Skip to main content
Hide Articles List

1 article on this Page

Advertising

Advertising
Cite
Share

TMTR CAPON,SURGEON DENTIST, Marino, DJL 20, North-Road, Cainuvon, requires an Apprentice. B790-32M tt7ANTED, a respectable Youth M an ?V Apprentice to the Watch Clock & Trade. Apply to Hugh Owen, Greenwich r- i.'150 XN LISLEU tet Mortgage ar bedwar o D<ii Rhydd-ddaUadol (Freehold). Llog £5:1 cant. No 2262 igcmedi, OBice, Cam rvon. alt A QENTS?Wantad, Gentlemen of innuence, A. in every county, M DISTRICT and LOCAL &GENT8 for the Progressive Investment and Bttitdm): Society, Limited.—Address, MANAGER, 4.2, Lombard street, London. 01940 A R UauD, Careg Urech, ger Tremadog. Ty A da gydag 8 acer o dir, meddiact dtoed trwy brynu y Stos. &c.Lm fanyHon ymofyntt ar 'CMe-hoIder, K. 0. WiUiam), ar y lie. 0 2245 T][7'ANTED, a atrong Yonth aa an Apprea- TV tice to the Grocery. AIM. a Youn? Lady of t'perlence, with practical knowtedge o< DreM. makint: and MiUinory.—App'y, Btatjog age, ex. pehence, and salary, to D. Evans, Draper, Cem. mM. Mont. 0 j242 t7'N EIS1KU, cot)i o lyfr a argraphwyd yn Y N haernarkfou :sdd,eut,u 1816, yn dwyn yr enw FFUBF YR ATHRAWIAETU lACHU?," 6? .-Lt)bcrt Morrit, Y Prydv(ld.-Anl'ouer pris, &c., t D. W. DMies, 19, Bridge-street, Oaercatfoa. YN WYTHNOIOL.. BHAUOl, a 7lhr a ;x;,p ENILL yn RHWYDD mewn ffordd ONESR XM DDYN nea DDYXES, a tyny heb en rhwyBtro !yd&'n Rtlwedi);iieth arfaroi.—Ceir pob mMyiion, Ac., anfon muelops, cbyfeiriad ysrrifenedig arne, at EVANS, WATTS, & Co. (P 2(13), MBrchaatf, L lirmingham.-Gelu ymdwried iWvarw_dd yr a- T)AROEL8 PUST."—A Parcels Post" JL Rubber Stamp, Box, Bottle of Ink, and Ink-tpMadei wiU be sent free by post to any addre s on pr4)paymeut as under: —For private tne, at la 6J, or la 9.1; for general use, 2s Ud, or K}; for oBce use aui large parcels. 58. All guMaoteed beet quality.—Addreas, D. W. Davies and Oo.,BookMtIers. &e.,Bridge.Btreet. Carnarv<)e. rpWELVE CARTES da VISITE, 2s M; six JL la 8d. Carte enlarged to 10 inches, 5s, i"billet,2e. Sect C&rti) w.th stamps. Perfect copiea ?ud 3riginal retnrned (re9. ?ndon ?Photo?phic Co 30<, Begent-atreet, London, W.-S.D. Manager. ? IV?Rt'U<L CUMMMKC1AL.JNV?ST- JU MENT COMPANY, LmtTED.—LOANS of horn iElO to JCIOOO promptly granted, and the iii- t.'rMt chttrged unusually moderate. Personal or .)ther eccttity. Shuro Certincatea, Dock Bonde, Liie PoIiciM, &c.—Apply to B. Roberts, City road, Chester; or to James Smith, Secretary. 