Skip to main content
Hide Articles List

1 article on this Page

Advertising

Advertising
Cite
Share

T? ?S????? DRA WIS'G OF PRIZE9, Which will beOG the plan of the Art Union ?s??s?????? W. O.T??. ?'yf.'The?h. C?. W RcM Eta ,J.P.,P"P'??' ?,.?;?B. J.?. ???' B????. U D.  E!!}:> C¡,fn H.8DRoee1. Manyowmmer. ??' ??.'? ?Ui?'?o?e MMtyowmner. W. Lawif). E'q.. MMeyowmmer Hoa*e. THE FBIZE3 COXSI3T OF TWO BUBSrANTIAL HOOaES. vreata 7 yews Most "oo3t of .£700, bdd on a lea% orgo?rems.inossoftbehealthifatund most pl'8Ikmt Wt. In South Wal08, ?d known n Iran. I & 2, BEDLWYN VILLAS HENe OXD. ROAD.  Rousa conaida of Patiour, Kitchen, Bwk Stehen, Siting-room, ant three B d'roenn, beautiful !!A1A1 Green in front, tiatefuny Wd oat &I vbwaed with ottmba )md ttneed with pxtmdicf;. pit. Nt¡' 4-. The '1>RA WING.iIl take pl,oe on NOVEMBER <M(,M33,intbe prMaaoeot m9aeBti&tgenU'mtn)).nt! the pnbMc intemt-.d. ttnd the wir.nint[ nntnbem wit) <jMCM ht t))e South Walc. Daily NcwI, Wt3tcrn Mail, MtS the Gcne41 G¡¡mrfi¡¡, December 3td Md wu be MtttoMytMUKMoateceiptet a Bumped tddte:ed TtCKETS. OSE SHILUSG EACH, or e book for twent,. two fc,r £ J. <Mt ptym?e Md appticatioM for iict-eb 6t-d .b.:O.K. ?.i?n.?b?? ?h?? M, JOHN EVA.NS, S:I\ Hftco"! I'08d. M'atycwmmfr. "Mr i. 0 BWT8 I YMFUDWYB 0 anum. DYvUNA BOHERT ROGERS, 21, Union ttrMt, Lerpw). hyebyM ymMwyT, yn enw. do¡;bJrtb gweithiol, ei fd wedi el apwynio yn A?tt i r g-th&M' ?erioc?u fyddin cMio i rAmer ?!. t't foA yn bwho ymfudwyr )'! Unol D?eithM t 'h?MenM o'r Ameri<-? tty?'r Anchor Lmo.tba i" y perthyM yrwarlomg fwYsf *'r gyaymaf ydd yn ltwylio o -L)rp%-I, of y C.ty -f w) <'T UiMii&a ereiit am y pn'mi iFAf sydd V °< T mM ci dy ys eang as bynod o gyn<M i'r LMd,.M B6$g,. (I.ilpawbs)mddiriodauteuhuarintofalMr NemM fod ynBicr ybydd iddynt ddorbm bob cyncrth- odJi ar oi lliw, An. yohttaneg o:Myh<Mt &ifoner irndttMed i'r cjfeintd cM'ynot < zoTs ai, UNio.V-ST.BBBT, LIYERPOOL. ??.?E??M!???F AT YMBT7DWTB. ?BiBE? — WILLIAM WILLIAMS (Oymro Par), TSMPEBANCE HOUSE, 27, UNION-STREET. LIVERPOOL, A DDYMUNA hysbyeu M gydgenedl y ceir ?HL pob ?ybod?th <um MMCT hwyltad nger. ttMM unrhyw linelt i'r AmonM, a rh.MiRU <MSt 0" byd. yc nghyda'r gwithanol bnewj, oM g&eb,u- (yn Gymracg nou SMsoaeg) Ss el, a sicrhe y Mh y sylw martylaf er cael y Uocedd mwyai ajiurts M y UoMau i'f Mwl a :r:n<MMe<MttM coli} Iddo, s chyftufyddir hwy M eu dyfodt!tf! t Mwpool M mwyn cymeryd goM prtodnl o n Wpiro. to. OoRef y ct.'alttad uchod. <' l''5'' ? ? y SWYDDPA rjffMOL GYM. BRIG HYNDF Y.Y Z.IVBRPOOL. M. JAMES A'l MAB. TmrPERANCE HOUSE, 19, UNION-STREET, UVRRPOOL. 1!Uf J. a ddymuna hysbysn y oyhpedd ei bod yn awr mewn cyaylltiad &'i!n&b,yThwm 1&4d y.f.d. ?yr <t'n aysyddM. Bydi M broSti m<uthyn myes "ithwyr yn fantais iddo i aiorhan I!wdil goren i "vr a'u   y!, y.ru ya -'?ob I -KcrhaT ?.< ..?? ..? ?:t '<cM A«ef!a?, Qm?' a ('1:0?) ptfth o'r byd. ?' ?")r neiiUMt i d?yaM (cM)!M? h,. a, Mt.') e't AtII8nr.a, mor?:t!t ??a{)r[??wyo? (M9fM pMM?c) y J:rGot;!¡h'LhW]Ol (:mÏ!ted pu.agc) Y Ce:r ?ob hyeby?rwy?d end imfon U?y (CTmraa? weB SMsonaR), a ohybrfy?dif it pha?b aymddinedtmt hDnain i'w Kofal a1' Nt d¡fû1ia.,i i (.iver;¡ool, *a hanain i'w Rofal it a difolix4 i I,ivo,pol, Tolir lw .iongymhol i bob I Koholimth. UMcoUen Cy.r. .1?vyi, yr u.bi tal ty ove?, .R R%n y p.ml" Stugh A., D.D., U;wy'dd Co',c, iLl,tngollen ?M?? ? AT Tn!trUDWTB. IL ??Cef<MA?!