Skip to main content
Hide Articles List

1 article on this Page

Advertising

Advertising
Cite
Share

TO MASTER PAINT KBS.-WANTED by a JL strinr yotTH, age 17, a situation 118 IMPROVER, 2J yeais' experience.—Apply, stating Salary, &c.. No. 2340 Qencdl Offlce. o 2340 w ANTSD, a Junior Assistant to the Grocery, TV &c., he must be steady, and willing to make biaself gene,:aly -aqetal.-A ddieEB, T. Elias Jones, Tal-y earn. o 2321 DATI DY ar 03od yn Frondinon. Yr M- DdLeth yn cyuwyB yr oU o'r trethi yw ?1 43 jr uu yn flynyddol. -Am fanylion, pellach ymof- yner a T. Kliiss Jonea, Tal. y. pt,r. o 2322 AB OSOD. TV A SIOP clfleus, yn ardal, Llangaffo, M3n.—Am i any i ion pcllach, ymefyn^r a Mr Richard William's Maesoglan, Llttug&fEo. G 2293 AR WKBTII.-TBI 0 DAI a Tby Pobty, vn A. Coed.y.ddol, Uanberia.—Ymofyoer a Mr Hugb'E. Williams, High street, Hanberis, neu, Mr WiLbm Hugbcs, Khiw( n, Hacdinorwic. AGENTS.—Wanted, Gentlemen of influence, A in every coMt?MDISTRMTMd LOCAL AGENTS for the Progressive Investment Bud Building Society, Limited.—Address, MAN AO KB, 48, Lombard- street, London. 01940 YN EISIEU, copi o lyfr a argraphwyd yn Nabaernarfon oddentu 1816, yn dwyn yr enw ■•FFCRF Ytt ATHRAWIAETHIAOHUS," gan Robert Morris, Y Prydydd.—Anfoner pris, &c., i D. W. Davies, 19, Bridge-street, Oaernarfon. ;c2 YN WYTHNOSOt,, a BHA-GOB, a elhr e ENILL yn RHWYDD mewn ffordd ONEST RaQ DDYN [ee DDYNE3, a byny heb eu rhwystro I7la'u R'lwecig1cth arferol.—Coir pob manylion, &c., onl an!ou ,wlop,. vvda chyfeiriad ysgrifenedig arDO, at EVANS, WATTS, Co. (P 293), Merchants, Blrmiagham.-Gc4?t smdamed DÙV8rw"dd ??by?. claiad tiwr.. ??5? TWELVE CARTES de VISITE, 2s 8d six Is 8d. Carte enlarged to 10 inches, lis, Cabinet, 2s. Sent Carte Wtth stamps. Perfect copies and original returned free. London Photographic Co 304, Regent-street, London, W.-S.D. FlilLLIP, Manager. VERPOOL COMMERCIAL INVEST- JU MENT COMPANY, LIMITED.—LOANS of trom tIO to JSIOOO promptly granted, and the iù- terest charged unusually moderate. Personal or othe; security. Shire Certificates, Dock Bonds, Life Policies, &c.-Applyto B. Roberts, City road, Chester or to James Smith, Secretary, 11, 19-47 712 LAUNDKF.SS WANTKD, for a Cottage JU Laundry on a gentleman's place, near :UUD. lin. Washing large, no assistance given, there- fore laundress should bring two assistants. a year, free hous". Garden, Coal and Lights. Travelling expenses paid. Appli- cv.t.i to be Church of England. Direct to Mrs Nicholson, Bahath Burry, Kails, Co Meath, Tre- laud. 11 2331-837 4t P AltoELS POST."—A "Parcels Post" JL Rubber Stamp, Box, Bottle of Ink, and Ink-spreader will be fent free by post to any address on prepayment as under:-For private use, at Is 6d, or 18 9d for general use, 2s 61, or 3s; for offiee use Ent Ilal- e parcels, 5s. All guaranteed bett quality.—Address, D. W. Davies and Co. ■ Booksellers, &g..Bridge-street, Carnarvon. WATCHES I'R GWEITHWYB, &c.,amy W pM :sd o Ip 59 DymunaT. C. R. by!bJsu gweithwyt ac 6reill sydd mewn 8ngeD amWatchea a pcidw arasfr da (cyital a thai a gostinnt 5p), ond cad ydynt yn twriadu cu cael mewn cases atian, ci fod ef yn allnog i gyflf nwi eu hangen, oud Iddynt anion Poet Office Order am y swin uchod wedi ei wneyi yn daladwy yn Llanfyllin i'r enw bod. Cyfeirier T. C. Roberts, Rhot-fawr, Pen-y* garnedd, Oswe-trq. D.S. Nis gall yr anfonwr ddysgwyl cael y Watch