11, Hcymour.street, Liverpool. B 1937.712 LEDPWL A CBYMRU. n WERTHtR TAI A THIROEDD er mantais \J" i'w perchenogion ,hetyd prynir, gosodir, a phrisir, ar delerau rhad. Tretnir Mortgages di. o<el. arhoddir !tof;da, gan W. Atttwen .WiilianM, North John street, Liverpool. e 2108 DR. JONES, D.D.S., (A.M.), MEDDYG DANNEDD 0 FLAEK Y FABOHNAD, BA\GOR Brdd arne eiøien Bachgen fel Egwyddorwas yn Hed Bydd Dr JenM yn L)M):eM bob prydnawn Ddydd J ba, YD Lledwigen-road, ar J ffordd i'r Baak, Cou'aty Conrt. Yo Am!wch yn nby Mr Hushes, }tationer, 7, bob yo all .t. Gorph'enaf tOfed t'r 24aio. Awat y "fed a'r Stain. QROCEBY BUSINESS. AR OSOD.yn un o'rTrefydd mwyaf cyayddol yn North Wales, yn pump 0 Railway Stationl. Itha\ù ermeryd meddi:mt yn ddioed, Dyma f"gen Da cbeir mo i ebyffelyb.cbance rbagoroll bcbgen ¡euane i ddechma blunes, yn derbyn '£20yn wytbnosol, y cyCan yn IIrian gellir yn bllwdd dyblu y trade gan un syda yn dean Provi?ion?. Go,wi1l, I "tares, a'r stock, y cvfaB taa X150. MAO Y ShDp wadi j ,i gwneyd yn y tty a ddivoaaarf, h.rdd a ebyfleus, Rhent 1a isel, rboadir rbeewm bod 1Ihsol dro3 ui fua.s¡d YD ei gosod oni bai achos newda Ge1Jir rllan o'r gloi y Shop i fyuy. Gellir gaèael ewioir. Ymofyncr ynMieed diwy lytbyr eghif 2063, Gcnedl ONee, Caer. =t.t f)n. HOLYHEAD GRAMMAR SCHOOL Hun MASTBR B. MORGAN JONES, BA, St. John's College, Cambridge. THE aim of the Education ({iven at this JL School to t0 Nt Boya for the UniveiBities, the various Colleges, the Preliminary Examinations, the Oxford and Cambridge Local Examinations, the Civil Service, and Commercial Pursuits gen. orally. PaosPIMTS ON Next term will begin (D.V.) on Monday, October 12M), 1883. c !M9 T. G. COWELL' LANCASHIM! CLOQ MANUFACTCRER, 42, POOL STREET, CARNARVON. The Trade Supplied with all kiDà of CLOGS, CLOG BLOCKS', SOLES, IRONS NAILS, CLASPS, &c. P1U08 LIST ON APPLIOATION, i! PARCEI POSI! DaDfonir bar 80 uchocl 0 HOSAoan w iopgweuor Ed&fedù mre'g reu, y? ddi- d ?l dr"y 7 Poet am 1 "? 'r ..?so Rhif  So Rhif2.1)5.; BM3.i7a Rh*f 4 11: ?IF?ehtd ?11° IDdyBwn.2t]. D.S.—TmMyrB.os. M'odyBtonyngyfMtftI i rbai a wenhir yo gyff. reclin am 38 7 ,ùr, a rhai merohed i rhai 21 Fe wnteRMtldrMKH(4 Den 0 7 r :8<x.d. DERBTNIB GWLAN AM SWYDDAU. CymMiryrua gofMi waeyd ein GwIaneBt o bob math ynaDghy. Cteoin o dda t wiego, ae i betdio myned i fewn, tM y gWMthtr hwymt am bMthaiUawe.t I tawn Md*ch. Addtes' TOHN REES, DENAI FACTORY SANRNrABFOIf. mjjMNj??m Nfjsx?s? A I ?, f- C?MS? I CH LORO This -W11 i- I SS??S? _&lhenameol lJIr, Dr. ?r. & I EFO'R < PARCEL POST, CARRIAGE PAID, I BOB TR F A LLAN LLE MAE POST OFFICE YN LLOEGR A CHYMRU. Dros !2oo o.latheni o Serges at Dresses, gwlan i gyd, yn y shades mwyafnewydd, 91fC, gwerth is 400 leiaf. CLUDIAD RHAD Am dros 12 Hath. Dros 500 o latheni o Serge mewn gtas a du caerog, 31 modfedd o led,am 7c. TELIR CLUDIAD Am 12 