Skip to main content
Hide Articles List

1 article on this Page

Advertising

Advertising
Cite
Share

BOROUGH OF PWLLHELI. fpENDBRS are required for Paving, Curbing, JL Guttering, and MettIHcg High. street. Ftac* ani Specification may b3en seen a my offices, aDd at tti' fSee) of TbonsM Roberts, Eeq., C.E., Pcrtmadoc. TanjeMtobafenttomocot htbr than 10 a.m. on Fri.fty, the 26th October, 1883. The tawmt, or any Tender. will not teoetSMUy be tx'pted. OWEN OWEN, TOWN CMBK. Tjwa C!art't OEce, September 28th. 1883. G 2877 TO BUILDERS. PROPOSED ALTERATION OF BAPTIST CHAPEL, DESBIGH. 1DERS3N3 desirous of tendering for the above j. may inspect the PIansand Sp<=eineatton at the Chapel.hoas. Sealed Tenders endorsed outside Tender for Chapel" arc to be de hvjred to the Rev Thomas ThomM.10,E)don-ViUM,DeDbgb, Mt!ater than 2 o'clock in the afternoon of Satur' day the 27th in-t. The lowest or any other tendM iiat noomarily acwptod. ?t ?ce??" ??? D?vjES. Ar.c?cT. Bangor.Oct 15th. 1883. 2311 CYFARFOD LLENYDDOL BBYNBODYN NADOLIO. 1883. TESTYNAU AGORED lIYD. t.—pedwarawd, "Mi welat mewnadgof" (Dr parry). awobr 1p, ? ??beua?d. Larboard Watch." Owobr 103. H.—Unawd (Bant?)P), "Atm. ye brave," aUan 1; Judas Maccsbeus." Gwobr 59. r. 1.-Unwd ('fewn), Bedd Hewelyn." Gwobr r". E?rniad yr uchod—Mt John W. Thomas, bafyd, thoddir .'is o wobt am ddadganu unrhyw uuawd—y <;ynuUcidfa i feirciadu. Em:tyni'r"Corddwr." Gwobr3j6o. Beirn- i¡}ol, Mf David Davies (TMrnlyc), Caetnarhn. Tr englynian t tod yn Hawy beirniad, nc enwau yr YIDgeÎswyr ar y i fod yn Haw yr ygtjfnydd erbyn Rhagfyr t5(ed, 1883. HEKRY HUGHES, Tea. L'wyu.y.gwalch, Ctioesioc, B.S.O. o 22S9 .TtYLCHWYL LENYDDOL A CHERDD- ? OROL METHOOMTIAID NANT PAD- ARS, LLANBERIS, a gynhelir yn Y Capel Coch, T.Mhw.dd 16 a'r neg. 1633. TESTTNAU. CERDPORIAETH. (Agorel i'r Byd.) 1. Ptif dctam Coraw!, "Ar don o nften y gwynt- oedd (fr. Pttry). Corau hcb !od o t'tta 30 o lit, OWJbr, 5p 5. 2. I Gotau onn gycuUeidfa heb fod dan 30 o rit "Shy! 76 YcLwanesi.td Lyfr Tonau lenan GwyUt Emyn 139 o Lyfr Hymnau y Methodistiaid :.l "f'elwar, 5C Ychwuncp,iad, y ddau benill cyntat yn yr Emyn 29 Gwobr. 3p. H Coran o Biant had fod uwcNaw 16 oed, na tI:M 20 o rit. M .'iant i'f Ie''n, ait ran Tc!yn Tr Ysgol 8ul" (Dr. Parry), a "Gweddi'r TettLiwr," trydydd ran. Canintetr deuddcg o rai oed i Hwobr, 3p. 4. Pedwarawd No. 20 o Cantata "Joeeph (Dr I'arry). Cyfynpe'iig i bedwar o unrhyw gynuU- cidh. Gwobr, ISi'. 5. Unrhyw Dnawd. Gwobr, 10<. 6. Unawd. Gwobr, 7s 60. 7. Pnawd Baritone, "Ttse Inchapo Be!l" (R. ( S. H::ghes). Gwobr gan Mr T. E. Jones, Comp. t ten House, 79 6(;. 8. Traethawd ar Ddechteuad a chynydd Cretydd yn Mhlwyt L!anberis." Gwobr (os bydd teilysgdod), 5p 5a. t'. Adrodddarno"AMeth CaswR]Iou i'w Fil- Wyr." Gwobr, ICa 60. Baittiaid—PMchu WiHiam Rowlands, TEbcn- eter John J. Roberts (Mo Caernarfon), Potth. m ai to; Be AIaw Ddu. Gelircaelyl*aflonau drwy y Post am l!c, yu; cynwys yr holl dcstynau darnau sydd i'w had- rAl, drwy ymofyn a'r Ysgrifenydd, New Bojeilian, Hanberis. DAVID JONES. ? n;' ytt ?y« y ?? /t\OM y yd i'r Iait/¡{}vlltrat VXDEB ILENYDDOL DEINIOLEN, RHAGFyR 24ain a'r again, 1883. A.