I law cyn pen pum riwrnod reu chwech ar ol dantou ir Ordur, antoult hi wedi ei phacio jn otalus yn rfind trwv v Poe t. o 2292 BOBOWU OF PWLLHELI. TENDERS Me required for Paving, Curbing, TOuttering, and Mt tailing High-street. PiaBS and Speification may been aeon at mv office?, od at the officda of Thomas nobrts, Esq., C.E., Pntmadoe. Tenders to be rent to me not latter than 10 a.m. on OFriday, the 26th October, 18S3. Thelewest, cr any Tender, will not necessarily be accepted. OWEN OWEN, TOWN CLERK. Town dork's Office, September 2Sth, 1883. G 2877 HYSBYSIAD. DYMONAV HYSBYSU y C/hoedd fy mod wedi yragymeryd at ddwyn yn mlaen Fasnach fy Nhad, Benjamin Owen,oo er end Goal Merchant, Modll. liychan, ac yn dymuno cael -y gefnogaeth ag y gafodd yntau am yr ugain mlynedl diweddaf. Hydref 13eg, 1883. BOWLANP OWEN. Yn oxer yn iarod, TON CYNIIAUAF T OWDDOEIAETK Q4.V W. OWEN, PRY.SGOL. T QSIKIAU OAN GWYNEDDON. Yn y ddau Nodi,xnt, pris Ceiniog a Dimai, neu Swlit y dwsin. Pcb nrcheb i'w anfon i'r Perchenog, neu i MrJarrett tt >h, rfs, Carnarvou. to 2138 BEACH MOUT SCHOOL, CBICCIETH. (Lat,y coniu: J by the Misses Williams It Tempi).) MISS WILLIAMS will still continue to carry on the above School, assisted by efficient Teachers. Pupils successfully prepared for the College of Pre eptors' Examinations. Pros. pectus free on application to above address. R 2335 MENAIBRIDGE GRAMMAR SCHOOL. PUPILS prepared f i r Colleges and profess- rxamiuatious-mostly successful. Bjarders aud day R:holars. A Qiartermaybe coaunccced any time (hiring the term. For pawcnrqrft arplv to BMV. E. CYKFFIQ DAVIES, o 1322 Menaf Bridge. THE OSWESTRY HIGH SCHOOL HSID MASTER-MR. OWEN OWEN, M.A. L at] Saholar (If Josus College, Oxford, and Graduate in tigh Ciafsical Heaours), ASSISTED BY SEVERAL QUALIFIED MASTERS, THE Premises, including Lawns, Gardens, JL FMd3.fxcf))entC)"f'-ro<'me, and Dormitor- iM. are in e?ery way aia;ed for a Fird.Clus School. ThaCla'a-roows, which are large and (well ventilated are capable of accommodating 180 Scholars. Osx SnnoR SCHOLAKSHIP equivalent to £ 30, and oaeJcrxioa SCHOIABSHIP eq&ivulent to I20, will be opm for competition in J nf tr/. 1881. The Eamin- fi f¡11 :=i:n :;f5l:; ,1:e hU:¡ tberejolt will be made knon cn Satntday, January 12th. Applications for particulars shou'd be made as early as pouible. Two OrgN S^HOLACNTR, the Bell and Dr Williams s, •have been 1Nn b/ Pupils direot frcm the school during tas .preoent vear and in all 41 Pal.ils havepasssil the various Pnblio Examination since January, 1879. THE NSXT TJHM wi!l COMMBNCI on Toesiay. January 15tb, itst. Bjirdors atsemblc on MONDAT, the 14tb. Praacectus, and views of the Premiws, ÎÍlLY be hsd or, application. on appUoition. TBBMS MODBBAIB. { Sir!/ AppVi:i i,ni will yrta,ly oWge. O 22)8 Y MAE PIERCE AND WILLIAMS, YN AWB YN BABOD GYDA STOC Y GAUAF. A GANLYN YDYNT YCHYDIG O'R LLAWEIi BARGEINION A GEIR YR WVTHNOSAU DYFODOL Lot o Fenyg Kid du pedwar botwm am Is 6c, cwerth 29 6c. ?T?t o Stau?s am la H?f, gwerth 3s lie. Miloedd a Hetiau i fercheda phlant o r fiasiynau diwcddaiaf. fciilan du am 21 111, gvreith So Ile. Eto, 3s 6c, ,,58. Eto, 5s 6c, 7s 6c. Nid OC3 ond ychydig brislau o'r that uchod, ac fe:ty goreu po gyn-af i ehwi yru am darynt, gellir cue) pntrwm ohonynt cyn gwneyd dewisiad. Silk Velvet aula am 3s 11c. Velveteen du am Is 460t gwerth eiweldd. Velvetoens Uiwinu