Hath ac uchod Gwlaneni Cymreig at Grysau i feib- ion, 1I7fc, gwerth is 40. Dros 1150 o latheni oWlanen ffansi Cartref at Grysau i Ddynion. TELIR CARRIAGE Am dros 7 Hath. GYBWCIl AM BATRYJI.J.U À. CIIYD- MAR WCH- Cymerwch y fantais o'r PARCEL POST. Rhoddwch dreial ar y Menyg Kid gwahanolliwiau, is lIC, gwerth 2s 6c. Fur-Sned Cloaks am 2 is, gwerth 3os (fm' tywyll). Jacedi Sealskin yn rhatach nag erioed. Sidan du am 35 6< gwerth 4S 6c. .DNFONIR PATRYJrl.4U. COFIWCH CARRIAGE PAID I BOB PARTH PIERCE M!) mm YR AFR AUR, AMLWCH A CAERNARFON. TEA REVOLUTION. LONDON AT YOUR DOORS. rpHB PARCELS POST will ptace withim the JL reach of every person in the remotest village of the United Kingdom, the immediate benefit of the London Marketa, and the experim" 01 the Practice London Tradeslllan.. R. G. SIMES Sc COMPANY, OF LONDON, —the proprietors of thia arm,—having epent a life time m the study of the important article of commerce,—Tea; possessing a futi knowledge of each kind grown m the northern and southern districts of China, and of the ptineipa! gardens of India, mbmit such valno for can onI1 be obtained from really practical Tea Men. Each blend specialty adapted for the English and Welsh districts. Firet Crop Teas only, poMesetng <M the eeMntia! chemical propClties of spring leaves, and fractional pronts on market prices, these pointa guide U8, an d p l, ase the public. It will' neeb?t one trial to prove whether yen can Mvo by ordering from ns. Good Ktdaow Congon, whole leaf, pare and sweet tea, Ie 4d per lb. Whole leaf Tea, perfect of!t< kind, the Blend of North and South Ch na, Is 6d per lb. Btohen Indian Tea, rich, thick, ruby coloured Liquor, spledld value. ls 8d per lb. A reauy fine tea, itch, Ml, juicy UquM, i Red IntMed Leaf. la 1M perfb. A choice Pehoe 8:nchong, Navonred blend, unique in strength acd quality, 2s 3d per lb. Sent post free, in parcels of 2; Ibe, 4; Ibs, 6t Ibe, on receipt 01 stamps, postal order, or obeque. Battier. :-LONDON AND WBBTJÛNSTBR R. G. SBtES AND COMPANY, TEA MEN, OOtOtBBOtAL-BOAD, LONDON, E ¡ EttaNtah? quarter oentMy. PrMpectM tOtWMded om appUcttioa. B. ?63—!i03. Y PARCELS POST. TE GY DA'R POST. PBYNWOH EICH TEA.CDDIWRTH YR IMPORTERS, AC FELLY ARBEDWCH StfZZ2'\4 THEil. CEINIOG F PWTS. Tt ydym ynanlonyn FREE gyda'tpMti unthyw Ie,— I Chwe', Phwyo o De Da am Joe oc Ohwe* Thwya o De C«'<M am- l!a 6c Chwe* Phwya o't China and India Tea gorm i Olld, cymysgodig, am 15e0c TRWy BRTNU EIOH TEA ODDIWRTHYM N1 GYDA'R PABOEM POST OHWI ARBEDWOH Ceiniogypwys Railway Fate TratMUwf Ceiniogypwya Hotet Etpencet) Trafaeliwr Ceiniog y pwys Hog am Goel (c<m<ateh coel i grooon am di-! nen bedwar miB Ceiniog