Skip to main content
Hide Articles List

7 articles on this Page

Advertising

Advertising
Cite
Share

PRIF FASNACHDY GOGLEDD CYMRU. PA LE Y CEIB y Stoc oreu a mwyaf newydd o Nwyddau Dillad ? GAN MORRIS & DAVIES, NELSON EMPORIUM, PA LE Y CEIR y Siwtiau goreu a rhataf ? GAN MORRIS & DAVIES, NELSON EMPORIUM: PALE Y CEIR y Stoc oreu o Ddefnyddiau Dresses? GAN MORRIS & DAVIES, NELSON EMPORIUM. PA LE Y CEIR y dewis goreu o Mantles, Jackets, a Millinery ? GAN MORRIS & DAVIES, NELSON EMPORIUM. PA LE Y CEIR y Stoc oreu o Grysau, Scarfs, Collars, 6-c.? J GAN MORRIS & DAVIES, NELSON EMPORIUM. PA LE Y CEIR pob peth da a Buddiol mewn nwyddau Dillad ? OND WRTH GWRS, YN MHR1F FASNACHDY GOGLEDL) CYMRU, SEF Y NELSON EMPORIUM, CAERNARFON. TEILWNG 0 SYLW PAWB. AGERLONG NEWYDD. RHYDD lawer o bleser i mi fyneri fy mod wedi centractio am agerlong wych i ddwyn 3100 o dunelli mewn Uwyth, ya costio 'obop, ao i fod yn barod i'r mor m?s Medi L1. Bydd wedi ei hadeiladu o .ddur, a thrwy hyny yn abl i ddwyn 100 o dunelli yu fwy nag a fyddni pe wedi eibadeiladu o baiarn. Bydd wedi el chyflenwi S Triple Expansion Engines, y rhai sydd M rheol yn llosgi 30ain y cant ya Uai o lo na'r Compound Engines, a chtn hyny yn alluog i ddwyn y gwahaniaeth yn ychwanegol at y llwyth, yr hyn sydd yn ffyn- honell bwysig yn yr enillion. Bydd yr agerlong hon o'r gwneutljurlad g)reu gan y Hang-adeUadwyt enwo? William ED..y and Co., Limited, West Hartlepoo?. mae o bwys mawr i'r shareholders pwy yw adeiladwyr y llcnpr, gan fod gwir verth llong, fel gwir werth tf, yn jmddibynu ar yr adeiladaetb. Enw yr agerlong hon fydd "Glamorgan." Gwelodd y flwyddyn 1888 welliant mawr mewp masnach, acoddiarhyny mae agerlongau wedi eu hadeiladu o ddur, a'u cyflenwi A Triple Expansion Engines, wedi talu dividends mawr iawn, rhai o'r mordeithiau yn gadael yn ol 25B i 40p y cant y flwyddyn. Bydd yn bleser genyf roddt eu henwau i unrbyw un a wna gate am hyny. Bydd y Ilyfrau yn agored yn y swyddfa bob amser i'r shareholders i'w harchwilio, a pholicy axwiriad bob amser i'w weled ar sicrhau na tyrdd yr un golled trwy lodg- ddrylliad. Bydd y shares yn £ 100 yr un, ac i'w talu fel y OAI lvu:— £2 wrth anfon am fhare. 948 Medi laf, 1890. £21) yn mhen chwe' mis wed'yn. :£25 yn mhen chwe' mis arall. Felly telir y share i fyny yn mhen un flwyddyn. Codir Hog yn ol £8 y cant am y ddau daliad olaf, ar yr holl gyfranddalwyr a ewyllysiant fabwysiadu y cynllua uchod, ond bydd pob cyfranrtdaliwr at ei ryddid i dalu yn llawn Medi laf, 1890. ( nrl telir llog (dividend) ar yr oil o'r amser cyntaf, sef Medi, 1890. Bydd hvn yn ei ewneyd yn hawdd i bawb eydd ag ychydig arian ganddynt i ymuno, Bydd llo,? gar ecwyddor Cwmni Cyfrifo'deb Cyfyngedig iAmited Liability Company). T ION FELIACH. Ceir peb manylion yn y rhaglen (prospectus), nes trwy ytgrifenu ataf ii, megis pob peth am wneuthariad y llong, yr hyn na cheir yn gyffredin mewn prospectus o'r fath, etc. Yr wyf am i