<MMD I'B BYD. 1. IGor heb fod dan 30:ún 0 nlfer a gano yn oren "Ar don 0 ilaen y wyntoedd';(Dr. Parry), Gwcbr, PL-m Gini a Medal. I Gor o Blact'dan 16eg oed, heb bd'dan 30a!n ewu nlfir, caDiateir 10 0 rhai mewn oed i'w eynotthwyo, "Ai difater genyteincot)ini"tri ixinill aUan o Dely" '< Isgol Sul (Dr. Pairy). Gwobt gyntaf, Ip Is ail, 10s 60. 3. Deuawd, "Ac yr oedd yn y wlad hono" (Hugh DariM, Garth Ruabon). Gwobr, !0s. 't. Sub Recit and Alia BMS, "Onid ymwelaf" (J:emiah Owain Abw). Gwobr, 6a. 5. Solo Retit and Ana Tenor,"0 na ba) fymhen yn ddyfroedd" (JaclIIiul¡ Owain Alaw). Gwcbr,6s. 6. Unawd Atia Soprano, "Dychwel Israel" Gwobr, Ss. 7. Ithainawobrwywydo'f blaon unrhyw Solo. e; wobr, 5s. Beirniad, Mr Owen Griaithf, (EryfEryri),Waen- f¡)wr, ADITODDY D. Yn agored i'r byd ac i bob out IIY. hen G!orifMi Mawr" (Oriau'r flaf, Ceuiog Hashes). Gwott, Medal Arian. diweddar Mr, Owen Hughes, dwr HoueerClwt-y.boBt. Gwobr, Tn Gici. I fod yn Haw y Beirnnd Mr. Edward Foulkes, BroMiHan, Llanierie,, erbyn Tachwedd 24ain,]883. .Rhaid i enwan y corau n'r person au fydd am hdlu mcwn dadganu ac adrodd fod 1D Us yr Y:grifen,dd etbyn Hhagtvr ISfed 18)3. DAVID W ROBERT3, o 2259 3, Comdoe-place, y <?tftr PYI /1'- I'rb!Jl y Byd," EISTEDDFOD LLANGYNOG DYDD NADOLIO, 18S3. Anteinydd: RTIUDDENFAB. SoptMo: Miss JONES, RUTRIN. TUTYNAC AGORIID BID. BABDDONIA.1:TH: 1 Pryddeet, heb fod dros 200 Ilinell, "DyStyn yTantt." Gwob'.lpJe. :¿. chwePheniU: ''CrMgyBMwMt..h.„G-.wo.br,6:. 3 Pau EngiT": "BeddMf[!aph y diweddM Mr O.4nladr JoBM, Tyneytmonau." Gwobr, TBAtTHODAU: 4. Am y tMethawd goreu "PIwyr PanaMt MetMpeU a'i hynt?aethau." Gwebr, Ip ls 5. Eto "Y perygt o ddeehKU ymMf_M à'r Diodydd Meddwol." Gwobr, 10a. CMDDOMAETH f. I'r eir heb fod dan 12 o nifer a Mno oreu "Beadigedig fyddo yr ArglwFdd Dduw (gtn H. Davies, A.O" Garth, RuaboD). Gwobr, 2p 2a- Deuawd, "Ac yt oedd ya y wlad hono. „ Gwobr, 63. Y tMddontMthMTMethcd<'uHody!tM&w yi yWteDyddioa eyn, neu ar Ilef; Bhagtyr. ao ''MM yr Ymgeiewyr mewn dadganu ar y ISted. R- W. LOOKWOOD, LlaDgynog, OawMtry, ALARCH QLAN DYFJ, Corner Shop, HaBgynog, t; 22M YMMrtNYDDNtf. TMAE PIERCE AND MMS. YN AWB YN BAROD GTDA STOC Y GAUAF. A GANLYN YDYNT YCHYDIG O'R LLAWER BARGEINION A GEIB YB WVrHNOSAU DYFODOL:— LotoFenygKiddupedwar botwm am Is Co, IIVe I" IS 3s llc. ?? o MM:M am lall?. gwetth 38 Uc Milcedd o Hctiau i Lercth pMant o'r S_asiynau Sidan dn mi 2a lla=, gwerth 3a Ho. Eto, 3s 6c, „ 53. Eto, 58 6c, „ 7a 6e. Nid oes end yehydig btMauo't rhat uchod, ac felly goreu po gyntaf i chwi yru am dacynt, gethr cael patrwm ohonynt cyn gwneyd cewMtad. Si)kVe]vetdudaam3sllc. Velvetesn du am la 4c, gwerth etwelod. Velveteens Uiwiau rhagorol am Is 9e. Embossed Velveteen du am Is 9c. StocfawroFantelUbrethynwodiea tnmio ym hardd. StM atddetohog;o Jacedi brethyn (gwaith teilwr- faid),07a 6-? i fyny. ?nMeddo? U?Ki MMit o bob oed, hefyd i ferchedieiwiiopoboedran, y eaeiynau diwedd. Mat, fel ag eydj attcrol i'w cael yn yr Afr Aar Stoc laelneth o Mackintoshes i blent. Stos fawr i ffit'o merched 0 bob .!z" 0 7s 6e 1 fInf. Y mae Jacedi Real SeaMnn yn lhatach nag erioed, dyma gyaeutdra i ferdied ieuaiM. BtoodMm iawn o Tippets gwahanol liwiau a miUDttoli/wedi en ptynu yn yr Mat, ac folly gallwn eu gweithu yn th&tach Ba ceb. Oyflawnder o