y pwya Y ewtn a ychwanegit gan WholMate HcnBM gyf- arfodtdyledtondiwg. DwyGeMogypwya RoatyOMCM NawCeinfogypwya Y Cyfauwm a arbedir (y pwya) PymthegCeiniog CAPHAND [GREEN. to4, LpNDON ROAD, LERPWL, COMPTON HOUSE. CAERNARFON. Poet Office Orders i'w talu ya Pembroke Place,'LetpwI. Y SHOP ESGIDIAU RATAF YN NGOGLEDD CYMRU. A.T DRIGKDIjION MON AO AJRFON NEWYDD DA. -?T??MAE ISAAC ROBERTS & SON newydd dderby3 ?[ STOC FAWRoESGIDIAU i Ddynion, Merched, a Phlant. Y maent o'r deihyddiau goreu ag sydd yn boÛbl i'w cael am arian, ac yr ydym yn bwriadu eu gwerthu am yr un brisiau ag y gwerthasom yn awr er's dau 6s yn ol; oblegid yr ydym yn bwriadu pafhauyr Arwerthiant drwy y Flwydd- yn. faham yr ydych yn parhau drwy gydol y flwyddyn, a c Siopau ereill ddim end ychydig ddiwrnodau medd rhai. Wel, dyma y rheswm: Yr ydym yn gwerthu mor rhad,ac yn rhoddi eiddo mor dda, nes y mae miloedd o'n cwsmeriaid wedi erfyn arnom i barhau, a chan mai ewyllysdday cyhoedd yn gystal a'u lleshad yr ydym yn ymgeisio am dano, yr ydym wed\' penderí)"ru r..a.rio yn mlaen yr un fath yn nghyda't up prisiau. Mae gan Isaac Roberts &* Son ddynion yn sefyll gyda Stoc fawr bob Sdwrn Settlo Chwarel LIanberis a'r Sadwrn dilynol yn Lfoft y Farchnad, Caernarfon; bob dydd lau yn Hall y Farchnad L!angefni, ac yn Hall y Farchnad, Bethesda, bob Sadwrn Cyfrif. RHODDWCH DREIAL ARNYNT, A BARNWCH DR OSOCH EICH HUNAIN. CoEwchmaiyrunphbiauagawelsochyn y papyr o'f blaen sydd yn parhau o hyd. BOBL CYMRU, DEUWCH AT CYMRO IBRYNM EICH ESGIDIAU. BANGOR, GoRpHBNAr, 1883. MR OWEN MORRIS, DIWEDDAR ADEILADYDD A CONTRACTOR, A DDYMUNA HYSBYSU ei fed wedi ail- A gychwyn y Bcanea eang a gelid yn miaen gac y diweddar MRI ELLIS JONEB A'l FAB, FunusMng and General ItonmongeTS, &c., gyfetbyn a't btif iynedfa i'r CasteU, at gong! CMtle-Btroet, OaemM&m. Bwriada gano y busnee yn Waen yn ei wahanol gaagentu gyda'r gofal a'r ptydlondeb mwyat, a gobeithia drwy hyny p;enilla gefnogaeth y cyhoedd. erJpyhyrl /t\OM y hvrli'r IaítMJvmrae!l UNDEB ILENYDDOL DEINIOLEN, BHAGFYR S4ain *'t SSain, 1883. AGOMD I'B BTD. 1. I Gor heb fed dtn SO&inD nifet a gano yn oren "Ardon o aaeny «wyntoedd"(Dt. Patty). Gwobr, Pum Gini a Medal. I Gor o BIant'dan 16eg o<d, teb fod;dan30a!n mewn nifer, caniateir 10 o rhai mewn oed i'w cycotthwyo, "Ai dHatM ganit:ein colli at" tri peniU allan o Delv" Y" hgol Sui (Dr. Parrl). Qwobr gyntaf. lp Is ai), lOa 60. 3. Deuawd,"Ao yr cedd yn y wlad hono" (Hugh Da?iee, Garth Eutbon). ChMbr, 10s. 4. Mo Recit and Aria BMa, "Onid ymwelaf* (Jeremiah Owain Alaw). Gwobr, 68. 