Skip to main content
Hide Articles List

1 article on this Page

Advertising

Advertising
Cite
Share

MOONSEEU BITTERS; DIM DIM i AFIECHYD Vw y AFIEOHYC Din Goren., y Rbataf. I U1 AF1E HYD a" AFIECAYD DIM MwyttHhyteddot MM &FIECHYD MOH,?V^IH»TH AF1K JHYD, DIM ar w>»eb y Ddaear, Dtu. AFIECHYD tu&g*ty AFIECKi L>| DIM SwMd. DIM AFIECHYD yrIa^r°e' ANEC'IYD DIM y G!\lon 110'1' Gew)'11><\I. Dll.  Ftrwyth astudlaoth ^uijj f.l.u. a. 25 .1y.?ad DIIJ ?I?YD A.'a, AFINCIIYDI; DIM A, E POWELL & Co., DIM AHKCHYD Mri,a«r- AFiECaYD DIM vrhaifytdwe?t MM AFIE('HY D y fMIl- AFIE(-IIY 1) 1)1 u ?d ly.Ol, .,Id?, by.i-t ivyth Mil DIN AFIECHiD SX^ioo tf. A?&YD D)M ."th?u,y.I y MM AFIECHYD "cl;i!eo AFRYD .J iiivf ilodtseefi yvs yt uiiig t /JIM :de:"n '-1? AMECHYD y?U'rb? ?mB?ddi. AFIECHYD DIM bynuMutitft?bauy DIM AFIECHYD 8^yna«. a" 1 a^feru AFIECHYD IH'M i. )n nM ''?? ,11 ?1,1. DIM AFIEC,HYD weùi myned, Y mae AFIECHYD DIM MOONSEED DiM AFIECHYD ,??,.? AFIECHY D MM G<myrh..)iferyU. DIM AFIECHYD vyr, mewn PI"l?e 'ttu AFIECHYD DI \f 4. 6, a 2 ? 9o. -rxr AFIEC1YD y????.?r? AFIECHYD DI M dw ')I'A AFIECHYD A^K.POWELLS Co., AFIECHYD F:INI Th. M?,.?, Ho.w, DIM i IM Hwiud1un- VV il "IRCH YD ???' AFI?YD DIM Farophled^u y. rbad DIM AFIECHYD G??)?'??. AFIECHYD DIM werZ.1, DIM AFIECHYD Meistri Edwards, AFIECHYD DIM Queen Victoria,,Itreek DIM AFIECHYD I^ndj^n, E.O. AFIECHYD MM OOOHELWCH YE DIM "JECHYDIIYN A HODDIK rAFIECHYD r*r«i UBWI vn He MOON-  A. F_TIE^VC.HRFY,TD TX SEED BITTERS AM IECHYD "JECI ,y DI.i..I?6,u2. 9c. A, t „JDI,1IM™ DIM Yr ,dym yn i?h Thy. D)M AFIECHYD K"*10 I b.idio el AFIECHYD brynn. atbodyn Anr, Arà.!ng,18fa Ieihyd, LIundain Y Biif Wcbr, /celhide, 1?87. t'"l' jl M?wn A!Mn la Cc, 21 6c, a 5?. I Blant a rhai Afiach. B E NG E R Y m' Immunol, 4,, a Th'Y Y Brilhh Medical Journal a ddywed > Darfu i Ymborth Banger drwy ei ?agyriaeh tefydlu enw iddo el him." Dywed y London Medical Record:—"V mae JD ai08 yn yr ystumog pan wrthodir pob math o Fwydydd ereill." CYFANWERTHOL M EWN ALCAN, Is 6c, 2s 6e, 5s, a 10s, gan Fferyliwyr, ao eieill, yn phob man. CYFANWERTHOL I DAt 05TFAN WERTHOL. IECRyr 7 R MILOEDD BENSON EVANS' GASTROCYNE T FEDDYGINIAETH DDIGYMAR r<r IlH\G DIFfYG TREULIAD (INDIGESTION), POEN XR OL BWYTA, LLOSG CYLLA, GWYNT, &c. Ar Werth mewn potelau Is no (yn cynwya 16 doses), a 2s 6c (yn cynvys 40 doses). Gail bob Druggist ac amryw Grocers. WHOIESALE AGENTS-London: F. Newberry Jones, R. Hornden Jones; Liverpool: Joha Hawpden, Evans Sons & Cc., David Jones & Co. PERCHEN Q T. BENSON EVANS, DENBIGH THE MIDLAND COUNTIES WATCH COMPANY OF VYSE STREET, BIRMINGHAM Write to our Manager, Mr A. PERCY, for our beautiful new Illustrated Catalogue, containing over 1000 unsolicited Testimonials and over 100c fine Copper-plate engravings of Watches, Jewellery, and Electro-plate, sent gratis ost free on application to any part of the Woild. GENTLE NEVS Fine SILVKB Sat o rysts 1 glass, 259. LADIBS line SILVBR fiat cr)sta1 f:lase, hi?h< y finished movement 26s. YOUTH'S fine SlLVKB flat crystal Cheques or Post Office Or. iers must 011 made payable to M r A PERCY, on receipt of Wntzk wif be register ed post free to any r' ?"?n? Kingdom and 01 8d to any part 01 the postal world, MNDO? OFFICE & 'ÆOWROOM-15 OO.ElCN VICTCRI ?TREMT ?.C. KLS3ELLS GOLD AND SILVER WATCHES, their own pure m ,t1Ufacture, with all Busffjl'a ate t paie tod iiu)-roy<?ment3, range in prlco from £ 3 to £ 35. H-T HVO handsome, stroay, and perfect timeke. pers; reps* sent the lar^ st stock and bost v. lne in Enwla»Uk There beiug no iit; mediate profit between tli mwin?fac? >rer and tie ,e""r Sent free -1 V,-lVs risk and .t on receipt of <lraf; or It Irder. Illustrated =;hltC::X: f, ,pp ril-tion. WATCH REPAIRS PROMPT AND pKIlFirT. Estimates given aud cost of carriage taken, flr tHE LARGEST STonK OF DIA. 1 MOND, OEM, ENGAGEMENT AND WEDDING RINGS. I ying^r-size Card^ent free on application. T R R^JSSBLL, MAKER TO THB QUBBN, I LIATHEDHCFALWORKS, 18, CHURCH-ST.. J T LIVERPOOL.  Pears' Soap D law Gwynion? Teg.  Prydwedd Glan a Disglaer. Croen lach a Thyner. 