Hide Articles List

18 articles on this Page

CYNGOR SIROL CAERNARFON AC…

News
Cite
Share

CYNGOR SIROL CAER- NARFON AC AD-DALIAD I DAFARNWYR. YMDRAFODAETH BWYALG. I Mewn cyfarfod gohkiadig o Gynor Siro i Caernarfon, a gynbali?yd ddydd Iau, 0 dan lywyddiaeth y Mdeirydd (M r K P. WiUiama) I cynyiodd Mr R. Bvan Ellis (Llanddein- iole ), bende?fyniad i'r perwyl"Fod y cyn?or hwn yn .ondemnio yr egwyddor a gynwjsir yu Mesur y Liywodraeth 0 roddi iawn mewn acbosion o ddiddymiad trwydd- edau tafarndai, ac fed copiau b't pender- fyniad yn cael eu hanfon i Weinidogion ei Mawrbydi.ac i'r aelodau Seneddol drrs sir a bwrdeisdrfefr Caernarfon." Sylwodd Mr Ellis fod Mr Bryn Roberts, A.S., yn ei araeth yn y Sentdd ar y cwestiwn hwn, wedi gwneyd peth i agor Uygaid y tafarn- wyr ag y dylent fod yn ddiolchgar am dano. Nid oedd ef (Mr Ellis) am wadu na ddylid cydnabod iawn i ryw raddau ond nid cyn i'r cynygion i hyny. fod o flaen y wlad a shael eu trafod yn ddigonol. Mr Owen Thomas (Pentuachno), a eiliodd y penderfyniad. Cefnogwyd ef gan Mr R. O. Jones (Waen- fawr), yr hwn a d iywedai ei fod yn gwneyd hyny ar gais trethdalwyr ei ardal. Mr Bryn R,berts a gefnogodd y pender fyniad yn mhellach. Nid eedd ef yn un o'r rhsi hyny a dyhient y dylai y cynghorau sirJI basio penderfyniad ar bob cwestiwn a allai fod gerbron y wlad (clywcb, clywch). Tueddai hyny i wanhau dylanwed y cyng- horan. Oad yr oedd pwysigrwydd y cwestiwn o roddi iawn i dafarnwyr 0 gymaint pwys fel ag i gyfiawnhau gwaith y cyogor yn ymyryd 4g ef (cymeradwyaeth). Un diffyg mawr yo Mesur y Liywodraeth, ag oedd yn sicr 0 effeithio ar y cfbgorau sirol wrth geisio gweinyddu y gronfa a gynyrchii cs pasiai y mesnr, ydoedd y b/ddai yn rhaid i'r cyngor dalu iawn ynol y gwerth a roddid ar y trwyddedau gan eu psrehenogion, y rhai a alieot nodi en pris eu hunain. I ddangos hyn cymerodd Mr Roberta blwyf Lianddoiniolerl--at yr hwn y cyfeiriwyd gan Mr Ellis-fel engraipht. Tybier fod yn y plwyf bedwar 0 dafarnau. Pe y byddai i drwydded an ohonyot gael ei phrynu am 500p, dyweder, ychwanegid gwerth y gwedsjill mewn cyferbyniad ihyjy. Yna, pan y deuai y cyngor sirol i brynu y drwydded nesaf, dywedai y perchenog, Yr oedd fy ohy yn werth un ran o dair ych waneg yn awr;" ac felly yn mlaen, gorfodid y cyngor i dalu iawn drosodd a throsodd drachefn. Mewn canlyniad i hyny barnai Mr Roberts yn gryf y byddai y mesur yn gw hi anymarferol. Mr J. Issard Davids (maer Caernarfon), a sylwodd fod perygl i'r gwrthwynebiad i'r mesur godi odiiar ragfarn. Dymunai ef gymaint a neb hyrwyddo achos dirwest, ond ni wnai hyny ar draul myned ar draws pob egwyddor o onestrwydd a chyfiawnder (ciyweh, clywch). Yr oedd gan y tafarnwyr hawl i driniaeth deg fel pob aelod arall o gymdeithas; 1>0 os y cwynid oblegid y drwg o feddwdod, rbaid ydoedd ofio fod gan y wladwriaeth ran mewn hyny, ac yn cael y rhan oreu o'r elw. Methai ef a deall gwaith y rhai hyny a osodent eu hunain fel cefnog- wyr dirwest ar y llwyfanau yn gwrth- wynebu y mesur hwn. Dylent ystyried y niwed annhraethol a allai ddeilliaw oddi- wrth i'r mesur gael ei