<<M? ?iH/Mo!D??f<<?v INTRUNA J. D. FIB ROM hyebyau y coit pob gwyb,,i,.eti ri bgh,ch ttwyttad agorlongi\.t, n'r prtsita i ,hanol r&u&') w*< AmenM, Osneda, A"vettaUa. Now Zoata'l, < pbob pAtih o'r b/d. trwy ymotyn âg ef, yn Meg no'.t StasoNtcg, mown Uythyr yn O¡uw)' peasis 194.np. Stctheif tocyaM c!u3ad am y priMM i""tat TaUt ey!w naUMuol i dooy&M Oil dorbYQ o'r NUiaddif Mor<bith. i Oy&rfydltr rl pinwb nt ei dytodiad! LfTetpoot, «t3ifhaitnaoedli'T Oyntty gyda'a gKydd yn y yo. yr bgerl,Znu. I bawb a ':oM i J. 3. PIEMS. yr hwa 6"<H wwtt eroeal y Werydd amry" wetthito. tp!t!)t<: ttttwof yn yt A'n9r)oa, ao wnd) CM! htit th <n V <MnMh ylitudnl. ()Yteiier at J. D. FIERCE, 4gmt, t8, IlioitvtzLD-sT., TithobMn St., LIVERPOOL. GyaK'tadfytt yr ached i svlw pan y Pa'-ch. John Xvmx Liunds U; Joh-a (WakAn), T.,arpwl; Joha TboaM. 'D.P.. Le-,pol; Jwhm HI\l1'9, D.D., ItMpwt; Mr. Delt4 Dtiv2m W.A-Ph.S., Abnd?.r, ae ereill. <%<try C?tM;'tt<4? 1593 ??J? TY COMER I'R ')?ttt)jjjjJj?B?? QvTBODAZTH?tDD NtETB. mTDDED i'r rhM sy'n dymatto ott? y man- JLV "iob goren wrth groeai y YVerydd va nqlyn A'r $bra rbataf, anfon at Gom??r llort9 (Cymro Do!). 11 b ryaa idJ¡nt bob KWYoodaeth angenrhoidicil =ellan yr Am(?rican &'r CmwAian Stemen ØœtJuaiad YD 1 (4"eI,O L-orpwl i r." fOhK, BOITON. no Bun- ttOM. Oceatt Fare £310s-CANÅN. .E3 rtue i New OrINP" direct fat Tex-'a. jE610<. ada'r 8teaJnPN crrf:lf ydJ ¡II hw,1io,. Di.)' f¡ f.yd è CY6ur, a 11Yc.>Q;alwch. Nid '¡w y .wddfQ hall waitblt: :r.o;f:' yD <¡: 41' E}:' a gy t .r- IW &'r rbai fydd ?-lar oí oCal ar en dyfo,iiua i l.erpwl, so rbyda Ta dai 61 (1 Cy=.v gyda?u i?lydd) .r fIr'todd J Stot.men. CParwYddyù n aicrbu Rr'b>)(ii..d A?- u saw, an oo6111eh grif?-. 7u 97-td (me/t., POO <?)M) tt GOM?B R?BR??C?M Do!). PMaen. t<t A)tent.TeB)p)Ar't Hot<). 29, Union-BtMet.LiTerpaol. ya yl y L-die 'lw':e" l. :t. LJt,n;: la an?y. p"b att?.datee. BOBT. WILLIAMS, GwM y Hew, <, Both-idh-tW-gw. FedWog. CyNLLUN DA. .010 GRllir rhoddi y hwn uchod mewi, (option8) arstock. a <Ihyfrt!Mm, f yn r?O(Mir elw ?' me?n ychyd? tSddiM. MtnytionUtwa mawn Hyfr eglurhaol, i'w ?StTtfhM[ ?t'r!'ett. CyfeitM:—George Eftma EdS SS'?B?'"L. S"?'?' S''°"' O'd Broad. S-,S,t t'ondon B.C. Y ffordd ortn t'f ddM?cI&f t f&i?d eno?.? WINDPILL$- «MB <? tt* MM of WOtB OB tM <MMAt% <MtD <M the tM* of iffmmnox. <KM <M tk. MM ef NCX BZADACHZ. <MeBt)tt!MMMefHZAMMM. OXMB tM tt< MM et BIUMNtBML «<m ttt tht MM t< LTfm COttMAMt. <MM <M <h< MM tt AM COMTtJLOtm MMMtM)tt<itM<tMMMm?t? tM?loa, MWZM, M UViB. ?NS&?&?s??.? .WMZ ? WWBCOCt. NMt B?? ?t0&% QWYDDFA. YMFUDOLQYMREIG. CARTBEF I'B DYN A3 DArTH. AT TMFUDWXR AC EREILL. Oah pcb hyebyarwydd trwy yBMfy):M yn y eytehittd t9&d. PehMed neb a chad M camarwain Mn yt hysbythd .C<'<< Mt<A Cv. <?tcyn< gm dyNo fy mod wed! Bmrw, nao ychweith wedi ymadael o't wlad. Mae rhM wOOi cae! eu twylla; feUy. Cift3-wnder ydyvrggneyd hye. yn hyebya rt Mwt'fyddo yc dewM dylod yma.-cnrno GWYLIjT. AMERICA! AMERICA!) OJUIAT BIInUCTION 01' IUTES. 6T8BBAGE RATE ffom Mverpao! tj New York by aU Mail SteameM, Li 4.a per Adntt, acd under 12 years of age, PAun, nndef 1 year. One Guinea. Rat«) per National Liao, £J. pet Adalt, and Children M above. For information, and all particulars, apply to N. M. JONES (Onmo Gwn.M), S8, Union-etreet, MveTpool. N.B.—No coacection with other Agents. AU ccmnmnicantiona, in Welsh or Eaglieh, to be m direct to above addreSil. G 2018 MAIL UVBRPOOL TO TSTB'W TOUTK: &; BOSTON EVERY WEDKESDAY AND SATURDAY. Fo   has been established to! y?6, and a noted for- its Safety and c omiort for all class of P. A to tho CUN?RD?T?AM SHIP COMP?