Skip to main content
Hide Articles List

3 articles on this Page

Advertising

Advertising
Cite
Share

NEW NORTH WALES STKAMS^iiP ùO. The Munificent Pad^le-Stea.JO: CISAINT "rUDNO," Captain OWKX I nwis. DAILY SAILINGS (SUNDAYS EXCEPTED) fWeather & otbortjircumstances pervoi.t'ngV L?? ) fDmMaududn?.t3?'P?- caving B?mt?. l.Mp.m. L' 10 1 Men., t.ll1ts UTtrp.oI.MM ?.m. ? ??r?F?F?.? p.». la.rt .I: Cl J. .1'" I?ymx /Du» Bc".mnri8. 3.10 p.m. Me?i8<MitB ?.. i)?' ll,H (&M?Fctry)S9p.m\ nve?.M). ?M.?w?p: FARES (iududing Pier ?"?)=-??'?' and Mand.duo: 1st dass. return, ?; Hgle, "j 2ad class, r,.tm. 4s: sm??. ?? d. i,iver- ?t.ud Menai Strait.. ?????;? ?? fun,, 5& Children under 1,2 half lan. For further particulars regarding fu ea, &c., apply to T. E. BARLOW, Manager. 20, Water-street, Liverpool.^ TiELIGHTFUL SEA. EXCURSIONS. BETWEKN NORTH WALES AND LIVER- POOL. Twice each way daily (Sundays ex- cepted), weather and oircumstauces pei m tting. "PiilNCE ARTHUR," leaves each morning Menai Bridge and Bangor at 8.30 a.m. Beaumaris, 8.50 a.m., Llandudno, 10 a.m.; arriving in Liverpool about 12.45 noon; except M aday mornings when she letvea Mn ai Bridge and B-v-gor at 6 a.in.; Beaumaris, 6.20 a m.; I/andudno, arriving in Liverpool about 10 a.m BONNIE PRINCESS," loaves the Landing Stage at 9. casing at 1,1;,n- dudno aboat 12.15 noon f r lli9 Menai Straits, retaining from Menai Bridge and B,iigur at 3 p.m.; Bo'iumaria 3.30 p,m.; Lindudno 4.45 pro.; arriving in Liverpool about 7 SI p.m. Return Tickets available by either steamer. Iwacheons, Dinners, and Toas are sawed on boud. For fares and othp-r particulars see Posters and Handbills or apply to Mr John Hughes, St« mboat Wharf, MeuaiBriclge; Mr John Bennett, Church Walk,, Llandudno, or ,t the offices of the 1 ivorpo' I Ll n tul, o and el»h Coast Steamboat Co., Limited, 2a, Old Lhurcn Yard, Liverpol. BUDD GYMDEITHAS ADEILADU BARHAOL MON. SBFYDLWYD IS63, COFRESTRWYD DAN DDEDDF C VMOKITHASAU ADEILADU 1374, Y MAE y Gymdeithas non yn barod i roddi bonth s g arbn ar eiddo Ereenoli nen Leasehold am o 5 i 20 mlynedd, ar dolerau mor fanteisiol ag unrhyw cjyrncie thas ade ladu yn Nghymru, a tieliir gwncyd yr ad-daliadan yn fisol am y tymor y benthyeir yr auan, Bydd y co^tau cyfreitbiol o d«n reolacth y Gymdeithas, foi v gellir eu gwybod yn mlaen Uaw. Am fanylion pelhah ymofy ner a r ysgnionya,a. J. WILLIAMS, 14, Market-street, Holy'ioad. MU SIC. MISS M. C. IILI GTIES, Bedford House, LLANGEFNI, (of tho Mus'cal Institu- tion, Liverpool Tho Royal Academy of Musie, London; and Associate cf the Tonio Sol-fa College), having been under a course of STUDIES at the abovo Institutions, begs to inform her friends REd the public that she is now open to receive fUi>¡L\ and to give INSTRUCTIONS cn the PinnAorto, etc., etc., at moderate charges. The fo.Iowiug are a few out of tniny testimonials received; — TESTIMONIALS. Liverpool, 20th Sei teniber, 1889. It gives me great ti, state ibit (luriug tl10 time Miss Mary C. H.itflv studied at the Liverpool Inat. of MU8:C wc \V1I.S a b,.¡ht tlnl ùÜ'!fcnt student nnd was oousiderod by Lcr 1 a hers t, In a most p,om sing pupil. 1 !Jave doubt but that .11 lp",ils i.t,tel to her will be c-¡'C¡l!IiVHly ana UlteWg>!Dtly tHueht °'*?LN)!:YHAttDCASTLE. Principal of Liverpol,llnilitu\o (tr Letter of reborn.olfauditioii Etomlior Xoxohor*, Profea- 8or of tho Boyal Aca iemy, tsuppJie i to eauli pupil if De. ceBS&ry. Miss Mary C. Hujjhce, hsvit g been 0 pupil of mine, I liave much pleasure in testifying to "or compet ncj t teacltboth Vocal aud lustiumeiital Jiusic, and would stroaglj re??,?nd her to aU thon roquirin^ the ser- vice of as accomplished t-h,r,.f Yu,i,?. Mmeco?Dp '????? ?'? 