1'(0. HIGkiLY RKCOtti I PINLoE AND GRAV£L EL I by Med- j PILLS. MENDED by e-  ¡"'lM, & Uoiv'" No. 2-GEOROITS icai men, & Univer- NGoR. AVEL PILLS. II 'J f 1 iii'l ally held in high- No. 3-GROPGE'S lDDD' este?. EUXBI eateevo. PILES. F? GEORGE'S PILE AND GRAVEL PILLS Yn ddiddadl hon ydyw y Feddyginiaeth fwyaf hyood yn yr oes. GEORGES PILE AND GRAVEL PILLS Ydynt erbyn heddyw yn adnabyddus yn mhob gwlad wareiddiedig.aan haul. GEORGE'S PILE AND GRAVEL PILLS Ydynt «edi eu profi a'u ccHifi; ? Feddygmiaeth berffaith effeithiol a diogd gan amryw o DdootMiaid a FforyUwyr Lloegr a'r Ameng. GEORGE'S PILE AND GRAVEL PILLS Y roaeot yo anghydmarol er syrond y Piles ar Gfaval, a lluawa o aa„uuhfew„yMldeorraauil eraill sydd bob amser yn eu canlyn, megys GEORGE'S PILE AND GRAVEL PILLS Poen yu y Cefo. Ysgafnder yu y Pen, Diffyg Trealiad, Rhwymedd, Llyngyr Min, Diffyg Anad Poen yn yr Aienau. GEORGE'S PILE AND GRAVEL PILLS Poen yn y Lwynau, Sarni a Gwyut yn yr Ystumog, Poen dufawr yn y Coluddion. Gwaew, Cclic, Teimlad o bwysau yn y cefD, Dwft Poetb, Dwfr ataliad, Gwelediad yu bwl ac aneglur. j GEORGE'S PILE AND GRAVEL PILLS Buan syuaudaut syohder a bias annymunol ar y Genaa, m Cawydd yn y Clinlau Traed, Poen yn y Alurdd wyeydd, l!: GEORGE'S lILE AND GRAVEL PILLS A symudant bob rhwystr o'f Arenau, yr Aiu, a rhedfeydd y dwfr. GEORGE'S PILE AND GRAVEL PILLS A weitbredant fui "swyn" er symud yr holl boanan a Bchosir gan y files_ar Gravel. J GEORGE'S PILE AND GRAVEL PILLS Dylent gael eu cadw yn wsstad with law, gan y tnedda gymeryd ycbydig o honynt ar ymddaugosiad cyntaf y duluriau hyn i roddi ataliad buan.ar en cynydd I GEORGE'S PILE AND GRAVEL PILLS Bydd i'r personal) h^r.yBvdd yn gwoit" '-mewn lleoedJd J1l1 la,itt.h, ac yn anad.l.n awyr acmbur, nen yn dilyn gthyedigaoth eisteddog, gael fod y Peleni hyn yn an- mhrisiadwy iddyut. GEORGE'S PILE AND GRAVEL PILLS Adferwyd iecbyci miloeda d. wy y Feddygmiaeth hon, a hyny pan ddatgenid gan Feddygon eu bod mewn sefylHa anobeithiol. GEORGE'S PILE AND GRAVEL PILLS Ar werth mewo blycbaa, Is ljc ;i 2" 9J yr un, gan beb fferyllydd parchus yn yr holl fyd. Drwy y Post, la 4c a 2s 9J yr uu, mewn at mps. GEORGE'S PILE AND GRAVEL PILLS Gochelwch dwyllwyr Y mae pob)ogrwydd di.gyS.- Fe!, yb y Pr,e!.am ..hyn d., rwy yr th. o)it, fyd wedi terntio ilm persor.au diegwyddor a thraebwantua i'w hefelychu, Be yo ami twyllir y cJaf i gredu ei fod yn caal Peleni gwirioneddol GEORGE pan nad ydyw ond yn cael rhyw GYMYSGKDD DIWERTH A PSKRYGLUS yn eu lie. Maa enw y Gwneuthurwr wrth bob blwcii o t Peleni gwirioneddol. GEORGE'S PILE AND GRAVEL PILLS Y mae Perchenog y Peleni hyn wedi derbyn drosddwy fil o Dyatiolaethan pwysig o effeithiolrwvdd y feddyginiaeth hOD, ac, yn .eu plith mae amryw; oddiwrth Feddygon a Fferyllwyr. PERCHENOG-T E G E 0 R GE, M..R, P.-S., HIRWAEN, GL AiM ORGANSHIRE COLQUHOUN'S SCOTCH TWEEDS. DIRECT FROM FACTORY. IF YOU WA.NT a really good ALL-WOOL TWEED in WORSTED, SAXONY, or CHEVIOT; Home-made BLANKETS, FLANNEL, RUGS, SHAWLS, CARPET, ORUMBCLOTH, KNITTING YARNS, if you should call at our Warehouse or write for Patterns. AN Y LENGTH CUT. Great Ve-riety of Patterns, all Our Own Manufacture. nn A nnpc will Sad it to their advantage to work from our Patterns. TAILORS & DRAPEIO Being the Largest Retail Manufacturer in Scotland, we have always on hand a very LARGE STOCK and a SPLENDID SELECTION of PATTERNS. Partits can always rely on getting the cloth as they require it. CARRIAGE OF CLOTH PAID AND PATTERNS SENT POST FREE BY A. COLQUHOUN, MANUFACTURER. EILDON MILLS, GALASHIELS. MEDDYGINIAETH GLODFAWR u OLLOWAY'S piLLS ds OINTMEN.T. Y PELENAU A biuant y ewaefl, ao a symudaat aohwylderau ar yr AFU, YR YSTUMOG, YR ELWENOD, A'R COLUDDION. Cryfhant ac adferant i iechyd gfamoddiadau eiddilaidd, 60 y maent yn feddyginiaeth All mhrisiadwy werthfawr at bob anhwylder ag y mae merched o bob oedran yn agored idddynt, Blant a rhai mewn oed nis gellir rhoddi pris rhy uehel arnyut. VR ENAINT. Sydd feddyginiaeth anffaeledig nt goesau dolurus, brestiau toredig, ao hen ddolariau o bob roath. Y mae yn dra effeithiol at y Gym -IwBt (Gout), a'r Gewynwst (Rheumatism). AT ANHWYLDER Y FREST, GYDDFAU DOLURUS (Sore Throats) BRONCHITIS PESWCH ANWli A PHOB MATH 0 AFIECHYDON A THARDDIADAU AR y CROEN, NID OES EI GYDMAR. Gwneuthuredig yn tinig yn Stfydliad Thomas Holoway, 78, New Oxford Street (diwedd ar 533, Oxford street), London. Gwerthir mewn blychau neu bottiau am Is lie, 2891' 4a c 1 la 22a a 33s vr un a pellir eu cael pan bob fferyllydd drwi vr holl fyd. THE NATIONAL CONDIMENT Keenb UNEQUALLED IN FLAVOUR A Mütard AS SUPPLIED TO H.R.H, THE PRINCE OF WALES. YN DDIAMHEU Y GOREU AM FLAS DIHAFAL. 