<Y' Limited, Liverpool, Ot to ? theh AomT.LwM. J. WILLIAMS. 7, rket.stto Camariro iNTRMnmu.TB'PAaM.GZ, -CS 8<;STSBBAOZ, AT LOW A II B »Ii' L t N B ? — UNITED STATES MAIL STBAMERa. LIVERPOOL TO PHILADELPHIA. tTKtT tniPNtftBAT AND AM-HtiKATB 81Tr.DY- Iron Aecommodfttion for :tn'cng<B oqu&I to any European Line. P#mcngore and Gccda landad at PMIadaIphb <ta t&e Whtu'f of the PMineylvtuia Railfattj. TKH OZattTBtT AND MM: EOTJTB TO THB WZSt. Apply to MCHAEMON, SIIE-N 'JE 00., 11 Qt 19, \rater-street. LocAL Aa RlfTg*-W. J. Williams, crotar:r to the North Walos  ?n-"oa, 7, ?Litrket. atreet, (Ja= von John FO!llkce, 24, High-sfteet, CamMMn; B. C. Roberts, Bock OoEMge. Creiaif'u Nawr. TeayMm B8?.7-d ——————————————————— —— ? — DOMINION LINE. ?ESPOOI. CE IVVWLYS. TMa Line book to. ttIpMhiOt At SMeM Low Btes. Saloon, 6rom .610 109; InÐil¡. tte.!B77d; Stear&ge, .£4 4j. ASSISTED PASSAQtS Me gmtta to M..Jlitoba, th;¡ North.WMt Terrttot?. MtAto<JtpM'<aef CANADA. AtsbM *ceM MtM 'or AF'cultfm! Laboater), their and Sarvau6, a per Adnlt; laboarera, Md their Fami'tM, .E4; Children under 12 years, A2; Wants under 0.00 year, IOs. MAn<. Atn Mowmovny. 24. Lieepoo L orD. E. DaTiea, BtiM&. Pwflheli. ? BEDUOED FARES TO AMERICA BEAVER LINE. BEAVERK.INE. Weekly SttHtaga hem LtverpccI .Q. QaMmtown. Steerage Fate, :B3 15s. TO QUSBBO, BOSTON, OR NEW TOSX. SALMON FAtH TO Q.CBMO OB. MONTREAL, .810 10a. <ty Assisted Pasaagea to Canada, f,3. Paiseagera booked to all parts of Oan&d& and the United States at Low Rates. For further to secure Berto.s, apply to R. W. ROBERTS, Nanager, Cansda,'ShippiDg fo., 21, Wateif. street, Liverpool, Or to .T. W. J. Barry, 6, Wmthrop-stKet, Cork; N. G. Stymcur & Co., Queenstown; D. E. Datiea, BManfa. Pwlihe! John Daviea, 4, South CM Mwyngwydd UanUecbid, Btngor, ot to W. G. Bobert, 15, Castie.street, Oarnarvon, t II. 730, A A LI.AN LINE, SHRTEST OCE?N t a 730 A?L&N '"B,SURTKBT OCE&lq PASS ;ILR 0 LEBPWI,. HIBERNIAN.?«]' HALIFAX A BALT:MOSE.Sept 11 PERUVfAN.y<H- QuEBEo. Sept M PARISIAN. For QozxEC. Sept 20 C \SPIAN.For Ii AUF!X & BtMtMORS.Sept 25 SARMATIAN For QcKBM.S.ipt :27 SARMNIA.N.Ff)r QcEBLC.Utt 4 NUVAS.OTIAN For:HALifAxA.BALTiMOBROct. 9 Saloon Fatee <18, j616, end 112, Intenacdiett <M; SteetM?e t4 49., to Lcet; .t.?\ loM, timoro, P pr nedelphia, Fortl?nd, or Halifax, ana Tn<GC«n TICItIlTS to all points at SpMML RtTM. Cyn. rycbiol1\-yr ArnRetbyddol &r Dirloga"j),u Oanada;" a I 1?,A diweddi%r o ..mplkledi y hefyd eliyORTIowinol America, &c., yn cael at doleit- h e ?j hantcn yn rhad. yn cael eu R J taed! < KaMax, neu trwy Queb-,c, J11 cMi ea cauiatau t weithwyr amaethyddo! ao i &)tiryniMt Coir pot hye'byorwydd trwy y-NcfyD &g ALLAN BROTHER-) A CO..JamM atreet, Liverpool, nen a Mt R. G. Eamphreya, SewlI Acect, Pottmadoo. Mti. Parry, WiUiams, and Cadwaladr, 3 and 4 WtUiamB' -ccurt, Betbetda; 7. Ma.ket-.treet, Carnarvon; and Four Croases, Feetintog. Mr EJ;ø Robertt, Newa Agent, Four OfOMes, Featintag. Mr R. Parry, Ancttoncer, &c., PwUheU. Mr G. lawis, News Agent, Pen. aroes. Mr hhmMi Daviea, DMpar, Loadon HmM, Uanbeht. Mr Matthew Oo!d'e, Dick's Boot and Shoe Warehouae, 2t7, Hlgh.,tret, Bxagor. Ems Pierce, Fitater, &o., Dolyddelen. 