Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

21 articles on this Page

Aboligiab » mug.-I

- CAERNARFON. - - -

--1 -CROESOSWALLT..L_'-_I

CYFARFOD -MISOL DYFFRYN -CLW7D.

News
Cite
Share

CYFARFOD MISOL DYFFRYN CLW7D. Bhyl, Rhagfyr 20, 21. Llywydd: Mr Thomas Roberts, Dinbych.—Darllenwyd a chadavnhawyd oofuodion y cyfarfod blaenorol.—Darllenwyd am- ryw lythyran oddi wrth aelodau Seneddol, ac oddi wrth yr Education Department, gyda golwg ar y pauderfyniad a aofonasid mewn perthynas i barhad y grant at Goleg Aberyswyth.—Darllenwyd a chadarnhawyd adroddiad y cyfeiateddfod arianol, yn cynwys trefniadan ar gyfer casglu ac argraphu yr ystadegau am y flwyddyn ae archwilio erf. rifon y Cyfarfod Misol a'r eglwysi, yn nghyda thai pethau ereill —Oafwyd adroddiad gan awyddbgion Clwyd-street,Vflle-rond, Brighton-road, a Warren- street, am ansawdd yr achos yn nhref Rhyl, ac oddi wrth yr hyn a Jadroddwyd cafwyd sylwadau buddiol. Teimlem yn ddiolchgar I Ddnw am yr hyn a glywsoon. Dyma, yn ddiau, un o brif am. canion cytartod Miaol.-Cawiom adroddiad dy. ddorol o hanes yr adfywiad crefyddollyn Rhuddlan, gan MrRobert Morris. Dywedai lod yr eglwys yno wedi bod mewn pryder mawr am rai misoedd, a'u bod mewn uadeb ftg eglwysi ereill yn y drott yn cynal eyfarfodydd gweddio gyda golwg ar hyn et dechreu y cyaauaf, a phregethu yn y capelau yn gyatal ag yn yr awyr agored, ac arwyddion eglnr yn cael eu dangos o foddlourwydd yr Arglwydd. a pbau ddaeth y Parch Riohard Owen yn", yr oedd effaith ei weinidogaeth yn fawr ac amlwg. Ymunodd dros gaut i'r gwithanol eglwysi, o'r rhai hyny yr oeddynt hwy wadi derbyn YI1 flurflo1. eisoes 56, ac yr oedd ychwaneg yn dys- gwyl eyfleusdra I hyny. Dywedai fod effaith' yr ymweliad ary cyfarfolyddeglwysig a gwedd'iiu.a'r Yagol SibbothoJ, ao yn wir,ar bob peth crefyddol yu rhyfeddol. O'r Arglwydd y daeth hyn, a rhyfedd yw yn ein golwg ni.Gwnaed sylwadau anogaethol i ffyddloudeb gyda'r cyfarfodydd gweddiau yn yr wythnoa gyntaf o'r flwyddyn. Dywedid ei bod yn dra eglur fod Daw yn galw ar yr eglwysi fyned ar eu gliniau. Pan glywech 8wncerddediad yn mrig y morydd,yna ymogn!A. Hwn oedd dydd'claddedigaeth y diweddar hybaroh dad, y Parch Robert Owen. Ac am ohwartcad ddau cychwynodd yr angbladd oddi wrth y t. Gweinyddwyd yno gan y Parchn R. Owen, Wydd- grug,a W.Pierce,Wyddgtug ac ar Ian y bedd gan y Parch Roger Edwards, yna aed i'r capel, a chyn- haliwyd cyfarfod yno am tua. thrichwarter awr,dan lywyddiaeth y Parch J. Ogwen Jones, B.A., a ohafwyd sjlwadau caffidwriaethol gan y|Parchn D. Morris (Bwlaa), R. Edwards, a W. Pierce, Mae yn debyg na welwyd brafdd un amser y fath as liad o swyddogion eglwyelg mewn aughladd. ?afgodd yr hybarch dad Pladdedi gasth fel ty wysag. Diau y gofelir am adroddiad manyiach mewn colofn arall.—Rhoddwyd anogaethau i fod yn ffyddlon a phrydlon gyda gwabanol gaegliadau y oyfundeb gan y gwahanol swyddogion sydd yn gofala am uanyut, ac awgrymwyd y ptiodoldeb o !d-drefnu taflen euhamsar.—Gwnaed cy1hryniad a derbyniad ffurfiol o'r 8s.itl:1 eglwys sydd yn cyfau- soddi Dosbarth y Dfffryn drosodd o Gyfarfod Misol Sir Iffilnt i Gyfarfod Misol Dyffryn OlwJd. Gwnaed y cyflwyniad gan Mr Williams, Acrefair, llywydd Cyfarfod Misol rtir Fflint, a'r Parchn R. Edwartis, W. Pierce, a R. Owen, a'r derbyniad gan y Parch J. Williams. Rhyl, a'r llywydd.— faiwyd diolchgarwch cynhes i'r cenadon' o air Fflint am eu hymweliad a'u geiriau caredig.— Awgrymwyd y dymaiioldeb e ad-dretnu taflsn ein Cyfarfodydd Misol, modd y gallom gymeryd y dosbarth newydd hwn i mewn iddi.—Cyflwyawvd gan y Parch J. Williams, Colwyn (yr hen ysgrifen- ydd). nifer o lyfiau yn cynwJB cofnodioa Cyfarfod Misol Sir Ddinbych am lawer iawn o flynyddoedd, yn nghyda phapyrau dyddorol ereill, i'w gosod yn y safe yn Niflbych. Diolchwyd yn gynhes i Mr Williams am ei ddiwydrwydd a'i ifyddloudeb gyda hyn o ater, ae am ei ymwnliad ciredig a ni. —Penodwyd y Parch D. R. Griffith a Mr Samuel Jones, Rhuddlan, i fynedi Ga'lt-melyd; ig?meryd llais yr eglwys hono yn newisiad blaenoriaid, a'r Parchn ù. Ellis a J. Williams, i arwyddo noto of lain(i droo Gapel Cwm.-Gwaaed sylwadau anog. aethol i dderbyn a darllen cyhoeddiadau y cyfun- (leb.-Y Oyfarfod Misol nesaf i fod yn Llanfwrog, lonawr 31aio a Chwefror laf.—Gw invddwyd yn yr oedfeuon cyhoeddus gan y Parchn R. Edwards a W. Pierce, Wyddgrug, a R. OWJD, Panmaen- mawr.

I AMLWCH. I

IGAERWEN. I

GWIJAD LLEYN A'I HELYNTION.I

-_LLANDUDNO,I

.LLANRWST.

PORTHDINORWIG.I

-A.RHOSIRYFAN. I

-[I -I TREFOR, _LLANAELHAIABN.…

DINBYCH. ,

I.TAL-Y-SARN.

I TAL-Y-SABN.

NEW COMPANIES. I

FFRAINO A CHINA.

BIGWTH OHWYTHU ADEILADAU Cy…

NEWYDDION CYFFREDINOL.

IY TEULU HAPU8, NEU LINRLL4U…

[No title]