1 m 1  nos. r? ?ll B a lsa7J'2" ITN"TE Ñ-M IT'£. S' BTLM HOREHOUND HAYMAN a j3 ferlda enw er's 25 mlynedd o fod yn feddyginiaeth fuan at Bcswoh, Anwyd, a phob math o anli y'derau y Frest a'r Ysgyfaint, Wrth ei cliymeryd, ptidia y pesweh, diflana aflonyddwch, a -i"vhei Cwsg. Gweliheir yr Influenza. MR THOMAS MARLKStationer, 484, Calwionian Road, London, a ysgrifena "Tach. 8fed, I8S9. — Ar ol (lyodd(if am r ythno-au oddiwrth beswchcaled, cymerais ddwy ddogn o'ch Balm, a cliefnis rvc'iihad mawr; ac ar ol cymerjd un botelaid, diflanodd y. pesweh yn llw) r. r werth gan holl werthwyr muddyginiacvu. Pria 18 lie, 29 9c,a 4s 6cy bot el. <? -Uellir emtt D-y Bant ac ychwuifg X'?. yn wytnnool yn hwid h g ?ne? e?ii fab nen ferch, heb ymyyy I mm a'u gorolnvyl ion pereenol.-Am fany!ion a >au pie, gan un- fon envelope, anfoner at Vltn8, a1 ts and Company, (P 293), Birmingham Y mae ? r hytbytt?d hwn ys VD y geHir dibynu arnc I EMAU RHAD.—Bydd i Biopwyrga?foct k yStoc fwyaf x jdasnach :1yMillir¡gton, 12Hoiindsditch, London. Gellir ? "I" Olociau, Oriadnron, CyUm, Criban, Gwydr (nerychao, Pibelli, Pyraiau, Violiqa, Accordions vibilee Jewell ery Catalogue darluniedig am taov. oelniop (fefydlwyd 1882 1 O < ^YMDRITHAS ADEILIADU BAR- v BAOL BANGOR AC ARFON. RESERVE FUND, £ 1815 128 60 cypARWYDDWYlt: itr T. T. ROBERTS, (Llywydd), Edge Hill, Garth, Baogor. Mr J. E. ROBERTS, Victoria House, High street, Bangor. ■At DAVID LEWIS, 26, James street, Bangor. lir WILLIAM ROBERTS, Frondeg street, do. Mr HENRY LEWIS, Belmont, do. kir V,. CADWALADR DAVIES, North Wales College, Paugor. Mr EVAN JONES, Tanyfron, Bangor, YSOalFENVDD CYFARWYDDOL: Mr R. HUGHES, Pla-ilwyd, Bangor. ARCHWILWYR (AUDITORS): Mr THOMAS JONES, P.vtPe.-I,yn. Mr WIIiLIAM HUGHES, Portdinorwio. CYFBEIXHWVB Meistri ROBERTS, a CEMLYN' JONES, Bangor. ABIANWtB vleietri Pugh, Jones and Co., District Bank, NATIONAL PROVINCIAL BANK (Limited). Y mse y Gymeeithas hon yn bared i rodd »enthyg^rian ar Eiddo Rhydciddalisdol (Free- laid) neu Brydlesol (Leasehold) am 5,10, 15, ueu <0 mlynedd, ac yn barod i gynyg i'r oyhoedd y Manteision ctmlynol I.-Rkoddir yr arian yn lliwo. Nt ddelir arian pryniant (premium), ond yohwanegi liwynt at y swm a fenfhycir, a gellir eu had- lalu yn Fisol am y tymhor y benthycir yr aTian. ? mae byn yn gyfleusdra manteisiol i fenthye- wyr. 2.-Ni chodir ond 5p y cant o log ar y gwe- Idill fyddo yn sefyll or ddiwedd pob blwyddyn. S.-Gellir adfor y Gwystl-wo.thredoedd {Mortgage) a Deeds unrhyw bryddrwy dalu y gweddill 'vddo yn ddjledas i r Gymdeifchaa. 4.—Ni thelir yr Ad-dalfrdau end denideg {waith yn y flwyddyn (ac nid tiir gwaith ar ideg fel amryw o Gymdeithasau creill). 8. Costau gwnejd y gweithredoedd yn llai, agodid yn yr un Gymdeithaa aall. I oea a?y??tM? eMen pleidtaM ? PryMd If drwy gymhorth y ynideitb uchod. Yn ite talu rhent, prynwoh eich ty, drwy dalu y Olwb uchod. Na choller y cyfleusdra hwn i godi arian yn rhad at beynu neu adeilaau tlÙ. Derbynir y talitldao y nos Fawrth cyntaf 0 sob mis, am haner awr wsdi chwech o'r gloah, yn y Swydlfa Newydd, Plasllwyd, :B3n- gor. Mae y Cyfarwyddwyr hefyd wedi gwneyd trefniadau gyda Meistri Pugh, Jones and Co., yn nahvda'r National Provincial Bank, i dder. byn arian droB y Gymdeithas yn Mangor, Bethesda, Llanberis, Caernarfon, Ffestiniog, Porthaethwy, a holl gangenau yr Ariandai. Am bob gwybodaoth ynghylch tele, an a rheolau y gymdeltha-,ymotyner yn bcrsonol neu nrwy lythyr a'r Ysgrifenydd Mr Robert Hughea Plasllwyd, Bangor. 6 FFAITH GWERTH EI GWTBOD. PELEJSAU BEECEAM. A DDEPA mlledd eu bod In ,.Itb mwy m GINT y A. BLWCH ? MhwytdMM geriol a fie?yno!. megys gwynt iL pbmn yn cylla, mr? y pan p..y?,g.fd?, MbwndM a h?y l d M .1 pry d? syMandpd chys* e????wydd, rhy,,d?d oer, yspeidiM o boethder, colli arcb?Mth ?t fwyd.bftdra M?d). botrw?odd. y,?2 0, pl.)rynod M y croen, .wag MMmwyth, breaddwyl(Plon 5ychrjTillyd, a phob math o ymdelmlad cinu a caryn. ig, &?.. C elBSjydf :Cdog cyntaf eswythhad yn mheB ngain ? fenywod o bob oedran, y mile y Pelenau hyn o werth anmhrisiadwy, gan fod vchydig ddognac yn cario ymaitb bob irnaws aminhw, ac yu symmad bob attalfa. ac yn dwyn oddi amgylch yr ioll sydd yn angen- rheidioL Ni ddylai un ferch fot. hebddynt. Ond eu cymmerydyu unol ?'r cyfarwyddia'laii ayfU M ng]yn <H)bob blwch, bydd iddynt aewn byr amaer :adtent pob 'L Ph"b blwcb oedraD ¡ twynhd 0 Iechyd Clyt a phar. h,ol ?t gyila gwan tranusd wadi el smmh?m, a holl aDt:ye!"afuIt fal ,11' aac:l: fod ychydi(;ddognm yn gwneyd rhyfeddOZu ar y pelr- h.onl.l u Ipfwun yam rfln gem ..=t wedd uPr,Sa?^ ;re¡: g"J:a":hí:td:re r:, 'teatOfmttweit?MWCh gydi RHOS-WKID Iechyd, boll yni anlanyddol y an'OOdl\<I ilynol.