Hide Articles List

21 articles on this Page

i LLYS MANDYLEDIONI ,PORTHAETHWY.

I GWRTHOD TALU TRETH YR INCWM.

FIGO DYN I FARWOL--AETH GAN…

———♦ m ♦ ESGEULUSO PLANT YN…

BONEDDIGESAU RHYDDFRYDOL '…

; PETHAU YW GWhLLA IYN Y,…

DAM WAIN" ANGEUOL GYDA CHWCH.

BODDIADAU ALAETHUS.

IMR STANLEY A'R EIS-ITEDDFOD…

IEISTEDDFOD GADEIRIOL CLYNNOG.

News
Cite
Share

I EISTEDDFOD GADEIRIOL CLYNNOG. Cynbaliwyd yr Eisteddfod uchod, y LlolI- gWYlI, mewn papell eang a chyfleus yn ardal rarnantus Clyrinog. Gan fod yr hiu moir ffafriol, a Chlyonog yn lie mor atdyniadol, yr oedd cannoedd o ddyeitbriaid yn dylifo i'r pentref yn gynar ar y diwrnod. Ni wel. wyd erioed gynulliadan mor lluosog nagwyl lenyddol mor odidog yn y rhaoan hyn o'r w)ad ag a gafwyd yn yr eisteddfod hon. Yr oedd y bitbell-yr hon a gynwyeai o 1200 i 1800 o bersolnetu-yn anghyfsutus 0 lawn. Bainrnid y gwahanol destyoau oeddynt:— Mr Tbo?. Owen, Mus. Bac., Llanengan; Mr H. Tudwal Davies; Parch R Humphreys, Bontnewydd; Mrs AÖnd, Mrs Prichard, Mrs Owen, Mri Joseph Sharpe, J. A. Jones, Rowland Rowlands, Mr D Piitchard, Trevor Lewis, Daniol Evans, Griffith Williams a J. Williams. Datganwyi yn ystod y cyfar- fodydd gan Mrs Acland, Mrs Henderson Jones, a Huw Peris C.vieili'.vyd yn fedrua gan Mr J. W. Roberts, Glynilifon.—Cyfar- fod y Prydnawn.-Llywyd, Parch Wm. Mathias Griffith, M.A.; arweinydd, Parch Richard Humphreys. Wedi i Huw Peris ddatganti Hen wlad fy chadau," a'r gynull- eidfa yn uno yn y cydgao, awd yn mlaen gyda'r rhc-gleo, a gwobrwywyd y rhai can- lynol: -KAte Jane Jonps, J. R. Williams, Mary Pritchard, David Jonss, John S. Jones, Wm. Ellis Evans, R. H. Jon.?s, (latherine P. Hnghes, Robert Ow3n, loan ap loan, Taly- aaro; Misses Jane Hughes, Cwmgwasan; Ann Griffitb, Clynneg; Miss Annie E. Owen, Caergybi; Miss Hannah Griffith, Vermont America; Miss Ellen Roberts, Trevor; Miss Mary Sharpe, Trevor; Mr A. Jones, Miss A. J. Roberts. B onygan; Cdr Talysarn, dan arweioiad Mr 0 E. Owen. Rhwng y ddan gyfarfod cymerodd y tair cystadleuaeth ddyddorol a ganlyn le:- Gweithio setts, hollti llechi, a gollwogrhaff bach. Yr enillwyr ar ws thio setts oeddynt^ dosp. I, Mr Thomas Jones, Trnvor; dosp. 2, Mri R. R. Jones a J. R. Thomas yn gyfaital. Hollti llechi: Mr Watkin Griffith, Pentwr. Rbaff bach. Mr Robert Rowlands, Cwm- ceiliog. Cyfarfod yr Hwyr.—Llywydd, Mr. H. Tudwal Davies, H.S,; arweinydd, Hywel Tudur. Dechreuwyd y cyfarfod gyda detholiad ar y herdnnof, gan Mr J. W. Roberts. Wedi hyny rafwyd anerchiadau hwyliog gan y beirdd oanlynolMri L Williams (Aber), S. R. Trevor, a Cenin. Gwobrwywyd y rhai a panlyn :—Mrs Jones, Bryoaerau Cottage; M¡s C E. Griffith, Trevor; Mr H. M. Robert*, LLwilyfDi: Mrs Hughes, Nawboron^b terrare; Mrs Jones, eto; J. E. Owen. Gyfebe; Mri Alexander Henderson a J. W J; M ss Annie E. JOHPS, Fourcrofses; Aft- T, oi Evans, Gyro Oocb; Mra Henderson Jou-s a Mr Alex. Henderson. Daeth dan aor yn mlaen i ym- P,elsio am y brit w.nr » chadair dderw (o wneutburia* M T. Hnr-ti^reys, Caer- narfon), sef C6 U'debnl Clyonog, dan arweiniad Mr J. T a Chôr Llallllvlni. dan arweinia i M 3 W, Jones. I Or Llan- Mlyfni v dyfamwy^ y wobr, gyda obanmol- iaetb. Cafwyd rt r i llewvrchw yn rafeob ystyr. an v oo,e c'od yn ddyledus bawb am ymddwyn mor siriol a boneddig aidd.

GOLAN, PFIZCAPNEWYDD.

......- --.-.pWY YW Y GWIR…

[No title]

I YSGOL PANOLRADDOL 11 GA…

TRYCHINEB ERCHYLL I YN AMERICA.

Advertising

i YR HYN A DDYLID I _______WYBOD.…

LLOFRUDDIO OYMRAES DDENG MLYNEDD…

YSGOLION CANOLRADDOL I FON.

ICYFARFOD MISOLI IDYFFRYN…

[No title]