Skip to main content
Hide Articles List

14 articles on this Page

DYDD MAWRTH.

News
Cite
Share

DYDD MAWRTH. YR EISTEDDIAD CYNTAF AM DDAU. -Y C YNRYCHIOLWYK. Dechreuwyd gan y Parch John B.A., Llanercb, Pwllheli. A gud.vn ydyw thestr y cynryehiolwyr fol tu galwju j Arfon Parchn Griffith Robert, CarnccWi; j R. R. Morris, Caernarfon; Mri Willifim Kd- j wards, Glasinfryn, Bangor; lobe-,t Ernards, j Pentir, Bati(for.-II),ffrsil Clwy-1: Parchn Benjamin Hu^hta, Ll^.o'.wy; Lvan Jones, Bodffmi; Mii E, T Joie*, Dmbych John Jones, SegrwyJ.-Dyffrjn Conwy: Pùrchn William Roberts, Llanrwat; J. Williams, Col- wvn Bay; Mr Richard Jonoj. B"old Sclioa!, Gwjtherin; Hupt. H. D. Williair.s, Conwy,— I Fflint: Parchn Josiah Joneii, Fflintj O. n. Joces, Gwersyllt; Mri O. W..Tone-, Ffliat; John Jor.o Ffoim, Pontblydd\n.— Mon j Parchn 0. en Hughes, Llavigeini; John Wn- more Williatrp, L'ambyddlad; Mri F. W. Roberts. Llan:e .ni (a'; Hvgli WilliAnl,, Mo,ti Bridge (a); P. Hughe*, BjCielovud.—leyn ne Elfionydd: Paictin J. Evars, B.A., Pentra* th; John Owi n, M.A., Criccieth; Mti H. Tudwal Davie?, BrynlUetll; Robert Jones, 11. H., Pwll- heli—Trefaldwyn Isaf P.ircbn John Hughos, Carneddou; Jatuea V,icha>da, Llanfy! Mri Thomas Jam s, Alpha Terrace; Ellis Jones, Tybaen, Oswestry.—Trefuldwyn Ucliaf: Par, n Griffith Pary, D. D., Clrno; David Junes, Tr&f eglw y Mri J. Meredith, Machynlleth; Mathew If. Davies, Trel'eglwys.—G-rl'ewin Meirknydd Parclm Dayù Robert, Rhiw; R. J. Wi.liams, Abellcfe i; Mri Andreas Ro- berts, Blaei au Ffestiniog: Hugh Evans, Vall- j bedr.-Dii-v,ain Mtirierjvdd Parohn Edward Jones, Rh?(11 d?, Richard Ti omas, Glyn- ceiriog; Ir 0. R. '(hotnas, Ce'rgydru fl'on; 1. Jones; Parch Edward Williams, C) nwyd; Mr Robert Hughes, HhydJydlon: Patch J. Howtll Hughes, Yniiytty.— H<imdutia,tli Trefalhvyn: Parch J. Jones, Coedwy; Mr R Will ams, Newtown.—Henaluriaeth Lancashire Pirch David Edwards, Sanghall, Chester: Mr J, R. Jones, Belvedere road, Liverpool.Liverpool; Parchn Hugh Jones, Owen Owens, ]lId fhos. Jone^, 5, Hin Gressendale; Thomas Edwards, Linnet Line.—Manchester Parch William I James, Manchester; Mr John Davies, Brough- ton. Yn ddilyt-,ol darllenwyd y giv;anol gsnadwriaethau. ACHOS 0 APEL. Hysbyawyd fod achos o apa) i dd'od ger- bron. Pem'dwyd y rhai ciiilyool i yaivrisd yr achos :-Parebu W. Jame, B.A., Man Chester; O?ea Hah8, Lh'?ef:n; G. Roberts, Csrneddi; Mii E. T. Jones, U.H., Dinbych J. Joae", PontHaddyn Robert Hughes, Rhydydlan ac R. Williams, Dref- newydd. Y LLYFR TONAU. Penodwyd y tliai canlynol yn bwyllgor, yo unol â'r genndwri o'r Gymanfa Glvirred- molP.ircba Owen Jones, B.A., LtiiwI Ellis Edwards, M.A., Bah; aT. J. Whddon, B.A., Ffestiniog. i CYWllREDIAD Y "DRYSORFA." I