5. Solo Becit and Aria T<Nor, "0 na ba! fy mhen yn ddyfroedd" (Jerellli_lI Owam Alaw). Gwobr,6s. 6. TJnawd Ana Sopiano, "Dychwel iMael" (Jeremiah Owain Alaw). Gwobr.So. 7. I that M wobtwywyd o't biMB nnMyw BcM. Gwobr, 5e. Beimiad, Mr Owen Griffiths, (Etyi Etyti),Waen- fawr. ADZODDIAB. Ym agnred ft byd ao i bob oed "Y'' hen Glorian Mawr" (OWatt'r Haf, CeMog HughM). Gwobr, Medal Alian. B,uDDONJUTH (cyfJDgedig i bIwrf Llanddebdnlen) MaTwnad i't diweddar Mr. &<!en Hnghee, Glan. dwrHoutetOlwt-y-boct. Gwobf.ThGini. I fod ym Maw y Beimiad M;. ward Foulkes, BtoneiUMt, Manbetie, erbmâch.edd 24ain,]8!3. Rhaidi enwau y co-an a'? peTMneu?ydd am gys. tadlu mewm dadgann M adtcdd Yod yn Uaw yt Y.g?ydd?byn ??? ?. DA VIDW ROBERTS, e 2M$ 3, OaMMtoe-ptMe, Ebemzet. E. C. CLARKE, MEDDYG DEINTYDDOL, 1, BUZZELBr-TIBBdCR, HIGE-STBEBT, BANSOB. Trnweh Mr Clarke a PhenmMemawr a Hangefni bob yn ai! ddydd lan. ntPO&TANT NOTION. M WELSH MBBOHANTS, [BUSINESS MEN, AND OTHERS IN LIVERPOOL. NOTICE OF BEMOYAL. MESSBS FOULKB3 AND EVANS, Letter. prem PrinteK and Bookbinders, beg to tn. timate to their friends and audoom that, owing to ibeirlate promises in Tithebsm.;We;l about to be polled loWD for oity they have re- moftd aDd taken Wier and more Bocms at tfo. 29, DALB.STBEET (o"r am ? ? deor to the Reform Club). o 2t46 29, DALE.STBBET. iJrL HE YSTBAD MYNACH GRAND DEAWING OF PRIZES Which wiil be on the plan of the Art Union Under the diatinguishedpatroDllleof the following gent1smen G. W. G. THOMAS. Esq., J.P., The Heath, Cardia. W. Beee, Eeq., J.P., PMk-ptMe. Cardiff. Capt. WiLLiAMS, J.P., MMsmddad, BiMtwecd. L.b. Beea, Esq., Cetn Bugoei. R. J. Morgan, Esq., GeUideg House MMeycwmmer. W. LewM, E:q,, Maesycwmmer Hooae. THE PRIZES CONSIST OF TWO SUBSTANTIAL HOUSES, Ereattd 7 yeara ago at & coat of.67M,heH on a lease of 99;Years, in Me of the heaithieet and ntoet pleasant spots in South Wales, and known as N00.1 & 2, BEDWLWYN VILLAS HENGOED. ROAD. EMh House eo!mi<ta of a PMJonr, Kitchen, Baek and three 1Ieautiful OnmmenttiareMi in front, tMteMiy laid ont and pl<mted with Bhrabe Mft feneed with paliaading. irowd rent ?2 4?. mroand DMBnAtW, INawii! Mte phee on NOVEMBER The 29th, 1883, in the preeenee of innMBtial gentlemen and the paHic interested, and the winning numbers win appear in the &n<<A Wtt?M ?)o<? A«M, WM<<? ?fat? and the C<t!t< Gymyf?, December rr: wia be Mntte any addreM en receipt of a stamped addtae)e< on eio TICKETS, ONE SHILLING EACH, et t hee? tcr twenty-two for ?!. An paymeats and app1icatioDl for ticket4 %td bookf. o! tMketti mn<t ''??? ?VANS? Mr JOHN EVANW, 62:31 Hengoed road, tiM'ycwmmer?eMCardiif. POOL STREET MARKET, CARNARVON. r N's GALLVCH DDARLLEN HWN heb wybod mai y newydd- beth diweddaraf yn nglyn a'r Fasnach De yw y cynyrch o'r