0 22 JETAVB IT IN YOUR HOUSES, 6wthe advice of the emiu?t Doctm Pro 4 0., j AXPLOUGHIS PYltETIO BALI 11- colll&lpúioa, bmrtburj4 ocarlEt and other Uvwii :J'=::?I;rn,,=-. ?BOXOFCmMM B4t P!M tmtnMt<dtoeaMan<i<ehM«t)tnttth<Ctt)MyOtmaX SS?gS???S?S!!? &S.SS-??.RM?? no No OW M&m be sift D*M OettMM. Uaaah. Whe!<x<tt Aem?«, ??t ))NM.t<a?)M<*a<ttWM<m<.Se3 tHnttM LLOG DA A LLE DIOGEL. CYMDEITHAS ADEILADU LLEYN AC EIFIONYDD. SMn)LVTO 1866, V.BM Bt HOB1 BAJf DMDM SznmDOL. LMTWYDB:— I MR W. LL. JO 19:3, LieaUAi, PwUhoU. [t AmANWYB MJSISTBI fSaH, JONES, AND CO. DerbynMM y gyaide!&M dro. ug.in mn o b?naayn y awyddm. Uof.Md?wyd yn ol 6 y cant. aellir =oddi lly,I lawn bob dydd.—rob manyUoa tn<ry ymotyn &'t yea?Imydd, DATID EVAN DATIES, RUanta, Pw!UteU. MARWOLAETH DDISYFYD. Iladlir ChwUenoi DcLon (Blade Beetlea), OcckrcMhea, Chwain, Bu,s, &c., drwyddefnyddio SAUNDERS' INSECT POWDEPW mewnthtt!BeBircUno AnaM.?i mewad*ynMwa!t!i oad! wrth ypoMM bat?Mhya, trwy ?y?'? !?'? hwa. Ya?ena M bon?Awr a dywed iddo nn borM. M ot t?M y Pewdwt o g'mpM. ?? ?'' bwys ar hanMr Ch?ianodDaon. Dy?d na a?U "Fai e?ith y PowJwr yn r1lyfedJol," O'h.r.,dd -??? p?hana eydd Mt d&M, mM U?wer o (ath.o diwerth yn cMt ea cynyg i'rCyhoodJ, o? <r m?n ''?'o???? Mth. y mL'. ??rh?ol .drych ar MyMiri.n SACNDtM' iNSBCT F<'?'?? bob ? ? ? H? bobFferyUydd.mewaMyohM, Mt gc., 6d! t ?., yr M. Yo gyfMWerthal ynH9.D? ttk9-Mt9.? ?? pool, G 331 No. I.-GBORG ZS .MM .dND GRAVIL PILLS. NO.2. GEORGE'S GRAVEL .MM.: NO. 3.-GKOBG-"S.PILLs -Fo.a THB PILES, I- i mIDEIlfLD HIGHLY mEOON- NENDJED by Nedlcal, Kon, and tfNIVEK. SALLY HELD IN niQH nTrIsm. GEORGE'S PILE AND GRAVEL PILLS Yn ddiddtd! hon ydyw y Feddyginiaeth fwyat hynod yn yr ow. GEORGE'S PILE AND GRAVEL PILLS Ydynt erbyn heddyw yn admbyddas yn mhob gw!ad wareiddiedig aan ham. GEORGE'S PILE AND GRAVEL PILLS Ydymt wed! ea proa a'u certifio yn FeddyRiniaoth bMeaith oSeitMol a diogel gan 0 DdoctoritÙd a Am!1ig. GEORGE'S PILE AND GRAVEL PILLS Y ma"nt yn anghymoMol et aymud y Piles t'r Gravel, a Uuaws a anhwylderaa (ereiU sydd bob ams, r yn eu eawyv, GEORGE'S PILE AND GRAVEL PILLS Poen yn y Cefn, ysgafnder yn y Pea, DiSyg Tfeuliad. RhwymeJd, Uyngyr; Man, DiSyg AnadI, poen yn yr Arenitu,61 GEORGE'S PILE AND GRAVEL PILLS Poen yn v Suml a yn yr p dirhwr yn Gwaew, CoUo, tMM'Iad o bwyMU yn y Cefn, Dwfr Foath, Dw&'atshad,' Gwelediad yn bwl ae aneglar. GEORGE'S PILE AND GRAVEL PILLS 9. Baan symudant sychde' a Mas annymnnol yn y Genan, Chwydd yn y Clunieu,Wr Ttaed, poen yn y Motddwydydd. GEORGE'S PILE AND GRAVEL PILLS A synmdarit bob rhwystr o'r Arenau, yr Afu; a thodfeydd y dwh. GEORGE'S PILE AND GRAVEL PILLS A weitl:re4an6 M swyn er aymud yr hoU baenM a achoMf gM y Piles a't Gravel. GEORGE'S PILE AND GRAVEL PILLS Dylent gael eu eadw yn wastai wrth law, gan y tuedia cyme*yd ychyjie! chonyBt at ymddaBgaatud cyatat y dottidau hyn i toddi ataliad buM. ar eu cynydd. GEORGE'S PILE AND GHAVEL PILLS z-ad i'r personaii hyny s1dd yn gweUhlo mwn lleoedd 11aith, tlJ 1n anadla awyr aufshur, neu yn dUya galwoWgaettLisu sistediog, g&el fod y MeHi hyn ya aamtitM- Mw/ {ddyct. GEORGE'S PILE Nrl GRAVEL PILLS A'Metwyd :ecbyd mitoedd drwy y Feddfginiaeth hon, a byny pan ddaJgenid stln Feddygon eu bod mown selyllla GEORGE'S PILE AND GRAVEL PILLS Ar worth mewn birohau, Is 10 a 2a 9o yr un, f!.tn bod CeryHydd parchus yn yr hoU {yd. Drwy y 1'ost, 2a 4s a 2s So yt un. mewn stamps. GNOHGE'S PILE AND GRAVEL PILLS Occhelwchdwyllw.vrl Y mae pobIogrwydl dlgyiialyb y Pelni hyn drW1 yf ho!! fjtd wedi temtio tb)M personau dtegwyddor a thrachwMttaB 1'w haMycha, ac