fM-Iiaed Cloaks rnewa gwahanol Uwiau yn rhad iawn. Shawls mown eyflawndermeivro la Oo i fyny. Moedd o Hanoetsi brethyn o bob pattwm a IIiw o 70 i fyny. Lot o Skirts bi.ethyn an! 3s Oc, gwer.t.h 5s 6c, Umbrellas Alpaca a Sidan yn <hatMh cag y gwelwyd erioed. Lot o Umbrellas am la Ole, JEto Sidan, 3s 6c, gwerth 5s lie. Etc. „ SaHc, „ 6allc. Byddant yn dangos droi' 3,500 o latben! o Winseys trymion, 32 modfedd o led, am 31c, gwerth 5c. Lotfawr o.o DMd Winsey newyd.,d,, Brethyn Melton at Ddteasoa,Blisdes newydd, 9.1c. Droa 1,200 o latheni o Woteted Serges am 9c, pria mewn siopau oteiM, Is 4c. PtaIdBnewyddatDdreMesoG;ctls8o. Dros 1,500 o latheni o Sergea glas tywyil at Ddresses am 71e, gwerth 10lc, Lot fawr o UaBhmereB du, IIathen a banner o led, la 2-ilc, Rwetth la 8c. Droa 1,700 o latheni o Wlanen Sanst .at Grysau am Gc, gwerth 8c. Cahnoeddtaweto Wlanen Cacsi "gMt.tef at Grysau i ddyiion, Is ic y llath, peth yn cael ei werthu yn yfatchnad am Is 4c. Droa 5000 o latheni o'r Wtanen twyd hono, o 4?o i 6c. 41 ,P aI.a6ncc?di yn thad iawc, o h 60 y p!r. Cyn. faMU caeipg o CwsMngf M GMtitiiMt am 4tc yt an. Oilcloth lHw deiw at tyiddau Uydam am Ole y llath. Lot tawt o CtetoMea am 2c y IIfth, yn cael ei werthnmewn lleoedd ereill am 40. Lot fawr o Damaek dau led, gwlan i gyd, am Is mewn gw hanol liwiau. Y stoc fwyaf o CMpeta, OUcJotha, a Linoleuma, yn Ngogledd Oymtu. Oilcloth Uathen o led at Lobbei, 6k, Felta am 7to. CaTpeta Hathen o led am 3e. Mae y Uieiniau Btown HoUanda we<.U codi yn ddiwcddat, ond mae gan P. & W. ddigon wedi eu prynu, a phaihant am Ss ecu ychwaneg i'w gwerthu am yr hen brisiau. Lot fawr o Stwfliau PeiMtu da,trymion, am Cc y Uatb. Brethyn d&u led at Ddresses, Is Ho, gweith Is 60, BtethyBM d&u led at UhteK, Is 41e, a la He, yn '1 shades newydd. Gwne!r smttau i ddynion o Frethyn da am 38s, 4'2a, a 45j. Gwarantir mt. 8eal6kinaacA6ttacaBso3sllcyUtth atJacedt II ferched. Cewch ddigon o ddewis yn yr Afr Ant. With fyned i'r Atr Aur yt ydych yn myned i tygad y 1f11lnon, lie mae ngelnlau 0 siopwyr 1n prynu. Lot o Slippers i Fetched am 10c, gwetthUawe): ychwaneg. Cannoedd o latheni o Embroidery am 2.o, gwerth 41c y Hath. Mae Nwyddau Drapety yn codt. Dyma gynens. dra t brynu am yr hen btis. 8IOP Y DILLAD PAROD. Carnoedd o Dop Ootiau i ddynioB, 12s 6c, nwerth 18s: I Cj6c, gwerth 209; ZleCc, gwerth 27a Cc; 25}6c,gwetth329. Top Cotiau i fechgyn, is Go, gweith 10s 6e; 89 6o, gwerth l4s 6c. Top Cotiau i btant, 2s lie, gwetth 4s 6e; 4s lie, gwerth 6s Ile. Siwtiau Brethyn da i ddynicn 18a 6s, gwerth 248 Go; 25s Go, Rwetth M<. Siwtiau i {echgyn, 9s 6c, gwetth IZs 6c; 15s, gwerth 20s. Sivitiau i Nant, 3: 6o, gwerth 5s; 4a 9e, gweith 6960. Can&ocdd o Diowausau i ddyniou, 6a 6s, gwerth 89 6c. Trowsusp,n i fechgyn, 3a 9e, gwerth 4s lie 4a 9o, Ilwerth 59 11e. 0 Drowsusau Fustia!i1 a Melvered, goreu sydd i w ael. stoc twyat yn Ngbymru 0 Mackintosh Coats, oil wed! eu gwarantu, o 23s Cs, 25a 6c, Ma, i 48s. Skc !awt o Legginne t ddynian a beehgyn. Stoc Y8blenydd Q Umbrlhs Adyuion, Is 11c, gw?rth296c;2s6c,gwetth3s<!c. Y etnc fwyaf a harddaf o Hetiau a welwyd i ddynion a bechgyn. I ddymoD, o Is 6e i ertoed, 1 ddynion a beco bgldn., 2a 6c a 39 6e. 1 6s 6c; rhai neillduol o dda, !s 6c a 3a 6e. I fechgyn, la, Is 6c, &c. Yr o!i o't ffaeiynau di. weddataf. CdnDoedd o Gryeau GwianeBi, Be welwyd oyMyb am eu ptisiau. 