rhagorol am Is 9e. Embossed Velveteen dn am Is 9c. Btcc fuwx o Fautelli brethyn wedi eu trimio yn h.rdd. baŠ ordderchogo Jacedibrethyn(gwaith teilwr- iaid), o 7s i fyny. 1alogJoi )ie8 I Mant o bob oed, hefyd i ferched i siwtio pob cedran, y flasiynau diwedd- araf, fel ag sydd arferol i'w cael yn yr Afr Aur. Stoc holaeth o Mackintoshes i blant. Stoo fawr i ffltio merched o bob jZA, o 7s 6c i fyny. Ymaa Jacedi Real Sealskin yn rhatach nag erioed, dyma gyfleuedra i ferched ieuainc. Stocdrom iawn a Tippets gwahanol liwiau a maintioli.lwedi eu prynu yn yr liaf, ac felly gallwn eu gweitbu yn rhatach sa neb. Cyflwndcr o fur-lined Cloaks mewn gwahanol liftinu yn rbad iawn. PhaWls mcwn ej fiawnder mawr o Is Ole I fyny. uiiloedd o Hancetsi bicthyn o bob patrwm a lliwo 7io i fyny. Lot o Skiits brethyn am 3s 9c, gwerth 5s 6e. Umbrellas Alpaca a Sidan yn rhatach nag y gwelwyd er:oed, Lot o Umbrellas am Is OJc. Eto, Sidan, 3s 60, gwerth 58 llc. Flto, 3s 11c, „ 6s llo. Bjddant yn dangos dros 3,500 o lathenl o Winseys trymioc, 32 modfedd o lei, am ale, gwerth 5io. Lot fawr o Plaid Winsey newydd, 4c. Bretbyn Melton at Ddresses, shades newydd, 91c. Dros 1,200 o latheni o Worsted Serges am 94c, pris rrewn siopau ereill, Is 4c. Plaids newydd at Ddresaes 0 6Jc i Is 8e. Dioa 1,500 o latheLi o Berges glas tywyll at Bdreesss am 7je, gwerth lOJc, Lot far o Cashmeres du, llatben a banner o led, Is 2io, gweith Is 8c. Dro3 1,700 o latlioni o Wlanen ffansi at Grysau am 6e, gwerth 8,c. CaLnoedd lawer o Wlanen fEansi "gattfef" at Grysau i ddynion, Is Jc y llath, peth yu cael ei wtrtbu vu y farchnad am Is 4c. Dros 5000 o latheni o'r WIanen Iwyd hono, o 41c i 6c. PJancodi yn rhad iawn, o 4s 6c y pir. Cyn. fusau caercg 0 lis 3c y pâr. Cwsliings ar Gadeiriau am 41oyr un. Oilcloth Uiw derw at fyrddau llydain am 6 Jc y llath. Let fawr a Cretonnes am 2c y lleth, yn cael ei weitliu mewn lleoedd ereill am 4e. Lot fawr a Damask dau led, gwlan i gyd, am Is 4"c, mewn gwabanol liwiati, Y stoc fwyaf o Carpets, Oilcloths, a Linoleums, yn Ngcgledd Cymru. Oilcloth llathen o led at Lobbies, Me. Felts am 7jc. Onrpeta llathen a led am 3 Jc. Mae y Llieiniau Brown Hollands wedi codi yn ddiweddar, and mae gan P. & W. ddigon wedi eu prynu, a pharhant am fi8 neu ychwaneg i'w gwerthu am yr hen brisiau. Lot fawr 0 SUffiau Peieiau da.^trymion, am Co y llatb. Brethyn dau led at Ddresses, Is lic, gwerth Is 6c. jdretbyr au dau led at Ulsters, Is 4Jc, a Is lie, yn y shades newydd. Gwucir siwtiau i ddynion 0 Frethyn da am 38s, 42s, 1\ 45. Gwarantir flit. iSesltk'iis ac Astracans 0 3s 110 ylldh at Jacedi i ferched. Cowcb ddigon o ddewis yn yr Afr Aur. With fyned i'r Afr Aur yr ydych yn myned i lygad y ffvi non, lie mae ugeiciau a siopwyr yn pr Liu. Lot o Slippers i Fetched am ldic, gweith llawer ychwaneg. Cannoedd a latheni 0 Embroidery am 21c, gwerth 4 Ic y Ilatb. Mae Nwyddau Drapery yn codl. Dyma gylleus. dra i brynu am yr hen bris. SIOP Y DILLAD PAROD. Capnoedd 0 Dop Cotiau i ddynioB, 128 60, gwerth JSs; lGi 6c, gwerth 20s; 21s 6c, gwerth 27s 6c; 25 < lie, gwerth 32s. Tcp Cotiau i fechgyn, 7s 6c, gwerth 108 6c; 9s 6c, gwerth 14s 6e. Top Cotiau i blant, 2s 11c, gwerth 4s 6c; 4s lie, gwelth 6s 11c. gv Siwtiau Bretbyn da i ddynion 18s 6c, gwerth 24s Go 25s 6e, Rwerth 32a. Siwtiau i feelgyi), 90i 6e, gweith 12s 6c; 15s, gweith 20s. Siwtiau i blant, 3a 6c, gwerth 5s; 4s 9c, gweith 