I- Cafwyd anogaetban i dderbyn y Dry- I sorfa" gan Mr F. Gnffitb, U.H., Doifiellau, i a'r Patch Owen Thomas, D.D., LerpwJ. I Y "IONTllLY TIDINGS," I Siaradwyd yn ffafr yr uchod gin y llyw- I ydd, a'r Parch E. Jertnan, Gwiocsara. AT- gymhellant am i'r Monthly Tidings gael I derbyniad cjffiedinol. Y GEXHADAETH. I Darllenodd yr ysgrif'snydd Jwr-d^rfyn- iadaa o eiddo y genhadaeth yo ngiyn S chael Sabboth, sef y Sul cyntif o fis G,,r- pbenaf, i'w dreuiio mewu cyeylltsad &'r genhadaeth. Y Parch 0. Owens a ddywododd fod y pwyllgor o'r farn mai gwell fuasai fod hyo yn cael ei daflu wythnos yn mbellch. Dr Hughes, Caernarfon, a gynyjjiodd fod ygofalam beoodi rhyw Sul neilldtiol at hyn i gasl ei ymddiried i'r Cyfarfodydd Misa). Mr R Rowlands, U.H., Pwllheli, a ystyr- iai mai cid doeth fyddai i'r Gymdeithasfa newid yr hyn oedd wedi cael ei basio gan y Gymanfa Gyffredinol. Dr Hughes a gredai y fyddai psrodi un- rhyw Sul yn ryfarfod ag ysbryd y pender- fyuiad, ond i hyn g»el ei wnevd. ) ca pasiwyd y penderfyniad fel ei cynyg- iwydganDrHngces. Parch John Owen, Aberdyti, a roacioaci ycbydig o hanes y symudiad gydag achos y Jiwbili. Dywedai fod y caagliad yn myned rhagddo yn rhagorol, yn neill(tuol yn y rbtigildo vn r?,,qgorytr ,), 4ndd y tR,i weii rhanau hyny lie yr cedd y t&n wedi cychwyn. Yr cedd y gwaith o gasglu tuag at yr aches, yn myned yo mlaen yn ilwyctd- ianu?, 80 yr oedd yn atnlwg fod Rliywun U ch wedi bod yn ymwceyd a chsdonau y bobl, ac yn eu parotoi i gyfrmu. Gillai y byddai i'r casgliad arbemg hwn cfto.thio ar y casgiiad blynyddol, ond sicr gandoo y byddai y casgliadau yn y blynyddsu dy- fodol yn Mawer gwell. Dr Thomas a lawenhat wrth we,le,d fod y caseliad vn gwella, ond mai yr a"g"n mawr ar hyn obryd ydyw yr angen am genhadon i fyned bllaii. Drvtg cadd ganddo ddeall fod y Jesuitiaid, badwar ohonynt, wedi myned i Fryniau Cassia, ac yn gwe two yno, ae yr oedd pawb yn gwyhod pa beth a wnaed gan y rhai lyny yo ^ny^ edd Mor y Dp, a lIeoedd ereill. Yr oedd acgen am nenbadon o alluoedd cryfiou rbai yn deall yr iaitb Lladio, gan fod y Jesuitiaid yn bared yn parotoi i roddi i'r Cissiaid gyfieithiad iawl), meddynt hwy, gap y dy- wedant tad ydyw hyd yn byn NN-,2di ei roddi ittdytt., Hyderai Dr Thomas yr fawr am i'r Arglwydd roddi arfjddyliui rhai o'r boll ieue, iiae galluog i gynyg eu iiunain. YSWIE1AKT MEDDIAKAU Y CYFl'NDEB. Siaradwyd yn ffafr yswiriant meddr niu y Cyfucdeb, a gwncyd hyny yn y gymdeith- as sydd gan y Cyfnndeh Y Llywydd a svlwodd fod y penderfyniad o'r Gymanfa Ojffredino! yn golygn gwoeyd y peth yn otfoaol. Dr Hughes a gredai nad doeth tuasai hyny, gan fod y si-oedd yn symnd yn mh.en yn y cyfeiriad hwn, a hyny yn rheolaidd, yn ol eu hagosrwydd at Adwy'r Ciawdd (cbwertbiii). Pasiwyd fod Dr Hughes a Dr Thomas i dyna allan benderfyniad ar hyn. LLYTHYKAU CYFLWYNIAD IR AMERICA. pasiwyd i roddi llytbyrau cyflwyniad i'r rhai canlynol ar eu symudiad i'r Am-rica, sef y Parchn. J. n. Griffiths n R. Williams, Penycaertvu. Cafwyd anotchiad gar s Parch J. H. Griffiths. YMGEISIO AM Y V,'EINID:«AF,TU. Nid oedd ond Cyf: yfod M s J DifFryn Conwy wedi anfon eu barn am y cynygiad o Orliewin Meiiiorydd. Pasiwb'vd i anfon aco^ieth i'r eglwysi am iddynt eidio caniatau i nebfydd yn ddyeithr iddynt. gwerthu TIR YN Y HREF^ewydd. Yr oedd cais wedi ei anfon yr vl wnith am ganiatsd i wertlm tir perthynol i'r capal Cyn iraegyny Drefnewydd. Darllenodd Di Tinnns lythyr yn mtilaid fcyn oddiwrth Mr Hmlcit, Diefnewydd. Yr oedd y ciis wedi ei dioi yn ol gan y Gym- deithasfa ddiwedd?f. S!r?dwyW vn mb:aid y cais gan I'tr Cvpli??fftl Fsrch.T.J.Wht'??H.A.?ddyw?odd! c ? oedd y Cyf.rf(,d Al,WC(ii 3!-tyri??eth pa oedd y Cyf'"fod .o), we?i y; tyri,.etb j en her b U. Yr oedd YD Lwyslg Daà ymad- ewi4 ^a t ir. Cynygiodd Mr R. Rowlands, a chefnog: wyd, a phasiwyd fod y camatad yn cael ei I roddi i wetthu y cspel. YE ACHOS O APEt. I f Parch. W. James, B.A. a. ddywedodd fed y pwyllgor wedi cyfarfod i ystyried yr adi-M 0 epal e C,iccietb. Yr oedd lWthyr- itu wedi eu darllea oddjwrtlt Mr J. Watkics YLI cwyno oherwydd rhyw R,yn oedd ganddo yn erbyn un o swyddopion y capel Saesneg yii Ciiccieth. Yr oedd yr apel wedi ei Waeyd i'r Cyfarfod Misol, ond wedi ei wrtliod yno, am eu bod yn yatyried fod yr achos yn Criccieth odau ofalyGymdeithai-fa, ac nid o dan y Cyfarfod Miaol, Yr oedd y p'" y:Jgor yn cynyg fod yr apel i gael ei wneyd eto r t y Cyfarfod Miso!, gan nad oedd d;m 1\ wnelai &'r achos o Criecietb.- i Pos;wyd hyn yn unfrydol. PEXODI YMDDIBIEDOLWlfR. i Peuodwyd ymddiriedolwyr ar y capelau Cciniyuol Hen Gapel Badford street. Ler- j p«vl ;JLliinetydd, CVicor, Soar, a'r Waen- fawr. YMWELUD. A chriccieth. I Mr E. Griffith, Y.H Dolgellau, a ddy vi-edodd et fod ef a Dr Vickens LlVjs wedi eu hanfon i Griedetb lie wecti cael derbyniad siriol. Davlleuodd Dr Lewis y pendeifyu- ia 1 i'i eglwys yn Criccieth, a ch?ifwyd holi ao ateb yu oghylch y panderfynind, ac eglnrasant i'r eglwys paham yr osddynt yn c-,el en dal yn gyfrifol fel eglwys am y 400p, &j. Yr oedd golwg dda iawn ar yr eglwys, ac yn ihifo 1G0. Yr oeddynt yn taimlo fod yuo olwg hyrmd o weithgar ar yr eglwys. A safai yn yr atboliadau yn uchel, ac yn cyr. rauu yn dda at bob acbos. Yr oedd rhai ohouynt wedi siarad yn lied gyf yn y Rhos, ond dim mwy cryf i;ag y siaradwyd yn yr eglwys. Hyderai y byddai iddynt gael arweiniad Pen yr Eglwys. C: fwyd galr yn tnhellach ar yr aches gan Dr Dickens Lewis. Yn uesif darllenodd yr ysgrifenydd Iytbyr