24, Holywell Street, Oshrd. This is to certify that Mi3^ Mnry ç. Huglios has been a student at my school for some tiine aud haa persaod her X-iW Stdi., to my satibfac: i?., ..d i. i. my .DpWo. dly q..Ufid to teach the P?k.-f:?t?. cpuuen y qn<t JOHN ?? KunERM. Mus. Bac. (Cantab.) Canuurrop, September 20, 1889. B?.gor. Oct. 8, 188*. 1 ?b-ld thi.? MiM Mary C. :"f:"(2;' jS ¿'Id pupil kof mine, and has sinco studied at the Royal Academy of Mu-ic) thoroughly qaaliftedtd leach Music in its Tarious brnnches, and I trust she will meet vith the success she doserve*. ROLAND ROGER3. Hertford, Oct.ber 1st, 1889. Dear Miss Hugbea,—I am glad to le?i-u th^t y; u are soing to devote yourself 1. the profession of Vuaic. Some of our Llangefni friends kuow how highly I thought oftht? talent yo i dispHyel iu playia^ in general and 1. occompa'yiag in pa ticuKir—a 11 > mean test whenever I bd tb. pleasure of hearing you. Cordially wishing '? erery e access. iiel 07e lue, oura in. D. EMLYN !VANS. Aberysfewyih, October 1, 1889. It gires me plmaire to testify as to Miss ^'aiy C. Hughes' ability »s a Pianoforte player and Accouip luist. Ber knowledge of harmony has a.ou"Hl to her the Xatrie,llaU9n Ccrtificite under tbe Tonic Sol-fa College. DAVID JENKINS, Mu. bac. (Cantab.) i CYN 81 DDIFNYDDiO. WEDI BI J>DIí.FNYDDIO. PAENT CHICAGO. Y mae'r pusonau oanlynol wedi derbyn lies- had unongyrcho, oddiwrth y fodd>g.niaet as yn barod i dystlo i'w rinw.dd-u -Police Ser- geant Thomas Williams, Portmadoc; Mr John Roberts, Macagor, Penyrorsadd Quarry, Nan tile. Faham y lhaid i neb fod yn ddrwt; ei dymer, 8Q yo anymnnol iddynt eu h.nain a'u ctyteiH. ion, oherwydd dyoddef oddi wr' h Gyro, pan y gellir eu symud ymaith yn liolldl ao ambyth I trwy oEferynol aotii PAentChicngi.yrliwn sydd yn fwy ei worth na'i bwymu mown aur i'r aioddofydd. Bydded i'r cyhocdd foj ar 1: ;;wyliadwriaoth wrth ymofyn am dano lb iddfut ddortyn ^felychiad gwael a diwerth vu lit y gwirioneddol PA HINT CHICAGO. Pa lawl un sydd we ii c^.ci^i an ,fu am oes trwy gymeryd ei bersaa io i dd foyddio moddion poenus a ph'-ryglu? er syn.ud Cyrn ymaith f Ond yn IIwr pan y muu I'atnt Chicago yn gyrhaeddadwy i bawb uid on tisieu mab- wyiiadu moddion traill. Dymuns y Perchenog wntyd yn hyibys f.«l Pieni Chicago yn lUwn mor f'ffdthid atf-ymud Defaid (Warti) ag ydyw lit fymud Cyrn (Cortu and Butaimis). I'w gael mewn Poteli Is yr un. Anfoncr Swllt mewn Stamps i GRIFFITH O\VEN, Chemist to the Royal Family, 25, HIGH STPEET, CAERNARFON. At wetth gan bob Druggist; Son, & 80., Liverpool; Morris & iiop^s, Pit Tuoma^'s Buildioge, Lirerpoo]. E ISTEDDFOD NADOLIG CAER- LLEON, RHAGFYR 26AIN, 1S90. TAIR CYSTADLEUAETH GORAWI, PRIF WOBR: 20p. A CHADA1R DDERW. BHIUNIAP —DK JOSEPH PARRY, Ello(idir Gwobrwyon hefyd am FarddoLiaetli, Rhyddiae:li, Adroddiad, Ce'fyddyd, &c. Khestr o'r Teatynati, pris Ie, nou Ila trwy y post, i'w cael gan yr Ysgrifenydd. pod i w CM gan yr agn W. H. DAVIES. 10, Cambrian View, Cheater. EISTEDDFOD GERDDOROL LLAN- FATIIFECEIAN, AW-T 25ain, 1890. BETRNIAD: EOS MORLAIS. 1'r Cor 0 Feibiou, heb fod dan 3 ain o nifer a gano oreu Wtr Philistia" (Jcnkiut). Gwobr, lOp. Solo Tonor, Bedd Llewelyj." Gwobr 10.. Solo Bass, II 0 Ruddier than the cherry." Gw >br, 10s. Duet Tenor a Bass, Excelai. u." Gwobr, 15.. Am y teleraa anfoner 1 Jo mewn stamps i'r Y sgriÏeoydd. Trefnir Trene Rhad i redeö o bob eyfelrlad. T. G. MORGAN, Regent House, Llanfairfeclian. /l OSTYNGIAD YN NHOLL Y TE ? OSTY?iGIADYN NHOLL Y TE rpE MAZ1WATTEE. rpE MAZiWATTEE. KOREUFWYD YN BAROD. V Cymeraf gwpaoid 0 l?f?zawatW, r JOREU^'WYD Y? BAR? -U Cymeraf gwpanaid 0 Maa?attee. i?ORE?FWyS YN BAROD. U Cymeraf gwpanaB 0 Mazawattee. .?ORE?F'V? YN BAROD. D Cymerat gwpanaid o Mazawattee. ?AE' Y ??YGIAS?FA'WR yn VEFNYDDIAD Y TE HWN HEB ei DEBYG yn HANES y FASNACH. L'yma FWYAF YN Y BYD. TE MAZAWATTEE TYdyw y ",did-caf yn y byd. r1 |lE MAZAWATTEE A a'ieilw i ? Deblasus 30 mlynedd ynol, rnE MAZAWATTEE I. Sy1d 1)3 mewn parffeithrwydd. ?T'A ?N,IAZA,WATTEE ?  