond ychydie orphwysdra, nes yr oeddwn wedi (tedu fy mod wedi cael fy nal gan y darfodedigaeth acynngha ot y P )en dirdynol oedd trwy fy nghyfansi ddiad, anfonais am botelaid o BALSAM OF HONEY TUDOR WILLIAMS, a chymerais tua llo, aid 11 \v" .awI ar unwaith pef ychwaneg na'r cyfarwj'ddyd odd ar y hotel; a chyn pen tri mynyd yr oedd y peswch wedi poidio i r,,tddau angViyffn din. Cymerais yr oil ogynwysisd y botel, ac erbyn heddyw yr wyf yn gal udiolch i'r Urefn Fawr, yn nghyda'r wybodaeth am y Feddyginiaeth ddaionus hon am fy mod yn ddyn iach.-Ydwyf, yr eiddoch yn holiol iaeli. Aberdar. ISAAO THOMAS. MAE MILOEDD 0 BUNT WEDI EU HACHUB 0 FARVVOLAETH O'r Croup, Brouchitis, a'r Pas, wedi pobpeth arall fethu Y ffordd i brofi y peth ydyw profi dresocb eich hui ain. Os gwnewc:), dyna sydd yn fen- digedig: ni cheweh eich siomi. D.S.—Gwerthir Bal-am of Honey Tudor Williams gan bob Fferyllydd drwy yr holl fyd. Mewn costrelau, Is ljc, 2s 9c, neu trwy y post yn rhad am Is 3c a 3s Perchenog: D. TUDOR WILLIAMS, R.D.S.L., ABERDARE. JOSIAH HUGHES & SON AHD GENERAL IRONMONGERS, 237, HIGH STREET, NEAR POST OFFICE, BANGOR, WITH BRANCH SHOP AT LLANFAIR- FECHAN. T H. & SON beg most respectfully to intimate to their friends and the public that they have secured many Special Bargains which will alio the-n to sell this season's goods at great reductions from ihe preaent great ad- vance in values. PARTICULARLY they draw your attention do the Lamp and Heating Stove Department, w! ifh all should I spect befora purcha'ing. Their El ctro-plated Goods are from the best Sheffield houses,, and are now offered at cpecinl ale P'icea. The following are also worth seeing as to newness of Patterns and resonableness of prices, viz :-Bra8 and Iron Fenders, Dogs, V.re and Iron Erases, Brass and Co(>perUteu- sils and polis'ued Goods, .iappanned and Hand Painted Trays, Toilette Ware, Coal ases, Bedsteads, Cots, Spring Mattresses, &c., Kitchen Rang-s, Parlour and other Stoves of the newest constructions, and all other Builder's Ironmongery. Paints, Enamels, Varnishes, Stains and Oils. Solo agents for. PEACOJK AND BUCH. ANS, PAINTS." Their Workshops continue to be occupied by careful and steady Workmen for all sorts of new work and repairs Estimates given for Heating'Greenhouses, Conservatories, &c. JOSIAH HUGHES & SON, BANGOR Pris mewn Wan, 3s. Haner rhwym cryf, 4.. AIL ARGRAPHIAD 0 ESBONIAD Y PARCH. RICHARD HUMPHREYS AR LYER GENESIS. DYMUNIR "alw sylw at yr ail-argraph- iad o tsbon'ad y Parch R. Humphreys, Bontnewydd, ar Lyfr Genesp, yr hwn sydd yn y wasg t; c i fod yo barod irbyn d.wedd Gorph- enaf. Cyhoeddir ef yn neillduol gogyfec a Mats Llafur Y rgoliou Sabbothol y Methodist- iaid Calfiuadd am y ddwy flynedd nesaf. Telerau