6a tic. Cunuoedd o Drowsusau i ddynion, 6s 60, gwerth 8s 6c. Tiowsusau i fechgyn,38 9c, gwerth 4a 11c; 4a 9c, gwerth 5s llo. Cannoedd 0 Drowsusau Fustian a Melvered, goreu sydd i'w cael. Y stoc fwyat yn Nghymru o Mackintosh Coats, oil wedi eu gwarantu, 0 23s G, 2a 60,30s, i 48s. St c fawr a Leggings i ddynion a bechgyn. Ftoc 3 sbienydd o Umbjelhs i dlynion, Is 11c, gwerth 23 fie 28 Go, gwerth 3s 6c. Y etc Iw. f a barddaf a Hetiau a welwyd erio-d, i ddynion a bechgyn. I ddynion, o Is 6c i 6s 6c; thai neillduol 0 dda, 2s 60 a 3s 60. I fccbgyn, Is, Is 6e, &c. Yr ell o'r Ifaeiynau di. wed arat. Cannoedd o Grysan Gwlaneni, Be welwyd cyffelyb am eu prisiau. btic ardderchog o Cardigan Jackets wedi eu gwau yn rhad anghyffredin. Lot o Ties i ddynion am 6Jc, gwerth Is; eto, Is. gwerth Is 6c a 2s. 20 dwsin o Fresnsau India-rubber, 42c, gweith 8Je. Colerl, Fronts, ie. Canuoedd o Mufflers I ddynion, bic, 6Jc, 8Jc, Ie, &c. 100 dwsin 0 Giaveti Uwyd a gwyn, 4e, Gic, 7Jc, 8Jc, &c. Cofiwch hefyd gymeryd ncantaic i ddyfod i'r Afro ur rldlwrnod y FlaIr Newydd (Pen-tymhor) 7 15red o Dachwcdd. Bydd y Ffair hon yn bynrd fanteisiol i Feibion a Merched, newJdd gael eu lyilogan, i ddyfod i'r lie y ceir eu gwario y,h' r fautaie orell iddynt eu hunain, ar ol iddynt WditTO yn galed i'w benill Ctwch ddigon 0 ddewij 0 nwyddau da am bit lali !eel ya EXOURS ON I GAERNARPOlq. Act ubwch y cyfl, usdra hwn ddydd Llnn nasal i ddyfed i'r Atr Aur. YR AFR AUR, CAERNARFON AC AMLWCH. OAVIn AH BEDWAR O'R GLOOR BOB DYDD IAU. POOL STREET MARKEJ i CARNARVON. I NIS GALLWCH DDARLLEN EWN heb wybod mai y newydd- beth diweddaraf yn nglyn k'r Fasnach De yw y cynyrch o'r India ac Ynys Ceylon. Y mae genym stoc helaeth o'r Te rhagorol hwn newydd gyrhaedd adref, a dyraunir ar i bawb roddi pra,\?f arno. Nid oes angen am ffug- anrhegion tuagat werthu y Te hwn, gan fod qi ansawdd o'r [fath natur ag iganmol ei hun,a'r pris o fewn cyrhaedd pawb, sef is 8c, is ice, a2s. Hyfrydwch genym hys- bysu am ostynglad ychwan- egol yn mhris y Caws, ac fod genym gyflawnder 0 Gaws da am 3c i 4c y pwys, yn nghyda digonedd o'r Caws campus 6c y pwys, yr hwn sydd yn awr yn adna- byddus me ivn tref a gwlad. Bydd y Nwyddau arbenig uchod ar werth y Sadwrn nesafa'r wythnos ddilynol. Bydd yn werth i bawb dalu ymweliad ar PoOL STREET MARKET yn ystod yr adeg hon. H. PRITCHARD A'l GWMNI. B 2000 THE CARNARVONSHIRE REFORM CLUB, CARNARVON. The C:ub Rooms will be formally opened at a I LUNCHEON, j ON MONDAY, OCTOBER 29th, 1883, (THE DAY OF THE NORTH WALES GREAT LIBERAL MEETING), AT THB ROYAL SPORTSMAN HOTEL, CARNARVON. Early application for tickets is requestsi, as the number is limited. Tickets each, Ladies, 2s. 6J., Gentlemen, 2s. 6d. For further infoimstion, and tickets apply to R. PBICE HUGHES, Secretary, Carnarvoushire Reform Club, Carnarvon. Or MR JOHN JONES, CHEMIST, Castle square, Carnarvon. MR OWEN MORRIS, DIWEDDAR ADEILADYDD A CONTRACTOR, ADDYMUNA HYSBYSU ei fod wedi ajl- gychwyn y Busnes eang a gerid yn mlaen gan y diweddar MRI ELLIS JONES A'I FAB, Furnishing and General Ironmongers, &c., gyferbyn a'r brif fynedfa i'r Castell, ar gongl Castle-street, Caernarfon. Bwriada gario y busnes yn [mlaen yn ei wabanol gangeoru gyda'r gofal a'r prydlondeb mwyaf, a gobgithia drwy hyny yrlenilla gefnogaeth y cyhoodd. TYSTEB PLENYDD. RHESTR Y TANYSGRIPIADAD. £ s. B Capt. Wm. Thomas, JJodIondeb. 