8toc ardderchog' o Cardigan Jatkets wedi eu gwau yn rhad anghyffredin. Lot o Ties i ddycion am 60, gwMth Is; eto, l9. gwerth Is 6e a 2s. 20 dwsin o FtMusau India.rabber, 4e, gwerth 8c. Ooleri, Fronts, Ac. Canuoedd o MuBets t ddyion, 5c, 6c, 8c, 18, &e. ICOdwsiao Gtateti Uwyd a gwyn, 4c, Gic, jc. 8tc, &e. CoSweh befyd gymeryd n:antaip i c!dyfo4 i'f Ah Aut Adtwrnod y Ffait Newydd (Pen.tymhot), y 15!ed o Dachwtdd. Bydd y Ff'ur hon yn hyrod fanteisiol i Feibion a Metched, neWldd gael cu loyflogau, i ddytod i'r He y ceir eu gwafio gyda't fantais oteu iddyet eu huMiN, ar ol jfddymt wettb'oyngaMi'whentU. Cn.ch ddigon o dde«n o nwyddau da am bti!auif:ety<t ) YR AFR AUR, CAERNARFON AC AMLWCE. OAUIR AM BEDWAR O'B GLOCH BOB t DYDD IAU. Y PARCELS POST. T E G Y DA'R P 0 S T. PRYNWCH EICH TEA ODDIWBTJI YB IMPOBTJEBS, AC FELLY ARBEDWCH B JVLLT A THAI,& CEINIOG r F?)TM. Y:ydymynMfonynFRBEgyda'tpMtiuM-hywle,— Chwe' PhWY8 0 De QlDeU am- 128 6c Chwe* Phwya o't Otiima and India Tea gffsu i Ovd, cymyagedig,mn .15s0o TRWY BRYNU EICH TEA ODDIWRTHYM N1 GTDA'R PAUGFJA ?OST OBWI ARBEDWOH Oyflog TrafaoUwr. CeMogypwye Railway FMeTraheBwif Cdniogypwya Hotel ExpencexTMfMUwr Ceiniogypwys Hoc; am Gtoel (oMtibtet)- coel gMcars am dri ntn bedwar mfs CeMog y pwya Y a<nn a ychwanegif gan Wholesale Houttee t gyf- Miodadylediondnrg. DwyGeiniogypwys rM&tyaMcet N&wCetc:ogypwye Y Oyfanowm a Arb#dir Lv pvys) Pym&egOeiniog j CAPER AND [G R E EN; 104, LONDON ROAD, LERPWL, A COMPION HOUSE. CAERNARFON. Poet OBIca Ordettt I'w Mu yn Pembrok", Ptace.'LNpwI. Is. CYPRUS 60LU FETTER LINE NEU CURB ALBERT CHAIN A CHARMS. Is. 72,000 CANT ° WAHANOL BATRYMAU. Y Mae y metal nowydd-ddarg?fyddedig yn Ryfartal mewn o'r ,iad ac lmddangosind 1 aur 18et. Drwy tod y mwnau olr hynnewyddeud?ganfod,yry y ,?thur Alb,?rt ?p.q ??? ? SiSts prydferth. Byd«'r Victoria Orosa ys?enydd yn ? ? ? CYPRUS gysylltiodig bi ton d i gesaua boneddigion. Y M.t ? d.w ??? idd.a?nUunymaentyngyfartai'igadwyn? UMULfU n AnLDt!LFtRtIiJ<! t ????k ? aurlSot.ynoos'ioMgini. Un.ynddi- J?? JM draul Lwy y post. IS., chwech Fob dolen wedi el am (S. 6C. It-P I yl 19?t c .1? ?,,?;ir en gwa?an ,Uthu oIWIthallr. D)'chwlir yt osnattMyDgymet- ,(iW AHODDIR AROL YGIAD. B ARN Y WAS9 Y mae yr Aibert Chains a wneir ac a vefthir yn awr gan y Cyprne Gold Co.. yn Kyfartal i'r Mdwynim?Tatoostfawr?mh? ituif. ac md oea ?om um-hyw betMsdef mewu dyweyd eu bod yn sefyll nesaf I aur. ??????E??' ? At??yn g?Uid gofy. i ? pa toad y tm))em aord<Mo en Rwerthu ycc! )9. yr un Y ,,e,n y, hawdd iw ateb. Birmingham yayw yr unig yn L!Oegr Ile y gwneir y Cyprus Gold Trbe ,? l? t?. y r Ydym w?di pen(lerfynu gwerthu ein stoc bTEsenol (Yr 011 gwl!i?uthurill cia hu..i.) y. di,,?,? I'f eybo??d'?m arhm prod, yn 01 bron eu pris cynteflg, yn hytrach na pbarhan i w gwerthu i'r trid ar goel, gydalr poiblrwydd '? byth heb talu. Y m?e yr Alberts ????????? helaeth gan y fii'm" S&????*?''? "°"y"{' *„ a evnenwir Mn?m ni fyn ol la. yr un. chwech sm 4s Co. Fryn? ch ?'??,???.?S?'????? pol uyth?