dynu yn ol mewn oanlyniad i'r pwrthwynebiad a ddangosid iddo. Pa nodweddau bynag a anghymerad- wyid yn y mesur, yr oedd yn myned yn mhellach na'r nn mesur arall o'i flaen i wneyd ymaith&thrwyddedau; acyroeddyn mhellach yn caniatau yr hyn ag yr oedd y blaid ddir- westol wedi ymladd am dano am flynydd- oedd, sef yr egwyddor 0 ddewisiad lleol. Methai a gweied paham y gwrthwynebai y blaid Ryddfrydig y mesur nwn, ac yr oedd tuhwnt i'w amgyffredion ef pa fodd y gallai dynion a ddadleuent dros ddirwest wrth- wynebu gwleidiadaeth o'r fath hwo er mwyo amcanion plaid. Ffoledd ydoedd siarad am dalu iawn i dafarnwyr allan o'r trethi. Rhoddodd Mr Goscben ycnwanegiad o dair ceiniog y baril ar gwrw a chwe'cheiniog y galwyn ar wirodydd, IIr rhoddi atian i fyrddau lleol i bryna trwyddedau. Nid oedd yr nn cwestiwn o iawn yn bynyna, oblegid prynid trwyddedau gyda'r arian a dderbynid oddi wrth y tafarnwyr eu hunain. Dywedodd Mr Bryn Roberta y buasai gwerth trwyddedao yo cael eu hychwanegn; ond iywedai Mesur y Llywodraeth yn wahanol, sef, "Ni wneir cyfrif ) unrhyw ychwanegiad mewn gwerth a dlichon gymeryd lie mewn canlyniad i'r mesur hwn" Fel gwelliant, cynygiodd Mr Davies, Gan fod y Cyngbor hwn ya cydnabod hawliau trwyddedau-ddalwyr i ystyriaeth deg a ohyfiawn ar ddiddymiad trwyddedau, yr ydym yn anog ar y Liywodraeth i roddi adran yn y mesur i gyowys off yn gystal ag on licenses." Eiliwyd y gwelliant gan Dr Hughes, Nefyn, a nhyasyniodd Mr B. B. Ellis i roddi y gair dull" yo Ile "egwyddor yn y evnygiad gwreiddiol, Rhoddwyd y ddau i'r cyfarfod, pryd y pasiwyd y gwreiddiol gyda mwyafrif mawr. Yna daeth Dr Grey Edwards & gwelliant yn mlaen yo cymeradwyo Mesur y Llyw- odraeth, ond ni chafodd gefnogydd. Y Pdrch R. W. Griffith a edrychai ar yr holl welliantau byn fel ymgais i anfon cefnogwyr y cyuygiad gwreiddiol i tiding (chwerthin). Yr oedd lawer yn rhjr hwyr ar y dydd i ofyn i'r wlad roddi iawn i dafarnwyr. Sylwodd Mr John Hughes (PorthdiBor- wig), fed y Cyoghor, wrth fabwysiadu pen- derfyoiad Mr Ellis, yn cydnabod yr egwyddor o iawn. Yr oedd ef ya wrthwynebot i hyn, a chredai fod mwyafrif yr etholwyr o'r an farn. O ganlyniad cynygiai yutau welliant i'r perwyl cad oedd y Cynghor yn cydnabod yr egwyddor o roddi iawn mewn unrhyw fodd. Eiliwyd hyn gan Dr Evan Roberts. Cydsyniai Mr J. Davies (Gwyueddon), i phobpeth a ddywedodd Mr Hughes; ocd dylai y Cynghor, gan fod y mesur wedi myned yn mlaen mor bell o flaen y Senedd, basio yr hyn ag yr oadd gobaith iddo fod o ryw ddylanwad. Cefnogwyd ef gan Mr Ellis. Yn ddilynol cydsyniodd Mr Hughes i dyoa yn ol, a phasiwyd fod i'r gair egwyddor gael ei adfer i'r penderfyniad gwreiddiol, yr hwn wedi byuy a basiwyd heb ond pedwar neu bump yn ei erbyn.

DARGANFYDDIADI DYCHRYNLLYD.

[No title]

Advertising

[No title]

CWYN COLL . I

GWYNT Y DWYRAIN.I

Y GWANWYN.

" DEUGAIN IHLVNEDII YN OL,…

[No title]

CYMDEITHAS YR IAITH I GYMRAEG.

DIGWYDDIAD DIFRIFOLI YN FFESTINIOG.…

'ICYFLWYNO ANERCHIAD! I SYR…

[No title]

a 0. "GWNEYD" SYR ROBERT PEEL.

I CYFARFOD (BYHOEDDUS.

I ACHOS 0 ATHROD 0 LANYSTUMDWY.…

[No title]