0 10 6 Mr O. W. Jones, Livetpool. 0 10 0 „ J. O. Roberts eto. n o A Iltu M.Lloyd, eto: 001 2 00 Mr W. 0..Unvi'ca, Banger'. ???J?? o ? 0 Thomas Williams, Beaumeris. 0 5 0 „ A. Williams, Abersoch 0 5 0 Derbynir rhoddion at y Dysteb uehod gan an o aclodau y PwyUgor, neu gan yr Ysgrifenydd. O. N. JONES, Gwyddoufa Pwllheli. TREORKY PRIZE DRAWING GOCD HOUSE FOR SIXPENCE. A PR7Z 9 DRAWING,on the principle of the  Art Union, wm take place under diatin- gu shed patronage at the Assembl-rooms, Penyelll Hotel, Treoiky, Cecember 17tb, 1883, for A FDEtST-CLASS LEASEHOLD COTTAGF, -known as No. 3, New Chapel-street, Trrky, I valued at J6150. the property of John Edward*. 1 The Cottage is he!d under a Lease of 99 years,from I 1874,at the vary laft ground rent of 149 per an»un it Jis well-built and enclosed with bcuudary walk, Tickcts 6d each, or a book of IS forM, to be had I of the Secretaries, W. Thomas, 81, Bute-street, ) Treoiky, or W. P. Thomas, Ystradfechaa, Tr»- • ioiky. o 2278 < PAVILION, CAERNARFON. CYNHELIR CYFARFOD RHYDDfRYDOL I OGLEDD CYMRU, YN Y PAVILION, CAERNARFON, AR DDYDD LLUN, HYD. 29, 1883. ANEECHIB Y CYFABFOD GAN Y GWIR ANRHYDEDDUS ARGLWYDD R. GROSYENOR, A.S., YSOKIFENYDD GWLEIDYDDOL I'D. TBYBOIUYS Y GWIR ANBHYBEDDUS C. OSBORNE MORGAN, Q.C..A.S., BABNWX DAMBOYBD CYTFEEDSNOL Syr ROBERT CUNLIFFE, Barwnig, A.S.; WILLIAM RATHBONE, Ytw., A S.: RICHARD DAVIES, Yaw., A.S.; LOVE JONES-PABRY, Yew., A.S.; JOIIN BO- BERTS, Ysw., A.S.; STUART RENDEL, Yaw., A.S.; SAMUEL HOLLAND, Ysw., A.S.; MORGAN LLOYD, Ysw., Q 0., A.S., ac ereill. CAD3IRYDD :— W. A. DARBISHIRE, Ysw., U.H Agorir y Drysau am 4.30 y prydnawn. Cymerir y Gadair am 5 30. Dymunir ar i Bersonau a ddymunant aferbau lleoedd, ymofyn yn ddioed a'r Go ucbwylhvyr Rhyddfrydig a ganlyn: sef, Sir Fon-Mr Wil- liam Thomas, Liberal Association, Llangefni; Sir, Gaemarfon-Mr R. D. Williams, Porth-yr- aur, Caernaifun; Sir Ddinbych-Mr W. H. Tilston, Wrexham, neu Mr Robert Parry, Cbapel- street, Denbigh; Sir FfliDt-Mr P. Mostyn Wil- liams, Rhyl; Sir Feirionydd-Mr JJ. Cadwaladr, Fourcrosses, Blaenau Ffestiniog; Blr Drefoldwyn -Mr John Jones, Liberal Associction, Llanfyllin. Bydd i Gerbydresau neil'duol am brisiau gost- yngol redeg o bob parth o Ogledd Cymru, gan ddschwelydarolyCyfaTfod. (Gweler.hysbysleni y rheilffordd). Gellir cael rhagor o wybodaeth diwy ymofyn S B. D. WILLIAMS, Porth-y -iur, Ca na.vor, Yegillenydd. CYFLEUSDRA REAGOROL AM LOG DA. AQERLONG NEWYDD, a elwir "PRYD- Z-'L AIN," wedi el chofrestru o dan y Companies Acta (Limited Liability). Enw y Cwmnl yw THE "PRYDAIN STEAMSHIP COM- PANY, LIMITED. CAPITAL, 32,000p, mewn 320 SHARES lOOp I R UN, i'w talu fel y canlya:- :6p with anfon am Share. 4Sp ar orpheniad y llonst (oddeuta mis Ebrill, 1884). 60p chwe' mis ar 01 byny. lOOp. ToUr 116g yn ol 5p y cant y fltryddvn ar yr hoU aalwan wneir yn mlaen llaw, MANASIR CAPTAIN WILLIAM TFIOMAS, BODLONDEB, NEViN. B.t.wx1!:RIJ CARNARVONSHIRE DISTRICT BANK, NEVIN. SOLICITORS MESSRS FOBSHAW & HAWKINS, LIVERPOOL. BBQISTBBSD OJFIOK:— 2, MABINE-TEBBACE, NEVIN, NORTH WALES. Adeiledir yr Agerlonq hnn ean yr Adeilsdwyr enwog y Meistri Palmers, Shipbuilding and Iron Company, Limited, Jarrow, o dan arolygiaeth :neilidool owyddog I7.1Air pertbynol i'r Cwmni. ae Arsly^yW Lloyd'o, Llundaio. Bydd 1U Classic 100 A 1 gyda Lloyals, a chain ei gwnenthur gyda'r holl we!liantaa diweddaraf, ac yn mbob modd bydd