oddiwrth yr eglwys, am ganiatau i j swyddogion yr eglwys yn Criccieth osod y I mater gerbrou, gan nad oeddynt wedi cael chwareu teg. I D- Tiiornss a ystyriai mai ystyr y cais oe ld ail sgor y crater o'i ddechreu, gan mai yn erbyn penderfyniad y pwyllgor, ac nid yn erbyn pend^rfyuiad y Gymdeithasfa, yr oedd y protestiad, Hyderai yn fawr na byddai i'r acbos ddyfod oflaen y Gyindeith osfa. Y Parch W. James, B.A., a gredai nad oedd gan y Gymdeithasfa ddim i'w wnsyd yn mheflach, a chynygiai eu bod i fyned yn mlaea at y mater Desaf, Cefnogodd y Parch John Evans, B.A., gydag ychwanega fod yr eglwys o hyn allau i fod o dan ofal y Cyfiifod Misol. Gwnasth Mr Thomas, Criccieth, gais am gao] ',o30d yr achos o flaen y Gyuadeitliaafa, ond gwrthodwyd caiiiatad iddo siarad hyd nes i'r Gymdeithasfa bendeifynu ar ail- agoryd y mater. Siaradwyd yn erbyn ail-agor y mater gan y Paich T. J. Wheldon, JtJ.A. Dywedoad y brawd o Gticcitfa nad oedd arnynt hwy e sieu dim ond cael eu gwran- daw. Y Parch Benjamin Hughes a ystyriai mai Did t, g oadd ciu y drwa yn eu herbyn, Y Parch John Owen a ddywedodd nad oedd arnynt hwy eisieu dim ond dangos nad oeddynt hwy fel eglwys wedi addaw tala y 400D. Dr Thomas a ofynai a oedd sail i'r hyn a ddywedid gan yr eglwys, sef nad oeddynt wedi cael chwareu teg i osod ea mater o flaen y pwyllgor. Dr Hughes a ddywedodd bad oedd ond efe a Mr K Griffith yn bresenol o'r rhai oedd ar y pwyllgor. a chredai mai teg fuasai fod y pwyllgor i gael rhybudd am hyn. I Y Parch John Evans, B.A., a gredai fod ( sail i'r gwyn. Nid oedd ef yn credu mai doeth fyddai rhoddi y mater hwn i'r un pwyllgor. Yr oedd y rhan olaf o bender. fyniad Sasiwn y Rhos yn. lied gryf: di- arddel yr holl eglwys os aent i gapel arall. Y Parch G. Roberts a hoffai wybod pa ] beth oedd ystyr penderfyniad y Rhos. Y Paich O. Owens, Leipwl, a gredai mai doeth fuasai rhoddi ystyriaeth. i'r water, a cbymeryd pwyll gydag ef. Nid oedd yr acho3 eto wedi ei setlo. Mr Andreas Robeits, Tanygrisiau, hefyd a gradai mai teg fuasai rhoddi gwrandawiad i'r achof. Dr Thomas a gtedai mai doetbach fyddai dal at benderfyniad Cymdeithasfa y Rhos, gan y byddai paidio gwneyd hyoy yn p?rvglu urddas y Gymdeithasfa. Yo neaaf pasiwyd fod y pwyllgor i gyfar- fod y cyfeillion o Criccieth, ae i roddi adroddiad yn y Gymanfa neaaf. ARHOLYDD CYMDEITHASFAOL. Penodwyi y Parch David Roberts, Rhiw, I yn arholydd Cymdeithasfaol am 1891-1892. Diweddwyd trwy weddigan y Llywydd.

DYDD MERCHER. I

IGYMANFA YSGOLIOIST I DOSBARTH…

[No title]

EISTEDD1AD OLAF.I

j AIL EISTEDD1AD AM CHWECH.…

CYFARFOD CYHOEDDUS.I

CYFElSTEDDFOD CYFFREDINOL…

CYFARFOD ORDEINIO.

Advertising

CYXNADLEDDAU YR ANNIBYNWYR…

MARWOLAETHAUSYDYN YN -MANGOR.--

[No title]

Advertising