yamt ytwyUiryclat igreauei!od yncaeireleni gwMoneddol GEOMn pincadydyw end cael thyw GYMYSGJlDD DiwaMH A rnsMSLca yn eu. Ue. MaS enw y Gwneuthurwt wrth bob blwch o': PJent gw irioneddol. GEOlWE'3 PILE AND GRAVEL PILLSJ Ymse Perchenog v Petecihyn wed! detbyndros ddwy fJ 0 Dystiola 1tbau wysfg a e&eitMohwydd y feddygMaeth hon, 6C yn en plith mae amtyw oddt Wtth Feddygon a Fferyllwyt enwog.; pEBcHEN..G-j ? E. GEORGE. M.R.P.S.. HIRWAUN; GLAMORGANSHIRE. ? MRDDYGINIAETH GLODFAWR t. I ?Y PELENAH A::baxant y gwa?d, M t eymndant anhwytdetau ar yt .A.W, Y. %YST UMO 0, YB ELWENOD, AIR:OOLUDDION Cryfhant ac adteraat i (echyd gyfMsoddiadan eid-lilital, ao y mMn!! yn feidlniaeth aurnhT is. 'adwc werthfawr at b.-)banhwylderagym:e Nerohed o bob oadMn ya agoKd iddymt. I BI.mt a thai Mwn oed n!e geUir fhoddi ptia thy uchol uiiyui. YR ENAINT SyMMdypiniaeth âa!hE\1'1diR t I:oesau dol urns, brestla\ltoT9d.ig, ac han ddoludau 0 bob math. Y m&d yn dra eSeithial at y Gymalwat (Gout), t'EGeWynwat. (Rheumatista). AT ANHWYLDE3 Y FREST. GYDDFAU DOLURU3 (Sora Thoats), BRONCHIT19, PESWCH. ANWYD. A FHOB MATH 0 AFIECHlYDON A TIIAILDDIAD.IU AR Y CROEN, MD ON El GYDMAB. Gwneuthuredig yn nrJg vn Sofydliai Thoami HoIIowa?, 78, Now Oxfotd-st<:eet (dtweddM- 533. Oxfotd-etreet). Loadan. QifettMt mewn Mychannen botiaa am Is lie, 2a 9o, 4a 6c, Ha, 22s, a 83a.yr an, a geUit eu cael gan bob fferyllydd dtwy yr hoU fyd. Rhoddtr cynfhonon am ddim yn <MyddioI yny cyfeMad nchod, ttwag 11 a 4, ceu drwy !ythyr. ? Tt onn v Qp??ETT???'???? )E?!C.\?)!C.. t ? ..??.di??t?Mt.M.B«t. ? tMCX CUMAKT. ;7slllmOLmNGyE, ]L=01.FRUIT DRINK§ LUO., UME.?RU:T. SINGEB!?. S VMTXRINZ. ao,. .c. 8<t..i/i.ep.fb.tUt. < fr?%&m '?e S t? Lt?Jfaa?t?Eas??)?!??' WOLS?L?Y LIQ U EUR t .u II11PPJie:1 I<J the 0" t 1.'emp"l'aDN\ 1f&S< ic 1(1 -<roLfTOMtOitNf. x.&c..tt. LSQUEUp ???S???? THE DR!NK OF THE SEASOM ?at???L.M "tdul eIeIn.tø. <?M<f?«?M?. f?. ?fC??T. #??e<?. ?'M?MtaM t'!?o« C?m(< ? f?T?ttf?M Mfwet. a?M t? t?x)??. <?<M?<. Cet?<<?MM< «M' C?** 7a<'ant C?Hp<t{'< Iglalyin & mvri OEMIs MEDDYGINIAETilANFFAELEUM AT I)I)JFFYGTREqidAl) AC ANEWYL- DERAU AR XR IAU. ELLIS'S BILLIOUS AND LIVER PILLS. '?T MAE PBLENAU BLLISoddefnyddUytiMMlpnrMheb gymwya Anan Byw (.MefoM?) JL Me unrhyw Fwn Malt. Mae'r Pelenan hyn yn ?))wyMdi<; o gymyegedd goMus o'r Jjlysiatt a thyneraf at amdy corph. Pel PelsllllU at 1 Geri ,( Iilliom) Iau, y yu f": '1 rhai lOrøa wimdarioed. Ceil rweied e1I bad annbrefu ar y ehwyatnm a ix: ngweitkrediAd yr laa &'t Cetaddioz, yr hyn bet!um tydd yn ped Diffyg TrenIM, Gari. &a a adw"oir wrth yr arwy(Mion caulynol so erei l l:-Gwynt Dirwasgis an Aadl leeHM Yabrya, Diffyg awydd at Fwyd, Bhwymedd. :f.<t\>:J.L awt- )[M <M PhwJl y (Man, Poea yn y Cefn, M M-wyddMn ereiU. MtMtyn dda rhagoMt hefyd tMMr Puee. Y mMnt Eefyd M ddigymhM fel Maddygmiaeth Dyna- at Ag<)ty<) y Cofph. Ac ta dttyteBt fed ya mhun tentn. NM Mttmn M brawf yw y PeIeBaa bya, end y mMat w<di proa en hmuun erjt MyMddeedd yn (eddygimMth etrei\bio1 111 ¡agbpn:rdope\h AmrgEla, ..0 fe dda.nfODd am dan'iut IAwer paith llyn bJn 0 ,¡'lJ.hanol blOtthau 0 LM)!T t (?ymm. Ohertfydd rha(;6roideit y PetMan *-)' a!wad hefyA Mt d<mynt, y mae J. W.tELLM yn caol e: daeddu I'w JWGeJ'd JD hyabys i'r wlad YII g,lfrediDol, AtMttnds, Oswcetty, M Tachwedci, 188:. '?tHcheth oddi Wttit yotn Jttnes, Yew., diweMtt Faef OBweshy. wyf w-,B d,t, .