X A werthir gan 4,000 0 Oiuchwylwyr (Grocers Teuluaidd.) GORUCHWYLWYR ARBENIU C.irnarrou Thoa. Lewis & Va. Bangor Thos Lewis & Co. Holyhoad .a Thos. Lewis & Co. Amlwch Thos. Lewis & Co. Llancrchymedd Thos. Lewis & Co. Llnngofni ». Thoe. wewis & Co. Pt'ntraeth o. Thoa. wis & Co. Bethel Thos. Lewis & Co. Budodern Thos. Lewis & Co. Pwllheli Thos. Lewis & Co. P^nm ienmawr. Thos. Lewis & O, LlaLdudno Stephen Dunphy, Central Stores. Curwen « J. Parry, Bala J. Parry. Doigeiley Richard Mills. Buniiouth Edward Williams, 3, Vue Arcade. Towyn R. J. Roberts. Aberaevey William Jcnes. MachyaUeth J. M. Breeze, Dovoy View Borth A. L, Lewis, London Koust. Aberystwith Thos. Griffith, The Lion TEll Warehouse, Corrii M. E. Davies, Gwindy Ommaes ani MaUwyd David Evans, Holywell J. Hague, Bethesda." Ellis Owen, Llannnt D. Williams,Liverpool House Battwsycoed >1 R. Rowlinson.Ynys Uradog Polwyn Bay E. Roberta, Uxbridge House Abergele J. W. Ellis, Market-street. Rnyl Jones & Son, AL bey btreet St. Asaph Jones & Son, Lii erpool St M.:itya T. J. Pownall and Co. Llansjoileu H, Matthews Flint R. W. Bowen, Chester st. DAuh gh W. CSwyd Pierce. Mold Humphrey Lewis,High-street Ruthin E. Hughes, St. Peter e House Wrexham H. & T. Jones, Hen Btisiau 28 Od, 2a 2d, 2s 6d, 3s Od Prisiau Newydd Is lOd, 2s od, 2s 4d, 2s lJd Gwerthir mown pacedi, hefyd mewn tyniau 3 a 6 Dhwys, gan oiuchwyJwyr neiiidn.1 benodelig yn UNIO, yn whiith y Grocers mwyaf blaenllaw yn y Deyrnas Gyfunol. The MAZAWATTKJS CEYLON TEA CO., ruileaD Buildings, Loudon, E (I, PETHAU YW GVVL, LLA YN Y DE A R GOGLEDD. Anwyl Syr,-T-imlaf yn ddyledswydd arnaf aich hysbysu chwi—hefyd y miloedd sydd yn iyoddef gan y Ddannodd, Niwralgia, &c.-L-am inweddau y feddyginiueth werthfawr sydd yn nghyrhaedd pawb sydd yn dyoddef, sef y Vio- toline. Yr Wvf weii bod yn dyoddef am flyn- yddau gan y ddannodd a phoen yn y pen, ac ni chefais ddiin erioed i wneyd dim lies. Ond cymerais ddwy botelaid o Victoline, ac y mae yn bleser o'r mwyaf genyf hysbysu iddynt wneyd lies dirfawr i mi, Byddaf yn teimlo yn talch cael dyweyd am dano wrth bawb welaf yn dyoddef.—Yr eiddoch yn ddiolchgar, Wm. Williams, draper, Ac., Anglesey House, Am- lwch Port. Tachwedd Sfed, 1889. NIWRALGIA Y TIC I VICTOLINE, (Registered.) GWYN EB-WA EW Y DDANNODD. 34, Castle-street, Dowlaig, Taob. 30,1889. Anwyl Syr,-Byddweb cystal ag anfon un botela;d o'ch Victoline i mi. Y mae yn rbagori yn mhell iawn ar ddim vdym ni wedi gael at y (toluriau y mae wedi ei bwrpasu ar eu cyfer. Yr oeddym ni wedi treio pob peth braidd a Yr oecid lad wl am dano gan y Doctoriaid a'r Druggists, ond yn methu cael dim liesad nes i mi gael poteiaia C'oh Victoline bydenwog ebwi, wedi i ni weled yr advertisement yn DysgrdyM y Plant, ac yr ydym ya ei gymeradwyo i bawh y sydd yn dyoddef odd! wrth y doluriau j raaa eich Victoline wedi ei ddarparu ar er Jyfer. Byddaf yn ddiolchgar eto am botelaiV jyd< throat yposf.