Hide Articles List

18 articles on this Page

CYNGOR SIROL CAERNARFON AC…

DARGANFYDDIADI DYCHRYNLLYD.

[No title]

Advertising

Advertising
Cite
Share

RO??MS ïRADE (f (n /? ?. ''?? ?  ????DON'T? F THE^0 Gone Where the Wooilbise Twin«> Rats are smart, but "Hough on Rats" !»-?'•. » Ctean out R?t9, Mice, R??)M?\y.??r ?'??'?'?' Lire, Insect, Potat, nug, Spa.rrjJ' ¡"IInk. L, In GoDt!efi. Beetles, Moths, Ants, Mosquitoes, Bed Bu<- irtri Lice, Insects, Potato Bugs, Sparrows si i JackRabrnts, Squirrel. 7Jd d Gophers. Chipmucks, Moles Mu<Ucp ♦ 1* at (.fcarxists only. Wholesale agents P MEDUYGl???H' FYDENWOG AT V GWAT;D, CROK.V, "NT v AFU, CYLL k, ?itty- i??U HDGHESS HUGHES'S HUGHES'S BLOO!) BLOOD BLOOD PILuS. PILLS PILL w ;nl!;UUYiJlNCAETH DD AIL AT WMd Drdoarvy, C?n.?do? f Croen, Ct?yfau %Ianwynia?  Dyspepsia, Poen Psn> Biliousness Afn i, D Y'Pop'i"' p oePeD, Bili?u,?ness'Afu L)d?,wg Clw;irV°US"e38' l8eWw Y?bryd' Coesaa Clwyfedlg, s, feeldfir Ysbr y d, ACHOS TRLTEXUS YN ABERDAR. 'YR,- Y mae yu,ldyIo J,wvdd nolliduolarnaf i'c^hyTbT Suo'r0tfafith^Vhid °iar?a! "Huhes'" Bhod Pus" i bod yn dioddet lro? 9 ml?-e l? gan dSdto^nh poen? ar ty nwylaw, breih,4u &"F,  fy a?tuog., weitluo K mis o bob l; ?'d? ayaedd yu ol fe wuaeth y defyd ymaayd yn fy cgho?n a'm trMd. nM peri i mi fetS gvoithio. Mi a fu'm a.d.maethpobD? o?u cyrh?dd, .u yr oil i ddim pwtpM. Yr oeul fy ngluniau ) n orchudded," gan glwyfau a chroen pydredig, a'r arori yn anyoddefol i nob ddyfod i'r ty, pawb yn creda nad oedd dLn gwillhad i mi byth. Vchydis umsor yn ol cefais fy anoa i gymerrd ? HugiM. Blood Pi's," a d?yddio Gomers ?alm." Yr odd yn syndol yr etfairh a gawsatt atn .f. Yr wyf yn 5a oed, ni welaia i yn fy oes dim meddigiuiaeth tebyg iddynt- mae fy boll glwyf 4u wedi eu gwellhau, mae fy hon gifan^oddial yn iacii, grymus, a hysviog, ac "r wyl ya teimlo wedi fy adaewyddi yn fy nghortf a n meddwl, ac yn ben iithio y dydd mi gaai in-ybod am dmyiit.—Ydwyf JUHN JONZS. 13, Oxford-street, Aberdar. syul- Yr ydwyf yn tystioiaethu i bob gair o » uchod. Yr wyf wedi bod yn Ilygad-ly.t o'r case hwn am bum' mlynadd.— J D. REES. Congregational Minister, Aberdar. Yn enwog at Glefydaa ,y RHYW FESYW. AIDD 0 bob oed ran. Anhebgorol Angenrheidiol i Forwyr, Emi- grants, a Thoithwyr. Fe ddylent gaol eu cyraaryd yn y Gwamvyi Haf, ijidref, a Gauaf. twyll ydynt. Y mae twyll gwarad wyddua yn cael ei arfer mewn cyeyUtha a'r Pills enwog ,hyn. Gofal r wrth brynu na thwyllir chwi. Mynwckweled yr enw, HUGHES'S BLOOD PILLS yn Pawn, ac hefyd LLUN CALON ar label goch ar bob blwch. Heb hyn HUGHE-,18 BLOOD PILLS. HUGHES'S BLOOD PILLS HUGHE,VS BLOOD PILLS Ar werth gan bob Chemist drwy y Deyinss am Is I Jc, 2s 9 « 4s 6o. Drwy y Post, Is 3 2s lie, a 4s 9c, gan y per(-henog JACOB HUGHES, Manufacturing Chemist, Penarth, Carditf. ^OENT YN AMERICA -R. D. WILLIAMS Plymouth Penn. pHOSPHODYN^ JJK ALOli am BULI Mlj nedd ar Hugloiullydd wedicyntllei enw iU drwy'r holl fyd fel yr unig Feddyginiaeth (idyogei, Vtn-idiriedlawn, a Phosphoraidd a ddar. ganiyddwyd erioed er gwellhad parhaol anmimr- lad yr Ymenydd Parlys, Diffyg Owsg, Breudd- wydiof t' > n is, Isrfyddiad anamserol y Gallu. od B/wydol, pi, mtthoaCechydMotgMM y Corph, y rhai sydd yn dibynu