Hide Articles List

21 articles on this Page

i LLYS MANDYLEDIONI ,PORTHAETHWY.

I GWRTHOD TALU TRETH YR INCWM.

FIGO DYN I FARWOL--AETH GAN…

———♦ m ♦ ESGEULUSO PLANT YN…

BONEDDIGESAU RHYDDFRYDOL '…

News
Cite
Share

BONEDDIGESAU RHYDD- FRYDOL BWRDEISDREFI ARFON. AREITHIAU GAN MEISTRI J. BRYN I ROBERTS, A.S., A LLOYD GEORGE, A.S., YN MANGOR. Crybwyllasoaa ychydig amser yn ol am ffurfiad Cymdeithas Ryddfrydol y bonedd- igeeau yn oglyn fi bwrdeisdrefi Arfon ac er mor ddiweddar y cychwynwyd y symudiad, da genyra welM eigfod yn myned yn mlaen yn llwyddianus. Hyd yn hyn, nid yw y gymdeithas yn ymestyn end dros Gaernarfon a Bangor. Agorwyd adran y dref olaf a enwyd mewn cyfarfod eyhoeddus a gymerodd le yn y Penrhyn Hall. noe Fercher diweddaf, o dan lywyddiaeth Mr T. P. L»wis, A.S Daeth cynulliad lluosog yn ngbyd, yn gynwysedig gan mwyaf o fooeddigesao, yr byn oedd yn ffaith arwyddocaol eu bod yo teimlo dyddordeb In eu cymdeithas lie wydd. Y cadeirydd, wrth agor y gweithrediadau, a goleddai obeithion cryfion y byddai yr hawl i bleidleisio wedi ei estyn i fetched iyn pen llawer o amser. Cynygiodd y Parch M. O. Evans bender- fyciad yn condemnio gwaith y Llywodraeth yn gwahardd cynhaliad y cyfarfod yn Tip- perary Newydd, yn nghyda'u hymdrech i wthio trwy y Senedd y meaur er rhoddi iawn i dafarnwyr, a hyny yn erbyn dymun- iad y bobl. Mr Bryn Roberts, A.S, a eiliodd y pen- derfyniad. Yn ystod araeth for, llongyf- archodd y booediigesau ar eu gwaith yn cychwyn symudiad mor ddaiouus, yr hwn a fuasai yn sicr o gario dylanwad mawr mewn etholiadau dyfodoi. Hyd yn hyn yr oedd y Rh> ddfrydwyr wedi dibynu gormod am eu llwyddiant ar gyfarfodydd cyboeddus, a rhy fychan ar ganfosio; end trwy gymhoHh cymdeithas o'r fath hon gallai y boneddig- esau roddi cymhorth gwerthfawr yn y eyf- eiriad olaf a enwyd. Siaradodd Mt Robeits yn gryf yn erbyn ymddygiad y IJywodraeth yn y ddau achos yr ymdfiniai f pendirfyn- iad A hwy. Wedi pasio y penderfyniad, cynygiodd Mr John Price un arall yn datgan boddhad y cyfarfod fod cymdeithas o'r fath hon wedi ei sefydlu, ac yn hyderu y byddai yn gyn- orthwy i wasgar egwyddotion Rhyddfrydol ac i gadw cynrychiolaeth y bwrdeisdrefi yn nwylaw y Rhyddfrydwyr. Daillenodd Mr Price adroddiad a barotowyd yn daogos fod nifer yr aelodau eisoes yn 290. Y llywydd lleol ydoedd Mrs Edward Jones, Brynteg. terrace; gyda Mrs M. 0. Evans, a Mrs Simuel Hughes, fel is lywyddion; tra. y gwasanaethai Mrs E. 0. Priet fel ysgrifen- yddes a Mrs Henry Lowis fel trysoryddes. Hefyd, darllenwyd llythyr dyddorol oddi- wrth Mrp Acland,"priod Mr A. H. D. Acland, A.S., yr hon sydd yn garedig wedi cydsynio i dderbyn y swydd o lywydd anrhydeddus y gymdeithas. Dangcsii Mrs Acland fod maes mawr o defoyddioldeb yn agored i gym- deithas o'r fath hen yn y bwrdeisdrefi. Amcan. y gymdeithas fyddai ffurfio corph unol, eryf ae egniol o weithwyr Rbydd- frydol er dal i fyny y rhai hyny a deimlent ddyddordeb yn llwyddiant Rbyddfrydiaetb, ac