&Iit"Iv'n. 8!1I,-Yo aml8' yr W'yf rn lIIIfon øtal!l1'8ldalu:rr. h1ll BIdd dd'lledM 1 cb",f, Yr wyt wodJ detu. = IIIDJ7W' 1l1than 0' ch Pe!enAu, ac ,r 'WTf 111 eu oael)'J1 tèddyjl1lllaeth ragorol,- Y r eiddooh 111 g)'Wir, JOWl OwM-thir hwynt mewn?Bttchau 1: !?c, yr M. a theii-twaith y?ni Mn 2e Se; nen drwy'r Pctt yc ddidrac! am 13 Stawp ctwog, DU & Sta?mp, a gebir cu czel drwy nitrbyw II8D Ddrugglai. tN CAB. im 6Tnn?n',M M wmTH, eiN J. W. ELLIS, (Jnu.tI ATEBOKLE. TmMMUm NWHtMMt' A CYHOBDDWXD OA!f HUGHES & SON, WREXHAM. 0. tvd<l L/.Wf'Wf'U..m mt,m. cymydogMth. 4""°11' dt> C¡¡hotad!ødau ,¡NY 11 post ar ddtl'b!fl'iad gv:u. t" ard&<b m.m stamps I&<U Pollo.l Qrd<r.¡I',gh¡¡da'r CANEUON. (Yr oH yn y TMa" Nod-iant. rt'is 6c. tin ¡ drtCf 11 Post, re.) lIBIP, 64. Ka.n i Goau-Siiiqing Still: Dei- awd i T. p, B., gan Owain Alair. 66. Ffarwel-Farc!t'ell: Can i BMi- tone, gnu T. Pi-ice, A.C. 66. Corn y Glyn-Tlte C'M"'2/ Ham: Can i Denor, gan Alalll Llgfiticy. 57. Yr Hen Gymraeg i mi: Can i Donor, gan Pedr Alato. S8. Pinaci Anrhydedd: Can i Bag neu Baritone, gan R. S. I-luglles. 69. 0 Lili Dies: Denawd i Icisiaa cyfartnl, gan n., S. lizighes. ? 60.' 0 rhowch i mi fy ngloew gledd— 0 give My Stt-ord to me: Can i Bari- tone, gan Gwilyin 61. SeimeryrmgOTngrymM: Deu- awd i Du F.S, neu Tenor a :Bas, C2. Yr Esgid ar y Trth:l"I"- Shoe MjMK </? s/<o?'e: Can i Soprano, gan <?tn'?M <?M'?!<. ??"?-,?-<- 63.?'Roedd ganddi' goron FIodau: Can i Denor, gan Alaw Rhondda," L .A,' ,¡: 64. Hen Alawon Gwlad y Can: Can i Dcnor, gan Alaiv .n/t<M!tMa. ?? 65. Y Tri Bugail-Tlte Tli)-ee Shep- herds: Tria.wd, i Tenor, Baritone, a Bas, gan IIugh Davies, A.C. [CANEUON ERAJLL I DDILYN.] Editioo. r"Hf, containing -r about 200 pay's. TIUBT ISSUMD, R "PEOPLE'S EDITION," t-j CD or J U ? THE GEMS M !Ii' 0. H r:- mdlr tIb!J: S H JOHN OWtN (OWAnr ALAW.) H O n StTMtI NEW SONaS Md PlEOEt. ') ? Word.tnE.gU.hMdW?h; ?4 H With Svmphonies and A-1?Pl"i- P:¡ f? tKtft' ?r FMtK) <M<' ?srp, /or )U CM Ntt)MM ?tMM. — n 1ft, 2na, Srd, tnd <th SetiM separ- a>ö l.t, 2.d,2W,%d in Wd cover. The former Elegutty bound Edition can atil1 be W, pdQ. 12.. 6d. Cemion y Gan-AIL GYFROL Ceinion y Gan-AIL GYFROL ffM MeM'0 ?4t)i?M, Is., 6c. (Ncu y)t7i'/<«"<!M,p)-t<3i;yJX/?.? YN BHAN S.—Trt Douawd.-Y Wers SDI.ffa; Y Ddau Forwr; Betty Wyn BH&N C.—CtMCMOM.—GogouiMt i Gymi'H; ti'a coflo'r Hoer yn codi; Poidiwch a Wyt ti'n coBo'r Uoer yn cadi; Pcidiweh a wen; Beed ysbryd ein cyndadau; Y pwn ar gein yr aweD; Y Fenyw a'1' Beibl mawr. BEAN 7.-T2,i.DeitawcZ.-Y DJeHen ay }T ahn; Y Chwaer Brawd; Y .BH&N S.-Cane7ton.-Ilen Wlad fy Nhadan; dyn aitf a hi; Mae acen y Gwnewch bobpeth yn Gymraeg; Cr} d gwag iy ml11cntyn ANTHEMYDD Y SOL-FFA. ? bis 3c. ? BSAN 18. P? ?< W. Da\cs. 2't< 2y.) Nid i ui: Mozart. (0. ?'. ?''? 2y.) Rmp B J Duw drngarhao wrth)'m: R. Stephen ?'lc.) ''?M???.? (0. y. ?'M 4<) RIEAN 19. P?-is 3e. ') Cyd,-n Y, ?"" (Tle AIlgel.' J???: ? A. J. Wini?. p, 2'" ?.?.?M4?. ??'t.) 2q<?-. ? icty?ch, 0 Frcnhinocdj: Gwil. Gwent. (0. N. pm 4,.) 1'í8 mew" llian hart/d, h. 60. Grammadeg Cerddoriaetb," GAN ALAWYDD. Dosronir y gwaith dair rhan, sef NOD lkXT, it Il :ï:,e: Cei-(Idoi-i:i(-tli yii fvr, CYltOEDDlAD pris lie. 11 RI'ijiJll. "Y Corddor Sol-Sa," t)r WASANAETH SOL-FFA WYR CYIIRU. Coll, yn y Cyhoeddiad bycban '1 ''I:\1'f.cs II 01 thrglau meititrolgarar" j),:dUrJRoùdk Gwrthbwynt;" Cerd.lorol; IIanesion Cerddoro], ag wyth tudalon 0 Gorddoriaetb Mae d,mu1\\ 0 w¡¡ith J. Tho1l1a, Llallwli H. DaTiot, A.C., GMth: D. C. Kv-tna: !s'n.. dwU- ym Gwent; Eos Llwhid; ae ami-v%v aN%,?l ii adna- lluaws mawr IIr law eto yn aros en tr., Antoair 11a copi yn rhad post i 0.