wedi ei porphen yn un o'r llongau goreo. I gario oddeatn 3,000 o dunelli, ac i fod yn barod mis Ebrill nesaf. M:a8 Agerloogan o faintioli hon yn bur fanteisiol i fyned ibtif bortbladdoedd y byd, ao i'w rboddi ar yr American, East India, Black Sea, a'r Mediterranean des. ae Agerlongan o'r siaintioli yraa hyd yn nod rblyddoedd diweddaf, er fod masnach y m6r yn isel, wedi bod yíI. talu dros;C20 y oant, a gellir bod yn bar bydsrus f bydd i'r Agerlong hon dila llawn eystal. Caiff ei llywyddu gan un o gymeriad da, ao un o'r morwyr mw a profiadol, yr hwn sydd er's 15 mlynedd yn ngwssanaetb y Manager, ac wedi rhoddi boddlon. rwvdd mawr, ao enill ymddiriei nchel. MM y Manager, yr hwn sydd wedi cael proflad maifch gyda Uongau, yn sior o wueld ei oreu i roddi pob bodd- lonrwydd i'r Shareholders. Mae dros ddwy ran o dair o'r Shares eisioea wedi en gwerthu, a nifer y Sharcholde,s dros GANT. PWY t,ynag a ddymnas gael Share nea Shares, bydded eys- tal ag :n':r:IS::fu:n Jit:ci,.l::M: List o'r Shareholders, a phob byabyarwydd pellach mewn perthyuui'r Cwmni, ond anfon at y Manager, yr hwn sydd yntiarod, os !d1 angen ar reb y gall ef fo] yn d[13!rsi ttr iddynt, i roddi references WdhoLol am ei gymerba. a'i gymhwysder i'r gwaith. WILLIAM THOMAS, A 2035 2, MARINE-TIBBACB, NEVIN. PARCEL POST! Da.,fonir daa bar ae nnhod o Hosanan rhagorcl widi en gwen s'rEdafedd Cyrnrel g goreu, yn ddi- V\T Jf dranl drwy y Post am y prisiau isel a ganlyn I Rhif 1 Is 30 R'1if 2 b 60 Rhir 3 18 70 Rh f 4 18 90 I Ferchea Ja 11 e I Ddynion 2& 10 1 B.S.—Y ma9 yr Hos- I acan dynion yn gyfartal SfjKBBUKMBm 1 rhai a werthir yn lIyft. I redio am 3 y p&r, a rhai I merched i rhai 2s 90, Fe wna o Rhit 1 droa Rhif 4 a ffibion neu ferched o 7 i 18 CKd. DEBBYNIR GWLAN AM Cymerir yr trn gofal i wneyd eln Gwlaneni o tBffBmmSS b"b math yn anghy- VjMtaEZXfiBH gore: in o dda i wisgo, ao V&HXEXHH i boidio myned i fewn, VMZJXMB tra y gwerthiz hwynt Km bris rhai llawer > JjBSI ^djl Biawn salach. Add- e IS rOHN REE S, MENAT FACTOI&Y I l MmlC(NE. l!J,aøtic t t .ckiogs. Chemicals of every I kirdper lateelapost promptly j Key BroiL, Stockport. Y SHOP ESGIDIAU R A T A F YN NGOGLEDD CYMRU. AT DRIGOLION MON AC ARFON. NEWYDD DA. t Pan yn cyrhaedd dinas Bangors ymof- ynwch am Siop Isaac Roberts a'i Fab, cyn treio unrhyw siop arall yn y dref, a chewch weled eich bod wedi dyfod i'r siop rataf yn y byd, lie y cewch esgidiau i Feibion o 4s lie, i Ferched o 2s 6c, ac i Blant o Is 11c, ac yr ydym yn herio unrhyw siop arall i werthu yn agos i'r prisiau uchod,arhoddi yr un defnyddiau ag a geir yn ein hesgid- iau ni. Mae gan Isaac Roberts & Son ddyn- ion yn sefyll gyda Stoc Fawr bob Sad- wrn Setlo Chwarel Llanberis a'r Sadwrn dilynol yn Llofft y Farchnad, Caernar- fon bob dydd Iau yn Hall y Farchnad, Llangefni; ac yn Hall y Farchnad, Bethes- da,bob Sadwrn cyfrif. Rhoddwch dreial arnynt, a barnwch drosoch eich hunain. Cofiwch mai yr un prisiau ag a welsoch yn y papyr o'r blaen sydd yn parhau o hyd. BOBL CYMRU, DEUWCH AT GYMRO I BRYNU EICH ESGIDIAU. BANGOR, Hydret, 1883. RHYBUDD. "tTN gymaint a bod Ci neu Gwn er's amser i- maith wedi lladd nifer ojddefaid ao wyn, ar ffermydd Fron a Llwynbedw, Nant Ucha', Llan. beris, rhoddir rhybudd drwy hya y Saethir unrhyw gi neu gwu a geir yn trespasu ar y ffermydd uchod heb rybucd pellach, ar c.11 dyddiad hWD. JOHN GRIFFITH, Hydref 20, 1883. GBIFFITH OLOSS. RHYBUDD. pOBCHYSIYNlRiholl ddyledwyr Griffith VJT Owen, Gwydryn Houses LIaDrug, dd'cd i dalu iddo o hyu i'r 14eg dydd o'r mis nesof (Taca- wedd), onide bydd yn rhoddi y Ilyfrau Pr eyfreith- iwr, er 01 y dyddiad uchod. GRIFFITH OWEN, Gvydryn Hcuee, Llaniug, near Carnarvon, i Hydref 19, 1893. 