—1 FPElTBiAn" a o?d[ lIdr gan BIoedd.o bob dosharth yvv y rhal 'r Itbas; Mnn o'r dyogeliadaa goreu pmddglwyf a'r Uess vdyw. tob i dygituth fv t. mewn eym a'r Ue 7 ene?u f!eceiiam y =as wwyaf o ?b.1 yn y uyd M-FMenM Bee e Mm mM mwyaf 0 werthiant. BYTYNBELENAU PESWCH BEECHAM F.l meddyalnlaeth 1 Beswch ya gyflredlnol, Dlffy Anad], Anlmwsder I Anadlu, Byrder AnAdi, Tyndra a Dirwas&d at T Prest, GWddfWIct"I"'J &c., y mM y P.I. enan hyn yn anghyrnarol: eat rMd 1'r nab a fo yn I dï:ddd: yn ? "'u y wye:: aanw ,??d wneyd prawf ar un b. er gweledmajhwytthwy yw y »hal a gynygiwyd 1'r cyhoedd eriooi ar gvfer F???' :nfli6a.d31r;:a.;d ar y Bdwyfron. Bymndant yn fMn lawn yr ymd= o daliwasglad ac anhawsder mewn anadlu sydd bob nos ?a M?dd&dm y c)&t c't Rh(, ?d t eowythad "ron yn an)ongyrche!, a cC-ur I'r rbal a Binft gan yr anhwylderan poenus, a phan yr esgeuluslr hwy pergylant hyn. Eydd ft b'j" M"r gan y "l' a'r Uall o'r af'echytlon uh.d .ddi,.wf g PeienauPeswebBmeh. am. Mewn by, amser Y.di r 7 Feswch mwyaf POoSraKUAD.—Dymunlr ar j YhMJd t?tut fod y geir- P =RUAD.-3St ile ,,T .,hoeJd .lwi rGdJ: gair- 1.. Bscham'. Pills. 86 fl elei.j, ar stamp y llywod- ::t ;eh b :V:I r.;dmp, ywod. Wedi an pmtot yn tp'f JC ar werth yn gyfanwerthol manwertbol, gan r Per Ji. nc T, Baecham, 9eryUwyr, St Helena, .re, nft bar-= am Is 1,, s 2& 9, yr un. Anfonlr yn ddldrxui trwy y post am 15 neu S3 t?mpa. Ar we gan It boll f l ery gwetthw? C y f I e, ?r tau B rW n te bo I vn v D a v rnm Gyfnno) Gyd? p? b b wch rhoddlr eyfarwid&Ad flawn BURYM FFRENGLG-Dyma y Burym gicraf a'r ciyfafo unrhyw Furym a gynygir yn y farchnad. CynyrcVa fara gwynach, melus- ach, a mwy dymunol i'r archwaeth nag unrhyw fnrym arall Gwerthir efYD Mangor gan J. H. Williams, Garden-square, a W. Jones, 32, Well- street. Yn Nghäergybi gan John Williams 44, Thomas-street. Yn Llanercbymedd gan Hugh Roberta, Pen-y-graig. Yn Pwllheli gan David Lewis, Penlan-street. Ymofyner a J. Watson and C)., 61, Unioa stieet, Borough London. S.E. LLWCH BRAG, &c., GOREU AMY PRIS ISAF ETC, wrth yrtt am Ddwy Dunell er cael y fantaia o gludiad rbad, Be arbetl tua 98 mewn 46 sachaid, ond anfon at OWEN ROBERTS, 13. ST. BRIDGET'S AVFNUE NORTH STRAND, DUBLIN. SAVE40 TO 50 PER CENT BY BUYING YOCB IANOS, ORGANS, AND MUSIC FROM D. GRIFFITHS & SON, 221, BRECK ROAD, EVERTON, LIVERPOOL. LARGEST DISCOUNT FOR CASH OR HIRE. PIANOS & ORGANS from 8s per month on the 3 years system of purchas Terms to suit all purchasers. Mewn liedr cryj, Siollt I RON BUILDINCSI BRUCE & STILL, NORFOLK STREET, LIVERPOOL, Contractors for Iron Buildings & Roofs, Churches, Schools, Mission Room" Hospitals, Cricket and Lawn Tennis Pavilions, Colliery Roofs, Warehouses, Sfcres, Billiard Rooms, Clubs, Shootiug Lodges, Cottages, liuta FARM BUILDINGS, flay and Com Sheds, Bams, Dairies, Stables, rfce. HIGHEST TESTIMONIALS FROM THE LEADING CLERGY, ARCHITECTS, AND AGRICULTURISTS. ESRNIAIKS AND DESIGNS OX APPLICATION CONTRACTORS TO H.M.'S GOVERNMENT. _I ii SANl<'ORD'bPOISON for killing rats I answers well After one dressing I foui d 136 "lend next morning."—J. Bliss, | Helsthorpe, Leighton. Serd Is 2d to SAXFOBD I AND SON, Sandy, Beds, and try it. I "'¡'.è: LLINP-LL INNIAI,. IU^^NGAU BRENINOL I NEW YORK IK MAN & INTERNATIONAL STEAM- SHIP Co.. LIMITED. LERPWL I NEW YORK BOB DYDD MERCHER. 0 Queenatown bob Dydd Ian. Prls Cludiad yn y Trydydd Dosbarth can Ised ag eiddo unrhyw linell arall o'r radd flaenar Cludiad yn y Saloon a'r Ail Gaban am brisiaa rhesymol. Through Bookings I unrhyw ran o r Unol Daleithau a Canada, yn cynwye Manttoba a f Tiriosraethau Gogleddol a De-Orllewinol. Ymofyner a RICHARDSON, SPENCE 4 00.,22, Water street, Liverpool; neu Alr Mri W. J. Williams, 7, Market etrset, Carnarvon T. S. Ingham, High street, Ebenezer; Pritchard -Blofi. & Co., 3, Corahill, Portmadoo W. T. Jones, 7, Market street, Pwllheli; E. Jones, 73, High street, Bangor; H. J. Williams, 60, Bryngwenith, Caellwyngrydd; W. Rogers, StationmHster, Tregar'h; Hugh Hughes, 7, Market Row, Amlwch; Robert Parry (Trebor Llechid), Bethesda. AUSTRALIA, J?EW ZEALAND, .g&? TASMANIA, ORIENT LINK. YN HWYLIO BOB PYTHEFNOS, GYDA'R* LLYTHYRGODAU, BYDD i'r Llongau canlynol adael Llen- JD dain fel y canlyn, a Plymontn un diwrnod yn ddiweddarach, Naples naw diwmod yn ddiweddMMh, gyda Uythyrgodau el Mawrhydi, am ?BAN? ADELAIDE, MELBOURNE, a SYDNEY, gan alw yn Colombo a chymeryd teithwyr am oU borthladdoedd Australaiaa. „ Aeorlong, Tons. H.P. Dyddiad ORUiiA 5,552. 7,000 Qorph. 