>:1 laen-dal  neu Daau gopi = fi? 14, 60. FOLI y rhai y geUir 6&u d('u<ideg Rhif' C'?,?d" p,i? 18. yr un. 'WEATING'S COUGH LOZENGES. a Au aver inerewinx ?al?, of over C4 Years. .-I?\.EATING'S ?COU&H LOZENGES. 'nm Beft !m.t MMt Remet!t {or COUUH!}. ASTHMA. PHLEGM, and TtCKHXN in the ThrMt. T?EATINO'S COUGH LOS?NCrES. Cùu\'cr,;cn to icep h.1n,J.y in tb,, POt' '?'EATING'S ?COU&H LOZENGES. A,r? -il?-I!Y rccommc,!l,lcd by tli,? ,tlm()nl(lr (Qrl{¡in!lr "T11 bl! .f(1¡l. Dt?M S)t.-HMin<r tried yo?r CoNgh L.vf n?'! ? M)*, I b?Te mneh ple.snre in tc:?ti,Tillg to t, oir eflcet, i't ti 80 00d 8 medicine ongl1tto b kno.wn.o b nvpreciated. I have proscribed it largely with the A Sold in TiM, 19. t!d. aad 2<. 'Jd. eMh, by ..il Dru¡;g¡8 S!NCLA!R'§? r/!eFaM//y t-'vokLDO:? ?????L.&? 6&7EST?r? o? tAe MM?<.w? o/ ? ?A F AA fTEF* R )? T??? .?? House. rhc Magl Ileware, of SOAP SOAP ?? ? sk for "SINCLAIR-S." A lady mite!! to Qu-. material t 8(,.rmGí.œ die Ie!¡u" ¡. rw. bIDc aDd nO Loiling.. lAJOB SDlOLAm. Bouthwar)" LondousiL GREAT BARGAINS. ??? THIRST Class Me&t Chopper, onty oie mr?i?L JL' in ase, 13 inch, B'cck o? FoUowa MdR??' -Mte, value JE8 lOa 0.), for .65 Us M. a"" AJ80 of same make, Sausage Filler, nIne 22@ !r 14 Secoad Hand Gnna and HefoIten/ Baitakie fo?'? Mnta. Agont for offers for ca.1 I oetter any prevlOu51y dleruj. W, AteO erdumry S.t!'ea trcm .EJ Ms. B(i64 EVAN J 'NES. 4. Cart., COMNEBCIAL BOARDING, AN a HOUSE, "(1 TEMPERANCE HOTEL 22, FOOL-STREET. CAR:-LmVuN (Zs<< Mr Wil!iam Beds and cconmoionfr To 19ti .,d Vi-itrs. Tke HQU3e i? mllatd wilbi;, CUI micntes' Wt)k cf the Batlw?y S?tict), ? a?d c? ? maKQi M rciaao?at?? ?.c.? ???? D. IV;ILIAMS. Pi,opp 1); Barod, Ail ??i'ttp/tt'a? "Y G W 0 W: cAn A CHYDGAN DDESamnŒOL, TR AWDWB I'ODI.08AU)D W. E. EDWARDS (AWIL-YU LT!f TJTN a ddywed un o'r prif Gerddoricn am -t-L dac':—"MaeCMj a <hydg.u '? Gwet' (Gwilym Lou), yn un o'r dhrn u mwyaf fn,! ewyBo!, a ph.H ag a g:ywais ctiotd. Ùcdf sicry daw yu /.f<,Mf;« ;'n cin cyuf.er}:dxu a. HeisteddfodStt; ac y mae y Saith tea y? srgrech. iad cybtt?f wedi ei vertlu <I U1ewn' rbyw L? 0 amse! ya myned yN mhdi i bf-S b):?." ? ° y ddau Nod act M y Cop). Pr;9 t h'M'clMEM. I'w thafl {aa y l'r]'Bter &c.. MMtkpt-sMect. Jj)anf)! o ,úi 'I DARGANF.DDIAD GWE/;TIU'.i.W.R AT AI)FLRYD GWALLT. CARMAN'S HllR RESTORER A GYDNABYDDIR ifod cysta!. os nad A gwell, 11"g Adferyd Ir- ra Alle-, 110BLIlce, 3, MaiU. y'c:f.ehefjdyurhat«<;h. Nidllyviedydd ydyw, ao ni thynwyea olew. Adfera waUt Uwyj i'w Jiw Symuda YVHuth àandr!lù a phob BBmbutedd odd: M y p:n. Y,.aeynatiii,, gvgallt yithio ymaith. Hyrwydda dyhat a chrythad y gwa]!t, Ean roddi iddo eiysm ac yB. ddangosiad ieuaue, ac yu wir efù ¡dyw yr Adfèlj'1d goreu a i ]irtaf a ddefnyddiw d enoej. Al werth Y. un-g mewn ptelflu maW11?lI, Id  yr 14 Anfonir patsel o a?r pote!, wedi cu pr:c:e, i [mJ thyw fan yn y wlad at (tderbyniad C4 o 6t:.aiM neu P.O.O. pAROTorn XF GAN JOHN CARMAN, DISPENSING AND FAMLY CHEMI:.i bV .Examinatic!i), APOTHECARIES' HALL, HO!YWELr.. Squire, LEKi'wL.—Evans, Suns, & Co.; l;ais:cs & Co.' AYlton CAEE,NAR! o-z.-Dlrs Gt)D!th Owen, Gwetth: ei gan Ffcryllv.'Yr pa¡c'tt; yn chct trcf. o 2t:M. )?M?M? ?????BcJ??t?eCc. ?? 3lIcw Oxfcrd.strlJ.t, V" ?b??'?? 3NewOxferd.stMei.<C), ? ? B???&Ni6P°** ot)lic llie,UciJJs Co, J.At'it ?T??Is???? ?"?A':7!'