Skip to main content
Hide Articles List

21 articles on this Page

V* SGKI5PAN JOHNI .uU n N.

LLADD PEDWAR 0 BERSONAU.

I CRONFA'R AMRYWION

News
Cite
Share

I CRONFA'R AMRYWION I B.vriodir cynal arddangosfa Gymreig yn ( LIundain yn ystod y fiwyddyn 1891. Dywedir fod llai o ytnfudo eleni nag a fn er'a blynyddau o wabanol wledydd Ewrop. Mae Deoniaeth Manceinion wedi eael ei chynyg i, a'i derbyn gan, yr Archddiacon Farrar. Y mae Dr H. Parry Jones wedi ymddi- swydde o fod yn swyddog meddygol i Fwrdd Gwarcheidwaii y Valley. Gwerthwyd llawysgrifau Charles Dickens a Wilkie Collins yn Llundain y dydd o'r blaen am 91300. Dydd Iau bu mam M's Maybrick ar ym- weliad k hi yn nghirchar Waking. Dy- wedir fod Mrs Maybrick yn byw bywyd o farwolaeth raddol. Credir mai pen penaeth Gwyddelig a ddienyddwyd ydyw yr un a gafwyd yn y gots yn yr Iwerd,lon yr wythnos ddi- weddaf. Hysbysir fod ei Mawrhydi y Freahines wedi cadarnhau penodiad y Parch J. Lloyd, rheithor Gaerfyrddin, i fod ya esgob Aber- tawe, neu fel cynorthwywr i Dr B^sil Jones yn esgobaeth Ty Ddewi. Am greulondeb tuagat ful, gorchymynwyd i hen wr dall o'r enw Robert Roberts, Rhos, Amlwch, dalu y costau a pheidio g?eithio y mul hyd nes y byddo wedi hcllol wella. Disgwyliry Parch R. P. Williams, Eben- ezer, Arfon, i gymeryd gofal eglwys y Tabernacl, CAergybi, ddechreu Gorpbenaf a'r Parch R. Lloyd, Beaumaris, i gymeryd gofal eglwys Ebetsezer, Kingsland, yr un lie, oddeutu dechreu Awst. Llwyddodd mab hynaf y diweddar Mr Joseph Biggar, AS., i basio yr arholiad ter- fynot fel eyfreithiwr yn Dublin, a thrwy hyny daeth i feddiant o L30,000 a adawyd iddo gan ei dad. Bydd yn llawenydd gan luaws cyfaillion Mr Edward Edwards, B.A., Llauawchllyn- brawd Mr Owen M. hid wards, M.A.ideall mai eie a enillodd y "Foundation Scholar ship yn Ngholeg loan Sant, Caergrawnt ar ddiwedd tymor yr haf. Yn Superga, yn Italy, y mao Kossath yn awr. Blinir ef yn dost gan fath o uchen (cataract) sydd yn graddol dyfa dros ei lygaid; ond ei gred ef ei hun yw y bydd efe wedi marw cyn y bydd dallineb wedi ei [ dda). Yn NUreff/non y cynhellr cyfavfjdydd blynyddol y Cambrian Archaeological Society yo mis Awat nesaf. Sefydlwyd y gymdeithas yn y fiwyddyn 1846, a chynhelir y cyfarfadydd blynyddol ar gylcb-yo Ngogiedd (Jymrn un fiwyddyn ac yn Neheu- dir Cymru y fiwyddyn arall. Dywed y Parch Dr Cynddylan Jones na ddeuai haner cant o bobl yn nghyd ar bryd- nawn Sidwrn i wrando pregethwr mawr, ond yr yrngynuliai pymtheng mil, ae y tal- ent swllt yr un yn ewyllysgar, am weledym- rysoufa pel droed. Yn yr amser gynt yr oedd gogoniant dyn yn ei ben erbyn hyu y mae wedi symud i'w draed. Nos" Wener diweddaf, yo addoldy y Methodistiaid Calfinaidd, Pontrhydyfen, traddodwyd araeth ddirwestol ardderchog gan Dr R T. Williams, cynorthwywr Dr James, prif feddyg Owmafon. Gogleddwr ydyw Dr Williams, ganedigol o Benygroes, Arfon; ac y mae yn anthydedd i'r lie y magwyd ef. Y mae mis Gorphenaf yn ymyl, ae un o arteithiau dYIl ao anifail yn y mis hwn ydy gvybed. Nid yn unig y raaent, fel y dywed Trebor Mai yo rhywle, yo dreinio awyr anian," ond os ewcb i'r ty rhagddynt, bydd mwy yno nag allan. Dyma ddull newydd y Ffrancod o gael ymwared &'r giwed trafter thus :-Dodi dwfr sebonllyd mewn tymbler nea byddo yn dri chwarter llawn, yna rhoi tafell o fara a fyddo'n ddigen o fa.int i guddio top y gwydryn ya hwyr, wed'yn tori twll crwn ar lun ffynel yn y dafell a thaenu mfil neu driagl yn denenar hyd-ddi. F", dyn arogl y njgt neu'r triagl gannoedd o wybed at y ffynel, a gyr y tatth a gyfyd oddi ar y dwfr sebonllyd hwy i lesmair, yr hyn a bir iddynt syrthio i'r dwfr yo y tymbler a boddi. Rhodder y gwybed boddedig hyn i ieir, os bydd rhai gerllaw. a cheir gweled fel y mwynhant bob gwybedyn fel tamaid melys. Ychydig amser yn ol, cafwyd carph dyu ar Ian yr afon Audrossacd, Ysgotland. Yr oedd y corph wedi ei ddifwyno tuhwnt i adnabyddiaetb, ond honai gwraig o Green- ock tdnabod y dillad fel yr eiddo ei gwr, ao fel y cyfryw y'i claddwyd, a derbyniodd y wraig arian yr yswiriant, ac aeth i'w du," un ai er daemon ei galar am dano of, non ei diolchgarweh am yr arian. Fodd bynag, er mwyn gwoeyd ei goffidwriaeth yn fen- d gedipr, penderfynodd yn fuan godi cofadail iddo ar ffurf "cariad newydd;" a phao oeddyut ar fin priodi, pwy ddaeth i'r ty un pTyduFwo ond yr hwn a fuiBai farw Ni freintiwyd ni & manylion pellacb, felly rhaid i'r darllenydd dynu ei gasgliadau ei bnB, ond amlwg yw mai buddiol fyddai i wragedd ymgydnabyddu ychwaneg i dillad eu gwyr, y?Dgyc,ina6 i adu a phao na bydd ond ? dillad wedi eu gadael, I peidio bod ar ormc-d brys i chwilio am arall i o:phea en pwisgo. I ♦ m ♦

[No title]

UNDEB GWARCHEIDWAID CAERNARFON.

CANIATAU MEDDWDOD.

Advertising

SYRTHIO I GROCHAtfI BERWEDIG.

: CYMANFA BEDYDDWYR SIR GAERNARFON.I

IIIYXA-IIFA ANNIIIYN-I WYR…

CRISTIONOGION YN LLADD MAHOMETAN-IAID.

PWY BIA'R lOOp.?I

CYMANFA MALDWYN.

LLADRATA POT -PRES. I

Y BLAID RYDDFRYDIG A'R DAD.,…

-——— PENBLETH Y LLYWODRAETH.

[No title]

I PENDERFYNIAD RHYL. I

-F Y LLAWR DYRNU.

ADDYSG AMAETHYDDOL YN MHLWYF…

DECHREU DADFE1LIO.