4 CUZCO 3,911 4,000 Gorph 18 LUSITiNIA 3,877 4,000 Awrt I OROYA 6,057 7,000 Awab. lo Loading Berth, Tilbury Docks. Yr agerlongan yn mhlith y rhbi mwyaf a chyflymaf. Bwydydd o'r fath orea,baths oer a chynes, y goleuiii trydanol drwy'r Ilongttu, ac awyriad trwyadl. Cludiad o 17p 17s i 70p. Managers, F. Green & Co., 13, Fenchurch- avenue, ac Anderson, Aiderson, and Co., 5, ffenchurch-avenue, London, E.O. Am delarau 1 deithwyr ym'Aj'rer ar firm di. weddaf, neu &'r Goruohwyliwr yn Nghasmar- fon-W. J. Willi ims, 7, Market street. 52 LLINELL Y "NATIONAL" I NEW YORK, wimmlww —— Y mae Agerlongao rhagorol y LUnell hon yn hwylio 0 LIVERPOOL, tiia Queesstown, bob dydd Iau. HELVETIA Dydd Iau. Meb. 25 ENGLAND Dydd Iau, Gor. 3 ITALY Dydd Iau, Gor. 10 THE QUEEN.Dydd Iau Gor. 31 Ail Gaban, a Steerage i New York, Boston, a Philadelphia, am y prisiau iselaf, Cludiad rhad i boo plUth. o't Unol Daleithau a Canada, Ymofyner IW1 fanylion yn swyddfay Nati.onal Steamship Company, Limited, 23, Water- street, Liverpool, a 44 a 45, Leadenhall- street, LIundain } aon a'r Goruchwylwyr Lleol -Mri R, Roberts, Bethesda; John Roberts, LlanberisR, G. Roberts, Rock Cottage, Creigiau Mawr, Talysarn H. J. Hughes, 70, Penybryn, Bethesda; Matthew Goldie, 217, Hi"h-street, Bangor I Evan Thraias, Tany- erisiau, Blaenau Ffestiniog; Thomas Parry, 11, Caradog-place, Ebenezer; W. J. Williams, 7, Heo) y Farcbnad, Caernarfon 1:"Ellis Pierce, \rgfaphydd, Dolwyddelen 14 CANADA. LLINELL Y DOMINION 0 LYTHYR ij LONGAU I RENHINOL. Y prisiau tsaf gyda'r rheilffordd. Ffermydd yn cynwye I RO 0 acerl 0 dir da i'w cael.—Hwylla yr ager- longau 0 Lerpwl yn wythnosol ao 0 Brislol o? py&ofnot. 6e!r y e"y Touster?n. diweddaraf yn agerlongau y Llinell non. Prisian 0 16 i 15 gini ail gaban, Sp; dosbarth canol, 6 gini; trydydd dosbarth. 4p. Am fanylion pellach ymofyaer & Flinn Main and Montgomeiy, Liverpool a Bristol neu at H. Hughes, 7, Market-row, x1 mhvoh; W. Thoma. 12, Helyhead-road,Upper Bangor; R. J. Thomas, Mirket-p'ace Blaenau Ffestiniog; H. J. Williams, 70,Penybryn. ::Bethesda W. J. Williams, 7, Market-street, Carnarvon; R. R. Stythe, Accountant. Carnarvon; M. Goldie, Bangor H. J. Williams, Bryn- gwenith, Caellwyngrydd; M. Ingham, The Stores, Llanberis; W. Trevor Jones, 5, New- street, Pwllheli; O. E. Parry, S!ate Merchant, Dolwyddelen, R.S.O.; R. E. Jones, Rose Hill- street,Conway; J. R. Jones,3,Mostyn-crescent, Llandudno, or to R. J. Hughes, Post Office, Rhostryfan (JIY GOMER rR OYMRY T"aBSSM? '? Gwybodaoth aydd Nerth," GOMER ROBERTS (Cnmo DM), 28, UNION-STREET, LIVERPOOL. BYDDED i'r rhai sy'n dymono eael y man telsion goreu wrth groesl y Werydd, p. 8 hydnr faret rhataf, anfon at Gomer Roberts (Cymro Dof), yr hwn a rydd iddynt bob gwy- bodaeth anganrheidiol dros linellau yr American a'r Canadian Steamers. Rhoddir tocynan I deithwyr gyda'r oil o agerlongao yr Inmaa, White Star, Allan, American, National, ao ereill. Tellr sylw I donau o'r America. d01P ieaf t'r Amertoa. Gwnaf fy ngoren dros y Oymry. Gyda'r steamerocryfaf sydd yn nwylio. Digot o fwyd da, pob cysar, a dyogelwoh. Nid y" y ewyddfa hon yn bookio tramorwyr Digon 0 walth a ehyflog da yo America Efe a gyferfydd a'r rhai fydd 0 dan e ofal ar eu dyfodiad I Lerpwl, ac a'a rhydd Y1 ddyogel (y Oymry gyda'n gilydd) ar fwrdd j steamers. Cyfarwyddyd anffaeledlg er sicrhauarbedlad arian ac amser, ond ccfiwch ysgrifeim yn gyntaf (enclosed postage stamp) at GOMER ROESRTS (Cymro Dof), Passenger Agent, Templar's Hotel, 29, Union-street, Livorpool. D.S.—Y mae ei dy yn helaeth, yn ymyl t Landing Stage. Swper, gwoly, a brecwast, 2a 601 plant, nanne pris, yo oyowys pob at. tendance, 31 TT T A T '1" C't   HUGH JONES, Zib? PASSBNOES AGENT, 10 VIRGINIA STREET, ST. PAUL'S SQUARE, LIVERPOOL. DYMUNA HUGH JONES, (sydd ei hunan wedi croesi lawer 0 weithiau), hysbysu y gellir cael pob gwybodaeth yn nghylch yr agerlongan goreu I wahanol raaau o'r America, a phob hysbysrwydd I ymfudiaeih i'r rhanau ereill o;r byd. Gellir ymofyn ag e' yn Gymraog neu yn Saesosaeg, drwy ysgrifonv ato. Bydd yn cyfarfod y rhai fydd o dan ei ofal ar eu dyfodiad i Lerpwl, a rhydd y Cymry gyda'n gilydd yn y rhanan goreu 01 ager- longan. °'??t)M gan H. J. d? he!aeth mewn man cyf agos i or8?f y rhoHabrdd, Be hefyd i'r Landing &tMe. Pob eydousdra a chysM. Ei arwydd- air ef ydyw—Gwelyau gian ac ?'