2323 TEILWNG 0 8YLW PAWB. E20 Y CANT 0 LOG. S.5. GWKNLLIAN THOMAS, 1,830 tons dead weight. II IoLO MORGANWO" Steamship Co., Limited 1,900- tons dead weight. ANNE Tuomis" Steamship Company, LISUTTTLA 2,100 tons dead weight, "KATI THOMAS" Steamship Company, LimiW. 2,300 tons 4ead weight. "WINNSTAY" Steamship Co., Limited, 2.300 tons dead weight. "WALTEB THOIIAS" Steamship Co., Limited, 3200 tons dead weight. Seventh Steamer blildibg to be registered a Limited Cosipany. Anne Thomas, t a., pisfed Gibraltar, fioci Cardiff, for Genoa, Oct. Ob; 188 J. Iolo Mor. anUlIl, S I, left Gibraltar for r. Imouth for ordeF, Oct. a-h, 18B3. Gicenllian T/umist i.s., towldiaciarging at Liver- pool frim Huelva, AGERLONG NEWYDD. 1. Cymerwyd i fyny y shares yn ein hagerlong ivJ- su?y mor giflym fe yr ydym wedi contract.o u»» aull, i fod yn barod i'r m6r yn Mai iats", 1884. 4?ot yr g-?1-g yw 35,100p. 2, Bydd yr agerlang bon o'rwneuthuri4a y Hong-adeiladwyr <'nwoff ?M-< J'41"'lIml Jarrow-on-Tyne. Y mae 0 bw;rømawri'r ,!j(zr.ç1 pwy yw adeiladwyr y Uon?, Mn fod pwy yw adeiw wyr y nonygm rddiin kbynu ar yr adeila&etb. g?ir erth ty, ya eL? w yr 8gerlong honfydd IFalter 2ïlOln". 3. Oal lrl, addaw gyda yr hyder mwy&f y tAl Yt IP agerlong tuag 20p y oant,, efallai ychwaneg. Tra mae llongau hwyliau i raddau mawr out of dale, &0 talu ocd ychydig neu ddim llog, y mae vgcrloagau yn tain yn well nag erioed. Hyd yn nod ya yr amseroedd isel ar fasnach, 'yr odd &get-' ongaL Cacrd.vdd yn talu tuiff 20p y cant yn fiynyddol fel rheol. Talasom ¡>a shareholders yr bauner blwyGIdyn diweddaf, In diweddu Bhigfyr, 1882, yn el 23p 10s y cant. 4. Bydd y llytrau yn agored yn y swvddxa bob amser i'r sharehoVkrs eu harchwilio, a'r Po icy of instiron" bob amser i'w g weled, or McrhfUt M fydd yr un golled trwy long-ddrvllud. tr5: :!dd:I:'1U 10Op It un, ao i'w t&I? M gaulyu P. s. c. 2 0 0 wrth anfon am share. 48 0 0 Mal let, 1881. 12 10 0 yn mhen che' rois wed'yn, 12 10 0 yn mhenchwo' mis arall. 12 10 0 ynmhea chwe' mis arall. J2 10 0 yn mben chwo' mis arall. 6. Felly, telir y shire i fyny yn mhen d wy flynedd Ond telir enilliou y llong (dividend) ar yr ell o'r amaet cyntaf, sef Ulai lo81. Bydd hyn ya ei gwneyd yn rhwydd i bawb ag sydd ag ychycig arian ganddynt ymuno. 7. Sylwer mai y ffordd arferol mewn firnu ereill yw tala am y llong tra y mai yn cael ei hadgiladu, a'r gweddill, os bydd gweddill, yn mhen chwe' mis wed'yn, ond nid ydym IJi yn gofyn i neb dalu ond yr application money hyd nea bJdd y llong wodi ei gorphen says barod i'r mÔr. 8. Dealier nad ydym yu chargio dim commission ar adeiiadaeth y leong, yr hyn yw yr arferiad gyffredtn. Yr un faint a gostia y llcng i'r shareholders ag sydd raid i vidain i'r adeiladwyr, set 35,100p. Bydd hya 1a fantCli¡ fawr i'r shareholders idde,-hreti, Y tal wedi byn j ni fydd 2p 10d y cant ar-yr holl enillvon j hoU- enillion y brokerage, &c., yn myotd i'r shareholders* D.mo^/n rlw sylw arbeiig y shareholders ut telerau hyn, s'n eymharu A thelerau jiruia ereill, 9. Bydd i r llog gael ei ddosranu ar ol pob mordaith, fel j gwybyddo y shareholders o fia i fis, pa beth yw enillion y ilocg. 