-CYFEUa GOLD CO..B?o? ?kbrool! Birmingham. Darb?in?a?. Enweihypapyrhwn. G ?oad. POOL STREET MARKET, CARNARVON, NIs GALLWCH DDARLLEN HYlN heb wybod mai y newydd- beth diweddaraf yn nglyn a'r Fasnach De yw y cynyrch o'r India ac Ynys Ceylon. Y mae genym stoc helaeth o'r Te rhagorol hwo newydd gyrhaedd adref, a dymunif ar i bawb foddi prawf arno. Nid oes angen am ffug- anrhegion tuagat werthu y Te hwn, ganJod ei ansawdd o'f Jath natur ag i ganmol ei hun,a'r pris o fewn cyrhaedd pawb,:sef is 8c, is ice, a2s. p Hyffydwch geoym hys. bysu am ostynglad ychwan- egol yn mhris y Caws, ac fod genym gyflawnder o Gaws da am 30 i 4e y pwys, yn nghyda digonedd o'r Caws campus 6c y pwys, yr hwn sydd yn awr yn adna-1 byddus melVn tref a gwlad. Bydd y Nwyddau arbenig uchod ar worth y Sa.wrn nesaf a'r wythnos ddi!ynol. Bydd yn werth i bawb dalu ymweliad &'r PoOL STREET MARKET yn ystod yr adeg hon. ll. PR1TCHARD AI GWMNI. B2000 E. C CLARKE. MEDDYG DEINTYDDOL, f, BULKBLEr-TBB"CE, HIGH. STREET, BANOOB. YmweIa Mr Clarke a Phenmaenmawr bob yn ail ddydd hn. IMPORTANT NOTICE. MWEMHM.BROHANTS.fBUSINEaaMEN, AND OTHERS IN LIVERPOOL. NOTICE OF REMOVAL. TRESSES FOULKESAND EYAN8, Letter- iXJL press Ptinters *nd Bookbinder*, be? to in- timate to their Frionds and oustomen, tW, to theiriate premises mTithebM-a-BtMet beiBt&btNt to be pulled down for city im¡;rovlI!lIIents, they bave re- moved and taten hrtw Md mo)'eoemmeai«t))BectMM No. 29, DAL&STBEET (over Mt LL DtirandM. and next deet to the Reform C!nb). 9 SM6 29, DAUB.STBZET. PARCEL POST! Danfonir 7iku bar so aohod 0 HOSlinlia rha[lord wedi eu gwen o'r Edafedd Cymreig goreD, yn ddi- draw drwy y Post am y pririmu is I a gaulyn 3o Rbif 1 Is 30 Bhif2 la 50 BMf3.Ia7 Rhif4.1o9s IF.Tchel !sllc IDdynion.2i)lc D.S.—Y mae yc Hos- anau dYDion yo gyfartal irhMawerthifyngyff; redia am 3s rhai tne)rchedirh'n2)9a.Fe 0 Rhif 1 droa RbM4c MHonneuferchedo7i 18 etd. DEBBYNIB GWLAN AM NWnDPAU. Cymerir yr u n go fal i wneyd e!n wlanent o bob math yn anshy- Bredia odda i wiago, ac i beldio mynll d i fawn, tra y gwetthir hwynt am br!s rhai Uawet [iawnealach. Address:— IOHN REES, MENAI FACTORY 2AEBNABFON. MR OWEN MORRIS, DIWEDDAB ADEILADTDD A CONTRACTOR, A DDYMUNA HYSBY8U ei fod wedi ail- gychwyny BueneeMBg a getid ym mlaen gan y diweddar MRI ELLIS JONES A'l FAB, Furnishing and General iMnmongeM, Ac., gyferbyn &')[ t)Ttt fynedfa i'r CasteU, ar gongt CMt!e.6treet, OaemMfon. Bwriada gario y busnea yn tmJaen yn ei wahanol gangentu gyda'T gofal a'r prydlocdeb mwya!, a gobeithia drwy hyny yr:enilla gefnogaeth y cyhoedd. TYSTEB PLENYDD. RHE8TR Y TANYSGRIFIADAD. t. e. D Capt.Wm. Thomas. Bodlondeb. OM 6 M)[ 0. W. JoM", Liverpool. 010 0 ..J.O.Bobette, etc. 0 2 0 MfssM. Lloyd, eto. 010 Mr Thomas WilIimM, Beaumans. u & u „ A. WiUiama,Abersoch. 050 Derbynir rhoddion at y Dysteb nchod gan an o aetodan y PwyUgor, neu gan yr Ysgrifenydd. 