—Vr eildoch, &a., John Daviee, 34, (laotle-stre,tt, Dowlais, A oes angen am br,, wf pdlacli ? Os oes, an. foner am y rh str urgraphedig o dyst-Jybhyrav rydd we U en derbyn 0 bob oyfoiriad, yn tyet iolaethu yn ddibotrat fod Victoline yn Uwyr wifUa yDdannodd, Tic.NeuraJgia, Gwaew drtrv efgyrn y Gwyneb a'r PeD. Gurcs dolurus a ch«w4dedig, &c., a'u gwella nid am funyd, ond all aynyddoedd, Mae yn myned dan wraidd y drwg. yn cxyfhau y n"rve8, ac yn clirio yi achoa o'r drwg o'r ystumog. Llwyddiant anghytf edin a thrwya il. Ar worth gan bob Druggist, a rbai Grocers, am Is lie, 2s, a 38 6c yr un; naudrwy'rpoft oddi wrth y Parchenog M. HoweU.JoDe.q, A,P.s., High-street, Phar- macy, Towvn, Merioneth. HUGH WILLIAMS 1 TAILOR AND DRAPER, 113, HIGH ST. PORTHMADOG MESSRS W. DEW & SON. NEAR PWLLHELI. NAN H) RON. Sale of the whole of tho LIVE and DEAD FARMING STOCK, including the Noted Herd of CHOICE PEDIGREED HERE- FORD CATTLE, Ca.t Horses, Hack Horeea, Carriages, Harness, and Growing Crops. MESSRS W. DEW ? SON WIN Sen by 1'v Public Auction at the Farm, Nanhoron, on the 10th and Uth of July, 1890, the whole of the Live and Dead Stock as above. Full particulars in due course. 3151 MR J. PRITCOARD. BETHESDA. <5*1 K OF WELL-BUILT LEASEHOLD DWELLING HOUSES, FORMING ELI- GIBLE INVESTMENTS. i\Y/IL R JOHN PRITCRARD wi',i Mi by jJ Public Auct'on, by order of the Mort- eaeee! at the Douglas Arms Hotel, Bettefdo, on Saturday, June 28th, 1890, at Three p.m. prompt, subject to conditions to be there and then irjduced, Nine Well-built Leashold Dwelling House?, situate and being Nos. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, and 14, Gordon Terrace, Bethesda, close to the Railway Station, all let to a good class of tenanta at moderate reduced rentals. The unexpired term of the Lease varies from 74 to 76 yenrs, the Ground Rent is £1 each per annum. Three Carrital Dwelling Houses known as Coetmor Mount (near the Café), Bethesda, in the respective occupati ons of Henry Jones, Hugh Jcnes, and John Morris, he!d for an un- expired term of 53 years at a ground rent of 10s traeh per aunum. Together with 3 excell. ent Dwelling Houses known as Mountain I Vbw, Betheida, in the respective occupations of Griffith Griffith, William Tyler, and David Davies. Unexpired term, 54 years; ground rent, 10s per house. For further particulars, apply to Messrs Glynne Jones atd Jones, Solicitors, Bangor, and Mr Morris Davies, 57, irigh street, Betheida. 3!44 COUNTIES OF CARNARVON AND ANGLESEY. DESIRABLE LEASEHOLD INVEST- MENTS. MR JOHN PRITCHARD will Sell by i.1 Public Auction, at the Castle Hotel, Carnar jon, on Saturday, July 5th, 1890, at 2-30 p.m., in such Lot or Lots, and subject to such conditions of Sa'e as may be there and then decided on. LOT I.-All those three Dwelling Houses, situate and being No. 28, 30, and 32, Pool-hill, Carnarvon, in the respective occupation of Wm. G ifeth, Margaret Davi.,4, and Evan Jones, prodm ing a gross rental of £ 27 per annum, The premises are held on Lease on the life of a person now aged 49, at a g ound rent of jE3 per annum. Willi this Lot will be offered a Policy of Insurance for £ 250, effected with the Equitabla Insurance Company on the said life, the annual premium amounting to £8 2s lOd. LOT 2.—All those two Dwelliug Houses,situate in the vi.laga of Brynsiencyn, Anglesey, now in the occupation of William Thomas and Catherine Jones, widow, and producing a gross rental of £ 6 10s. The premises are neld on Lease on the life of a pelsJn now ajed 54 jears at a greund rent of 10s per anuum. With this Lot wi,l be offersd a Policy of Insurance for L100, effected with the Equitable Insurance Co., on the said life, the annual premium amounti g to £4 2s 4d. Lors 3 ft 4,-¡1 those twelve Messuage- situate at Tanymacs L'chaf, Portdinoradc Ion the banks of the Menai Straits) producing a clear rental of £ 50 par annum. The property is held on Lease on tho lite of a lady now aged 46 years at the yearly ground rent of £2. With each Lot will be sold a Po'icy of Insur. ance for £ '200,effected with the Scottish Widows Life Assurance Co., the annual premium amounting to 5p 12zi and 7p Ills respectively. For further particulars