nid dilya yn llwybrau anheilwog Cyngh- rair y Frialleu. Mawr ydoedd y gwaith ag oedd yn galw am cael ei gyflawni, ac yn mhlitb pethan eraill safai y eweati wn o gyd- rftddoldeb crefyddol yn mhell ar y blaen. Eiliwyd y penderfyniad gan Mrs Byles, Bradford (cynrychiolydd Cymdeithas Rydd- frydol y Boneddigesau), yr hon a wnaeth araeth hyawdl ac alloog. Cyfeiriodd at ardderchogrwydd y fuddtigoliaeth ddi- weddaf yn y bwrdeisdrefi. Pan oedd hi a thyrfa o Ryddfrydwyr eraill yn agor Tip- perary Newydd, dyfalent pa fath neges a aofonai bwrdeisdrefi Arfon iddynt; a phan y derbyoiasant y newydd fed y bwrdeis- drefi wedi profi yn ffyddlon i achos rhyddia a chyfiawnder, anhawdd ydoedd iMi hi ddesgrifio yr effaith drydanol a gafodd hyny (cymeradwyaeth). Pasiwyd y penderfyniad. Mr J. Evan Roberts a gynygiodd, "Fod y eyfarfod hwn yn HocgyfarchMr D. Hoyd Gaorge, A,S., ar ei lwyddiant yn yr etholiad diweddar yn ngwyneb y rhwystrau y For- fodwyd ef en cyfarfod, ac yn galw ar y gwahanol fwtdeisdrefi i roddi pob ynadrech ar waith i gadw y blaid mewn cyflwr effeith- iolyn y dyfodol." Eiliwyd gan Mr T. C. Lewis: ao wedi ei basio yn nghanol cymeradwyaetb, anerch- odd Mr D. Lloyd George y cyfarfod, a ehafodd yr aelod leuanc dderbyniad croes- aw us. Dywedodd ei bod yn awr yn rhy hwyr i ddadlen y cwestiwn pa un a ddylai merched gymeryd rhan mewn gwleidydd- iaath, oblegid yr oedd y Toriaid eisoes wedi cychwyn yu y cyfeiriad hwn. Ond yr oedd gan y gymdeithas a sefydlid y noswaith bono arf nas gwyddai y Toriaid ddim am dano, sef achos cyfiawn (cymeradwyaeth). Gallasai y boneddigesau wneyd gwaith pwysig mewn cael allan y personau hyny ag oeddynt hob roddi claims priodol i mewn am bleidleisiau, tra yr oeda ganafiyat. atw. iddynt. Pan y cofid Dad oedd y mwyafrlf Rhyddfrydol ya yr etholiad diwi ddaf end 18. gellid dibynn y byddai i Ir Toriaid droi pob careg ya yr etholiad Desaf. N Id n nnlg emfodwyd y Rhyddfrydwyr I droi ill..frif I) 136 i fwyafrif, end eoillasant hefyJ y 200 pleidleisiau eg yr ymffrostiai y Toriaid eu bod hwy wedi en benill ar yr etholrestr vn y llysoedd. diweddaf (cymeridwyaeth). Erbyo yr etholiad nesaf! gwaith y Rhydd- frydwyr ydoedd cyfnewid y 200 pleidleisiau hyn o eiddo y Toriaid yn enill o 200 i'r Rhyddfrydwyr ar yr etholfestr nesaf (cym eradwyaetb). Tetfyaodd Mr George trwy I gynyg pleidla's o ddiolchgarwch i'r cadeir- I ydd a Mrs Bylee, yr hon o basiwyd. OWDaed yn hysbys fod Mr W. O'Brien, A.S., a Mr Asq -.th, A.S., wadi addaw an- erch cyfarfod yn Maogor yn ystod yr I Hydref. I

; PETHAU YW GWhLLA IYN Y,…

DAM WAIN" ANGEUOL GYDA CHWCH.

BODDIADAU ALAETHUS.

IMR STANLEY A'R EIS-ITEDDFOD…

IEISTEDDFOD GADEIRIOL CLYNNOG.

GOLAN, PFIZCAPNEWYDD.

......- --.-.pWY YW Y GWIR…

[No title]

I YSGOL PANOLRADDOL 11 GA…

TRYCHINEB ERCHYLL I YN AMERICA.

Advertising

i YR HYN A DDYLID I _______WYBOD.…

LLOFRUDDIO OYMRAES DDENG MLYNEDD…

YSGOLION CANOLRADDOL I FON.

ICYFARFOD MISOLI IDYFFRYN…

[No title]