0. N. JONES, Ctwyddonfa PwltheU. THE OSWESTRY HIGH SCHOOL BsiDMASTBE—MB. OWEN OWEN.M.A. lAteSeMMctJesasCoUege, Oxford, and Gmdaata ia high CiMsictJHononra), ASSISTED BY S&VEBAL QUALIFIED MASTERS, THE PremMes, including Lawns, Gardens, -L Fields, fxceIiectClMa-MOMM, and Donnit.or- ies, are in every way afiaped tor a First.CtMe Schotl. TheOaM-rooM. wbich 'are larguD(l'well. veDtilattd are capable o< acccmmodating 180 Echoiar;. Ot)saENioBScnoLAB8R]p eqnii,sient toS3", and OMjuNloBSCHOLABSHJFeqMVttent to A20, will be open for MmpetMon in JAni sry, !88<. The Examin- aiicn wiil commeNee on Tceeday, JaMMy 8th. and theremtt witi be made knon on Sahrdty, January 12th. Applications for particabm should be made aa early as pOMtMe. Two OpSN SfHOLAESHip, the Bell and Dr WiUiama't, have been won by Pnp'io direct from the School anring the present year; and in aU I! Popita have pMaed the Tarioaa Public Examination Bince Jannary, Y879. THE NMT TitBM will CoHMENCE on Taesday. January 15th, It8t. assemble on MONDAY, the 14th. Prospectus, and tiew* of the Premises, mty be had on application. TUKS Early dpplications will greatly o 2238 Y SHOP ES&IDIAU RAT A F m NGOGLEDD CYIRU. AT DBIGOLION MON AC ARFON. NEWYDD DA. Pan yn cyrhaedd dinas Bangor ymoi- ynwch am Slop Isaac Roberts a'i Fab, cyn treio unrhyw slop arall yn y dref, a chewcb weled eich bod wedi dyfod i'r stop ratal yn y byd, lie y cewch esgidiau i Feibion o 4s 11c, i Perched o 2s 6c, ac i Blant o Is lle, ac yr ydym yn herio unrhyw siop arall i werthu yn agos i'r prisiau uchod,arhoddi yr un defnyddiau ag a geir yn ein hesgid- iau ni. Mae gan Isaac Roberts & Son ddyn- ion yn sefyll gyda Stoc Fawr bob Sad- wrn Setio Chwarel Llanberis a'r Sadwrn dilynol yn LloRt y Farchnad, Caernar- ion bob dydd lau yn Hall y Farchnad, Llangefni; ac yn Hall y Farchnad, Bethes- da,bob Sadwrn cyirif. Rhoddwch dreial arnynt, a barnwch drosoch eich hunain. Conwch mai yr un prisiau ag a welsoch yn y papyr o'r blaen sydd yn parhau ohyd. BOBL CYMRU, DEUWCH AT GYMRO'J BRYNU EICH ESGIDIAU. < BANGOR, HYDREF, 1883. HYSBYSIAD. DnIUAF RYSBYSU y Cyhoedd fymod wedi ymgymeryd at ddwyn yn miaen Fasnach fy Nhad. Benjamin Ot?cn,oo et and Coal Merchant, Morfa Bych&n. M yn dymuno cael y gefcogaeth &<! y gafodd. yntau am yr ugain mlynedd diweddaf. BydN£ 13eg.1SSS, ROWLAND OWEST. DR. JONES, D.D.S., (A.M.), MEDDYG D ANNEDD 0 FLAEN Y FABCHNAD, BA\GOB Bydd Mnt eiaien BMhgen M Egwyddorwatt yn Bed hM. Bydd Dr JonM ya LIangefn: bob prydmwn Ddydd yn Lledwigan-road, ar y ffoz E4?awn Ddyd? Connty Conrt. Yn Amiwch yn nhy Mr Hashes, StatlOD8f, 7, M&tket-rof, M prydn&wn ddydd Stationer, 7, HYdref3G,%int -Tacliw 27&in, Rhogfyr StetiOBat. M7t, HtdtefSOitin.Taohwedd 27Mn, BhMftyr IMtd. ADRODDI&D BLTNYDDOL A MYNEMAD 0 GYfBIFON CWMNI INSIWRIOL Y PEARL (Pearl Life dsim)-arco CoMpMy, Jtm««!}, AgyBwynwydynylOmCyhrtcdBtynyddotCytrediMt i, a gynh?tmyd yn S?yddfejdi Y Cwmni, LM?tt '< Bhdge, City, B.C., Medi S8Mn, 1S8:. ??J'?. ? rpEIML'L eieh CyfMwyddwyr yn foddhMtf' ? J- uawait.hytirht?otcubodyo'aliuogitKtMtjJt; am lwyddiant parham y Cwm.i. Yn yotod y Ihyddynrhoddwyd aUan aaan gqh daE ar hagain 0 filocdd a deg ar'hUCMn o Y.wi?ebau (policies), ,r hyn a Mryehiol'L Premium hcom.,blyn- ydd?t newydd o t03,837p ?j 8?. Geliu- yn &wf d<t<t Liog-d-Alia-4&u (PI'e¡¡¡i!tm) 0 ddimmi ao nhod ye wythaoa, na)U ya w?thnosal.mMot.chwarterot, hMMf. My*jddot, ceu ilinyddol, er cyfattod &j amgytchi«!ta pob Cyrhaeddadj eyfMswm y Llog-daliadao a ddelbyoiwyd y CRmni 1 mie a derlyze3t yn mis MehtSa (LW.dd.f, i liif,i'3!'p S] 7c, yr hyn ced< gycydd o fwy na 16,(-OOP ar ÍIlcwm )y flayedyn aMn- Ar yr