a, p'.y to Mr Charles H. Rees, Soli citur,Carnarvon,or the Auctioneer, Bangor, LLANSADWRN, ANGLESEY. TO FARMERS, GRAZIERS AND OTHERS. MR JOHN PRITCHARD will Sail by .J.. Public iuction on the premises, on Tues- day, July lBt, 1S90, at 2 p.m., the splendid Growing Crop of Hay, on Cae Ffront (upwards of 24 acres), forming part of Trevor PI as, Llan- eadwrn, together with the depasturago up to December 31et, ls99. The field is in grand condition, having been well seeded. Bodhyfryd, Bingor. ¡ HOME FROM HOME. GWALIA HOUSE, PRIVATE HOTEL, UPPER WOBURN PLACE. LONDON, W.C., AND GWALIA, PRIVATE HOTEL AND BOARDING ESTABLISHMENT, LLANDRINDOD WELLS, The famous Spa of Walts." TARIFF: £ II, d. Use of Dining and Drawing Rooms, with Board, Lodging, and At- tendance, per week 'n 2 5 0 For less than a week, per day 0 7 0 LIANDBINDOD WELLS AND ITS ATTRACTIONS Sulphur, Saline, and Chalybeate Waters. Salubr.ous Climate and Invigorating Air. Hire tho Goddess Health Has fixed her unimpoiing throne." Boating, Fishing, Pleasant Rambles and Drives. Abbeys, Churches, and Castles of renowned antiquity. IMPORTANT EXTENSION OF GWAL 19 additional Bedrooms, spacious and oftly, Drawing Koem, Billiard Room, and Smoking Rojib, Proprietor-ED. JENKINS. SYM-UDIADAU ACER LONG AU TlfOMAS, RACCyFFE & Co., CAERDYDD Caerdydd, Mehefin 20,1890, GWENUJAW THOMAS S.S., wadi oyrhaedd Gar-iton o Huelva, Mehofin 14. loi,i) Mr.HOANwo, S.B., wedi cyrbaedcl. Caer, dydd, o Bilbao Mehefin 16. ANVR I N- MAS, S.S., wedicyrhseddCaerdydd, o Antwerp, Mfhefin 20. KATE TIKTMAS, s.s,. wolf pasio Constantin- ople am Gibraltar, Mehefin 16. ■ VWNST Y. B.B., wedi cyrhaedd Barry, o Antwerp ,M?he6n 14. W.U.TKH THOMAS, S.S,, wedi cyrhaedd Port Sai 1 o G erdydd, Mehefin 17. filL. si., wedi oyrhaedd Novorossisk o Po-t Said, MeheBn 12. J. ftADcupra. s.s., wedi gadael Barry am Pott Sa d, Mehefin 10.   ?*?'-?' ?- ?e? cyrhaodd „N'P co\ loseff o Vpmcc, Mehe&n 19. SARAH RADCLIFITR, wedi pasio Constanti- nople o Odes-a, Mehefin 17. MART THHMAS, S.S., wedi oyrhaedd Rotter- dam, o StJv (-t- pole, Mehefin 12. JA«E WADOLIFFE, s.s., wedi gadael Braila am Gibraltar Mehefin 19. Ln"REM P.«., wedi gMhet AneoM, am Constanii h Mehefin 17. I BILL, s.s., wadi gadael Caerdydd am Port Said, Mehefin 13, f£-6- Of)() £1,500, £600, £450, aDdj -P? \nf?' ) £300 to 'snd Mortpgeo I Freehold 01 I eaMhoM property. IoterMt4*3 5 !3er oent. pere, Hignetf4 Solicitor, CWWYA Ba1. MR W. MAURICE JONES. TOWN OF PWLLHELT. IMPORTANT SALE OF VALUABLE BUILDING SITES AND OTFlER FREEHOLD PROPERTY. MR W. MAURICE JONES has been instructed by the Town Council of PwUheli, to Sll by Public Auction, (with the sanction of Per M .jesty's Lords CommiBsioners of the Tr as<iry) at the Town Hall, Pwllheli, cu Ti,i,ieday, July 17th, 1890. bt3 o clock, p.m. (subject t" conditions to le then and tiiere produced,) all t'e fallowing highly desirable lots of Freehold Property situate at gand-strdet, and the entrance to the Town of Pwllheli. LOT I.-All that M.-eeuago Dwelling House and Shop with the appurtenances being No. 7, Sand-'treet, Pwllheli, and in the occupation of Mi William Williams, Ironmonger, as monthly tenant. Lor 2.—All those Five Dwalling Houses in thi *ever*l occupations of Thomas Roberts, Ebents r Hughes, Griffiih Roberts, Jase Wil- liams, and H. Nash as monthly tenants. LOT 3,—A Valuable Building Plot, the site of which is now partly occupied by a Bake- house and Wooden Shed. It leisures 102 square yards or thereabouts, and forms ari admirable site for a Dwelling flou-e or Shop and has a frontage of 2J feet to Sand-etreet. LOT 4,- A Valuable Building Plot contain- ing, by adrneurefnent 102 square yards adjoin- ing and to the North of Lot 3. LOT 4.