bawb wybod yr holl fanylion. Gan y bydd y llong wedi ei hyswirio am el llawn werth yn eibyn llong-ddrylliad a phob damweiniau, ac befyd unrhyw esgeulusdra ar raD y Cadben, nid oes raid i neb ofni colli eu tatian. Eegeulusir weitbiau i wneuthur litid fel sicrwydd "v shareholders dangosir y policy bob amber yn y ewyddfa. Yr wyf yn brofiadol hollol o longwriaeth yo ei holl gypylltiadau, ac yn adnabyddus a'r holl brif bortbladdoedd, ac y mae amryw o'r prif farsiaudwyr yn Ngbymru a Lloegr wedi cymer- yd shades yn yr agerlong, ac yn anfon am danynt bob dyad. Y mae croesaw i bawb ymh"H. fy aghym- eriad yn Nghaerdydd, neu y County of Glo -,cester Bank, Cardiff, neu gan fy mrawd, Mr Henry Radcliffe, o'r firm Mn Evan Thomas, Radcliffe, and Co., Cardiff. úa dymuna unrhyw un gael share neu shires, ysgr'fened ataf fi i'r cyfeinad isod. A dymunaf ibawb graffu fod yn ofynol jsgnfonu ynfuan or aicrhau shatet. DANIEL RADCLIFFE, Atlas Chambers, James-street, Docks, Cardiff. Cymro yw Mr Daniel Radcliffe, er mai enw Sale sydd arno. DAFYDD MORGANWG, Morganwg Home, Llantwit- street, Cardiff. YR YMBORTH BARA GOREU. SEATREE'S CUMBERLA ND BUOWN BREAD MEAL. i -i A STUDIWCPr?chyd a Chysur A' drwy ddefnyddio Seatree's Brown Bread Meal, y mae yn gwneyd y bara mwyaf blasus a hawdd i'w dreulio, yn cynwys y cwbl sydd yn angenrheidiol i adeiladu a chryfhau y corph dynol. Y mae tystiolaeth meddygon, dadansoddiad gwyddonol, a barn y wind, yn unfrydol o'i blaid. I'r rhai a ddyoddefant oddiwrth ddiffyg treuliad, a phawb sydd yn gwerth- tawrogi iechyd da a nerth, y mae y blawd hwn yn anmhrisiadwy ac heb ei iath. (iofynwch J'ch pobydd am dorth wedi ei gwneyd o Seatree's Brown Bread Meal os ydych yn pobi gaitref, mynwch becyn oddiwrth eict siopwr. Ba. iau cotwm gwyiiion, 7 bwys yr un, pris is. Eto, etc, 14 pwys yr un, pris is ice. I'w gael oddi wrth y prif Grocers a Gwerthwyr BJawd drwy Gymru. Parotoir yn unig gan SEATREE A'l FEIB ON, Brunswick Mills, Bootle, Liverpool, ac yn Penrith. 3001 I GOSTYNGIAD YN NHOLL Y TE ac yn MHRIJ •> ae y ? A T TEE. RJPE MAZAWATTEE, TE MAZAWATTEE. OOREUFWYD YN BAROD. D Cymraf gwpanaid 0 Mazawattee, UOR??S? BAR??' L.P Cymeraf gwpanaid 0 Mazawattee. ?OR?FW?S?N BAR?S???' l) Cyme9f gwpanaid 0 Mazawattee. OOR??W? YN BAROD. ?' 13 Cymeraf gwpanaid 0 Mazawattee. ? MAE 1D1 JBVTGIAD ENFAWR yn I NEFNYDDIAD Y TE HWN HEB ei DEBYG yn HANES y FASNACH. r j)yma:l T?WYAF YN Y BYD. I TE MAZAWATTEE Vdyw y uodidocaf yn y byd. RNE MAZ-A?WATTE -I A a ieilw ig RF De blasus 30 mlynedd yn oL TE MAZA W ATTEE i Sydd 06 mewn perffeithrwydd. TE MAZAWATTEE A werthir gan 4,000 0 Oruchwylwyr (Grocers Teuluaidd.) GORUCHWYLWYR ARBENIU Carnarron Thos. Lewis A Co. Bangor Thos Lewis K Co. Holyhead ,= Thoo. Lewis & Go. Am rweb Thos. Lewis & Co. Llanerchymedd Thos. Lewis & Co. Llangefni Tltos.ewis & Co. Pentraetb Thoa. ^ewia & 00. Bathe) Thos. Lewis 4 Co. Bodedern Thos. Lewis 4; Co. Pwllheli Thos. Lewis & Co, Ponmaenmawr. Thos. Lewis & Co, Llandudno — Stephen Dunphy, Central Stores. Corwen J, Parry. Bula J. Parry. Doigelley Richard Mills. Barmouth Edward Williams, 3, Vue Arcade. Towyn R. J. Roberts. AberdQTey William Jones. Machyntloth J. M. Breeze, Dovey View Borth .