Y-wireban mewn grym ar lyfnn v Cwmni ,r d,l,y, fJ fl;vyddyn p!yllidol iyr oedd y Premium 1_. biyayddol ya ffytattat 1153,ti61p lOa 8j.. y m- eyn o oylw esel ei roddi i eau & a b?BBM y 0 :di 3 n y w? (??ttMca) .ey?'t etMdym*d neilid.ol fod.n fit dau g..t so u..e,Idyg 0 "ro"gwy"' Cy'o" a ya & y ad a i daf. C.fodd?.?,l? ilped-arcan&t?ph r in aevn- ar.ddeg 0 G?a?ms a tts ( c; r ?dd i 44,877p 19a no) eo talu gau y Ov-mtti Y/1 1atod ¥ eng =a a yo Mhefin, 1883, BO m r swm a dalwyel gaD y Cwmui er adeg ei ffnditld yo gyfa, tal i 225,.a-lp. 16.161,. Y MM mMO g rMthredtadm y CW1:lDi yn twr wedi dyfi.,d taor -ang fol y inte nor hjw dd%mwmn bwysig a ddyg-vy'da mown unrhyw r in Ir eyr  d ar unwaith i'n sylw cangder eia busnes, a eba I i I- 1, riirsidond cryb vyll aim y alamwain blarmsddiwe.? ar YD Y Victoria H"H, S.odDrlaud, Ille?y collodd PYlDthego ?)o!tej/-A"M(:)'s, nea Miadtu y Cwrnci, en pifjnt, ar rMt. 0 ba r"i Lid oedd ocd ? ebydig 0 geiniogan "edi cB,l eu tala. Fodd bynag, oyfarwl'ddwyd ein cycrych- iolydd i aetlo lU yo mhob acLOS ar nnwaith ao yn Ilawn. Y mae yr Ilyda Capital wedi ei dale i fyny, yu awr yo cyrbaedd i 69,037p J53 lc-y swm a 12,12Up 16s Olu weui cael ei ychwllonegu yn 3stod r Y Bydd yo encilio 0 swydd y t.oo,ond y II ell hunain, ydIl1t J'4eiatti Kene, tMoul1íll, a Bleasby. MMyCyfarwyddwtr yn cyawynoendtcichgMweh ,,cren i bawb Bydd m8iVn cy?ylltiad a'r Cwmni am J Ilwyddi?ist mivvr sjgcl ya ddyledns i'w hymdrech, a "(.b-ii.Ma.nt fod yn atlao?Mderfyp pobMwyd?yn ?'w ,?.'??h ya hV1 fyth ar lwyd?imt ychwanepl I ()wmu mewa einlyuioa i'w hymdrechion. Trwy orchymyn, P. J.POLE?, a 2:02 Cyfarwyddwr ArolygoL TEILWNG 0 SYLW FAWB. E20 Y CANT 0 LOG. S.S. GWENLLIAN THOMAS," 1,630 tOM dad Ol Ioigi1¡¡GA.NWG" Steamship Co., Limite4, 1,000 tons wzi?ht. "ANNU TnOM'S" Steemship Company, limited. 2,160 tons dead weight, "KATB THOMAS" SteamsMp Company, LimHed, 2,300 toca dead weight. :WYNNSTAY" Steamship Co., Limited, 2.300 tona dead weig ht. "WALTER THOMAS" Steamship Co., Limited, 3200 us dEad Sevecth Steamer building to be Kgistered a Limited Anne Thomas, o 8., dmked at Cardiff, from Coik, Monday, October l?t, 1883.—Lett' CardiS for Genoa, Wednesday, October 3, 1883. Ioto Mor,mar;, t <, left Malta for Gibraltar, for orders, Monday, October 1, 1883. Gwenltian 1.8., arrived off Holyhead, October 5,188?, from Iluelva for Liverpool. AGERLONG NEWYDD. 1. eymemd i f.V.), y 8 Aa," ya jBtn bagerlonj !Fy)t)t- stay mor gs fly m fel yr ydym wed! contractio am us artdt, i fed yn burod i'r m6r yn Mat neaaf, 1881. CMt yr agerlong yw '5 100p. yr Bydd yr ag;riomg hou o'r gwncutburiad geren, r. 0 y Hocg-adeiiaftwyr enwog Jfessr8 Palmer and & Jarrow-on-Tyne. Y mae 0 bwys mawr i'r skar,!¡oùùr6 pwy yw adeihtdwyr y Hong, gan fod gwir werth y Roam, fel 911ir werth ty, yn ymddibynn ar yr adailadseth. Enw yr agrloDg hon fydd 3. Galliv4 add&w gyda yrbydermwyafytMyryt nger!oagtuag20pyMnt., ef&Uaiychwaneg. Tnt. mue 110.g" hwylian i raddan mawr ot4t of daes, &a talu end ychydig neu ddim lIog, y mae 111 talu yn well nag crioed. Hyd yn nod yn yr isel ar fasnach, yr oedd agerlonR&11 Caerd.7dd ya tala t1l8g 20p J cant yu flynyddol, lel rheol. Talasom shareli oldo-s yr blwyddyn diweddaf, diwedda Ehagfyr, 18b2, yn ol 23p 10,3 y cMt. 4. Bydd y llylran yn agored yn y awvdd!a bob aoMM ell harchwilio, Po icll of Insur bob amser gweled, or sicrhal1 DB fydd yr UQ. trwy 5. Bydd y iAarM yn lOOp yr nn, M i'w Ma fet a ganlJn P. s. c. 2 0 0rth anfon am share. 