Hide Articles List

26 articles on this Page

LLANERFYL.

-PORTHMADOG.

News
Cite
Share

PORTHMADOG. UNDEB YSGOLION ANMBYXOL,—-Cynhal- iwyd Cywan'a Ysgolion Ai.n bynwyr Dos- bartti Porfhrnariog eleni, f". o'r hlaen, yn Nghapel Salem, ddydd Linn y Salgwyn. Daeth amryw o blRot ysgolion Criccieth, Tabor, Pen mor fa, Penrhvn, Moyfa Bychan, a'r Bortb, yoghyd i'r C pel C. ffa-I wriaethol erbyn un o'r "gloch y prydnawn ,a gwnaed gor- ymdaith aidde?clicg oddiytso ar byd High- street i gaps! Salem. Llywyddwyd cyfar- fod y prydnawn an y Parch H. Ivor Jones, yn ddebeuig, a, holwyd y piar i ar hanes Joseph gan Mr R beit* (LIfiwG a?).Criccieth, ya wir gamolaowy. Gwobrwywyd amryw o'r plant am ddysgu allan 37 a 42 penodau o Genesis, ac am adrodd wrth rif adnodau t,iir ad.,Pn r-r Silm Fawr. Dechreuwyd yr ail gyfarfod am haner awr wedi pump, dan  v,, r wedi p,,imp, dan lywyddiaeth Mr R. MfLean, a holwJd y bob! mewn lIed oddiar loan iii. gan y Parch W. Ross Hughas. Yr oodd yr holi a'r ateb yn dda iawn. Arweiniwvd y canu yn y prydnawn a'r hwyr gan Mr Cidwaladr Ro- berts, Tanygrisiau. Ya ystod y cyfarlod cafwyd arueth pan y Par>:h Thomas Jones, Tabor, ar Rwymedig.iettlati aelodau eglwysig i fyaychu yr Ysgol Habbothol." Gwobrwywyd Mr W. 0»eu, Penmorfa, am yr atebion gorea at y Sacramentau," a Mr David Roberts, Lombard-street, ar y gofyn- iadan ar loan iii., a Mcistri W. J. Williams a Richard Hughes (Salem) yn ail gyfartal. Yn ngwyneb anfatiteision, yr oedd cynnulliadau y ddau gyfaifod yn nodedig o iuosog a phrofodd y gymanfa eleai yn llwyddiant perffaitb.-Goi,ebydd.

Family Notices

Advertising

i -DYFFRYN NANTLLE.,I

I -.FFESTINIOG,

CYFFRO Y -DEGWM YNI NYFFRYN…

-ABERTAWEI

STUBSHAW CROSS.

[No title]

BEDDGELERT. -j

IBETHESDA.I

IBORTH, PORTHMADOG. I

|BETTWS, ABERGELE .i

BODEDERN.I

BRYNGWRAN, MON.!

CASTELL NEWYDD EMLYN._I

[No title]

...,..,.- - .- 0-_00 - y lLAWR…

miummmoul., I IAWN I DAFARNWYR.…

YMWELIAD A MR GLADSTONE.

CAERNARPOV.

",..-_w.BANGOR.

HERMON, MOELTRYFAN, A PI-SGAH.…

-,., I >t kkANSHYD jLAD, MON.…

PORTUDILYORWIG.