?.Y f(Q'; in L)-¡ f;t O1!1:tch, pr' ,r,. 7"t) J-X ? ? ? ?? ??.?- '? ceUenceot'QuaUtyaBdCIeanU-????< tB?Vft t? t '?Xt'trst -i. fconow/ca/&.?t-.?A???B\ 's !L.p&??-i.nL/ SixDMica epcnt m them saves 10? "Th8 CLEAN Black I.ead. "-?e /'rMt. .:SfA??S?!&p? q' COLQ ME?A? ??S??-????'?! ,H?n,???'jSH' ? NE?.?s.? "FOR THE BLOOD !STHE L!FEV WORLD-FAMED rJEJ11lim!l]] THE GREAT BLOOD PURIFIER MORESIORM Has the Largest Sale or any Scaiefne !n the SerH.! OVERWHELMING TESTIMONY ACCOMPANIES EVERT BOTTH rROviNG rms TO BS IHE GREATEST MEMCME EVER DISCC7EMR For cleansing ana cl<JtLriul{ tbo blood fron:. a:l i::¡puri'" It CRuoot be too higillJ' recommc'ldeJ. ?'f?crofula. '?urvy. Skin ?nd B!o?d Di!'4M') T'.t Sores of all kinds, it i< a never-f.t-Iicg?i? It&tT<!)0!dSor<:)). Cures Ulcersted Sores on the eck. C.r. s Ulcerated Sore Lege. Cores m"ckhcRÙ', or Pimples 0:1 the r&elo YS(". Cures Canef?o? UI?ers.  B, ?-d and Skin D¡.c&8el. C,?r? Gi..d.l.r SwelHnga. Clears the BJood from all impure From whatever caupe anaing. A< th)a m?tare i?p]?Mnt'to the tMte, M? ?'?? frse from Mythinf; i?anoca to tho ?°??°'?-? ?  o? e{ther eox, the Proprietors soiicit SAfrellw give it & trial to test its '.I.e. :;stTÑIALS FROM ALLPAR? Sotd in BoMtM :s. M. each.tnd fn caMS. contaiI1lLílÐa Mmss the quantity, Ho. eMh—9Ufae[ent to efhct pe, minent care in the ffrmt majority of 'T?:?"SX?'3 BY'A? bm&š"r MdPATKXTMmM! VENDORS througho-it tho worM, or Mat torM?"" Mampt by the Prophetora, THB LnooM HB MtBM" OoIlJITIU DIIIIG COJlP.r, Lincoln. (Trade Mark—" Blood Mixture.") -¡a;;ar¡ perm<mont and warranted tureforPim0f, Bmftls,,Smrvy,Bad rxgo,Skinand Bloo?, I)iOAfo and isom of all kinds, we can with confidneo r(cO?? w..d (.LABKS WOELD-F.MfaD BMOC MtMCB' eold by ADVJCE TO MOTIŒR3 !-Are you in yoar rest by a sick obild suffering with the pain of cutting teeth: Go at once to a chemist and gat a bottls of WmsMw'sSooTHiNoSYBUp. It wiit reliefS te pcor 8bffercr immcd &Wly. It is p'rrectIv h.rmlml and Pleasqnt to til?te, it produces natural quiet sleep, by ret!<?it.g the chUd'froM {,a!r, and the !ttt!e e!'?'' ttwrhea "as bright as a bttten." It sMthM the cM' 1t the gums, all-ya all piQ, relieves 'N1od, reguhts the towel! and is the best known remedY ror dysentery and disrrb<M. whether arnim frtm tcetB??Z Gr other eM)K". Mrs. WinB)ow')) Soo?hin;S!P" aoM bv MediMne deatcrs everywhtre at 13. 111 bott!e. .TKB tHnN.-The &!orr of r?M. ai< PrHB < ?"- tt MBt?mt tht daHotte tinN n< bMStf.Md con!t.;stM ? tht.twt Mm ''I.wOmar! y<-t h'"T atcy tt.octtD?M" thdrtMM Nmt'hcd by tht M? o< ?-?!t*nt'<?.:S O?tTM. G)yc<r[M. Md tbe co.r.e c.m.r? ta?-t?M kàJ?lrl':d.t ::rl'7,, Clí!or: exli vro qulÚ«r ito mm THB ALmON MILK ANI> ??]??i.???.??'?'??? L.c of all_po. b,.11I I action taking. ",ù ??S'?'?'S?'????*'?'!?S B?StjbTth.tnMttn?''?' pMfftM M tt.< mett 't'S*' ?M*ti,n<brth..Mntbtti; n:' .MMT ty 'U ChmMt. in <*M<4t. M. *mt tt.—ttt?M) eM & cB)tBC<?.'a.<M?e<M<t.LM)dto. ? ??-. VALUABLE Dta<MrEBir FOR THB HAtBL.— b. is t..i-g y or white, or falling off se 11:' MMicxa .Haii Rcaewer" for it ?H ?o?K'rc.'y ''?? M «-<-ry MM Grey 6t' R'Xt'? Aatr to it< origin? CO:Oé wIthout leavwg the disagreeable Bme,1 of ¡« Restorer: It maka) theh-iir ehM-inu!? b<?"? J M we!! M promoting the growth of the i':ur on b tpote, where tba glands are not d ecad, Ak11 Citemkt fcf THE MEXICAN HAM RE!.EWEf: ? b ChemL;tsard Perfumers everywhere at 3-.  ?ott!??Who?aI? dt???? ? ?yM;M? ?td,L6ado?.