India ac Ynys Ceylon. Y mae genym stoc helaeth o'r Te rhagorol hwn newydd gyrhaedd adref, a dymunir ar i bawb roddi prawf arno. Nid oes angen am ffug- anrhegion tuagat werthu y Te hwn, gan fed ei ansawdd o'r fath natur ag i ganmol ei hun,a'r pris o fewn cyrhaedd pawb, sef is Sc, is ice, a2s Hyfrydwch genym hys- bysu am ostynglad ychwan- egol yn mhris y Caws, ac fed genym. gynawtider o Gaws da am 30 i 4e y pwys, yn nghyda digonedd o'r Caws campus 6c y pwys, yr hwn sydd yn awr yn adna- byddusmeivntrefagwiad. Bydd y Nwyddau arbenig uchod ar werth y Sadwrn nesaf a'r wythnos dditynol. Bydd yn werth i bawb dalu ymweliad a.'r PoOL STREET MARKET yn ystod yr adeg hon. H. PRITCHARD A'l GWMNI. B20CO THE STORES rpHE LONDON AND WESTMINSTER SUPPLY ASSOCIATION, 44.A, DEANE-STREET, LIVEBPOOL, (Gedlaw y Centfal Station). W&di ei sefydlu er cyaenwi ei Haelodau yn el Prisiau Cyf&nwetthol (WHOLZBALB PBICBS.) ADXANAU:- TEAOOFFEE, GROCEBJE9, FANCY FRUITS, PROVISIONS, GWINOEDD, CIGARS A TOBACCO, DRUGS, PERFUMERY, BOTASAU PORTMANTEAUS, JEWELLERY, ELECTRO.PLATE, IRONMONGERY, BRUSHES, &c. OUT.DOORGAMES, STATIONERY, GREEN FRUIT, GLO. MM y Stores wedi proS y gellir drwy y cynUnn o Arian Parod werthn nwyddaa ym ol e!w(pro6t) byohM, M fod y 'tarn ovec' cyaym mewn gwiriomad yn rhoddi eIwdirUawatmwy nag a roddir gany niMBMhan oyffrodin, Y mae 711 aehoe 0 lawr i gefnogwyr cymdeitha5lu en bod profi '1 gellir m-sch gydag ari- parod; '1 cyflJw f88llaOh lwyddo a thyfa: y gall dala cyfiogaa gweddus gweiaion, non ardretha masnachdai Mawr. ion, tala lIog t ar gyfalaf, a cbodi 1 cyboedd elw cymedrol bob math 0 PBtCB Lim ,DAM.PNBD:G NBWYDD I'W: GABL AM DDH< OND YXOFYN AM DANO. Talir y Uludiad <t<' Orders yn cyphaedd i 2)<!<o BMM< ac Uchod. CYLClIWYL LENYDBOL CABMEL LLANLLECHID. RHYBUDD. ¡i Bydd6d hyobys tod dyddiatl cynhaUad ygylch. wyl uehod wed! etohMiohydnoaweitUouGweaer a Sadwm, loaawt Heg a't 12fed, 1884. Y cyfan- acddhdau i tod yn Haw yi yegtifenyddion, at neu cyn Rhagfyi 17eg, 1883. MICHAEL M. HUGHES,) } 1sgrifen7ddion.: H. J. WILUAMS. TEILWNG 0 8YLW PAWB. -£20 Y CANT 0 LOG. S.S.?'?MnjJAt! THOMAS, 1,630 tCM <Md wel ht' lOM MoMA!fWO SteamtMp Co., LiMttcd. 1.9M toMdeadweight. "???w?' ??' '??' 2 00 tons dead w ht KA,,6 TndmAs Sihship ??' ??* 213W tongloa weIght. "WTNN6TAT" Steamtthip Co., Limited, 2300teM d8lld ght dead we ?Ho?m Steamship Co., Limited, 3M& tons dead weigth Seventh Stoamer biding to be registered a LMM Tlionias, 8., docked at Cardiff, from Oork. Monday, October 'let, 1883.-Le^At Cardiff for Gecca, Wednesday, October 3,1883. Jb& ?o?-<tM«y, < < !eft Malta for Gibtaltar, for ordera, Monday, October 1,1S83. G?nKtM TAo)?.? ?a., arrived oS Ho!yhe<<, Cc,Lber S, 18?,-trbm HaelTa fer Liverpool. A?RI?G NEWYDD. 