?, a phriaian air if d am lett.y a bi ffyo CIfa 7f va dxii hrimiau ar eu dyf&,iad i'r dr?f gan H. JONES. ARTREF ODDICARTREF IR CYMRY I AT Y RHAI SYDlJ YNBWKiASJU YMFUD0. DYMirfTA HUGH HUGHES, Mar ket Row. Amlwch, hysbysu oi fod ef yn AotfT ymfudol dros yr un Cwmniau ar'ii drar I 35 mlynedd. Yn Oruchwyliwr penodol dros CIA nada a Queensland, I roddi "CWPJAP" RHAD A CHT.VOBTUWTOL o dan y Llywodraeth. Trwy fod H. Haghea newydd ddycbwetyd ur ol teithio miioedd o SUdifoedd yn Can?ds ac < America. Gall oddi desgriiiad cywii am y ffwoithfeydd, a'r cynegan Q r Ueoedd goroti i fyr.ed or gwellhan eu hunam, Mae dau o j iclbion H. Hughes yn-swyddoglon ar y Mail j Steamera, loielir am gyfarfou pawb ar eu dy'adind Liverpool. Anfoner Panto de- pobit I H. H.s choir ticket I fyned gyda'r Itong I yr &deg byddout hwy yn dewis, a r lie I(oro j yn y llong am y pris iselaf ar y pryd. Amgj nil vn <■' h^byr, i 3a INELL Y WHITE STA R. Zia? ROYAL MAnT STEAM ER\ LERPWL NEW YORK, via QUEEN TOWN. Bab DYDD MEECHEB. Gudan* Deithwyr i bob parth o'r Unol D'llcrhau ( Canada. Mae llongan rhagorol y llinell hon 0 unffurf mewn gwneuthuriad a threfniadau, ac nis gellir en gwell gyda golwg ar v oyfleusterai a astynir i dsitawyr o hob dosbarth, Y til am y Fordaith yn y Saloni, yiyw o 12 I 22p i fyuyö Ail Gaban, 8p i 9p, Steeragp, am brisiau nostyngol. Am Fanylion.)inofyncT a R. Owei^Ship & In- surance Broker,a W. J. Wilbamb,Heoi y Farch- nad, Caernarfon; lieu a R. Roberts, Bethesda Owen E. Parry, masnaohydd llechi, Dol- wyddelen; David Rowlands, Penvaraig I W. D, Jones, Old Bank Caergybi; W. M. Jones, Church-street, TALtngefni it. G. Roberts, Rock Cottage, CrejRiauMawr, Talysam; IIughR Ugh8 7, Market Hot, Amlwch; W. 0. WiiiUuis, ShoeWarehouso Llanrwst; Matthew Goldie, 217, High Street, Bangor; ne-o ,g ISMA-1, biRT. & Co., 34, Leadenhall-street, LIundain. E.C., a 10, Water-street. Lerpwl. 1 'MSSYiVi*- AMERICAN LINE. UNITED STATES MAIL STEAMERS. LIVERPOOL TO PHILADELPHIA. SVBBT WBDNUEAAY. First class fullpowered Iron Steamships. Accomodation for passengers equal to any European Line, PaMengom Mid Goods loaded at Philadelphia Passe ,whe; of the Pensylvanta Railroad. tiRE SHOBTEOT AND BVAT ROUTE TO THE WUI, Apply RICHARDSON, SPENCE, & Co., 119 & 22, Water-street, Liverpool. LocAL AGENTs.-W. J. Williams, 7, Market- street, Carnarvon ) Evans & Co., Herald Office, Carnarvon; R, G. Roberts, Rock Cottage, Creigiau Mawr .Talysarn; R. Roberts, Bethesda. R. Roberts, Glvnllifon Hote), Blaenau Ffestin- iog H. J, Williams, 70. Penybryn Bethesda 3ft LLINELL UUluN AOEET.ONGAU LT.YTHYEOLUDAWL DBENHINOI. A'R. UNOL DALAETHAU. o LERPWL I EFROG NEWYDD EOB SADWBN WISCONSIN Meh. 28 Gor. 5 WYOINIING Gor. 12 NEVADA Gor. 19 ALA:èKA. Go-. 26 Qalwant yn Quecnatown y dydd canlynol, i ddert ys llythyrau a tbeithwyr. Slloon Passage o Lerpwl i ■- ew Vork, lOp i 25p. Yr ail Raban a steerage passage i (few York, Boston, a Philadelphia, am brisiau isel, yr hya a gynwysa ddigouedd fwyd. A.f..i? tdthwyr i bob parth o'r Unol Da!aetbaa a Chanada, T mae ",ad"n ac arolysres brofladol ar fwrddjpob a^ei'l' c^. Gtotachwylwyr i Qwmni Llonga'.i Kew Zealand Agerlongan Llj thyr.iwl Breuhinol yn hwylio i bortb J.dd."d New Zealand ac Australia. Ymofyner a Guion a'u Cyf. 21, Wattr.?trpet, Lerpw neu a John C."Iw.ld, a WIlliam j?.c?4 tif??ti.1-b1 Blaenau Ptti.i.g; M. J. Lawless, Red Lion Ht., Bangor; W. J, Williams, ULion, Caer. "!trfOD; Owen E. Parry, tilate Merchant, Dnlyddolen; Ishmael Davies, Llys AJthur, L1f[:l.eri,¡ Owen Jono., Market-square, Llanrwst; W. D. Jul:e. A,n.tioueer, Old Bank, SjaergybL ANCHOR LINE. LIVERPOOL To SEW VTORK, *# £ »« vIA QUE I OWN. EXPRESS SERVICE. S.S, FURNESSIA 8,144 Tons.12,500)rose power. This magnificent Steamship will sail from LIVERPOOL to NEW YlRK (\7u QUEKKSTOWX) on SATURDAY Jaly 12 SATURDAY.Aug. 9 SATURDAY .Sept. 0 And every fourth Saturday thereafter. SALOON RATES, 12 Pounda to 25 Guineas, according to position, &c., of Stateroom. Re turn Tickets at moderate ratcs. Intermediate and Steerage Passages at Low Rates. Apply to HENDERSON BROTHERS, Mersey-chambers, Old Churchyard, and 17, Water-street, Liverpool, or to Mr W. J. Wil liamsj 7, Market-street, Carnarvon; Mr Henry J. Williams, i state Agent, Uaelhvyngrydd. &. AT BAWB SYDD YN BWRIADU IBM CROESI Y WERYDD, TYTMUNA LEWIS ROBERTS (sydd ei hunan wodi croeof lawer o weithiau), hysbysu y gellh ael pob gwybodaeth yn nghylch yr agerlougau goreit i wahanol ranan o r America, a fchob hysbyerwydd I ymfudiaeth i'r rhanan ereill o'r byd, Gellir ymofyn Sig efyid Gymraeg neu yn Saesoneg, drwy ysgrifenu ato. Bydd yn cyfarfod y rhai fydd o dan ei ofal ar cl dyfodiad i Lerpwl, a rhydd y Cymru gyda'n gilydd yn y rhanau goren o'r agerlongan, Mae yn flaith el fod wedi byw saith mlynedd jn America, ag eglur yw fod hyny yn el gymnwyso fel cyfarwyddwr profiadol. D.S.