48 0 0 Mai l.f, 188) 12 10 0 yn mhen ch<re' tnie wed'yn. 12 10 0 j'a when chwe' wis arall, 12 10 0 yn mhell mis arall, 12 10 0 yn mhen mb aral1. 6. Fi-Ily, telir y i fyny yn mhen dWl Jlynedd Ond eniJliol11 noog (dividend) ar yr 011 o'r cyntaf, sef Mai 1981.. Bydd byn yn ei gwneyd 1JL rhwydd i bawb all sydd ag ariAn ymuno. 7. Sylwer mai y ffordd a.rfer&! mownlrms ereiU yw Mn am y Dong tra y e!!n ya cMl ei httdeitadn, *'r gweadill, os bydd gweddlll, yn mhen mis and cid ydym ci ya gofyn i neb datn ocd yr applicatÙWI money hyd Me bjdd y itong wedi eigorphenacyn barod i'r môr. 8. Dealler nad ydym yn chargio dim commission ar adaitadMth y ItoBg, yr hyn yw yrarforiad gySfedm. Yr an faint gcstia y ilong i'r 8hareholder8 ag Bydd taidiMdalu i'r &d6;l&dwy)-, set 35,100p. Byddhyn. fawr "r 8hareholder8 i ddwhrem. Y tij we& hyn i ni fydd 2p M?ycantar-yrhoUeniUioc; hoU fnillion y f1ot;gel.0.a. aeo¡!,e;hhJl; Djmnnwn e!w By!w arbeLig y <A<t?AoM<-r< &t t teleran byn, a'u cymharD A theleraufirm8 ereill. 9. Bydd i'r !log $el ei dd-larano hr 01 pob mordaitb. fel T gwybyddo y :/M!)'('AoMc)'< o na i na, pi beth yw enillion y HODg. 10. Bydd y ileKg ar egwyddor y Zt'm:? ?MMt<* Company; &M eia hMnnnfyddy<A<H'e/toMo-tmwytS ynadi. MANTEISION rELLACH. I.Ceirpobmanylionyuyprospcetus,Lendrwyysgrifezkn atom ni, mpgjB enttajt yr adt:ilal1",yr, pmy Hone hoU wcenthcnad y fiong, & Ac. Yr htn ni cheir *)! g;S!edin mewn jM-osptctus o'r fath. Yr ydym tm i bawbwybodyrhoUto.oyiion. 2. Maut,¡Í. faWl'aull)'w fod y tal am ymanagefM'll mor taet, tra n&d ycym yn codi dim felconlai8siog at ad'.i.adacth y Uocg. Gwyr pawb aydd yn hyddym yn y pet&M hyn y timtfM fawr eydd :JD y cysyUtiad hwa. 3. Man y byd< y Uocg wedt ei MMM)-t'o yn ei Hawn werth yn erbyn UoBg.ddry.itad, a phob d&mwetnian, to hefyd nnrhyw e'geuin6dra o da y Cadben, ctdcea rai4 inebofnicotueiarian. Etgeuinsir weitbiaa i wceyd bYD; ond hi sicrwydd i'r r policy bob am2er yn y swyd Ijfa. 4. Yr ydym yn brofii\<tl hollolo longwriaeth 111 ei holl gysyiltisd%n, ac )n adnabyddus a'r hot! borthjadd- oed]; ac y wae uwryw o'r prof yn Llceg2 aC ar '1 wei OJ rtleryd yn ein liongilu. ae YI1 anfou bob arn 8hares 111)' 5. Y mae croesaw i bawb ymbou am ein eymeriad ya Nghaerdydd; nen yn 1 National Provincial Bank 0' "8'8 k 'C.diff, B idgend, a DolgeBau. am SA(trC UOU 8ha?'C3, y?pffew i i?r ,f?ir i?od. Ygg?ifeur yn fuan, er hI:r ha It 8hares. 7. Mewn ca.n!yniad iamryw lytbyran iymgnvm day. weyd nad cea nn cysyiltiad o gwM rhwng ein firm Bi Evan Tbo=s,RadelLffe,& Co, &firm y g 'esenjgrlee& ThomM.—y maect yn ddwy firm. boUot wgb&M. EVAN THOMAS, BADCLIFFB, & Co BCTN CHAttBUM, OA&MM. LLYTHYB CYMEEADWYAETH I Y* ??F '??° ??? ??° Thoma. a Mr R?. cM.yn dda, ac y "'aegenyf bob hyder yn ea medrc.. l rwydd &'u goneetrwydd. Nid YdYnt Ya bobi i ? rwydd a'u goMstrwydd. NidydyntynboMi'a?d?d yrhynna?ntgyaawM. YmacUMwao.? ?nr?dd" '!???, M ynMd p.rtSt.? Arwyddwyd. J. CYNDDYLAN JON 2, Blchmondcresoent, Cudift. ES. .a