ar efleithio! • rwydd yr Organau dd yu rhoddi Bywyd. Y mae yn Gwella Dififyg Treuliad a Chlefyd yr Ysgyfainfc a't Galon. Gwella Atieehydon yr Jail a'r Afll. Gwella pob annhrefa ar y Gwaed. Gwella Ddiffyg TreuHad a Diffyg Archwaeth Gwella DArfodedigaeth a Gwendid Cyffredinol A gofala am roddi yr oil o'r Organau Bywyd- ol mewn trefn. Y mae elfeithiau y Feddyginiaeth Phosphor- aidd werthfdwr a safonol yma ar Wendid (iieuol ac anhwylderau cyffelyb yn gyflym a pharhaol, ac y mae'r holl beimladau Annymunol ac Ar- wyddion Poenus yn diflanu mor gyflym nes achosi syndod. p JIUSPHODYNE ][)R LALOR a grea Wlybwr Gieuol newydd a Mater Ymonyda drwy gyflenwi y gwaed S'r Elfen Fywydcl Dry- donoi hphoras craidd a ch-olbwynt jt Ymenydd ei hun,'l a thra yn ddymunol i'r ar- hwaeth &'r ystumog, ui phaela byth a Phuro a Thewychu y Gwaed, ao adnewyddu yn llwyr yr Ymeuydd, Giaa, a'r Gewynalt. Y mae ei etleitti A4 yn hyfeddol i.w canfod o'r dydd cyntaf ar @I .i ddefnyddio, drwy gynydd anarferol yn nerth 1 Gewynau a'r Maddwl gyda thoimlad 0 Wroldeb, Nerth, a ChyBor, i'r hyn ju y claf am gyhyd 0 omser mor aughynefln, (x wewieir yr organau at a ret*: io y Bwyd. Y mae yr Arch waeth yn cyn- y a yn rh/foddol. Y mae y Coluddiou yn, yfoo yn fwy rheslaidd, Qysgir yn dawel ac atMyw^l. Daw f Gwyneb yn llawn,y Gwefusau yc gochion, y Llygaid yn ddisglaer,y Croen yn gUr ac iach,y Gwallt yn gryfaob, yr llyn sydd ya dangos mor bwyaig yw ei weithradiad Ar Organau Bwyd, MILOEDD o dystiolaethau anwadadwy o bo3 pmth o'r byd, ac oddiwrth yr Awdordodau Sleddygol, y rhai sydd yn proft yn derfynol y Dy farniad Cyttredmol nad oea yn y byd gwyddoacl ymcu trihi U Urpiriaeca Phosph'»riidd ani I wedi derbyn oyn-aint o glod a chydnabyddiaetn Gwertiiir me YO Potf lau atu Is 6c gan bob tler yllyiid drw;r oyd neu a aafonir i unrfevw r»j Uryd*:u Fawr ar Ideiliyaiad l,J O Q odiflffrt o R. IALOIVB PliWijiUI)Y,ili .D LABORAIORY, t.;F,)'I N. SYMUDIADiU AGERLUNGAU THOMAS, RAECLIFFB & Co..CAERDYDO Caerdydd, Mai 30, 1890. GWENLLIAN THOMAS S.S., wedi gadael Barry am Gibraltar, Ma. 24. loLO MOKOANWO, a. a., wedi gadael Caer- dydd am i Gibraltar, Mai 24. ANNS THOMAS, S.S., wedi pasio Malta am Antwerp, Mai 28. KATII THOMAS, S.S., wedi gadael Newport am Danube, Mai 16eg. WYNSISTA.Y, 8.8., wedi puio Gibraltar m Antwerp, Mai 27. -4.6 wedi- cyrilaeda WALTEK TMMAS, -.8., wed!' cyrhaedd Hamburg o Sevastopol, Mai 20 BALA s.s., wedi gadael Barry a.m Port os1. Mai 19 W. .I. RADCLIPFB, H8., wedi cyr.haed.ai Rotterdam o Braila, Mai 24 dae1 CLARISSA .RADCLIFFE, S.S., wedi GS«AW Caerdydd am Venie, Mai 21 wedi  SARAH RADCMFFK, 3.9.. wedi i'dae » Penarth fm Port Said, Mai Ileg. MARY THOMAS, ?.F., wedi cyrhaedd yalta, Mai 6ed. 1 JANE RADCLIFFE, .8., wed! gadae Caerdydd am y Danube, Mai 21. DOCOLAS HILL, S.S., wedi cyrhaedd Ant, w_errpr> o Odessa, Mai 26. w^di gadae1 Caordydd LLANIUSRIS, e.I., wdi gadael CaGrdY am Ancona, Mai 24.

[No title]

CWYN COLL . I

GWYNT Y DWYRAIN.I

Y GWANWYN.

" DEUGAIN IHLVNEDII YN OL,…

[No title]

CYMDEITHAS YR IAITH I GYMRAEG.

DIGWYDDIAD DIFRIFOLI YN FFESTINIOG.…

'ICYFLWYNO ANERCHIAD! I SYR…

[No title]

a 0. "GWNEYD" SYR ROBERT PEEL.

I CYFARFOD (BYHOEDDUS.

I ACHOS 0 ATHROD 0 LANYSTUMDWY.…

[No title]