—A similar Building Site to that of Lots 3, a,d 4. having the same arei. and frontage and adojining the latter Lot. LoT 6 A Building Site similar to Lots 3, 4 and 5, having tha same area and front aga and adjoining the last namid Lot. LOT 7.-A splendid Bulding Site on the corner of bererch Road leading to the Station, and alst> fronting Sana-street, and containing bf admeasurement 125 square yaids or there. abouts, with a frontaga of 35 feat to Sand- street. LOT S. -An extensive and commodious Yard, walled in, and now ufed as a Timber Yard and occupied by Messrs William Jones and Son, Timber Merchants. It has a magnificent quay with a frontage of ab ut 90 feet abutting on tho Harbour. It contains 1,112 square yards or thereab.,ut, by admeasurement. A road 12 feet wide leads to it from Sand-street. LOT 9.-The Reversion oxpectunt on a Lease from the Town Council to the Rev John Jones, and others, for 75 years, at a ground re1:.t of lp Is per annum, of ground and a Chapel erected thereon now utilized as a Ragged School. LOT 10,—A piece of Ground suitable as a wharf or for the erection of a Warehouse. It has a front >ge of about 10 feet to the Harbour aud contains 165 squaro yards by admeasure- ment. Plana, particulars and conditions of Sale will shortly be issued, and may be obtained of 0, Lewis Edwards, Esq., Town Clerk, Pwllheli; Thomas Roberts, C.E., Portmadoc, or of the Auctioneer, 4, Salem Terrace, Pwllheli. 3125 > SOHOi-ASTIC c-IONWAY COLLEGE, CONWAY NORTH WALES. Thorough preparation for Universities, (Commercial pursuits, and other Exams. Beautifully situated in the healthiest of district-1, amid mountaia and sea air. A delightful home for boys. Highest references. An exctpt onally strong Statf. Individual attention. Liberal and unlimited Diet. HEAD MASTER: Ma EDWIN HOLNES, F.U.G.S., M.C.P. (A trainei skilled Teacher of long experience in schools of the highest class). Backward Boys rapidly aivanced. Clever well-grounded pupils carefully pre- pared for Honours, Scholarships, &c., by rational aod scientific educational methods to the exclusion of CRAMMING." Terms-34 guineas per annum. Pupils received at any part of term, a ro- duction being made. Summer Term begins May 1st. THE HIGH SCHOOL, ROSE HILL, BOWDON, CHESHIRE. HEAD-MASTFR ALFRED J. PEARCE, B.A. Assisted by W. F. PEARCE, B.A., M.Sc, and HoLoursman in Mathematics. Pupils are prepared for the University Colleges of England and Wale,, the Professions, and Commercial pursuit. References kindly allowed to OWEN JONES, Etq., Grern Pank, Carnaivon; T. A. WALKEK, Esq., M.A., Fellow and Dean of Pnterhoiise, Cambridge, and the parents of pupils from Wales, which can bj obtained on application. jfJOLYHEAD GRAMMAR SCHOOL ElsAD-HAerim :-Rey R. MORGAN JONES, M.A., St. John's College, Cambridge, ASSISTED BY QUALIFIED MASTEPA. PupUe prepared for Universities, the TTol rersity Colleges, the Preliminary Beams, th Oxford and Cambridge Looal Exams tt.1! Coil eg of Preceptors, the Civil Ser-ice, and Oomm er ial Pursuits generally, A limited number of Boarders received. DEGANWY SCHOOL (LLANDUDNO "JUNCTION). North Wales Centre for the St. Andrews University Local Examinations. ITXAD MASTBB: REV R, O. THOMAS, F.E.I.S., 4c. Senior Associate of the Educational Institute of Scotland; Author of many approved Educational works. RESIDENT ttAMBBa ERNEST MALON, M.A. (Paris), Late Professor in the Government College, Boulogne. LAURENCE G. ROBERTS, OxFord University. Assisted by competent Tutors. Pupils are carefully and rapidly prepared for all University Matriculation, Scholarship, Professional, and Local Examinations, Fee for boarders, 60 guineas per nnnum. THE GRAMMAR AND COLLEGIATE