10. Bydd y ilorg ar egwyddor y Limited Liability Company; a ni ein hanam fydd y shareholders mwyti yocUi. MANTEISION PELLACH. 1. Ceirpobmanyliouyn y prospectus,neu drwy yegrifem atom ni, megjs envax yr adeilaawyr, pris y Uongr boll wncuthnrie.d y lloBg, &3 &e. yr hya ni cheir yn gyffredin mewn prospectus o'r fath. Yr ydym am i bawb wybod yr holl lanylion. 2. Mant jis fawr arall y w fod y tal am y managemen mor isel, tra nad yiiym yn codi dim fel commission BY ad'i'adacth y liong. Gwyr pawb sydd yn hyddyag yn y potban hyn yfanta's fawr sydd yn y cyeylltiad Inm. 3. Gan ybyit y Itong wedi ei insurio ya ci lI. werth yn erbyn llong-ddrylliad, a phob damwoiniau, aa hefyd unrhy w e-geclasdra 0 dn y Cadben, Did oes raid i neb ofni colli ei arian. Esgeulusir weithiau i wceyd bYil; ond M eiorwydd i'r cjfranddalwyr, daagosir y policy bob amser yn y swyddfa. 4. Yr ydym yn brofiadtl hollol 0 longwriaeth yn ei holl gysylltiadan, ac yn adnabyddus a'r holl borthjadd- oedJ; ae y mae nmryw o'r prif farsiaudwcr yn lacege ae ar y Cyfandir wedi eymeryd rhanau yn ein llongaa, ae yn anfon eirchlon bob dydd am shares yn y Walter Thomas. 5. Y mae croesaw i bawb ymholi am ein cymeriad ys Nghaerdydd nea yn y National Provincial Bank of England, BR to Dccks, Cardiff, B.idgend, a Dolgellau. 6. 08 dymuua neb am share neu shares, yigrifene* atom ni i'r cj feiriad isod. Ysgrifcncr yn fuan, er tieri hau shares. 7. Mewn caulyniad i amryw lyttyran lymunwn ddy- weyd nai oes uu cysylltiad o gwbl rhwng ein firm ni Evan Thomas,Radcliffe,& Co ^firra y Messrs ones Thomas,—y maent yn ddwy firm hollol wahauol. EVAN THOMAS, RADCLIFFE, & Co., BUTE CHAMBEKS, CABI>IV7. LLYTHYB CYMERADWYAETH. Yr wyf yn adwaen Cadben Evan Taomas a Mr Bad- cliffd yn dda, ac y mae genyf bob byder yn en medrus- rwydd a'n gonestrwydd. Nid ydynt yo bobl i adiiaw yr hyn na allant gyflawni. Y mae lluaws o'm cyfeill- ion yn shareholders ganddynt, ac yncael perffaith fedd- lonrwydd. Arwyddwyd, Y bYNDDTLAN JONES. 2, Card ff. ESTABLISHED 1854. jgVANS, R ICHABDS, AND QO., WHOLESALE AND RETAIL GENERAL DRAPERS, UPIIOLSIERY, CARPET, & MANCHESTER .WAREHOUSEMEN, LONDON. ROAD, LIVERPOOL. MOURNING OUTFITS, FCNERAL rNDERTAKERS. l IN consequence of their continually inoreasing i- Country Orders, both Wholesale and RetaH. EVANS, RICHARDS, & CO. have made spec'sl arrangements in otder to more fully develop that department of their trade, and aro now in a posi. tion to execute all Country Orders with economy, prompitude, and despatch. Orders amounting to;Cl apd upwards, are forwaree4 Carriage Paid, to all parts of NoHh Wales. TiRlls-CASK BuroEE DELIVERY. ESTIMATES GIVES', PATTERNS SENT POST FREE ON APPLICATION. AUTUMN & WINTER SEASONS, 1883. EVANS, RICHARDS, & CO. have muck pleasure in announcing that they have, in view of the coming seasons, made very extens've CASH PURCHASES of all the leading Novelties from LOS DON and PARIS, and the undermentioned Departments ore rtpleie with new and fashionabla goods, effering decided and genuine bargains threughout SEALSKIN MANTLES, LACES. FUR LINKI) CLOAKS, SCARF$ FUR CAPES, RIBBONS, JACKETS, OUTFHTH!G. BONNETS, TRIMMINGS. HAT- GLOVES, COS UMES, HOSIERY SILKS, CARPETS* DRESS MATERIALS, CURTAINS. m BEDSTEADS ?NEL8. MDSI?DS. ?AN?'S. Mlflgo- DRESS $ATEENG, &c, &o., &C. EVANS, BICHABES, & Co., LONDON.ROAD, n 794-2239 HVBBPOOL 41