—Mae gan L. Roberts Dy helaeth a ohomfforddus yn ymyly Landing Stage. Bwyd- ydd a gwelyan am brisau rhesymol, Y cyfeiriad ydyw:- LEWIS ROBERTS, Passenger Agent Temperanco Hotel, 32 TRRBEBARIF-STRUKT, LIVERPOOL. ?q< WILLIAM WILLIAMS jE?S? (CYMRO PUR), PASSENGER AGENT. No. 27, UNION STREET, LIVERPOOL. No. D27D, YMUNA hyebjsu ei gydgonedl ei fod A L-1 ef yn Bookio Passengers gyda'r Steamers goreu i bob parth o'r America, am y prisiau isaf. Hefyd, ceir pob gwybodaeth am amser hwyliad Steamers, ond gohebu yn Gymraeg neu Sacs, teg ig ef,a sicrha y telir y eylw manyhf er caal y Ceoodd mwyaf cysurua ar y Steamers i'r Mw a ymddinedect eu gofal iddo; a chyfarfyddil y d,l d,?n t? di*Lorpwl.crniwyneyineryd b-y r 'd yf LutH'ge.—Co6er y cyfeiriad .1 ri?d.1 Luggage.-Cofier y cyfeiriad D.S — Ovmro Pur -3 Sir Gaernarfon. 9M A RGENTINE- REPUBLIC. The ARGENTINE GOVERNMENT ere GRANTING 300 acres of Lond Land, ^ire- fenc d, with house and wat r supply to immi- grant agriculturists. Also assisted passages to Welsh-agriculturists and labourers, with guarantee cf employment, landing, lodging, toard and coavijyauce to phc] selected, all this free. NO FEES OF ANY KIND. Information, pamphleta, maps, &c., supplied free.—Apply to A. AT DANA, Chief of the Argentine Information Office in Wales, Charles street Chambers, Ca d ff. lIUGH "OWEN GREENWICH HOUSE, HIGH STREET, BANGOR WATCBES Anr ac Arian, yn nghyda Chadwyni o bob math. Gan fod H. O. wedi tnyned i gytundob noillduol a manteisiol ft'r gwneuthurwy: enwocaf, galluogir ef i werthu ya hynod o isel. SPECTOf. I BOB OEDRAN. I)RW,(AU PRI.ODA HARDD. Sto S Fow yaghyda*: yst"fell o'r neilldu i'w dewis. REPAhIO, GLANHAU. &e. Rhydd H. 0. fylw arbenig i'r adran h..A o'' basnes, 8C ni arbeda uurhyw draffeith a goM rhoddi boddlonrwydd i'w —vsmeri a d ]Y £ ACHINERY & IRONMONGP:RY Mowers and Reapers, Haymakers, Chaff Cur<. Horte Rak.rs.Oi! Cake Mills Pulnera and Slicers, P,tn.,o Baiters, Horc Ge I" Met Min ing and s ige-mjking Machm" A ire Netting, Fencing Wire, Belts and Nuts, liorso Shoe Nails, See., &c. PaD byddwch oi-ieu unrhyw fath o Hoiriant neu Ironmongery, piidiwchaphryuu hcli anfon am brizi,ia at R. T. JONES. GENERAL IRONMONGI-R, BETH KSDA T).S.-Pan yn anfon am brisiau peuinuau byddweh gyetsl ac a' fon enw y maker tidy in uneeb gael. j TOWEi11'l,?c¡ri:: :EIr' ,;a?e ",=. ">■ t?ympto? so prevèl.ut \vith the "X: JB?).x;?i?. and s 9d of allchemiilts, 8tnt?w;<er..o? 15 or 3* stamps by the Maker E. E. TOWLi..  Njtti??htm. 2469 > TEI.LW.NG 0 SYLW PAWEp" X CWYNIONY CLAF. X a Muvus. JW ^r, brysiog a llaImns. Aoeffrhagofn?unmatho?sthma?? Oes, dan-un y;, b?h.ot a'r t?'i yn dyfoHn m?en ar adegan Gelwir y eyntaf yn Zu^J" a'roL-fynp?o?. Pa heth "jdd yn kchoi Asthma? Culhad crebychisd, ,i a.nva,gia i y jban meinion STad yn ar wain o r coi n g;y r t i'r y ,g. fa;nt Pa feddyginiaeth sydd W.,dl t,\olhh e'ln\Hth. had buiin i aneirif o bersonau a ddyoddef- nf oddiwrth A^thm., Pi-onchiti- peqwch, Aiiwyd, Ditfyg Anadl, Vr Cry ni ?- BAL,SAM (IF IffONEY TiJDOB WILLIAMS. r?ANm?O? ?An?yd?d<hreuo) G A? hes ? Ob clef?'d yn mron.'d.dda?l M m loedt 5 n eid i', bedd yn anamserol o e?6uea.,t?ddygini.eth bwrpasol a phryd lawn. Ymaflodd yr anwyd ynwyf ma? ddi. ymw.th?Ieidryny.o? nM yn mron )m. aori gan beaweh yn ddibaid, heb ond yehydi? orphwysdra, nes yr oeddwn wedi tredu fi mod wedi cael fy n3I gan y darfodediga.=t t. ac yo ngha ol y p en dirdynol oedd trwy fy nghyfanse ddiad, anfonais am botelaid o BALSAM OF HONEY TUDOR WILLIAMS, a chymerais tua llo-aid U\v -awl ar unwi!th sef ychwaneg na'r cyfarwyddyd o,;dd ar y hotel; a chyn pen tri mynyd yr oedd y pe-wch wedi peidio iraddau anghyffrtdin. Cymerais yr oil ogynwysiad y botel, ae erbyn heddyw yr wyf yn gal u diolch i'r Urefn Fawr, yn nghyda'r wybodaeth am y Fedd.giniaeth ddaionus hon, am fy mod )n ddyn iaeh.-Ydwvf, yr eiddo,h yn holtoliach. Aberdar. ISAAc THOMAS. MAE MILOEDD 0 BLANT WEDI EU HACHUB 0 FARWOLAETH O'r Croup, Bro.ichitis, a'r t'a, wedi pobpcth arall fethu Y ffjrdd i brofi y peth ydyw profi drosoch eich hunain. 08 gwnewch, dyna sydd yn fea- digedig-. ni chewoh eich sbmi. D.S.