SCHOOL, CARNARVON. ESTABLfellED 1836, PRINCIPAL— MB J. LEWIS JONES, B.A. (High Honor- arian Prizeman First Rank, Senior Moderator and Gold Medalist of Trinity College, Dublin.) Pupils in this School ara carefully prepared or the Public Schools, North 'Vales College, Preliminary Kxaminations in Law and Medicine, Oxford and Cambridge Low Examinations, College of Preceptors, Ao. Terms 011 application to He>d Mmtf. s CHOOL FOR GIRLS CAKLLENOR. C5 CARNARVON. PEIKCIPAL;—MISS EASTMAN, Certi- ficated Higher Cambridge University, First Ciaas flopors, witb distinctions. The H,\fJ Term will commence on Jonn 18th, 1890; Resident Pupils recehred. also Daily Boarder?. G RAiVA"Alt SCHOOL, LLANGEIN- O WEN. OoSMJCTED BY J. 0. JOVES, Univ. Coll 0; Abarystwytb; O ven's Coll., Manchester). Greek, Latin, French. English, Mathematics, I Book-keeping, Shorthand, c. Next t>-rm f om. iiences Ii.ly ]4-u, 1800. THE UNIViCK-.AL P«IV«TK T,I)A,f OFFICE, s't; I'nomAS's fluir.DfN)s. C r»rr of wmTF.CHAPEI, UVfrRPOOL. J.OANH PROU t6 TO glio). M LLOTJ > rcyljhf-I large amount of cipital afc his I cnf..mau'», is prepared to mat* Adf inces from £ 2 to £ 0 00 ;t.} f.'Vf hours' pntio« a'«iatth« most reasonable tfrrniH. '0 re^pectabl H ,u.bol<\erl (mile or female), <"lnrk<j, Traii^Bmftu, Clergymen, 0.?.tl?men. Farmer, ;.(;»?fnb "u'1 (la- Proprietor, and par el. let. iu?pitii-?t. The striott s^ v^ v n??y.be rel»e* op »o. f'istance LO objecf. to suit the oonfenienee of:, Please note Addrefts, J will reo. JIve IMM04igto WA.tiW MR E. lL O WEN. TOWN OF CARNARVON. PATERNOSTER BUILDINGS, CASTLE SQUARE. SALE OF VALUAIiijT AND WELL-M iDE HOUSEtlOLD FUHNITUKE, Comprising Drawing-room, Behoom, and Kitchen Furniture, China and Ula" Services, Cutlery ajfd Plated Goo<ts. ALTERATION OF DATE OF SALE. MR E. H. OWEN begs to auuonoce hav- r 1. ing recei?d instruetMna from Mr J. G. Jones, Auctioneer, who is giving up house. keeping, to Sell by Public Auction, on the premises as above, on Tuesday, Juiy lst, Xb90, all that valuable and well-made Fu r niture, comprising briefly the following :-1 Draw- ing-i 00m Suite in solid walnut fraaies, covered with high pile velvet; 1 mass ve o d oak Table beautifully oarved, oak over mantle with beTelled plates; 2 walnut Cabineta with bsvelled plates; a hand-soma iulaid Cabinet for electro-platei goods; 2 wali>ut corner Whatnots. with cupboards c mplete aM beve 13d plates at back; bra3s Fender and Fire Itoni3; Pianoforte by J. Broadwood and Son, of London Oil-paintings by Webb atICl other, in splendid gilt frames; large squaro of Brussels Cirpet; Ornaments, Old China, &c. Also, the contents of the bedrooms, in brass and iron Bedsteads, flock Mat resses, prime feather Beds, 1 Bedroom Suite in solid walnut, comprising 5 feet ward- robe, 'carved pannels and bevelled glass door front washing stand with marble top glass audtileback; ressing table with j ,wel drawers, 3 chairs, towel rail and pedestal; t-kia Rugs, Fender and Fire Irons, Window !'o1e ti Rings, H»n?ings,_ &c., &c.,with a l Kitchen Furniture and Utensils too numerous to mention. The furniture may be viewed Con Monday, June 30, between the hcu.s 0f 1 and 3 in tne a t; f I anl 3 in t,?a afternoon. Salo to commence at 11 o'c'ock. Catalogues may be obtain,d ao any of the principal hotels in the neighbourhood or of the Auctioneer, Bridge-street, Carnarvo i; also of Mr T. G. Jones, Auctioneer, Paternoster Buildings, Carnarvon, 3150 MR WILLI Ail II. OWEN. RHYBUDD RHAGBAROTUAWL SIR FON.-PLWYF LLANGHI^WEN. ARWERTFI ANT AR YST-XDIAU TIROL RHAGOROL a RHYDD-DDALIAOOL, a adwaenir fel TANTWR a "BRON MENAI," wedi ei lleolimewu saifeysblonydd gogyfer S. Thref Caernarfon, ac yn flgos i Gulfor y FeDa', yn CYOWYR oddeutu ('B!