1. Cymerwyd ? fymr y '?? ?n ein htgerteBe tt?)m- 'ta <G:WJ:i  &nun araU, i fod yn barod i'r mar yn M&i neB&f, 1881. Cott yr agerloDg yw 35,IOOP. 2!. Bydd yrMerIqpg hono'rgwBanthnrM gore?Mm liong-adeil&l61;3 lqpg,hono' l'evsrs lcdmor and (,'0,. vzrow-o Tw. ?? o bwytmawri'jf <A<tf<AoMtr? pwy yw ad?dO?T*j?ng, mn M gwirwerth y IhMtfr. M gwir wertt ty, yn ymddibytMM yr adeittKtMth. Euwyragerlong onryd i #'altor nomu. 3. HaHwtt addaw gyda yfhydermwyafyta!.nfyt agerloDg 2(1p 1 cant. efallai ych W8n8g. Tn. mae lIong8u hWIJiau i mawr out of d4ú, ao talu ond ycbydig oeu ddim llog, 7 mae 711 talu yn well nag erioed. Hyd yn nodyn yr atMeMtdd ar faanach, yr oedd agerlonjfan Caerdydd yn tala u a g 20p y cnt yu flynyddol, fel rheol. Talum i?s hat-eholders yr diweddaf, In diwedda Ehagfyr, MM, yu ol 23p lOa y cant. 4. Bydd y yn yn y Bwvddla bob am881' i'r eu harchwilio, Po icV of bob &mser i'w gweled, lit sicrhan DB fydd yr un gollecl 8. :dda:'lD lOOp yr un, ac t'w ttja fd <t ganlyn :— P. a. C. 2 0 0 wrth aDfoD am shara. 48 0 OMai laf, 1881. 12 10 0 yn when is wedlyn. 12 10 0 yo mben chwe' mis araIl. 12 10 0 yn mhen mis arall. 12 10 0 yn mheu mis araIl. 6. Felly, telir y </t<r< i fyny yn mhen dwy nyn<<H Ond tellr enillion y lIong (dividad) ar yr 011 0'1' cyntaf, eef Mai IKl. Bydd hyn yn ei gwaeyd yn rbwydd i bawb air sydd ag arian i ymuno. 7. Sylwer mai y I!ordd arferol mewn firml eroiu yw talu am llIong tr& y =as ya cael ei hadehadn. &'r  os bydd gwedaw, yn mben chwe' Mis wect'In, dnid ydym ni ya gofyn i neb daln ond yr applicatwa mcMfy hyd nea bjdd y Hong wedi eigorpheuacyn barod m r. 8. DeBller Dad ydym yn chargio dim commissitm ar adeUadaeth J IIong, yr hyn yw yr arferiad gyffradin. Yr un f&iut a gostia y i'r ag lyd4 raidiiiidatu i'r adeIMwyr, Mf 35,100p. Bydd hyn yu Y tiU wedi hyn i ni fydd 2p May cant ar*yr boil emIIioB; ooU enillioo y &0., ;)'11 mY1lcd i'r DJmDnwiJ Blw Bylw arbetig y At I telerBu hyn, eymharu â theleraujirms ereill. 9. Bydd i r lIog gael ei ddosranu ar 01 pob MI y gwybyddo y BhareholdCl" o fis i ns, pt beth yw enillion y lIoog. 10. Bydd y UoBg ar egwyddor y Limited ZMMt<y ConWany; a ni ein hunam 1ydd y mWJ1lf ynadi. MANTEISMN "PELLACH. 1. Ceirpobmanylionyn y PJ'OSpcclu8.nendrwy ysgrifenll atom ni, enwau yr pris'1 lJong. holl wnuthuriad y 110118, &0.. vr h,1/. ni cheir 711 g}Sredm mettn ?ro?pMtMi a'r fath. Yrydymam i 1,,b ybodyrhoillanylion. 