« A. L, Lewis, London Hoasf, Aberyatwith Thos. Griffith, The Lion Te. Warehouse. Ootri" M. E. Davies, Gwindy Commaes and MaUwyd Osvfd Eviios. Holywell .? J. Hague. Betbesda Ellis Owen, Hanrw?t D.WiUiMM.LiTerpoolHoaM Bettwaycoed R, RowIinson,Yny9 Uradog I Oolwyn Bay „. E. Roberts, Uibndge Hon? Abcrceie J.W.EUu, Market-street, Rqyl onee & Son, AT bey treot St. Asaph • JONSS^Son.Liverpool St Moityn T. J. Pownall and Co. Li?.gollon H. Matthews Flint R. W. Bowen, Chester st. DAub gh W, OIwvd Pierce. Mold Humphrey Lewis,High-street Ruthin E. Hughes, St. Peters House Wrexham H. & T. Jones. Hen Bris u 2s Od, 2s d, 2s 6d. 3S Od Prisiau Newydd Is IOd, Od, 2s 4d, 2s lad Gwerthir ewn pacedi, hefyd mewn tyniau 3 a 6 phwys, gan oiuchwylwyr neillduol benodeig yn ONIG, yn mh1ith y. Grocers af bfaeulla? yn y Deyrnas Gvfunol. hlla:ÂTt:¡ DêrŸÎ.oË¡ 00., vAA.;oeao BuildingB, Lonon, B 0. TEILWNG 0 SYLW PAWB! 1 X CWYNION Y CLAF. X Pa beth yw Asthma ? Anadliad byr, brysiog a Ilaturus. A OM rhagor nag un math o Asthma? Oes, dan-un yn barhaol a'r Hall yn dyfod yn mlsen ar arlegau Gelwir y cyntaf yn cmtinua, a'r olaf yn periodical. Pa both sydd yn achosi Asthma? Culhad, crebychiud, a dirwabgiad y pibau meinion sydd yn arwain o'r corn gwynt i'r yegyfamt. Pa feddyginiaeth sydd wedi rhoddi ebmwyth- W bu-n i aneirif 0 bersonau a ddyoddefent oddiwrth Asthma, Bronchitis, Peswcb, Anwyd, Diffyg Anadl, a'r Crygni ?— BALSAM OF HONEY TUDOR WILLIAMS. GAN mai Oerf?l acaawydydywde,,hrenol Gachos pob clefyd yn mron, diddadl fod M loedd yn myned i'r bedd yn anamserol ° eibieu cael meddyginiaeth bwrpasol a phryd- lawn. Ymaflodd yr anwyd ynwyf mor ddi- SIMV; th A Heidr yn y nos, nes yn mron ym- dori gun besweh yn ddibaid, heb ond ychydig orphwysdra, nes yr oeddwn wedi credu fy mod wedi cael fy nal gan y darfododigaeth a;yn ngha- ol Y psen dirdynol oedd trwy fy n.-hyf,n., ddiad, anfonais am botelaid 0 BSAM OF HONEY TUDOR WILLIAMS, a ehymerais tua llonaid 11, Awl ar unwaith, tef ychw^neg na'r cyfarwyddyd oodd ar y botel; a chyo pen tri mynyd yr oedd y pe-weh wedi poidio i raddau anghyffredin. Cymerais yr oil OGYNVVYHIAD y botel, Be erbyn heddyw yr V- YF YN gBru diolch i'r Drefn Fawr, yn nghyda'r WYHONFI TH^AM y Feddyginiaeth ddaionus hon, AM fy mod yn ddyn iach.—Ydwyf, yr eiddoch yn hoi 'ol iich. Aberdar. ISAAC THOMAS. MAE MIf.OEDD 0 BLANT WEDI EU HACHUB 0 FARWOLAETH O'r Ctoup, Bronchitis, a'r Pas, wedi pobpeth arall fetha I Y FF rdd I brofi y peth ydyw profi drosocb eich HUI ain. Os gwneweb, dyna sydd yn feu- digedig: oi chewoh eich siomi. D Q. Gwertbir BnIsam of Honey Tudor Williams &(an bob Fferyllydd drwy yr holl fyd. Mewu cosf re4au,|l9 lie, 2s 9O, neu ti wy y post yn rhad am 1.30 a 3s -Perchenog: D. TUUOR WILLIAMS, R.D.B.L., ABERDARB. GLOBE FURNISHING COMPANY Dodrefawyr Tai CyflawD, Cyfanwerthol a Manwerthol. 