}' Acer o Dir, y rhai nas gellir cael eu rhag orach o ran ansawdd, yn ni^hyda Anneddau tod?dog ac AdeiUdau Flarmio wedi eu adeiladu arnynt. Mae lyrR WILLIAM H. OWEN wedi ei gyf- ?'?- arwyddo i WERTHU AR AUCTION, yn gynar yn Gorphenaf, yr oil o'r YSTADIAU RHYDD-DDALIADOL rbagorol ucbod, maaylioa llawu am ba rai a ymddengys ar ddyddiad cynar. Yn y eyf- amser, gellir cael manylion peliach trwy ym, ofyn a Mr Hugh Thomas, Tantwr; Mr William Hugh Owen, yr Arwerthyd,i; neu a'r Mri Neve a Oresswell, Cyfseithwyr, Wolverhampton. PLAS GLYNAFON, LLANBEBLIG About half an hour's drive from Car narvon (by road or by rail), IFOR SALE BY PRIVATE TREATY, The above most comfortable Resilence, Out- buildings, Grass Plots, &c., delightfully and conveniently situated; alto, ABOUT TEN ACRES OF EXCEEDINGLY Rica LAND, Low price, combined with easy terms.—Apply to Mr W. H. Owen, Auctioneer and Valuer, Carnarvon. ANGLESEY TRINITY QUARTER SESSIONS, 1890. "VTOTICE IS HEREBY OTVEN that the Ll next Gener 1 Q arter Sessions of the Peace for this County will be holden in the County Hall, at Beaumaris, in And for the ea;d County, on Wednesday, the 2nd July, 1890, when the Court will opm at half-past Ten o'clock in the morning precisely. The charge to the grand jury will then be delivered by the chairman, and the court will thereupon proceed w;th the Cdminal and Civil business. The clerks to the justices of the several divisions are requested to transmit to me, to my office at Beaumaris, seven days before the tessions all depositions, returns of fines, con- victions, and recognizances, which shall have been there taken, together with instructions for indictments. °'° '° JOHN LLOYD GRIFFITH, Clerk of the Peace. Beaumaris, 9th June, 1890. Y DIWEDDAR MR HUMPHREY WILLIAMS, TALDRWST, LLAN- LLYFNI. RHYBUDD. OYMUNIR ar i holl ddyledwyr a gofyn- y 3r uchod dalu neu anfon eu cyf- rifon i Mr ?dw8,rd Hughes, Llwyndu Mawr, Penygroea, cyn Gorphenaf 31ain nesaf. THOMA HUGHES, 1 Ymddiriedol. WILLIAil wyr yr EDWARD HUGHES, I wyr yr EDWARD HUGHES, E?yHya. Mehefin 20fed, 1890. 3162 YMUDIAD CYDWEITRIOL JL (THE CO-OPERATIVE MOVBMKST). Cynygir 15P yn wobiwyoi yn Eisteddfod 'r. 1890, am y Traethodau goreu ar QyfaddaBder y mudiad uch"d i Gym'y, Gwel rhestr y Teetynau. Gwahoidir 0 b b ardal bersonau fo yn dymuno sefydlu y Cymdeitliasau hyn i ohebu gyda Mr J. 0, Gray. the Co-opera- tive Union Limited, 14, City Buildings, Cor- poration-street, Manchester, oddiwrih yr hwn y gellir cael yn rhad gyflenwad o Draets Cyrn raeg a Saesonaeg, ynghyda phcb cyfarwyddyd angenrheidiol or sym;-d yn mlaen. LIBBY MONEILL & LIBBY'S COMPRESSED COOKED CORNED BEEF. CYFAILL CEIDWAID TAL LIBBY'S BEEF Ni raid ei goginio. LIBBY'S BEEF Wedi ti go.iiiio ya barod. LIBBY'S BEEF Ceidw mows ujrhyw le. LIBBY'S BEEF Nid oe' tiraffirth ua llafur, LIBBY'S BEEF Gwna Sandwtehns bla'-us. LIBBY'S BEEF Hynod o ddefuyddijl, LIBBY'S BEEF Rhydd archwaetii at fwyd. LIBBY'S BEEF Derbyni >1 ar Ryngfwyd. LIBBY'S BEEF Dymunol i Swptr. LIBBY'S BEEF Pdrod a da bob a1 user. LIBBY'S BEEF Mown luninu mawr Ii bch. LIBBY'S BEEF (Iolvnwel. i'r Gromr ain dano LIBBY'S BEEF Mynwch g" LIBBY'S. Rhoddwyd iddo FATHODYN AUR Arddangosfa Iechydol Itky^-geued aetho], Iilandf.ii LIBBY'S C0MPR^83SD WRNED BEEF. AT EIN GO H ED WYR. MEWN LLAW.—Methodist, O.W., R-El., &c. CVMAJIPA BEDYDDWYR MON-Yr oedd ad. roddiad ein gobebydd ('1 t1 '1m,:n wedi ei gysodi cyn i'r eiddoch chw; ddyfod i law, RUZK O'.—Yn ein nesaf. QOHBBYDD (Manceininu),—D V'? g-Gym nas gallwa hebgor gofod i gyhorcddi yr eiddoch ya llawa. r. ROBERTS, W. JONES. A SVLLYDD —Gwel- weh adroddiad atall sydd va cjflea CDOflryliyn y eiddoch ahvri ell-

ENCILIO.I

DECHREU DADFE1LIO.