—Gwerthir Balaam of Honey Tudor Williams gan bob FferyllyJ,1 drwy yr holl fyd. Mown costrelau, Is 11C, 2ô 9}, neu t wy y post yn rlnd am 1, Sc a 3 Perchenog: D. TUDOR WU.LIAMS, R.D.S.L., BERDARE. JOS I AH HUGHES & SON FdR^ISmNTr AD GENERAL IRONMONGERS, 2 3 7 HIGH 8TRERT, NEAR POST OFFICE, BANGOR, WITH BRANCH SHOP AT LLiNFAIR- FKCHAN. J H. & SON be, mist respectfully tD t » intimate ro their friends and the public that they have becureJ lu^ay Rpedal Bargains | which wi 1 alio the.n tc ,ell this season's goods M ?rreat red,tionsfrom the present gret ad- va. ee in values. J'ARTICUi.ARLY thef draw your attention to the Lamp an 1 Heating Stove Departmr-nt, w} inb all should I s jact befora purchasing. Their El ctro-platod Goods are from the best Sheffield houses, and are now offered at Special Sale p ices Tho following are also worth seeing as to newness of Patterns and resonableuess of prices, viz:-Brms and Iron Fenders, Dogs, Firo an I Iron Brasses, ¡kllE and Copper UlOU- sik and polished Goods, Jappanned and Hand Painted Trays, Toilette Ware, Coal ases, Bedsteads, Cut- .nring Mattresses,^ &c, Kitahcn Rang s, t'arlour and oiher Stoves of the newest constructions, and all other Builder's I) onmongery. Paints, EMmla, Varnishes, Stains and Oil, Sole agenta for PEACOCK AND BUCH- ANS' PAINTS." £ Their Workshops continue to be occupied by careful and steady Workmen for all sorts of new work and repairs. Estimates giveii for Heating, Greenhouses, Conservatories, &e. JOSIAH HUGHES & SON, BAN GOR Pris mewn llian, Jj. Hiver rhwym cryf, ili, AIL ARGRAPHIAD 0 ESBONIAD Y PARCH. RICHARD HUMPHREYS AR LYFR GENESIS. DYMUNIR galw sylw at yr aU.a?.apb- y iad o Esboniad y Parch R. Hump!'rey?, Boutnewydd, ar Lyfr Genesp, yr hwn sydl yn y wasg Be i fod yu b.trod erbyn diwedd Gorph- enaf. Cyhoeddir ef yn neillduol gogyfer a Macs Lafur Ysgo.ion Sabbothol y Methodist- iaid Calfinaidd am y ddwy flynedd nesai. Telerau arferol i Lyfrwerthwyr a Dosbarthwyr. Telerau ned duol i Yeitolioa Sul drwy gytau- deb uniongyrchol i'r Cyhoeddwyr. Cyftir erpob archebion i D. W. Davies & Co,, Argraphwyr a Chyhoeddwyr, Caernarfon. bANGOR AND NORTH WALE U ^ENtilT BUILDING SuCIETY. Established 1872. Incorporated 1874, P,.eji-.ter¡! and OKalrmm or Direcos j Dr RICHARDS, Bangor, SHARES, £10 EACH. SUBSCRIPTION. 23 6D PEti SHAUE PER MONTH. ADVANCES. Money advanced on Freehold or Leasehold Property for 10, 15, and 20 years, to be repaid by Monthly instalments. For further particulars apply to John Lloyd, Accountant, Masonic Hall, Bangor, Maotging Director, DODREFN TY. Y MAE GAN piDWIN JONES Ryffla Place Cabinet Works, High ■" street, Bangor, cjtoc Helaeth o bob uiatii 0 DDOducFN 11/. yn cyuw/8 Diniiig a Bedroom Saitei Bookcases, -hetf -uiers. Sideboards, Wardrobes, CLe9 of Drawers, fressing Drawers, a ^ob xrath o t1' iiiu i'w lkodUi yn y ^arlwr a'r Yatalellwely, Sclae CoucLes eil eu ^orciiuddio A lledr, Gwely3.11 Hairra a Pbres, III, Gwdyau Gwlan a IIti.?k.. M?tresi. Spnn' u <jvraa, Uyrddau Diuin^ a Orawiag Hoooi d'i,: a Čh'JedinDï:g ds,:tgoom y wae 1)?V(N j)?, 4' caniyuiad i',gynydd ei ..di,?ymeryd ystor y m^r ya ychwacego at ci a v ? ere.d, 'gw?b gweuaeriaid dd ¡ i ;îl1,iOvc: Jwh;Jtl!:m:å' am b,?ttil. ?.Y?.? Cludir JJ)det, 15 u t'll''1 *-Udran t i A I ^VI^;R.TH DR %vY'R YD. QWELLAF LEWYGFEYDD AC EK PEOFI HYN ii kHO[»DAP BOTELAID o'ta Meddyginiaetb ya *•* Uitad, fol at? y gall dioddofwyr gael cyfleusdra broti gw reda yr hyu a draeihaf yu ddiofc. brol &llLOE./<> O rtOT^Ll O'U PEDDYGIN JA«M II KYPEDDOL HON YN CAEI- KU KHODDI YMAITH BOB BLWYDDYaV. ?3w, "uw .tlli..Ih ar lytl (y oe8 aiiechyd UewYKley d Li, Afl o'r f."t h; phau ddywed 1 fy mo Lyn ? ^VELLA, nid wyf yu?!y?" en gwtslla am uv. C y"a ou bod yn dycUwciyd; on trr wj,tyn?.iy,ut??.irrwy&dt.Yf?yfyn<bo.t' M, '.y,,inj.? h 1 w.U.i yi acbo&ien ?tet.haf. 0'?k? -G .L leihu o ch cwelia, Lid yw by -ly un rhewm l>ahau. y,ty? u u. ddfood#f. Aufouwchar nn i?'?'?,'?' ? ?'t. "H .??HO'?'L?S SHAD o Ft«idy.i i?? h. ;si e? y?t d.ii. i h?i arti-^i4 HIl'YD? W i, 1AL\ ? 1? 11. 7>- Fanii1^don-street, Londont E Y it** u: ••• irora No?ous DebilitY, Da' VI /'< i ■- ..e.hni,ttd?'i?i'yB? w „kJ-kl U« n- i lh.o».8,i'o Certincuretyr-e ,(''¡ t e.<h m"tM. MEN now TO ACf-ADVICE FREE, sLoaled IK ok scut for tares stinV- EDV'I' t'i:) ,th;tanety?ane.L(")?°° J -?.ij ? i ?M?dygmM?hT?cr "t L/. yr". y l?,dd iddi ).M?ld Cyn. 0'* ??.n (i?t (< y m,tha i.?,,b iaetli aratl. Gellir ei gymhwyso yn r^ Ù wi?g, gyda'i- tJ>dum tynaf, rnhy ^*d AellUud si tn.v i wyHwoe. Nidoes?'<" ori. t?.«.?mhothMy?rhad,?u tnfonir p '? '? ? 2c. gan Chave nd Aack?>on Goruchwyhwr R, Jouc^. rl f. y:¡tld. Turf.Ø(Juoro. Caernarfó1D