12, 14, 16, a 18, PEMBROKE PLACE, J LERPWL. DOOREF^ AM ARIAN, NEU AR Y GYF- UNDREFN LO l-FENTHYCIOL AM BlilSrAU ARIAN PAROD. CWMNI DODREFNOL Y HLOBE yw yr hynaf a'r eangaf o'r ihni sydd yn dwyn yn mlaenfasnach ary gyfundrcfn log-fenhyciol yn y talaothau; y msent y" cyflenwi dodrefn i dai, gwestai, a phalasau, Ilawer iawn yn rha. tach nag y gwna y mwyafrif o'r maquachdoi sydd yn gwerthu am arian parod yn unig. Yr ydym yn alluog i woeyd hya drwy fod genym eyfalaf mawr at ein galwa't, ac hefyd drwy ein bod yn wneuthurwyr y prif nwyddau a werthwn. NID OES EISIEU SICRWYDD, DIM tl^EITLIAU YCHW NKGOL. AR EIN CVFUNDREFN LOG. FEN- THYCIOL. Y mae ein dull teg a chyiawn o ddwyn ein magaich yn M'aen, a'n telcrau rheaymol, a'n prisiau isel mor adnabyddus drwy Ogledd Lloegr a Chymru, fel md oee eisieu ychwaneg 0 sylwadaa. Telerau oyffredinol, y rhai, fodd bynag, y gellir eu oyfnewid i gyfarfod cyfleusdernu ein cwsmeriaid. Talisdau wythnosol, misol, a ohwarterol Swm y Pryniant lOp Taliad 0 3 6 yr 8nos. „ 20p 11 0 5 0 „ 5op 11 0 10 0 „ u lOOp „ 0 17 6 „ „ 500p" 4 0 0 0' Bydd i archwiliad o'n Stoc roddi ar unwaith foddhad i'r rhai sydd yn bwriadu T.wrcasu ein bod yn ihoddi gwtll gwerth a thelerau hawddach o daliad tu na'r un masnachdy cyffelyb yn y Tataethau. DODREFNIR AM ARJAN, NEU AR Y .| £ GYFUNDREFN LOG-FENTHYCIOL. Anfonir Golygleni newyddion, Rbaglen Fawr Ddarluniadol, Barn y Wasg, a'r Pris-restr drwy y Ilythyrzly ar archiad. Enwcb y'pa Eyr hwn. GLOBE FURNISHING COMPANY, 12, 14, 16, a 18, PEMBROKE PLACE, LERPWL. 3038 DEINTYDDIAETH DDIBOEN. T. CAPON, MEDDYG DEINTYDDOL, 16, NORTH ROAD, OAKR^ARFON (Yr ail ddrws oddiwrth yr Alexandra Hotel). TYNIR DANEDD YN BDIBOEN, Gyda Nwy neu Cocaiue, 2s 6c. Set o Ddannedd o Gini i fyny, cyfartal i'r rhai y codir fair neu Bedair Punt am danynt gan Ddeintyddion eraill. Danedd ar Arian, 5s yr un; ar Aur, 10s yr un. Ymwela i'r lleoedd canlynol PWLLHELI-Mr Roberts, Chemist, 82, High Street, bob dydd Mercher. PElIIYIJROES-Mr Hughes, Bee Hive, o 6 hyd 9 o'r gloch ar y dyddiau canlynol:— Mercher, Mai 21ain, Mehefin 4ydd, 18fed; Gorphenaf 2il, 16eg, a'r 30ain. LLANBERIS-Mrfj Evans, Glan Eilian, Llun cyntaf ar ol y taliad, 0 2 hyd 7. EBENEZKR—Mr Parry, Caradog Place, yr ail ddydd Mawrth ar ol y taliad. POKTHMADOG—Mr Jenkins, Chemist, drwy benodiad. UTTOXETER BREWERY LIMITED' TNDIA pALE ALE JNDIA p ATE ^LE -pXTR'T gTOUT. IMPERIAL HALF-PINTS, 2s per dczan. REPUTED PINTS, 3s 6d per dosen. Uttoxeter Extra Stout is etronaiy recom- mended as a wholesome, nourishing, ani strengthening beverage. P.O. Bhouldaooompany orders by post,wbicu will have immediate attention. J. HENRY CHESNEY, Farmar's Arms, Amlwch, Ang'esey.

Advertising

IPETHAU YW GWhLLA I rii Y…

CYNGHRAIR TIROL, MASNACHOL…

Advertising

AT EIN GOHEBWYR.

[No title]