2. MantaM ttwr artU y? M y t<t tm y matM?tm mor isel, tr& nad loym 18 cOOi dim fel commissitm ar ad"i'6dacth y DoDg. Gwyr pawb aydd yn hyddyBg yB y pethaa byn y fantais fawr eydd yn y cysyUtiad hw?. 3. (Un y byd4 1 Hong wadi ei insurio ya ei "wa werth yn erbyn a phob damweiuiau, aa hefyd unrhyw œgeulasdn 0 du y Cadben, Didoes rai4 i ofni colli ei Brian. weithian i WI18,yd hyo; ond 5icrwyù i'r dangOBir I bob amser yn y awyddfg6 4. Yr ydym yn brcnade! ho])o! o !ongwriaeth yc e! hoIl gysylltiadan, ac yn adnabyddas holl borthixa. oedd; 80 y mae amryw o'r prll yn Llctg1! ac ar y Cyfandir wedi oymeryd rhanan yn ein llmggw, Be yu anfon eirchion bob dydd alii yu 1 Walkr TAomas. 5. Y mae croesaw i bawb ymhoU am ein oymeriad yn Nghaerdydd; men yn y National Provincial .Best of JE'?aM<<, Bate Docks, Cttrdia, Bndgend, a DotgeHan.  nb am 8ka2,e neu shares, y$gwelm atom ni i'r eyfeiriad uod. y?n/cM)- ? /'Men*«' ?? haushares. 7. Mewn caulyniad i amryw iyHyfan iymanwm dJy. weyd nad oea uu cyayUtiad o gwbl rhwng ein .fi¡'Tn n! Evan Thom&s,Bad<:tin'e,& Co åjirm y MeMM JenM t Thomae.—y maent yn ddwy firm hoUot wahanot. EVAK THOMAS, BADCLIFFE, A Co., BUM CHAMBERS, CABDmr. LLTTHYR CYMERADWYAETH. Yr wyf yn adtraeu Cadben Evan ThomM a Mr Bttt. clitfo yn dda, ac y mae cenyf bob hyder yn ea medmt- rtfydd &'n gocestrwydd. Nid ydynt yo beM t addtut yr hyn M ttttant gyaawci. Y mM ilMtm e'm cyfMU. ton yn sha),ehoklo-8 ganddynt, M yncael perff<u[h fedd. Arwyddwyd, CYNDDyLAN JONES. 2, _B.tch.mopd. cMMent, Ctrdie. EsUBLr8HBD 1854- EVANS, RICHARDS, AND r<0., WHOLESALE AND BETAIL GENERAL DRAPERS, UPHOLSTERY, CARPET, & MANCHESTER WAREHOUSEMEN, LONDON. ROAD, LIVERPOOL. MOURNING OUTFIM, FUNERAL UNDERTAKERS. IN consequence oftheir contiru&Uy increasing JL Country Orders, both WhoIeMie and Ret?? EVANS, RICHARDS, & CO. have made aoeehJ MrMgementamotdettomore fully develonthtt depMtment of their tMde, and Me now in a no?' tion to execute all Country OfdeK with ec-o?n'ow??.y, prompttude, and despateh. Order8 a/Muntin, to £1 and upicards, eM jOI'UJariPJ. Cat-iage Paid. to aU parts of 2fef(/t Waks. TERMS—CASK BtFORE DjtLnBRY. ESTIMATES GIVEN, PATTERNa SENT POST FREE ON APPLICATION. AUTUMN & WINTER SEASONS, t883. EVANS, RICHARDS. & 00. hare mack pleasure in announcing that they have, m view of the coming  made verI cxtens've OASK PURCHASES ot ail the leading ?el?ea fKm 10 IDON and PARIS, and the undermentioned Departments are replete with n<))r and &<hionaNa gocda, offering decided and genuine hMMina throughcut:— SEALSKIN MANTLED, FUR LINED CLOAKS, FUR CAPES, JACKETS, BONNETS, HAT- COa UMES, SILKS. DRESS MATERIALS, FLANNELS, DRAPERY, BLANK <tTS, DRES8 SATEENS, LACES, 6CARM. MBBON8. S?- 2?]'IK ISGS, GLO HOanS?, OARPEM* OURTAIWS ss?a. BEDMN?" SKIRM, "c.. to.. A?. BVANB, MOHA&DS. & Co B '19-1-2239 LONDON.ROAD t B 794.-2239 LIVRRPood6