arferol i Lyfrwerthwyr a Dosbarthwyr. Telet aii nelldnoll Ysauliou Sul drwy gytun- deb uniongyrchol a'r Cyhoeddwyr. Cyfcir erpob archebion i D. W. Davies & Co., Aigraphwyr a Chyhoeddwyr, Caernarfon. Iv-ANGOR AD NORTH WALE U rlNdIT BUILDING SOCIETY. Established 1872. Incorporated 1874. PreiiUnt and of Direcos Dr RICHARDS, Bangor. SHAKES, LIO EACH. SUBSCRIPTION 2s 6D PER SHABE PER MONTH. ADVAFRCKS. Money advanced n Freehold or Leasehold Property for 10, 15, and 20 years, to be repaid by Monthly instilments. F.,r further particulars apply to John Lloyd, Accountant, Masonic Hall, Bangor, Managing Director, DODREFN TY. Y MAE GAN 17DWIN JONES KySu Place Cabinet Works, High- street, B?.nVr, St? Helaeta o bob math 0 DD oDsttreEetF, N'rYy.,y.S? i?! Dining a Bedroom -itel. B-k- 'hetf )uier^, Sideboard.. Wardrobts, CLeat of Drawers, lJrsiug prawera. a phob math o Gadeir* ian i'w rhoddi yn y Parlwr Yotatellwely, Sofas. Conches eJi eu gorcnuddio f; lIedr, Gwelyan liaiwlk a Phres. Plu, Gwelyau Gwlan a Fflocbs, filatreei, Spring a Gwlan, Oyrdl.iu Diuin a Drawing Boom Bvrddau Chaddr,.u Cegin 0 bob desgrifiad, &?o. y CDWI, JONES, mewll ?..Iy.id i gpydd ei f.,?..?h, ??,ii cyeryd ystordy .??r fa yeh-g? at ei a ieiiadan ereill, a fw':1Jwfa1.WciD1;l\I! dd?)d i aicUwi.io ei Stoo, yt hou y D?ri.a. W g-o?tJ- I' im bi.ffit bychan Jiola i?- 15 mitHu' vu JJidraui. AR WE TH DR "v VR YD. GWELLAF LEWYGFEYDD AC ER PRON HY « 1JHODDAF B'ITKIAID <>'u '.leddygimaeth yn XV ?had, tel y !< di.)d')efwyr ?aet cyfleusdra broil nwiredl yr ?°'u'??'? MAE "'Eo F ?" ?0'rELi '> B FEDDYGIN IA?'I'l? RXF.U?L ?0? Y? CAEL EU KHODDI VM.?t'H BOB "LWYDDYN. Gwnaetliucu a»tu<li.>e" cr by- 1y 8 0 'l'' 1,1,, ,?y d ti.isiuoi <lnyf, ac Jiicehydon o'r fath; a p)?*Td?e<i.f''fy 'm'Ji ? ..WtJLi.A. uid wytyugolygu au gwolla Km dro. <c yu:i eu b J.I yn dvchwelyd; ond yr wyf yn *< ly¡¡u i iud T. wy«U. Y, yfyl;bdi'. "j ",Ygi.? h i ??i 1, yr awiio^ieti waethaf. Oblegid 1 ClILII f.1h.?b welia, i?i yw by"y y. un rh.?m pabaui y dyl, ch burli u Anfowch ar an. ?i?ti?a ?y ?u.? "H ?W?.t ?HUTEi.AID BHAD o Ftt'idy.iiuiaetli t^ i <r y?t Vhm i chwi ar II wf's RHYD? WKLLHAD. V, H. G. h(>« 'i, 73, Farringdon-street, London, E.C. sicr at ) •, yr "Iueuur y "ydd iddi syraad Cyrn o'r gWia dJ [- y mitha pob nseiuygin \aeih arall. i-ellii ti ^ymhwyso yn rhwydd I wiego gy.ia'r .-v; diau rynaf, a rhydd ivellhiid si^-r mewa wyihnos. Nid oes eisieu ori. Milotdcl ganmuli. ethau yn rhad, neu tufonir pitel is am .s Jc. tian Chave and jHCkson 'Jh ;■ i,i>r-, lieretor-t, ooruchwyliwr R. Jones. Kferviiv id Tutf-sauare, Caernarfon tit* k.. £ t('I5W. 1450, ani tU)U?? :.0'? to Lnrl on Mortgagee Fteeho'd or • eusehu ptopnty. Intereit 4 tD 5 pe,? (-,?it. A, Percy Ui?nett.hoUCttort Colwyn Bay.